ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА     СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 24-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ                  

                  РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                с. Зеленьків                                № 24-4/ VІІ

 

 

Про виконання  програми соціально –

економічного та культурного  розвитку

села  за 9 місяців 2017 року

 

          Заслухавши та обговоривши  інформацію сільського голови  Деркач В.Є.  про виконання  показників за 9 місяців 2017  року,  сільська  рада  відмічає , що  

що за 9 місяців 2017 року на території Зеленьківської сільської ради працювали об’єкти соціальної сфери: будинок культури, сільська бібліотека, дитячий садок. Медичну допомогу населенню надавала Зеленьківська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини. У селі функціонує Зеленьківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів.

    У 2017 році проведена певна робота по виконанню плану соціально-економічного розвитку села Зеленькова:

-  проведено поточний ремонт центральної дороги при допомозі депутата обласної ради Скіченка А.М.;

- проведено поточний ремонт приміщення дитячого садка;

- частково встановлено огорожу на недіючому кладовищі;

 - надано субвенцію школі, амбулаторії, пожежній частині, управлінню соціального захисту;

- зроблено насип по вул.Гагаріна.

      Виконавчий комітет брав активну участь в організації та проведенні протягом року організаційно-масових заходів: проведено святкування Міжнародного жіночого дня, Дня Перемоги, свята Івана Купала, Дня Незалежності України.

     У жовтні-листопаді 2017 року сільська рада планує провести поточний ремонт доріг комунальної власності.

       Керуючись  пунктом 22  частини 1  статті 26 Закону України   “Про місцеве самоврядування в  Україні” , врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради, сільська  рада  ВИРІШИЛА :

 

1. Інформацію  сільського голови  Деркач В.Є.  про виконання  показників плану  соціально – економічного та  культурного розвитку за 9 місяців

2017 року   взяти  до відома.

  

2. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію сільської ради агропромислового комплексу, земельних ресурсів , екології , комунального майна , соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                   В.Деркач

 
 

                                                                                                                         

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                               24-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

 

                  РІШЕННЯ

 

 18 жовтня  2017 року                     с.Зеленьків                          № 24-5/ VІІ

 

 

Про Порядок  відчуження  майна,

що перебуває в  комунальній

власності Зеленьківської територіальної громади  

 

     Відповідно до статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, положень Господарського  та Цивільного кодексів України, законів України «Про управління об’єктами державної власності», «Про передачу об’єктів державної та комунальної власності», «Про оренду державного та комунального майна»,  „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” з урахуванням „Порядку відчуження об’єктів державної власності” затвердженого  постановою Кабінету  Міністрів України  від 06.06.07 р. № 803, з метою впорядкування умов відчудження майна, яке перебуває у  комунальній   власності територіальної громади  , сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

 1. Затвердити Порядок  відчуження  майна, що перебуває в  комунальній власності Зеленьківської   територіальної громади   ( додається).
 2. Взяти до відома, що дане рішення  набирає чинності з моменту його оприлюднення.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від 16.10.2013 №27/5  « Про  Положення про впорядкування умов       відчуження  майна, що перебуває в  комунальній      власності територіальної громади». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію ради з питань планування  бюджету і фінансів.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                    В.Деркач

 

 

   

 

                                                                                      Затверджено

                                                                                      рішенням ради

                                                                                      18 жовтня 2017 року

 

 

                                               Порядок

 

відчуження майна, що перебуває в комунальній власності Зеленьківської  територіальної громади

 

 

     Даний Порядок про впорядкування умов відчуження майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади  (далі - Порядок) розроблено відповідно до Господарського Кодексу України, Цивільного Кодексу України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про керування об'єктами державної власності", "Про передачу об'єктів права державної і комунальної власності", "Про оренду державного і комунального майна", «Про товарну біржу», Постанови Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 року №803 "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності", Постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007року №1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності" , інших нормативно-правових актів України.

 

1. Загальні положення

 

1.1 Порядок визначає порядок відчуження шляхом продажу, списання, обміну і дарування, в тому числі шляхом пожертви  комунального майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади .

 

1.2 Дія цього Порядку  поширюється на майно, що віднесено до основних фондів і знаходиться на балансах установ, організацій та перебуває у комунальній власності територіальної громади,    на праві повного господарського володіння чи оперативного управління у інших суб'єктів  на умовах  безстрокового безплатного користування чи в оренді (далі - суб'єкти господарювання).

 

1.3 Випадки відчуження нерухомого майна комунальної власності, порядок, спосіб і умови його відчуження визначаються  винятково   сільською  радою у формі свого рішення.

 

 

 

 

 

 

1.4 Дія даного  Порядку  не поширюється на:

 

 - майно, порядок відчуження якого визначається окремими законами (об'єкти житлового фонду, військове майно, об'єкти цивільної оборони, державний матеріальний резерв і т.п.);

 

 - відчуження цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їхніх структурних підрозділів;

 

 - відчуження індивідуально визначеного майна, що у встановленому порядку включено в переліки об'єктів, що підлягають приватизації відповідно до законодавства України з питань приватизації;

 

 - відчуження майна, на яке відповідно до нормативно-правових актів України встановлені обмеження чи заборона на його відчуження (застава, податкова застава, накладення арешту і т.п.).

 

1.5. Приведені нижче терміни в цьому Порядку  вживаються в наступному значенні:

 

комунальне майно - матеріальні активи виробничого і невиробничого призначення, у т.ч. машини, устаткування, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар та інше майно тривалого використання, що, відповідно до чинного законодавства, віднесені до основних фондів (засобів) і належать територіальній громаді ;

 

відчуження майна - передача права власності на комунальне майно, що знаходиться на балансі юридичних осіб - суб'єктів права комунальної власності, іншим юридичним чи фізичним особам шляхом його продажу за кошти, списання, обміну і дарування, в тому числі шляхом пожертви;

 

незалежна оцінка - визначення вартості майна суб'єктом оцінної діяльності - суб'єктом господарювання за договором із замовником;

 

суб'єкт оцінної діяльності - суб'єкти, визначені статтею 5 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав і професійно-оцінної діяльності в Україні";

 

звіт про оцінку майна - документ, що містить висновок про вартість майна і підтверджує виконані процедури по оцінці майна;

      Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннях, визначених відповідними нормативно - правовими актами, що регулюють питання управління державним майном, його оцінки і бухгалтерського обліку.

 

2. Відчуження комунального майна шляхом продажу

 

2.1. Відчуження комунального майна, за винятком нерухомого, проводиться безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі якого знаходиться таке майно, тільки після одержання на це дозволу у формі рішення сільської ради.

     Відчуження  нерухомого майна, що є комунальною власністю і перебуває на балансі сільської ради , здійснюється виключно на підставі рішення сільської ради.

 

2.2. Відчуження суб'єктом господарювання комунального майна, щодо якого прийняте рішення про приватизацію, забороняється.

 

2.3. Відчуження комунального майна, переданого в оренду в складі цілісного майнового комплексу, забороняється.

 

2.4. Відчуження комунального майна, переданого в оренду у виді окремого індивідуально визначеного майна, здійснюється з ініціативи суб'єкта господарювання - орендодавця комунального майна.

 

2.5. Відчуження комунального майна, що знаходиться в користуванні (на балансі) у суб'єкта господарювання не комунальної форми власності, цим суб'єктам господарювання забороняється без рішення власника майна – сільської  ради.

