ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                      ПРОЕКТ

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ____________ 2015 року                                        №   _______

с.Зеленьків   

 

Про встановлення місцевих

податків і зборів  на 2016 рік  

 

     Керуючись  статтями 140, 146 Конституції України, статтею 12 Податкового кодексу України, із змінами внесеними  Законом  України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, Законом України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності» , постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення  проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування», відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування бюджету та  фінансів  , сільська рада ВИРІШИЛА :

 

1.Взяти до відома, що :

1.1. відповідно до статті 10 Податкового кодексу України, до місцевих податків належать:

- податок на майно;

- єдиний податок.

 До місцевих зборів належать:

- збір за місця для паркування транспортних засобів;

- туристичний збір.

 

1.2. Податок на майно складається з:

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- транспортного податку;

-  плати за землю.

 

1.3. відповідно до підпункту  12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , рішення про встановлення місцевих податків та зборів                                                                                                                               

офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий                                                                                                                          

період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

 

2.Встановити з 1 січня 2016 року на території села Зеленьків  місцеві податки на майно та затвердити відповідні Положення про  :

 -   податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта податок   на  нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки,  для об’єктів нежитлової нерухомості (додаток 1);

 -  транспортний податок (додаток 2) ;

 

3. Встановити з 1 січня 2016 року єдиний податок та затвердити Положення про нього ( додаток 3).

4.Встановити на території села місцеві збори та затвердити Положення про  порядок  сплати :                                                                                                                4.1.збору за місця для паркування транспортних засобів( додаток 4); 4.2.туристичного збору ( додаток 5) .

5. Оприлюднити дане рішення через мережу Інтернет, про що повідомити в ЗМІ до 15 липня 2015року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів ( плановий період).

 6.Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення, але не раніше  01.01.2016.

 7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  сільської  ради  з питань планування  бюджету та фінансів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                               В.Деркач

 

 

                                                                                                Додаток № 1

                                                                                                 до рішення ради

                                                                                                 _________№_____

 

                                               П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта податок   на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки,  для об’єктів нежитлової нерухомості

 

Розділ І

Загальні положення

     1.1.  Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомостіта податок   на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки,  для об’єктів нежитлової нерухомості

(далі – Положення) розроблено на підставі статті  266Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ.

         Враховано, що:

- згідно  постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення  проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування», проекти регуляторних актів, що розробляються  органами місцевого самоврядування , подаються на погодження до Державної регуляторної  служби;

 

-  пункт 33 розділу 1 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, щодо  ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в розмірі, який  не  перевищує  1 відсоток мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр,  не застосовується в 2016 році. 

  

1.2.  Це положення є обов’язковим до виконання юридичними особами, фізичними особами (в тому числі нерезидентами), які є власниками житлової нерухомості.

                                                                                                                            

 1.3. Відповідно до :

 підпункту 14.1.129. пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України :

-об’єкти житлової нерухомості – це будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фондута  дачні і  садові будинки;

 

підпункту 14.1.129.1.пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

 

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

 

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

 

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

 

 підпункту 14.1.129.2. садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

 

 підпункту 14.1.129.3. дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку»;

 

 підпункту14.1.1291  об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду.

 

У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;                                                                                                                             

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

 

Розділ ІІ

Платники податку

   2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

 

   2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

Розділ Ш.  Об’єкт оподаткування

     3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

 

      3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);                                                                                                                          

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

Розділ 1У.  База оподаткування

    4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

 

    4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

 

     4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

                                                                                                                         

     Розділ V.  Пільги із сплати податку

 

     5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 80 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 160 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток      (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 220кв. метрів.

 

     5.2.Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

 

     5.3. Сільська рада має право  збільшити  граничну межу житлової нерухомості, встановленої Податковим кодексом України  ( 60 кв.м., або 120 кв.м., або 180 кв.м) , на яку зменшується база оподаткування.

 

     5.4. Сільська рада встановлює  пільги з податку, що сплачується на її території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими  статутами (положеннями).

 

    5.5. Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів житлової нерухомості  для фізичних осіб не надаються на:

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сільської ради ;

 

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

   5.6.Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від  майна, яке є об’єктом оподаткування.

 

      Встановити, що база оподаткування об’єкта/об’єктів не житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної                                                                                                                     

особи платника податку, а саме господарських (присадибних) будівель   (сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції), зменшується  на 100 кв.метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

 

   5.7.Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів  не житлової нерухомості  для фізичних осіб не надаються на:

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сільської ради ;

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

   5.8. Встановити, що  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів  не  житлової нерухомості не сплачується   з об’єктів  не житлової нерухомості, що перебуває у власності релігійних організацій , статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими  статутами (положеннями).

 

5.9.Сільська рада до 25 грудня  року, що передує плановому бюджетному року  подає  до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта  нерухомості відомості стосовно пільг, наданих нею.

 

    Розділ V1. Ставка податку

    6.1. Ставка податку для об’єктів житлової та нежитлової   нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється  у   відсотках до  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування і становить :

                                                                                                                          

    Для житлової нерухомості:

   - 0,25 % - житловий будинок ;  квартира ; котедж ;

   - 0,15 %- прибудова до житлового будинку;  садові будинки; дачні будинки ;

 

    Для нежитлової нерухомості:

   - 0,50 % - будівлі готельні ;  будівлі торговельні ;  будівлі для публічних

виступів (казино, ігорні будинки);                                                                                                                                   

  - 0,25 % - будівлі офісні, інші будівлі;

  - 0,50 % - магазини,  їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

  - 0,50 % - гаражі ;

  - 0,01 % - господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

 

        Розділ У11. Порядок обчислення суми податку 

        7.1.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

        7.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного  об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 5.1. цього Положення,  та відповідної ставки податку;

 

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 5.1. цього положення   та відповідної ставки податку;

 

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних типів ( квартира та житловий будинок), у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в»  пункту 5.1. цього положення    та відповідної ставки податку;

 

г) сума податку розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

 

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

                                                                                                                                  

  7.3.  Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів не житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до пункту 5.8. цього Положення,  та відповідної ставки податку.

 

     Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

    Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

    Контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

    Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

 

     7.4. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;                                                                                                                               

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

      У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку/                                                                                              

                                                                                                                         

проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

 

     7.5. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

     7.6. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

       Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

     7.7.. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

 

     7.8. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

     Розділ V111.Порядок сплати податку

    8.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

     Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській місцевості через каси сільської  ради  за квитанцією про прийняття податків.

                                                                                                             

      Розділ ІХ. Строки сплати податку

 

     9.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації .

 

 

Сільський голова                                                                              В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток № 2                                                                                           

                                                                                                 до рішення ради

                                                                                                  _________№__

                                          П О Л О Ж Е Н Н Я

                                  про транспортний  податок

       Розділ І

Загальні положення

     1.1.  Положення про транспортний податок (далі – Положення) розроблено на підставі статті  266 Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ.                                                                                                                       

 

    Розділ П.  Платники податку

    2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що  є об’єктами оподаткування.

 

     Розділ Ш. Об’єкт оподаткування

     3.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

 

     Розділ 1У. База оподаткування

    4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом  оподаткування .

 

    4.2.  Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування .

 

     Розділ У.Податковий період

   5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

   5.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

    5.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

     Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

      Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

    5.4. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

     З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у                10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

     Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

     5.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

      5.6.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

        Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

      5.7. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

 

     Розділ V1.Порядок сплати податку

    6.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

    6.2.Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.      

                                                                                                                                          Сільський голова                                                                         В.Деркач                                                                            

 

                                                                                                                                       

                                                                                                 Додаток  3                                                                                                            

                                                                         до рішення ради

                                                                              _________№___                                                                                                       

 

                        Положення про   єдиний   податок

 

1. Платники податку

      Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом України ( далі – ПКУ)та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному  ПКУ.

 

 2.  Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

 1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

 

 2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

 обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

 

      Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та                                                                                                                         

побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

 

 3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

 

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

 

 3.  При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

 

 При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене цим ПКУ.

 

 4. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп:

-суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

 

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

 

2) обмін іноземної валюти;

 

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

 

 4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів,                                                                                                                             

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

 

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

 

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, ;

 

 7) діяльність з управління підприємствами;

 

 8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

 

 9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

 

 10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

 

 -  фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

 

 -  фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

 

 -  страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

 

 -   суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

 

 -   представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

 

 -   фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

                                                                                                                               

 -  суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

 5.   Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

 

 -  суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);

 

-   суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;

 

 -  суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

-   Платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

 

6.  Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

 

 1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

 2) послуги з ремонту взуття;

 3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

 4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

 5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

 6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;                                                                                                                       

 7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

 8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

 9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

 10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

 11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

 12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

 13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

 14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

 15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

 16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

 17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

 18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

 19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

 20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

 21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

 22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

 23) послуги з ремонту годинників;

 24) послуги з ремонту велосипедів;

 

 25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;                                                                                                                               

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

 27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

 28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

 29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

 30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

 31) послуги з виконання фоторобіт;

 32) послуги з оброблення плівок;

 33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

 34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

 35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

 36) послуги перукарень;

 37) ритуальні послуги;

 38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

 39) послуги домашньої прислуги;

 40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

 

7.  Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп

 

 8. Доходом платника єдиного податку є:

 

 1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані                                                                                                                              

від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;

 

 2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті.

 

 9.  При продажу основних засобів юридичними особами - платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.

 

 10. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

 

 11. Доходи фізичної особи - платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з ПКУ, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно доПКУ.

 

 12. Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.

 

13. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку.

 

 При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв'язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого ПКУ.

 

14. Ставки єдиного податку

      Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

                                                                                                                               

15.  Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою  для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

 

 1) для першої групи платників єдиного податку -  10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

 

2) для другої групи платників єдиного податку -  20відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

 

16.  Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

 

 1) 2 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

 

 2) 4 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

 

 Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 ПКУ.

 

 17. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

 

 1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291ПКУ;

 

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

 

 3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

 

 4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

 

 5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 ПКУ.                                                                                                                                 

 

18.  Податковий (звітний) період

       Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

 

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

 

19. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

 Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.

 

20.  Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

 

21. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

 

22. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

 

 23. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця,

                                                                                                                        10.

які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

 

24. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

       Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

 

      Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

 

     У разі якщо сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12ПКУ.

 

 25. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

 26. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

 

27. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

 

28. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 295.1 і пункту 295.5 цієї статті, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

 

 Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому цим Кодексом.

                                                                                                                     

29. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

 

 30. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

        Платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1-296.1.3 ПКУ.

 

      Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

 

     Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

 

31. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 ПКУ.

 

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 ПКУ, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої, третьої або п'ятої групи.

32. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

 

33. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи - підприємці) груп. 

    При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з                                                                                                                                 

умовами, визначеними цієї главою, авансові внески, встановлені пунктом 295.1 статті 295 ПКУ.

 

34. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:

 

 1) щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 ПКУ;

 2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

 3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

 

35. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6 ПКУ. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому цим Кодексом.

 

36. Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

 

 Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6  статті296 ПКУ  та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов'язання.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                              В.Деркач

 

                                                                                     

                                                                                             Додаток 4

                                                                        до рішення ради

                                                                                __________№___

ПОЛОЖЕННЯ

про збір за місця для паркування транспортних засобів

 

РОЗДІЛ І.

Загальні  положення

 

1.1.    Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів (далі – Положення)  .

1.2.  Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними особами, їх філіями (відділеннями, представництвами), фізичними особами – підприємцями, які згідно з рішенням сільської ради організовують та провадять діяльність із забезпеченням паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

 

РОЗДІЛ ІІ.

Механізм  справляння  збору

2.1. Платники  збору

2.1.1.  Платники збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2.1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів затверджується сільською радою у разі звернення відповідних підприємців.

 

2.2. Об’єкт і база оподаткування збором

2.2.1.Об’єкт оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської  ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

2.2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування.

 

2.3. Ставки  збору

2.3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 

                                                  РОЗДІЛ ІІІ.

Порядок  обчислення  та  строки  сплати  збору

3.1. Порядок  сплати  збору

3.1.1.Збір сплачується до місцевого бюджету  авансовими внесками до 30 числа (виключно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Остаточна сума збору, обчислення відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

3.1.2.Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

3.2. Базовий податковий (звітний) період

3.2.1. Базовий податковий звітний період дорівнює календарному кварталу. Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

3.2.2. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

 

РОЗДІЛ ІУ.

Відповідальність  та  контроль

4.1. Відповідальність

4.1.1.Платники збору, зазначені у п.2.1. цього Положення, несуть відповідальність за неподання  у встановлені терміни податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів до органу державної податкової служби, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору до бюджету відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про державну податкову службу в Україні», інших законодавчих та нормативних актів.

4.2. Контроль

4.1.2.Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подачі податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і своєчасністю сплати збору до бюджету здійснює ДПІ в районі.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                          В.Деркач

                                                                                                        Додаток  5                         

                                                                                                    до рішення ради

                                                                                                     ________№___

            

ПОЛОЖЕННЯ

про туристичний збір

 

РОЗДІЛ І.

Загальні  положення

1.1. Положення про туристичний збір (далі – Положення).

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними особами їх філіями (відділеннями, представництвами), фізичними особами – підприємцями, громадянами України, іноземцями, а також особами без громадянства, які надають та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

 

РОЗДІЛ ІІ.

Механізм  справляння  збору

2.1. Платники  збору

2.1.1.  Платники збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію сільської ради та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.1.2. Платниками збору не можуть бути особи, які :

 1.  постійно проживають в місті, у тому числі на умовах договорів найму ;

б)    особи, які прибули у відрядження ;

в)    інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей – інвалідів (не більше одного супроводжуючого) ;

г)     ветерани війни ;

ґ)     учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ;

д)     особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії та пансіонати.

2.2. Об’єкт і база оподаткування збором

2.2.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 2.3. цього розділу, за врахуванням податку на додану вартість.

2.2.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги    (прання, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

2.3. Податкові  агенти

2.3.1. Справляння збору може здійснюватися :

а)  квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму ;

б)  юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

2.4. Особливості справляння збору

2.4.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

2.5.  Ставки  збору

268.3.1. Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 2.2 цього розділу.

 

РОЗДІЛ ІІІ.

Порядок  обчислення  та  строки  сплати  збору

3.1. Порядок  сплати  збору

3.1.1. Збір сплачується до місцевого бюджету  авансовими внесками до 30 числа (виключно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислення відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

3.1.2.Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

 

3.2. Базовий податковий (звітний) період

3.2.1. Базовий податковий звітний період дорівнює календарному кварталу. Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

3.2.2. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

 

РОЗДІЛ ІУ.

Відповідальність  та  контроль

4.1. Відповідальність

4.1.1.Податкові агенти, зазначені у п.2.3. цього Положення, несуть відповідальність за неподання  у встановлені терміни податкової декларації туристичного збору  до органу державної податкової служби, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору до бюджету відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про державну податкову службу в Україні», інших законодавчих та нормативних актів.

4.2. Контроль

4.1.2.Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подачі податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і своєчасністю сплати збору до бюджету здійснює ДПІ в  районі.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                           В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                   ПРОЕКТ   

                                    ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

                              

                                                Р І Ш Е Н Н Я

____________2015                                                                         № _____

с.Зеленьків

 

Про  встановлення   ставокземельного

податку,  пільг з його  сплати та  розміру

орендної плати на  2016рік

 

           Керуючись пунктами 24,  28   частини 1  статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 7.4 пункту 7.1. статті 7, статтями 12, 30, 284  Податкового кодексу України із змінами, внесеними  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, технічною документацією з нормативної  грошової оцінки земель с.Зеленьків Зеленьківської сільської ради, виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» , затвердженою рішенням сільської ради від  12.06.2013 

№25/3, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, сільська  рада  ВИРІШИЛА  :

 

1.Взяти до відома, що відповідно до :

1.1. відповідно до підпункту  12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом;

1.2. пунктів  7.2, 7.4. статті 7 Податкового кодексу України ( далі- ПКУ), під час встановлення податків  можуть передбачатися податкові пільги та порядок їх застосування, при цьому підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно цим Кодексом;

1.3. пункту 284.1. статті 284 ПКУ  органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.                                                                                                        

      Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.                                                                                                                      

1.4. пункту 30.2. статті 30 ПКУ підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.

 

2. Встановити на 2016 рік ставки  податку  за  один гектар сільськогосподарських угідь  (незалежно від місцезнаходження) у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки у таких розмірах:

 

2.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1; в тому числі  по агрогрупах :

рілля                                     

41 е    5037 х 3,2 х 1,756  х 0,1%  = 28,31

49 е    3900 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % =  21,92

50 е    2925 х 3,2 х 1,756   х 0,1 % =  16,44

51 е    2356 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % =  13,24

53 е    5281 х 3,2 х 1,756   х 0,1 % = 29,68

55 е    4468 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % =  25,11

56 е    3412 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 19,18

57 е    2681 х 3,2 х 1,756   х 0,1 % =  15,07

133 е   3981 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 22,37

209 е   5524 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 31,05

210 е   4225 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 23,74

 

сіножаті  ,пасовища                        

53 е   , 133 е   1816 х 3,2 х 0,1 % = 5,81

55 е       1536 х 3,2 х 0,1 % =4,92

56 е       1006 х 3,2 х 0,1 % = 3,22

57 е       782 х  3,2 х 0,1 % = 2,50

141        251 х  3,2 х 0,1 % = 0,80

209 е     2011 х 3,2 х 0,1 % = 6,44

210 е     1564  х 3,2 х 0,1 % =5,00

 

2.2. для  багаторічних   насаджень – 0,03 ; в тому числі по агрогрупах : 

41  е    7036 х 3,2 х  0,03 %  = 6,75

49 е     5515 х  3,2 х  0,03 %   = 5,29

50е      3423 х  3,2  х  0,03 %   = 3,29

51 е     2471 х  3,2 х  0,03 %   = 2,37                                                                                                                         

53 е     5610 х  3,2 х  0,03 %  = 5,39

55е     4754 х  3,2 х  0,03 %   = 4,56

56 е    3518 х  3,2 х  0,03 %   = 3,38

57 е    2758 х 3,2 х  0,03 %  = 2,65

 

 

2.3. за  землі   під  будівлями і  спорудами   :

671 х 3,2 х 1 % х 3 % х 10000 = 64,42

5,00 х 3,2 х 1 % х 3 % х 10000 = 48,00

 

2.4  за  землі  комерційного  призначення   :

15,98 х 3,2 х 1 % х 10000 = 5113,60

8,75 х 3,2 х 1 % х 10000 = 2800,00

 

2.5   за  землі  під  водним  дзеркалом  :

2,31 х 3,2 х 1 % х 25 % х 10000 = 184,80 грн. / га     

 

2.6.  за  землі  громадського призначення :

4,93 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1577,60

4,70 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1504,00

3,68 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1177,60

4,05 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1296,00

2,57 х 3,2 х 1 % х 10000 = 822,40

 

2.7.  за  землі  житлової  забудови  :

27,29,30,32,33,34,35,39     7,05 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 67,68

31, 57                                  6,69 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 64,22

28,36,38                              6,71 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 64,42

12,13,15,21, 25, 40,47        5,25 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 50,40

26,48                                   5,36 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 51,46

10,11,14, 16                        5,10 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 48,96

18,49,50,52                         5,79 х  3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 55,58

 •                                      5,51 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 =  52,90

19,51                                   5,62 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 =  53,95

1 , 3 , 53, 59                        3,94 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 37,82

2,4,6,8                                 3,86 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 37,06

54,55                                   4,04 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 38,78

 

2.8. за  землі  технічної  інфраструктури :

3,10 х 3,2 х 1 % х 10000 = 992,00

                                                                                                                          

3. Ставки  земельного податку та розмір орендної плати  у  2016  році  застосовуються   згідно затвердженої  нормативноїгрошової  оцінкиземель села Зеленьків ,проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавчими актами в  2016році.

