ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     15-а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

                   

                  РІШЕННЯ

 

16 листопада 2016 року                  с.Зеленьків                             № 15-2/VII

   

 

      Заслухавши та обговоривши доповідь голови постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, відповідно до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання  частини 1 статті 7,  статті 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", врахувавши пропозиції постійних комісій сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Затвердити план діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів Зеленьківської     сільської ради на 2017 рік (додається).

 

          2.Доручити секретарю ради Сокуренко С.М. оприлюднити план діяльностіз підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2017рік до 15 грудня 2016 року в районних ЗМІ та на сайті сільської ради.

 

          3. Конроль за виконанням плану діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2017 рік покласти на сільського голову Деркач В.Є. та на комісію з питань планування, бюджету та фінансів сільської ради

 

     

 

 

 

Сільський голова                                                                                    В.Деркач

 

   

                                                                                                                                            Додаток до рішення сільської ради

                                                                                                                                            від 16.11.2016року №15-2/VII

 

 

 

         План діяльності з підготовкита перегляду проектів регуляторних актівЗеленьківською     сільської ради на 2017 рік

_________________________________________________________________________________________

  №п/п  Вид документа  Назва проекту                Мета прийняття проекту  Термін підготовки         Розробник  Джерела

                                          регуляторного акту    регуляторного акту           проекту регуляторного                     оприлюднення

                                                                                                                              акту

     1                 2                             3                                           4                                           5                            6                       7

__________________________________________________________________________________________________________           

 

 1.     Рішення ради        Про місцеві податки і  Забезпечення надходжень         травень- 2017        Постійна комісія    Районні   

                                        збори          на 2018рік            до сільського бюджету            -червень                 з питань бюджету  ЗМІ,

                                                                                                                                                                    та фінансів              сайт с/р

         

         

 

2.       Рішення   ради     Про затвердження      Забезпечення надходжень          травень- 2017       Постійна комісія    Районні

                                        ставок земельного      до сільського бюджету                -червень               з питань бюджету   ЗМІ,   

                                        податку, пільг з                                                                                               та фінансів               сайт с/р         

                                        його сплати

                                        на 2018 рік

 

 

Секретар  ради                                                                                                                                                                    С.Сокуренко                                                                                              

 

 
 

                                                        

                                 ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА     СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 20-а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

   19 квітня 2017 року                с.Зеленьків                                 №20-4/VII

 

Провнесення змін до  планудіяльності

з  підготовки та перегляду  проектіврегуляторних

актівЗеленьківської   сільської ради на 2017рік

 

      Заслухавши та обговоривши доповідь голови постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів Сатанівської В.Г., відповідно до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання  частини 1 статті 7,  статті 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", врахувавши пропозиції постійних комісій сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

 

          1.Внести зміни та затвердити план діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів Зеленьківської   сільської ради на 2017 рік в новій редакції (додається).

 

          2. Оприлюднити план діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2017 рік в новій редакції на  офіційному сайті сільської ради.

 

          3.Конроль за виконанням плану діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2017 рік в новій редакції  покласти на сільського голову та на комісію з питань планування, бюджету та фінансів сільської ради

 

     

 

    Сільський голова                                                                              В.Деркач   

 

Додаток до рішення сільської ради

                                                                                                                                             від 19 квітня 2017року №20-4/VII

 

 

 

         План діяльності з підготовкита перегляду проектів регуляторних актівЗеленьківської  сільської ради на 2017 рік

_______________________________________( нова редакція) __________________________________________________

  №п/п  Вид документа  Назва проекту                Мета прийняття проекту  Термін підготовки         Розробник  Джерела

                                          регуляторного акту    регуляторного акту           проекту регуляторного                     оприлюднення

                                                                                                                              акту

     1                 2                             3                                           4                                           5                            6                       7

__________________________________________________________________________________________________________           

 

 1.     Рішення ради        Про місцеві податки і  Забезпечення надходжень         травень- 2017        Постійна комісія    Районні   

                                        збори          на 2018рік            до сільського бюджету            -червень                 з питань бюджету  ЗМІ,

                                                                                                                                                                    та фінансів              сайт с/р

         

         

 

2.       Рішення   ради     Про затвердження      Забезпечення надходжень          травень- 2017       Постійна комісія    -«-

                                        ставок земельного      до сільського бюджету                -червень               з питань бюджету     

                                        податку, пільг з                                                                                               та фінансів             

                                        його сплати

                                        на 2018 рік

 

3.     Рішення ради        Про Положення про   Забезпечення надходжень         червень-                Постійна комісія    -«-

                                       впорядкування умов   до сільського бюджету             липень 2017           з питань бюджету     

                                                                                                                                                                  та фінансів             

                                    відчудження  майна,

                                    що перебуває в 

                                    комунальнійвласності

                                    територіальної громади 

 

4.   Рішення ради       Про  Порядок надання      Забезпечення надходжень       червень-          Постійна комісія    -«-

                                    в оренду, проведення        до сільського бюджету            липень 2017    з питань бюджету                  

                                    конкурсів на право оренди                                                                           та фінансів                                                                                                                                                                                                                                              

                                    комунального майна

                                    територіальної громади

                                    та з відбору суб’єктів

                                    оціночної діяльності,

                                    Методики розрахунку,

                                    ставки орендної плати ,

                                   форми типового договору

                                   оренди комунального майна

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                         С.Сокуренко         

ПРОЕКТ

 

                                   ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                               20-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

    ________ 2017 року                  с. Зеленьків                             №____

   

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2018 рік 

 

      Відповідно до статті 10,  пункту 12.3 статті 12, статтей 265, 266, 267, 268, 268-1 Податкового кодексу України ( далі - ПКУ)  із змінами, Закону України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності» , постанови  Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення  проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування», відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи, протокол № 1 наради з суб»єктами  мікро та малого підприємництва села від 31.03.2017,  аналіз регуляторного впливу,  експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів  , сільська рада ВИРІШИЛА :

     

      1.Встановити з 1 січня 2018 року на території села Зеленьків     місцеві податки і збори    :

 

  * 1.податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості та   для об’єктів нежитлової нерухомостізгідно додатку 1.

 * 1.2.транспортний податок, згідно додатку 2.

 

 *1.3. туристичний збір, згідно додатку 3.

    

 *1.4. Збір за місця для паркування транспортних засобів, згідно додатку 4.

    

  *1.5. Єдиний податок, згідно додатку 5.  

 

          2.Секретарю сільської ради :

          2.1. Після врахування поданих зауважень та пропозицій,  в тому числі і від Державної регуляторної служби України та   прийняття цього рішення сільською радою, оприлюднити  його  та  аналіз   регуляторного впливу в друкованих ЗМІ  та на  Інтернет- сайті сільської ради  до 15  липня цього року.

         2.2.Направити копію цього регуляторного акта  в ДПІ в Тальнівському  районі.

         3.Дане рішення набирає чинності з дня  його оприлюднення, але не раніше  01.01.2018року.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                    В.Деркач                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Додаток  1

                                                                                   до рішення сільської ради

                                                                                   від ____________№___

 

1.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості  та   для об’єктів нежитлової нерухомості

(визначення понять згідно п.п. 14.1.129 п.14.1 статті 14  ПКУ).

 

 

     1.1.1. платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

вказані  в п. 266.1.статті 266 ПКУ;

     1.1.2. об’єкти  оподаткування вказані в п.п.266.2.1 п.266.2 статті 266 ПКУ, а об*єкти, що не є  об’єктом оподаткування, вказані в п.п. 266.2.2 п. 266.2. статті 266 ПКУ;

     1.1.3. згідно п.п. 266.3.1. п.266.3. статті 266 ПКУ, базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток;

     1.1.4. згідно п.п. 266.4.1. п.266.4 статті 266 ПКУ, база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

 

 а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

 

 б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

 

 в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

 

 Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік);

    1.1.5.ставки податкуна нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для  об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюються на 2018 рік рішенням сільської ради у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування :

Типи об’єктів житлової та нежитлової нерухомості

Фізичні особи

( у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр загальної площі об’єкта житлової та нежитлової нерухомості)

 

Юридичні особи

( у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр загальної площі об’єкта житлової та нежитлової нерухомості)

Об’єкти житлової нерухомості з них

 

 

а) житлові будинки :

- житловий будинок садибного типу

- житловий будинок квартирного типу різної поверховості

 

0,10

 

0,10

б) прибудова до житлового будинку

0,05

0,05

в) квартира

0,10

0,10

г) котедж

0,10

0,10

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах

0,10

0,10

д) садовий будинок

0,05

0,05

е) дачний будинок

0,05

0,05

Об’єкти нежитлової нерухомості з них

 

 

а) будівлі готельні (готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку)

 

0,50

0,50

б) будівлі офісні (будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей)

0,10

0,10

в) будівлі торговельні (торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування)

0,25

0,25

г) гаражі (гаражі наземні й підземні та криті автомобільні стоянки)

0,50

0,50

ґ) будівлі промисловості та склади

0,50

0,50

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки)

1,0

1,0

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо) в разі використання цих будівель та приміщень в некомерційних цілях

0

0

є) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, майстерні тощо  в разі використання цих будівель та приміщень в комерційних цілях (у підприємницькій діяльності)

0,01

0,01

ж) інші будівлі

0,01

0,01

 

    1.1.6. встановити  пільгу з податку, що сплачується  з об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності  релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями);

    1.1.7. згідно п.п. 266.6.1. п.266.6. статті 266 ПКУ, базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

    1.1.8.порядок обчислення суми податку визначений п.266.7 статті 266 ПКУ;

    1.1.9.строки сплати податку визначені п.266.10 статті 266 ПКУ.

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                          С.Сокуренко

 

 

                                                                                                                         Додаток 2

                                                                                                       до рішення ради

                                                                                                       від ________№___

 

                            2.Транспортний податок

 

    2.1.платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 1.2.2.  є об'єктами оподаткування.

     2.2. об'єктом оподаткування транспортним податком  є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті;

 

     2.3.базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.;

     2.4. ставка податкувстановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.

     2.5. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

     2.6. порядок обчислення та сплати податку визначений п. 267.6. статті 267 ПКУ;

     2.7. Строки сплати податку вказані в п. 267.8. статті 267 ПКУ.

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                         С.Сокуренко

 

 

                                                                                          Додаток 3

                                                                                         До рішення ради

                                                                                         Від__________№___

 

                                  3.Туристичний збір

                              

     3.1.платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають  в село  та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк;

     3.2. платниками збору не можуть бути особи, які вказані в п.п. 268.2.2 п.268.2. статті 268 ПКУ;

     3.3. ставка збору встановлюється у розмірі  0,5  відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4  статті 268 ПКУ;

     3.4. база справляння збору вказана в п. 268.4. статті 268 ПКУ;

     3.5. справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

 

 б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

 

 в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською радою  справляти збір на умовах договору, укладеного з радою.

     3.6. порядок сплати збору встановлений п. 268.7. статті 268 ПКУ;

     3.7. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                         С.Сокуренко

    

                                                                                             Додаток 4

                                                                                             До рішення ради

                                                                                             Від _____№___

 

                   4.Збір за місця для паркування транспортних засобів

 

   4.1. платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках;

     4.2. об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської ради,  спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

      4.3. базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету;

4.4.  ставки збору за місця для паркування транспортних засобів  встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі до 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року»;

 

      4.5. порядок обчислення та строки сплати збору вказані в п. 268-1.5. статті 268-1 ПКУ;

 

     4.6. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                         С.Сокуренко 

 

 

                                                                                                    Додаток 5

                                                                                                   До рішення ради

                                                                                                   Від ______№____

 

 

                                 5.Єдиний податок

 

       5.1. Платники податку є юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом, та реєструється платником єдиного податку в порядку визначеному цим кодексом.

       Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та ставки єдиного податку яких встановлюються сільською радою,  поділяються на такі групи платників єдиного податку:

І - фізичні особи - підприємці, які не використовують найману працю, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів на ринках та/або надають побутові послуги населенню, маючи обсяг доходу протягом календарного року не більше 300 тис. гривень;

 

ІІ - друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

 

        5.2. не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої групп, особи які вказані в п.291.5. статті 291 ПКУ;

       

         5.3.  під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються  види послуг, вказані в п. 291.7 статті 291 ПКУ; 

         5.4. порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп вказаний в  статті 292 ПКУ;

         5.5. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік ;

         5.6.ставки, встановлені пунктами 293.3-293.5 ПКУ, застосовуються з урахуванням  особливостей, вказаних п.293.8 статті 293 ПКУ;

         5.8. для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування), вказаних в п. 293.9. статті 293 ПКУ;

       5.9. Податковий (звітний) період вказаний в статті 294 ПКУ;

       5.10. порядок нарахування та строки сплати єдиного податку вказані в статті 295 ПКУ.

       5.11.Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

        5.12. ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі  - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою  для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

 

2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати :

 

                                                      СТАВКИ

єдиного податку відповідно видів економічної діяльності для фізичних  

        осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення   

                                               юридичної особи

 

Розмір ставок для платників єдиного податку 1 групи –

фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осібта обсяг доходу яких протягом календарного року  не перевищує  300 000грн.

                        

Код

КВЕД

2010

Види господарської діяльності відповідно

до КВЕД - 2010

Розмір ставки для платників єдиного податку 1 групиу відсоткахдо  розмірупрожиткового мінімумудля працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року,

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  харчовими  продуктами

10%

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  текстильними  виробами,  одягом  і  взуттям

10%

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  іншими  товарами

10%

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

10%

81.30

Надання ландшафтних послуг

10%

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

10%

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

10%

13.93

Виробництво килимів і килимових виробів

10%

13.96

Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у.

10%

13.99

Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у.

10%

14.31

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів

10%

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу

10%

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

10%

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу

10%

14.14

Виробництво спіднього одягу

10%

14.19

Виробництво іншого одягу й  аксесуарів

10%

14.20

Виготовлення виробів із хутра

10%

15.12

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та ін. м-лів

10%

15.20

Виробництво взуття

10%

 16.23

Виробництво  інших  дерев»яних  будівельних  конструкцій  і  столярних  виробів

10%

16.29

Виробництво  інших   виробів  з  деревини:  виготовлення  виробів  з  корка,  соломки  та  рослинних  матеріалів  для  плетіння

10%

 25.12

Виробництво  металевих  дверей  і  вікон

10%

25.72

Виробництво  замків  і  дверних  петель

10%

25.99

Виробництво  інших  готових  металевих  виробів, н. .в. і. у.

10%

33.11

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

10%

31.01

Виробництво меблів  для  офісів  і  підприємств  торгівлі

10%

31.02

Виробництво  кухонних  меблів

10%

31.09

Виробництво  інших  меблів

10%

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10%

45.40

Торгівля  мотоциклами,  деталями , приладдям  до  них,  техобслуговування  і  ремонт 

10%

52.21

Допоміжне  обслуговування  наземного  транспорту

10%

95.23

Ремонт взуття

10%

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

10%

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

10%

95.25

Ремонт годинників

10%

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

13.30

Оздоблення текстильних виробів

10%

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

10%

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку

10%

77.22

Прокат відеозаписів і дисків

10%

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

81.21

Загальне прибирання будинків

10%

81.22

Інша діяльність із прибирання  будинків і промислових об'єктів

10%

81.29

Інші види діяльності з прибирання

10%

74.20

Діяльність у сфері фотографії

10%

96.01

Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів

10%

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

10%

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

10%

97.00

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Розмір ставок для платників єдиного податку 2 групи -

фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб

або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,

одночасно не перевищує 10 осіб та обсяг доходу яких протягом календарного року  не перевищує 1 500 000 грн. 

 

Код

КВЕД

2010

Види господарської діяльності відповідно

до КВЕД - 2010

Розмір ставки для платників єдиного податку 2 групиу відсотках до розмірумінімальної заробітної плати, встановленої  на 1 січня податковогозвітного року

01.11 

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 

20%

01.13

Вирощування овочів і баштаних культур ,корнеплодів і бульбоплодів

20%

01.19 

Вирощування інших однорічних і дворічних культур 

20%

01.24 

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 

20%

 01.25

Вирощування ягід,горіхів,інших фруктів

20%

01.29 

Вирощування інших багаторічних культур 

20%

01.30

Відтворення  рослн

20%

01.41 

Розведення великої рогатої худоби молочних порід 

20%

01.42 

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 

20%

01.46 

Розведення свиней 

20%

01.47 

Розведення свійської птиці 

20%

01.49 

Розведення інших тварин 

20%

01.50 

Змішане сільське господарство 

20%

01.61 

Допоміжна діяльність у рослинництві 

20%

01.62 

Допоміжна діяльність у тваринництві 

20%

01.63

Післяурожайна діяльність

20%

01.70 

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг 

20%

02.10 

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 

20%

02.40 

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 

20%

03.12 

Прісноводне рибальство 

20%

10.13 

Виробництво м'ясних продуктів 

20%

10.39 

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів 

20%

10.41 

Виробництво олії та тваринних жирів 

20%

10.51

Перероблення  молока,  виробництво  масла  та  сиру

20%

10.61 

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 

20%

10.71 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 

20%

10.73 

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 

20%

10.89 

Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.

20%

10.92 

Виробництво готових кормів для домашніх тварин 

20%

13.92 

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 

20%

13.94 

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток 

20%

14.11 

Виробництво одягу зі шкіри 

20%

14.12

Виробництво  робочого  одягу

20%

14.13 

Виробництво іншого верхнього одягу 

20%

14.19 

Виробництво іншого одягу й аксесуарів 

20%

14.20 

Виготовлення виробів із хутра 

20%

15.20 

Виробництво взуття 

20%

16.10 

Лісопильне та стругальне виробництво 

20%

16.21 

Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону 

20%

16.23 

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 

20%

16.29 

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

20%

18.11 

Друкування газет 

20%

18.12 

Друкування іншої продукції 

20%

20.14 

Виробництво інших основних органічних хімічних речовин 

20%

22.11 

Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок 

20%

22.23 

Виробництво будівельних виробів із пластмас 

20%

23.11 

Виробництво листового скла 

20%

23.12 

Формування й оброблення листового скла 

20%

23.31 

Виробництво керамічних плиток і плит 

20%

23.32 

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини 

20%

23.41 

Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів 

20%

23.61 

Виготовлення виробів із бетону для будівництва 

20%

23.69 

Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу 

20%

23.70 

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 

20%

25.11 

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 

20%

25.12 

Виробництво металевих дверей і вікон 

20%

25.72 

Виробництво замків і дверних петель 

20%

25.99 

Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. 

20%

31.01 

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 

20%

31.02

Виробництво  кухонних  меблів

20%

31.09 

Виробництво інших меблів 

20%

32.30

Виробництво  спортивних  товарів

20%

32.40 

Виробництво ігор та іграшок 

20%

32.99 

Виробництво іншої продукції, н. в. і. у. 