 

2.6. Для розгляду питання про відчуження комунального майна до сільської ради надаються:

 

-  звернення суб'єкта господарювання або рішення постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів;

- техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна і напрямків використання засобів, які передбачається одержати в результаті відчуження, з обов'язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу;

- акт інвентаризації майна комунальної власності, що підлягає відчуженню ;

-акт технічного стану майна, складений на дату оцінки;

- дані про наявність обтяжень чи обмежень по розпорядженню майном, що пропонується до відчуження (у випадку їхньої наявності) ;

-звіт про незалежну оцінку вартості майна, пропонованого до відчуження;

 

2.7. Дозвіл про продаж комунального майна  чи відмова надається у формі рішення сільської  ради.

 

2.8. Відмова про відчуження комунального майна приймається у випадку, коли:

 

     - комунальне майно не підлягає відчуженню відповідно до цього Порядку;

 

   - суб'єкт господарювання подав не в повному обсязі документи, передбачені Порядком, чи не надав їх у встановлений цим Порядком  термін, а також за наявності в документах протиріч;

 

    -техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна не містить необхідні економічні чи технічні розрахунки, що підтверджують необхідність відчуження майна ;

  - комунальне майно не підлягає відчуженню за іншими підставами, установленим чинним законодавством.

 

2.10. Для розгляду питання про відчуження комунального майна, що входить до складу об'єкта оренди необхідно мати :

 

-аудиторський висновок щодо суми здійснених орендарем невіддільних поліпшень майна, пропонованого до відчуження (у випадку їхньої наявності);

 

-копія договору оренди комунального майна.

 

2.11.Початкова ціна продажу комунального майна визначається на підставі незалежної експертної оцінки. Незалежна оцінка майна, що підлягає відчуженню, проводиться у відповідності з нормативно-правовими актами і національними стандартами оцінки, що діють на момент її проведення суб'єктами оцінної діяльності.

 

2.12. Після проведення незалежної оцінки забороняється здійснювати дії щодо об'єкта відчуження, що можуть привести до зміни його вартості.

 

2.13. Термін дії Звіту про незалежну оцінку не перевищує 6 місяців від дати оцінки.

 

2.14 Якщо майно, на яке наданий дозвіл на відчуження, не реалізовано, а термін дії Звіту про незалежну оцінку минув, то необхідно виконати актуалізацію (уточнення) Звіту про незалежну оцінку вартості об'єкта відчуження на нову дату .

 

2.15. Відчуження комунального майна шляхом його продажу здійснюється винятково на конкурентних основах - через біржі, на аукціонах, за конкурсними умовами.

 

Протягом 20-ти робочих днів від дня одержання рішення про відчуження майна шляхом продажу (при здійсненні продажу через біржі, на аукціоні) забезпечується  укладання  договору з юридичною особою.

 

2.16. Порядок продажу комунального майна на біржі визначений відповідно до Закону України "Про товарну біржу".

 

2.17. У випадку, коли комунальне майно не продане на товарній біржі протягом 30-ти календарних днів з моменту його виставляння на біржові торги, початкова вартість на таке майно може бути зменшена не більш як на 30 відсотків за узгодженням з сільською радою.

 

2.18.  Продаж орендованого комунального майна, крім нерухомого, здійснюється відповідно до норм цього Порядку.

 

Усі зміни і доповнення до договорів оренди, пов’язані з відчуженням орендованого майна, підписуються після реалізації майна на підставі попередніх погоджень між орендодавцем і орендарем у порядку, установленому чинним законодавством з питань оренди комунального майна і рішеннями сільської ради.

 

2.19. Підготовка до проведення аукціону.

 

2.19.1. Підготовка до проведення продажу майна на аукціоні складається з:

 

  - надання  рішення сільської  ради про відчуження комунального майна;

 

  - підготовки інформації про майно й умови його продажу;

 

 - проведення заходів щодо визначення потенційних покупців;

 

 - укладення  договору з організатором аукціону.

 

2.19.2. Інформація про комунальне майно, що підлягає продажу, повинна містити такі дані:

 

 - найменування об'єкта, його місцезнаходження, первісну (переоцінену) вартість і суму зносу;

 

 - дані про майно (технічні характеристики, рік випуску і т.п.);

 

 - початкову вартість продажу майна;

 

 - фіксовані умови продажу майна (зокрема відшкодування витрат, пов'язаних із продажем майна);

 

 - кінцевий термін прийняття заяви про участь в аукціоні;

 

 - час і місце ознайомлення з майном;

 

 - час і місце проведення аукціону;

 

 - адреса, номер телефону, час роботи служби організатора аукціону.

 

2.19.3 Інформація про комунальне майно, що підлягає продажу на аукціоні, публікується не пізніше, ніж за 15 робочих днів до дати проведення аукціону в друкованих засобах масової інформації.

 

2.19.4. Термін призначення аукціону не повинен перевищувати 6-ти місяців від дня надання згоди на продаж майна.

 

2.19.5. Суб'єкт господарювання після надання згоди на продаж майна може розсилати потенційним покупцям інформаційне повідомлення про продаж майна з запрошенням до участі в аукціоні.

 

2.19.6. Аукціон припиняється й об'єкт знімається з аукціону за вимогою сільської ради  якщо:

 

         - не виконані вимоги щодо змісту інформації, передбачені пунктом 2.19.2. розділу 2  Положення, і термінів її опублікування;

 

         - не надані у встановленому порядку дозвіл і /чи узгодження на відчуження об'єкта продажу;

 

не виконані вимоги щодо способу відчуження комунального майна, зміни початкової вартості.

 

2.20.Умови участі покупців в аукціоні.

 

2.20.1. Аукціон проводиться при наявності не менш двох учасників.

 

2.20.2 Учасниками можуть бути будь-які юридичні чи фізичні особи, у тому числі й орендар комунального майна, пропонованого до відчуження.

 

Участь в аукціоні не можуть приймати юридичні і фізичні особи, що не подали у встановлений термін документи, необхідні для реєстрації як учасників, або знаходяться в стадії припинення шляхом ліквідації (юридичні особи).

 

2.20.3. Дані про учасників аукціону заносяться до книги реєстрації окремо по кожному об'єкту і не підлягають розголошенню до визначення переможця.

 

2.20.4. Кінцевий термін прийому заяв про участь в аукціоні - 3 дні до дати його проведення.

 

2.21. Проведення аукціону.

 

2.21.1. Продаж комунального майна на аукціоні здійснюється організатором аукціону на підставі договору із суб'єктом господарювання. У договорі передбачаються:

 

 - термін проведення аукціону;

 

 - початкова вартість об'єкта продажу і порядок її зниження;

 

 - розмір і порядок виплати винагороди організатору аукціону;

 

 - спільні зобов'язання, умови розірвання договору і відповідальність сторін;

 

інші умови.

 

2.21.2. Для участі в аукціоні учасники одержують відповідні картки з вказівкою номера учасника, найменування об'єкта (об'єктів), продаж якого проводиться. На аукціоні можуть бути присутніми представники суб'єктів керування і державних органів приватизації (безоплатно),  інші особи.

 

2.21.3. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (далі - ліцитатор).

