Про проект рішення "Про Порядок проведення конкурсу на право оренди ... "

Аналіз  регуляторного  впливу

до  проекту  рішення сільської   ради «Про  Порядок проведення конкурсу на право оренди, Методику розрахунку орендної плати та Типовий договір оренди  майна, що перебуває в  власності територіальної  громади села   Зеленьків»

І. Визначення проблеми

Проект рішення сільської  ради  «Про  Порядок проведення конкурсу на право оренди, Методику розрахунку орендної плати та Типовий договір оренди  майна, що в комунальній  власності територіальної громади  села Зеленьків  » розроблений відповідно до норм Цивільного, Господарського кодексів України, законів України «Про оренду державного та комунального майна» із змінами, «Про засади державної регуляторної політики»,  з урахуванням  Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4.10.1995р. № 786 зі змінами і доповненнями, Типового договору оренди  індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду Державного майна України від 23.08.2000 № 1774 із змінами.

На даний час питання оренди комунального майна регламентуються рішенням сільської ради  від 18.10.2017 № 24-6/У11 «Про  порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить Зеленьківській    територіальній громаді та затвердження Методики розрахунку  ставки орендної плати, пропорції розподілу плати за оренду  комунального майна, форми типового договору оренди комунального майна», проте даним рішеннями не враховано зміни у діючому законодавстві.

На сьогодні в сільській  раді:

а) наявний  перелік об’єктів, які належать до комунальної  власності територіальної громади , загальною кількістю   3  об’єкти. З них, за цільовим призначенням (освітні,  соціально-культурні заклади) використовуються 2  об’єкти та 1 об'єкт – адміністративне  приміщення.  Планується в  майбутньому отримати в комунальну власність територіальної громади ще  1  об’єкт, а саме приміщення ФАПу, яке в даний час перебуває в спільній власності територіальних громад сіл та міста району. Комунальне майно територіальної громади,  що передане в оренду,  на даний час відсутнє.  Проте,  в разі отримання в комунальну власність приміщення ФАПу, планується  передати його в оренду із збереженням цільового призначення комунальному некомерційному підприємству з орендною платою 1 гривня. Крім того, частина приміщення ФАПу може бути передана в оренду для комерційного використання.

       На даний час об’єкти комунальної власності, які не використовується за призначенням або є вільними та можуть бути запропоновані суб’єктам господарювання в оренду – відсутні.

б) кількість суб’єктів господарювання, які можуть бути потенційними орендарями комунального майна, що належить та буде належати в найближчий час  до комунальної  власності територіальної громади   становить 2 одиниці.

в) станом на  1 червня   2019 року   договорів оренди майна комунальної  власності із суб’єктами підприємницької діяльності, на яких  поширюється дане регулювання не має.

 В запропонованому проекті рішення ставки за орендоване майно залишаються незмінним, а отже орендна плата, обрахована після прийняття проекту рішення, залишиться незмінною та не буде спричиняти додаткового навантаження на суб’єктів підприємницької діяльності.

Проблемним питанням залишається те, що у діючому  рішенні сільської  ради передбачається подання суб’єктами  господарювання для участі у конкурсі серед інших документів, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, довідки про банкрутство, та нотаріального засвідчення документів. Подання зазначених документів може спричинити  додаткові часові та грошові витрати для СПД орієнтовно у сумі 500грн. (на одного суб’єкта господарювання). Враховуючи, що потенційними орендарями комунального майна – приміщення ФАПу можуть бути  2  суб’єкти  підприємницької діяльності, а саме комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» та фізична особа – підприємець, при цьому загальна сума додаткових витрат може  становити 1000  грн.

Отже, проект рішення підготовлено з метою спрощення процедури проведення конкурсу на право оренди майна комунальної  власності, поповнення сільського  бюджету за рахунок надання в оренду об’єктів комунальної власності, приведення у відповідність Методики розрахунку та ставки орендної плати, пропорції її розподілу плати за оренду комунального майна і форми типового договору оренди комунального майна до діючого законодавства.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки відповідно до вимог частини шостої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» органами місцевого самоврядування визначається порядок проведення конкурсу на право оренди майна для об'єктів, що перебувають у комунальній власності, а відповідно до частини другої статті 10 Закону - Типові договори оренди майна, що перебуває у комунальній власності, затверджують органи місцевого самоврядування.    