 

4. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну  грошову оцінку яких проведено (незалежно від  місцезнаходження)  встановлюється у розмірі

1 відсотка від їх нормативної грошової  оцінки,  за  винятком   земельних   ділянок -  сільськогосподарських угідь (незалежно від  місцезнаходження).

 

5.Податок  за  земельні  ділянки  (в   межах   населеного пункту),  зайнятих  житловим фондом,  які використовуються без отримання  прибутку,  індивідуальними гаражами, садовими і дачними  будинками  фізичних  осіб,  а  також за земельні ділянки, надані  для  потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового      господарства,      які      зайняті     виробничими, культурно-побутовими,   господарськими   та   іншими  будівлями  і спорудами,  справляється  у  розмірі  3  відсотків суми земельного податку, обчисленого відповідно до пункту 4 цього рішення.

 

6. Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку :

6.1.фізичних  та юридичних осіб в межах граничних  норм ,  встановлених статтями 281, 282 Податкового Кодексу України ;

6.2. органи державної влади та органи місцевого самоврядування , дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади , заклади культури,  освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення соціальних, культурних, освітніх,  управлінських цілей стосовно охорони здоров'я громадян, розвитку фізичної культури і спорту, задоволення духовних та інших нематеріальних потреб громадян, захисту прав, законних інтересів громадян і організацій, розв'язання суперечок і конфліктів, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

     При цьому врахувати :

-  що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання послуг;

- в разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі          

будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

      Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

7. Затвердити на 2016 рік  розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) та земельні ділянки під водним фондом  3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

 

7.1. Орендна плата за надані в оренду водні об'єкти встановлюється в розмірі визначеному згідно  Методики,  затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518.

 

8. Затвердити на 2016  рік розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення  3 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки 1 м2 земель населеного пункту сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

 

9.Орендна плата за землі промисловості, транспорту та зв’язку, та надані для розміщення та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи  технологічну інфраструктуру таких об’єктів ( виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти ( пристрої), електричні підстанції, електричні мережі )  справляється в розмірі 3% відповідно показників грошової оцінки 1 м2  земель населених пунктів сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

 

10. Рішення набирає чинності з часу його оприлюднення , але не раніше 01.01.2016 .

 

11.Землевпоряднику сільської ради  Удачній  О.М.  до 25 грудня 2015 року   направити копію даного рішення  в Тальнівську  ОДПІ.

 

12 . Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну  комісію сільської  ради  з питань планування  бюджетута  фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                                В.Деркач


                                                     

 

 
  GERB

                                                                                            Проект

 

                             ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

             ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

                                                   РІШЕННЯ

 

                                                           

 

Від ________ 2014року    №____

с.Зеленьків   

 

 Про звіт щодо здійснення державної

 регуляторної політики Зеленьківською

 сільською радою в 2014 році

 

    На вконання Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", відповідно до статтей 42,59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради та врахувавши пропозиції постійної комісії сільської ради з питань бюджету та фінансів сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

    1.Звіт сільського голови Деркач В.Є. щодо здійснення державної регуляторної політики Зеленьківською  сільською радою в 2014 році взяти до відома (додається).

    2.Виконавчому апарату  сільської ради  продовжити роботу над забезпеченням додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради.

    3. Сільському голові Деркач В.Є. звіт щодо здійснення державної регуляторної політики Зеленьківською  сільською радою в 2014 році оприлюднити.

    4.Затвердити графік   відстеження регуляторних актів, прийнятих в 2013 -2014 роках.

    5.Конроль за виконанням рішенняпокласти на сільського голову та на комісію сільської  ради  з питань планування  бюджету та фінансів .

 

 Сільський голова                                                                      В.Деркач

                                                                                                       Додаток 2

                                                                                             до рішення ради

                                                                                                _______№__

                                         ГРАФІК

відстеження  регуляторних актів, прийнятих сільською радою в

                                     2013 – 2014 роках

_________________________________________________________________

№ з/п     Назва регуляторного акту                  Термін дії        Вид відстеження

1                                       2                                              3                          4

===========================================================

                                2014 рік

 

1.  Про затвердження ставок земельного                           Повторне, через рік

     податку та розміру орендної плати за                            після набрання ним

     земельні ділянки на 2014 рік                       2014 рік      чинності, у формі  

                                                                                                 звіту

 

2.  Про місцеві податки і збори та ставки                           Повторне, через рік

     єдиного податку у 2015 році                        2015 рік     після набрання ним   

                                                                                                 чинності, у формі  

                                                                                                 звіту

 

3.  Про затвердження ставок земельного                             Повторне,

    податку та розміру орендної плати                                  через рік після

    на 2015 рік                                                      2015рік      після набрання ним

                                                                                                 чинності, у формі  

                                                                                                 звіту

4.  Про затвердження Порядку надання

    у користування на умовах оренди                                   Періодичне

    водних об'єктів , розташованих на                                  на підставі аналізу

    території села Зеленьків, та                                             статистичних даних,

    поновлення договорів оренли                      Постійний  

   

 

                              2013 рік

5.  Про порядок пайової участі замовників                       Базове, Повторне

у розвитку інженерно - транспортної                                 впродовждвохроків

та соціальної  інфраструктури                                            з   дня набрання

села Зеленьків                                                                      чинності,                                                             

                                                                          Необмежений

                                                                                               Періодичне – один раз

                                                                                               натри роки, починаючи з  

                                                                                                2016 року  

 

6. Про затвердження ставок земельного                           Повторне,

    податку, розміру орендної плати за                            через рік після                       

    на 2013 рік                                                                       набрання

                                                                           2013рік     ним чинності, у формі

                                                                                              звіту

 

7. Про порядок передачі в оренду майна                         Повторне, впродовж двох                                                                                                   

    комунальної власності територіальної                         років  після набрання

    громади села Зеленьків                         Необмежений  ним чинності ,

                                                                                              Періодичне – один раз на

                                                                                              три роки, починаючи з  

                                                                                              2016 року

 

8 . Про затвердження Правил благоустрою                      Повторне, впродовж двох      

     та утримання території Зеленьківської                       років  після набрання

      сільської ради                                        Необмежений  ним чинності ,

                                                                                                Періодичне – один раз на

                                                                                                три роки, починаючи з  

                                                                                                2016 року

 

 

  9. Про порядок передачі (надання)                                Повторне відстеження-

      земельних ділянок в користування                            не пізніше двох років з

      або у власність із земель комунальної                       дня набрання чинності

      власності територіальної громади    Необмежений   цим актом.  

                                                                                              Періодичне –

                                                                                              щорічно

 

 

 10.Про порядок найменування або                                 Повторне - через рік з дня                                                                                             

      перейменування вулиць, провулків,                           набрання чинності,

      присвоєння, зміни та анулювання

      поштових адрес об»єктам нерухомого

      майна                                                  Необмежений  Періодичне-один раз

                                                                                            через

                                                                                             кожні три роки,

                                                                                             починаючи з 2014 р.

 

11. Про внесення змін до рішення                                    Базове, шляхом

     сільської ради від 11.06.2013 №24/1                            контролю за станом

    «Про місцеві податки і збори на 2014 рік» 2014 рік   надходжень платежів  

                                                                                              до  бюджету 

 

 

 

Секретар ради                                                                              Н.Кобенко 

 

 
  GERB

                                                                                                                              ПРОЕКТ

                                        ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

             ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 РІШЕННЯ

 

Від ________ 2014 року    №____

с.Зеленьків  

 

Про план діяльності з  підготовки та

перегляду  проектіврегуляторних

актівЗеленьківської  сільської ради на 2015рік

 

         Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, відповідно до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання  частини 1 статті 7 статті 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", врахувавши попозиції постійних комісій сільської ради, сільська рада

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1.Затвердити план діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів Зеленьківської сільської ради на 2015 рік (додається)

 

          2.Сільському голові Деркач В.Є. план діяльностіз підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2015рік оприлюднити.

 

          3.Конроль за виконанням плану діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2015 рік покласти на сільського голову Деркач В.Є.  та на постійну комісію  сільської  ради  комісію з питань планування бюджету та фінансів .

 

               

 

      

Сільський голова                                                                       В.Деркач

 

 

 

 

 

 
  GERB

                                                                                                                              ПРОЕКТ

                                        ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

             ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 РІШЕННЯ

 

Від ________ 2014 року    №____

с.Зеленьків  

 

Про  діяльність  виконкому  у 2014  році

 

          Заслухавши  звіт  сільського  голови  Деркач В.Є.  про  діяльність  виконкому  сільської  ради  у  2014році , сільська  рада  відмічає , що  протягом 2014року  відбулося  13  засідань  виконкому , на  яких  розглянуто                     41  питання , прийнято  41рішення.  Протягом  року  працювали  об”єкти  соціальної  сфери  : дитсадок , сільська бібліотека , будинок  культури . Не  допущено  заборгованості  по  заробітній  платі  працівникам , що  фінансуються  з  сільського  бюджету , Повністю  проведено  розрахунки  за  електроенергію , природний газ .

       У 2013 році  проведена певна  робота  по виконанню  плану  соціально-економічного та культурного   розвитку  села

       Керуючись  підпунктом  9   частини 1  статті   26  Закону  України   “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради , сільська  рада  ВИРІШИЛА  :

 

1. Звіт  сільського голови  Деркач В.Є.  про  діяльність  виконкому  сільської  ради  у  2014році  взяти  до  відома .

 

2. Рекомендувати  сільському  голові  Деркач В.Є., членам  виконкому  :

 • проводити  широку  роз”яснювальну  роботу  серед  населення  по 

недопущенню  в  селі  правопорушень ;

 • сприяти  в  організації  роботи  громадських  формувань.

 

3. Запропонувати сільському  голові  Деркач В.Є., членам  виконкому  брати  участь у  рейдах-перевірках  відвідування  неповнолітніми  у  вечірній  час  дискотек, торгових точок .

 

4. Вважати  першочерговим  завданням  сільської  ради , виконавчого комітету , керівників установ ,  трудових  колективів  забезпечення  економічного і  соціального розвитку села.

 

5. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  сільської ради  з  питань  депутатської  діяльності  та  етики .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                           В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                           Додаток

                                                                                                                                             до рішення сільської ради

                                                                                                                                                    _____  №______

 

         План діяльності з підготовкита перегляду проектів регуляторних актівЗеленьківської  сільської ради на 2015 рік

_______________________________________________________________________________________________________

  №п/п  Вид документа Назва проекту                Мета прийняття проекту  Термін підготовки         Розробник  Джерела

                                          регуляторного акту  регуляторного акту          проекту регуляторного                     оприлюднення

                                                                                                                              акту

     1                 2                             3                                           4                                           5                            6                       7

__________________________________________________________________________________________________________   

 

 1.     Рішення ради        Про місцеві податки і  Забезпечення надходжень         червень 2015        Постійна комісія    Районні   

                                        збори       на 2016 рік           до сільського бюджету                                           з питань бюджету  ЗМІ,

                                                                                                                                                                   та фінансів              сайт

                                                                                                                                                                                             сільської ради

        

2.       Рішення   ради    Про затвердження      Забезпечення надходжень          грудень 2015       Постійна комісія     районні

                                        ставок земельного      до сільського бюджету                                             з питань бюджету   ЗМІ,сайт

                                        податку та розміру                                                                                         та фінансів               сільської

                                        орендної плати за                                                                                                                              ради

                                        земельні ділянки

                                        на 2016 рік                          

 

3.     Рішення ради        Про звіт с/голови про    Виконання вимог Закону     до 15 грудня 2015    Сільський голова   районні

                                       регуляторну діяльність                                                                                                                     ЗМІ,сайт

                                       у 2015 році                                                                                                                                  сільської ради

 

 

Секретар сільської ради                                                                                                                                                   Н.Кобенко 


                                                     

 

 
  GERB

                                                                                            Проект

                     ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                   Тальнівського району Черкаської області

                                                    РІШЕННЯ  

 

    Від ________ 2014 року    №____

    с.Зеленьків

 

Про затвердження  Порядку

надання у користування на умовах

оренди водних об'єктів, розташованих

на території села Зеленьків, та поновлення

договорів оренди,

 

           Відповідно до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 20.06.2014  № 167 «Про Методичні рекомендації

з надання в користування на умовах оренди  водних об'єктів, розташованих на території області»,Водного та Земельного кодексів України, керуючись  п.34.ч.1статті26Закону України „Про місцевесамоврядування в Україні», статтею  11 Закону України „Про аквакультуру", з метою раціонального та ефективного використання водних ресурсів на території села,упорядкування надання водойм у користування на умовах оренди, сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1. Затвердити Порядок  надання у користування на умовахоренди водних об'єктів, розташованих на території села Зеленьків, та поновлення

договорів оренди  ( додається ).

    2. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради  Удачній  О.М.  здійснювати ведення реєстру наданих в оренду водних об'єктів та подавати інформацію Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації та обласному управлінню водних ресурсів щоквартальнодо 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

   3. Взяти до відома, що проект цього рішення було оприлюднено згідно з правилами  прийняття актів,  що носять регуляторний характер та  надіслано для ознайомлення та внесення можливих поправок   Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації ,  обласному управлінню водних ресурсів .

   4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  сільської  ради з питань агропромислового комплексу, земельних  ресурсів, екології, комунального  майна, соціального розвитку  села.

 

Сільський голова                                                                           В.Деркач

                             

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            Рішення  ради від______№__

 

                                            ПОРЯДОК

надання у користування на умовах оренди водних об'єктів, розташованих на території села Зеленьків, та поновлення договорів  оренди  

 

І. Загальні положення

  

    Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про аквакультуру», Водного, Земельного, Бюджетного та Податкового кодексів України.

    Порядок визначає механізм надання водних об'єктів у користування за договором оренди водного об'єкта у комплексі із земельною ділянкою під нимта поновлення договорів оренди.

     Відповідно до статті 51 Водного кодексу України у користування на умовах оренди можуть надаватися водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт.

    Не підлягають передачі у користування на умовах оренди:

водосховища комплексного призначення (водосховище, яке відповідно до паспорта використовується для двох і більше цілей (крім рекреації);

водні об'єкти для рибогосподарських потреб, що використовуються для питних потреб, а також водні об'єкти, які розташовані в межах територій та об'єктів, що перебувають під охороною відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд» (крім водних об'єктів, які призначені для ведення господарської діяльності).

     Водні об'єкти надаються у користування в комплексі із земельними ділянками під водними об'єктами, гідротехнічними спорудами, іншими          об' єктами інфраструктури.

 

  II. Права та обов'язки орендарів водних об'єктів

 

 2.1. Орендарі водних об'єктів мають право:

-використовувати орендований водний об'єкт відповідно до його призначення та умов договору оренди;

-з дозволу орендодавця вносити зміни до складу орендованого майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості;

-самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого водного об'єкта;

-мати інші права , передбачені договором оренди водного об'єкта.

2.2.Орендарі водних об'єктів зобов'язані:

-вчасно і в повному розмірі сплачувати орендну плату;

-економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод, здійснювати заходи з охорони та поліпшення екологічного стану водного об'єкта;

-експлуатувати водосховища та ставки відповідно до режимів роботи, встановлених для них центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства;

-оформити право користування гідротехнічними спорудами, зазначеними у пунктах 3 та 4 Типового договору оренди водних об'єктів,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року за № 420;

-отримати дозвіл на спеціальне водокористування відповідно до статей

48 та 49 Водного кодексу України;

- встановити умови загального водокористування, погодити їх з сільською радою  та довести  до відома населення;

- передбачити місця безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство) відповідно до  статті 47 Водного кодексу України;

-дотримуватись норм Зон аквакультури (рибництва) та зональної рибопродуктивності по регіонах України , встановлених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 січня 2013 року № 45 «Про затвердження Зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2013 року за № 240/22772 (для водних об'єктів наданих для рибогосподарських потреб та рибогосподарських технологічних водойм);

- використовувати водні об'єкти відповідно до цілей та умов їх надання;

- дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин і встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території;

- не допускати порушення прав, наданих іншим водокористувачам, а також заподіяння шкоди господарським об'єктам та об'єктам навколишнього природного середовища;

- безперешкодно допускати на свої об'єкти державних інспекторів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також громадських інспекторів з охорони довкілля, які здійснюють перевірку додержання вимог водного законодавства, і надавати їм безоплатно необхідну інформацію;

- своєчасно інформувати відповідні органи влади та сільську раду  про виникнення надзвичайних ситуацій на водних об'єктах;

- здійснювати невідкладні роботи, пов'язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій на водних об'єктах;

- виконувати інші обов'язки щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів згідно з законодавством.

 

2.3. Обмеження прав Орендарів водних об'єктів

    У разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а також в інших передбачених законодавством випадках права водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров'я людей та в інших державних інтересах. При цьому  пріоритетність надається використанню вод для питних і побутових потреб населення.

     Права водокористувачів обмежуються також під час аварій або за умов, що можуть призвести чи призвели до забруднення вод, та при здійсненні невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.

    Права водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування, можуть бути обмежені органом, який видав дозвіл на спеціальне водокористування чи надав водний об'єкт у користування або в оренду.

    Права вторинних водокористувачів можуть бути обмежені первинними водокористувачами за погодженням з органом, який видав дозвіл на спеціальне водокористування чи надав водний об'єкт у користування.

     У межах села  забороняється обмеження будь-яких видів загального водокористування, крім випадків, визначених законом.

 

III. Умови та порядок надання водних об'єктів на умовах оренди

 

    3.1. Водні об'єкти надаються у користування на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою відповідно до вимог Земельного кодексу України.

     Відповідно до статті 122 Земельного кодексу України орендодавцями водних об'єктів, що надаються у користування на умовах оренди у межах населених пунктів, є сільськарада.

    3.2.Підготовка документів на земельні торги (проект землеустрою, паспорт водного об'єкта тощо) водних об'єктів, що розташовані в  межахнаселеногопункту, покладається на виконавчий комітет сільської ради.

    Земельні торги проводяться  виконавцем земельних торгів у порядку, встановленому Земельним кодексом України.

    Виконавець земельних торгів обирається на конкурсній основі комісією сільської ради з проведення конкурсу відповідно до статей  135-139  Земельного  кодексу  України ,  Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 25.09.2012  № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 «Про Порядок закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах».

    Підготовка проекту договору оренди водних об’єктів здійснюється виконавцем земельних торгів за погодженням з  обласним управлінням водних ресурсів , відповідно до типового договору оренди водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420, з урахуванням зазначених рекомендацій.

   Невід’ємними частинами договору є:

 - план або схема об’єкта оренди;

 - кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб у її використанні і встановлених земельних сервітутів;

 - акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

 - акт приймання-передачі об’єкта оренди;

 - проект відведення земельної ділянки;

 - паспорт водного об’єкта, а у разі надання в оренду рибогосподарської технологічної водойми - паспорт та/або технічний проект рибогосподарської технологічної водойми.

    3.3.Від імені сільської ради  договори підписуються сільським головою  за погодженням з  органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства.

    3.4.Типовий договір оренди водних об'єктів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об'єктів».

    Рішення про передачу земельних ділянок в оренду приймається в порядку, визначеному земельним законодавством України.

    3.5.Підставою для укладення договору оренди водного об'єкта є рішення орендодавця відповідно до заяви зацікавленої особи, визначеної на земельних торгах, наявності проекту відведення земельної ділянки або технічної документації та паспорта водного об'єкта.

