Про проект рішення "Про Порядок проведення конкурсу на право оренди ... "

 

Експертний висновок

постійної комісії сільської ради з питань планування,  бюджету та фінансів  щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта – рішення    сільської  ради «Порядок проведення конкурсу на право оренди, Методику розрахунку орендної плати та Типовий договір оренди  майна, що належить до комунальної власності територіальної громади села Зеленьків»

         Розробник проекту регуляторного акта – виконком сільської  ради, уповноважений на це сільською радою.

         Проаналізувавши проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу, експертна комісія визначає наступне.

1.Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Проект рішення розроблений відповідно до норм Цивільного, Господарського кодексів України, законів України «Про оренду державного та комунального майна» із змінами, «Про засади державної регуляторної політики»,  з урахуванням  Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4.10.1995р. № 786 зі змінами і доповненнями, Типового договору оренди  індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду Державного майна України від 23.08.2000 № 1774 із змінами.

На даний час питання оренди комунального майна регламентуються рішенням сільської ради  від 18.10.2017 №24-6/У11«Про  порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить Зеленьківській    територіальній громаді та затвердження Методики розрахунку  ставки орендної плати, пропорції розподілу плати за оренду  комунального майна, форми типового договору оренди комунального майна», проте даним рішеннями не враховано зміни у діючому законодавстві.

За ставками, що визначені діючою Методикою розрахунку, пропорцій розподілу та порядок  використання  плати за оренду майна не зміняться. До сільського бюджету від суб’єктів підприємницької діяльності не надходило орендної плати, оскільки вільного комунального майна не має та договори оренди не були укладені.  В запропонованому проекті рішення ставки за орендоване майно залишаються незмінним, а отже орендна плата, обрахована після прийняття проекту рішення, залишиться незмінною та не буде спричиняти додаткового навантаження на суб’єктів підприємницької діяльності.

   

Механізм вирішення проблеми, запропонований у проекті відповідає потребам та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.    

           В аналізі регуляторного впливу  проаналізовано всі  прийнятні  альтернативи.

       Запропонований регуляторний акт має вплив на громадян, суб'єктів малого підприємництва та органи місцевого самоврядування

      Крім того, проект передбачає забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів та балансу інтересів  громадян, суб'єктів господарювання   та держави.

       При підготовці  регуляторного акту досягнуто забезпечення  балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави. Розробник, враховуючи пропозиції підприємців, не підвищував ставки орендної плати.  Розміри ставок залишаються на рівні тих,які  були раніше.

      В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік , строк підготовки І півріччя.

        Проект регуляторного акта розроблено після консультацій з суб»єктами малого бізнесу. Після  представлення проекту рішення  та аналізу регуляторного впливу  на сесії сільської ради, їх буде  розміщено  на офіційному веб-сайті сільської  ради в мережі Інтернет та на стенді сільської ради,  про що буде повідомлено за 5 днів на офіційному веб-сайті сільської  ради в мережі Інтернет для подальшого внесення пропозицій та зауважень.

        Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення сільської  ради  відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

         2. Проект регуляторного акта – рішення сільської  ради відповідає вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу:

Аналіз регуляторного впливу підготовлений  до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.

Розробник проекту регуляторного акта при підготовці аналізу регуляторного впливу:

 • визначив  та проаналізував  проблему, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінити важливість цієї проблеми;
 • обґрунтував, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання;
 • обґрунтував , чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів;
 • визначив  очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснив  розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта;
 • визначив  цілі державного регулювання;
 • визначив  та оцінив  усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей;
 • аргументував  переваги обраного способу досягнення встановлених цілей;
 • описав  механізми і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;
 • обґрунтував  можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта;
 • обґрунтував , що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави;
 • обґрунтував , що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;
 • оцінив  можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;
 • оцінив  ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта;
 • обґрунтував запропонований строк чинності регуляторного акта;
 • визначив показники результативності регуляторного акта;
 • визначив  заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

         Досягнення цим регуляторним актом визначених цілей вплине на витрати територіальної громади (платників податків) у вигляді коштів на сплату орендної плати, але й  надасть вигоди, а саме додаткові надходження до бюджету села  для направлення їхна поліпшення соціальних гарантій тієї ж територіальної громади.

         Крім кількісних показників, до вигод належить забезпечення поліпшення соціальних гарантій населення та фінансування сільських  програм за рахунок збільшення надходжень коштів до сільського бюджету, у тому числі від сплати орендної плати за комунальне  майно.

Впровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органу місцевого самоврядування, а орендарі  повинні сплачувати орендну плату з врахуванням  ставок, передбачених проектом цього рішення.

В подальшому внесення змін до зазначеного рішення можливе у разі зміни чинного законодавства України або виникнення необхідності у нормативному врегулюванні певних правовідносин.

Термін дії запропонованого регуляторного акта – безстроковий, до внесення змін в діюче законодавство України.

За підсумками аналізу відстеження його результативності, а також у разі потреби та з прийняттям  урядом нормативних актів, до нього будуть уноситися відповідні зміни згідно з регуляторною процедурою.

В зв’язку з тим, що для визначення рівня результативності дії регуляторного акта необхідно використовувати виключно статистичні дані, базове відстеження буде здійснено до дня набрання чинності регуляторного акту.

Повторне відстеження   результативності буде здійснюватися через рік після набрання чинності актом. При проведенні такого відстеження планується використання статистичних даних.

Періодичне відстеження здійснюється раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься статистичним методом, шляхом розгляду статистичних даних, а саме: кількості укладених договорів оренди та нарахування орендної плати.

Відстеження результативності акта буде оформлено у вигляді звіту про відстеження результативності регуляторного акта, який буде оприлюднюватися на офіційному сайті сільської  ради.

         3. Узагальнений висновок

          Враховуючи проведену експертизу, проект регуляторного акта – рішення сільської  ради  та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

    

Голова постійної комісії сільської

ради з питань планування,

бюджету    та фінансів                                                      В. Сатанівська