20%

33.13 

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання 

20%

33.14 

Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання 

20%

33.17 

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 

20%

33.19 

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування 

20%

35.13 

Розподілення електроенергії 

20%

35.22 

Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи 

20%

35.30 

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 

20%

36.00 

Забір, очищення та постачання води 

20%

37.00 

Каналізація, відведення й очищення стічних вод 

20%

41.20 

Будівництво житлових і нежитлових будівель 

20%

42.11 

Будівництво доріг і автострад 

20%

42.99 

Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 

20%

43.21 

Електромонтажні роботи 

20%

43.22 

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 

20%

43.29 

Інші будівельно-монтажні роботи 

20%

43.31 

Штукатурні роботи 

20%

43.32 

Установлення столярних виробів 

20%

43.33 

Покриття підлоги й облицювання стін 

20%

43.34 

Малярні роботи та скління 

20%

43.39 

Інші роботи із завершення будівництва 

20%

45.20 

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

20%

45.32 

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 

20%

45.40 

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 

20%

46.18

Діяльність  посередників,  що  спеціалізуються  в  торгівлі  іншими  товарами

20%

46.21 

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 

20%

46.31 

Оптова торгівля фруктами й овочами 

20%

46.32

Оптова  торгівля  м»ясом  і  м»ясними  продуктами 

20%

46.38 

Оптова торгівля іншими продуктами харчування,  у т.ч.  рибою, ракоподібними імолюсками 

20%

46.49 

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 

20%

46.90 

Неспеціалізована оптова торгівля 

20%

47.11 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування

20%

47.19 

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 

20%

47.21 

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.22 

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.23 

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах 

20%

47.24 

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.29 

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 

20%

47.41 

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах 

20%

47.43 

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

20%

47.51 

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.52 

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.53

Роздрібна  торгівля  килимовими  виробами,  покриттям  для  стін  та  підлоги  в  спеціалізованих  магазинах

20%

47.54 

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.59 

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 

20%

47.61 

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.62 

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.64

Роздрібна торгівля  спортивним  інвентарем  у  спеціалізованих  магазинах

20%

47.65 

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 

20%

47.71 

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 

20%

47.72 

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.73 

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.75 

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах 

20%

47.76 

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 

20%

47.77 

Роздрібна торгівля годинниками  

20%

47.78

Роздрібна  торгівля  іншими  невживаними  товарами  в  спеціалізованих  магазинах

20%

47.79 

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 

20%

47.81 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами

20%

47.82 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 

20%

47.89 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 

20%

47.99 

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 

20%

49.31 

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 

20%

49.32 

Надання послуг таксі 

20%

49.39 

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 

20%

49.41 

Вантажний автомобільний транспорт 

20%

52.29 

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 

20%

55.10 

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 

20%

56.3

Обслуговування  напоями

20%

56.10 

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 

20%

56.29 

Постачання інших готових страв 

20%

58.11 

Видання книг 

20%

58.13 

Видання газет 

20%

62.01 

Комп'ютерне програмування 

20%

62.02 

Консультування з питань інформатизації 

20%

62.09 

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 

20%

63.11 

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 

20%

63.99 

Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 

20%

65.11 

Страхування життя 

20%

65.12 

Інші види страхування, крім страхування життя 

20%

65.30 

Недержавне пенсійне забезпечення 

20%

66.21 

Оцінювання ризиків та завданої шкоди 

20%

66.29 

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 

20%

68.20 

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (земельних ділянок загальна площа яких не перевишує 0,2га,житлові приміщення загальна площа яких не перевищує 100кв.метрів,нежитлові приміщення(споруди,будівлі)та/або їх частини загальна площа яких не перевищує 300кв.метрів)

20%

69.10 

Діяльність у сфері права 

20%

69.20 

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку ; консультування з питань оподаткування 

20%

70.22 

Консультування з питань комерційної діяльності й керування 

20%

71.12 

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 

20%

73.11 

Рекламні агентства 

20%

73.20 

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 

20%

74.20 

Діяльність у сфері фотографії 

20%

75.00 

Ветеринарна діяльність 

20%

77.11 

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 

20%

77.12 

Надання в оренду вантажних автомобілів 

20%

77.31 

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання 

20%

78.30 

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 

20%

79.11 

Діяльність туристичних агентств 

20%

80.10 

Діяльність приватних охоронних служб 

20%

81.22 

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 

20%

81.30 

Надання ландшафтних послуг 

20%

82.19

Фотокопіювання,  підготовка документів  та  ін.  спеціалізована  допоміжна  офісна  діяльність

20%

82.92 

Пакування 

20%

82.99 

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 

20%

85.53 

Діяльність шкіл підготовлення водіїв транспортних засобів 

20%

85.59 

Інші види освіти, н. в. і. у. 

20%

86.22 

Спеціалізована медична практика 

20%

86.23 

Стоматологічна практика 

20%

93.12

Діяльність  спортивних  клубів

20%

93.13

Діяльність  фітнес-центрів

20%

93.19 

Інша діяльність у сфері спорту 

20%

93.29 

Організування інших видів відпочинку та розваг 

20%

95.11 

Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання 

20%

95.21 

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

20%

95.23 

Ремонт взуття та шкіряних виробів 

20%

95.24 

Ремонт меблів і домашнього начиння 

20%

95.25 

Ремонт годинників

20%

95.29 

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

20%

96.02 

Надання послуг перукарнями та салонами краси 

20%

96.03 

Організування поховань і надання суміжних послуг 

20%

96.04 

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 

20%

96.09 

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 

20%

 

 

 

 

Секретар  ради                                                                                                    С.Сокуренко     

 

 

                                                Аналіз  регуляторного  впливу

до  проекту  рішення      сільської ради

                     «Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2018 рік» 

         Проект  рішення     сільської ради  « Про встановлення  місцевих податків і зборів  на 2018 рік»   » розроблений відповідно до норм Податкового кодексу України.

 

           Проект рішення   розроблений з метою  поповнення  бюджету сільської ради  для виконання  програми  соціально - економічного  розвитку  територіальної громади , сприяння регуляторному середовищу.

            

    Аналіз впливу  цього регуляторного акта  розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.

 У процесі проведення аналізу визначались:

- проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання;

- цілі державного регулювання;

- прийнятні альтернативні способи досягнення зазначених цілей:

- механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи;

- можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта;

       -  очікувані результати прийняття акта;

-  строк дії акта ;

- показники результативності акта;

- заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

 

Результати аналізу викладені  письмово згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.

 

                                                    1. Визначення проблеми

 

     Податковим кодексом  визначено, що до місцевих податків і зборів належать:

- податок на майно;

- єдиний податок;

- збір за місця для паркування транспортних засобів;

- туристичний збір.

 

     Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» задекларовано, що встановлення  розмірів ставок місцевих податків і зборів у межах, визначених законом, відноситься до виключної компетенції органів місцевого самоврядування.

 

      Згідно п.12.3.4 ст.12 ст. 12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків і зборів  повинно бути офіційно оприлюднене до 15 липня року,  що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків і зборів або зміни. 

 

   

    Пунктом 12.3.5. статті 12 Податкового кодексу України встановлено, що в  разі якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок 

     Цю проблему пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

     Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів та діючих регуляторних актів,  оскільки статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції сільської  ради належить встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України. Місцеві податки і збори встановлюються на один рік.

     Проблема  має вплив на суб’єктів господарювання, членів громади села, місцеву владу, органи фіскальної служби.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

                     +

 

Держава

                      +

 

Суб’єкти господарювання,

                       +

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

                    13

 

__________ 

 

     Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2018 рік»  .

 

     В зв’язку з цим та з метою визначення  джерел наповнення сільського бюджету розроблено та виноситься на затвердження черговою сесією сільської  ради проект рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік».

 

     Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є складовою  податку на майно та має об’єктом оподаткування житлову і нежитлову нерухомість та їх частки.          

     Органи місцевого самоврядування повноважні на встановлення ставок та пільг щодо бази оподаткування, визначеної Податковим кодексом України.

     Ставки податкуна нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для  об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюються на 2018 рік рішенням сільської ради у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

 

     Ставка транспортного податку встановлюється Податковим кодексом та не підлягає регулюванню органами місцевого самоврядування.

 

     Єдиний податок

     Повноваженнями ОМС залишаються встановлення фіксованих ставок єдиного податку для платників першої - другої груп, до яких відносяться:

 

І - фізичні особи - підприємці, які не використовують найману працю, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів на ринках та/або надають побутові послуги населенню, маючи обсяг доходу протягом календарного року не більше 300 тис. гривень;

 

ІІ - друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

 

      Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

      Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

 

Проектом рішення ставки податку диференційовані залежно від виду господарської діяльності.

 

       Збір за місця для паркування транспортних засобів

     

       Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі до 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 

      Туристичний збір

 

      Ставка збору встановлюється у розмірі  0,5  відсотка до бази справляння збору .

 

         П. Цілі державного регулювання

         

         Проект регуляторного акту спрямований на виконання норм Податкового кодексу в частині встановлення місцевих податків та сприяння  регуляторному середовищу.

        Основними цілями прийняття регуляторного акту є:

- впорядкування сплати місцевих податків ;

- поповнення дохідної частини сільського  бюджету за рахунок надходжень від сплати місцевих податків;

-  встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та відповідно до потреб сільського бюджету;

- визначення порядку нарахування та строків сплати податків і зборів;

-    забезпечення необхідних надходжень до сільського бюджету.

 

 

          Ш. Визначення та оцінка  альтернативних   способів  досягнення    цілей.

 

           1. Визначення альтернативних способів

 

           В якості  альтернативи  до  запропонованого  регулювання  можна розглянути   збереження  існуючої  ситуації , що призводить  до поглиблення  існуючої проблеми, можливе  не до поступлення коштів у місцевий бюджет .

          Або враховуючи баланс інтересів та обговоривши це питання з суб»єктами господарювання,  встановити менші ставки місцевих податків ніж їх максимальний розмір.

          У той  же час обраний спосіб досягнення встановлених цілей є раціональним :

         - оскільки забезпечує принципи  державної регуляторної політики ;

         - досягнення  цілей  державного  регулювання  ;

         - забезпечує реалізацію потреб у вирішення проблем місцевого значення;

        - встановлює порядок нарахування і сплати та розміри ставок місцевих податків і зборів  з населення, що надходять до місцевого бюджету .

 

                   1. Визначення альтернативних способів

____________________________________________________________________

Вид альтернативи                                Опис альтернативи

____________________________________________________________________

Альтернатива 1                                      відсутність регулювання

 

Альтернатива 2                                    створення фінансових стимулів

                                                              (враховуючи баланс інтересів встановити менші

                                                              ставки місцевих податків ніж їх максимальний розмір)

 

 

         Основними групами , на які проблема справляє вплив є громадяни та  суб*єкти господарювання.

        Проблема не може бути розв’язана за допомогою відсутності регулювання,  ринкових механізмів, а також діючих регуляторних актів, оскільки ПКУ вимагає встановлення конкретних ставок місцевих податків і зборів  рішенням сільської ради  . 

 

            

      2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

     Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання:

 

                           Оцінка впливу на сферу інтересів держави

____________________________________________________________________________

Вид альтернативи                             Вигоди                                                   Витрати

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                                  не має                                        зменшення  надходжень

                                                                                                                до бюджетів усіх рівнів;

 

 

Альтернатива 2                        наповнення бюджету                                      не має

 

           

 

                          Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

_____________________________________________________________________________

Вид альтернативи                          Вигоди                                                   Витрати

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                              не має                                                        не має

 

           

Альтернатива 2                      збільшення доходів

                                                місцевого бюджету                                          не має

_____________________________________________________________________________

 

           

 

                     Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

___________________________________________________________________________

Показник                                         Великі         Середні        Малі         Мікро            Разом

___________________________________________________________________________

 

Кількість суб’єктів

господарювання, що підпадають

під дію регулювання,

(одиниць)                                           не має             не має      не має         13               13

 

           

Питома вага групи

у загальній кількості,

суб»єктів господарювання

(відсотків)                                             0                     0                 0           100%           100%

___________________________________________________________________________           

 

При цьому, враховано, що згідно статті 55 ГКУ

 • до мікро суб»єктів господарювання відносяться суб»єкти, в яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) становить до 10 осіб, а річний дохід від будь-якої діяльності до 2 мільйонів євро за середньорічним курсом НБ;
 • до малих суб»єктів господарювання відносяться суб»єкти, в яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) становить до 50 осіб, а річний дохід від будь-якої діяльності до 10 мільйонів євро за середньорічним курсом НБ;

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________           

Вид альтернативи                           Вигоди                                                Витрати

____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                                  не має                                               не має

 

           

Альтернатива 2                  врахування інтересів                                    102,9 тис.грн.                                                                                                                        _____________________________________________________________________________

 

                               Оцінка вибраного  способу  досягнення цілей

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок сплати місцевих  податків і зборів

Відсутні

Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Відсутні

прозорість і гласність у процесі формування місцевих податків і зборів

Відсутні

Суб’єкти господарювання

Прозорість механізму нарахування місцевих  податків і зборів

Сплата місцевих  податків і зборів  за діючими ставками

 

Громадяни  

Можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями

Відсутні

 

        

 Отже, альтернативний спосіб досягнення мети є неприйняття вказаного  регуляторного акту, і зв»язку з чим  будуть застосовуватися ставки місцевих податків і зборів, які були встановлені раніше, не  має вигод для для жодної із сторін .

 

         В зв’язку  з неприйняттям  проекту рішення, відповідно до п.12.3.5 ст.12 Податкового кодексу України,   будуть застосовуватись мінімальні ставки, відповідно надходження до сільського бюджету будуть зменшені.

 

         Діючі рішення що стосуються місцевих податків і зборів прийняті тільки на один рік і їх дія закінчується по закінченню 2017 року..

 

         Альтернативні варіанти будуть суперечити чинному законодавству України та поглиблювати існуючі проблеми, що стосуються нарахування та сплати місцевих податків та зборів.

 

        IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

       Вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

       Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

 

 4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

 

 3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

 

 2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

 

 1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

_____________________________________________________________________________

Рейтинг результативності       Бал результативності      Коментарі щодо присвоєння бала

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                                      1                         (проблема продовжує існувати)

 

Альтернатива 2                                      4                        ( проблема більше існувати не буде)

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

Рейтинг результативності  Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування

                                                                                                                  відповідного місця  

                                                                                                                  альтернативи у

                                                                                                                  рейтингу

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                      відсутні               відсутні                     (проблема продовжує

                                                                                                                 існувати)

 

Альтернатива 2                      збільшення доходів                              ( проблема більше

                                                місцевого бюджету                                існувати не буде)

_____________________________________________________________________________

                                                                                                

                                                                                                           

 

           

____________________________________________________________________________

Рейтинг          Аргументи щодо переваги                                         Оцінка ризику зовнішніх

                       обраної альтернативи/причини                                  чинників на дію

                        відмови від альтернативи                                          запропонованого

                                                                                                              регуляторного акта

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1         збільшення надходжень до                             не має

                                    бюджету –відсутнє

           

 

Альтернатива 2         збільшення надходжень до

                                   бюджету                                                            не має

           

_____________________________________________________________________________           

 

        Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення сільською радою.

Затвердження ставок місцевих податків і зборів  у межах визначених Податковим кодексом України.

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум місцевих податків  до місцевого бюджету.

 

Регуляторний акт має місцевий характер впливу.

 

      Механізм дії регуляторного акту полягає у забезпеченні:

- затвердження рішення  про місцеві податки і збори;

-  інформування  платників про встановлені правила справляння податків і зборів на

2018 рік;

 - сприяння веденню підприємницької діяльності суб’єктами господарювання, які є платниками місцевих податків і зборів, з метою росту рівня їх платоспроможності;

- забезпечення надходжень встановлених податків і зборів до сільського бюджету.

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

        Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільської ради належить прийняття рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів .Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення  сільської ради.        Запропонований спосіб досягнення цілі є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення .

     Після прийняття зазначеного рішення, дії  сільської ради з питань  оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства .

     Розв*язання проблеми можливе також при застосування сільською радою  заходів для впровадження цього регуляторного акта.

      Ймовірність  досягнення  цілей рішення  ґрунтується  на високій  мотивації суб’єктів  господарювання  стосовно  виконання вимог  акту , яка  полягає у:

-     балансі інтересів :

 • простоті  та доступності  положень рішення;
 • простоті виконання  вимог рішення;
 • врегулювання прав  і обов’язків  суб’єктів господарювання , на яких  поширюється  дане рішення .

 

Можлива  шкода  у разі  настання  очікуваних  наслідків  дії акту  не прогнозується.

 

      У1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються орган місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

    Оскільки  питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, необхідно здійснити розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

                                                        ТЕСТ 
                                 малого підприємництва (М-Тест)

 

   1.  Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.03. 2017 р. по 01.04. 2017 р. та оформлено протоколом проведення наради  № 1 від 31 березня

2017 року

______________________________________________________________________________

Порядковий   Вид консультації (публічні консультації, Кількість учасників  Результати                 номер              круглі столи, наради, робочі зустрічі ,      консультацій ( осіб) консультацій

                         запити до підприємців тощо)

_______________________________________________________________________________

    1.                                              нарада                                   10                          позитивні

 

          Основні результати наради  :  всі суб*єкти малого підприємництва, які мають сплачувати єдиний податок,    вважають за  необхідність  регулювання /встановлення / конкретних ставок  єдиного податку  рішенням сільської ради в розмірі меншому ніж його  максимальна ставка, передбачена Податковим кодексом .

 

 

      2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:  -  13 одиниць.

      Питома вага  мікро суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) .

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 

Формула:

Кількість необхідних одиниць обладнання*вартість одиниць

Відсутні

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

Прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + Витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Відсутні

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

 

Формула:

Оцінка витрат на експлуатації обладнання (розхідні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Відсутні

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 

Формула:

Оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Відсутні

5

Інші процедури (уточнити)

Ставка податку - 20%  розміру мінімальної заробітної плати.

 

 

 

7680 грн.

6

Разом, гривень

 

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

7680 грн.

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць       

13

8

Сумарно, гривень

 

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

99840 грн.

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) + оціночна кількість форм

1год.х9,29 грн

9,29

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

 

Витрати часу на розроблення та організацію внутрішніх для суб’єкта господарювання процедур впровадження вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

1год.х9,29 грн

9,29

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

Відсутні

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

Відсутні

13

Інші процедури (уточнити)

 

14

Разом, гривень

 

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

18,58

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

13

16

Сумарно, гривень

 

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

18,58 х 13=

241,54

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Виконавчий комітет    Зеленьківської    сільської  ради

                                                      (назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва )

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання    

----

----

-----

----

----

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: камеральні , виїзні

----

----

-----

----

----

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання    

----

----

-----

----

----

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання      

----

----

-----

----

----

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

----

----

-----

----

----

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

----

----

-----

----

----

Разом за рік  

х

х

х

х

----

 

 

 

 

 

 

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

    Отже,      бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва – відсутні.

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Сума сплачених місцевих податків 102900 грн.

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

18,58 х 13=

241,54

 

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання( рядок 1+ рядок2)

103141,54

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Відсутні

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання( рядок 1+ рядок2 + рядок 4)

103141,54

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

    Корегуючі (пом’якшувальні) заходи для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання- відсутні.

 

УП. Обгрунтування  запропонованого строку  дії  регуляторного акту.

 

       Оскільки ставки місцевих податків і зборів  встановлюються рішенням сільської ради на кожний бюджетний  рік , тому з моменту  набрання  чинності  цього регуляторного акту  термін його  дії 1 рік, який достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання.

 

УШ. Визначення  показників  результативності дії   регуляторного акта.

 

       У разі запровадження запропонованого проекту рішення сільської ради  очікується наступний результат:

       1. Відповідність розмірів ставок місцевих податків і зборів   діючому законодавству, зокрема Закону України " Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" , та  Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

         2. Надходження  запланованих коштів  до місцевого бюджету  від сплати місцевих податків і зборів та подальшого спрямування на соціально - економічний  розвиток села та ремонт об’єктів соціальної сфери .

          3. Часткове виконання  Програми   економічного та  соціального  розвитку  територіальної громади  .

          Показниками  ефективності регуляторного акта є:

   -Збільшення надходжень до сільського бюджету внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення сільської ради;

    - збільшення кількості платників місцевих  податків і зборів , на яких поширюватиметься дія запропонованого регуляторного акту ;

    - в зв»язку з тим, що проект регуляторного акту оприлюднюється на офіційному сайті сільської ради, рівень поінформованості платників  податку високий.

 

 

1Х.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта 

 

               Терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення сільської ради встановлені :

- базове – до дня набрання чинності регуляторного акту ;

- повторне – через  рік після набрання  чинності регуляторного акту .

 

         Метод  проведення відстеження результативності – статистичний.