   Разом з тим, відповідно до частини 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем та балансоутримувачем щодо об’єктів, що перебуває у комунальній власності визначають органи місцевого самоврядування на тих самих методологічних засадах, як і для об’єктів, що перебувають у державній власності.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки чинне  на сьогодні рішення сільської  ради  від 18.10.2017 №24-6  «Про  порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить Зеленьківській  сільській раді та затвердження Методики розрахунку  ставки орендної плати, пропорції розподілу плати за оренду  комунального майна, форми типового договору оренди комунального майна» не відповідає  вимогам законодавства, не дозволяє  ефективно використовувати комунальне майно та створює додаткове навантаження на суб’єктів підприємницької діяльності.

Означені проблеми є важливими для діяльності сільської  ради, органів управління майном, що належить до комунальної  власності, суб’єктів підприємницької діяльності села,   для можливості та перспективи  надання в оренду комунального майна.

Тому ці проблеми пропонується розв’язати шляхом прийняття рішення сільської  ради «Про  Порядок проведення конкурсу на право оренди, Методику розрахунку орендної плати та Типовий договір оренди  майна, що належить до комунальної  власності сільської ради».

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема  може в майбутньому мати  вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Проект регуляторного акту спрямований на виконання законодавства в частині щодо затвердження органом місцевого самоврядування порядку проведення  конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності та визначення Методики розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу за майно, що перебуває у комунальній власності на тих самих методологічних засадах, як і для об’єктів, що перебувають у державній власності і сприяння  регуляторному середовищу.

Основними цілями прийняття регуляторного акту є:

 • врегулювання правових і фінансових відносин між підприємствами, установами, закладами та фізичними і юридичними особами, які виникають під час набуття права оренди нерухомого майна комунальної  власності ;
 • спрощення порядку проведення та участі у конкурсі;
 • зменшення часових і грошових витрат суб’єктів підприємницької діяльності на підготовку документів на участь у конкурсі;
 • визначення умов оренди комунального майна, методики розрахунку орендної плати, ставок  та порядок використання орендної плати;
 • поповнення дохідної частини сільського  бюджету за рахунок надходжень від оренди комунального майна;
 • забезпечення прозорості та відкритості процедури надання в оренду комунального майна;
 • встановлення економічно доцільних та обґрунтованих ставок оренди комунального майна, які будуть враховувати баланс інтересів органу місцевого самоврядування, підприємців та громади.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів  досягнення цілей.

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишення без змін (далі – Альтернатива 1)

Діюче  рішення сільської ради  не відповідає  вимогам законодавства

Крім того, наявне  додаткове навантаження на суб’єктів підприємницької діяльності під час підготовки документів для участі у конкурсі на право оренди комунального майна.

Процедура передачі в оренду залишається непрозорою та тривалою в часі.

Прийняття регуляторного акту (далі - Альтернатива 2)

Прийняття запропонованого регуляторного акта  забезпечить:

 • ефективне використання комунального майна;
 • надходження коштів до сільського бюджету;
 • дотримання прозорості і відкритості процедури надання в оренду комунального майна;
 • економія часових та грошових витрат суб’єктів підприємницької діяльності на етапі підготовки документів для участі у конкурсі;
 • приведення у відповідність до норм чинного законодавства орендних відносин між орендарем та орендодавцем.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання:

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди 

Витрати

Альтернатива 1

-

Процедура передачі в оренду залишається непрозорою та тривалою в часі та не конкурентною у порівнянні з приватним сектором.

Альтернатива 2

Прийняття акта дасть змогу:

- врегулювати правові відносини, які виникають під час набуття права оренди майна комунальної  власності;

  збільшити  внаслідок спрощення процедури передачі майна в оренду кількості договорів оренди;

надходження до бюджету збільшаться, оскільки  надходження до бюджету за оренду комунального майна в  2018 році відсутні.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди 

Витрати

Альтернатива 1

-

Додаткові витрати часу та коштів на оформлення документів для участі в конкурсному відборі;

Витрати на оренду комунального майна за діючими ставками

Альтернатива 2

Врегулювання правових відносин, які виникають під час набуття права оренди майна комунальної власності

Витрати на оренду комунального майна відповідно Методики розрахунку орендної плати.

 

                   Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання цього регуляторного акта  в майбутньому - 2. Для розрахунку використовується статистичні дані виконавчого комітету  сільської  ради станом на 01.07.2019 року.

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

2

2

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

100

Х

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні. Проблема продовжує існувати

Додаткові витрати на підготовку документів для участі в конкурсі

(500 грн. на 1 суб’єкта підприємницької діяльності)

500х2=1000грн

( – Оплата послуг нотаріуса – орієнтовна сума за один пакет документів 350 грн.

– Оплата за виписку/витяг - орієнтовна сума за один витяг/виписку 150грн)

Витрати на оренду комунального майна за діючими ставками – відсутні в зв'язку з відсутністю договорів оренди на даний час. Значні часові витрати на укладення договору оренди (від 20 до 40  днів).