    Порядок розроблення паспорта водного об'єкта затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 березня 2013 року № 99 «Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об'єкта», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 року за №775/23307.

     Замовником робіт із розроблення паспорта вільного водного об'єкта є орендодавець- сільська рада.Кошти на розробку  паспорта вільного водного об’єкта, що розташований  в межах села, передбачаються в сільському бюджеті на відповідний рік.

     3.6.Паспорт водного об'єкта підлягає перегляду кожні 5 років, якщо інше не передбачено договором оренди водного об'єкта, та у разі змін технічних параметрів водного об'єкта і гідротехнічних споруд, зміни гідрологічного режиму річки (водотоку) - і відповідному коригуванню.

    Коригування паспорта водного об'єкта здійснюється відповідно до Порядку його розроблення.

    Паспорт водного об'єкта погоджується з Державним агентством водних ресурсів України.

 

    3.7. Методика визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518.

   Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі.        Сплата орендної плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об'єктом.

    Розмір орендної плати за користування земельною ділянкою водного фонду визначається грошовою оцінкою земель водного фонду відповідно до Закону України «Про оцінку земель» та Податкового кодексу України.

     3.8. Водні об'єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених статтею 47 Водного кодексу України.

     Умови загального водокористування встановлюються водокористувачем за погодженням з орендодавцем– сільською радою, про що зазначається у договорі оренди водного об'єкта.

     Інформація про заборону або обмеження загального водокористування доводиться до відома населення орендарем.    

    3.9. Заборона загального водокористування водними об'єктами, наданими в користування на умовах оренди, та їх нецільове використання є підставою для розірвання договору оренди.

     3.10.Користувач може приступити до використання водойми після підписання сторонами договору оренди водного об'єкта, державної реєстрації цього договору згідно з актом приймання-передачі та отримання дозволу на спеціальне водокористування відповідно до статей 44 та 48 Водного кодексу України.

     Витрати, пов'язані з державною реєстрацією договору оренди водного об'єкта, покладаються на орендаря.

     Передача орендарем права на оренду водного об'єкта іншим суб'єктам господарювання забороняється.

 

    1У. Умови та порядокпереукладання (поновлення) договорів оренди

 

    4.1. Договори оренди, термін дії яких закінчився, переукладаються (поновлюються)  з урахуванням положень Закону України «Про аквакультуру»,  Водного кодексу України, Земельного кодексу України , а також даного Порядку.

      Відповідно до статті 122 Земельного кодексу України, орендодавцем водних об'єктів у межах населених пунктів,договори оренди на які поновлюються ,  є сільськарада.

      У разі відсутності договору оренди водних об'єктів та за наявності укладеного договору оренди землі водного фонду, право користування водними об'єктами на умовах оренди оформляються шляхом укладання договору оренди водних об'єктів, без проведення земельних торгів.

      4.2. Передача в оренду водних об'єктів із земельною ділянкою (поновлення  договорів оренди) здійснюється на підставі рішення орендодавця- сільської ради  шляхом укладання договору оренди водного об'єкту.Типовий договір оренди водних об'єктів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об'єктів».

    4.3. Орендар, який добросовісно виконував умови договору оренди земельної ділянки під водним об’єктом або договору оренди водного об’єкту, звертається до сільської ради за 90 днів до закінчення терміну дії договору  оренди із заявою про дозвіл на виготовлення паспорта водного об’єкта.

    4.4. Орендодавець – сільська рада за згодою орендаря, який добросовісно виконував умови договору оренди, надає дозвіл на  розробку паспорта водного об’єкта  за кошти орендаря. При цьому орендар не звільняється від сплати обов’язкового розміру орендної плати.

    Орендар, зацікавлений  в одержанні в оренду водного об'єкта,звертається із заявою до сільської ради після розроблення та затвердження паспорта водного об’єкта .

До заяви додаються:

-план або схема об'єкта оренди;

-кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб у її використанні і встановлених земельних сервітутів;

-акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

-документація із землеустрою;

-копії завірених у встановленому порядку:установчих документів (для юридичних осіб); документа, що посвідчує особу (для громадян), свідоцтва про державну реєстрацію (для фізичних осіб -підприємців), витягу з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

- копія діючого договору оренди земельної ділянки, зайнятої водним об'єктом;

-паспорт водного об'єкта. 

    4.5. Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі. Сплата орендної  плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної  плати за земельну ділянку під цим об'єктом.Методика визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрована в Міністерстві юстиції України               17 червня 2013 року за № 986/23518.

    Розмір орендної плати за користування земельною ділянкою водного фонду визначається грошовою оцінкою земель водного фонду відповідно до Закону України «Про оцінку земель» та Податкового кодексу України.

 

    4.6. Орендар  може приступити до використання водойми після підписання сторонами договору оренди водного об'єкта, державної реєстрації цього договору згідно з актом приймання-передачі та отримання дозволу на спеціальне водокористування відповідно до статей 44 та 48 Водного кодексу України.

     Витрати, пов'язані з державною реєстрацією договору оренди водного об'єкта, покладаються на орендаря.

     Передача орендарем права на оренду водного об'єкта іншим суб'єктам господарювання забороняється.

    4.7. По закінченню терміну дії договору, якщо від орендаря не надійшло заяви про продовження його дії, орендодавець обстежує та приймає водний об'єкт від орендаря згідно з актом приймання-передачі.

    4.8.Спори, пов'язані з користуванням водними об'єктами, вирішуються за згодою сторін та/або у судовому порядку.

     4.9. Державний контроль за використанням та охороною водойм, наданих у користування, розрахунками за оренду здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                  Н.Кобенко

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Зеленьківської сільської ради 

«Про затвердження Порядку надання у користування на умовах оренди водних об'єктів, розташованихна території села Зеленьків , та поновлення договорів оренди»

 

                                                1. Опис проблеми

 

З 1 липня  2013 року  набрав чинність Закон України  "Про аквакультуру" який вніс зміни у Водний Кодекс, визначивши що водні об‘єкти надаються у користування на умовах оренди органом, що здійснює розпорядження земельними ділянками під водою згідно повноваженнями, визначеними Земельним Кодексом України.            Відповідно  до ст. 51 ВК -  "Користування водними об'єктами на умовах оренди" :


     - у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих,   лікувальних,  рекреаційних,  спортивних  і туристичних   цілей,  проведення  науково-дослідних  робіт  можуть надаватися водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми.


            Не  підлягають  передачі  у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб водні об'єкти, що: 


    -  використовуються для питних потреб; 


     - розташовані в межах територій та об'єктів, що перебувають під охороною  відповідно  до  Закону  України "Про природно-заповідний фонд України"


            Водні об'єкти надаються у користування на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою відповідно до вимог Земельного кодексу України.

Відповідно до ст. 122 Земельного кодексу України сільська рада  передає в оренду водні об’єкти з земельною ділянкою у межах в межах населених пунктівна підставі рішення, шляхом укладання договору оренди водного об’єкту, погодженого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства.

Типовий договір оренди водних об’єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420.

Рішення про передачу земельних ділянок в оренду приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:

 •  надання земельної ділянки із зміною її цільового призначення;
 •  формування нової земельної ділянки (крім поділу та об’єднання).

Надання у користування земельної ділянки, зареєстрованої у Державному земельному кадастрі, право власності на яку зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно без зміни її меж та цільового призначення, здійснюється без складання документації із землеустрою.

Надання у користування земельної ділянки в інших випадках здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Дозвіл на розроблення такої документації здійснюється органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, відповідно до повноважень.

Земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера. У разі, якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів). Внесення інших змін до відомостей про ці земельні ділянки здійснюється після реєстрації земельних ділянок.

Враховуючи відсутність загальнодержавного порядку надання в оренду водних об‘єктів постає потреба у розробці нормативно-правового акту по наданню в оренду водних об‘єктів.

 

2. Визначення цілей регулювання

 

 Визначення ефективного, на засадах відкритості та прозорості, механізму надання в оренду водних об‘єктів в межах села.

 Використання водних об‘єктів в межах села  шляхом запровадження ефективного, на засадах відкритості та прозорості механізму надання в оренду.

 

 

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

 

Альтернативних способів досягнення мети немає.

 

4. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми

 

Проектом рішення  передбачається опис механізму надання водних об'єктів у користування за договором оренди водного об'єкта у комплексі із земельною ділянкою під ним.

Порядкомпропонується визначити:

 • Процедуру поновлення договорів оренди земель водного фонду;
 •  Процедуру надання в оренду земельної ділянки водного фонду із водним об‘єктом без земельних торгів;
 • Процедуру надання в оренду земельної ділянки водного фонду із водним об‘єктом через земельні торги;
 • Процедуру укладання договорів оренди водних об’єктів при наявності чинних договорів оренди земель водного фонду.

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізмунадання в оренду водних об‘єктів.

5. Аналіз вигод та витрат.

 

5.1. Визначення сфер впливу.

 

 

 

 

Сфери впливу

Види впливу

Інтереси внутрішніх підгруп

Держава

Запровадження прозорого механізму надання водних об'єктів у користування за договором оренди

 

 

Ефективне використання водних об‘єктів

Суб’єкти підприємницької діяльності

Відкритість та прозорість процедури надання водних об'єктів у користування за договором оренди

Відсутність корупційних схем надання в оренду водних об‘єктів

Розвиток власного бізнесу

Громадяни

Зміцнення довіри до влади за рахунок забезпечення більшої прозорості її дій

 

Підвищення мотивації для зайняття підприємницькою діяльністю.

Створення додаткової кількості робочих місць.

 

5.2. Вигоди і витрати.

 

№ з/п

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1.

Створення нових робочих місць

 

 

 

 

Виготовлення землевпорядної технічної документації, паспорта водного об‘єкта

2.

Збільшення надходження до бюджету податків, зборів (інших обов’язкових платежів) від діяльності суб‘єктів підприємницької діяльності в результаті оренди водних об‘єктів

Адміністрування регуляторного акту

 Сфера інтересів підприємців

1.

Розвиток власного бізнесу

Витрати, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акту (кошти для участі в аукціоні та купівлі лоту на аукціоні)

Сфера інтересів населення

1.

Створення додаткових робочих місць

Витрати відсутні

2.

Поінформованість про умови надання в оренду водних об‘єктів

Витрати відсутні

 

                                        6. Прогноз впливу

 

Прийняття запропонованого проекту рішення  дозволить забезпечити рівні можливості суб’єктам підприємницької діяльності щодо оренди водних об‘єктів.

 

7. Характеристики очікуваних соціально-економічних наслідків

 

           Прийняття запропонованого проекту розпорядження надасть можливість за рахунок набуття права оренди водних об‘єктів збільшити обсяги реалізації рибної продукції, надходження до бюджету, створити нові робочі місця.

 

Показниками результатів запровадження регуляторного акту слід вважати:

- створення додаткових робочих місць;

- збільшення надходжень до бюджету податків, зборів (інших обов’язкових платежів).

- збільшення обсягів реалізації рибної продукції;

 

 

 

8. Обґрунтування терміну дії запропонованого акта та переліку заходів, спрямованих на відстеження ефективності дії

регуляторного акта

         Для даного регуляторного акту пропонується постійний термін дії з визначенням можливості наступного перегляду ефективності дії цього акта та можливого внесення змін і доповнень до нього, враховуючи об‘єктивні фактори.

         Відстеження ефективності дії регуляторного акту буде здійснюватися на підставі аналізу статистичних даних

 

9. Індикатори ефективності нормативно-правового акту

 

Орієнтовний термін повторного дослідження – квітень 2016 року.

           

         Індикатори ефективності:

 

     1. Кількість створених додаткових робочих місць.

     2. Розмір перевищення надходжень до бюджету податків, зборів (інших обов’язкових платежів).

 

 

 

Сільський голова                                                                           В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  GERB

                                                                                                         ПРОЕКТ

                                    ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

                                 ______   сесія  сільської  ради V1  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

від    _______    року  №  _________

с.Зеленьків 

 

Прозатвердження ставокземельного

податку та розміру орендної плати на 2015рік

 

           Керуючись ст.269, 271, 272- 280, 286, 288 Податкового Кодексу України ,  п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», технічною документацією з нормативної  грошової оцінки земель с.Зеленьків Зеленьківської сільської ради, виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» , затвердженою рішенням сільської ради від  12.06.2013  № 25/3 , врахувавши зміни, внесені згідно Закону України від 27.03.2014 р.№1166  до статті 288 Податкового кодексу України щодо мінімального розміру орендної плати, сільська рада

 

  ВИРІШИЛА  :

 

1.Взяти до відома, що:

1.1.відповідно  пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України, яким доповнено кодекс згідно Закону № 4834-У1 від 24.05.2012 року, норми рішення ради щодо затвердження  нормативної грошової оцінки земельних ділянок  застосовуються в разі, коли воно було офіційно  оприлюднене  до

15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому  планується  використання  нормативної грошової оцінки земель;

 

1.2.рішення сільської ради від  12.06.2013 № 25/3  «Про затвердження технічної документації з нормативної  грошової оцінки земель села Зеленьків Зеленьківської   сільської ради»  офіційно оприлюднене в мережі  Інтернет 14.06.2013  , на дошці оголошень  сільської ради 14.06.2013 , повідомлення про оприлюднення  опубліковано  в  районній  газеті  « Колос Тальнівщини».

 

2. Ставки  земельного податку та розмір орендної плати  в  2015  році  будуть застосовуватись  згідно затвердженої  нормативноїгрошової  оцінкиземель села Зеленьків ,проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавством України  на 2015рік .

 

3. Затвердити ставки  податку  за  один гектар сільськогосподарських

угідь  (незалежно від місцезнаходження)   у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки у таких розмірах:

3.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1; в тому числі  по агрогрупах :

рілля                                    

41 е    5037 х 3,2 х 1,756  х 0,1%  = 28,31

49 е    3900 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % =  21,92

50 е    2925 х 3,2 х 1,756   х 0,1 % =  16,44

51 е    2356 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % =  13,24

53 е    5281 х 3,2 х 1,756   х 0,1 % = 29,68

55 е    4468 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % =  25,11

56 е    3412 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 19,18

57 е    2681 х 3,2 х 1,756   х 0,1 % =  15,07

133 е   3981 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 22,37

209 е   5524 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 31,05

210 е   4225 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 23,74

 

сіножаті  ,пасовища                        

53 е   , 133 е   1816 х 3,2 х 0,1 % = 5,81

55 е       1536 х 3,2 х 0,1 % =4,92

56 е       1006 х 3,2 х 0,1 % = 3,22

57 е       782 х  3,2 х 0,1 % = 2,50

141        251 х  3,2 х 0,1 % = 0,80

209 е     2011 х 3,2 х 0,1 % = 6,44

210 е     1564  х 3,2 х 0,1 % =5,00

 

3.2. для  багаторічних   насаджень – 0,03 ; в тому числі по агрогрупах :  

41  е    7036 х 3,2 х  0,03 %  = 6,75

49 е     5515 х  3,2 х  0,03 %   = 5,29

50е      3423 х  3,2  х  0,03 %   = 3,29

51 е     2471 х  3,2 х  0,03 %   = 2,37

53 е     5610 х  3,2 х  0,03 %  = 5,39

55е     4754 х  3,2 х  0,03 %   = 4,56

56 е    3518 х  3,2 х  0,03 %   = 3,38

57 е    2758 х 3,2 х  0,03 %  = 2,65

 

3.3. за  землі   під  будівлями і  спорудами   :

671 х 3,2 х 1 % х 3 % х 10000 = 64,42

5,00 х 3,2 х 1 % х 3 % х 10000 = 48,00

 

3.4  за  землі  комерційного  призначення   :

15,98 х 3,2 х 1 % х 10000 = 5113,60

8,75 х 3,2 х 1 % х 10000 = 2800,00

 

3.5   за  землі  під  водним  дзеркалом  :

2,31 х 3,2 х 1 % х 25 % х 10000 = 184,80 грн. / га..     

 

3.6.  за  землі  громадського призначення :

4,93 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1577,60

4,70 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1504,00

3,68 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1177,60

4,05 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1296,00

2,57 х 3,2 х 1 % х 10000 = 822,40

 

3.7.  за  землі  житлової  забудови  :

27,29,30,32,33,34,35,39     7,05 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 67,68

31, 57                                  6,69 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 64,22

28,36,38                              6,71 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 64,42

12,13,15,21, 25, 40,47        5,25 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 50,40

26,48                                   5,36 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 51,46

10,11,14, 16                        5,10 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 48,96

18,49,50,52                         5,79 х  3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 55,58

 •                                      5,51 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 =  52,90

19,51                                   5,62 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 =  53,95

1 , 3 , 53, 59                        3,94 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 37,82

2,4,6,8                                 3,86 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 37,06

54,55                                   4,04 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 38,78

 

3.8. за  землі  технічної  інфраструктури :

3,10 х 3,2 х 1 % х 10000 = 992,00

 

4. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну  грошову оцінку яких проведено (незалежно від  місцезнаходження)  встановлюється у розмірі

1 відсотка від їх нормативної грошової  оцінки,  за  винятком   земельних   ділянок -  сільськогосподарських угідь (незалежно від  місцезнаходження),

та вказаних в пунктах 5, 6, 7 цього рішення.

 

5.Податок  за  земельні  ділянки  (в   межах   населеного пункту),  зайнятих  житловим фондом,  які використовуються без отримання  прибутку,  індивідуальними гаражами, садовими і дачними  будинками  фізичних  осіб,  а  також за земельні ділянки, надані  для  потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового      господарства,      які      зайняті     виробничими, культурно-побутовими,   господарськими   та   іншими  будівлями  і спорудами,  справляється  у  розмірі  3  відсотків суми земельного податку, обчисленого відповідно до пункту 4 цього рішення.

 

6.Звільнити від сплати земельного податку фізичних та юридичних осіб в межах граничних  норм ,  встановлених статтями 281, 282 Податкового Кодексу України .

 

7. Затвердити на 2015 рік  розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) та земельні ділянки під водним фондом  3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

 

7.1. Орендна плата за надані в оренду водні об'єкти встановлюється в розмірі визначеному згідно  Методики,  затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518.

 

7.2.  Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі.        Сплата орендної плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об'єктом.

 

8. Затвердити на 2015  рік розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення  3 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки 1 м2 земель населеного пункту сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

 

9.Орендна плата за землі промисловості справляється в розмірі 3% відповідно показників грошової оцінки 1 м2  земель населених пунктів сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

 

10.Повторне відстеження результативності регуляторного акту провести до 01.12.2015року .

 

11.Секретарю сільської ради  Кобенко Н.М. забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформаціїта на  сайті  сільської  ради  .

 

12.Землевпоряднику сільської ради  Удачній  О.М.  після набрання чинності  направити копію даного рішення  в Тальнівську  ОДПІ.

 

13. Рішення набирає чинності після його оприлюднення, але  не раніше  ніж з  01.01.2015 року.

 

14. Визнати  таким , що  втратило  чинність з 01.01.2015 року, рішення сільської ради  від  03.02.2014  № 30-10/VІ  « Прозатвердження ставокземельногоподатку та розміру орендної плати на 2014рік»

 

15. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну  комісію сільської  ради  з питань планування  бюджетута  фінансів.

 

Сільський голова                                                                                В.Деркач

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту рішення Зеленьківської сільської ради «Про затвердження ставок земельного податку  та  розміру орендної плати на 2015рік "

Цей аналіз розроблений на виконання статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Регуляторний орган: Зеленьківська сільська рада.