 

До початку торгів ліцитатор повідомляє про майно, що підлягає реалізації, і умови його продажу. Початком торгів вважається момент оголошення початкової вартості продажу об'єкта.

 

Кожна наступна вартість, запропонована учасниками на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків.

 

2.21.4. У випадку, коли після оголошення початкової вартості продажу учасники не виказують бажання придбати об'єкт за оголошеною початковою вартістю, ліцитатор, якщо це передбачено договором, має право знизити вартість об'єкта, але не більш як на 10 відсотків. Якщо і після такого зниження об'єкт не продається, торги припиняються.

 

2.21.5.Під час аукціону ведеться протокол, у який заносяться початкова вартість продажу об'єкта, пропозиції учасників аукціону, дані про учасників аукціону, результаті торгів (ціна продажу, зведення про фізичну чи юридичну особу, що одержала право на придбання об'єкта). Протокол підписується ліцитатором і покупцем (його представником).

 

У триденний термін після проведення аукціону направляється протокол суб'єкту господарювання, на балансі якого знаходиться комунальне майно, для затвердження чи надання обґрунтованої відмови у такому затвердженні у випадку порушення порядку проведення аукціону. Копії затвердженого протоколу видаються переможцю аукціону й організатору аукціону.

 

2.21.6. Аукціон вважається таким що не відбувся у випадку:

 

 - відсутності учасників чи наявності тільки одного учасника;

 

 - несплати переможцем аукціону належної суми в повному обсязі за умовами, визначеними у договорі купівлі-продажу комунального майна;

 

 - порушення умов проведення аукціону, установлених цим Положенням.

 

2.22. Розрахунки за придбане майно.

 

2.22.1. Керівник суб'єкта господарювання, на балансі якого знаходиться об'єкт продажу, забезпечує збереження зазначеного майна до придбання покупцем права власності на придбаний об'єкт.

 

2.22.2.Затверджений протокол є підставою для укладання у продовж 10-ти днів договору купівлі-продажу комунального майна між переможцем аукціону і суб'єктом господарювання. У договорі вказуються:

 

    1) відомості про суб'єкта господарювання і покупця-переможця аукціону;

 

   2) найменування об'єкта продажу і його технічних характеристик;

 

   3) ціна продажу об'єкта на аукціоні;

 

   4) спільні зобов'язання суб'єкта господарювання і покупця-переможця аукціону;

 

   5) термін передачі об'єкта продажу покупцю (після сплати коштів у повному обсязі за придбане майно);

 

  6) банківські реквізити (номера поточних рахунків; найменування й адреси банківських установ);

 

 7) порядок розрахунків за придбане майно;

 

  8) інші умови, передбачені законодавством.

 

До договору купівлі-продажу комунального майна додається затверджений протокол аукціону.

 

2.22.3. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів у банківську установу як оплату за придбане комунальне майно.

 

Покупець зобов'язаний оплатити придбане майно протягом 30-ти календарних днів від дати підписання договору купівлі-продажу.

 

Термін оплати може бути продовжений ще на 30 календарних днів за умови сплати не менш 50 % ціни продажу об'єкта.

 

2.22.4.Суб'єкт господарювання здійснює у встановленому порядку передачу комунального майна покупцю тільки після сплати останнім коштів у повному обсязі за придбане майно шляхом складання акта прийому-передачі.

 

2.22.5. У випадку повторного проведення аукціону можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. У цьому випадку початкова вартість продажу може бути зменшена не більш як на 30 % за узгодженням з галузевим органом керування, що курирує діяльність суб'єкта господарювання.

 

Повторний аукціон проводиться при наявності не менш одного учасника.

 

При наявності лише одного учасника об'єкт може бути проданий за початковою вартістю.

 

Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Положення.

 

У повторному аукціоні не може брати участь переможець попереднього аукціону, якщо ним не виконані умови договору купівлі-продажу комунального майна чи він відмовився від його підписання.

 

2.23. Суперечки, що виникають у процесі відчуження комунального майна відповідно до цього Положення, розв’язуються в порядку, установленому чинним законодавством.

 

2.24. У випадку, коли аукціон не відбувся складається відповідний акт, який передається сільській раді.

 

 

 

 

 

 

 

3. Обмін, прийом-передача комунального майна

 

3.1. Обмін, прийом-передача комунального майна суб'єктам  господарювання, що не несе за собою зміну комунальної форми власності територіальної громади , провадиться за ініціативою суб'єктів господарювання, що беруть участь у передачі майна на підставі рішення сільської ради.

 

Для розгляду питання про обмін, прийом - передачу комунального майна  надається:

 

звернення суб'єктів господарювання - учасників обміну чи прийому-передачі  майна з обґрунтуванням доцільності такої передачі;

 

технічні характеристики (копія технічного паспорта, викопіювання з інвентарної справи БТІ і т.п.) об'єкта передачі;

 

довідка про балансову вартість об'єкта передачі, підписана керівником і головним бухгалтером суб'єкта господарювання.

 

Дозвіл про обмін, прийом-передачу комунального майна суб'єктам господарювання надається у формі рішення сільської ради.

 

3.2. Передача об'єктів права  комунальної власності, у т.ч. майна , що знаходиться в складі майна, яке належить територіальній громаді , шляхом обміну цими об'єктами, здійснюється відповідно до Закону України "Про передачу об'єктів права державної і комунальної власності".

 

Обмін майна комунальної  власності, що несе за собою зміну форми власності, повинний бути рівноцінним.

 

Рівноцінний обмін провадиться за ініціативою повноважних представників учасників обміну власників майна на підставі рішень сільської ради про дачу згоди на обмін майном і про передачу майна.

 

3.3. Не може бути об'єктом обміну (міни) комунальне майно суб'єкта господарювання сільської ради, у випадку якщо друга сторона договору міни не є державним чи комунальним суб'єктом господарювання.

 

 

 

 

4. Дарування комунального майна

 

4.1. Дарування (безоплатна передача), тому числі шляхом укладання договору пожертви  комунального майна допускається у виняткових випадках, коли використано можливості щодо реалізації майна за кошти,  на підставі відповідного рішення сільської ради за поданням з обґрунтуванням доцільності такої передачі постійною комісією з питань бюджету та фінансів,   з питань агропромислового розвитку, земельних ресурсів,екології, комунального майна, соціального розвитку села.

4.2. Передача комунального майна здійснюється комісією з питаннь передачі майна, створеною розпорядженням сільського голови, з оформленням договору дарування ( пожертви) й акта прийому-передачі комунального майна, що затверджуються відповідним рішенням сільської  ради.

 

4.3. Згідно статті  729 Цивільного кодексу України,  пожертвою є дарування нерухомих та рухомих речей для  досягнення    певної,  наперед
обумовленої мети.
    Пожертвувач    має    право    здійснювати   контроль   за
використанням пожертви відповідно до мети,  встановленої договором
про пожертву.
    Якщо   використання  пожертви  за  призначенням  виявилося
неможливим,  використання її за іншим призначенням можливе лише за
згодою пожертвувача.
     Пожертвувач або його правонаступники мають право  вимагати
розірвання  договору про пожертву,  якщо пожертва використовується
не за призначенням.

5. Заключні положення

 

5.1. Дозвіл щодо відчуження комунального майна діє не більш 12-ти місяців з дати його прийняття.