 

         Вид даних , за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичний.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                             С.Сокуренко                                                                      

 

 

 

  

ПРОЕКТ

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 ____ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

    ________ 2017 року                  с.Зеленьків                                   №____

   

 

Про  встановлення   ставокземельного

податку,  пільг з його  сплати  на  2018 рік

 

           Керуючись пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  пункту 7.1. статті 7, підпунктів 12.3.2., 12.3.4. пункту 12.3. та підпункту  12.4.1. пункту 12.4. статті  12, пунктів 30.2. , 30.5. статті  30, статті  274  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, технічної документації з нормативної  грошової оцінки земель   , виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затвердженою рішенням сільської ради від  12.06.2013 №25/3 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Зеленьків Зеленьківської сільської ради», яке оприлюднене згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,   врахувавши аналіз регуляторного впливу та експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська  рада ВИРІШИЛА  :

 

     1. Встановити на 2018 рік   ставки  земельного податку по  с.Зеленьків           за земельні ділянки , нормативну грошову оцінку яких проведено,  за  один гектар землі   у таких розмірах  (у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки) :

 

 • для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,3%,  в тому числі:

рілляпо агрогрупах :

 

41 е    28304  х1,249  х1,2 х 0,3%  = 127,28

49 е    21913  х1,249 х1,2 х0,3%  =98,54

50 е    16435  х1,249 х1,2х0,3%  = 73,91

51 е    13239  х1,249 х1,2 х 0,3%  =59,54

53 е    29674  х1,249  х1,2 х 0,3%  = 133,44

55 е    25108  х1,249 х1,2 х 0,3%  =112,91

56 е    19174 х1,249  х1,2 х 0,3%  = 86,23

57 е    15065  х1,249  х1,2 х 0,3%  =67,75

133 е  22369  х1,249  х1,2 х 0,3%  =100,59

141     4565    х1,249 х1,2х 0,3%  =20,53

209 е   31043 х1,249х1,2 х 0,3%  = 139,60

210 е   23739х1,249  х1,2 х 03%  = 106,75 

                                

сіножаті  по агрогрупах :

 41е      5542 х 1,249 х1,2 х 0,3% = 24,92

49е       4291 х 1,249 х1,2 х 0,3% = 19,30

50е       2861  х 1,249 х1,2 х 0,3% = 12,87

51е       2235 х 1,249 х1,2 х 0,3% = 10,05

53 е      5811х 1,249 х1,2 х 0,3% = 26,13

55 е      4917х 1,249 х1,2 х 0,3% = 22,11

56 е      3218х 1,249 х1,2 х 0,3% = 14,47

57 е      2503х 1,249 х1,2 х 0,3% = 11,26

133е     5811 х 1,249 х1,2 х 0,3% = 26,13

141       805 х 1,249 х1,2 х 0,3% = 3,62

209 е     6436 х 1,249х1,2 х 0,3% = 28,94

210 е     5006х 1,249 х1,2 х 0,3% = 22,51                               

                             

                             

пасовища  по агрогрупах  :

 41е       5129 х 1,249 х 1,2х 0,3% = 23,07

49е      3971 х 1,249 х1,2 х 0,3% = 17,86

50е       2482 х 1,249 х1,2 х 0,3% = 11,16

51е       1986 х 1,249х1,2 х 0,3% = 8,93

53 е      5377х 1,249 х1,2 х 0,3% = 24,18

55 е      4550х 1,249х1,2 х 0,3% = 20,46

56 е      2813 х 1,249 х1,2 х 0,3% =12,65

57 е      2316х 1,249х1,2 х 0,3% = 10,42

133е     4219 х 1,249х1,2 х 0,3% = 18,97

141       827  х 1,249 х1,2 х 0,3% = 3,72

209 е     5874 х 1,249х1,2 х 0,3% = 26,42

210 е     4550х 1,249 х1,2 х 0,3% = 20,46

                         

                           

    1.2. для  багаторічних   насаджень – 0,3 %,  в тому числі по агрогрупах :  

41  е   22516х1,249 х 1,2 х  0,3 %  =101,24

49 е     17648  х1,249 х 1,2 х  0,3 %  =79,35

50е      10954  х1,249 х1,2 х  0,3 %  =49,25

51 е     7911  х1,249  х1,2 х  0,3 %  =35,57

53 е     17952  х1,249 х1,2 х  0,3 %  =80,72

55е      15214  х1,249 х1,2 х  0,3 %  =68,41

56 е     11258  х1,249 х1,2 х  0,3 %  =50,62

57 е      8824  х1,249 х1,2 х  0,3 %  =33,06

209 е    20691 х1,249х1,2 х  0,3 %  =93,04

210 е    12475х1,249х1,2 х  0,3 %  =56,09 

 

1.3  за  землі   під  будівлями і  спорудами   :

22,92х 1,249 х1,433х 1,06 х 0,03% х 10000 = 130,45

24,01х 1,249 х1,433х 1,06 х 0,03% х 10000 = 136,67

19,73  х 1,249 х1,433х 1,06 х 0,03% х 10000 =112,30

17,52 х 1,249 х1,433х 1,06 х 0,03% х 10000 = 99,72

14,57 х 1,249 х1,433х 1,06 х 0,03% х 10000 = 82,92

 

 1.4  за  землі  комерційного  призначення   :

57,31х 1,249х1,433 х 1,06 х 1 % х 10000 = 10872,89

38,46х 1,249х1,433 х 1,06 х 1 % х 10000 = 7296,65

36,43 х 1,249х1,433 х 1,06 х 1%  х 10000 = 6911,53

 

 1.5.  за  землі  громадського призначення :

16,04х 1,249х1,433 х1,06 х1 % х 10000 = 3043,12

13,56х1,249 х1,433 х 1,06х 1 % х 10000 = 2572,61

10,76х 1,249х1,433 х 1,06 х 1 % х 10000 = 2041,40

 

1.6.  за  землі  житлової  забудови  :

30,31,38,43                         18,44 х 1,249 х1,433х 1,06 х 0,03% х 10000 =104,95

7, 9, 25, 26, 28                    20,74 х 1,249 х1,433х 1,06 х 0,03% х 10000 =118,04

11, 12, 14, 15, 19                19,65 х 1,249х1,433 х 1,06 х 0,03% х 10000 =111,84

13                                        21,18 х 1,249х1,433х 1,06 х 0,03% х 10000 =120,54

32, 33                                  22,05 х 1,249 х1,433х 1,06 х 0,03% х 10000 =125,49

18 ,16                                  22,92 х 1,249 х1,433х 1,06 х 0,03% х 10000 =130,45

39                                        20,96 х 1,249 х1,433х 1,06 х 0,03% х 10000 =119,30

36                                        21,83  х 1,249 х1,433х 1,06 х 0,03% х 10000 =99,72

21                                        16,60 х 1,249 х1,433х 1,06 х 0,03% х 10000 =94,48

22,23,24, 40,48                   19,36 х 1,249 х1,433х 1,06 х 0,03% х 10000 =110,19

41,42                                   18,62 х 1,249 х1,433х 1,06 х 0,03% х 10000 =106

44                                        16,96 х 1,249 х1,433х 1,06 х 0,03% х 10000 =96,53

46                                        17,89 х 1,249х1,433 х 1,06 х 0,03% х 10000 =101,81

17, 34                                  18,81 х 1,249 х1,433х 1,06 х 0,03% х 10000 =107,06

1,2,3,4,5,6,8,10                   15,38 х 1,249х1,433 х 1,06 х 0,03% х 10000 =87,53

53,54                                   14,57 х 1,249 х1,433х 1,06 х 0,03% х 10000 =82,92

 

1.7. за  землі  транспорту:

18,44  х 1,249  х 1,433 х 1,06 х  1 % х 10000 = 3498,44

 

    1.8. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, у розмірі 0,3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 

    1.9.за земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, у розмірі 0,3відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 

    1.10. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах),  а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції, та земельні ділянки,  надані для розміщення об'єктів енергетики, справляється у розмірі 0,3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 

1.11. за земельні ділянки (за межами населених пунктів), надані для розміщення об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, у розмірі 0,3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки» .

 

 

     2. Відповідно до статті 277.1 Податкового кодексу України, встановити на 2018 рік   ставки  податку  за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено у розмірі  0,3 відсотки від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по  області, а для сільськогосподарських угідь -  3 відсотки  від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по  області.

 

     3. Ставки  земельного податку  у  2018  році  застосовуються   згідно затвердженої  нормативноїгрошової  оцінкиземель села  ,проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавчими актами, прийнятими в січні-лютому   2018року.

 

    4. Відповідно до норми   п.274.2. ст..274 ПКУ , встановити  на 2018 рік ставку податку  у розмірі  3  відсотки  від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

 

 

 

 

 

   5. Взяти до відома ,  що :

   5.1.платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених п. 269.1. ст. 269 Податкового кодексу України;

 

   5.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності з урахуванням особливостей визначених п. 270.1. ст. 270 Податкового кодексу України;

 

   5.3. базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України; площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

 

   5.4. база оподаткування розраховується з урахуванням пільг, передбачених ст. 281, ст. 282 Податкового кодексу України;

 

   5.5. визначені  земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню з урахуванням особливостей,  визначених ст. 283 Податкового кодексу України та особливості застосування пільгового оподаткування відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України;

 

     5.6.. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством;

 

     5.7. податковимперіодом  для плати за землю є календарний рік.Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

    5.8. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

 

    5.9. порядок обчислення плати за землю встановлений статтею 286 ПКУ;

 

    5.10. пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлені статтею 281 ПКУ;

    5.11. пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб встановлені статтею 282 ПКУ;

 

    5.12 земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, перераховані в статті 283 ПКУ;

 

     6. Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку :

                                                                                                                             

    - органам державної влади та органам місцевого самоврядування , бюджетним установам в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

    При цьому врахувати :

-  що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання безоплатних  послуг;

- в разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі

будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

   

     7. Секретарю сільської ради після врахування поданих зауважень та пропозицій,  в тому числі і від Державної регуляторної служби України та   прийняття цього рішення сільською радою, оприлюднити  його  та  аналіз   регуляторного впливу в друкованих ЗМІ  та на  Інтернет- сайті сільської ради  до 15  липня цього року.

 

     8. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради після оприлюднення  цього рішення, подати його копію в ДПІ в Тальнівському районі, але не пізніше

25 грудня цього року. 

 

     9. Рішення «Про  встановлення   ставокземельногоподатку,  пільг з його  сплати на  2018 рік» набирає чинності після його  оприлюднення в термін, визначений  підпунктом   12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , але не раніше 01.01.2018 року. 

 

     10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

 

 

Сільський голова                                                                             В.Деркач  

 

Аналіз регуляторного  впливу

 

        Проект  рішення      сільської ради  « Про встановлення   ставок земельного податку ,  пільг з його  сплати  на  2018 рік» розроблений відповідно до Податкового кодексу України,  нормативної грошової оцінки .

 

         Проект рішення   розроблений з метою  поповнення  бюджету сільської ради  для виконання  програми  соціально - економічного  розвитку  територіальної громади , ефективного  використання  земель комунальної власності.

        

    Результати аналізу викладені  письмово згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.

 

                                                    1. Визначення проблеми

 

         Реформування країни неможливе без ефективного розвитку територіальних громад, який потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Тому, в рамках загальнодержавної кампанії з децентралізації влади, до Податкового кодексу України були внесені суттєві зміни стосовно принципів формування доходної частини місцевих бюджетів, які містили,  включення до переліку місцевих податків та зборів тих джерел, надходження від яких є фінансово значимими та стабільними. Таким джерелом є, зокрема, «плата за землю - обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності», віднесений до місцевих податків і зборів.

        Проблема, яку передбачається вирішити прийняттям регуляторного акту, полягає у встановленні конкретних розмірів ставок земельного податку в залежності від цільового  виду їх використання та нормативної грошової оцінки землі. Диференціація розмірів земельного податку з врахуванням комерційної цінності земельних ділянок дозволить збільшити надходження до бюджету та підвищити ефективність землекористування.

       З метою ефективного використання земельних ділянок на території села, задоволення потреб громадян та суб’єктів підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності і захисті їх законних прав та інтересів та отримання додаткових надходжень до сільського бюджету від земельного податку, пропонується впровадити регулювання рішення , проект якого розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України, Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

       Оскільки пунктом 4.4. статті 4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачено, що  установлення конкретної ставки  податку , а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до цього Кодексу сільськими радами, основною  причиною  виникнення проблемиє не урегульованість нормами ПКУ ставок земельного податку для конкретних земельних ділянок. 

       Ця проблема є досить важливою, оскільки без встановлення конкретних ставок не можливо нарахувати суму земельного податку його платникам.

         Основнимигрупами , на які проблема справляє впливє громадяни, які мають у власності земельні ділянки та юридичні особи, що мають їх  в постійному користуванні .

 

        Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

                     +

 

Держава

                      +

 

Юридичні особи

                       +

 

 

 

 

__________ 

 

        Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, а також діючих регуляторних актів, оскільки ПКУ вимагає встановлення конкретних ставок земельного податку рішенням сільської ради  .  

 

     

            2. Цілі державного регулювання

 

        Цілями  державного регулювання, що мають бути безпосередньо пов’язані із розв’язанням проблеми є встановлення ставок земельного податку відповідно до поновленої та затвердженої технічної документації з нормативної грошової оцінки , Податкового Кодексу України, що  забезпечить збільшення надходжень до сільського бюджету .

        Основною метою  прийняття  відповідного рішення  є виконання  місцевого бюджету  та ефективне  використання  коштів для виконання  Програми  економічного та  соціального  розвитку  територіальної громади , забезпечення  прозорості  та відкритості  надходження  та  використання  коштів  бюджету.

       За умови не встановлення  ставок земельного податку рішенням сільської ради , відповідно до норм  Податкового кодексу України,  земельний податок буде нараховано за минулорічними ставками, без застосування  коефіцієнту індексації НГО землі , що призведе до втрат сільського бюджету. Це суперечить   регуляторним принципам.

       Тому, основними цілями прийняття регуляторного акту є:

- впорядкування сплати земельного  податку;

-поповнення дохідної частини сільського  бюджету за рахунок надходжень від сплати земельного  податку;

-  встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок земельного податку ;

-  забезпечення необхідних надходжень до сільського бюджету

 

          3. Визначення та оцінка  альтернативних   способів  досягнення  встановлення  цілей.

           В якості  альтернативи  до  запропонованого  регулювання  можна розглянути   збереження  існуючої  ситуації , що призводить  до поглиблення  існуючої проблеми та не до поступлення коштів у місцевий бюджет . Надходження  до місцевого бюджету  чітко  регулюються  Бюджетним  кодексом  України. Основними  джерелами  надходжень  є – податок  на  прибуток  та  земельний податок. Ставку земельного податку за земельні ділянки  можна  коригувати  диференціюючи розмір ставки податку .

У той  же час обраний спосіб досягнення встановлених цілей є раціональним :

         - оскільки забезпечує принципи  державної регуляторної політики ;

         - досягнення  цілей  державного  регулювання  ;

         - забезпечує реалізацію потреб у вирішення проблем місцевого значення;

        - встановлює розміри ставок земельного податку з населення та юридичних осіб, який надходить до місцевого бюджету .

 

 

 

 

 

 

 

                    Визначення альтернативних способів

____________________________________________________________________

Вид альтернативи                                Опис альтернативи

____________________________________________________________________

Альтернатива 1                                      відсутність регулювання

 

Альтернатива 2                                      створення фінансових стимулів

 

 

      Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до сільськогобюджету за рахунок сплати земельного податку

Відсутні

Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Відсутні

прозорість і гласність у процесі формування розміру земельного податку

Відсутні

Юридичні особи

Прозорість механізму нарахування земельного податку

Сплата земельного податку

рівні умови відносно розміру земельного податку

 громадяни

Можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями

Сплата земельного податку

 

         Основними групами , на які проблема справляє вплив є громадянита окремі юридичні особи, що мають земельні ділянки у постійному користуванні..

        Проблема не може бути розв’язана за допомогою відсутності регулювання,  ринкових механізмів, а також діючих регуляторних актів, оскільки ПКУ вимагає встановлення конкретних ставок земельного податку   рішенням сільської ради  . 

 

            

      2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

     Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та юридичних осіб:

 

                           Оцінка впливу на сферу інтересів держави

____________________________________________________________________________

Вид альтернативи                             Вигоди                                                   Витрати

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                                  не має                                        зменшення  надходжень

                                                                                                                до бюджетів усіх рівнів;

 

 

Альтернатива 2                        наповнення бюджету                                      не має

 

 

 

 

 

           

 

                          Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

_____________________________________________________________________________

Вид альтернативи                          Вигоди                                                   Витрати

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                              не має                                             Сплата земельного податку  

                                                                                                                 за ставками ПКУ

           

Альтернатива 2                      збільшення доходів

                                                місцевого бюджету                                Сплата  земельного

                                                                                                                 податку за ставками   

                                                                                                                 сільської ради

  

_____________________________________________________________________________

 

           

 

                     Оцінка впливу на сферу інтересів юридичних осіб

__________________________________________________________________________           

Вид альтернативи                           Вигоди                                                Витрати

____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                                  не має                                         Сплата земельного податку  

                                                                                                                 за ставками ПКУ

           

Альтернатива 2                  врахування інтересів                                Сплата  земельного

                                                                                                                 податку за ставками   

                                                                                                                 сільської ради

_____________________________________________________________________________

 

                               Оцінка вибраного  способу  досягнення цілей

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок сплати земельного податку

Відсутні

Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Відсутні

прозорість і гласність у процесі формування земельного податку  

Відсутні

Юридичні особи

Прозорість механізму нарахування земельного податку  

Сплата земельного податку   за встановленими  ставками

 

Громадяни 

Можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями

Сплата  земельного                                                                                                                 податку за ставками                                                                                                                  сільської ради

 

 

        

 Отже, альтернативний спосіб досягнення мети є неприйняття вказаного  регуляторного акту, і зв»язку з чим  будуть застосовуватися ставки земельного податку, які були встановлені раніше, не  має вигод для для жодної із сторін .

 

         В зв»язку   з неприйняттям  проекту рішення, відповідно до  Податкового кодексу України,   будуть застосовуватись мінімальні ставки, відповідно надходження до сільського бюджету будуть зменшені.

 

         Діючі рішення що стосуються земельного податку  прийняті тільки на один рік і їх дія закінчується по закінченню 2017 року.

 

         Альтернативні варіанти будуть суперечити чинному законодавству України та поглиблювати існуючі проблеми, що стосуються нарахування та сплати земельного податку.

 

 

 IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

       Вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

       Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

 

 4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

 

 3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

 

 2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

 

 1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

_____________________________________________________________________________

Рейтинг результативності       Бал результативності      Коментарі щодо присвоєння бала

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                                      1                         (проблема продовжує існувати)

 

Альтернатива 2                                      4                        ( проблема більше існувати не буде)

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

Рейтинг результативності  Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування

                                                                                                                  відповідного місця  

                                                                                                                  альтернативи у

                                                                                                                  рейтингу

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                      відсутні               відсутні                     (проблема продовжує

                                                                                                                 існувати)

 

Альтернатива 2                      збільшення доходів                              ( проблема більше

                                                місцевого бюджету                                існувати не буде)

__________________________________________________________________________

                                                                                                                                       

___________________________________________________________________________

Рейтинг          Аргументи щодо переваги                                         Оцінка ризику зовнішніх

                       обраної альтернативи/причини                                  чинників на дію

                        відмови від альтернативи                                          запропонованого

                                                                                                              регуляторного акта

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1         збільшення надходжень до                             не має

                                    бюджету –відсутнє

           

 

Альтернатива 2         збільшення надходжень до

                                   бюджету                                                            не має

           

_____________________________________________________________________________           

 

        Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення сільською радою.

Затвердження ставок земельного податку  у межах визначених Податковим кодексом України.

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум земельного податку   до місцевого бюджету.

 

Регуляторний акт має місцевий характер впливу.

 

      Механізм дії регуляторного акту полягає у забезпеченні:

- затвердження рішення  проставки земельного податку;

-  інформування  платників про встановлені правила справляння земельного податкуна 2018 рік;

 - забезпечення надходжень земельного податку  до сільського бюджету.

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

        Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільської ради належить прийняття рішення про встановлення ставок земельного податку.Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення  сільської ради.        Запропонований спосіб досягнення цілі є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення .

     Після прийняття зазначеного рішення, дії  сільської ради з питань  оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства .

     Розв*язання проблеми можливе також при застосування сільською радою  заходів для впровадження цього регуляторного акта.