Розробник документа: виконком Зеленьківської сільської ради

 

1. Визначення проблеми

Зміна середньої (базової вартості) одного квадратного метра земельної ділянки обумовлює необхідність встановлення ставок земельного податку та розміру орендної плати громадянам:

 • за земельні ділянки передані для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на рівні 0,12 гривень за 1 кв.м ;
 • за земельні ділянки передані для індивідуального гаражного будівництва на рівні 0,50 гривень за 1 кв.м;
 • за земельні ділянки передані для ведення особистого селянського господарства, для індивідуального садівництва та городництва на рівні 0,06 гривень за 1 кв.м.

Ставки земельного податку та розміру орендної плати за землю, які визначається зараз, є нижчими за існуючу ринкову ціну та грошову оцінку земель , що не задовольняє інтереси територіальної громади .

Наводячи вищезазначене, виникає негайна потреба розробити та затвердити новий нормативно-правовий акт, який би дозволив встановити порядок нарахування земельного податку та орендної плати за землю, збільшити надходження коштів до сільського бюджету та встановити спрощену процедуру нарахування земельного податку громадянам.

 

2. Цілі регулювання

Проект рішення спрямований на:

-встановлення та перегляд ставок податку та орендної плати за земельні ділянки громадянам;

 • спрощення процедури нарахування земельного податку громадянам;
 • збільшення надходження коштів від орендної плати за землю до

бюджету;

                              3. Альтернативні способи досягнення цілей

Перша альтернатива - збереження існуючого стану.

Дана альтернатива є неприпустимою у зв'язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.

Друга альтернатива - прийняття розміру орендної плати на рівні 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

Ця альтернатива є неприйнятною по причині того, що значна частина землекористувачів (орендарів) не зможе сплачувати земельний податок (орендну плату).

 

4. Механізм та заходи розв'язання проблеми

 

Для розв'язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу сільською радою прийнято проект  рішення  "Про затвердження ставок земельного податку та розміру  орендної плати  на 2015рік ".

 

5. Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі

прийняття регуляторного акта

 

Прийняття рішення  про затвердження ставок земельного податку та встановлення розміру орендної плати за землю  у межах села Зеленьків забезпечить  зростання надходжень орендної плати за землю та земельного податку до бюджету.

      Запровадження запропонованого акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

 

         6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

         Проект рішення передбачає:

-   порядок оперативного і спрощеного нарахування земельного податку та розміру орендної плати за землю громадянам;

-порядок затвердження ставок земельного податку та розмір орендної плати за земельні ділянки, які є у користуванні або власності громадян.

У проекті рішення більш деталізуються і уточнюються ставки земельного податку за земельні ділянки, які є у користуванні або власності громадян:

-   0,12 гривень за 1 кв.м. - для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

-0,50 гривень за 1 кв.м. - для індивідуального гаражного будівництва;

-  0,06 гривень за 1 кв.м. - для ведення особистого селянського господарства, для індивідуального садівництва та городництва.

Аналіз вигод та витрат

 

Сфера впливу

вигоди

витрати

Органи влади

Збільшення надходжень від орендної плати до  бюджету за землі, передані:

для    будівництва    та обслуговування          житлового будинку      та      господарських будівель і споруд ;

для    індивідуального гаражного будівництва;

- для ведення особистого селянського господарства;

для    індивідуального садівництва та городництва.

 

Не         передбачено додаткових витрат

Суб'єкти господарювання

Встановлення порядку оперативного і спрощеного нарахування земельного податку та розміру орендної плати за землю громадянам.

 

Збільшення платежів за користування землею

 

Населення

Покращення благоустрою села

-

 

7. Строк дії

Строк дії зазначеного регуляторного акту  - протягом 2015року.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватись та вивчатися:

-  збільшення надходження коштів до бюджету;

рівень    поінформованості    громадян    з    основних    положень регуляторного акта;

-  кількість громадян, на які поширюється даний проект рішення.

 

9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акту

Відстеження результативності буде здійснюватися на основі аналізу

статистичних даних, що включають в себе: надходження до бюджету, кількість громадян, на яких поширюється дія регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після набрання ним чинності, у формі звіту.

Періодичні відстеження будуть здійснюватись раз на кожні 3 (три) роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Сільський голова                                                                                   В.Деркач

 

                                                     

 

 
  GERB

                                                                                            Проект

                     ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                   Тальнівського району Черкаської області

                                                    РІШЕННЯ  

 

    Від ________ 2014 року    №____

    с.Зеленьків

 

Про затвердження  Порядку

надання у користування на умовах

оренди водних об'єктів, розташованих

на території села Зеленьків, та поновлення

договорів оренди,

 

           Відповідно до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 20.06.2014  № 167 «Про Методичні рекомендації

з надання в користування на умовах оренди  водних об'єктів, розташованих на території області»,Водного та Земельного кодексів України, керуючись  п.34.ч.1статті26Закону України „Про місцевесамоврядування в Україні», статтею  11 Закону України „Про аквакультуру", з метою раціонального та ефективного використання водних ресурсів на території села,упорядкування надання водойм у користування на умовах оренди, сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1. Затвердити Порядок  надання у користування на умовахоренди водних об'єктів, розташованих на території села Зеленьків, та поновлення

договорів оренди  ( додається ).

    2. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради  Удачній  О.М.  здійснювати ведення реєстру наданих в оренду водних об'єктів та подавати інформацію Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації та обласному управлінню водних ресурсів щоквартальнодо 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

   3. Взяти до відома, що проект цього рішення було оприлюднено згідно з правилами  прийняття актів,  що носять регуляторний характер та  надіслано для ознайомлення та внесення можливих поправок   Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації ,  обласному управлінню водних ресурсів .

   4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  сільської  ради з питань агропромислового комплексу, земельних  ресурсів, екології, комунального  майна, соціального розвитку  села.

 

Сільський голова                                                                           В.Деркач

                             

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            Рішення  ради від______№__

 

                                            ПОРЯДОК

надання у користування на умовах оренди водних об'єктів, розташованих на території села Зеленьків, та поновлення договорів  оренди  

 

І. Загальні положення

  

    Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про аквакультуру», Водного, Земельного, Бюджетного та Податкового кодексів України.

    Порядок визначає механізм надання водних об'єктів у користування за договором оренди водного об'єкта у комплексі із земельною ділянкою під нимта поновлення договорів оренди.

     Відповідно до статті 51 Водного кодексу України у користування на умовах оренди можуть надаватися водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт.

    Не підлягають передачі у користування на умовах оренди:

водосховища комплексного призначення (водосховище, яке відповідно до паспорта використовується для двох і більше цілей (крім рекреації);

водні об'єкти для рибогосподарських потреб, що використовуються для питних потреб, а також водні об'єкти, які розташовані в межах територій та об'єктів, що перебувають під охороною відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд» (крім водних об'єктів, які призначені для ведення господарської діяльності).

     Водні об'єкти надаються у користування в комплексі із земельними ділянками під водними об'єктами, гідротехнічними спорудами, іншими          об' єктами інфраструктури.

 

  II. Права та обов'язки орендарів водних об'єктів

 

 2.1. Орендарі водних об'єктів мають право:

-використовувати орендований водний об'єкт відповідно до його призначення та умов договору оренди;

-з дозволу орендодавця вносити зміни до складу орендованого майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості;

-самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого водного об'єкта;

-мати інші права , передбачені договором оренди водного об'єкта.

2.2.Орендарі водних об'єктів зобов'язані:

-вчасно і в повному розмірі сплачувати орендну плату;

-економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод, здійснювати заходи з охорони та поліпшення екологічного стану водного об'єкта;

-експлуатувати водосховища та ставки відповідно до режимів роботи, встановлених для них центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства;

-оформити право користування гідротехнічними спорудами, зазначеними у пунктах 3 та 4 Типового договору оренди водних об'єктів,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року за № 420;

-отримати дозвіл на спеціальне водокористування відповідно до статей

48 та 49 Водного кодексу України;

- встановити умови загального водокористування, погодити їх з сільською радою  та довести  до відома населення;

- передбачити місця безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство) відповідно до  статті 47 Водного кодексу України;

-дотримуватись норм Зон аквакультури (рибництва) та зональної рибопродуктивності по регіонах України , встановлених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 січня 2013 року № 45 «Про затвердження Зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2013 року за № 240/22772 (для водних об'єктів наданих для рибогосподарських потреб та рибогосподарських технологічних водойм);

- використовувати водні об'єкти відповідно до цілей та умов їх надання;

- дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин і встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території;

- не допускати порушення прав, наданих іншим водокористувачам, а також заподіяння шкоди господарським об'єктам та об'єктам навколишнього природного середовища;

- безперешкодно допускати на свої об'єкти державних інспекторів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також громадських інспекторів з охорони довкілля, які здійснюють перевірку додержання вимог водного законодавства, і надавати їм безоплатно необхідну інформацію;

- своєчасно інформувати відповідні органи влади та сільську раду  про виникнення надзвичайних ситуацій на водних об'єктах;

- здійснювати невідкладні роботи, пов'язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій на водних об'єктах;

- виконувати інші обов'язки щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів згідно з законодавством.

 

2.3. Обмеження прав Орендарів водних об'єктів

    У разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а також в інших передбачених законодавством випадках права водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров'я людей та в інших державних інтересах. При цьому  пріоритетність надається використанню вод для питних і побутових потреб населення.

     Права водокористувачів обмежуються також під час аварій або за умов, що можуть призвести чи призвели до забруднення вод, та при здійсненні невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.

    Права водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування, можуть бути обмежені органом, який видав дозвіл на спеціальне водокористування чи надав водний об'єкт у користування або в оренду.

    Права вторинних водокористувачів можуть бути обмежені первинними водокористувачами за погодженням з органом, який видав дозвіл на спеціальне водокористування чи надав водний об'єкт у користування.

     У межах села  забороняється обмеження будь-яких видів загального водокористування, крім випадків, визначених законом.

 

III. Умови та порядок надання водних об'єктів на умовах оренди

 

    3.1. Водні об'єкти надаються у користування на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою відповідно до вимог Земельного кодексу України.

     Відповідно до статті 122 Земельного кодексу України орендодавцями водних об'єктів, що надаються у користування на умовах оренди у межах населених пунктів, є сільськарада.

    3.2.Підготовка документів на земельні торги (проект землеустрою, паспорт водного об'єкта тощо) водних об'єктів, що розташовані в  межахнаселеногопункту, покладається на виконавчий комітет сільської ради.

    Земельні торги проводяться  виконавцем земельних торгів у порядку, встановленому Земельним кодексом України.

    Виконавець земельних торгів обирається на конкурсній основі комісією сільської ради з проведення конкурсу відповідно до статей  135-139  Земельного  кодексу  України ,  Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 25.09.2012  № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 «Про Порядок закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах».

    Підготовка проекту договору оренди водних об’єктів здійснюється виконавцем земельних торгів за погодженням з  обласним управлінням водних ресурсів , відповідно до типового договору оренди водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420, з урахуванням зазначених рекомендацій.

   Невід’ємними частинами договору є:

 - план або схема об’єкта оренди;

 - кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб у її використанні і встановлених земельних сервітутів;

 - акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

 - акт приймання-передачі об’єкта оренди;

 - проект відведення земельної ділянки;

 - паспорт водного об’єкта, а у разі надання в оренду рибогосподарської технологічної водойми - паспорт та/або технічний проект рибогосподарської технологічної водойми.

    3.3.Від імені сільської ради  договори підписуються сільським головою  за погодженням з  органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства.

    3.4.Типовий договір оренди водних об'єктів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об'єктів».

    Рішення про передачу земельних ділянок в оренду приймається в порядку, визначеному земельним законодавством України.

    3.5.Підставою для укладення договору оренди водного об'єкта є рішення орендодавця відповідно до заяви зацікавленої особи, визначеної на земельних торгах, наявності проекту відведення земельної ділянки або технічної документації та паспорта водного об'єкта.

    Порядок розроблення паспорта водного об'єкта затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 березня 2013 року № 99 «Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об'єкта», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 року за №775/23307.

     Замовником робіт із розроблення паспорта вільного водного об'єкта є орендодавець- сільська рада.Кошти на розробку  паспорта вільного водного об’єкта, що розташований  в межах села, передбачаються в сільському бюджеті на відповідний рік.

     3.6.Паспорт водного об'єкта підлягає перегляду кожні 5 років, якщо інше не передбачено договором оренди водного об'єкта, та у разі змін технічних параметрів водного об'єкта і гідротехнічних споруд, зміни гідрологічного режиму річки (водотоку) - і відповідному коригуванню.

    Коригування паспорта водного об'єкта здійснюється відповідно до Порядку його розроблення.

    Паспорт водного об'єкта погоджується з Державним агентством водних ресурсів України.

 

    3.7. Методика визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518.

   Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі.        Сплата орендної плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об'єктом.

    Розмір орендної плати за користування земельною ділянкою водного фонду визначається грошовою оцінкою земель водного фонду відповідно до Закону України «Про оцінку земель» та Податкового кодексу України.

     3.8. Водні об'єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених статтею 47 Водного кодексу України.

     Умови загального водокористування встановлюються водокористувачем за погодженням з орендодавцем– сільською радою, про що зазначається у договорі оренди водного об'єкта.

     Інформація про заборону або обмеження загального водокористування доводиться до відома населення орендарем.    

    3.9. Заборона загального водокористування водними об'єктами, наданими в користування на умовах оренди, та їх нецільове використання є підставою для розірвання договору оренди.

     3.10.Користувач може приступити до використання водойми після підписання сторонами договору оренди водного об'єкта, державної реєстрації цього договору згідно з актом приймання-передачі та отримання дозволу на спеціальне водокористування відповідно до статей 44 та 48 Водного кодексу України.

     Витрати, пов'язані з державною реєстрацією договору оренди водного об'єкта, покладаються на орендаря.

     Передача орендарем права на оренду водного об'єкта іншим суб'єктам господарювання забороняється.

 

    1У. Умови та порядокпереукладання (поновлення) договорів оренди

 

    4.1. Договори оренди, термін дії яких закінчився, переукладаються (поновлюються)  з урахуванням положень Закону України «Про аквакультуру»,  Водного кодексу України, Земельного кодексу України , а також даного Порядку.

      Відповідно до статті 122 Земельного кодексу України, орендодавцем водних об'єктів у межах населених пунктів,договори оренди на які поновлюються ,  є сільськарада.

      У разі відсутності договору оренди водних об'єктів та за наявності укладеного договору оренди землі водного фонду, право користування водними об'єктами на умовах оренди оформляються шляхом укладання договору оренди водних об'єктів, без проведення земельних торгів.

      4.2. Передача в оренду водних об'єктів із земельною ділянкою (поновлення  договорів оренди) здійснюється на підставі рішення орендодавця- сільської ради  шляхом укладання договору оренди водного об'єкту.Типовий договір оренди водних об'єктів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об'єктів».

    4.3. Орендар, який добросовісно виконував умови договору оренди земельної ділянки під водним об’єктом або договору оренди водного об’єкту, звертається до сільської ради за 90 днів до закінчення терміну дії договору  оренди із заявою про дозвіл на виготовлення паспорта водного об’єкта.

    4.4. Орендодавець – сільська рада за згодою орендаря, який добросовісно виконував умови договору оренди, надає дозвіл на  розробку паспорта водного об’єкта  за кошти орендаря. При цьому орендар не звільняється від сплати обов’язкового розміру орендної плати.

    Орендар, зацікавлений  в одержанні в оренду водного об'єкта,звертається із заявою до сільської ради після розроблення та затвердження паспорта водного об’єкта .

До заяви додаються:

-план або схема об'єкта оренди;

-кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб у її використанні і встановлених земельних сервітутів;

-акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

-документація із землеустрою;

-копії завірених у встановленому порядку:установчих документів (для юридичних осіб); документа, що посвідчує особу (для громадян), свідоцтва про державну реєстрацію (для фізичних осіб -підприємців), витягу з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

- копія діючого договору оренди земельної ділянки, зайнятої водним об'єктом;

-паспорт водного об'єкта. 

    4.5. Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі. Сплата орендної  плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної  плати за земельну ділянку під цим об'єктом.Методика визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрована в Міністерстві юстиції України               17 червня 2013 року за № 986/23518.

    Розмір орендної плати за користування земельною ділянкою водного фонду визначається грошовою оцінкою земель водного фонду відповідно до Закону України «Про оцінку земель» та Податкового кодексу України.

 

    4.6. Орендар  може приступити до використання водойми після підписання сторонами договору оренди водного об'єкта, державної реєстрації цього договору згідно з актом приймання-передачі та отримання дозволу на спеціальне водокористування відповідно до статей 44 та 48 Водного кодексу України.

     Витрати, пов'язані з державною реєстрацією договору оренди водного об'єкта, покладаються на орендаря.

     Передача орендарем права на оренду водного об'єкта іншим суб'єктам господарювання забороняється.

    4.7. По закінченню терміну дії договору, якщо від орендаря не надійшло заяви про продовження його дії, орендодавець обстежує та приймає водний об'єкт від орендаря згідно з актом приймання-передачі.

    4.8.Спори, пов'язані з користуванням водними об'єктами, вирішуються за згодою сторін та/або у судовому порядку.

     4.9. Державний контроль за використанням та охороною водойм, наданих у користування, розрахунками за оренду здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                  Н.Кобенко

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Зеленьківської сільської ради 

«Про затвердження Порядку надання у користування на умовах оренди водних об'єктів, розташованихна території села Зеленьків , та поновлення договорів оренди»

 

                                                1. Опис проблеми

 

З 1 липня  2013 року  набрав чинність Закон України  "Про аквакультуру" який вніс зміни у Водний Кодекс, визначивши що водні об‘єкти надаються у користування на умовах оренди органом, що здійснює розпорядження земельними ділянками під водою згідно повноваженнями, визначеними Земельним Кодексом України.            Відповідно  до ст. 51 ВК -  "Користування водними об'єктами на умовах оренди" :


     - у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих,   лікувальних,  рекреаційних,  спортивних  і туристичних   цілей,  проведення  науково-дослідних  робіт  можуть надаватися водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми.


            Не  підлягають  передачі  у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб водні об'єкти, що: 


    -  використовуються для питних потреб; 


     - розташовані в межах територій та об'єктів, що перебувають під охороною  відповідно  до  Закону  України "Про природно-заповідний фонд України"


            Водні об'єкти надаються у користування на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою відповідно до вимог Земельного кодексу України.

Відповідно до ст. 122 Земельного кодексу України сільська рада  передає в оренду водні об’єкти з земельною ділянкою у межах в межах населених пунктівна підставі рішення, шляхом укладання договору оренди водного об’єкту, погодженого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства.

Типовий договір оренди водних об’єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420.

Рішення про передачу земельних ділянок в оренду приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:

 •  надання земельної ділянки із зміною її цільового призначення;
 •  формування нової земельної ділянки (крім поділу та об’єднання).

Надання у користування земельної ділянки, зареєстрованої у Державному земельному кадастрі, право власності на яку зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно без зміни її меж та цільового призначення, здійснюється без складання документації із землеустрою.

Надання у користування земельної ділянки в інших випадках здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Дозвіл на розроблення такої документації здійснюється органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, відповідно до повноважень.

Земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера. У разі, якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів). Внесення інших змін до відомостей про ці земельні ділянки здійснюється після реєстрації земельних ділянок.

Враховуючи відсутність загальнодержавного порядку надання в оренду водних об‘єктів постає потреба у розробці нормативно-правового акту по наданню в оренду водних об‘єктів.

 

2. Визначення цілей регулювання

 

 Визначення ефективного, на засадах відкритості та прозорості, механізму надання в оренду водних об‘єктів в межах села.