Альтернатива 2

Економія коштів суб’єкта підприємницької діяльності на підготовку документів для участі в конкурсі на орієнтовну суму 1000грн (500 грн. на 1 суб’єкта підприємницької діяльності)

500х2=1000грн

( – Оплата послуг нотаріуса – орієнтовна сума за один пакет документів 350грн

– Оплата за виписку/витяг - орієнтовна сума за один витяг/виписку 150 грн.)

Можливість використовувати та отримувати  на умовах оренди комунальне майно для своєї господарської діяльності та отримання прибутку.

Витрати часу на укладення договору оренди складає 5 робочих днів (економія часу на укладення договору оренди в середньому  від 15 до 35 днів)

Ставки оренди залишаються незмінними. Оскільки договорів оренди не має, поступлення до сільського бюджету від оренди майна  за 2018 рік  – відсутні.

 

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

 4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

 3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

 2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності

Бал результативності

Коментарі щодо присвоєння бала

Альтернатива 1

1

(проблема продовжує існувати, цілі, зазначені в розділі ІІ аналізу регуляторного впливу не можливо досягти)

Альтернатива 2

4

(проблема більше існувати не буде, цілі, зазначені в розділі ІІ аналізу регуляторного впливу будуть досягнуті повною мірою)

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця  альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

відсутні

Тривала, непрозора та не конкурентна у порівнянні з приватним сектором процедура укладання договорів оренди (до 20-40 днів).

Додаткові витрати часу та коштів на оформлення документів для участі в конкурсному відборі для СПД - 1000 грн.

Витрати на оренду комунального майна за 2018 рік – відсутні.

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

Врегулювання правових відносини, які виникають під час набуття права оренди; збільшення  внаслідок спрощення процедури передачі майна в оренду кількості договорів оренди; надходження  до бюджету залишаються стабільними (сума надходжень до бюджету за 2018 рік - відсутня);

Економія коштів суб’єкта підприємницької діяльності на підготовку документів для участі в конкурсі на орієнтовну суму 1000 грн.

Можливість використовувати та отримувати  на умовах оренди комунальне майно для своєї господарської діяльності та отримання прибутку.

Витрати часу на укладення договору оренди складає 5 робочих днів (економія часу на укладення договору оренди в середньому  від 15 до 35 днів)

Витрати на оренду комунального майна

Проблема більше існувати не буде

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Неприйнятна альтернатива з огляду на те, що проблема залишається невирішеною

не має

Альтернатива 2

Прийняття даного регуляторного акта забезпечить врегулювання порушеного питання з дотриманням вимог чинного законодавства України

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується

 

Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення районною радою.

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум за оренду комунального майна   до сільського бюджету та кількості укладених договорів оренди комунального майна із суб’єктами підприємницької діяльності.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання

визначеної проблеми

Запропонований проект рішення розроблено з метою врегулювання порушеного питання з дотриманням вимог чинного законодавства України. Представлений проект регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики. Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:

 • забезпечити інформування громадськості про встановлені положення шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет на офіційному сайті сільської

 ради;

 • після затвердження регуляторного акта оприлюднити в друкованих засобах масової інформації районній газеті «Тальнівщина».

Після прийняття регуляторного акта очікується:

 • зменшення навантаження на суб’єктів підприємницької діяльності в частині економії, як часу так і грошових витрат під час підготовки документів для участі в конкурсі;
 • забезпечення права орендарів на одержання інформації про умови здачі в оренду комунального майна;
 • інформування орендодавців про розрахунок і порядок використання орендної плати;
 • впровадження визначення розміру орендної плати за використання комунального майна в залежності від виду діяльності суб’єкта господарювання;
 • перспективи і цілі передачі в оренду комунального майна, прогнозування надходжень у сільський  бюджет.

Ймовірність  досягнення  цілей рішення  ґрунтується  на високій  мотивації суб’єктів  господарювання  стосовно  виконання вимог  акту, яка  полягає у:

 • балансі інтересів;
 • простоті  та доступності  положень рішення;
 • простоті виконання  вимог рішення;
 • врегулювання прав  і обов’язків  суб’єктів господарювання, на яких  поширюється  дане рішення.

Можлива  шкода  у разі  настання  очікуваних  наслідків  дії акту  не прогнозується.

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються орган місцевого самоврядування,

 фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати

або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, тому здійснюється розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 Тест малого підприємництва додається.

 

VІІ. Обґрунтування  запропонованого строку  дії  регуляторного акту.

З моменту  набрання  чинності  цього регуляторного акту  термін його  дії безстроковий – до внесення змін до діючого законодавства України.