      Ймовірність  досягнення  цілей рішення  ґрунтується  на високій  мотивації стосовно  виконання вимог  акту , яка  полягає у:

-     балансі інтересів :

 • простоті  та доступності  положень рішення;
 • простоті виконання  вимог рішення;
 • врегулювання прав  і обов’язків  суб»єктів, на яких  поширюється  дане рішення .

 

Можлива  шкода  у разі  настання  очікуваних  наслідків  дії акту  не прогнозується.

 

      У1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються орган місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

    Оскільки  на  суб’єктівмалого підприємництва непоширюється регулюваннярозрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва)не застосовується.

 

      УП. Обгрунтування  запропонованого строку  дії  регуляторного акту.

 

       Оскільки ставкиземельного податку   встановлюються рішенням сільської ради на кожний бюджетний  рік , тому з моменту  набрання  чинності  цього регуляторного акту  термін його  дії 1 рік, який достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання.

 

УШ. Визначення  показників  результативності дії   регуляторного акта.

 

       У разі запровадження запропонованого проекту рішення сільської ради  очікується наступний результат:

       1. Відповідність розмірів ставок земельного податку    діючому законодавству, зокрема Закону України " Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" , та  Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

         2. Надходження  запланованих коштів  до місцевого бюджету  від сплати земельного податку  та подальшого спрямування на соціально - економічний  розвиток села та ремонт об’єктів соціальної сфери .

          3. Часткове виконання  Програми   економічного та  соціального  розвитку  територіальної громади  .

          Показниками  ефективності регуляторного акта є:

   -Збільшення надходжень до сільського бюджету внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення сільської ради;

    - збільшення кількості платників земельного податку , на яких поширюватиметься дія запропонованого регуляторного акту ;

    - в зв»язку з тим, що проект регуляторного акту оприлюднюється на офіційному сайті сільської ради, рівень поінформованості платників  податку високий.

 

1Х.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта 

 

               Терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення сільської ради встановлені :

- базове – до дня набрання чинності регуляторного акту ;

- повторне – через  рік після набрання  чинності регуляторного акту .

 

         Метод  проведення відстеження результативності – статистичний.

         Вид даних , за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичний.

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                      С.Сокуренко      

 

                                                                                                                          ПРОЕКТ

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 ____ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  РІШЕННЯ

   ________ 2017 року                 с.Зеленьків                        №____

 

Про Порядок  відчуження  майна,

що перебуває в  комунальній

власності Зеленьківської   територіальної громади  

 

     Відповідно до статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, положень Господарського  та Цивільного кодексів України, законів України «Про управління об’єктами державної власності», «Про передачу об’єктів державної та комунальної власності», «Про оренду державного та комунального майна»,  „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” з урахуванням „Порядку відчуження об’єктів державної власності” затвердженого  постановою Кабінету  Міністрів України  від 06.06.07 р. № 803, з метою впорядкування умов відчудження майна, яке перебуває у  комунальній   власності територіальної громади  , сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

 1. Затвердити Порядок  відчуження  майна, що перебуває в  комунальній власності Зеленьківської   територіальної громади         ( додається).
 2. Взяти до відома, що дане рішення  набирає чинності з моменту його оприлюднення.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від 16.10.2013 №27/5 «Про Положення про впорядкування умов  відчудження  майна, що перебуває в  комунальній власності територіальної громади

с. Зеленьків».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію ради з питань вланування  бюджету і фінансів

 

 

 

Сільський голова                                                                                  В.Деркач   

 

 

 

 

 

     

 

                                                                                      Затверджено

                                                                                      рішенням ради

                                                                                      ____________2017 року

 

 

                                               Порядок

 

відчуження майна, що перебуває в комунальній власності Зеленьківської   територіальної громади

 

 

     Даний Порядок про впорядкування умов відчуження майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади  (далі - Порядок) розроблено відповідно до Господарського Кодексу України, Цивільного Кодексу України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про керування об'єктами державної власності", "Про передачу об'єктів права державної і комунальної власності", "Про оренду державного і комунального майна", «Про товарну біржу», Постанови Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 року №803 "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності", Постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007року №1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності" , інших нормативно-правових актів України.

 

1. Загальні положення

 

1.1 Порядок визначає порядок відчуження шляхом продажу, обміну і дарування, в тому числі шляхом пожертви  комунального майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади .

 

1.2 Дія цього Порядку  поширюється на майно, що віднесено до основних фондів і знаходиться на балансах установ, організацій та перебуває у комунальній власності територіальної громади,    на праві повного господарського володіння чи оперативного управління у інших суб'єктів  на умовах  безстрокового безплатного користування чи в оренді (далі - суб'єкти господарювання).

 

1.3 Випадки відчуження нерухомого майна комунальної власності, порядок, спосіб і умови його відчуження визначаються  винятково   сільською  радою у формі свого рішення.

 

 

 

 

 

 

1.4 Дія даного  Порядку  не поширюється на:

 

 - майно, порядок відчуження якого визначається окремими законами (об'єкти житлового фонду, військове майно, об'єкти цивільної оборони, державний матеріальний резерв і т.п.);

 

 - відчуження цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їхніх структурних підрозділів;

 

 - відчуження індивідуально визначеного майна, що у встановленому порядку включено в переліки об'єктів, що підлягають приватизації відповідно до законодавства України з питань приватизації;

 

 - відчуження майна, на яке відповідно до нормативно-правових актів України встановлені обмеження чи заборона на його відчуження (застава, податкова застава, накладення арешту і т.п.).

 

1.5. Приведені нижче терміни в цьому Порядку  вживаються в наступному значенні:

 

комунальне майно - матеріальні активи виробничого і невиробничого призначення, у т.ч. машини, устаткування, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар та інше майно тривалого використання, що, відповідно до чинного законодавства, віднесені до основних фондів (засобів) і належать територіальній громаді ;

 

відчуження майна - передача права власності на комунальне майно, що знаходиться на балансі юридичних осіб - суб'єктів права комунальної власності, іншим юридичним чи фізичним особам шляхом його продажу за кошти, списання, обміну і дарування, в тому числі шляхом пожертви;

 

незалежна оцінка - визначення вартості майна суб'єктом оцінної діяльності - суб'єктом господарювання за договором із замовником;

 

суб'єкт оцінної діяльності - суб'єкти, визначені статтею 5 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав і професійно-оцінної діяльності в Україні";

 

звіт про оцінку майна - документ, що містить висновок про вартість майна і підтверджує виконані процедури по оцінці майна;

      Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннях, визначених відповідними нормативно - правовими актами, що регулюють питання управління державним майном, його оцінки і бухгалтерського обліку.

 

 

 

2. Відчуження комунального майна шляхом продажу

 

2.1. Відчуження комунального майна, за винятком нерухомого, проводиться безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі якого знаходиться таке майно, тільки після одержання на це дозволу у формі рішення сільської ради.

     Відчуження  нерухомого майна, що є комунальною власністю і перебуває на балансі сільської ради , здійснюється виключно на підставі рішення сільської ради.

 

2.2. Відчуження суб'єктом господарювання комунального майна, щодо якого прийняте рішення про приватизацію, забороняється.

 

2.3. Відчуження комунального майна, переданого в оренду в складі цілісного майнового комплексу, забороняється.

 

2.4. Відчуження комунального майна, переданого в оренду у виді окремого індивідуально визначеного майна, здійснюється з ініціативи суб'єкта господарювання - орендодавця комунального майна.

 

2.5. Відчуження комунального майна, що знаходиться в користуванні (на балансі) у суб'єкта господарювання не комунальної форми власності, цим суб'єктам господарювання забороняється без рішення власника майна – сільської  ради.

 

2.6. Для розгляду питання про відчуження комунального майна до сільської ради надаються:

 

-  звернення суб'єкта господарювання або рішення постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів;

- техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна і напрямків використання засобів, які передбачається одержати в результаті відчуження, з обов'язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу;

- акт інвентаризації майна комунальної власності, що підлягає відчуженню ;

-акт технічного стану майна, складений на дату оцінки;

- дані про наявність обтяжень чи обмежень по розпорядженню майном, що пропонується до відчуження (у випадку їхньої наявності) ;

-звіт про незалежну оцінку вартості майна, пропонованого до відчуження;

 

2.7. Дозвіл про продаж комунального майна  чи відмова надається у формі рішення сільської  ради.

 

2.8. Відмова про відчуження комунального майна приймається у випадку, коли:

 

     - комунальне майно не підлягає відчуженню відповідно до цього Порядку;

 

   - суб'єкт господарювання подав не в повному обсязі документи, передбачені Порядком, чи не надав їх у встановлений цим Порядком  термін, а також за наявності в документах протиріч;

 

    -техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна не містить необхідні економічні чи технічні розрахунки, що підтверджують необхідність відчуження майна ;

  - комунальне майно не підлягає відчуженню за іншими підставами, установленим чинним законодавством.

 

2.10. Для розгляду питання про відчуження комунального майна, що входить до складу об'єкта оренди необхідно мати :

 

-аудиторський висновок щодо суми здійснених орендарем невіддільних поліпшень майна, пропонованого до відчуження (у випадку їхньої наявності);

 

-копія договору оренди комунального майна.

 

2.11.Початкова ціна продажу комунального майна визначається на підставі незалежної експертної оцінки. Незалежна оцінка майна, що підлягає відчуженню, проводиться у відповідності з нормативно-правовими актами і національними стандартами оцінки, що діють на момент її проведення суб'єктами оцінної діяльності.

 

2.12. Після проведення незалежної оцінки забороняється здійснювати дії щодо об'єкта відчуження, що можуть привести до зміни його вартості.

 

2.13. Термін дії Звіту про незалежну оцінку не перевищує 6 місяців від дати оцінки.

 

2.14 Якщо майно, на яке наданий дозвіл на відчуження, не реалізовано, а термін дії Звіту про незалежну оцінку минув, то необхідно виконати актуалізацію (уточнення) Звіту про незалежну оцінку вартості об'єкта відчуження на нову дату .

 

2.15. Відчуження комунального майна шляхом його продажу здійснюється винятково на конкурентних основах - через біржі, на аукціонах, за конкурсними умовами.

 

Протягом 20-ти робочих днів від дня одержання рішення про відчуження майна шляхом продажу (при здійсненні продажу через біржі, на аукціоні) забезпечується  укладання  договору з юридичною особою.

 

2.16. Порядок продажу комунального майна на біржі визначений відповідно до Закону України "Про товарну біржу".

 

2.17. У випадку, коли комунальне майно не продане на товарній біржі протягом 30-ти календарних днів з моменту його виставляння на біржові торги, початкова вартість на таке майно може бути зменшена не більш як на 30 відсотків за узгодженням з сільською радою.

 

2.18.  Продаж орендованого комунального майна, крім нерухомого, здійснюється відповідно до норм цього Порядку.

 

Усі зміни і доповнення до договорів оренди, пов’язані з відчуженням орендованого майна, підписуються після реалізації майна на підставі попередніх погоджень між орендодавцем і орендарем у порядку, установленому чинним законодавством з питань оренди комунального майна і рішеннями сільської ради.

 

2.19. Підготовка до проведення аукціону.

 

2.19.1. Підготовка до проведення продажу майна на аукціоні складається з:

 

  - надання  рішення сільської  ради про відчуження комунального майна;

 

  - підготовки інформації про майно й умови його продажу;

 

 - проведення заходів щодо визначення потенційних покупців;

 

 - укладення  договору з організатором аукціону.

 

2.19.2. Інформація про комунальне майно, що підлягає продажу, повинна містити такі дані:

 

 - найменування об'єкта, його місцезнаходження, первісну (переоцінену) вартість і суму зносу;

 

 - дані про майно (технічні характеристики, рік випуску і т.п.);

 

 - початкову вартість продажу майна;

 

 - фіксовані умови продажу майна (зокрема відшкодування витрат, пов'язаних із продажем майна);

 

 - кінцевий термін прийняття заяви про участь в аукціоні;

 

 - час і місце ознайомлення з майном;

 

 - час і місце проведення аукціону;

 

 - адреса, номер телефону, час роботи служби організатора аукціону.

 

2.19.3 Інформація про комунальне майно, що підлягає продажу на аукціоні, публікується не пізніше, ніж за 15 робочих днів до дати проведення аукціону в друкованих засобах масової інформації.

 

2.19.4. Термін призначення аукціону не повинен перевищувати 6-ти місяців від дня надання згоди на продаж майна.

 

2.19.5. Суб'єкт господарювання після надання згоди на продаж майна може розсилати потенційним покупцям інформаційне повідомлення про продаж майна з запрошенням до участі в аукціоні.

 

2.19.6. Аукціон припиняється й об'єкт знімається з аукціону за вимогою сільської ради  якщо:

 

         - не виконані вимоги щодо змісту інформації, передбачені пунктом 2.19.2. розділу 2  Положення, і термінів її опублікування;

 

         - не надані у встановленому порядку дозвіл і /чи узгодження на відчуження об'єкта продажу;

 

не виконані вимоги щодо способу відчуження комунального майна, зміни початкової вартості.

 

2.20.Умови участі покупців в аукціоні.

 

2.20.1. Аукціон проводиться при наявності не менш двох учасників.

 

2.20.2 Учасниками можуть бути будь-які юридичні чи фізичні особи, у тому числі й орендар комунального майна, пропонованого до відчуження.

 

Участь в аукціоні не можуть приймати юридичні і фізичні особи, що не подали у встановлений термін документи, необхідні для реєстрації як учасників, або знаходяться в стадії припинення шляхом ліквідації (юридичні особи).

 

2.20.3. Дані про учасників аукціону заносяться до книги реєстрації окремо по кожному об'єкту і не підлягають розголошенню до визначення переможця.

 

2.20.4. Кінцевий термін прийому заяв про участь в аукціоні - 3 дні до дати його проведення.

 

2.21. Проведення аукціону.

 

2.21.1. Продаж комунального майна на аукціоні здійснюється організатором аукціону на підставі договору із суб'єктом господарювання. У договорі передбачаються:

 

 - термін проведення аукціону;

 

 - початкова вартість об'єкта продажу і порядок її зниження;

 

 - розмір і порядок виплати винагороди організатору аукціону;

 

 - спільні зобов'язання, умови розірвання договору і відповідальність сторін;

 

інші умови.

 

2.21.2. Для участі в аукціоні учасники одержують відповідні картки з вказівкою номера учасника, найменування об'єкта (об'єктів), продаж якого проводиться. На аукціоні можуть бути присутніми представники суб'єктів керування і державних органів приватизації (безоплатно),  інші особи.

 

2.21.3. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (далі - ліцитатор).

 

До початку торгів ліцитатор повідомляє про майно, що підлягає реалізації, і умови його продажу. Початком торгів вважається момент оголошення початкової вартості продажу об'єкта.

 

Кожна наступна вартість, запропонована учасниками на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків.

 

2.21.4. У випадку, коли після оголошення початкової вартості продажу учасники не виказують бажання придбати об'єкт за оголошеною початковою вартістю, ліцитатор, якщо це передбачено договором, має право знизити вартість об'єкта, але не більш як на 10 відсотків. Якщо і після такого зниження об'єкт не продається, торги припиняються.

 

2.21.5.Під час аукціону ведеться протокол, у який заносяться початкова вартість продажу об'єкта, пропозиції учасників аукціону, дані про учасників аукціону, результаті торгів (ціна продажу, зведення про фізичну чи юридичну особу, що одержала право на придбання об'єкта). Протокол підписується ліцитатором і покупцем (його представником).

 

У триденний термін після проведення аукціону направляється протокол суб'єкту господарювання, на балансі якого знаходиться комунальне майно, для затвердження чи надання обґрунтованої відмови у такому затвердженні у випадку порушення порядку проведення аукціону. Копії затвердженого протоколу видаються переможцю аукціону й організатору аукціону.

 

2.21.6. Аукціон вважається таким що не відбувся у випадку:

 

 - відсутності учасників чи наявності тільки одного учасника;

 

 - несплати переможцем аукціону належної суми в повному обсязі за умовами, визначеними у договорі купівлі-продажу комунального майна;

 

 - порушення умов проведення аукціону, установлених цим Положенням.

 

2.22. Розрахунки за придбане майно.

 

2.22.1. Керівник суб'єкта господарювання, на балансі якого знаходиться об'єкт продажу, забезпечує збереження зазначеного майна до придбання покупцем права власності на придбаний об'єкт.

 

2.22.2.Затверджений протокол є підставою для укладання у продовж 10-ти днів договору купівлі-продажу комунального майна між переможцем аукціону і суб'єктом господарювання. У договорі вказуються:

 

    1) відомості про суб'єкта господарювання і покупця-переможця аукціону;

 

   2) найменування об'єкта продажу і його технічних характеристик;

 

   3) ціна продажу об'єкта на аукціоні;

 

   4) спільні зобов'язання суб'єкта господарювання і покупця-переможця аукціону;

 

   5) термін передачі об'єкта продажу покупцю (після сплати коштів у повному обсязі за придбане майно);

 

  6) банківські реквізити (номера поточних рахунків; найменування й адреси банківських установ);

 

 7) порядок розрахунків за придбане майно;

 

  8) інші умови, передбачені законодавством.

 

До договору купівлі-продажу комунального майна додається затверджений протокол аукціону.

 

2.22.3. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів у банківську установу як оплату за придбане комунальне майно.

 

Покупець зобов'язаний оплатити придбане майно протягом 30-ти календарних днів від дати підписання договору купівлі-продажу.

 

Термін оплати може бути продовжений ще на 30 календарних днів за умови сплати не менш 50 % ціни продажу об'єкта.

 

2.22.4.Суб'єкт господарювання здійснює у встановленому порядку передачу комунального майна покупцю тільки після сплати останнім коштів у повному обсязі за придбане майно шляхом складання акта прийому-передачі.

 

2.22.5. У випадку повторного проведення аукціону можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. У цьому випадку початкова вартість продажу може бути зменшена не більш як на 30 % за узгодженням з галузевим органом керування, що курирує діяльність суб'єкта господарювання.

 

Повторний аукціон проводиться при наявності не менш одного учасника.

 

При наявності лише одного учасника об'єкт може бути проданий за початковою вартістю.

 

Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Положення.

 

У повторному аукціоні не може брати участь переможець попереднього аукціону, якщо ним не виконані умови договору купівлі-продажу комунального майна чи він відмовився від його підписання.

 

2.23. Суперечки, що виникають у процесі відчуження комунального майна відповідно до цього Положення, розв’язуються в порядку, установленому чинним законодавством.

 

2.24. У випадку, коли аукціон не відбувся складається відповідний акт, який передається сільській раді.

 

 

3. Обмін, прийом-передача комунального майна

 

3.1. Обмін, прийом-передача комунального майна суб'єктам  господарювання, що не несе за собою зміну комунальної форми власності територіальної громади , провадиться за ініціативою суб'єктів господарювання, що беруть участь у передачі майна на підставі рішення сільської ради.

 

Для розгляду питання про обмін, прийом - передачу комунального майна  надається:

 

звернення суб'єктів господарювання - учасників обміну чи прийому-передачі  майна з обґрунтуванням доцільності такої передачі;

 

технічні характеристики (копія технічного паспорта, викопіювання з інвентарної справи БТІ і т.п.) об'єкта передачі;

 

довідка про балансову вартість об'єкта передачі, підписана керівником і головним бухгалтером суб'єкта господарювання.

 

Дозвіл про обмін, прийом-передачу комунального майна суб'єктам господарювання надається у формі рішення сільської ради.

 

3.2. Передача об'єктів права  комунальної власності, у т.ч. майна , що знаходиться в складі майна, яке належить територіальній громаді , шляхом обміну цими об'єктами, здійснюється відповідно до Закону України "Про передачу об'єктів права державної і комунальної власності".

 

Обмін майна комунальної  власності, що несе за собою зміну форми власності, повинний бути рівноцінним.

 

Рівноцінний обмін провадиться за ініціативою повноважних представників учасників обміну власників майна на підставі рішень сільської ради про дачу згоди на обмін майном і про передачу майна.