 Використання водних об‘єктів в межах села  шляхом запровадження ефективного, на засадах відкритості та прозорості механізму надання в оренду.

 

 

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

 

Альтернативних способів досягнення мети немає.

 

4. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми

 

Проектом рішення  передбачається опис механізму надання водних об'єктів у користування за договором оренди водного об'єкта у комплексі із земельною ділянкою під ним.

Порядкомпропонується визначити:

 • Процедуру поновлення договорів оренди земель водного фонду;
 •  Процедуру надання в оренду земельної ділянки водного фонду із водним об‘єктом без земельних торгів;
 • Процедуру надання в оренду земельної ділянки водного фонду із водним об‘єктом через земельні торги;
 • Процедуру укладання договорів оренди водних об’єктів при наявності чинних договорів оренди земель водного фонду.

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізмунадання в оренду водних об‘єктів.

5. Аналіз вигод та витрат.

 

5.1. Визначення сфер впливу.

 

 

 

 

Сфери впливу

Види впливу

Інтереси внутрішніх підгруп

Держава

Запровадження прозорого механізму надання водних об'єктів у користування за договором оренди

 

 

Ефективне використання водних об‘єктів

Суб’єкти підприємницької діяльності

Відкритість та прозорість процедури надання водних об'єктів у користування за договором оренди

Відсутність корупційних схем надання в оренду водних об‘єктів

Розвиток власного бізнесу

Громадяни

Зміцнення довіри до влади за рахунок забезпечення більшої прозорості її дій

 

Підвищення мотивації для зайняття підприємницькою діяльністю.

Створення додаткової кількості робочих місць.

 

5.2. Вигоди і витрати.

 

№ з/п

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1.

Створення нових робочих місць

 

 

 

 

Виготовлення землевпорядної технічної документації, паспорта водного об‘єкта

2.

Збільшення надходження до бюджету податків, зборів (інших обов’язкових платежів) від діяльності суб‘єктів підприємницької діяльності в результаті оренди водних об‘єктів

Адміністрування регуляторного акту

 Сфера інтересів підприємців

1.

Розвиток власного бізнесу

Витрати, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акту (кошти для участі в аукціоні та купівлі лоту на аукціоні)

Сфера інтересів населення

1.

Створення додаткових робочих місць

Витрати відсутні

2.

Поінформованість про умови надання в оренду водних об‘єктів

Витрати відсутні

 

                                        6. Прогноз впливу

 

Прийняття запропонованого проекту рішення  дозволить забезпечити рівні можливості суб’єктам підприємницької діяльності щодо оренди водних об‘єктів.

 

7. Характеристики очікуваних соціально-економічних наслідків

 

           Прийняття запропонованого проекту розпорядження надасть можливість за рахунок набуття права оренди водних об‘єктів збільшити обсяги реалізації рибної продукції, надходження до бюджету, створити нові робочі місця.

 

Показниками результатів запровадження регуляторного акту слід вважати:

- створення додаткових робочих місць;

- збільшення надходжень до бюджету податків, зборів (інших обов’язкових платежів).

- збільшення обсягів реалізації рибної продукції;

 

 

 

8. Обґрунтування терміну дії запропонованого акта та переліку заходів, спрямованих на відстеження ефективності дії

регуляторного акта

         Для даного регуляторного акту пропонується постійний термін дії з визначенням можливості наступного перегляду ефективності дії цього акта та можливого внесення змін і доповнень до нього, враховуючи об‘єктивні фактори.

         Відстеження ефективності дії регуляторного акту буде здійснюватися на підставі аналізу статистичних даних

 

9. Індикатори ефективності нормативно-правового акту

 

Орієнтовний термін повторного дослідження – квітень 2016 року.

           

         Індикатори ефективності:

 

     1. Кількість створених додаткових робочих місць.

     2. Розмір перевищення надходжень до бюджету податків, зборів (інших обов’язкових платежів).

 

 

 

Сільський голова                                                                           В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  GERB

                                                                                                         ПРОЕКТ

                                    ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

                                 ______   сесія  сільської  ради V1  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

від    _______    року  №  _________

с.Зеленьків 

 

Прозатвердження ставокземельного

податку та розміру орендної плати на 2015рік

 

           Керуючись ст.269, 271, 272- 280, 286, 288 Податкового Кодексу України ,  п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», технічною документацією з нормативної  грошової оцінки земель с.Зеленьків Зеленьківської сільської ради, виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» , затвердженою рішенням сільської ради від  12.06.2013  № 25/3 , врахувавши зміни, внесені згідно Закону України від 27.03.2014 р.№1166  до статті 288 Податкового кодексу України щодо мінімального розміру орендної плати, сільська рада

 

  ВИРІШИЛА  :

 

1.Взяти до відома, що:

1.1.відповідно  пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України, яким доповнено кодекс згідно Закону № 4834-У1 від 24.05.2012 року, норми рішення ради щодо затвердження  нормативної грошової оцінки земельних ділянок  застосовуються в разі, коли воно було офіційно  оприлюднене  до

15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому  планується  використання  нормативної грошової оцінки земель;

 

1.2.рішення сільської ради від  12.06.2013 № 25/3  «Про затвердження технічної документації з нормативної  грошової оцінки земель села Зеленьків Зеленьківської   сільської ради»  офіційно оприлюднене в мережі  Інтернет 14.06.2013  , на дошці оголошень  сільської ради 14.06.2013 , повідомлення про оприлюднення  опубліковано  в  районній  газеті  « Колос Тальнівщини».

 

2. Ставки  земельного податку та розмір орендної плати  в  2015  році  будуть застосовуватись  згідно затвердженої  нормативноїгрошової  оцінкиземель села Зеленьків ,проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавством України  на 2015рік .

 

3. Затвердити ставки  податку  за  один гектар сільськогосподарських

угідь  (незалежно від місцезнаходження)   у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки у таких розмірах:

3.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1; в тому числі  по агрогрупах :

рілля                                    

41 е    5037 х 3,2 х 1,756  х 0,1%  = 28,31

49 е    3900 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % =  21,92

50 е    2925 х 3,2 х 1,756   х 0,1 % =  16,44

51 е    2356 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % =  13,24

53 е    5281 х 3,2 х 1,756   х 0,1 % = 29,68

55 е    4468 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % =  25,11

56 е    3412 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 19,18

57 е    2681 х 3,2 х 1,756   х 0,1 % =  15,07

133 е   3981 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 22,37

209 е   5524 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 31,05

210 е   4225 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 23,74

 

сіножаті  ,пасовища                        

53 е   , 133 е   1816 х 3,2 х 0,1 % = 5,81

55 е       1536 х 3,2 х 0,1 % =4,92

56 е       1006 х 3,2 х 0,1 % = 3,22

57 е       782 х  3,2 х 0,1 % = 2,50

141        251 х  3,2 х 0,1 % = 0,80

209 е     2011 х 3,2 х 0,1 % = 6,44

210 е     1564  х 3,2 х 0,1 % =5,00

 

3.2. для  багаторічних   насаджень – 0,03 ; в тому числі по агрогрупах :  

41  е    7036 х 3,2 х  0,03 %  = 6,75

49 е     5515 х  3,2 х  0,03 %   = 5,29

50е      3423 х  3,2  х  0,03 %   = 3,29

51 е     2471 х  3,2 х  0,03 %   = 2,37

53 е     5610 х  3,2 х  0,03 %  = 5,39

55е     4754 х  3,2 х  0,03 %   = 4,56

56 е    3518 х  3,2 х  0,03 %   = 3,38

57 е    2758 х 3,2 х  0,03 %  = 2,65

 

3.3. за  землі   під  будівлями і  спорудами   :

671 х 3,2 х 1 % х 3 % х 10000 = 64,42

5,00 х 3,2 х 1 % х 3 % х 10000 = 48,00

 

3.4  за  землі  комерційного  призначення   :

15,98 х 3,2 х 1 % х 10000 = 5113,60

8,75 х 3,2 х 1 % х 10000 = 2800,00

 

3.5   за  землі  під  водним  дзеркалом  :

2,31 х 3,2 х 1 % х 25 % х 10000 = 184,80 грн. / га..     

 

3.6.  за  землі  громадського призначення :

4,93 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1577,60

4,70 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1504,00

3,68 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1177,60

4,05 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1296,00

2,57 х 3,2 х 1 % х 10000 = 822,40

 

3.7.  за  землі  житлової  забудови  :

27,29,30,32,33,34,35,39     7,05 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 67,68

31, 57                                  6,69 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 64,22

28,36,38                              6,71 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 64,42

12,13,15,21, 25, 40,47        5,25 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 50,40

26,48                                   5,36 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 51,46

10,11,14, 16                        5,10 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 48,96

18,49,50,52                         5,79 х  3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 55,58

 •                                      5,51 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 =  52,90

19,51                                   5,62 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 =  53,95

1 , 3 , 53, 59                        3,94 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 37,82

2,4,6,8                                 3,86 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 37,06

54,55                                   4,04 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 38,78

 

3.8. за  землі  технічної  інфраструктури :

3,10 х 3,2 х 1 % х 10000 = 992,00

 

4. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну  грошову оцінку яких проведено (незалежно від  місцезнаходження)  встановлюється у розмірі

1 відсотка від їх нормативної грошової  оцінки,  за  винятком   земельних   ділянок -  сільськогосподарських угідь (незалежно від  місцезнаходження),

та вказаних в пунктах 5, 6, 7 цього рішення.

 

5.Податок  за  земельні  ділянки  (в   межах   населеного пункту),  зайнятих  житловим фондом,  які використовуються без отримання  прибутку,  індивідуальними гаражами, садовими і дачними  будинками  фізичних  осіб,  а  також за земельні ділянки, надані  для  потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового      господарства,      які      зайняті     виробничими, культурно-побутовими,   господарськими   та   іншими  будівлями  і спорудами,  справляється  у  розмірі  3  відсотків суми земельного податку, обчисленого відповідно до пункту 4 цього рішення.

 

6.Звільнити від сплати земельного податку фізичних та юридичних осіб в межах граничних  норм ,  встановлених статтями 281, 282 Податкового Кодексу України .

 

7. Затвердити на 2015 рік  розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) та земельні ділянки під водним фондом  3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

 

7.1. Орендна плата за надані в оренду водні об'єкти встановлюється в розмірі визначеному згідно  Методики,  затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518.

 

7.2.  Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі.        Сплата орендної плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об'єктом.

 

8. Затвердити на 2015  рік розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення  3 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки 1 м2 земель населеного пункту сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

 

9.Орендна плата за землі промисловості справляється в розмірі 3% відповідно показників грошової оцінки 1 м2  земель населених пунктів сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

 

10.Повторне відстеження результативності регуляторного акту провести до 01.12.2015року .

 

11.Секретарю сільської ради  Кобенко Н.М. забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформаціїта на  сайті  сільської  ради  .

 

12.Землевпоряднику сільської ради  Удачній  О.М.  після набрання чинності  направити копію даного рішення  в Тальнівську  ОДПІ.

 

13. Рішення набирає чинності після його оприлюднення, але  не раніше  ніж з  01.01.2015 року.

 

14. Визнати  таким , що  втратило  чинність з 01.01.2015 року, рішення сільської ради  від  03.02.2014  № 30-10/VІ  « Прозатвердження ставокземельногоподатку та розміру орендної плати на 2014рік»

 

15. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну  комісію сільської  ради  з питань планування  бюджетута  фінансів.

 

Сільський голова                                                                                В.Деркач

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту рішення Зеленьківської сільської ради «Про затвердження ставок земельного податку  та  розміру орендної плати на 2015рік "

Цей аналіз розроблений на виконання статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Регуляторний орган: Зеленьківська сільська рада.

Розробник документа: виконком Зеленьківської сільської ради

 

1. Визначення проблеми

Зміна середньої (базової вартості) одного квадратного метра земельної ділянки обумовлює необхідність встановлення ставок земельного податку та розміру орендної плати громадянам:

 • за земельні ділянки передані для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на рівні 0,12 гривень за 1 кв.м ;
 • за земельні ділянки передані для індивідуального гаражного будівництва на рівні 0,50 гривень за 1 кв.м;
 • за земельні ділянки передані для ведення особистого селянського господарства, для індивідуального садівництва та городництва на рівні 0,06 гривень за 1 кв.м.

Ставки земельного податку та розміру орендної плати за землю, які визначається зараз, є нижчими за існуючу ринкову ціну та грошову оцінку земель , що не задовольняє інтереси територіальної громади .

Наводячи вищезазначене, виникає негайна потреба розробити та затвердити новий нормативно-правовий акт, який би дозволив встановити порядок нарахування земельного податку та орендної плати за землю, збільшити надходження коштів до сільського бюджету та встановити спрощену процедуру нарахування земельного податку громадянам.

 

2. Цілі регулювання

Проект рішення спрямований на:

-встановлення та перегляд ставок податку та орендної плати за земельні ділянки громадянам;

 • спрощення процедури нарахування земельного податку громадянам;
 • збільшення надходження коштів від орендної плати за землю до

бюджету;

                              3. Альтернативні способи досягнення цілей

Перша альтернатива - збереження існуючого стану.

Дана альтернатива є неприпустимою у зв'язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.

Друга альтернатива - прийняття розміру орендної плати на рівні 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

Ця альтернатива є неприйнятною по причині того, що значна частина землекористувачів (орендарів) не зможе сплачувати земельний податок (орендну плату).

 

4. Механізм та заходи розв'язання проблеми

 

Для розв'язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу сільською радою прийнято проект  рішення  "Про затвердження ставок земельного податку та розміру  орендної плати  на 2015рік ".

 

5. Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі

прийняття регуляторного акта

 

Прийняття рішення  про затвердження ставок земельного податку та встановлення розміру орендної плати за землю  у межах села Зеленьків забезпечить  зростання надходжень орендної плати за землю та земельного податку до бюджету.

      Запровадження запропонованого акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

 

         6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

         Проект рішення передбачає:

-   порядок оперативного і спрощеного нарахування земельного податку та розміру орендної плати за землю громадянам;

-порядок затвердження ставок земельного податку та розмір орендної плати за земельні ділянки, які є у користуванні або власності громадян.

У проекті рішення більш деталізуються і уточнюються ставки земельного податку за земельні ділянки, які є у користуванні або власності громадян:

-   0,12 гривень за 1 кв.м. - для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

-0,50 гривень за 1 кв.м. - для індивідуального гаражного будівництва;

-  0,06 гривень за 1 кв.м. - для ведення особистого селянського господарства, для індивідуального садівництва та городництва.

Аналіз вигод та витрат

 

Сфера впливу

вигоди

витрати

Органи влади

Збільшення надходжень від орендної плати до  бюджету за землі, передані:

для    будівництва    та обслуговування          житлового будинку      та      господарських будівель і споруд ;

для    індивідуального гаражного будівництва;

- для ведення особистого селянського господарства;

для    індивідуального садівництва та городництва.

 

Не         передбачено додаткових витрат

Суб'єкти господарювання

Встановлення порядку оперативного і спрощеного нарахування земельного податку та розміру орендної плати за землю громадянам.

 

Збільшення платежів за користування землею

 

Населення

Покращення благоустрою села

-

 

7. Строк дії

Строк дії зазначеного регуляторного акту  - протягом 2015року.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватись та вивчатися:

-  збільшення надходження коштів до бюджету;

рівень    поінформованості    громадян    з    основних    положень регуляторного акта;

-  кількість громадян, на які поширюється даний проект рішення.

 

9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акту

Відстеження результативності буде здійснюватися на основі аналізу

статистичних даних, що включають в себе: надходження до бюджету, кількість громадян, на яких поширюється дія регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після набрання ним чинності, у формі звіту.

Періодичні відстеження будуть здійснюватись раз на кожні 3 (три) роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Сільський голова                                                                                   В.Деркач

 

                                                     

 

 
  GERB

                                                                                            Проект

                     ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                   Тальнівського району Черкаської області

                                                    РІШЕННЯ  

 

    Від ________ 2014 року    №____

    с.Зеленьків

 

Про затвердження  Порядку

надання у користування на умовах

оренди водних об'єктів, розташованих

на території села Зеленьків, та поновлення

договорів оренди,

 

           Відповідно до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 20.06.2014  № 167 «Про Методичні рекомендації

з надання в користування на умовах оренди  водних об'єктів, розташованих на території області»,Водного та Земельного кодексів України, керуючись  п.34.ч.1статті26Закону України „Про місцевесамоврядування в Україні», статтею  11 Закону України „Про аквакультуру", з метою раціонального та ефективного використання водних ресурсів на території села,упорядкування надання водойм у користування на умовах оренди, сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1. Затвердити Порядок  надання у користування на умовахоренди водних об'єктів, розташованих на території села Зеленьків, та поновлення

договорів оренди  ( додається ).

    2. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради  Удачній  О.М.  здійснювати ведення реєстру наданих в оренду водних об'єктів та подавати інформацію Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації та обласному управлінню водних ресурсів щоквартальнодо 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

   3. Взяти до відома, що проект цього рішення було оприлюднено згідно з правилами  прийняття актів,  що носять регуляторний характер та  надіслано для ознайомлення та внесення можливих поправок   Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації ,  обласному управлінню водних ресурсів .

   4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  сільської  ради з питань агропромислового комплексу, земельних  ресурсів, екології, комунального  майна, соціального розвитку  села.

 

Сільський голова                                                                           В.Деркач

                             

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            Рішення  ради від______№__

 

                                            ПОРЯДОК

надання у користування на умовах оренди водних об'єктів, розташованих на території села Зеленьків, та поновлення договорів  оренди  

 

І. Загальні положення

  

    Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про аквакультуру», Водного, Земельного, Бюджетного та Податкового кодексів України.

    Порядок визначає механізм надання водних об'єктів у користування за договором оренди водного об'єкта у комплексі із земельною ділянкою під нимта поновлення договорів оренди.

     Відповідно до статті 51 Водного кодексу України у користування на умовах оренди можуть надаватися водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт.

    Не підлягають передачі у користування на умовах оренди:

водосховища комплексного призначення (водосховище, яке відповідно до паспорта використовується для двох і більше цілей (крім рекреації);

водні об'єкти для рибогосподарських потреб, що використовуються для питних потреб, а також водні об'єкти, які розташовані в межах територій та об'єктів, що перебувають під охороною відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд» (крім водних об'єктів, які призначені для ведення господарської діяльності).

     Водні об'єкти надаються у користування в комплексі із земельними ділянками під водними об'єктами, гідротехнічними спорудами, іншими          об' єктами інфраструктури.

 

  II. Права та обов'язки орендарів водних об'єктів

 

 2.1. Орендарі водних об'єктів мають право:

-використовувати орендований водний об'єкт відповідно до його призначення та умов договору оренди;

-з дозволу орендодавця вносити зміни до складу орендованого майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості;

-самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого водного об'єкта;

-мати інші права , передбачені договором оренди водного об'єкта.