 

5.2. Учасниками в біржових торгах чи аукціоні відповідно до цього Порядку  не можуть бути юридичні особи, що перебувають у стані припинення шляхом ліквідації чи щодо який порушене справа про банкрутство, повідомили про себе недостовірну інформацію, не подали передбачених цим Порядком  документів чи не подали їх у встановлений термін.

 

 

 

Сільський голова                                                                                    В.Деркач    

 

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

24 –а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                  РІШЕННЯ

 

18 жовтня  2017 року                     с.Зеленьків                          № 24-6/ VІІ

                          

Про  Порядок проведення конкурсів

на право оренди комунального майна, що належить

Зеленьківській    територіальній громаді та  

затвердження Методики розрахунку,

ставки орендної плати , пропорції розподілу

плати за оренду комунального майна,

форми типового договору оренди комунального майна

       У відповідності до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, частини 6 статті 9 Закону  України „Про оренду державного та комунального майна ” із змінами,  Закону України «Про засади державної регуляторної політики»,  постанови Кабінету міністрів України від 31 серпня 2011 р.  № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу  на право оренди державного майна»,з урахуванням  Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4.10.1995р. № 786 зі змінами і доповненнями, Типового договору оренди  індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого Наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000  N 1774 із змінами, з метою упорядкування  питань управління комунальною  власністю  територіальної громади села, врахувавши пропозиції депутатів та відповідної постійної комісії, сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

     1.Сільська рада від імені та в інтересах територіальної  громади,  відповідно до закону, здійснює  правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконує  усі майнові операції, може  передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду. Сільська  рада в межах своїх повноважень щодо управління комунальним майном  територіальної  громади села діє самостійно і несе відповідальність насамперед перед населенням села. Сільська рада керується принципом поєднання державних і самоврядних інтересів.

    2.  Визнати Зеленьківську  сільську раду єдиним орендодавцем комунального майна, що належить територіальній  громаді  села.

 1. Затвердити:
 2. Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить Зеленьківській   територіальній  громаді (додаток №1);

    -       Методику розрахунку, ставки орендної плати і  пропорції розподілу

            плати за оренду комунального майна (додаток 2)

 • Типовий договір оренди індивідуального визначеного (нерухомого або іншого) майна, що є комунальною  власністю територіальної  громади села   (додаток №3);

       4. Визнати таким, що втратило чинність рішення  сільської ради від 24.02.2016 №7-1/VII  «Про  Порядок надання в оренду, проведення конкурсів на право оренди комунального майна територіальної громади та з відбору суб’єктів оціночної діяльності, Методики розрахунку, ставки орендної плати , форми типового договору оренди комунального майна».

 

      5. Взяти до відома, що дане рішення  набирає чинності з моменту його оприлюднення в місцевому  ЗМІ та на офіційному веб-сайті сільської ради.

 

      6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію сільської ради з питань планування , бюджету та фінансів.

 

 

 

 

 

Сільський   голова                                                                                      В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                                                                                                              Додаток № 1   

                                                                                      до рішення  сесії  7 скликання  

                                                                                      № 24-6/ VІІ  від 18.10.2017р.

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить Зеленьківській    територіальній  громаді 

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення Конкурсу на право оренди комунального  майна територіальної громади села (надалі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з урахуваннямпостанови Кабінету міністрів України від 31 серпня 2011 р.  № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу  на право оренди державного майна»,   з метою впорядкування процедури проведення Конкурсу на право оренди комунального  майна, що належить  територіальній  громаді села.

1.2. Цей Порядок  визначає організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду комунального майна, що належить   територіальній громаді  села,  а саме порядок підготовки матеріалів та проведення Конкурсу  на право оренди комунального майна,  зокрема  нерухомого майна (будівель,  споруд,  нежитлових  приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного комунального  майна (надалі - майно), юридичним та фізичним особам, майнові відносини між орендодавцем та орендарем щодо подальшого використання майна

ІІ. Об’єкти оренди

2.1. Об’єктами оренди згідно з цим Порядком є:

- нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення (чи його частина);

- інше окреме індивідуально визначене майно.

2.2.Майно надається в оренду у випадках:

- вивільнення об’єктів оренди в результаті дострокового розірвання договорів оренди, або закінчення терміну дії договорів оренди;

- не використання майна балансоутримувачем.

2.3. Нерухоме майно (будівля, споруда, приміщення (чи його частина) може передаватися в оренду при умові, що на нього є:

 • незалежна (експертна) оцінка   майна;
 • правовстановлюючий документ про право власності на комунальне майно.

2.4.При укладанні договорів оренди нерухомого майна терміном на три роки і більше, проводиться нотаріальне посвідчення договорів оренди. Оплата робіт, пов’язаних з оформленням відповідних матеріалів (нотаріальне посвідчення, довідка характеристика, держмито та ін.), покладається на орендаря.

ІІІ. Орендодавець

Орендодавцем  за цим Порядком є:

-            сільська рада  щодо комунального майна, яке належить  територіальній громаді  (будівлі, споруди, приміщення), окремого індивідуально визначеного майна,  яке безпосередньо знаходиться у неї на балансі,

 

                                                      ІV. Орендарі

Орендарями майна можуть бути:

-         юридичні особи, державні, комунальні та інші підприємства, створені та зареєстровані в установленому законом порядку;-         громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють підприємницьку діяльність та зареєстровані, як суб’єкти підприємницької діяльності  в установленому законом порядку.


          Особливості оренди майна  для  здійснення  підприємницької та іншої діяльності громадянами та  юридичними  особами  іноземних держав та особами  без  громадянства  визначаються  законодавством України.

 

                                    У. Передача майна в оренду

 

    5.1. Передача комунального майна, що належить  територіальній громаді села  в оренду здійснюється:

5.1.1. Щодо майна, яке надається в оренду вперше на конкурсних засадах.

5.1.2. При згоді  орендодавця та за заявою орендаря шляхом продовження терміну дії  договорів оренди щодо майна, яке перебувало в оренді і договори по якому закінчуються , якщо орендар добросовісно виконував умови договору, при цьому умови нового договору повинні відповідати нормам прийнятої  Методики,   з урахуванням незалежної оцінки вартості майна.

     Орендодавець повідомляє орендаря про нові умови договору за 60 днів до закінчення договору.  У разі не згоди орендаря  на нові умови договору, орендодавець має право оголосити конкурс на оренду цього майна.

     5.2. Рішенням  сільської ради  щороку затверджуються переліки нерухомого майна, що можуть бути передані в оренду.

     5.3.Підготовку документів для проведення Конкурсу на оренду майна, яке надається в оренду вперше,   здійснює виконавчий комітет , який  є організатором Конкурсу.

      5.4. Конкурс на право оренди комунального майна проводиться з метою його ефективного використання.

      5.5. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам Конкурсу, переможець Конкурсу визначається  Конкурсною комісією  на підставі аналізу  пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам Конкурсу, об’єкт оренди передається в оренду на умовах, запропонованих єдиним учасником, якщо вони не гірші умов Конкурсу.

                    У1. Ініціатива ( пропозиція) щодо оренди майна

 

       6.1.Ініціатива щодо оренди майна може виходити:

 

-   від фізичних та юридичних осіб, державних, комунальних та інших підприємств, які можуть бути орендарями  ;

 

-   від    сільської ради.