 

3.3. Не може бути об'єктом обміну (міни) комунальне майно суб'єкта господарювання сільської ради, у випадку якщо друга сторона договору міни не є державним чи комунальним суб'єктом господарювання.

 

4. Дарування комунального майна

4.1. Дарування (безоплатна передача), тому числі шляхом укладання договору пожертви  комунального майна допускається у виняткових випадках, коли використано можливості щодо реалізації майна за кошти,  на підставі відповідного рішення сільської ради за поданням з обґрунтуванням доцільності такої передачі постійною комісією з питань бюджету та фінансів,   з питань агропромислового розвитку, земельних ресурсів,екології, комунального майна, соціального розвитку села.

4.2. Передача комунального майна здійснюється комісією з питаннь передачі майна, створеною розпорядженням сільського голови, з оформленням договору дарування ( пожертви) й акта прийому-передачі комунального майна, що затверджуються відповідним рішенням сільської  ради.

 

4.3. Згідно статті  729 Цивільного кодексу України,  пожертвою є дарування нерухомих та рухомих речей для  досягнення    певної,  наперед
обумовленої мети.
    Пожертвувач    має    право    здійснювати   контроль   за
використанням пожертви відповідно до мети,  встановленої договором
про пожертву.
    Якщо   використання  пожертви  за  призначенням  виявилося
неможливим,  використання її за іншим призначенням можливе лише за
згодою пожертвувача.
     Пожертвувач або його правонаступники мають право  вимагати
розірвання  договору про пожертву,  якщо пожертва використовується
не за призначенням.

5. Заключні положення

 

5.1. Дозвіл щодо відчуження комунального майна діє не більш 12-ти місяців з дати його прийняття.

 

5.2. Учасниками в біржових торгах чи аукціоні відповідно до цього Порядку  не можуть бути юридичні особи, що перебувають у стані припинення шляхом ліквідації чи щодо який порушене справа про банкрутство, повідомили про себе недостовірну інформацію, не подали передбачених цим Порядком  документів чи не подали їх у встановлений термін.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                     В.Деркач    

 

                                                Аналіз  регуляторного  впливу

до  проекту  рішення      сільської ради

                     «Про Порядок  відчуження  майна, що перебуває в  комунальній

власності Зеленьківської  територіальної громади » 

         Проект  рішення     сільської ради  «Про Порядок відчуження майна, що перебуває  в комунальній власності Зеленьківської територіальної громади»  розроблений відповідно до норм Цивільного , Господарського кодексів України, Закону України ««Про управління об’єктами державної власності», «Про передачу об’єктів державної та комунальної власності», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про оренду державного та комунального майна»,  „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” з урахуванням „Порядку відчуження об’єктів державної власності” затвердженого  постановою Кабінету  Міністрів України  від 06.06.07 р. № 803.

 

           Проект рішення   розроблений з метою  поповнення  бюджету сільської ради  для виконання  програми  соціально - економічного  розвитку  територіальної громади за рахунок об»єктів , що не використовуватимуться  територіальною громадою за цільовим призначення.            

    Аналіз впливу  цього регуляторного акта  розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.

 У процесі проведення аналізу визначались:

- проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання;

- цілі державного регулювання;

- прийнятні альтернативні способи досягнення зазначених цілей:

- механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи;

- можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта;

       -  очікувані результати прийняття акта;

-  строк дії акта ;

- показники результативності акта;

- заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

 

Результати аналізу викладені  письмово згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.

 

                                                    1. Визначення проблеми

 

    Законами  України ««Про управління об’єктами державної власності», «Про передачу об’єктів державної та комунальної власності», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про оренду державного та комунального майна»,  „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” з урахуванням „Порядку відчуження об’єктів державної власності”,  затвердженого  постановою Кабінету  Міністрів України  від 06.06.07 р. № 803 визначено, що необхідність, можливість та умови відчуження комунального майна, яке належить на правах власності територіальним громадам, визначаються рішеннями відповідних рад.

 

    Тому цю проблему пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

     Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів та діючих регуляторних актів,  оскільки пунктом 30 частини 1 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції сільської  ради належитьприйняття рішень щодо відчуження  комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу комунальної власності  територіальної громади.

На сьогодні  відсутні договори щодо відчуження майна комунальної власності.

Але, в перспективі  планується, що де-яке майно, яке належить на правах власності територіальній громаді, може бути відчужене.

Основні групи (підгрупи), на які проблема  може в майбутньому мати  вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

                     +

 

Держава

                      +

 

Суб’єкти господарювання,

                       +

 

 

 

 

__________ 

 

     Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення сільської ради «Про Порядок відчуження майна, що перебуває  в комунальній власності територіальної громади».

 

     В зв’язку з цим та з метою  наповнення сільського бюджету розроблено та виноситься на затвердження черговою сесією сільської  ради проект вищевказаного  рішення.

 

 

         П. Цілі державного регулювання

         

         Проект регуляторного акту спрямований на виконання законодавства в частині  щодо порядку відчуження об»єктів комунальної власності та сприяння  регуляторному середовищу.

        Основними цілями прийняття регуляторного акту є:

 

- впорядкування процедури відчуження ;

- визначення умов,  доцільності та можливості  відчуження комунального майна;

- поповнення дохідної частини сільського  бюджету за рахунок надходжень від відчуження комунального майна.

 

 

 

 

          Ш. Визначення та оцінка  альтернативних   способів  досягнення    цілей.

 

           1. Визначення альтернативних способів

 

           В якості  альтернативи  до  запропонованого  регулювання  можна розглянути   збереження  існуючої  ситуації , що призводить  до поглиблення  існуючої проблеми, можливе  не до поступлення коштів у місцевий бюджет .

          В разі не прийняття рішення, відчуження комунального майна, яке не використовується за цільовим призначенням, не можливо проводити, і як наслідок, майно буде  руйнуватись та втрачати свою вартість, що призведе до не до поступлення коштів у сільський бюджет.  

          У той  же час обраний спосіб досягнення встановлених цілей є раціональним :

         - оскільки забезпечує принципи  державної регуляторної політики ;

         - досягнення  цілей  державного  регулювання  ;

         - забезпечує реалізацію потреб у вирішення проблем місцевого значення;

        - встановлює порядок відчуження комунального майна та при зведе до додаткових  надходжень о місцевого бюджету .

 

                   1. Визначення альтернативних способів

____________________________________________________________________

Вид альтернативи                                Опис альтернативи

____________________________________________________________________

Альтернатива 1                                      відсутність регулювання

                                                                                                   

Альтернатива 2                                    врахування  балансу інтересів 

 

 

         Основними групами , на які проблема справляє вплив є громадяни та  суб*єкти господарювання.

        Проблема не може бути розв’язана за допомогою відсутності регулювання,  ринкових механізмів, а також діючих регуляторних актів, оскільки законодавство  вимагає встановлення конкретного порядку відчуження   рішенням сільської ради  . 

 

            

      2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

     Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання:

 

                           Оцінка впливу на сферу інтересів держави

____________________________________________________________________________

Вид альтернативи                             Вигоди                                                   Витрати

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                                  не має                                        зменшення  надходжень

                                                                                                                до бюджету;

 

 

Альтернатива 2                        наповнення бюджету                                      не має

 

           

 

                          Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

_____________________________________________________________________________

Вид альтернативи                          Вигоди                                                   Витрати

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                              не має                                                        не має

 

           

Альтернатива 2                      збільшення доходів

                                                місцевого бюджету                                          не має

_____________________________________________________________________________

 

           

 

                    Оскільки на сьогодні не визначене майно комунальної власності, яке має відчужуватися, не проведена його експертна оцінка, тому не визначено які саме суб»єкти господарювання  можуть придбати  це майно та за якою вартістю.

_____________________________________________________________________________

 

                               Оцінка вибраного  способу  досягнення цілей

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок відчуження комунального майна

Відсутні

Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Відсутні

прозорість і гласність у процесі відчуження комунального майна

Відсутні

Суб’єкти господарювання

Прозорість механізму продажу комунального майна

Сплата вартості комунального майна, яке буде відчужуватись згідно експертної оцінки

 

Громадяни  

Можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями

Відсутні

 

        

 Отже, альтернативний спосіб досягнення мети є неприйняття вказаного  регуляторного акту, і зв»язку з чим  має вигод для для жодної із сторін .

 

          Альтернативні варіанти будуть суперечити чинному законодавству України та поглиблювати існуючі проблеми.

 

        IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

       Вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

       Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

 

 4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

 

 3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

 

 2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

 

 1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

_____________________________________________________________________________

Рейтинг результативності       Бал результативності      Коментарі щодо присвоєння бала

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                                      1                         (проблема продовжує існувати)

 

Альтернатива 2                                      4                        ( проблема більше існувати не буде)

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

Рейтинг результативності  Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування

                                                                                                                  відповідного місця  

                                                                                                                  альтернативи у

                                                                                                                  рейтингу

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                      відсутні               відсутні                     (проблема продовжує

                                                                                                                 існувати)

 

Альтернатива 2                      збільшення доходів                              ( проблема більше

                                                місцевого бюджету                                існувати не буде)

_____________________________________________________________________________

                                                                                                

                                                                                                          

 

           

____________________________________________________________________________

Рейтинг          Аргументи щодо переваги                                         Оцінка ризику зовнішніх

                       обраної альтернативи/причини                                  чинників на дію

                        відмови від альтернативи                                          запропонованого

                                                                                                              регуляторного акта

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1         збільшення надходжень до                             не має

                                    бюджету –відсутнє

           

 

Альтернатива 2         збільшення надходжень до

                                   бюджету                                                            не має

           

_____________________________________________________________________________           

 

        Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення сільською радою.

 

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сумм за продаж коммунального майна   до місцевого бюджету.

 

Регуляторний акт має місцевий характер впливу.

 

      Механізм дії регуляторного акту полягає у забезпеченні:

- затвердження Порядку відчуження комунального майна;

-  інформування  членів громади про встановлений порядок відчуження комунального майна;

 - забезпечення надходжень  до сільського бюджету.

 

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

        Згідно законодавства  до повноважень сільської ради належить прийняття рішення про встановлення Порядку відчуження комунального майна .Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення  сільської ради.        Запропонований спосіб досягнення цілі є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин .

     Після прийняття зазначеного рішення, дії  сільської ради з питань  відчуження комунального майна  відповідатимуть вимогам чинного законодавства .

     Розв*язання проблеми можливе також при застосування сільською радою  заходів для впровадження цього регуляторного акта.

      Ймовірність  досягнення  цілей рішення  ґрунтується  на високій  мотивації суб’єктів  господарювання  стосовно  виконання вимог  акту , яка  полягає у:

-     балансі інтересів :

 • простоті  та доступності  положень рішення;
 • простоті виконання  вимог рішення;
 • врегулювання прав  і обов’язків  суб’єктів господарювання , на яких  поширюється  дане рішення .

 

Можлива  шкода  у разі  настання  очікуваних  наслідків  дії акту  не прогнозується.

 

      У1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються орган місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

    Оскільки договорів  на відчуження комунального майна на сьогодні не має,  розрахунок витрат  на запровадження державного регулювання  для суб»єктів малого  підприємництва  не  можливо провести, але є сподівання, що в майбутньому  процедура відчуження запрацює.

  

 

 

  Тому,  здійснюється орієнтовний розрахунок  розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

                                                        ТЕСТ 
                                 малого підприємництва (М-Тест)

 

   1.  Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.05. 2017 р. по 21.05. 2017 р.

______________________________________________________________________________

Порядковий   Вид консультації (публічні консультації, Кількість учасників  Результати                 номер              круглі столи, наради, робочі зустрічі ,      консультацій ( осіб) консультацій

                         запити до підприємців тощо)

_______________________________________________________________________________

    1.                                            консультації                                 2                         позитивні

 

          Основні результати наради  :   суб*єкти малого підприємництва, які в майбутньому можуть стати  потенційними покупцями комунального майна   вважають за  необхідність  регулювання /встановлення / конкретного Порядку відчуження рішенням сільської ради за вартістю не меншою як  буде встановлено експертними шляхом.

 

 

      2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких може  поширюватись  регулювання:  - 2  одиниці.

      Питома вага  мікро суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) .

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 

Формула:

Кількість необхідних одиниць обладнання*вартість одиниць

Відсутні

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

Прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + Витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Відсутні

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

 

Формула:

Оцінка витрат на експлуатації обладнання (розхідні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Відсутні

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 

Формула:

Оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Відсутні

5

Інші процедури (уточнити)

Оцінка вартості комунального майна

 

 

 

Згідно договору

6

Разом, гривень

 

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

Очікувана вартість по договору, але не нижча, ніж встановлена експерна оцінка майна

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць       

2

8

Сумарно, гривень

 

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

Згідно договору, але не нижче ніж експертна оцінка майна

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) + оціночна кількість форм

1год.х9,29 грн

9,29

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

 

Витрати часу на розроблення та організацію внутрішніх для суб’єкта господарювання процедур впровадження вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

1год.х9,29 грн

9,29

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

Відсутні

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

Відсутні

13

Інші процедури (уточнити)

 

14

Разом, гривень

 

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

18,58

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

2

16

Сумарно, гривень

 

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

18,58 х 2 =37,16

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Виконавчий комітет   сільської  ради

                                                      (назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва )

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання    

----

----

-----

----

----

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: камеральні , виїзні

----

----

-----

----

----

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання    

----

----

-----

----

----

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання      

----

----

-----

----

----

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

----

----

-----

----

----

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

----

----

-----

----

----

Разом за рік  

х

х

х

х

----

 

 

 

 

 

 

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

    Отже,      бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва – відсутні.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Вартість комунального майна згідно експертної оцінки

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

18,58 х 2 =37,16

 

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання( рядок 1+ рядок2)

Вартість комунального майна по договору +  37,16

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Відсутні

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання( рядок 1+ рядок2 + рядок 4)

Вартість комунального майна згідно експертної оцінки+ 37,16

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

    Корегуючі (пом’якшувальні) заходи для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання- відсутні.

УП. Обгрунтування  запропонованого строку  дії  регуляторного акту.

 

      З моменту  набрання  чинності  цього регуляторного акту  термін його  дії безстроковий – до винесення змін до діючого законодавства України.

 

УШ. Визначення  показників  результативності дії   регуляторного акта.

 

       У разі запровадження запропонованого проекту рішення сільської ради  очікується наступний результат:

       1. Відповідність Порядку відчуження комунального майна діючому законодавству України .

         2. Надходження   коштів  до місцевого бюджету  від відчуження комунального майна та  спрямування їх на соціально - економічний  розвиток села та ремонт об’єктів соціальної сфери .

          3. Часткове виконання  Програми   економічного та  соціального  розвитку  територіальної громади  .

          Показниками  ефективності регуляторного акта є:

   -Збільшення надходжень до сільського бюджету внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення сільської ради;

    - в зв»язку з тим, що проект регуляторного акту оприлюднюється на офіційному сайті сільської ради, рівень поінформованості членів територіальної громади та потенційних покупців комунального майна  високий.

 

 

1Х.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта 

 

               Терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення сільської ради встановлені :

- базове – до дня набрання чинності регуляторного акту ;

- повторне – через  рік після набрання  чинності регуляторного акту .

- періодичне – через три роки після набрання чинності регуляторного акту.

 

         Метод  проведення відстеження результативності – статистичний.

 

         Вид даних , за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичний.

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                      С.Сокуренко                                                                      

 

ПРОЕКТ

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

______СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                  РІШЕННЯ

 

 

___________________

с.Зеленьків

№ __________________

 

 

                           

Про  Порядок проведення конкурсів

на право оренди комунального майна, що належить

Зеленьківській  територіальній громаді та  

затвердження Методики розрахунку,

ставки орендної плати , пропорції розподілу

плати за оренду комунального майна,

форми типового договору оренди комунального майна

 

      У відповідності до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, частини 6 статті 9 Закону  України „Про оренду державного та комунального майна ” із змінами,  Закону України «Про засади державної регуляторної політики»,  постанови Кабінету міністрів України від 31 серпня 2011 р.  № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу  на право оренди державного майна»,з урахуванням  Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4.10.1995р. № 786 зі змінами і доповненнями, Типового договору оренди  індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого Наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000  N 1774 із змінами, з метою упорядкування  питань управління комунальною  власністю  територіальної громади села, врахувавши пропозиції депутатів та відповідної постійної комісії, сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

     1.Сільська рада від імені та в інтересах територіальної  громади,  відповідно до закону, здійснює  правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконує  усі майнові операції, може  передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду. Сільська  рада в межах своїх повноважень щодо управління комунальним майном  територіальної  громади села діє самостійно і несе відповідальність насамперед перед населенням села. Сільська рада керується принципом поєднання державних і самоврядних інтересів.

    2.  Визнати Зеленьківську  сільську раду єдиним орендодавцем комунального майна, що належить територіальній  громаді  села.

 

 1. Затвердити:
 2. Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить Зеленьківській територіальній  громаді (додаток №1);

    -       Методику розрахунку, ставки орендної плати і  пропорції розподілу

            плати за оренду комунального майна (додаток 2)

 • Типовий договір оренди індивідуального визначеного (нерухомого або іншого) майна, що є комунальною  власністю територіальної  громади села   (додаток №3);

       4. Визнати таким, що втратило чинність рішення  сільської ради від 24.02.2016 №7-1/VII «Про  Порядок надання в оренду, проведення конкурсів на право оренди комунального майна територіальної громади та з відбору суб’єктів оціночної діяльності, Методики розрахунку, ставки орендної плати , форми типового договору оренди комунального майна».

 

      5. Взяти до відома, що дане рішення  набирає чинності з моменту його оприлюднення в місцевому  ЗМІ та на офіційному веб-сайті сільської ради.

 

      6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію сільської ради з питань планування , бюджету та фінансів.

 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                                        В.Деркач  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Додаток № 1   

                                                                                      до рішення  сесії  7 скликання  

                                                                                      № ___      від _______р.

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить Зеленьківській  територіальній  громаді 

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення Конкурсу на право оренди комунального  майна територіальної громади села (надалі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з урахуваннямпостанови Кабінету міністрів України від 31 серпня 2011 р.  № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу  на право оренди державного майна»,   з метою впорядкування процедури проведення Конкурсу на право оренди комунального  майна, що належить  територіальній  громаді села.

1.2. Цей Порядок  визначає організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду комунального майна, що належить   територіальній громаді  села,  а саме порядок підготовки матеріалів та проведення Конкурсу  на право оренди комунального майна,  зокрема  нерухомого майна (будівель,  споруд,  нежитлових  приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного комунального  майна (надалі - майно), юридичним та фізичним особам, майнові відносини між орендодавцем та орендарем щодо подальшого використання майна

ІІ. Об’єкти оренди

2.1. Об’єктами оренди згідно з цим Порядком є:

- нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення (чи його частина);

- інше окреме індивідуально визначене майно.

2.2.Майно надається в оренду у випадках:

- вивільнення об’єктів оренди в результаті дострокового розірвання договорів оренди, або закінчення терміну дії договорів оренди;

- не використання майна балансоутримувачем.

2.3. Нерухоме майно (будівля, споруда, приміщення (чи його частина) може передаватися в оренду при умові, що на нього є:

 • незалежна (експертна) оцінка   майна;
 • правовстановлюючий документ про право власності на комунальне майно.

2.4.При укладанні договорів оренди нерухомого майна терміном на три роки і більше, проводиться нотаріальне посвідчення договорів оренди. Оплата робіт, пов’язаних з оформленням відповідних матеріалів (нотаріальне посвідчення, довідка характеристика, держмито та ін.), покладається на орендаря.

 

ІІІ. Орендодавець

Орендодавцем  за цим Порядком є:

-            сільська рада  щодо комунального майна, яке належить  територіальній громаді  (будівлі, споруди, приміщення), окремого індивідуально визначеного майна,  яке безпосередньо знаходиться у неї на балансі,

 

 

                                                      ІV. Орендарі

Орендарями майна можуть бути:

-         юридичні особи, державні, комунальні та інші підприємства, створені та зареєстровані в установленому законом порядку;

-         громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють підприємницьку діяльність та зареєстровані, як суб’єкти підприємницької діяльності  в установленому законом порядку.
          Особливості оренди майна  для  здійснення  підприємницької та іншої діяльності громадянами та  юридичними  особами  іноземних держав та особами  без  громадянства  визначаються  законодавством України.