2.2.Орендарі водних об'єктів зобов'язані:

-вчасно і в повному розмірі сплачувати орендну плату;

-економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод, здійснювати заходи з охорони та поліпшення екологічного стану водного об'єкта;

-експлуатувати водосховища та ставки відповідно до режимів роботи, встановлених для них центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства;

-оформити право користування гідротехнічними спорудами, зазначеними у пунктах 3 та 4 Типового договору оренди водних об'єктів,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року за № 420;

-отримати дозвіл на спеціальне водокористування відповідно до статей

48 та 49 Водного кодексу України;

- встановити умови загального водокористування, погодити їх з сільською радою  та довести  до відома населення;

- передбачити місця безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство) відповідно до  статті 47 Водного кодексу України;

-дотримуватись норм Зон аквакультури (рибництва) та зональної рибопродуктивності по регіонах України , встановлених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 січня 2013 року № 45 «Про затвердження Зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2013 року за № 240/22772 (для водних об'єктів наданих для рибогосподарських потреб та рибогосподарських технологічних водойм);

- використовувати водні об'єкти відповідно до цілей та умов їх надання;

- дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин і встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території;

- не допускати порушення прав, наданих іншим водокористувачам, а також заподіяння шкоди господарським об'єктам та об'єктам навколишнього природного середовища;

- безперешкодно допускати на свої об'єкти державних інспекторів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також громадських інспекторів з охорони довкілля, які здійснюють перевірку додержання вимог водного законодавства, і надавати їм безоплатно необхідну інформацію;

- своєчасно інформувати відповідні органи влади та сільську раду  про виникнення надзвичайних ситуацій на водних об'єктах;

- здійснювати невідкладні роботи, пов'язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій на водних об'єктах;

- виконувати інші обов'язки щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів згідно з законодавством.

 

2.3. Обмеження прав Орендарів водних об'єктів

    У разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а також в інших передбачених законодавством випадках права водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров'я людей та в інших державних інтересах. При цьому  пріоритетність надається використанню вод для питних і побутових потреб населення.

     Права водокористувачів обмежуються також під час аварій або за умов, що можуть призвести чи призвели до забруднення вод, та при здійсненні невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.

    Права водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування, можуть бути обмежені органом, який видав дозвіл на спеціальне водокористування чи надав водний об'єкт у користування або в оренду.

    Права вторинних водокористувачів можуть бути обмежені первинними водокористувачами за погодженням з органом, який видав дозвіл на спеціальне водокористування чи надав водний об'єкт у користування.

     У межах села  забороняється обмеження будь-яких видів загального водокористування, крім випадків, визначених законом.

 

III. Умови та порядок надання водних об'єктів на умовах оренди

 

    3.1. Водні об'єкти надаються у користування на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою відповідно до вимог Земельного кодексу України.

     Відповідно до статті 122 Земельного кодексу України орендодавцями водних об'єктів, що надаються у користування на умовах оренди у межах населених пунктів, є сільськарада.

    3.2.Підготовка документів на земельні торги (проект землеустрою, паспорт водного об'єкта тощо) водних об'єктів, що розташовані в  межахнаселеногопункту, покладається на виконавчий комітет сільської ради.

    Земельні торги проводяться  виконавцем земельних торгів у порядку, встановленому Земельним кодексом України.

    Виконавець земельних торгів обирається на конкурсній основі комісією сільської ради з проведення конкурсу відповідно до статей  135-139  Земельного  кодексу  України ,  Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 25.09.2012  № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 «Про Порядок закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах».

    Підготовка проекту договору оренди водних об’єктів здійснюється виконавцем земельних торгів за погодженням з  обласним управлінням водних ресурсів , відповідно до типового договору оренди водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420, з урахуванням зазначених рекомендацій.

   Невід’ємними частинами договору є:

 - план або схема об’єкта оренди;

 - кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб у її використанні і встановлених земельних сервітутів;

 - акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

 - акт приймання-передачі об’єкта оренди;

 - проект відведення земельної ділянки;

 - паспорт водного об’єкта, а у разі надання в оренду рибогосподарської технологічної водойми - паспорт та/або технічний проект рибогосподарської технологічної водойми.

    3.3.Від імені сільської ради  договори підписуються сільським головою  за погодженням з  органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства.

    3.4.Типовий договір оренди водних об'єктів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об'єктів».

    Рішення про передачу земельних ділянок в оренду приймається в порядку, визначеному земельним законодавством України.

    3.5.Підставою для укладення договору оренди водного об'єкта є рішення орендодавця відповідно до заяви зацікавленої особи, визначеної на земельних торгах, наявності проекту відведення земельної ділянки або технічної документації та паспорта водного об'єкта.

    Порядок розроблення паспорта водного об'єкта затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 березня 2013 року № 99 «Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об'єкта», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 року за №775/23307.

     Замовником робіт із розроблення паспорта вільного водного об'єкта є орендодавець- сільська рада.Кошти на розробку  паспорта вільного водного об’єкта, що розташований  в межах села, передбачаються в сільському бюджеті на відповідний рік.

     3.6.Паспорт водного об'єкта підлягає перегляду кожні 5 років, якщо інше не передбачено договором оренди водного об'єкта, та у разі змін технічних параметрів водного об'єкта і гідротехнічних споруд, зміни гідрологічного режиму річки (водотоку) - і відповідному коригуванню.

    Коригування паспорта водного об'єкта здійснюється відповідно до Порядку його розроблення.

    Паспорт водного об'єкта погоджується з Державним агентством водних ресурсів України.

 

    3.7. Методика визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518.

   Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі.        Сплата орендної плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об'єктом.

    Розмір орендної плати за користування земельною ділянкою водного фонду визначається грошовою оцінкою земель водного фонду відповідно до Закону України «Про оцінку земель» та Податкового кодексу України.

     3.8. Водні об'єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених статтею 47 Водного кодексу України.

     Умови загального водокористування встановлюються водокористувачем за погодженням з орендодавцем– сільською радою, про що зазначається у договорі оренди водного об'єкта.

     Інформація про заборону або обмеження загального водокористування доводиться до відома населення орендарем.    

    3.9. Заборона загального водокористування водними об'єктами, наданими в користування на умовах оренди, та їх нецільове використання є підставою для розірвання договору оренди.

     3.10.Користувач може приступити до використання водойми після підписання сторонами договору оренди водного об'єкта, державної реєстрації цього договору згідно з актом приймання-передачі та отримання дозволу на спеціальне водокористування відповідно до статей 44 та 48 Водного кодексу України.

     Витрати, пов'язані з державною реєстрацією договору оренди водного об'єкта, покладаються на орендаря.

     Передача орендарем права на оренду водного об'єкта іншим суб'єктам господарювання забороняється.

 

    1У. Умови та порядокпереукладання (поновлення) договорів оренди

 

    4.1. Договори оренди, термін дії яких закінчився, переукладаються (поновлюються)  з урахуванням положень Закону України «Про аквакультуру»,  Водного кодексу України, Земельного кодексу України , а також даного Порядку.

      Відповідно до статті 122 Земельного кодексу України, орендодавцем водних об'єктів у межах населених пунктів,договори оренди на які поновлюються ,  є сільськарада.

      У разі відсутності договору оренди водних об'єктів та за наявності укладеного договору оренди землі водного фонду, право користування водними об'єктами на умовах оренди оформляються шляхом укладання договору оренди водних об'єктів, без проведення земельних торгів.

      4.2. Передача в оренду водних об'єктів із земельною ділянкою (поновлення  договорів оренди) здійснюється на підставі рішення орендодавця- сільської ради  шляхом укладання договору оренди водного об'єкту.Типовий договір оренди водних об'єктів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об'єктів».

    4.3. Орендар, який добросовісно виконував умови договору оренди земельної ділянки під водним об’єктом або договору оренди водного об’єкту, звертається до сільської ради за 90 днів до закінчення терміну дії договору  оренди із заявою про дозвіл на виготовлення паспорта водного об’єкта.

    4.4. Орендодавець – сільська рада за згодою орендаря, який добросовісно виконував умови договору оренди, надає дозвіл на  розробку паспорта водного об’єкта  за кошти орендаря. При цьому орендар не звільняється від сплати обов’язкового розміру орендної плати.

    Орендар, зацікавлений  в одержанні в оренду водного об'єкта,звертається із заявою до сільської ради після розроблення та затвердження паспорта водного об’єкта .

До заяви додаються:

-план або схема об'єкта оренди;

-кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб у її використанні і встановлених земельних сервітутів;

-акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

-документація із землеустрою;

-копії завірених у встановленому порядку:установчих документів (для юридичних осіб); документа, що посвідчує особу (для громадян), свідоцтва про державну реєстрацію (для фізичних осіб -підприємців), витягу з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

- копія діючого договору оренди земельної ділянки, зайнятої водним об'єктом;

-паспорт водного об'єкта. 

    4.5. Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі. Сплата орендної  плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної  плати за земельну ділянку під цим об'єктом.Методика визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрована в Міністерстві юстиції України               17 червня 2013 року за № 986/23518.

    Розмір орендної плати за користування земельною ділянкою водного фонду визначається грошовою оцінкою земель водного фонду відповідно до Закону України «Про оцінку земель» та Податкового кодексу України.

 

    4.6. Орендар  може приступити до використання водойми після підписання сторонами договору оренди водного об'єкта, державної реєстрації цього договору згідно з актом приймання-передачі та отримання дозволу на спеціальне водокористування відповідно до статей 44 та 48 Водного кодексу України.

     Витрати, пов'язані з державною реєстрацією договору оренди водного об'єкта, покладаються на орендаря.

     Передача орендарем права на оренду водного об'єкта іншим суб'єктам господарювання забороняється.

    4.7. По закінченню терміну дії договору, якщо від орендаря не надійшло заяви про продовження його дії, орендодавець обстежує та приймає водний об'єкт від орендаря згідно з актом приймання-передачі.

    4.8.Спори, пов'язані з користуванням водними об'єктами, вирішуються за згодою сторін та/або у судовому порядку.

     4.9. Державний контроль за використанням та охороною водойм, наданих у користування, розрахунками за оренду здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                  Н.Кобенко

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Зеленьківської сільської ради 

«Про затвердження Порядку надання у користування на умовах оренди водних об'єктів, розташованихна території села Зеленьків , та поновлення договорів оренди»

 

                                                1. Опис проблеми

 

З 1 липня  2013 року  набрав чинність Закон України  "Про аквакультуру" який вніс зміни у Водний Кодекс, визначивши що водні об‘єкти надаються у користування на умовах оренди органом, що здійснює розпорядження земельними ділянками під водою згідно повноваженнями, визначеними Земельним Кодексом України.            Відповідно  до ст. 51 ВК -  "Користування водними об'єктами на умовах оренди" :


     - у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих,   лікувальних,  рекреаційних,  спортивних  і туристичних   цілей,  проведення  науково-дослідних  робіт  можуть надаватися водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми.


            Не  підлягають  передачі  у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб водні об'єкти, що: 


    -  використовуються для питних потреб; 


     - розташовані в межах територій та об'єктів, що перебувають під охороною  відповідно  до  Закону  України "Про природно-заповідний фонд України"


            Водні об'єкти надаються у користування на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою відповідно до вимог Земельного кодексу України.

Відповідно до ст. 122 Земельного кодексу України сільська рада  передає в оренду водні об’єкти з земельною ділянкою у межах в межах населених пунктівна підставі рішення, шляхом укладання договору оренди водного об’єкту, погодженого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства.

Типовий договір оренди водних об’єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420.

Рішення про передачу земельних ділянок в оренду приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:

 •  надання земельної ділянки із зміною її цільового призначення;
 •  формування нової земельної ділянки (крім поділу та об’єднання).

Надання у користування земельної ділянки, зареєстрованої у Державному земельному кадастрі, право власності на яку зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно без зміни її меж та цільового призначення, здійснюється без складання документації із землеустрою.

Надання у користування земельної ділянки в інших випадках здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Дозвіл на розроблення такої документації здійснюється органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, відповідно до повноважень.

Земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера. У разі, якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів). Внесення інших змін до відомостей про ці земельні ділянки здійснюється після реєстрації земельних ділянок.

Враховуючи відсутність загальнодержавного порядку надання в оренду водних об‘єктів постає потреба у розробці нормативно-правового акту по наданню в оренду водних об‘єктів.

 

2. Визначення цілей регулювання

 

 Визначення ефективного, на засадах відкритості та прозорості, механізму надання в оренду водних об‘єктів в межах села.

 Використання водних об‘єктів в межах села  шляхом запровадження ефективного, на засадах відкритості та прозорості механізму надання в оренду.

 

 

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

 

Альтернативних способів досягнення мети немає.

 

4. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми

 

Проектом рішення  передбачається опис механізму надання водних об'єктів у користування за договором оренди водного об'єкта у комплексі із земельною ділянкою під ним.

Порядкомпропонується визначити:

 • Процедуру поновлення договорів оренди земель водного фонду;
 •  Процедуру надання в оренду земельної ділянки водного фонду із водним об‘єктом без земельних торгів;
 • Процедуру надання в оренду земельної ділянки водного фонду із водним об‘єктом через земельні торги;
 • Процедуру укладання договорів оренди водних об’єктів при наявності чинних договорів оренди земель водного фонду.

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізмунадання в оренду водних об‘єктів.

5. Аналіз вигод та витрат.

 

5.1. Визначення сфер впливу.

 

 

 

 

Сфери впливу

Види впливу

Інтереси внутрішніх підгруп

Держава

Запровадження прозорого механізму надання водних об'єктів у користування за договором оренди

 

 

Ефективне використання водних об‘єктів

Суб’єкти підприємницької діяльності

Відкритість та прозорість процедури надання водних об'єктів у користування за договором оренди

Відсутність корупційних схем надання в оренду водних об‘єктів

Розвиток власного бізнесу

Громадяни

Зміцнення довіри до влади за рахунок забезпечення більшої прозорості її дій

 

Підвищення мотивації для зайняття підприємницькою діяльністю.

Створення додаткової кількості робочих місць.

 

5.2. Вигоди і витрати.

 

№ з/п

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1.

Створення нових робочих місць

 

 

 

 

Виготовлення землевпорядної технічної документації, паспорта водного об‘єкта

2.

Збільшення надходження до бюджету податків, зборів (інших обов’язкових платежів) від діяльності суб‘єктів підприємницької діяльності в результаті оренди водних об‘єктів

Адміністрування регуляторного акту

 Сфера інтересів підприємців

1.

Розвиток власного бізнесу

Витрати, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акту (кошти для участі в аукціоні та купівлі лоту на аукціоні)

Сфера інтересів населення

1.

Створення додаткових робочих місць

Витрати відсутні

2.

Поінформованість про умови надання в оренду водних об‘єктів

Витрати відсутні

 

                                        6. Прогноз впливу

 

Прийняття запропонованого проекту рішення  дозволить забезпечити рівні можливості суб’єктам підприємницької діяльності щодо оренди водних об‘єктів.

 

7. Характеристики очікуваних соціально-економічних наслідків

 

           Прийняття запропонованого проекту розпорядження надасть можливість за рахунок набуття права оренди водних об‘єктів збільшити обсяги реалізації рибної продукції, надходження до бюджету, створити нові робочі місця.

 

Показниками результатів запровадження регуляторного акту слід вважати:

- створення додаткових робочих місць;

- збільшення надходжень до бюджету податків, зборів (інших обов’язкових платежів).

- збільшення обсягів реалізації рибної продукції;

 

 

 

8. Обґрунтування терміну дії запропонованого акта та переліку заходів, спрямованих на відстеження ефективності дії

регуляторного акта

         Для даного регуляторного акту пропонується постійний термін дії з визначенням можливості наступного перегляду ефективності дії цього акта та можливого внесення змін і доповнень до нього, враховуючи об‘єктивні фактори.

         Відстеження ефективності дії регуляторного акту буде здійснюватися на підставі аналізу статистичних даних

 

9. Індикатори ефективності нормативно-правового акту

 

Орієнтовний термін повторного дослідження – квітень 2016 року.

           

         Індикатори ефективності:

 

     1. Кількість створених додаткових робочих місць.

     2. Розмір перевищення надходжень до бюджету податків, зборів (інших обов’язкових платежів).

 

 

 

Сільський голова                                                                           В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  GERB

                                                                                                         ПРОЕКТ

                                    ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

                                 ______   сесія  сільської  ради V1  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

від    _______    року  №  _________

с.Зеленьків 

 

Прозатвердження ставокземельного

податку та розміру орендної плати на 2015рік

 

           Керуючись ст.269, 271, 272- 280, 286, 288 Податкового Кодексу України ,  п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», технічною документацією з нормативної  грошової оцінки земель с.Зеленьків Зеленьківської сільської ради, виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» , затвердженою рішенням сільської ради від  12.06.2013  № 25/3 , врахувавши зміни, внесені згідно Закону України від 27.03.2014 р.№1166  до статті 288 Податкового кодексу України щодо мінімального розміру орендної плати, сільська рада

 

  ВИРІШИЛА  :

 

1.Взяти до відома, що:

1.1.відповідно  пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України, яким доповнено кодекс згідно Закону № 4834-У1 від 24.05.2012 року, норми рішення ради щодо затвердження  нормативної грошової оцінки земельних ділянок  застосовуються в разі, коли воно було офіційно  оприлюднене  до

15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому  планується  використання  нормативної грошової оцінки земель;

 

1.2.рішення сільської ради від  12.06.2013 № 25/3  «Про затвердження технічної документації з нормативної  грошової оцінки земель села Зеленьків Зеленьківської   сільської ради»  офіційно оприлюднене в мережі  Інтернет 14.06.2013  , на дошці оголошень  сільської ради 14.06.2013 , повідомлення про оприлюднення  опубліковано  в  районній  газеті  « Колос Тальнівщини».

 

2. Ставки  земельного податку та розмір орендної плати  в  2015  році  будуть застосовуватись  згідно затвердженої  нормативноїгрошової  оцінкиземель села Зеленьків ,проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавством України  на 2015рік .

 

3. Затвердити ставки  податку  за  один гектар сільськогосподарських

угідь  (незалежно від місцезнаходження)   у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки у таких розмірах:

3.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1; в тому числі  по агрогрупах :

рілля                                    

41 е    5037 х 3,2 х 1,756  х 0,1%  = 28,31

49 е    3900 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % =  21,92

50 е    2925 х 3,2 х 1,756   х 0,1 % =  16,44

51 е    2356 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % =  13,24

53 е    5281 х 3,2 х 1,756   х 0,1 % = 29,68

55 е    4468 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % =  25,11

56 е    3412 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 19,18

57 е    2681 х 3,2 х 1,756   х 0,1 % =  15,07

133 е   3981 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 22,37

209 е   5524 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 31,05

210 е   4225 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 23,74

 

сіножаті  ,пасовища                        

53 е   , 133 е   1816 х 3,2 х 0,1 % = 5,81

55 е       1536 х 3,2 х 0,1 % =4,92

56 е       1006 х 3,2 х 0,1 % = 3,22

57 е       782 х  3,2 х 0,1 % = 2,50

141        251 х  3,2 х 0,1 % = 0,80

209 е     2011 х 3,2 х 0,1 % = 6,44

210 е     1564  х 3,2 х 0,1 % =5,00

 

3.2. для  багаторічних   насаджень – 0,03 ; в тому числі по агрогрупах :  

41  е    7036 х 3,2 х  0,03 %  = 6,75

49 е     5515 х  3,2 х  0,03 %   = 5,29

50е      3423 х  3,2  х  0,03 %   = 3,29

51 е     2471 х  3,2 х  0,03 %   = 2,37

53 е     5610 х  3,2 х  0,03 %  = 5,39

55е     4754 х  3,2 х  0,03 %   = 4,56

56 е    3518 х  3,2 х  0,03 %   = 3,38

57 е    2758 х 3,2 х  0,03 %  = 2,65

 

3.3. за  землі   під  будівлями і  спорудами   :

671 х 3,2 х 1 % х 3 % х 10000 = 64,42

5,00 х 3,2 х 1 % х 3 % х 10000 = 48,00

 

3.4  за  землі  комерційного  призначення   :

15,98 х 3,2 х 1 % х 10000 = 5113,60

8,75 х 3,2 х 1 % х 10000 = 2800,00

 

3.5   за  землі  під  водним  дзеркалом  :

2,31 х 3,2 х 1 % х 25 % х 10000 = 184,80 грн. / га..     

