GERB

                                                         

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                           Р І Ш Е Н Н Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї

 

від  15 квітня 2015 року                  с.Зеленьків                            №  1

 

Про  звіт  сільського голови  Деркач В.Є. 

щодо  діяльності   виконкому  сільської 

ради  у  2014 році

 

        Заслухавши звіт сільського голови Деркач В.Є. про  діяльність  виконкому  сільської  ради  у  2014 році, керуючись частиною 7  статті  42  Закону України

« Про  місцеве  самоврядування  в Україні , врахувавши пропозиції жителів села Зеленьків, конференція  представників  жителів  села    ВИРІШИЛА:

 

1. Звіт сільського голови  Деркач В.Є. про  діяльність виконкому  за 2014 рік  взяти  до  відома .

 

2. Рекомендувати  депутатам  сільської  ради , членам   виконкому   у своїй  подальшій  діяльності  :

-  проводити  широку  роз”яснювальну  роботу  серед  населення  по  ознайомленню  з новими  законодавчими  актами щодо  попередження  правопорушень  ;

-  сприяти  в  організації  роботи  загону  з охорони громадського порядку .       

 

3. Вважати  першочерговим  завданням  сільської 

ради , виконавчого  комітету, керівників  організацій , установ, трудових  колективів  забезпечення  виконання  показників економічного  і   соціального  розвитку  села , наповнення місцевого  бюджету ,  утримання в належному санітарному стані території сільської ради.

 

4. Рекомендувати депутатам сільської ради  проводити  обстеження  умов  проживання  учасників війни , вдів , одиноких  престарілих  з  метою  вивчення  їх  потреби  у  паливі , продуктах  харчування  тощо .

 

5. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти на  сільського голову  Деркач В.Є.

 

 

 

Сільський голова                                                                           В.Деркач 

 

 

 
  GERB

                                                         

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                           Р І Ш Е Н Н Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї

 

від  15 квітня 2015 року                  с.Зеленьків                            №  2

 

Про  стан  надходження  та  використання 

об”єднаних  коштів громадян у

2014  році, про збір коштів у 2015 році

 

           Заслухавши  інформацію  Панчук  О.М., яка  працює  бухгалтером  сільської  ради  по цивільно-правовому  договору,  про  стан  надходження  та  використання  об”єднаних  коштів громадян у 2014  році, про збір коштів у 2015 році,

керуючись  пунктом 10  статті  6  Положення “Про  загальні збори

громадян  за місцем  проживання “ , врахувавши  пропозиції представників  громадян   села  , конференція  представників  громадян  ВИРІШИЛА  :

 

1. Інформацію Панчук О.М., яка працює бухгалтером сільської  ради  по цивільно-правовому  договору ,  про   стан  надходження  та використання     об”єднаних   коштів   громадян  у 2014 році   взяти   до  відома .

 

2. Об”єднати  у  2015 році  кошти  населення – по  20  гривень   з  кожного  двору  на  благоустрій  території  села  та  охорону  навколишнього  середовища  , для  упорядкування  кладовища , виплати  заробітної  плати  упоряднику  кладовища , для  закупівлі  фарби , будівельних  матеріалів .

 

3. Рекомендувати  сільському голові  Деркач В.Є. проінформувати  жителів  села  на  конференції  у 2016  році про  стан  надходження  та  використання  об”єднаних  коштів  громадян .

 

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника сільського  голови  Деркач Л.П.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                           В.Деркач 

 

 

 

 
  GERB

                                                          

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                           Р І Ш Е Н Н Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї

 

від  15 квітня 2015 року                  с.Зеленьків                            №  3

 

Про доцільність  добровільного

об’єднання територіальної громади

села Зеленьків

 

     Заслухавши інформацію сільського голови Деркач В.Є., керуючись Законом України №157 від 05.02.2015 року «Про добровільне  об’єднання  територіальних  громад», врахувавши пропозиції жителів села Зеленьків, конференція  представників  жителів  села    ВИРІШИЛА:

 

  1. Взяти до відома, що :

1.1.Основнимиумовамидобровільного об’єднання територіальних громадє :

 

 1) у складі об’єднаної територіальної громади не може існувати іншої територіальної громади, яка має свій представницький орган місцевого самоврядування;

 

 2) територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі об’єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх адмінмежах  рад територіальних громад, що об’єдналися;

 

 3) об’єднана територіальна громада має бути розташована в межах території  однієї області;

 

 4) при прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади;

 

 5) якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання;

 

 6) у селах  об’єднаної територіальної громади, за винятком її адміністративного центру, обирається староста на строк повноважень сільської  ради.

 

1.2.Фінансова підтримка добровільного об’єднання  територіальних громад здійснюється :

а) шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади;

 

 б)  обласною державною адміністрацією за поданням сільської  ради об’єднаної територіальної громади  не пізніше 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається надання такої фінансової підтримки.

 

 в) з рахуванням загального обсягу фінансової підтримки, що  розподіляється між бюджетами об’єднаних територіальних громад пропорційно до площі об’єднаної територіальної громади та кількості сільського населення у такій територіальній громаді з рівною вагою обох цих факторів.

 

2. У зв’язку з тим, що сільська територіальна громада є самодостатньою, ініціативу в добровільному   об’єднанні  територіальних  громад не проявляти.

 

3. У разі  зміни  законодавства  щодо  формування дохідної частини  бюджету  сільської ради, розглянути  питання щодо добровільного  об’єднання  територіальних  громад окремо в порядку, визначеному Законом України «Про добровільне  об’єднання  територіальних  громад».

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову 

Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                           В.Деркач