 

 

                                    У. Передача майна в оренду

 

    5.1. Передача комунального майна, що належить  територіальній громаді села  в оренду здійснюється:

5.1.1. Щодо майна, яке надається в оренду вперше на конкурсних засадах.

5.1.2. При згоді  орендодавця та за заявою орендаря шляхом продовження терміну дії  договорів оренди щодо майна, яке перебувало в оренді і договори по якому закінчуються , якщо орендар добросовісно виконував умови договору, при цьому умови нового договору повинні відповідати нормам прийнятої  Методики,   з урахуванням незалежної оцінки вартості майна.

     Орендодавець повідомляє орендаря про нові умови договору за 60 днів до закінчення договору.  У разі не згоди орендаря  на нові умови договору, орендодавець має право оголосити конкурс на оренду цього майна.

     5.2. Рішенням  сільської ради  щороку затверджуються переліки нерухомого майна, що можуть бути передані в оренду.

 

     5.3.Підготовку документів для проведення Конкурсу на оренду майна, яке надається в оренду вперше,   здійснює виконавчий комітет , який  є організатором Конкурсу.

      5.4. Конкурс на право оренди комунального майна проводиться з метою його ефективного використання.

      5.5. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам Конкурсу, переможець Конкурсу визначається  Конкурсною комісією  на підставі аналізу  пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам Конкурсу, об’єкт оренди передається в оренду на умовах, запропонованих єдиним учасником, якщо вони не гірші умов Конкурсу.

 

                    У1. Ініціатива ( пропозиція) щодо оренди майна

 

       6.1.Ініціатива щодо оренди майна може виходити:

 

-   від фізичних та юридичних осіб, державних, комунальних та інших підприємств, які можуть бути орендарями  ;

 

-   від    сільської ради.

 

 

                  УП. Умови конкурсу

 

7.1.Умовами конкурсу є :

 • розмір орендної плати;
 • ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням ( у разі оренди цілісного майнового комплексу – відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);
 • дотримання вимог експлуатації об'єкта.

 

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки можуть бути :

 • здійснення певних ремонтних робіт;
 • виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;
 • збереження, створення нових робочих місць;
 • вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;
 • створення безпечних та нешкідливих умов праці;
 • дотримання умов належного утримання прилеглої території;
 • компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ.

 

7.2. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченню виконання інших умов конкурсу.

Стартова орендна плата визначається  за Методикою  розрахунку, ставки орендної плати і  пропорції розподілу     плати за оренду комунального майна.

У разі надходження від орендарів до оголошення конкурсу  разом із заявою на оренду різних пропозицій щодо орендної плати як стартова для визначення умов конкурсу застосовується найбільша з пропозицій.

 

 7.3.  Оголошення про конкурс публікується за рішенням орендодавця у місцевій пресі та на сайті сільської ради не пізніше, ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинне містити такі відомості:

- Інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження,  наявність майна в заставі, податковій заставі, оренді).

- Умови конкурсу.

- Дата, час і місце проведення конкурсу.

- Кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу).

- Інша інформація.

          Одночасно всі особи, що подали заяви про оренду і проекти договорів оренди до оголошення конкурсу, письмово повідомляються про оголошення конкурсу і необхідність подання нового проекту договору оренди, який відповідав би умовам конкурсу.

            7.4. Для участі у конкурсі учасник конкурсу  подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

7.4.1. Заяву про участь у конкурсі. Якщо учасник конкурсу вже подав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції (новий проект договору) відповідно до умов конкурсу.

7.4.2. Відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- копії установчих документів ( для ознайомлення членами конкурсної комісії);

- відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

- звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України);

       - інформація  із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців подається працівником сільської ради, який має доступ до відповідного Реєстру;

           - копія довідки про взяття на облік платника податку ( для ознайомлення членами конкурсної комісії);

       - копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом ( для ознайомлення членами конкурсної комісії);

для фізичних осіб - підприємців:

- копію документа, що посвідчує особу (копія паспорта (стор.1,2,11) та місце реєстрації, копія ідентифікаційного номера ( для ознайомлення та встановлення особи членами конкурсної комісії);

- інформація  із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців подається працівником сільської ради, який має доступ до відповідного Реєстру;

- копія довідки про взяття на облік платника податку ( для ознайомлення членами конкурсної комісії).

Після ознайомлення членів комісії  з представленими документами, секретар конкурсної комісії робить про це відмітку в протоколі засідання конкурсної комісії.

 

7.4.3. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (відображаються в проекті договору оренди).

 

 

УШ. Порядок проведення конкурсу на право оренди нерухомого комунального майна

 

          8.1. Конкурс на право оренди нерухомого комунального  майна проводиться при передачі в оренду комунального майна вперше, звільнення комунального майна від попереднього орендаря в зв»язку з закінченням договору оренди та небажанням його продовжувати або достроковим розірванням договору оренди.

         8.2. Проведенню конкурсу на право оренди комунального майна передує виконання незалежної оцінки вартості об’єкта оренди.

         8.3. Оцінка об’єкта оренди здійснюється  за  методикою,  затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України .

         8.4.. Оцінка об’єкта оренди передує укладенню договору оренди об’єкта та проводиться за рахунок переможця конкурсу або  Орендаря, який подав заяву на продовження договору оренди комунального майна. У разі, якщо на момент конкурсу або продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору  оренди  провадиться оцінка об’єкта оренди.

        8.5. Суб’єкт оціночної діяльності визначається  на конкурсних умовах, згідно Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого Наказом Фонду Державного майна України   від                       29.08.2011  N 1270 , зареєстрованого  в Міністерстві   юстиції України

19 вересня 2011 р. за N 1096/19834 зі змінами та доповненнями, основним критерієм якого є:

- вартість, термін виконання та якість незалежної оцінки, досвід роботи в оціночній сфері.

      8.6. Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності  проводить конкурсна комісіясільської ради з розгляду питань щодо оренди комунального майна.

      8.7. Умови та термін проведення конкурсу визначає своїм рішенням Орендодавець.

      8.8. Переможця конкурсу визначає конкурсна комісія, створена  рішенням  сільської ради.

      8.9. До складу комісії обов’язково включаються представники: орендодавця (балансоутримувача), депутати сільської ради (за згодою).

       8.10.Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу.

      8.11. Основними завданнями та функціями комісії є :

- розгляд пропозицій учасників конкурсу;

- складання протоколів  та надання їх на затвердження орендодавцю.

      8.12. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на орендодавця.

      8.13. Керує діяльністю Комісії та організовує її роботу  голова Комісії,  який  призначається  з  числа представників орендодавця. Голова Комісії скликає засідання Комісії, головує на її засіданнях і організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією.

      8.14. Рішення Комісії  приймаються  більшістю  голосів присутніх на засіданні членів комісії.  Голова комісії має  право  вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Комісії.

     Заступник голови   комісії,  який  виконує  обов'язки  голови комісії  у  разі   його   відсутності,   призначається  з числа представників орендодавця.

     8.15. У  разі потреби в отриманні додаткової інформації Комісія має право заслуховувати на своїх  засіданнях  пояснення  учасників Конкурсу.

     Члени Комісії  та  працівники  орендодавця,  які забезпечують проведення  Конкурсу,  несуть  відповідальність  за   розголошення інформації:

 • про учасників Конкурсу,  їх кількість та Конкурсні пропозиції (до визначення переможця);
 • яка міститься в документах, поданих учасниками Конкурсу.

    8.16. Засідання Комісії є правомочним у разі участі в ньому  не менш як трьох осіб - за чисельності комісії п'ять осіб, не менш як чотирьох осіб - за чисельності комісії  шість  осіб,  не  менш  як п'яти осіб - за чисельності комісії сім осіб.

    8.17. Конкурс проводиться  в один етап, на якому визначається переможець

 

                       Х1. Процедура проведення конкурсу

 

     9.1. Конкурс проводиться за ініціативою власника майна   або за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб. У разі надходження двох або більше  пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, переможець конкурсу визначається конкурсною комісією на підставі аналізу пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

    9.2. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з особою яка її подала, укладається договір оренди. У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся.

     9.3. У разі надходження після  оголошення конкурсу  заяви про оренду нерухомого майна від бюджетної організації або заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, структурного підрозділу підприємства, від господарського товариства, утвореного трудовим колективом цього підприємства, структурного підрозділу підприємства, комісія приймає протокольне рішення про укладення договору оренди з зазначеним заявником відповідно до вимог законодавства.

     9.4. Пропозиції відносно стартової ціни установлюються Орендодавцем на підставі даних незалежної експертної оцінки та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна. Різниця між початковою і наступними цінами, запропонованими учасниками конкурсу, повинна бути не менше 5 відсотків.

     9.5. Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх членів комісії на засіданні.

     9.6. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди відповідно до умов конкурсу, переможцем вважається учасник конкурсу, який зайняв друге місце. У разі його відмови конкурс вважається недійсним.

     9.7. Після закінчення засідання комісії складається протокол, у якому зазначається:

- відомості про учасників;

- пропозиції і зобов’язання учасників;

- обгрунтування рішення про визначення переможця.

Протокол підписується всіма членами комісії і залишається в орендодавця.

Про результати конкурсу  повідомляються всі  учасники та публікуються  на сайті сільської ради.

      9.8. За  результатами  конкурсу  Орендодавець  приймає рішення про передачу об’єкта в оренду та укладає договір оренди.

      До умов договору оренди включається орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, але не менше, ніж визначено чинним законодавством, та інші пропозиції переможця конкурсу.

      9.9.Орендар має право передати в суборенду  орендоване нерухоме майно або його частину та інше окреме індивідуально визначене майно з дозволу орендодавця оформленого у вигляді рішення. Для цього орендар та заявник, що претендує на суборенду, подають на  орендодавцю заяву – клопотання та обґрунтування необхідності передачі майна в суборенду.

     9.10. Термін суборенди не може перевищувати терміну оренди.

     Розмір  плати за суборенду нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленою Методикою розрахунку орендної плати, затвердженою сільською радою.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки  вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначені розміру орендної плати,  і погоджується з орендодавцем.

Плата за суборенду майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря за майно, що передається в суборенду.

      9.11. Орендар після отримання дозволу  зобов’язаний  у п’ятиденний термін надати  орендодавцю один примірник договору  на суборенду, укладеного між орендарем та суборендарем та акт приймання-передачі майна.

      При  припиненні основного договору,  суборендар зобов’язаний повернути орендарю майно за актом  приймання-передачі на протязі 5-ти календарних днів з дати повідомлення. Один примірник акту приймання-передачі (між орендарем та суборендарем) надається орендодавцю. У разі його відсутності (ненаданні) питання продовження оренди майна за основним договором не розглядається.

     9.12. Передача майна  в оренду не припиняє право комунальної власності на це майно територіальної громади.

 

Х. Порядок оголошення конкурсу на оренду майна   за ініціативою фізичних та юридичних осіб, державних, комунальних та інших підприємств, які можуть бути орендарями 

10.1. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву орендодавцю із зазначенням:

- назви та місця знаходження об’єкта оренди, цілі його використання;

- найменування, місця знаходження (місця проживання) заявника.

До заяви додаються такі документи:

для юридичних осіб:

- копії статуту та установчого договору ( тільки для ознайомлення);

- копія довідки про взяття на облік платника податку ( для ознайомлення);

- копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом та необхідно для використання  майна, що має орендуватись ( тільки для ознайомлення).

 Окремо, працівником сільської ради, який має доступ до відповідного Реєстру, здійснюється перевірка наявності даних про юридичну особу в  Єдиному  державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 

для фізичних осіб - підприємців:

-  документ, що посвідчує особу ( паспорт (стор.1,2,11) та місце реєстрації, довідка про  ідентифікаційний  номер ( все тільки для ознайомлення та підтвердження особи);

- інформація з  Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців береться працівником сільської ради, який має доступ до відповідного Реєстру ;

- копія довідки про взяття на облік платника податку ( для ознайомлення).

 

10.2. За результатами розгляду може бути запропоновано прийняття рішення про:

 • надання дозволу на  оренду комунального майна   ;
 • мотивовану відмову.

Дозвіл на  оренду комунального майна  оформляється у вигляді рішення сільської   ради .

10.3 Орендодавець протягом п’яти днів після погодження надання в оренду комунального майна розміщує в місцевих друкованих засобах масової інформації та на своєму офіційному веб-сайті оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.

10.4 Протягом 20 робочих днів після дня оприлюднення  оголошення,  орендодавець приймає заяви  на оренду відповідного майна.

10.5 Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм розпорядчим документом затверджує результати вивчення попиту на об’єкт оренди. У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець проводить  конкурс на право оренди.

У разі надходження однієї заяви про оренду певного майна (будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої – про оренду частини цього майна орендодавець  повідомляє другого заявника, що розглядається питання про оренду всього майна.

Укладення договору оренди нерухомого майна та нарахування орендної плати покладається  на орендодавця  майна, що належить  територіальній громаді  села.

У разі, коли подана лише одна заява орендодавець укладає договір оренди нерухомого майна із заявником та подає у виконавчий апарат  ради один примірник договору з  документами, зазначеними у п.6.1. даного Порядку.

10.6. Проведення конкурсу на право оренди здійснюється за процедурою відповідно до розділів УШ, 1Х цього Порядку.

10.7. В разі, коли до орендодавця надано заяву від орендаря про дозвіл на продовження терміну дії договору оренди, такий дозвіл може бути  надано рішенням сільської   ради.

     10.8. Для отримання дозволу на продовження терміну дії договору оренди, орендар   надає  раді своє клопотання  із зазначенням у ньому адреси, площі, бажаного строку оренди, мети використання об’єкта, довідку про відсутність  заборгованості орендаря з орендної плати, комунальних платежів, розрахунок пропонованої орендної плати.

     10.9. Після  закінчення  терміну дії  договору оренди орендар, який належним   чином   виконував  свої  обов'язки  за  договором,  має переважне  право,  за  інших  рівних  умов,  на укладення договору оренди  на  новий термін,  крім  випадків,  якщо орендоване майно необхідне  для потреб його Балансоутримувача. У разі якщо Балансоутримувач  має намір використовувати  зазначене  майно  для власних потреб, він повинен письмово  попередити  про це Орендаря не пізніше ніж за  місяць до закінчення терміну договору.

 

    10.10.  Орендар,  який  належно  виконує  свої обов’язки за договором оренди нерухомого майна,  строк дії якого закінчується,  має право на продовження договору оренди на новий строк. Орендар, який  має  намір скористатися таким правом,  повинен повідомити про це орендодавця не пізніше ніж за місяць  до  спливу строку договору оренди нерухомого майна.

  

     10.11.У разі якщо на момент  продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження терміну дії договору  оренди  проводиться незалежна оцінка об’єкта оренди за рахунок Орендаря. Вибір суб’єкта оціночної діяльності здійснюється на конкурсних умовах.

     10.12. При продовженні терміну дії  договору оренди,  орендна плата визначається із застосуванням орендних  ставок, які діють  на дату продовження  договору, але орендна плата має бути розрахована  з урахуванням  індексу  інфляції за весь  попередній  період дії договору оренди.

10.13. Орендар, який відмовляється від виконання вимог цього Порядку, повинен повернути  об’єкт оренди у визначений договором термін.

10.14.  Об’єкти оренди, які є пам’ятниками архітектури, історії та культури передаються в оренду  при погодженні умов використання цих об’єктів з органом охорони культурної спадщини.

 

Х1. Порядок обліку,     укладених договорів оренди комунального  майна, що належить територіальній  громаді

11.1. Облік укладених договорів оренди нерухомого комунального майна здійснює виконавчий апарат  ради, іншого індивідуально визначеного майна – орендодавець.

11.2. Профільна постійна комісія  ради здійснює контроль за цільовим використанням майна, переданого в оренду.

11.3. Виконавчий комітет  зобов’язаний щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним, подавати до  ради звіт про стан використання коштів  від здачі в оренду майна (згідно форми), відомості про майно, яке не використовується і може бути здане в оренду.

 

Секретар ради                                                                                    С.Сокуренко

                                                                                  Додаток № 3   до рішення

сесії 7 скликання № ___                                     від _______________ р.

 

                                    ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ

індивідуально визначеного (нерухомого та іншого) майна,

що належить до комунальної власності

територіальної громади

 

с.Зеленьків           № ______         „ ___ ”  _____________  20 __ р

 

Ми, що нижче підписалися,_______      __________________________________________________________________

                                          (повна назва Орендодавця )

(надалі - Орендодавець) в особі    __________________________________________________________________

                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

що діє на підставі _______________________________________, з одного боку

                                                             (назва документа, N наказу)

та  ________________________________________________ (надалі - Орендар)               (повна назва особи Орендаря згідно до реєстрації) 

в особі _____________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________,  з іншого боку,

(статут, довіреність тощо)

уклали цей Договір про наведене нижче:

1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування приміщення  ____________________ (надалі - Майно), площею ______кв.м.                                       (повна назва)     

розміщене за адресою:______________________________________________, вартість якого визначена згідно з актом оцінки за Методикою затвердженою Кабінетом Міністрів України і становить за експертною оцінкою без ПДВ ____________грн.з ПДВ __________ грн.

Майно передається в оренду з метою _____________________________________________________________.

1.2. Межі орендованого майна визначаються план – схемою згідно з Додатком №4.

1.3. Орендодавець гарантує, що на дату підписання Договору орендоване майно не є предметом судового спору між Орендодавцем та будь якими третіми особами, не знаходиться під арештом, не передано в оренду третім особам, не є забезпеченням будь яких зобов’язань Орендодавця, у тому числі не є предметом застави чи сервітуту, не обтяжено ніяким іншим чином.

1.4. Стан Майна на момент укладення договору (потребує/не потребує поточного або капітального ремонту) визначається в акті приймання-передачі за узгодженим висновком Балансоутримувача і Орендаря.
 
          2. Умови передачі орендованого майна Орендарю 
     2.1. Орендар  вступає у строкове платне користування Майном у термін,  указаний  у  Договорі,  але  не  раніше  дати  підписання Сторонами  цього Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три  роки  -  не  раніше  дати  державної  реєстрації Договору) та акта приймання-передавання Майна. 
     2.2. Передача  Майна  в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно.  Власником Майна залишається територіальна громада, а Орендар користується ним протягом строку оренди. 
     2.3. Передача   Майна  в  оренду  здійснюється  за  вартістю, визначеною  у  звіті  про  незалежну  оцінку  /  в  акті   оцінки, складеному за Методикою оцінки /. 
     2.4. Обов'язок   щодо  складання  акта  приймання-передавання покладається на Орендодавця. 
                         3. Орендна плата 
     3.1.  Орендна плата визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати  за  комунальне  майно  та  пропорції  її  розподілу, затвердженої  рішенням сільської ради  і  становить  без   ПДВ   за   базовий    місяць з розрахунку _________ 20__ р. _______ грн.                                    (місяць) 
     У разі якщо орендар визначений за  результатами  конкурсу  на право  оренди  комунального   майна,  цей  пункт викладається в такій редакції:
     "3.1. Орендна  плата  визначена  за  результатами конкурсу на право оренди комунального  майна  і  становить  без  ПДВ  за  базовий місяць розрахунку _____________ 20___ р._________ грн.".                                        (місяць) 
     3.2. Нарахування  ПДВ  на  суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством. 
     3.3. Орендна плата за кожний  наступний  місяць  визначається шляхом  коригування  орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції  за  наступний  місяць. 
Оперативна інформація про індекси інфляції,   розраховані   Державною  службою  статистики  України, розміщується на веб-сайті Фонду державного майна України. 
     3.4. У   разі   користування   Майном   протягом    неповного календарного  місяця  (першого  та/або  останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні  користування  визначається  згідно  з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування. 
     3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін  у разі зміни Методики її розрахунку,  істотної зміни стану об'єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством. 
     3.6. Орендна  плата  перераховується до місцевого  бюджету щомісяця  не пізніше   15  числа  місяця  відповідно  до  пропорцій  розподілу, установлених Методикою   і  чинних  на  кінець періоду, за який здійснюється платіж. 
     3.7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі,  підлягає  індексації   і   стягується   до   бюджету   відповідно до чинного законодавства України з урахуванням  пені  в розмірі 120 %  облікової ставки НБУ на дату нарахування  пені  від  суми   заборгованості   за   кожний   день прострочення, уключаючи день оплати. 
     3.8. У   разі,   якщо   на   дату   сплати   орендної   плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж  три  місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі  50  % від суми заборгованості. 
     3.9.  Надміру  сплачена  сума  орендної плати, що надійшла до бюджету,   підлягає  в  установленому  порядку  заліку  в  рахунок майбутніх платежів,  а у разі неможливості такого заліку у зв'язку з   припиненням  орендних  відносин  -  поверненню  Орендарю.  Для забезпечення  повернення  зазначених  коштів   сторони   керуються вимогами   Порядку   повернення   коштів,  помилково  або  надміру зарахованих до  державного  та  місцевих  бюджетів,  затвердженого наказом Державного  казначейства  України  від 10 грудня 2002 року N  226  (у  редакції наказу Державного казначейства України від 29 травня  2008  року N 181 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  25 грудня 2002 року за N 1000/7288, та постанови Кабінету Міністрів  України  від  16  лютого 2011 року N 106 "Деякі питання ведення  обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету" (зі змінами). 
 