 

3.6.  за  землі  громадського призначення :

4,93 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1577,60

4,70 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1504,00

3,68 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1177,60

4,05 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1296,00

2,57 х 3,2 х 1 % х 10000 = 822,40

 

3.7.  за  землі  житлової  забудови  :

27,29,30,32,33,34,35,39     7,05 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 67,68

31, 57                                  6,69 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 64,22

28,36,38                              6,71 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 64,42

12,13,15,21, 25, 40,47        5,25 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 50,40

26,48                                   5,36 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 51,46

10,11,14, 16                        5,10 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 48,96

18,49,50,52                         5,79 х  3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 55,58

 •                                      5,51 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 =  52,90

19,51                                   5,62 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 =  53,95

1 , 3 , 53, 59                        3,94 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 37,82

2,4,6,8                                 3,86 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 37,06

54,55                                   4,04 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 38,78

 

3.8. за  землі  технічної  інфраструктури :

3,10 х 3,2 х 1 % х 10000 = 992,00

 

4. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну  грошову оцінку яких проведено (незалежно від  місцезнаходження)  встановлюється у розмірі

1 відсотка від їх нормативної грошової  оцінки,  за  винятком   земельних   ділянок -  сільськогосподарських угідь (незалежно від  місцезнаходження),

та вказаних в пунктах 5, 6, 7 цього рішення.

 

5.Податок  за  земельні  ділянки  (в   межах   населеного пункту),  зайнятих  житловим фондом,  які використовуються без отримання  прибутку,  індивідуальними гаражами, садовими і дачними  будинками  фізичних  осіб,  а  також за земельні ділянки, надані  для  потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового      господарства,      які      зайняті     виробничими, культурно-побутовими,   господарськими   та   іншими  будівлями  і спорудами,  справляється  у  розмірі  3  відсотків суми земельного податку, обчисленого відповідно до пункту 4 цього рішення.

 

6.Звільнити від сплати земельного податку фізичних та юридичних осіб в межах граничних  норм ,  встановлених статтями 281, 282 Податкового Кодексу України .

 

7. Затвердити на 2015 рік  розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) та земельні ділянки під водним фондом  3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

 

7.1. Орендна плата за надані в оренду водні об'єкти встановлюється в розмірі визначеному згідно  Методики,  затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518.

 

7.2.  Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі.        Сплата орендної плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об'єктом.

 

8. Затвердити на 2015  рік розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення  3 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки 1 м2 земель населеного пункту сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

 

9.Орендна плата за землі промисловості справляється в розмірі 3% відповідно показників грошової оцінки 1 м2  земель населених пунктів сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

 

10.Повторне відстеження результативності регуляторного акту провести до 01.12.2015року .

 

11.Секретарю сільської ради  Кобенко Н.М. забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформаціїта на  сайті  сільської  ради  .

 

12.Землевпоряднику сільської ради  Удачній  О.М.  після набрання чинності  направити копію даного рішення  в Тальнівську  ОДПІ.

 

13. Рішення набирає чинності після його оприлюднення, але  не раніше  ніж з  01.01.2015 року.

 

14. Визнати  таким , що  втратило  чинність з 01.01.2015 року, рішення сільської ради  від  03.02.2014  № 30-10/VІ  « Прозатвердження ставокземельногоподатку та розміру орендної плати на 2014рік»

 

15. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну  комісію сільської  ради  з питань планування  бюджетута  фінансів.

 

Сільський голова                                                                                В.Деркач

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту рішення Зеленьківської сільської ради «Про затвердження ставок земельного податку  та  розміру орендної плати на 2015рік "

Цей аналіз розроблений на виконання статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Регуляторний орган: Зеленьківська сільська рада.

Розробник документа: виконком Зеленьківської сільської ради

 

1. Визначення проблеми

Зміна середньої (базової вартості) одного квадратного метра земельної ділянки обумовлює необхідність встановлення ставок земельного податку та розміру орендної плати громадянам:

 • за земельні ділянки передані для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на рівні 0,12 гривень за 1 кв.м ;
 • за земельні ділянки передані для індивідуального гаражного будівництва на рівні 0,50 гривень за 1 кв.м;
 • за земельні ділянки передані для ведення особистого селянського господарства, для індивідуального садівництва та городництва на рівні 0,06 гривень за 1 кв.м.

Ставки земельного податку та розміру орендної плати за землю, які визначається зараз, є нижчими за існуючу ринкову ціну та грошову оцінку земель , що не задовольняє інтереси територіальної громади .

Наводячи вищезазначене, виникає негайна потреба розробити та затвердити новий нормативно-правовий акт, який би дозволив встановити порядок нарахування земельного податку та орендної плати за землю, збільшити надходження коштів до сільського бюджету та встановити спрощену процедуру нарахування земельного податку громадянам.

 

2. Цілі регулювання

Проект рішення спрямований на:

-встановлення та перегляд ставок податку та орендної плати за земельні ділянки громадянам;

 • спрощення процедури нарахування земельного податку громадянам;
 • збільшення надходження коштів від орендної плати за землю до

бюджету;

                              3. Альтернативні способи досягнення цілей

Перша альтернатива - збереження існуючого стану.

Дана альтернатива є неприпустимою у зв'язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.

Друга альтернатива - прийняття розміру орендної плати на рівні 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

Ця альтернатива є неприйнятною по причині того, що значна частина землекористувачів (орендарів) не зможе сплачувати земельний податок (орендну плату).

 

4. Механізм та заходи розв'язання проблеми

 

Для розв'язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу сільською радою прийнято проект  рішення  "Про затвердження ставок земельного податку та розміру  орендної плати  на 2015рік ".

 

5. Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі

прийняття регуляторного акта

 

Прийняття рішення  про затвердження ставок земельного податку та встановлення розміру орендної плати за землю  у межах села Зеленьків забезпечить  зростання надходжень орендної плати за землю та земельного податку до бюджету.

      Запровадження запропонованого акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

 

         6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

         Проект рішення передбачає:

-   порядок оперативного і спрощеного нарахування земельного податку та розміру орендної плати за землю громадянам;

-порядок затвердження ставок земельного податку та розмір орендної плати за земельні ділянки, які є у користуванні або власності громадян.

У проекті рішення більш деталізуються і уточнюються ставки земельного податку за земельні ділянки, які є у користуванні або власності громадян:

-   0,12 гривень за 1 кв.м. - для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

-0,50 гривень за 1 кв.м. - для індивідуального гаражного будівництва;

-  0,06 гривень за 1 кв.м. - для ведення особистого селянського господарства, для індивідуального садівництва та городництва.

Аналіз вигод та витрат

 

Сфера впливу

вигоди

витрати

Органи влади

Збільшення надходжень від орендної плати до  бюджету за землі, передані:

для    будівництва    та обслуговування          житлового будинку      та      господарських будівель і споруд ;

для    індивідуального гаражного будівництва;

- для ведення особистого селянського господарства;

для    індивідуального садівництва та городництва.

 

Не         передбачено додаткових витрат

Суб'єкти господарювання

Встановлення порядку оперативного і спрощеного нарахування земельного податку та розміру орендної плати за землю громадянам.

 

Збільшення платежів за користування землею

 

Населення

Покращення благоустрою села

-

 

7. Строк дії

Строк дії зазначеного регуляторного акту  - протягом 2015року.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватись та вивчатися:

-  збільшення надходження коштів до бюджету;

рівень    поінформованості    громадян    з    основних    положень регуляторного акта;

-  кількість громадян, на які поширюється даний проект рішення.

 

9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акту

Відстеження результативності буде здійснюватися на основі аналізу

статистичних даних, що включають в себе: надходження до бюджету, кількість громадян, на яких поширюється дія регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після набрання ним чинності, у формі звіту.

Періодичні відстеження будуть здійснюватись раз на кожні 3 (три) роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Сільський голова                                                                                   В.Деркач

 

                                                     

 

 
  GERB

                                                                                            Проект

                     ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                   Тальнівського району Черкаської області

                                                    РІШЕННЯ  

 

    Від ________ 2014 року    №____

    с.Зеленьків

 

Про затвердження  Порядку

надання у користування на умовах

оренди водних об'єктів, розташованих

на території села Зеленьків, та поновлення

договорів оренди,

 

           Відповідно до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 20.06.2014  № 167 «Про Методичні рекомендації

з надання в користування на умовах оренди  водних об'єктів, розташованих на території області»,Водного та Земельного кодексів України, керуючись  п.34.ч.1статті26Закону України „Про місцевесамоврядування в Україні», статтею  11 Закону України „Про аквакультуру", з метою раціонального та ефективного використання водних ресурсів на території села,упорядкування надання водойм у користування на умовах оренди, сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1. Затвердити Порядок  надання у користування на умовахоренди водних об'єктів, розташованих на території села Зеленьків, та поновлення

договорів оренди  ( додається ).

    2. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради  Удачній  О.М.  здійснювати ведення реєстру наданих в оренду водних об'єктів та подавати інформацію Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації та обласному управлінню водних ресурсів щоквартальнодо 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

   3. Взяти до відома, що проект цього рішення було оприлюднено згідно з правилами  прийняття актів,  що носять регуляторний характер та  надіслано для ознайомлення та внесення можливих поправок   Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації ,  обласному управлінню водних ресурсів .

   4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  сільської  ради з питань агропромислового комплексу, земельних  ресурсів, екології, комунального  майна, соціального розвитку  села.

 

Сільський голова                                                                           В.Деркач

                             

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            Рішення  ради від______№__

 

                                            ПОРЯДОК

надання у користування на умовах оренди водних об'єктів, розташованих на території села Зеленьків, та поновлення договорів  оренди  

 

І. Загальні положення

  

    Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про аквакультуру», Водного, Земельного, Бюджетного та Податкового кодексів України.

    Порядок визначає механізм надання водних об'єктів у користування за договором оренди водного об'єкта у комплексі із земельною ділянкою під нимта поновлення договорів оренди.

     Відповідно до статті 51 Водного кодексу України у користування на умовах оренди можуть надаватися водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт.

    Не підлягають передачі у користування на умовах оренди:

водосховища комплексного призначення (водосховище, яке відповідно до паспорта використовується для двох і більше цілей (крім рекреації);

водні об'єкти для рибогосподарських потреб, що використовуються для питних потреб, а також водні об'єкти, які розташовані в межах територій та об'єктів, що перебувають під охороною відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд» (крім водних об'єктів, які призначені для ведення господарської діяльності).

     Водні об'єкти надаються у користування в комплексі із земельними ділянками під водними об'єктами, гідротехнічними спорудами, іншими          об' єктами інфраструктури.

 

  II. Права та обов'язки орендарів водних об'єктів

 

 2.1. Орендарі водних об'єктів мають право:

-використовувати орендований водний об'єкт відповідно до його призначення та умов договору оренди;

-з дозволу орендодавця вносити зміни до складу орендованого майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості;

-самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого водного об'єкта;

-мати інші права , передбачені договором оренди водного об'єкта.

2.2.Орендарі водних об'єктів зобов'язані:

-вчасно і в повному розмірі сплачувати орендну плату;

-економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод, здійснювати заходи з охорони та поліпшення екологічного стану водного об'єкта;

-експлуатувати водосховища та ставки відповідно до режимів роботи, встановлених для них центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства;

-оформити право користування гідротехнічними спорудами, зазначеними у пунктах 3 та 4 Типового договору оренди водних об'єктів,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року за № 420;

-отримати дозвіл на спеціальне водокористування відповідно до статей

48 та 49 Водного кодексу України;

- встановити умови загального водокористування, погодити їх з сільською радою  та довести  до відома населення;

- передбачити місця безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство) відповідно до  статті 47 Водного кодексу України;

-дотримуватись норм Зон аквакультури (рибництва) та зональної рибопродуктивності по регіонах України , встановлених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 січня 2013 року № 45 «Про затвердження Зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2013 року за № 240/22772 (для водних об'єктів наданих для рибогосподарських потреб та рибогосподарських технологічних водойм);

- використовувати водні об'єкти відповідно до цілей та умов їх надання;

- дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин і встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території;

- не допускати порушення прав, наданих іншим водокористувачам, а також заподіяння шкоди господарським об'єктам та об'єктам навколишнього природного середовища;

- безперешкодно допускати на свої об'єкти державних інспекторів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також громадських інспекторів з охорони довкілля, які здійснюють перевірку додержання вимог водного законодавства, і надавати їм безоплатно необхідну інформацію;

- своєчасно інформувати відповідні органи влади та сільську раду  про виникнення надзвичайних ситуацій на водних об'єктах;

- здійснювати невідкладні роботи, пов'язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій на водних об'єктах;

- виконувати інші обов'язки щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів згідно з законодавством.

 

2.3. Обмеження прав Орендарів водних об'єктів

    У разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а також в інших передбачених законодавством випадках права водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров'я людей та в інших державних інтересах. При цьому  пріоритетність надається використанню вод для питних і побутових потреб населення.

     Права водокористувачів обмежуються також під час аварій або за умов, що можуть призвести чи призвели до забруднення вод, та при здійсненні невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.

    Права водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування, можуть бути обмежені органом, який видав дозвіл на спеціальне водокористування чи надав водний об'єкт у користування або в оренду.

    Права вторинних водокористувачів можуть бути обмежені первинними водокористувачами за погодженням з органом, який видав дозвіл на спеціальне водокористування чи надав водний об'єкт у користування.

     У межах села  забороняється обмеження будь-яких видів загального водокористування, крім випадків, визначених законом.

 

III. Умови та порядок надання водних об'єктів на умовах оренди

 

    3.1. Водні об'єкти надаються у користування на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою відповідно до вимог Земельного кодексу України.

     Відповідно до статті 122 Земельного кодексу України орендодавцями водних об'єктів, що надаються у користування на умовах оренди у межах населених пунктів, є сільськарада.

    3.2.Підготовка документів на земельні торги (проект землеустрою, паспорт водного об'єкта тощо) водних об'єктів, що розташовані в  межахнаселеногопункту, покладається на виконавчий комітет сільської ради.

    Земельні торги проводяться  виконавцем земельних торгів у порядку, встановленому Земельним кодексом України.

    Виконавець земельних торгів обирається на конкурсній основі комісією сільської ради з проведення конкурсу відповідно до статей  135-139  Земельного  кодексу  України ,  Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 25.09.2012  № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 «Про Порядок закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах».

    Підготовка проекту договору оренди водних об’єктів здійснюється виконавцем земельних торгів за погодженням з  обласним управлінням водних ресурсів , відповідно до типового договору оренди водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420, з урахуванням зазначених рекомендацій.

   Невід’ємними частинами договору є:

 - план або схема об’єкта оренди;

 - кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб у її використанні і встановлених земельних сервітутів;

 - акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

 - акт приймання-передачі об’єкта оренди;

 - проект відведення земельної ділянки;

 - паспорт водного об’єкта, а у разі надання в оренду рибогосподарської технологічної водойми - паспорт та/або технічний проект рибогосподарської технологічної водойми.

    3.3.Від імені сільської ради  договори підписуються сільським головою  за погодженням з  органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства.

    3.4.Типовий договір оренди водних об'єктів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об'єктів».

    Рішення про передачу земельних ділянок в оренду приймається в порядку, визначеному земельним законодавством України.

    3.5.Підставою для укладення договору оренди водного об'єкта є рішення орендодавця відповідно до заяви зацікавленої особи, визначеної на земельних торгах, наявності проекту відведення земельної ділянки або технічної документації та паспорта водного об'єкта.

    Порядок розроблення паспорта водного об'єкта затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 березня 2013 року № 99 «Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об'єкта», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 року за №775/23307.

     Замовником робіт із розроблення паспорта вільного водного об'єкта є орендодавець- сільська рада.Кошти на розробку  паспорта вільного водного об’єкта, що розташований  в межах села, передбачаються в сільському бюджеті на відповідний рік.

     3.6.Паспорт водного об'єкта підлягає перегляду кожні 5 років, якщо інше не передбачено договором оренди водного об'єкта, та у разі змін технічних параметрів водного об'єкта і гідротехнічних споруд, зміни гідрологічного режиму річки (водотоку) - і відповідному коригуванню.

    Коригування паспорта водного об'єкта здійснюється відповідно до Порядку його розроблення.

    Паспорт водного об'єкта погоджується з Державним агентством водних ресурсів України.

 

    3.7. Методика визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518.

   Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі.        Сплата орендної плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об'єктом.

    Розмір орендної плати за користування земельною ділянкою водного фонду визначається грошовою оцінкою земель водного фонду відповідно до Закону України «Про оцінку земель» та Податкового кодексу України.

     3.8. Водні об'єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених статтею 47 Водного кодексу України.

     Умови загального водокористування встановлюються водокористувачем за погодженням з орендодавцем– сільською радою, про що зазначається у договорі оренди водного об'єкта.

     Інформація про заборону або обмеження загального водокористування доводиться до відома населення орендарем.    

    3.9. Заборона загального водокористування водними об'єктами, наданими в користування на умовах оренди, та їх нецільове використання є підставою для розірвання договору оренди.

     3.10.Користувач може приступити до використання водойми після підписання сторонами договору оренди водного об'єкта, державної реєстрації цього договору згідно з актом приймання-передачі та отримання дозволу на спеціальне водокористування відповідно до статей 44 та 48 Водного кодексу України.

     Витрати, пов'язані з державною реєстрацією договору оренди водного об'єкта, покладаються на орендаря.

     Передача орендарем права на оренду водного об'єкта іншим суб'єктам господарювання забороняється.

 

    1У. Умови та порядокпереукладання (поновлення) договорів оренди

 

    4.1. Договори оренди, термін дії яких закінчився, переукладаються (поновлюються)  з урахуванням положень Закону України «Про аквакультуру»,  Водного кодексу України, Земельного кодексу України , а також даного Порядку.

      Відповідно до статті 122 Земельного кодексу України, орендодавцем водних об'єктів у межах населених пунктів,договори оренди на які поновлюються ,  є сільськарада.

      У разі відсутності договору оренди водних об'єктів та за наявності укладеного договору оренди землі водного фонду, право користування водними об'єктами на умовах оренди оформляються шляхом укладання договору оренди водних об'єктів, без проведення земельних торгів.

      4.2. Передача в оренду водних об'єктів із земельною ділянкою (поновлення  договорів оренди) здійснюється на підставі рішення орендодавця- сільської ради  шляхом укладання договору оренди водного об'єкту.Типовий договір оренди водних об'єктів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об'єктів».

    4.3. Орендар, який добросовісно виконував умови договору оренди земельної ділянки під водним об’єктом або договору оренди водного об’єкту, звертається до сільської ради за 90 днів до закінчення терміну дії договору  оренди із заявою про дозвіл на виготовлення паспорта водного об’єкта.

    4.4. Орендодавець – сільська рада за згодою орендаря, який добросовісно виконував умови договору оренди, надає дозвіл на  розробку паспорта водного об’єкта  за кошти орендаря. При цьому орендар не звільняється від сплати обов’язкового розміру орендної плати.

    Орендар, зацікавлений  в одержанні в оренду водного об'єкта,звертається із заявою до сільської ради після розроблення та затвердження паспорта водного об’єкта .

До заяви додаються:

-план або схема об'єкта оренди;

-кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб у її використанні і встановлених земельних сервітутів;

-акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

-документація із землеустрою;

-копії завірених у встановленому порядку:установчих документів (для юридичних осіб); документа, що посвідчує особу (для громадян), свідоцтва про державну реєстрацію (для фізичних осіб -підприємців), витягу з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

- копія діючого договору оренди земельної ділянки, зайнятої водним об'єктом;

-паспорт водного об'єкта. 

