ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

від  26 квітня 2017 року                  с.Зеленьків                                              №01

 

Про звіт сільського голови Деркач В.Є.

про діяльність виконкому сільської ради

у 2016 році  

   

              Керуючись  ч.7  ст.42   Закону України  “ Про місцеве самоврядування 

в  Україні “ , врахувавши  пропозиції   представників  громадян  села,   конференція представників  громадян  ВИРІШИЛА  :

 

1. Звіт сільського голови  Деркач В.Є. про  діяльність виконкому  за 2016 рік  взяти  до  відома .

 

2. Вважати  першочерговим  завданням  сільської ради , виконавчого  комітету, керівників  організацій , установ, трудових  колективів  забезпечення  виконання  показників економічного  і   соціального  розвитку  села , наповнення місцевого  бюджету ,  утримання в належному санітарному стані території сільської ради.

 

3. Рекомендувати  депутатам  сільської  ради , членам   виконкому   у своїй  подальшій  діяльності  :

-  проводити  широку  роз”яснювальну  роботу  серед  населення  по  ознайомленню  з новими  законодавчими  актами щодо  попередження  правопорушень  ;

-  сприяти  в  організації  роботи  загону  з охорони громадського порядку .       

 

4. Рекомендувати депутатам сільської ради  проводити  обстеження  умов  проживання  учасників війни , вдів , одиноких  престарілих  з  метою  вивчення  їх  потреби  у  паливі , продуктах  харчування  тощо .

 

5. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти на  сільського голову  Деркач В.Є.

 

 

Сільський голова                                                                                         В.Деркач

 

 

 

 

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

від  26 квітня 2017 року                  с.Зеленьків                                              №02

 

Про стан надходження та використання

об’єднаних коштів громадян у 2016 році, 

про збір коштів у 2017 році

 

       Керуючись  п.10  ст.6 Положення “Про  загальні збори

громадян  за місцем  проживання “ , врахувавши      пропозиції представників  громадян   села  , конференція  представників  громадян  ВИРІШИЛА  :

 

1. Інформацію Панчук О.М., яка працює бухгалтером сільської  ради  по цивільно-правовому  договору ,   про   стан  надходження  та використання    

об”єднаних   коштів   громадян  у 2016 році   взяти   до  відома .

 

2. Об”єднати  у  2017 році  кошти  населення – по  20 (двадцять)  гривень   з  кожного  двору  на  благоустрій  території  села  та  охорону  навколишнього  середовища, для  упорядкування  кладовища , виплати  заробітної  плати  упоряднику  кладовища , для  закупівлі  фарби , будівельних  матеріалів .

 

3. Рекомендувати  сільському голові  Деркач В.Є. проінформувати  жителів  села  на  конференції  у 2018  році про  стан  надходження  та  використання  об”єднаних  коштів  громадян .

 

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на 

заступника сільського  голови Кобенко Н.М.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                         В.Деркач

 

 

 

 

 

 

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

від  26 квітня 2017 року                  с.Зеленьків                                              № 03

 

Про стан забезпечення на території

сільської ради законності та правопорядку

 

  Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  дільничного  інспектора Тальнівського  відділення поліції Ковальчука Є.М. про стан забезпечення на території сільської ради законності та правопорядку ,  конференція  представників  громадян   села  відмічає,  що за звітний період  дільничним  інспектором проводилась робота по боротьбі зі злочинністю у визначених формах і напрямках відповідно до чинного законодавства,  в результаті чого вдалося  стабілізувати криміногенну ситуацію в селі.

  Спільно із службою у справах дітей,  керівництвом навчальних закладів проводиться комплекс профілактичних заходів в підлітковому середовищі, з батьками, які не займаються вихованням та навчанням своїх неповнолітніх дітей.

   Керуючись  п.п.16  ст.6  Положення  про  загальні  збори  громадян  за  місцем      проживання  в  Україні, конференція  представників  громадян  села

ВИРІШИЛА:

 

  1. Інформацію дільничного  інспектора Тальнівського  відділення поліції Ковальчука Є.М.  про стан забезпечення на території сільської ради законності та правопорядку взяти до відома.

 

  1. Створити загін самоохорони для забезпечення правопорядку та запобігання злочинності на території Зеленьківської сільської ради в складі:

Біда Валерій Іванович – начальник загону

Члени загону: Сивий Андрій Сергійович

                         Лисенко Руслан Миколайович

                         Деркач Валентин Іванович

                         Сокуренко Василь Сидорович

                         Удачний Роман Вікторович  

 

 2.Запропонувати директору школи  Звіряці Л.А. спільно з дільничним  інспектором :

 

 2.1. Забезпечувати неухильне дотримання прав дітей, домагатися припиненню дій щодо втягування їх у протиправну діяльність.

 2.2. Вживати заходів із запобігання підлітковій злочинності, своєчасного реагування на негативні прояви у молодіжному середовищі та усуненню причин та умов, що цьому сприяють.

 2.3. Посилити  профілактичну роботу із неповнолітніми, схильними до вчинення протиправних діянь, відпрацьовувати їх зайнятість, активізувати залучення до позашкільної освіти та організацію їх дозвілля.

 

3. Рекомендувати сільській раді:

 3.1. Посилити співпрацю з правоохоронним органами щодо реалізації комплексної програми у забезпеченні охорони громадського порядку та профілактики злочинності на підвідомчій території.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                         В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

від  26 квітня 2017 року                  с.Зеленьків                                                 №04

 

Про розгляд колективного

звернення жителів села

 

 

       Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про звернення громадян», Постанови Верховної Ради України «Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні», врахувавши пропозиції представників громадян села, конференція ВИРІШИЛА: 

 

  1. Затвердити текст колективного звернення жителів села від 19.04.2017.

 

2.     Зеленьківській сільській раді розглянути звернення та надати відповідь заявникам у встановлений законодавством термін.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Деркач В.Є.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                         В.Деркач