     3.10.   Зобов'язання  Орендаря  щодо  сплати  орендної  плати забезпечуються у вигляді  завдатку  у  розмірі,  не  меншому,  ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць (останні місяці) оренди.
     Якщо договір  оренди  укладено  на  строк,  менший  ніж  один місяць, вноситься завдаток у розмірі орендної плати за цей строк. 
     3.11. У разі припинення (розірвання) Договору оренди  Орендар сплачує   орендну   плату   до   дня  повернення  Майна  за  актом приймання-передавання  включно.  Закінчення  строку  дії  Договору оренди  не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за  орендною  платою,  якщо  така  виникла,  у   повному   обсязі, ураховуючи санкції, до місцевого  бюджету . 
            4. Використання амортизаційних відрахувань                  і відновлення орендованого Майна 
     4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване   Майно   нараховуються   його   Балансоутримувачем   і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.
     У разі оренди будівель і  споруд  цей  пункт  викладається  у такій редакції:
     "4.1. Передбачені  законодавством  амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються  Орендарем  і  в  першочерговому порядку  використовуються  ним  на  повне  відновлення орендованих основних фондів". 
     4.2. Поліпшення  орендованого  Майна,  здійснені  за  рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю територіальної громади. 
     4.3. Відновлення  орендованого  Майна  здійснюється орендарем відповідно до пунктів 5.5, 5.8, 6.4 цього Договору. 
     4.4. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення  поліпшень Орендар подає заяву .
 
                      5. Обов'язки Орендаря 
     Орендар зобов'язується: 
     5.1. Використовувати  орендоване  Майно  відповідно  до  його призначення та умов цього Договору. 
     У разі оренди будівлі або споруди: 
     5.2. За   актом   приймання-передавання  прийняти  орендовану будівлю (споруду) на свій баланс на період оренди. 
     5.3. Протягом  місяця  після   підписання   Договору   внести завдаток,  передбачений  цим  Договором.  Завдаток  стягується  до місцевого   бюджету .  Після  закінчення основного  строку  Договору  оренди   здійснюється   перерахування орендної  плати  за останній місяць (останні місяці) з урахуванням внесеного  Орендарем  завдатку.   У   разі   порушення   Орендарем зобов'язання   зі  сплати  орендної  плати  він  має  відшкодувати місцевому  бюджету  збитки в сумі,  на яку вони перевищують  розмір завдатку.  Якщо в разі дострокового припинення Договору за згодою  Сторін  сума  сплачених  орендних  платежів  і завдатку   перевищить  передбачені  Договором  платежі  за  період фактичної оренди,  то це перевищення розглядається як  зайва  сума орендної плати (див. п. 3.9 цього Договору). 
     5.4.  Своєчасно  і  у повному обсязі сплачувати орендну плату до  місцевого   бюджету     (у   платіжних дорученнях, які оформлює Орендар, вказується "Призначення платежу" за зразком,  який надає Орендодавець листом при укладенні договору оренди). 
     5.5. Забезпечувати збереження орендованого Майна,  запобігати його  пошкодженню   і   псуванню,   тримати   Майно   в   порядку, передбаченому санітарними  нормами  та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані,  не гіршому,  ніж на  момент  передачі  його  в  оренду,  з  врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки. 
     5.6. Забезпечити Орендодавцю  і  Балансоутримувачу  доступ  на об'єкт оренди з метою контролю за його використанням та виконанням умов Договору. 
     5.7. У разі  виникнення  загрози  або  настання  надзвичайних ситуацій,  пов'язаних  з  природною  стихією:  ураган,  землетрус, великий снігопад,  ожеледиця тощо,  надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків. 
     5.8. Своєчасно  здійснювати  за  власний рахунок капітальний, поточний та  інші  види  ремонтів  орендованого  Майна.  Ця  умова Договору  не  розглядається  як  дозвіл  на  здійснення  поліпшень орендованого Майна і не тягне за  собою  зобов'язання  Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
     У разі,  якщо  Орендар подає заяву на погодження Орендодавцем здійснення   невід'ємних   поліпшень   орендованого   Майна,   він зобов'язаний  надати  експертний  висновок  на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід'ємних поліпшень.
 
 
     У разі,  якщо об'єкт оренди підлягав екологічному аудиту і  у звіті  про  екологічний  аудит вказується на певні невідповідності вимогам законодавства і висуваються  певні  вимоги  або  надаються рекомендації, до Договору включається пункт 5.9 такого змісту:
     "5.9. Протягом _______________ здійснити заходи щодо усунення                        (період)
невідповідностей вимогам    чинного    законодавства,    виявлених екологічним аудитом, відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний аудит". 
     5.10. Протягом   місяця   після   укладення   цього  Договору застрахувати орендоване Майно не менше,  ніж на його  вартість  за висновком    про    вартість    /    актом   оцінки   на   користь
_________________________________________________________________,    (Орендодавця (для передачі Балансоутримувачу) або Орендаря) 
який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди, у порядку,  визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового  полісу  і  платіжного доручення.  Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим. 
     5.11.    На    вимогу    Орендодавця    проводити    звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння. 
     5.12. У разі припинення  або  розірвання  Договору  повернути Орендодавцеві або підприємству, указаному Орендодавцем, орендоване Майно в належному стані,  не  гіршому,  ніж  на  момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення  стану  або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря. 
     5.13. Здійснювати    витрати,    пов'язані    з    утриманням орендованого Майна.  Протягом 15  робочих  днів  після  підписання цього  Договору  укласти  з  Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат  Балансоутримувача  на  утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю. 
     5.14. Нести    відповідальність    за    дотримання    правил експлуатації інженерних мереж,  пожежної  безпеки  і  санітарії  в приміщеннях згідно із законодавством. 
     5.15. У  разі  зміни рахунку,  назви підприємства,  телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк. 
     5.16. Здійснити   нотаріальне   посвідчення    та    державну реєстрацію  цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів. 
 
 


                        6. Права Орендаря 
     Орендар має право: 
     6.1. Використовувати  орендоване  Майно  відповідно  до  його призначення та умов цього Договору.
     У разі оренди  групи  інвентарних  об'єктів  до  Договору  за згодою Сторін може бути включений пункт 6.2 такого змісту:
     "6.2. За згодою Орендодавця продавати,  обмінювати, позичати, іншим  чином розпоряджатися матеріальними цінностями,  які входять до складу орендованого Майна,  за умови,  що це не  порушує  інших положень цього Договору.
     Матеріальні цінності і кошти,  отримані від цих  операцій,  є власністю  Орендодавця  і використовуються у порядку,  визначеному чинним законодавством". 
     6.3. За  згодою  Орендодавця  здавати  майно   в   суборенду. Суборендну  плату  в  розмірі,  що  не перевищує орендної плати за об'єкт суборенди,  отримує  Орендар,  а  решта  суборендної  плати спрямовується до державного бюджету. 
     6.4. За  згодою Орендодавця проводити заміну,  реконструкцію, розширення, технічне переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості. 
     6.5. Ініціювати       списання       орендованого       Майна Балансоутримувачем. 
     6.6. Самостійно розподіляти  доходи,  отримані  в  результаті використання   орендованого  Майна,  створювати  спеціальні  фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів тощо). 
                     7. Обов'язки Орендодавця 
     Орендодавець зобов'язується: 
     7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим  Договором за актом приймання-передавання майна,  який підписується одночасно з цим Договором,  а в разі оренди нерухомого  Майна  на  строк  не менше ніж три роки - після державної реєстрації Договору. 
     7.2. Не    вчиняти   дій,   які   б   перешкоджали   Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору. 
     7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення  чинності цього  Договору  переукласти  цей  Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем. 
     7.4. У  разі  здійснення  Орендарем   невід'ємних   поліпшень орендованого  Майна орендодавець зобов'язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень.
     Договір може  містити або не містити зобов'язання Орендодавця щодо відшкодування поліпшень Майна. 
     7.5. Відшкодувати Орендарю у разі  приватизації  орендованого Майна  вартість  зроблених  останнім  невідокремлюваних  поліпшень орендованого  Майна,  за  наявності  згоди  Орендодавця  на   такі поліпшення  в  межах  збільшення  вартості  орендованого  Майна  в результаті таких поліпшень. 
                       8. Права Орендодавця 
     Орендодавець має право: 
     8.1.  Контролювати  з  можливим  залученням Балансоутримувача виконання умов Договору та використання Майна, переданого в оренду за  Договором,  і у разі необхідності спільно з Балансоутримувачем вживати відповідних заходів реагування. 
     8.2. Виступати  з  ініціативою  щодо  внесення  змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану  орендованого Майна  внаслідок  невиконання або неналежного виконання умов цього Договору. 
     8.3. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом  візуального обстеження зі складанням акта обстеження. 
              9. Відповідальність і вирішення спорів                            за Договором 
     9.1. За невиконання або неналежне  виконання  зобов'язань  за цим  Договором  Сторони  несуть  відповідальність  згідно з чинним законодавством України. 
     9.2. Орендодавець не відповідає за  зобов'язаннями  Орендаря. Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця,  якщо інше не передбачено  цим   Договором.   Орендар   відповідає   за   своїми зобов'язаннями    і    за   зобов'язаннями,   за   якими   він   є правонаступником,  виключно  власним  майном.  Стягнення  за  цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване державне Майно. 
     9.3. Спори,  які  виникають  за цим Договором або в зв'язку з ним,  не  вирішені  шляхом  переговорів,  вирішуються  в  судовому порядку. 
                 10. Строк чинності, умови зміни                       та припинення Договору 
     10.1. Цей Договір укладено строком на _____________, що діє з "___"_____________ 200__ р. до "___"_____________ 20__ р. включно. 
     10.2. Умови  цього  Договору  зберігають силу протягом усього строку цього Договору,  у тому числі у випадках,  коли після  його укладення   законодавством   установлено  правила,  що  погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань. 
     10.3. Зміни  до  умов  цього  Договору  або  його  розірвання допускаються за взаємної  згоди  Сторін.  Зміни,  що  пропонуються внести,  розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною. 
     10.4. У  разі  відсутності  заяви  однієї   із   Сторін   про припинення  цього  Договору  або  зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом  одного  місяця  Договір  уважається продовженим  на  той  самий строк і на тих самих умовах,  які були передбачені цим Договором.  Зазначені дії оформляються  додатковим договором,  який  є невід'ємною частиною Договору при обов'язковій наявності  дозволу  органу,  уповноваженого   управляти   об'єктом оренди. 
     10.5. Реорганізація  Орендодавця  або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є  підставою  для  зміни  або припинення  чинності цього Договору,  і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем. 
     10.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
     закінчення строку, на який його було укладено;
     приватизації орендованого майна Орендарем;
     загибелі орендованого Майна;
     достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;
     банкрутства Орендаря;
     ліквідації Орендаря - юридичної особи;
     у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа). 
     10.7. У разі припинення або  розірвання  Договору  поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від  орендованого  Майна  не  завдаючи  йому шкоди,  є власністю Орендаря,  а невід'ємне поліпшення - власністю Орендодавця. 
     10.8. Вартість  невід'ємних  поліпшень  орендованого   Майна, здійснених   Орендарем   за   згодою   Орендодавця,  компенсується Орендодавцем після припинення (розірвання) Договору  оренди або не підлягає компенсації. 
     10.9. У  разі  припинення або розірвання цього Договору Майно протягом    трьох    робочих    днів    повертається     Орендарем
___________________________________. (Орендодавцю або Балансоутримувачу)
     У разі,  якщо  Орендар  затримав  повернення Майна,  він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження. 
     10.10. Майно              вважається               поверненим Орендодавцю/Балансоутримувачу  з моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов'язок     щодо      складання      акта приймання-передавання   про   повернення   Майна  покладається  на Орендаря. 
     10.11. Якщо Орендар  не  виконує  обов'язку  щодо  повернення Майна,   Орендодавець  має  право  вимагати  від  Орендаря  сплати неустойки у розмірі ___________  за  користування  Майном  за  час прострочення. 
     10.12. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України. 
     10.13. Цей Договір укладено в 4 (чотирьох) примірниках, кожен з  яких  має  однакову  юридичну  силу,  по  два для Орендодавця й Орендаря. 
             11. Платіжні та поштові реквізити Сторін 
 Орендодавець ____________________________________________________
              ____________________________________________________ 
 Орендар      ____________________________________________________
              ____________________________________________________ 
                           12. Додатки 
     Додатки до цього Договору  є  його  невід'ємною  і  складовою частиною. До цього Договору додаються:
     розрахунок орендної плати;
     звіт про оцінку / акт оцінки Майна, що передається в оренду;
     акт приймання-передавання орендованого Майна;
     витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк,  не менший  ніж три роки). 

 

 

Орендодавець:

 

 

 

 

 

МП.

 

Повна назва підприємства, організації, установи

відповідно до реєстрації

____________________________________________

Код ________________________________________ 

Адреса: індекс,_______________________________

Банківські реквізити___________________________

Телефон_____________________________________

Посада______________________________________

ПІБ ________________________________   _______

                                                                                         (підпис)                                    

Орендар: 

 

 

 

 

 

МП.

 

Повна назва підприємства, організації, установи

відповідно до реєстрації

____________________________________________

Код ________________________________________

Адреса: індекс,_______________________________

Банківські реквізити___________________________

Телефон_____________________________________

Посада______________________________________

ПІБ ________________________________   _______

                                                                            ( підпис)                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

до рішення  сесії 7 скликання

№ ___від __________ року

 

                                              Методика

розрахунку, ставки орендної плати і  пропорції розподілу

            плати за оренду комунального майна(далі-Методика)

 

1. Методика розроблена відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, з урахуванням Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4.10.1995р. № 786 зі змінами і доповненнями,, з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння і використання плати за оренду  нерухомого майна (будівель, приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна (обладнання, транспортні засоби, не житлові приміщення тощо),  територіальної громади   сільської ради.

 

2. Розмір орендної плати встановлюється договором між Орендодавцем та Орендарем відповідно до цієї Методики.

 

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах розмір орендної плати визначається по результатам проведення конкурсу.

 

3. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного  або місцевого бюджетів, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково – дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

 

4. Крім орендної плати орендарі сплачують окремо за спеціальними рахунками згідно договорів з Орендодавцем або відповідними спеціалізованими організаціями витрати на:

 

-                          утримання орендованого майна, плату за комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, електропостачання, опалення, газопостачання, вивіз сміття, телефонний зв’язок та ін.) та відшкодовують податки та платежі в своїй частині;

 

-                          роботи по створенню безпечних умов праці, пожежної безпеки та відшкодовують податки та платежі в своїй частині.

 

У разі, коли об’єкт здано в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, ці суми розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло-,  газо- і водопостачання, каналізації, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

 

5. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

 

У разі коли термін оренди менший за один місяць, то на основі місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

6. Розмір річної плати за оренду цілісного майнового комплексу, визначається за формулою:

О пл. = Вз х Сор. ц.

 

    де О пл.   –   розмір річної орендної плати,грн.;

    Вз. – вартість основних засобів, необоротних матеріальних активів,   нематеріальних активів, оборотних матеріальних засобів (запасів),  визначена шляхом проведення незалежної експертної оцінки, грн.;

      Сор. ц. – орендна ставказа використання цілісних майнових комплексів     об’єктів  комунальної власності, визначена згідно з додатком 1 до цієї Методики.      

                 

 

7. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна бюджетними організаціями) визначається за формулою:

 

Опл. = Вп х Сор.,

 

де:

 

Вп – вартість орендованого майна, визначена згідно звіту з незалежної оцінки майна;

 

Сор.– мінімальна орендна ставка, визначена згідно з Додатком №2 до цієї Методики, яка може бути вищою, згідно домовленості Орендодавця та Орендаря.

 

8. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого, індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна)  встановлюється за згодою сторін, але не менше 10 % вартості орендованого майна, визначеною його незалежною оцінкою.

 

9. Проведення незалежної оцінки вартості об’єкта оренди здійснює суб’єкт оціночної діяльності, який має ліцензію (дозвіл) Фонду державного майна України.

Витрати, пов’язані з визначенням незалежної оцінки вартості об’єкта оренди, сплачує орендар. У разі виконання незалежної оцінки орендодавцем, орендар відшкодовує суму витрат.

 

Якщо орендоване не житлове приміщення є частиною будівлі, то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі в цілому за формулою:

 

Вп = Вб : Пб х Пп,               

 

де:

 

Вп– вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі, грн.;

 

Вб – вартість будівлі в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються Орендарем), визначена згідно незалежної оцінки, грн.;

 

Пп -  площа орендованого приміщення, кв.м;

 

Пб – площа будівлі в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються Орендарем), кв.м.

 

10. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладання договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

 

Опл.міс. = Опл. :12 х Іпр.

 

де:

 

Опл.– річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;

 

Іпр. – індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна – з дати проведення незалежної оцінки) до дати укладання договору оренди або перегляду розміру орендної плати.

 

11. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції.

 

12. Орендна плата вноситься  Орендарем на рахунок Орендодавця,  не пізніше 10 числа кожного місяця за попередній місяць.

 

13. Суми орендної плати, зайво перераховані орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів.

      В період погодженого з орендодавцем терміну проведення орендарем ремонту нерухомого майна, коли його неможливо використовувати за призначенням, орендна плата орендодавцем не нараховується. Зазначений термін визначається орендодавцем за наданою орендарем проектно-кошторисною документацією на проведення ремонту.

 

14. Передача частини орендованої площі в суборенду здійснюється за згодою орендодавця. Якщо при передачі майна в оренду, орендареві надаються пільги, а суборендар за видом діяльності пільгами не користується, плата за суборенду  нараховується без урахування пільг орендаря.

 

15. Орендна плата в розмірі 100 % спрямовується на спеціальний рахунок   сільської ради і використовується на :

 

–утримання і ремонт будинків та іншого майна територіальної громади у відсотковому відношенні згідно потреби сільської ради;

- придбання оргтехніки у відсотковому відношенні згідно потреби сільської ради ;

- господарські витрати, оплату праці і нарахування на неї персоналу, зайнятого обслуговуванням об’єктів оренди, зміцнення матеріально-технічної бази, оплату послуг автотранспорту та інші видатки у відсотковому відношенні згідно потреби сільської ради.

 

 

 

Секретар ради                                                                                    С.Сокуренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Додаток 1

                                                                                             до Методики 

 

 

 

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних майнових комплексів

об’єктів   комунальної власності

 

 

 

 

 

Орендна ставка

%

 

Цілісні майнові комплекси підприємств   комунальної власності:

 

1.