 

                  УП. Умови конкурсу

 

7.1.Умовами конкурсу є :

 • розмір орендної плати;
 • ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням ( у разі оренди цілісного майнового комплексу – відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);
 • дотримання вимог експлуатації об'єкта.

 

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки можуть бути :

 • здійснення певних ремонтних робіт;
 • виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;
 • збереження, створення нових робочих місць;
 • вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;
 • створення безпечних та нешкідливих умов праці;
 • дотримання умов належного утримання прилеглої території;
 • компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ.

 

7.2. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченню виконання інших умов конкурсу.

Стартова орендна плата визначається  за Методикою  розрахунку, ставки орендної плати і  пропорції розподілу     плати за оренду комунального майна.

У разі надходження від орендарів до оголошення конкурсу  разом із заявою на оренду різних пропозицій щодо орендної плати як стартова для визначення умов конкурсу застосовується найбільша з пропозицій.

 

 7.3.  Оголошення про конкурс публікується за рішенням орендодавця у місцевій пресі та на сайті сільської ради не пізніше, ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинне містити такі відомості:-     інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження,  наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді); -     умови конкурсу; -     дата, час і місце проведення конкурсу; -     кінцевий строк  прийняття  пропозицій  від  претендентів  (не більш як три робочих дні до дати проведення конкурсу); -    перелік документів,  які подаються претендентами для участі в конкурсі. 

          Одночасно всі особи, що подали заяви про оренду і проекти договорів оренди до оголошення конкурсу, письмово повідомляються про оголошення конкурсу і необхідність подання нового проекту договору оренди, який відповідав би умовам конкурсу.            7.4. Для участі у конкурсі учасник конкурсу  подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали: 

- заяву  про  участь  у  конкурсі та документи,  зазначені в оголошенні  про  конкурс.    Якщо  претендент  вже подавав заяву про оренду,  яка стала підставою для оголошення конкурсу,  після оголошення конкурсу  він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу; 


 - пропозиції щодо   виконання   умов   конкурсу,  крім  розміру орендної плати,  пропозиція  стосовно  якого  вноситься  учасником конкурсу в день проведення конкурсу; 


 - інформацію про засоби зв'язку з ним; 


 - відомості про претендента: 


     для юридичної особи: 


     - документи,   що   посвідчують   повноваження   представника юридичної особи; 


     - копії установчих документів;        - копію   звіту  про  фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і  кредиторської заборгованостей за останній рік; 


     - довідку  від  претендента  про  те,  що  стосовно  нього не порушено справу про банкрутство; 


     для фізичної особи: 


     - копію документа,  що посвідчує особу,  або  належним  чином оформлену довіреність;     -  копію  декларації  про  доходи  або звіту  суб'єкта  малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку. 

УШ. Порядок проведення конкурсу на право оренди нерухомого комунального майна

           

      8.1. Умови та термін проведення конкурсу визначає своїм рішенням Орендодавець.

      8.2. Переможця конкурсу визначає конкурсна комісія, створена  рішенням  сільської ради.

      8.3. До складу комісії обов’язково включаються представники: орендодавця (балансоутримувача), депутати сільської ради (за згодою).

       8.4.Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу.

      8.5. Основними завданнями та функціями комісії є :

- розгляд пропозицій учасників конкурсу;

- складання протоколів  та надання їх на затвердження орендодавцю;

- проведення конкурсу  з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону.
 

      8.6. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на орендодавця.

      8.7. Керує діяльністю Комісії та організовує її роботу  голова Комісії,  який  призначається  з  числа представників орендодавця. Голова Комісії скликає засідання Комісії, головує на її засіданнях і організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією.

      8.8. Рішення Комісії  приймаються  більшістю  голосів присутніх на засіданні членів комісії.  Голова комісії має  право  вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Комісії.

     Заступник голови   комісії,  який  виконує  обов'язки  голови комісії  у  разі   його   відсутності,   призначається  з числа представників орендодавця.

     8.9. У  разі потреби в отриманні додаткової інформації Комісія має право заслуховувати на своїх  засіданнях  пояснення  учасників Конкурсу.

     Члени Комісії  та  працівники  орендодавця,  які забезпечують проведення  Конкурсу,  несуть  відповідальність  за   розголошення інформації:

 • про учасників Конкурсу,  їх кількість та Конкурсні пропозиції (до визначення переможця);
 • яка міститься в документах, поданих учасниками Конкурсу.

    8.10. Засідання Комісії є правомочним у разі участі в ньому  не менш як трьох осіб - за чисельності комісії п'ять осіб, не менш як чотирьох осіб - за чисельності комісії  шість  осіб,  не  менш  як п'яти осіб - за чисельності комісії сім осіб.    8.11. Конкурс проводиться  в один етап, з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону. 

 

 

                       Х1. Процедура проведення конкурсу

 

     9.1. Конкурс проводиться за ініціативою власника майна   або за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб. У разі надходження двох або більше  пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, переможець конкурсу визначається конкурсною комісією на підставі аналізу пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

    9.2. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з особою яка її подала, укладається договір оренди. У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся.

     9.3. У разі надходження після  оголошення конкурсу  заяви про оренду нерухомого майна від бюджетної організації або заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, структурного підрозділу підприємства, від господарського товариства, утвореного трудовим колективом цього підприємства, структурного підрозділу підприємства, комісія приймає протокольне рішення про укладення договору оренди з зазначеним заявником відповідно до вимог законодавства.

     9.4. Пропозиції відносно стартової ціни установлюються Орендодавцем на підставі даних незалежної експертної оцінки та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна.

     9.5. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками
з кроком,  який установлюється конкурсною комісією,  але  не  може
бути  меншим  ніж  1  відсоток найбільшого розміру орендної плати,
запропонованої учасниками в  конкурсних  пропозиціях.  Якщо  після
того,  як  голова  комісії тричі оголосив останню пропозицію,  від
учасників конкурсу не надійдуть  пропозиції  щодо  більш  високого
розміру   орендної  плати,  голова  комісії  оголошує  "Вирішено",
називає  номер  учасника,  який  запропонував  найбільший   розмір
орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники
підписують бланк про відсутність пропозицій.

     9.6. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди відповідно до умов конкурсу, переможцем вважається учасник конкурсу, який зайняв друге місце. У разі його відмови конкурс вважається недійсним.

 

     9.7.  Після  закінчення  засідання  комісії,  на   якому   було
визначено   переможця  конкурсу,  складається  протокол,  у  якому
зазначаються відомості  про  учасників;  стартова  орендна  плата;
пропозиції  учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються);
результати конкурсу.  Протокол не пізніше наступного робочого  дня
після проведення засідання підписується всіма членами комісії, які
брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу.
 

      9.8. За  результатами  конкурсу  Орендодавець  приймає рішення про передачу об’єкта в оренду та укладає договір оренди.

      До умов договору оренди включається орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, але не менше, ніж визначено чинним законодавством, та інші пропозиції переможця конкурсу.

Х. Порядок оголошення конкурсу на оренду майна   за ініціативою фізичних та юридичних осіб, державних, комунальних та інших підприємств, які можуть бути орендарями 

10.1. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву.

Разом із заявою про оренду нерухомого майна (заява подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) подаються такі документи:

проект договору оренди об'єкта;

копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання).