    4.5. Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі. Сплата орендної  плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної  плати за земельну ділянку під цим об'єктом.Методика визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрована в Міністерстві юстиції України               17 червня 2013 року за № 986/23518.

    Розмір орендної плати за користування земельною ділянкою водного фонду визначається грошовою оцінкою земель водного фонду відповідно до Закону України «Про оцінку земель» та Податкового кодексу України.

 

    4.6. Орендар  може приступити до використання водойми після підписання сторонами договору оренди водного об'єкта, державної реєстрації цього договору згідно з актом приймання-передачі та отримання дозволу на спеціальне водокористування відповідно до статей 44 та 48 Водного кодексу України.

     Витрати, пов'язані з державною реєстрацією договору оренди водного об'єкта, покладаються на орендаря.

     Передача орендарем права на оренду водного об'єкта іншим суб'єктам господарювання забороняється.

    4.7. По закінченню терміну дії договору, якщо від орендаря не надійшло заяви про продовження його дії, орендодавець обстежує та приймає водний об'єкт від орендаря згідно з актом приймання-передачі.

    4.8.Спори, пов'язані з користуванням водними об'єктами, вирішуються за згодою сторін та/або у судовому порядку.

     4.9. Державний контроль за використанням та охороною водойм, наданих у користування, розрахунками за оренду здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                  Н.Кобенко

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Зеленьківської сільської ради 

«Про затвердження Порядку надання у користування на умовах оренди водних об'єктів, розташованихна території села Зеленьків , та поновлення договорів оренди»

 

                                                1. Опис проблеми

 

З 1 липня  2013 року  набрав чинність Закон України  "Про аквакультуру" який вніс зміни у Водний Кодекс, визначивши що водні об‘єкти надаються у користування на умовах оренди органом, що здійснює розпорядження земельними ділянками під водою згідно повноваженнями, визначеними Земельним Кодексом України.            Відповідно  до ст. 51 ВК -  "Користування водними об'єктами на умовах оренди" :


     - у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих,   лікувальних,  рекреаційних,  спортивних  і туристичних   цілей,  проведення  науково-дослідних  робіт  можуть надаватися водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми.


            Не  підлягають  передачі  у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб водні об'єкти, що: 


    -  використовуються для питних потреб; 


     - розташовані в межах територій та об'єктів, що перебувають під охороною  відповідно  до  Закону  України "Про природно-заповідний фонд України"


            Водні об'єкти надаються у користування на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою відповідно до вимог Земельного кодексу України.

Відповідно до ст. 122 Земельного кодексу України сільська рада  передає в оренду водні об’єкти з земельною ділянкою у межах в межах населених пунктівна підставі рішення, шляхом укладання договору оренди водного об’єкту, погодженого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства.

Типовий договір оренди водних об’єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420.

Рішення про передачу земельних ділянок в оренду приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:

 •  надання земельної ділянки із зміною її цільового призначення;
 •  формування нової земельної ділянки (крім поділу та об’єднання).

Надання у користування земельної ділянки, зареєстрованої у Державному земельному кадастрі, право власності на яку зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно без зміни її меж та цільового призначення, здійснюється без складання документації із землеустрою.

Надання у користування земельної ділянки в інших випадках здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Дозвіл на розроблення такої документації здійснюється органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, відповідно до повноважень.

Земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера. У разі, якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів). Внесення інших змін до відомостей про ці земельні ділянки здійснюється після реєстрації земельних ділянок.

Враховуючи відсутність загальнодержавного порядку надання в оренду водних об‘єктів постає потреба у розробці нормативно-правового акту по наданню в оренду водних об‘єктів.

 

2. Визначення цілей регулювання

 

 Визначення ефективного, на засадах відкритості та прозорості, механізму надання в оренду водних об‘єктів в межах села.

 Використання водних об‘єктів в межах села  шляхом запровадження ефективного, на засадах відкритості та прозорості механізму надання в оренду.

 

 

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

 

Альтернативних способів досягнення мети немає.

 

4. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми

 

Проектом рішення  передбачається опис механізму надання водних об'єктів у користування за договором оренди водного об'єкта у комплексі із земельною ділянкою під ним.

Порядкомпропонується визначити:

 • Процедуру поновлення договорів оренди земель водного фонду;
 •  Процедуру надання в оренду земельної ділянки водного фонду із водним об‘єктом без земельних торгів;
 • Процедуру надання в оренду земельної ділянки водного фонду із водним об‘єктом через земельні торги;
 • Процедуру укладання договорів оренди водних об’єктів при наявності чинних договорів оренди земель водного фонду.

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізмунадання в оренду водних об‘єктів.

5. Аналіз вигод та витрат.

 

5.1. Визначення сфер впливу.

 

 

 

 

Сфери впливу

Види впливу

Інтереси внутрішніх підгруп

Держава

Запровадження прозорого механізму надання водних об'єктів у користування за договором оренди

 

 

Ефективне використання водних об‘єктів

Суб’єкти підприємницької діяльності

Відкритість та прозорість процедури надання водних об'єктів у користування за договором оренди

Відсутність корупційних схем надання в оренду водних об‘єктів

Розвиток власного бізнесу

Громадяни

Зміцнення довіри до влади за рахунок забезпечення більшої прозорості її дій

 

Підвищення мотивації для зайняття підприємницькою діяльністю.

Створення додаткової кількості робочих місць.

 

5.2. Вигоди і витрати.

 

№ з/п

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1.

Створення нових робочих місць

 

 

 

 

Виготовлення землевпорядної технічної документації, паспорта водного об‘єкта

2.

Збільшення надходження до бюджету податків, зборів (інших обов’язкових платежів) від діяльності суб‘єктів підприємницької діяльності в результаті оренди водних об‘єктів

Адміністрування регуляторного акту

 Сфера інтересів підприємців

1.

Розвиток власного бізнесу

Витрати, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акту (кошти для участі в аукціоні та купівлі лоту на аукціоні)

Сфера інтересів населення

1.

Створення додаткових робочих місць

Витрати відсутні

2.

Поінформованість про умови надання в оренду водних об‘єктів

Витрати відсутні

 

                                        6. Прогноз впливу

 

Прийняття запропонованого проекту рішення  дозволить забезпечити рівні можливості суб’єктам підприємницької діяльності щодо оренди водних об‘єктів.

 

7. Характеристики очікуваних соціально-економічних наслідків

 

           Прийняття запропонованого проекту розпорядження надасть можливість за рахунок набуття права оренди водних об‘єктів збільшити обсяги реалізації рибної продукції, надходження до бюджету, створити нові робочі місця.

 

Показниками результатів запровадження регуляторного акту слід вважати:

- створення додаткових робочих місць;

- збільшення надходжень до бюджету податків, зборів (інших обов’язкових платежів).

- збільшення обсягів реалізації рибної продукції;

 

 

 

8. Обґрунтування терміну дії запропонованого акта та переліку заходів, спрямованих на відстеження ефективності дії

регуляторного акта

         Для даного регуляторного акту пропонується постійний термін дії з визначенням можливості наступного перегляду ефективності дії цього акта та можливого внесення змін і доповнень до нього, враховуючи об‘єктивні фактори.

         Відстеження ефективності дії регуляторного акту буде здійснюватися на підставі аналізу статистичних даних

 

9. Індикатори ефективності нормативно-правового акту

 

Орієнтовний термін повторного дослідження – квітень 2016 року.

           

         Індикатори ефективності:

 

     1. Кількість створених додаткових робочих місць.

     2. Розмір перевищення надходжень до бюджету податків, зборів (інших обов’язкових платежів).

 

 

 

Сільський голова                                                                           В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  GERB

                                                                                                         ПРОЕКТ

                                    ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

                                 ______   сесія  сільської  ради V1  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

від    _______    року  №  _________

с.Зеленьків 

 

Прозатвердження ставокземельного

податку та розміру орендної плати на 2015рік

 

           Керуючись ст.269, 271, 272- 280, 286, 288 Податкового Кодексу України ,  п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», технічною документацією з нормативної  грошової оцінки земель с.Зеленьків Зеленьківської сільської ради, виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» , затвердженою рішенням сільської ради від  12.06.2013  № 25/3 , врахувавши зміни, внесені згідно Закону України від 27.03.2014 р.№1166  до статті 288 Податкового кодексу України щодо мінімального розміру орендної плати, сільська рада

 

  ВИРІШИЛА  :

 

1.Взяти до відома, що:

1.1.відповідно  пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України, яким доповнено кодекс згідно Закону № 4834-У1 від 24.05.2012 року, норми рішення ради щодо затвердження  нормативної грошової оцінки земельних ділянок  застосовуються в разі, коли воно було офіційно  оприлюднене  до

15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому  планується  використання  нормативної грошової оцінки земель;

 

1.2.рішення сільської ради від  12.06.2013 № 25/3  «Про затвердження технічної документації з нормативної  грошової оцінки земель села Зеленьків Зеленьківської   сільської ради»  офіційно оприлюднене в мережі  Інтернет 14.06.2013  , на дошці оголошень  сільської ради 14.06.2013 , повідомлення про оприлюднення  опубліковано  в  районній  газеті  « Колос Тальнівщини».

 

2. Ставки  земельного податку та розмір орендної плати  в  2015  році  будуть застосовуватись  згідно затвердженої  нормативноїгрошової  оцінкиземель села Зеленьків ,проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавством України  на 2015рік .

 

3. Затвердити ставки  податку  за  один гектар сільськогосподарських

угідь  (незалежно від місцезнаходження)   у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки у таких розмірах:

3.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1; в тому числі  по агрогрупах :

рілля                                    

41 е    5037 х 3,2 х 1,756  х 0,1%  = 28,31

49 е    3900 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % =  21,92

50 е    2925 х 3,2 х 1,756   х 0,1 % =  16,44

51 е    2356 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % =  13,24

53 е    5281 х 3,2 х 1,756   х 0,1 % = 29,68

55 е    4468 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % =  25,11

56 е    3412 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 19,18

57 е    2681 х 3,2 х 1,756   х 0,1 % =  15,07

133 е   3981 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 22,37

209 е   5524 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 31,05

210 е   4225 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 23,74

 

сіножаті  ,пасовища                        

53 е   , 133 е   1816 х 3,2 х 0,1 % = 5,81

55 е       1536 х 3,2 х 0,1 % =4,92

56 е       1006 х 3,2 х 0,1 % = 3,22

57 е       782 х  3,2 х 0,1 % = 2,50

141        251 х  3,2 х 0,1 % = 0,80

209 е     2011 х 3,2 х 0,1 % = 6,44

210 е     1564  х 3,2 х 0,1 % =5,00

 

3.2. для  багаторічних   насаджень – 0,03 ; в тому числі по агрогрупах :  

41  е    7036 х 3,2 х  0,03 %  = 6,75

49 е     5515 х  3,2 х  0,03 %   = 5,29

50е      3423 х  3,2  х  0,03 %   = 3,29

51 е     2471 х  3,2 х  0,03 %   = 2,37

53 е     5610 х  3,2 х  0,03 %  = 5,39

55е     4754 х  3,2 х  0,03 %   = 4,56

56 е    3518 х  3,2 х  0,03 %   = 3,38

57 е    2758 х 3,2 х  0,03 %  = 2,65

 

3.3. за  землі   під  будівлями і  спорудами   :

671 х 3,2 х 1 % х 3 % х 10000 = 64,42

5,00 х 3,2 х 1 % х 3 % х 10000 = 48,00

 

3.4  за  землі  комерційного  призначення   :

15,98 х 3,2 х 1 % х 10000 = 5113,60

8,75 х 3,2 х 1 % х 10000 = 2800,00

 

3.5   за  землі  під  водним  дзеркалом  :

2,31 х 3,2 х 1 % х 25 % х 10000 = 184,80 грн. / га..     

 

3.6.  за  землі  громадського призначення :

4,93 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1577,60

4,70 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1504,00

3,68 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1177,60

4,05 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1296,00

2,57 х 3,2 х 1 % х 10000 = 822,40

 

3.7.  за  землі  житлової  забудови  :

27,29,30,32,33,34,35,39     7,05 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 67,68

31, 57                                  6,69 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 64,22

28,36,38                              6,71 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 64,42

12,13,15,21, 25, 40,47        5,25 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 50,40

26,48                                   5,36 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 51,46

10,11,14, 16                        5,10 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 48,96

18,49,50,52                         5,79 х  3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 55,58

 •                                      5,51 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 =  52,90

19,51                                   5,62 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 =  53,95

1 , 3 , 53, 59                        3,94 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 37,82

2,4,6,8                                 3,86 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 37,06

54,55                                   4,04 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 38,78

 

3.8. за  землі  технічної  інфраструктури :

3,10 х 3,2 х 1 % х 10000 = 992,00

 

4. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну  грошову оцінку яких проведено (незалежно від  місцезнаходження)  встановлюється у розмірі

1 відсотка від їх нормативної грошової  оцінки,  за  винятком   земельних   ділянок -  сільськогосподарських угідь (незалежно від  місцезнаходження),

та вказаних в пунктах 5, 6, 7 цього рішення.

 

5.Податок  за  земельні  ділянки  (в   межах   населеного пункту),  зайнятих  житловим фондом,  які використовуються без отримання  прибутку,  індивідуальними гаражами, садовими і дачними  будинками  фізичних  осіб,  а  також за земельні ділянки, надані  для  потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового      господарства,      які      зайняті     виробничими, культурно-побутовими,   господарськими   та   іншими  будівлями  і спорудами,  справляється  у  розмірі  3  відсотків суми земельного податку, обчисленого відповідно до пункту 4 цього рішення.

 

6.Звільнити від сплати земельного податку фізичних та юридичних осіб в межах граничних  норм ,  встановлених статтями 281, 282 Податкового Кодексу України .

 

7. Затвердити на 2015 рік  розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) та земельні ділянки під водним фондом  3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

 

7.1. Орендна плата за надані в оренду водні об'єкти встановлюється в розмірі визначеному згідно  Методики,  затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518.

 

7.2.  Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі.        Сплата орендної плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об'єктом.

 

8. Затвердити на 2015  рік розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення  3 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки 1 м2 земель населеного пункту сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

 

9.Орендна плата за землі промисловості справляється в розмірі 3% відповідно показників грошової оцінки 1 м2  земель населених пунктів сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

 

10.Повторне відстеження результативності регуляторного акту провести до 01.12.2015року .

 

11.Секретарю сільської ради  Кобенко Н.М. забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформаціїта на  сайті  сільської  ради  .

 

12.Землевпоряднику сільської ради  Удачній  О.М.  після набрання чинності  направити копію даного рішення  в Тальнівську  ОДПІ.

 

13. Рішення набирає чинності після його оприлюднення, але  не раніше  ніж з  01.01.2015 року.

 

14. Визнати  таким , що  втратило  чинність з 01.01.2015 року, рішення сільської ради  від  03.02.2014  № 30-10/VІ  « Прозатвердження ставокземельногоподатку та розміру орендної плати на 2014рік»

 

15. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну  комісію сільської  ради  з питань планування  бюджетута  фінансів.

 

Сільський голова                                                                                В.Деркач

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту рішення Зеленьківської сільської ради «Про затвердження ставок земельного податку  та  розміру орендної плати на 2015рік "

Цей аналіз розроблений на виконання статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Регуляторний орган: Зеленьківська сільська рада.

Розробник документа: виконком Зеленьківської сільської ради

 

1. Визначення проблеми

Зміна середньої (базової вартості) одного квадратного метра земельної ділянки обумовлює необхідність встановлення ставок земельного податку та розміру орендної плати громадянам:

 • за земельні ділянки передані для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на рівні 0,12 гривень за 1 кв.м ;
 • за земельні ділянки передані для індивідуального гаражного будівництва на рівні 0,50 гривень за 1 кв.м;
 • за земельні ділянки передані для ведення особистого селянського господарства, для індивідуального садівництва та городництва на рівні 0,06 гривень за 1 кв.м.

Ставки земельного податку та розміру орендної плати за землю, які визначається зараз, є нижчими за існуючу ринкову ціну та грошову оцінку земель , що не задовольняє інтереси територіальної громади .

Наводячи вищезазначене, виникає негайна потреба розробити та затвердити новий нормативно-правовий акт, який би дозволив встановити порядок нарахування земельного податку та орендної плати за землю, збільшити надходження коштів до сільського бюджету та встановити спрощену процедуру нарахування земельного податку громадянам.

 

2. Цілі регулювання

Проект рішення спрямований на:

-встановлення та перегляд ставок податку та орендної плати за земельні ділянки громадянам;

 • спрощення процедури нарахування земельного податку громадянам;
 • збільшення надходження коштів від орендної плати за землю до

бюджету;

                              3. Альтернативні способи досягнення цілей

Перша альтернатива - збереження існуючого стану.

Дана альтернатива є неприпустимою у зв'язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.

Друга альтернатива - прийняття розміру орендної плати на рівні 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

Ця альтернатива є неприйнятною по причині того, що значна частина землекористувачів (орендарів) не зможе сплачувати земельний податок (орендну плату).

 

4. Механізм та заходи розв'язання проблеми

 

Для розв'язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу сільською радою прийнято проект  рішення  "Про затвердження ставок земельного податку та розміру  орендної плати  на 2015рік ".

 

5. Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі

прийняття регуляторного акта

 

Прийняття рішення  про затвердження ставок земельного податку та встановлення розміру орендної плати за землю  у межах села Зеленьків забезпечить  зростання надходжень орендної плати за землю та земельного податку до бюджету.

      Запровадження запропонованого акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

 

         6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

         Проект рішення передбачає:

-   порядок оперативного і спрощеного нарахування земельного податку та розміру орендної плати за землю громадянам;

-порядок затвердження ставок земельного податку та розмір орендної плати за земельні ділянки, які є у користуванні або власності громадян.

У проекті рішення більш деталізуються і уточнюються ставки земельного податку за земельні ділянки, які є у користуванні або власності громадян:

-   0,12 гривень за 1 кв.м. - для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

-0,50 гривень за 1 кв.м. - для індивідуального гаражного будівництва;

-  0,06 гривень за 1 кв.м. - для ведення особистого селянського господарства, для індивідуального садівництва та городництва.

Аналіз вигод та витрат

 

Сфера впливу

вигоди

витрати

Органи влади

Збільшення надходжень від орендної плати до  бюджету за землі, передані:

для    будівництва    та обслуговування          житлового будинку      та      господарських будівель і споруд ;

для    індивідуального гаражного будівництва;

- для ведення особистого селянського господарства;

для    індивідуального садівництва та городництва.

 

Не         передбачено додаткових витрат

Суб'єкти господарювання

Встановлення порядку оперативного і спрощеного нарахування земельного податку та розміру орендної плати за землю громадянам.

 

Збільшення платежів за користування землею

 

Населення

Покращення благоустрою села

-

 

7. Строк дії

Строк дії зазначеного регуляторного акту  - протягом 2015року.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватись та вивчатися:

-  збільшення надходження коштів до бюджету;

рівень    поінформованості    громадян    з    основних    положень регуляторного акта;

-  кількість громадян, на які поширюється даний проект рішення.

 

9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акту

Відстеження результативності буде здійснюватися на основі аналізу

статистичних даних, що включають в себе: надходження до бюджету, кількість громадян, на яких поширюється дія регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після набрання ним чинності, у формі звіту.

Періодичні відстеження будуть здійснюватись раз на кожні 3 (три) роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Сільський голова                                                                                   В.Деркач