торгівлі, з організації концертно-видовищної діяльності, випуску лотерейних білетів та проведення  лотерей,

10

2.

з організації виставкової діяльності,  виробництва деревини та виробів з деревини, виробництва меблів, сільського господарства,  ресторанів

9

3.

харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості,), електроенергетики, зв'язку, швейної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів),

8

4.

 лісового господарства, рибного господарства, переробки відходів, видобування неенергетичних  матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг  та допоміжних операцій

7

5.

автомобільного транспорту, побутового обслуговування, металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та |текстильної) промисловості, з виробництва  будівельних матеріалів

6

6.

Інші об'єкти

5

 

 

 

Секретар ради                                                                                        С.Сокуренко      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Додаток 2

                                                    до Методики

                                          ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого майна  комунальної власності

 

 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка %

1

Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2

Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

35

3

Розміщення:

30

 

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агенство нерухомості), банкоматів

 

 

Ресторанів з нічним режимом роботи

 

 

торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів,  зброї

 

4

Розміщення:

25

 

виробників з реклами

 

 

салонів краси, саун, турецьких лазень,  соляріїв, кабінетів масажу, тринажерних залів

 

 

торговельних об’єктів з продажу автомобілів та автотоварів

 

 

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

 

 

рекламного характеру

 

5

Організація концертів та іншої видовищно – розважальної діяльності

25

6

Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагенську діяльність, готелів

22

7

Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості

21

8

Розміщення:

20

 

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

 

 

ресторанів

 

 

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

 

 

офісних приміщень

 

 

приватних закладів охорони здоров’я

 

 

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

 

 

розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

 

 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

 

 

редакцій та засобів масової інформації

 

9

Розміщення:

18

 

крамниць - складів, магазинів - складів

 

 

торговельних об'єктів з продажу:

 

 

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів

 

 

- відео- та аудіо продукції

 

10

Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

17

11

Розміщення:

15

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей

 

 

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

 

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

 

 

антен

 

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

 

 

стоянок для автомобілів

 

12

Розміщення:

13

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

 

13

Розміщення:

12

 

складів

 

14

Розміщення:

10

 

комп'ютерних клубів та Інтернет - кафе

 

 

ветеринарних аптек

 

 

рибних господарств

 

 

державних підприємств, діяльність яких пов'язана з інженерно - технічними, проектно — вишукувальними роботами та надання послуг населенню

 

 

приватних навчальних закладів та закладів, які частково фінансуються з державного або місцевого бюджетів

 

 

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

 

 

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 8 Методики та пункті 8 цього додатка

 

 

аптек, що реалізують готові ліки

 

 

торговельних   об'єктів   з   продажу   продовольчих   товарів,   крім   товарів підакцизної групи

 

15

Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16

Розміщення:

8

 

кафе,  барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів 

підакцизної групи

 

 

аптек, що реалізують готові ліки

 

 

торговельних об’єктів з продажу  продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

 

17

Розміщення:

7

 

 

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

 

 

фотоательє

 

 

хімчисток

 

 

майстерень з ремонту електропобутових товарів

 

 

перукарень

 

 

майстерень з ремонту одягу

 

 

майстерень з ремонту взуття

 

 

майстерень з ремонту годинників

 

18

Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

19

Розміщення:

6

 

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

 

 

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

 

 

 

об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку

 

20

Розміщення:

5

 

державних   закладів   охорони   здоров'я,   що   частково   фінансуються   з державного бюджету, та закладів охорони здоров'я, що фінансуються з місцевого бюджету

 

 

оздоровчих закладів для дітей та молоді

 

 

санаторно - курортних закладів для дітей

 

 

державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету

 

 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою

 

 

відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги

 

21

Розміщення:

4

 

громадських вбиралень

 

 

Їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів  підакцизної групи у навчальних закладах

 

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

 

22

Розміщення:

3

 

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків, за рецептами

 

 

суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

 

 

майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв. метрів

 

 

органів місцевого самоврядування, їх добровільних об’єднань

 

23

Розміщення:

2

 

аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

 

 

бібліотек, архівів, музеїв

 

 

лазень, пралень загального користування

 

 

торговельних   об'єктів   з   продажу   продовольчих   товарів   для   пільгових категорій громадян

 

24

 Розміщення:

1

 

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів

 

 

державних   та   комунальних   позашкільних   навчальних   закладів   (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів

 

25

Розміщення   творчих   спілок,   громадських,   релігійних   та   благодійних організацій    на   площі,    що    не    використовується    для    провадження підприємницької діяльності і становить:

 

 

не більш як 50 кв. метрів

3

 

понад 50 кв. метрів

7

 

  Примітка. Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб,  що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                   С.Сокуренко

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

                                                Аналіз  регуляторного  впливу

до  проекту  рішення      сільської ради

                     «ПроПорядок надання в оренду, проведення конкурсів на право оренди

комунального майна, що належить Зеленьківській  територіальній громаді та 

затвердження Методики розрахунку, ставки орендної плати , пропорції розподілу

плати за оренду комунального майна,форми типового договору оренди комунального майна» 

         Проект  рішення     сільської ради  «Про Порядок надання в оренду, проведення конкурсів на право оренди комунального майна, що належить Зеленьківській  територіальній громаді та  затвердження Методики розрахунку, ставки орендної плати , пропорції розподілу плати за оренду комунального майна,форми типового договору оренди комунального майна»  розроблений відповідно до норм Цивільного , Господарського кодексів України, Законів України „Про оренду державного та комунального майна ” із змінами,   «Про засади державної регуляторної політики»,  постанови Кабінету міністрів України від 31 серпня 2011 р.  № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу  на право оренди державного майна», з урахуванням  Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4.10.1995р. № 786 зі змінами і доповненнями, Типового договору оренди  індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого Наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000  N 1774 із змінами.

 

           Проект рішення   розроблений з метою  поповнення  бюджету сільської ради  для виконання  програми  соціально - економічного  розвитку  територіальної громади за рахунок здачі в оренду  об»єктів , що не використовуватимуться  територіальною громадою за цільовим призначення.            

    Аналіз впливу  цього регуляторного акта  розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.

 У процесі проведення аналізу визначались:

- проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання;

- цілі державного регулювання;

- прийнятні альтернативні способи досягнення зазначених цілей:

- механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи;

- можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта;

       -  очікувані результати прийняття акта;

-  строк дії акта ;

- показники результативності акта;

- заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

 

Результати аналізу викладені  письмово згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.

 

 

 

 

                                                    1. Визначення проблеми

 

    Частиною 6 статті 9 Закону    України „Про оренду державного та комунального майна” передбачено, що  Порядок   проведення  конкурсу для об'єктів, що перебувають у комунальній власності,  визначається органами місцевого самоврядування. 

    Разом з тим, Методики розрахунку та  ставки орендної плати , пропорції розподілу плати за оренду комунального майна і форми типового договору оренди комунального майна діючим законодавством України не визначено.

    Тому цю проблему пропонується розв’язати шляхом державного регулювання, оскільки    вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів та діючих регуляторних актів.

На сьогодні в сільській раді:

а)  відсутні договори  оренди  комунального  майна;

б) перелік комунального майна, що може бути передано в оренду  не затверджений;

в) кількість суб»єктів господарювання, які можуть бути потенційними орендарями комунального майна не відома.

Разом з тим, в майбутньому є  можливість та перспектива для  визначення переліку такого комунального майна  та надання його в оренду.

Тому, виникла необхідність  державного регулювання цієї проблеми.

Основні групи (підгрупи), на які проблема  може в майбутньому мати  вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

                     +

 

Держава

                      +

 

Суб’єкти господарювання,

                       +

 

 

 

 

__________ 

 

     Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення сільської ради «Про Порядок надання в оренду, проведення конкурсів на право оренди комунального майна, що належить  територіальній громаді та  затвердження Методики розрахунку, ставки орендної плати , пропорції розподілу плати за оренду комунального майна,форми типового договору оренди комунального майна» .

 

     В зв’язку з цим та з метою  наповнення сільського бюджету розроблено та виноситься на затвердження  сільської  ради проект вищевказаного  рішення.

 

 

 

 

 

 

 

         П. Цілі державного регулювання

         

         Проект регуляторного акту спрямований на виконання законодавства в частині  щодо затвердження органом місцевого самоврядування порядкупроведення  конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності  та сприяння  регуляторному середовищу.

        Основними цілями прийняття регуляторного акту є:

 

- впорядкування процедури проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває  у комунальній власності ;

- визначення умов оренди комунального майна, методики розрахунку орендної плати, ставок  та порядок використання орендної плати;

- поповнення дохідної частини сільського  бюджету за рахунок надходжень від оренди комунального майна.

 

 

      Ш. Визначення та оцінка  альтернативних   способів  досягнення    цілей.

 

           1. Визначення альтернативних способів

 

           В якості  альтернативи  до  запропонованого  регулювання  можна розглянути   збереження  існуючої  ситуації , що призводить  до поглиблення  існуючої проблеми, можливе  не до поступлення коштів у місцевий бюджет .

          В разі не прийняття рішення, оренду комунального майна, яке не використовується за цільовим призначенням, не можливо застосовувати, і як наслідок, майно буде  руйнуватись та втрачати свою вартість, що призведе до не до поступлення коштів у сільський бюджет.  

          У той  же час обраний спосіб досягнення встановлених цілей є раціональним :

         - оскільки забезпечує принципи  державної регуляторної політики ;

         - досягнення  цілей  державного  регулювання  ;

         - забезпечує реалізацію потреб у вирішення проблем місцевого значення;

        - встановлює порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна та при зведе до додаткових  надходжень о місцевого бюджету .

 

                   1. Визначення альтернативних способів

____________________________________________________________________

Вид альтернативи                                Опис альтернативи

____________________________________________________________________

Альтернатива 1                                      відсутність регулювання

                                                                                                   

Альтернатива 2                                    врахування  балансу інтересів 

 

 

         Основними групами , на які проблема справляє вплив є члени територіальної громади, які отримають покращення соціально-економічного стану в населеному пункті, оскільки сільський бюджет поповниться за рахунок плати за оренду комунального майна, а також   суб*єкти господарювання, які зможуть використовувати  об»єкти оренди для своїх господарських потреб та здійснення господарської діяльності.

      

 

 

     Проблема не може бути розв’язана за допомогою відсутності регулювання,  ринкових механізмів, а також діючих регуляторних актів, оскільки законодавство  вимагає встановлення конкретного порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна   рішенням сільської ради  . 

 

            

      2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

     Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання:

 

                           Оцінка впливу на сферу інтересів держави

____________________________________________________________________________

Вид альтернативи                             Вигоди                                                   Витрати

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                                  не має                                        зменшення  надходжень

                                                                                                                до бюджету;

 

 

Альтернатива 2                        наповнення бюджету                                      не має

 

           

 

                          Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

_____________________________________________________________________________

Вид альтернативи                          Вигоди                                                   Витрати

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                              не має                                                        не має

 

           

Альтернатива 2                      збільшення доходів

                                                місцевого бюджету та покращення               не має

                                                соціально-економічного стану  села _____________________________________________________________________________

 

                          Оцінка впливу на сферу інтересів суб»єктів господарювання

_____________________________________________________________________________

Вид альтернативи                          Вигоди                                                   Витрати

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                              не має                                                        не має

 

           

Альтернатива 2                           можливість використовувати                сума сплаченої

                                                     орендоване майно для своєї                   орендної плати

                                                    господарської діяльності та

                                                    отримання прибутку                            _____________________________________________________________________________

 

           

 

                    Оскільки на сьогодні не визначене майно комунальної власності, яке має передаватись в оренду, не проведена його експертна оцінка, не можна встановити стартову орендну плату. Оскільки  не  визначено які саме суб»єкти господарювання  можуть взяти участь у конкурсі на право оренди   цього майна та за якою платою, тому  розрахунки витрат суб»єктів господарювання  не проводяться.

_____________________________________________________________________________

 

                               Оцінка вибраного  способу  досягнення цілей

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок відчуження комунального майна

Відсутні

Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Відсутні

прозорість і гласність у процесі відчуження комунального майна

Відсутні

Суб’єкти господарювання

Прозорість механізму проведення конкурсу на право оренди комунального майна

Сплата за оренду  комунального майна, яка має  бути не нижчою ніж  експертна оцінка

 

Громадяни  

Можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями

Відсутні

 

        

 Отже, альтернативний спосіб досягнення мети є неприйняття вказаного  регуляторного акту, і зв»язку з чим не  має вигод для  жодної із сторін .

 

          Альтернативні варіанти будуть суперечити чинному законодавству України та поглиблювати існуючі проблеми.

 

        IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

       Вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

       Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

 

 4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

 

 3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

 

 2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

 

 1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

_____________________________________________________________________________

Рейтинг результативності       Бал результативності      Коментарі щодо присвоєння бала

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                                      1                         (проблема продовжує існувати)

 

Альтернатива 2                                      4                        ( проблема більше існувати не буде)

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

Рейтинг результативності  Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування

                                                                                                                  відповідного місця  

                                                                                                                  альтернативи у

                                                                                                                  рейтингу

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                      відсутні               відсутні                     (проблема продовжує

                                                                                                                 існувати)

 

Альтернатива 2                      збільшення доходів                              ( проблема більше

                                                місцевого бюджету                                існувати не буде)

_____________________________________________________________________________

                                                                                                 

                                                                                                          

 

           

____________________________________________________________________________

Рейтинг          Аргументи щодо переваги                                         Оцінка ризику зовнішніх

                       обраної альтернативи/причини                                  чинників на дію

                        відмови від альтернативи                                          запропонованого

                                                                                                              регуляторного акта

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1         збільшення надходжень до                             не має

                                    бюджету –відсутнє

           

 

Альтернатива 2         збільшення надходжень до

                                   бюджету                                                            не має

           

_____________________________________________________________________________           

 

        Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення сільською радою.

 

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум за оренду коммунального майна   до місцевого бюджету.

 

Регуляторний акт має місцевий характер впливу.

 

      Механізм дії регуляторного акту полягає у забезпеченні:

- затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди  комунального майна;

-  інформування  членів громади про встановлений порядок оренди  комунального майна;

 - забезпечення надходжень  до сільського бюджету.

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

        Згідно законодавства  до повноважень сільської ради належить прийняття рішення про встановлення Порядку проведення конкурсу на право оренди  комунального майна Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення  сільської ради.        Запропонований спосіб досягнення цілі є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин .

     Після прийняття зазначеного рішення, дії  сільської ради з питань проведення конкурсу на право оренди  комунального майна  відповідатимуть вимогам чинного законодавства .

     Розв*язання проблеми можливе також при застосування сільською радою  заходів для впровадження цього регуляторного акта.

      Ймовірність  досягнення  цілей рішення  ґрунтується  на високій  мотивації суб’єктів  господарювання  стосовно  виконання вимог  акту , яка  полягає у:

-     балансі інтересів :

 • простоті  та доступності  положень рішення;
 • простоті виконання  вимог рішення;
 • врегулювання прав  і обов’язків  суб’єктів господарювання , на яких  поширюється  дане рішення .

 

Можлива  шкода  у разі  настання  очікуваних  наслідків  дії акту  не прогнозується.

 

      У1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються орган місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

    Оскільки договорів  на право оренди  комунального майна на сьогодні не має,  не відома також кільськість суб»єктів господарювання, які можуть звернутись з заявою про оренду комунального майна, розрахунок витрат  на запровадження державного регулювання  для суб»єктів малого  підприємництва  не  можливо провести, але є сподівання, що в майбутньому  процедура  запрацює.

  

  Тому,  здійснюється орієнтовний розрахунок   витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        ТЕСТ 
                                 малого підприємництва (М-Тест)

 

   1.  Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.05. 2017 р. по 21.05. 2017 р.

______________________________________________________________________________

Порядковий   Вид консультації (публічні консультації, Кількість учасників  Результати                 номер              круглі столи, наради, робочі зустрічі ,      консультацій ( осіб) консультацій

                         запити до підприємців тощо)

_______________________________________________________________________________

    1.                                            консультації                                 3                         позитивні

 

          Основні результати консультацій :   суб*єкти малого підприємництва, які в майбутньому можуть стати  потенційними орендарями  комунального майна,    вважають за  необхідність  регулювання /встановлення / конкретного Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна рішенням сільської ради, при цьому стартова орендна плата має розраховуватись за формулою згідно Методики з врахуванням експертної оцінки.

 

 

      2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких може  поширюватись  регулювання:  - 3  одиниці.

      Питома вага  мікро суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) .

 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 

Формула:

Кількість необхідних одиниць обладнання*вартість одиниць

Відсутні

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

Прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + Витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Відсутні

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

 

Формула:

Оцінка витрат на експлуатації обладнання (розхідні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Відсутні

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 

Формула:

Оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Відсутні

5

Інші процедури (уточнити)

Оцінка вартості комунального майна

 

 

 

Згідно експертної оцінки

6

Разом, гривень

 

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

Очікувана орендна плата по договору, але не нижча, ніж розрахована по формулі згідно Методики з врахуванням  експертної оцінки майна

7

Кількість суб’єктів господарювання, що можуть  виконати вимоги регулювання, одиниць       

3

8

Сумарно, гривень

 

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

Згідно договору на підставі проведеного конкурсу, але не нижче ніж розрахована стартова орендна плата з врахуванням експертної оцінки майна

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) + оціночна кількість форм

1год.х9,29 грн

9,29

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

 

Витрати часу на розроблення та організацію внутрішніх для суб’єкта господарювання процедур впровадження вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

1год.х9,29 грн

9,29

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

Відсутні

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

Відсутні

13

Інші процедури (уточнити)

 

14

Разом, гривень

 

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

18,58

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

2

16

Сумарно, гривень

 

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

18,58 х 3 =55,74

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Виконавчий комітет               сільської  ради

                                                      (назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва )

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання    

----

----

-----

----

----

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: камеральні , виїзні

----

----

-----

----

----

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання    

----

----

-----

----

----

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання      

----

----

-----

----

----

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

----

----

-----

----

----

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

----

----

-----

----

----

Разом за рік  

х

х

х

х

----

 

 

 

 

 

 

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

    Отже,      бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва – відсутні.

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Розмір орендної плати комунального майна з врахуванням експертної оцінки

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

18,58 х 3 =55,74

 

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання( рядок 1+ рядок2)

Сума орендної плати за  комунальне майно по договору +  55,74

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Відсутні

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання( рядок 1+ рядок2 + рядок 4)

Сума орендної плати за  комунальне майно по договору +  55,74

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

    Корегуючі (пом’якшувальні) заходи для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання- відсутні.

      УП. Обгрунтування  запропонованого строку  дії  регуляторного акту.

 

      З моменту  набрання  чинності  цього регуляторного акту  термін його  дії безстроковий – до винесення змін до діючого законодавства України.

 

УШ. Визначення  показників  результативності дії   регуляторного акта.

 

       У разі запровадження запропонованого проекту рішення сільської ради  очікується наступний результат:

       1. Відповідність Порядку проведення конкурсу на право оренди  комунального майна діючому законодавству України .

         2. Надходження   коштів  до місцевого бюджету  від оренди  комунального майна та  спрямування їх на соціально - економічний  розвиток села та ремонт об’єктів соціальної сфери .

          3. Часткове виконання  Програми   економічного та  соціального  розвитку  територіальної громади  .

          Показниками  ефективності регуляторного акта є:

   -Збільшення надходжень до сільського бюджету внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення сільської ради;

    - в зв»язку з тим, що проект регуляторного акту оприлюднюється на офіційному сайті сільської ради, рівень поінформованості членів територіальної громади та потенційних покупців комунального майна  високий.

 

 

1Х.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта 

 

               Терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення сільської ради встановлені :

- базове – до дня набрання чинності регуляторного акту ;

- повторне – через  рік після набрання  чинності регуляторного акту .

- періодичне – через три роки після набрання чинності регуляторного акту.

 

         Метод  проведення відстеження результативності – статистичний.

 

         Вид даних , за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичний.

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                   С.Сокуренко