В окремих випадках, передбачених законодавством, подаються:

інформація про орендаря, зареєстрованого згідно з вимогами законодавства та внесеного органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ;

копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню).

        Разом із заявою про оренду іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, (заява подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) подаються такі документи:

проект договору оренди об'єкта;

звіт про незалежну оцінку іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна з висновком про вартість об’єкта;

копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання);

копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню).

 

10.2. За результатами розгляду може бути запропоновано прийняття рішення про:

 • надання дозволу на  оренду комунального майна   ;
 • мотивовану відмову.

Дозвіл на  оренду комунального майна  оформляється у вигляді рішення сільської   ради .

10.3 Орендодавець протягом п’яти днів після погодження надання в оренду комунального майна розміщує в місцевих друкованих засобах масової інформації та на своєму офіційному веб-сайті оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.

10.4 Протягом 20 робочих днів після дня оприлюднення  оголошення,  орендодавець приймає заяви  на оренду відповідного майна.

10.5 Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм розпорядчим документом затверджує результати вивчення попиту на об’єкт оренди. У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець проводить  конкурс на право оренди.

У разі надходження однієї заяви про оренду певного майна (будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої – про оренду частини цього майна орендодавець  повідомляє другого заявника, що розглядається питання про оренду всього майна.

Укладення договору оренди нерухомого майна та нарахування орендної плати покладається  на орендодавця  майна, що належить  територіальній громаді  села.

У разі, коли подана лише одна заява орендодавець укладає договір оренди нерухомого майна із заявником та подає у виконавчий апарат  ради один примірник договору з  документами, зазначеними у п.6.1. даного Порядку.

10.6. Проведення конкурсу на право оренди здійснюється за процедурою відповідно до розділів УШ, 1Х цього Порядку.

Х1. Порядок обліку,     укладених договорів оренди комунального  майна, що належить територіальній  громаді

11.1. Облік укладених договорів оренди нерухомого комунального майна здійснює виконавчий апарат  ради, іншого індивідуально визначеного майна – орендодавець.

11.2. Профільна постійна комісія  ради здійснює контроль за цільовим використанням майна, переданого в оренду.

11.3. Виконавчий комітет  зобов’язаний щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним, подавати до  ради звіт про стан використання коштів  від здачі в оренду майна (згідно форми), відомості про майно, яке не використовується і може бути здане в оренду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                       С.Сокуренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Додаток № 3   до рішення

сесії 7 скликання

№ 24-6/ VІІ  від 18.10.2017р.

 

                                    ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ

індивідуально визначеного (нерухомого та іншого) майна,

що належить до комунальної власності

територіальної громади

 

с.Зеленьків           № ______         „ ___ ”  _____________  20 __ р

 

Ми, що нижче підписалися,_______      __________________________________________________________________

                                          (повна назва Орендодавця )

(надалі - Орендодавець) в особі    __________________________________________________________________

                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

що діє на підставі _______________________________________, з одного боку

                                                             (назва документа, N наказу)

та  ________________________________________________ (надалі - Орендар)               (повна назва особи Орендаря згідно до реєстрації) 

в особі _____________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________,  з іншого боку,

(статут, довіреність тощо)

уклали цей Договір про наведене нижче:

1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування приміщення  ____________________ (надалі - Майно), площею ______кв.м.                                       (повна назва)     

розміщене за адресою:______________________________________________, вартість якого визначена згідно з актом оцінки за Методикою затвердженою Кабінетом Міністрів України і становить за експертною оцінкою без ПДВ ____________грн.з ПДВ __________ грн.

Майно передається в оренду з метою _____________________________________________________________.

1.2. Межі орендованого майна визначаються план – схемою згідно з Додатком №4.

1.3. Орендодавець гарантує, що на дату підписання Договору орендоване майно не є предметом судового спору між Орендодавцем та будь якими третіми особами, не знаходиться під арештом, не передано в оренду третім особам, не є забезпеченням будь яких зобов’язань Орендодавця, у тому числі не є предметом застави чи сервітуту, не обтяжено ніяким іншим чином.1.4. Стан Майна на момент укладення договору (потребує/не потребує поточного або капітального ремонту) визначається в акті приймання-передачі за узгодженим висновком Балансоутримувача і Орендаря.


 


          2. Умови передачі орендованого майна Орендарю 


     2.1. Орендар  вступає у строкове платне користування Майном у термін,  указаний  у  Договорі,  але  не  раніше  дати  підписання Сторонами  цього Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три  роки  -  не  раніше  дати  державної  реєстрації Договору) та акта приймання-передавання Майна. 


     2.2. Передача  Майна  в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно.  Власником Майна залишається територіальна громада, а Орендар користується ним протягом строку оренди. 


     2.3. Передача   Майна  в  оренду  здійснюється  за  вартістю, визначеною  у  звіті  про  незалежну  оцінку  /  в  акті   оцінки, складеному за Методикою оцінки /. 


     2.4. Обов'язок   щодо  складання  акта  приймання-передавання покладається на Орендодавця. 


                         3. Орендна плата 


     3.1.  Орендна плата визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати  за  комунальне  майно  та  пропорції  її  розподілу, затвердженої  рішенням сільської ради  і  становить  без   ПДВ   за   базовий    місяць з розрахунку _________ 20__ р. _______ грн.                                    (місяць) 


     У разі якщо орендар визначений за  результатами  конкурсу  на право  оренди  комунального   майна,  цей  пункт викладається в такій редакції:


     "3.1. Орендна  плата  визначена  за  результатами конкурсу на право оренди комунального  майна  і  становить  без  ПДВ  за  базовий місяць розрахунку _____________ 20___ р._________ грн.".                                        (місяць) 


     3.2. Нарахування  ПДВ  на  суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством. 


     3.3. Орендна плата за кожний  наступний  місяць  визначається шляхом  коригування  орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції  за  наступний  місяць. 


Оперативна інформація про індекси інфляції,   розраховані   Державною  службою  статистики  України, розміщується на веб-сайті Фонду державного майна України. 


     3.4. У   разі   користування   Майном   протягом    неповного календарного  місяця  (першого  та/або  останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні  користування  визначається  згідно  з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування. 


     3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін  у разі зміни Методики її розрахунку,  істотної зміни стану об'єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством. 


     3.6. Орендна  плата  перераховується до місцевого  бюджету щомісяця  не пізніше   15  числа  місяця  відповідно  до  пропорцій  розподілу, установлених Методикою   і  чинних  на  кінець періоду, за який здійснюється платіж. 


     3.7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі,  підлягає  індексації   і   стягується   до   бюджету   відповідно до чинного законодавства України з урахуванням  пені  в розмірі 120 %  облікової ставки НБУ на дату нарахування  пені  від  суми   заборгованості   за   кожний   день прострочення, уключаючи день оплати. 


     3.8. У   разі,   якщо   на   дату   сплати   орендної   плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж  три  місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі  50  % від суми заборгованості. 


