Оголошення

Оголошення !!!

Продаж права оренди земельної ділянки комунальної власності  на конкурентних засадах(земельних торгах)

1) Організатор земельних торгів - Зеленьківська сільська рада Тальнівського району Черкаської області;

2) Земельна ділянка розташована  за межами населеного пункту в адмінмежах Зеленьківської  сільської ради, Тальнівського району Черкаської області площею 1,6735  га  , кадастровий номер 7124082800:01:001:0664 ;

3)Цільове призначення - ведення товарного сільськогосподарського виробництва , вид угідь рілля;

4) Умови права оренди -  7(сім) років;

5)Умови користування земельною ділянкою- для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,без зміни цільового призначення ;

6) Стартову ціну лота  в розмірі   8 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки що становить: 5100,16 грн. ( П’ять тисяч сто грн.16коп.)

7)Крок  торгів - 0,5 відсотка стартової плати  за користування земельної ділянки.

8)Земельні торги відбудуться  27 грудня 2018 року  в 14.30 год. за адресою:     с.Зеленьків  Тальнівського району Черкаської області, вул.Шевченка, №1

9)Виконавець земельних торгів - ТОВ”Земельно-кадастрове бюро”20400, Черкаська обл..Тальнівський район, м.Тальне вул..Гагаріна,24а ;

- ліцитатор Косміна Юрій Валерійович тел.роб.0473133401,тел..моб.-0676887435

- ліцитатор Ярошенко Олександр Анатолійович тел.роб.0473133404,тел..моб.-0987231896

10)Розмір реєстраційного внеску = 920,50 (Дев’ятсотдвадцятьгрн. 50 коп.) без ПДВ. на рахунок ТОВ“Земельно-кадастрове бюро” р/р 26000621971 в АТ“Райффайзен Банк АВАЛЬ”, МФО 380805, ЄДРПОУ 31563541; призначення платежу:«Реєстраційний внесок дляпроведенняземельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди на земельну ділянкуз кадастровим номером 7124084000:01:001:0664, площею – 1,6735 га. без ПДВ», поверненню не підлягаєзгідно пункту 10 статті 135 Земельного Кодексу України.

11)Розмір гарантійного внеску 5% від річної орендної плата – 255 грн. 01 коп.(Двісті п’ятдесят п’ять грн. 01 коп.) без ПДВ на рахунок ТОВ“Земельно-кадастрове бюро” р/р 26002621968 вАТ“Райффайзен Банк АВАЛЬ”,, МФО 380805, ЄДРПОУ 31563541; призначення платежу:«Гарантійний внесок для проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди на земельну ділянку з кадастровим номером 7124084000:01:001:0664 , площею – 1,6735 га. без ПДВ». , підлягає  поверненню  згідно пункту 11статті 135 Земельного Кодексу України.

12)З текстом договору, що пропонується укласти на торгах , без визначення особи покупця(орендаря) можна ознайомитися у Виконавця торгів.

13) Переможець земельних торгів зобов'язується:

-Відшкодувати Організатору – Зеленьківській сільській раді Тальнівського району Черкаської області витрати, здійснені на підготовку Лоту до продажу на земельних торгах у формі аукціону в сумі: 2254грн.79коп.(Дві тисячі двісті п’ятдесят чотири грн.79коп.)=608,79(тех.докум. вст..меж)+ 721,00(тех..докум.нормативка) +925,00 (об’ява РГ”Колос” на відбір Виконавця по торгах);

-Оплатити Виконавцю земельних торгів витрати, пов’язані із організацією та проведенням земельних торгів (аукціону)а) вартість об’яви в «Рекламі Тальнівщіни(200грн.) та винагороду згідно п.6.ст. 135 Земельного кодексу Українивідповідно до вимог чинного законодавства України, а саме 50% річної плати за користування земельною ділянкою.

14)Подати документи, що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгахдо 14,30 год. 24 грудня 2018року Виконавцю торгів за адресою ТОВ“Земельно-кадастрове бюро” : 20400, Черкаська область, м.Тальне вул..Гагаріна ,24а, відповідальна особа – Косміна Юрій Валерійович). Телефон для довідок: роб.-(04731)-33401, моб.- 0676887435 . Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 09.00 год. до 17.00.год., у п'ятницю -  з 09.00. год. до 16.00 год. обідня перерва з 13.00-14.00 год.

Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення аукціону з 11год.30хв. до 14год.10хв.

27 грудня 2018рокуза адресою:20443 , Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул.Шевченка,1(приміщення сільської ради).