 

VІІІ. Визначення  показників  результативності дії   регуляторного акта.

Показниками  результативності регуляторного акта є:

№ п/п

Назва показника

Одиниця виміру

Прогнозне значення показника

1

Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією регуляторного акту (орієнтовна орендна плата за місяць  згідно діючих ставок оренди одним суб'єктом господарювання, який має право на орендну плату в сумі 1 грн. в рік ), грн.

грн.

1,0

2

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

одиниць

2

3

Розмір коштів та час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта (на ознайомлення з рішенням)

години

3

 

4

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

високий

 проект регуляторного акту оприлюднюється на офіційному сайті сільської ради, а після прийняття рішення в районних друкованих засобах масової інформації -  районній газеті «Тальнівщина»

5

Кількість нових та пролонгованих договорів оренди комунального майна

відсотки

1

6

Часові витрати на підписання договорів оренди

дні

5 днів (економія в середньому 15-35 днів)

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведене до набрання чинності рішення ( липень  2019 р).

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом. При проведенні такого відстеження планується використання статистичних даних.

Періодичне відстеження здійснюється раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься статистичним методом, шляхом розгляду статистичних даних, а саме: кількості укладених договорів оренди та нарахування орендної плати.

Відстеження результативності акта буде оформлено у вигляді звіту про відстеження результативності регуляторного акта, який буде оприлюднюватися на офіційному сайті сільської  ради.

 

 

Сільський голова                                                                          В.Деркач

                                                                   Додаток 

                                                                            до аналізу регуляторного впливу

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 11.07.2019 р. по 17.07.2019 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

консультація

2

Отримано інформацію щодо часових і матеріальних витрат СПД на підготовку документів для участі у конкурсі

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких може  поширюватись  регулювання та дія цього акта:  - 2 одиниць,  у тому числі малого підприємництва - (одиниць) та мікропідприємництва 2 (одиниць);

Питома вага мікро суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) .

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання), грн

Періодичні (за наступний рік),грн

Витрати за
п’ять років

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

Кількість необхідних одиниць обладнання*вартість одиниць

Не передбачено

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

Прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + Витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Не передбачено

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

Оцінка витрат на експлуатації обладнання (розхідні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Не передбачено

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

Оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Не передбачено

-

-

5

Інші процедури (уточнити)

 

-

-

 

Сплата орендної плати відповідно до Методики розрахунку орендної плати

(в середньому залежно від орендованої площі та цільового призначення майна в місяць одним суб»єктом господарювання ), грн

1,0

1,0

Договір укладаютиметься  на 2 роки

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

1,0  

1,0

 

Договір укладатиметься на 2 роки

7

Кількість суб’єктів господарювання, що можуть  виконати вимоги регулювання, одиниць     

2

2

-

8

Сумарно, гривень

 

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

2,0

2,0

Договір укладатиметься  на 2 роки

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) + оціночна кількість форм

3год.х22,41грн

67,23

 

-

-

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

 

Витрати часу на розроблення та організацію внутрішніх для суб’єкта господарювання процедур впровадження вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

-

-

-

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

-

-

-

13

Інші процедури (уточнити)

Витрати на підписання договорів оренди

2 год х 22,41 грн = 44,82 грн

-

-

14

Разом, гривень

 

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

112,05

-

-

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

2

-

-

16

Сумарно, гривень

 

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

224,1

-

-

           

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва.

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

 

Виконавчий апарат сільської  ради

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва )

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання       

(Витрати на облік суб’єктів підприємницької діяльності, що беруть участь у конкурсі та на підписання договорів)

1 год.

18,75 грн/год

1

1

18,75

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: камеральні

виїзні

не передбачено

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання       

не передбачено

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання       

не передбачено

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

не передбачено

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання    

не передбачено

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

не передбачено

-

-

-

-

Разом за рік         

х

х

х

х

18,75

Сумарно за п’ять років

х

х

х

х

х

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

Якщо державне регулювання передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу), необхідно визначити повний запланований річний бюджет нового органу (структурного підрозділу) ____ х 5 років = _____ гривень.

 

№ п/п

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять років, гривень

 

не передбачено

-

-

________

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання, грн.

2,0

х

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

224,1

х

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

226,1

х

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

18,75

х

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

244,85

х

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів не передбачається, так як саме рішення передбачає зменшення витрат для малого підприємництваза рахунок спрощення процедури участі в конкурсі на право оренди комунального майна,зменшення часу на підготовку та підписання договорів оренди, ефективного розрахунку орендної плати, чіткого та прозорого врегулювання орендних відносин.

 

Сільський голова                                                          В.Деркач