     3.9.  Надміру  сплачена  сума  орендної плати, що надійшла до бюджету,   підлягає  в  установленому  порядку  заліку  в  рахунок майбутніх платежів,  а у разі неможливості такого заліку у зв'язку з   припиненням  орендних  відносин  -  поверненню  Орендарю.  Для забезпечення  повернення  зазначених  коштів   сторони   керуються вимогами   Порядку   повернення   коштів,  помилково  або  надміру зарахованих до  державного  та  місцевих  бюджетів,  затвердженого наказом Державного  казначейства  України  від 10 грудня 2002 року N  226  (у  редакції наказу Державного казначейства України від 29 травня  2008  року N 181 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  25 грудня 2002 року за N 1000/7288, та постанови Кабінету Міністрів  України  від  16  лютого 2011 року N 106 "Деякі питання ведення  обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету" (зі змінами). 


 


     3.10.   Зобов'язання  Орендаря  щодо  сплати  орендної  плати забезпечуються у вигляді  завдатку  у  розмірі,  не  меншому,  ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць (останні місяці) оренди.


     Якщо договір  оренди  укладено  на  строк,  менший  ніж  один місяць, вноситься завдаток у розмірі орендної плати за цей строк. 


     3.11. У разі припинення (розірвання) Договору оренди  Орендар сплачує   орендну   плату   до   дня  повернення  Майна  за  актом приймання-передавання  включно.  Закінчення  строку  дії  Договору оренди  не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за  орендною  платою,  якщо  така  виникла,  у   повному   обсязі, ураховуючи санкції, до місцевого  бюджету . 


            4. Використання амортизаційних відрахувань                  і відновлення орендованого Майна 


     4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване   Майно   нараховуються   його   Балансоутримувачем   і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.


     У разі оренди будівель і  споруд  цей  пункт  викладається  у такій редакції:


     "4.1. Передбачені  законодавством  амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються  Орендарем  і  в  першочерговому порядку  використовуються  ним  на  повне  відновлення орендованих основних фондів". 


     4.2. Поліпшення  орендованого  Майна,  здійснені  за  рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю територіальної громади. 


     4.3. Відновлення  орендованого  Майна  здійснюється орендарем відповідно до пунктів 5.5, 5.8, 6.4 цього Договору. 


     4.4. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення  поліпшень Орендар подає заяву .


 


                      5. Обов'язки Орендаря 


     Орендар зобов'язується: 


     5.1. Використовувати  орендоване  Майно  відповідно  до  його призначення та умов цього Договору. 


     У разі оренди будівлі або споруди: 


     5.2. За   актом   приймання-передавання  прийняти  орендовану будівлю (споруду) на свій баланс на період оренди. 


     5.3. Протягом  місяця  після   підписання   Договору   внести завдаток,  передбачений  цим  Договором.  Завдаток  стягується  до місцевого   бюджету .  Після  закінчення основного  строку  Договору  оренди   здійснюється   перерахування орендної  плати  за останній місяць (останні місяці) з урахуванням внесеного  Орендарем  завдатку.   У   разі   порушення   Орендарем зобов'язання   зі  сплати  орендної  плати  він  має  відшкодувати місцевому  бюджету  збитки в сумі,  на яку вони перевищують  розмір завдатку.  Якщо в разі дострокового припинення Договору за згодою  Сторін  сума  сплачених  орендних  платежів  і завдатку   перевищить  передбачені  Договором  платежі  за  період фактичної оренди,  то це перевищення розглядається як  зайва  сума орендної плати (див. п. 3.9 цього Договору). 


     5.4.  Своєчасно  і  у повному обсязі сплачувати орендну плату до  місцевого   бюджету     (у   платіжних дорученнях, які оформлює Орендар, вказується "Призначення платежу" за зразком,  який надає Орендодавець листом при укладенні договору оренди). 


     5.5. Забезпечувати збереження орендованого Майна,  запобігати його  пошкодженню   і   псуванню,   тримати   Майно   в   порядку, передбаченому санітарними  нормами  та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані,  не гіршому,  ніж на  момент  передачі  його  в  оренду,  з  врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки. 


     5.6. Забезпечити Орендодавцю  і  Балансоутримувачу  доступ  на об'єкт оренди з метою контролю за його використанням та виконанням умов Договору. 


     5.7. У разі  виникнення  загрози  або  настання  надзвичайних ситуацій,  пов'язаних  з  природною  стихією:  ураган,  землетрус, великий снігопад,  ожеледиця тощо,  надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків. 


     5.8. Своєчасно  здійснювати  за  власний рахунок капітальний, поточний та  інші  види  ремонтів  орендованого  Майна.  Ця  умова Договору  не  розглядається  як  дозвіл  на  здійснення  поліпшень орендованого Майна і не тягне за  собою  зобов'язання  Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.


     У разі,  якщо  Орендар подає заяву на погодження Орендодавцем здійснення   невід'ємних   поліпшень   орендованого   Майна,   він зобов'язаний  надати  експертний  висновок  на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід'ємних поліпшень.


 


 


     У разі,  якщо об'єкт оренди підлягав екологічному аудиту і  у звіті  про  екологічний  аудит вказується на певні невідповідності вимогам законодавства і висуваються  певні  вимоги  або  надаються рекомендації, до Договору включається пункт 5.9 такого змісту:


     "5.9. Протягом _______________ здійснити заходи щодо усунення                        (період)


невідповідностей вимогам    чинного    законодавства,    виявлених екологічним аудитом, відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний аудит". 


     5.10. Протягом   місяця   після   укладення   цього  Договору застрахувати орендоване Майно не менше,  ніж на його  вартість  за висновком    про    вартість    /    актом   оцінки   на   користь


_________________________________________________________________,    (Орендодавця (для передачі Балансоутримувачу) або Орендаря) 


який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди, у порядку,  визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового  полісу  і  платіжного доручення.  Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим. 


     5.11.    На    вимогу    Орендодавця    проводити    звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння. 


     5.12. У разі припинення  або  розірвання  Договору  повернути Орендодавцеві або підприємству, указаному Орендодавцем, орендоване Майно в належному стані,  не  гіршому,  ніж  на  момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення  стану  або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря. 


     5.13. Здійснювати    витрати,    пов'язані    з    утриманням орендованого Майна.  Протягом 15  робочих  днів  після  підписання цього  Договору  укласти  з  Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат  Балансоутримувача  на  утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю. 


     5.14. Нести    відповідальність    за    дотримання    правил експлуатації інженерних мереж,  пожежної  безпеки  і  санітарії  в приміщеннях згідно із законодавством. 


     5.15. У  разі  зміни рахунку,  назви підприємства,  телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк. 


     5.16. Здійснити   нотаріальне   посвідчення    та    державну реєстрацію  цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів. 


 


 


                        6. Права Орендаря 


     Орендар має право: 


     6.1. Використовувати  орендоване  Майно  відповідно  до  його призначення та умов цього Договору.


     У разі оренди  групи  інвентарних  об'єктів  до  Договору  за згодою Сторін може бути включений пункт 6.2 такого змісту:


     "6.2. За згодою Орендодавця продавати,  обмінювати, позичати, іншим  чином розпоряджатися матеріальними цінностями,  які входять до складу орендованого Майна,  за умови,  що це не  порушує  інших положень цього Договору.


     Матеріальні цінності і кошти,  отримані від цих  операцій,  є власністю  Орендодавця  і використовуються у порядку,  визначеному чинним законодавством". 


     6.3. За  згодою  Орендодавця  здавати  майно   в   суборенду. Суборендну  плату  в  розмірі,  що  не перевищує орендної плати за об'єкт суборенди,  отримує  Орендар,  а  решта  суборендної  плати спрямовується до державного бюджету. 


     6.4. За  згодою Орендодавця проводити заміну,  реконструкцію, розширення, технічне переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості. 


     6.5. Ініціювати       списання       орендованого       Майна Балансоутримувачем. 


     6.6. Самостійно розподіляти  доходи,  отримані  в  результаті використання   орендованого  Майна,  створювати  спеціальні  фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів тощо). 


                     7. Обов'язки Орендодавця 


     Орендодавець зобов'язується: 


     7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим  Договором за актом приймання-передавання майна,  який підписується одночасно з цим Договором,  а в разі оренди нерухомого  Майна  на  строк  не менше ніж три роки - після державної реєстрації Договору. 


     7.2. Не    вчиняти   дій,   які   б   перешкоджали   Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору. 


     7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення  чинності цього  Договору  переукласти  цей  Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем. 


     7.4. У  разі  здійснення  Орендарем   невід'ємних   поліпшень орендованого  Майна орендодавець зобов'язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень.


     Договір може  містити або не містити зобов'язання Орендодавця щодо відшкодування поліпшень Майна. 


     7.5. Відшкодувати Орендарю у разі  приватизації  орендованого Майна  вартість  зроблених  останнім  невідокремлюваних  поліпшень орендованого  Майна,  за  наявності  згоди  Орендодавця  на   такі поліпшення  в  межах  збільшення  вартості  орендованого  Майна  в результаті таких поліпшень. 


                       8. Права Орендодавця 


     Орендодавець має право: 


     8.1.  Контролювати  з  можливим  залученням Балансоутримувача виконання умов Договору та використання Майна, переданого в оренду за  Договором,  і у разі необхідності спільно з Балансоутримувачем вживати відповідних заходів реагування. 


     8.2. Виступати  з  ініціативою  щодо  внесення  змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану  орендованого Майна  внаслідок  невиконання або неналежного виконання умов цього Договору. 


     8.3. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом  візуального обстеження зі складанням акта обстеження. 


              9. Відповідальність і вирішення спорів                            за Договором 


     9.1. За невиконання або неналежне  виконання  зобов'язань  за цим  Договором  Сторони  несуть  відповідальність  згідно з чинним законодавством України. 


     9.2. Орендодавець не відповідає за  зобов'язаннями  Орендаря. Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця,  якщо інше не передбачено  цим   Договором.   Орендар   відповідає   за   своїми зобов'язаннями    і    за   зобов'язаннями,   за   якими   він   є правонаступником,  виключно  власним  майном.  Стягнення  за  цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване комунальне  Майно. 


     9.3. Спори,  які  виникають  за цим Договором або в зв'язку з ним,  не  вирішені  шляхом  переговорів,  вирішуються  в  судовому порядку. 


                 10. Строк чинності, умови зміни                       та припинення Договору 


     10.1. Цей Договір укладено строком на _____________, що діє з "___"_____________ 200__ р. до "___"_____________ 20__ р. включно. 


     10.2. Умови  цього  Договору  зберігають силу протягом усього строку цього Договору,  у тому числі у випадках,  коли після  його укладення   законодавством   установлено  правила,  що  погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань. 


     10.3. Зміни  до  умов  цього  Договору  або  його  розірвання допускаються за взаємної  згоди  Сторін.  Зміни,  що  пропонуються внести,  розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною. 


     10.4. У  разі  відсутності  заяви  однієї   із   Сторін   про припинення  цього  Договору  або  зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом  одного  місяця  Договір  уважається продовженим  на  той  самий строк і на тих самих умовах,  які були передбачені цим Договором.  Зазначені дії оформляються  додатковим договором,  який  є невід'ємною частиною Договору при обов'язковій наявності  дозволу  органу,  уповноваженого   управляти   об'єктом оренди. 


     10.5. Реорганізація  Орендодавця  або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є  підставою  для  зміни  або припинення  чинності цього Договору,  і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем. 


     10.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:


     закінчення строку, на який його було укладено;


     приватизації орендованого майна Орендарем;


     загибелі орендованого Майна;


     достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;


     банкрутства Орендаря;


     ліквідації Орендаря - юридичної особи;


     у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа). 


     10.7. У разі припинення або  розірвання  Договору  поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від  орендованого  Майна  не  завдаючи  йому шкоди,  є власністю Орендаря,  а невід'ємне поліпшення - власністю Орендодавця. 


     10.8. Вартість  невід'ємних  поліпшень  орендованого   Майна, здійснених   Орендарем   за   згодою   Орендодавця,  компенсується Орендодавцем після припинення (розірвання) Договору  оренди або не підлягає компенсації. 


     10.9. У  разі  припинення або розірвання цього Договору Майно протягом    трьох    робочих    днів    повертається     Орендарем


___________________________________. (Орендодавцю або Балансоутримувачу)


     У разі,  якщо  Орендар  затримав  повернення Майна,  він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження. 


     10.10. Майно              вважається               поверненим Орендодавцю/Балансоутримувачу  з моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов'язок     щодо      складання      акта приймання-передавання   про   повернення   Майна  покладається  на Орендаря. 


     10.11. Якщо Орендар  не  виконує  обов'язку  щодо  повернення Майна,   Орендодавець  має  право  вимагати  від  Орендаря  сплати неустойки у розмірі ___________  за  користування  Майном  за  час прострочення. 


     10.12. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України. 


     10.13. Цей Договір укладено в 4 (чотирьох) примірниках, кожен з  яких  має  однакову  юридичну  силу,  по  два для Орендодавця й Орендаря. 


             11. Платіжні та поштові реквізити Сторін 


 Орендодавець ____________________________________________________


              ____________________________________________________ 


 Орендар      ____________________________________________________


              ____________________________________________________ 


                           12. Додатки 


     Додатки до цього Договору  є  його  невід'ємною  і  складовою частиною. До цього Договору додаються:


     розрахунок орендної плати;


     звіт про оцінку / акт оцінки Майна, що передається в оренду;


     акт приймання-передавання орендованого Майна;


     витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк,  не менший  ніж три роки). 

 

 

Орендодавець:

 

 

 

 

 

МП.

 

Повна назва підприємства, організації, установи

відповідно до реєстрації

____________________________________________

Код ________________________________________ 

Адреса: індекс,_______________________________

Банківські реквізити___________________________

Телефон_____________________________________

Посада______________________________________

ПІБ ________________________________   _______

                                                                                         (підпис)                                    

Орендар: 

 

 

 

 

 

МП.

 

Повна назва підприємства, організації, установи

відповідно до реєстрації

____________________________________________

Код ________________________________________

Адреса: індекс,_______________________________

Банківські реквізити___________________________

Телефон_____________________________________

Посада______________________________________

ПІБ ________________________________   _______

                                                                            ( підпис)                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

до рішення  сесії 7 скликання

                                                                             № 24-6/ VІІ  від 18.10.2017р.

 

                                              Методика

розрахунку, ставки орендної плати і  пропорції розподілу

            плати за оренду комунального майна(далі-Методика)

 

1. Методика розроблена відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, з урахуванням Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4.10.1995р. № 786 зі змінами і доповненнями,, з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння і використання плати за оренду  нерухомого майна (будівель, приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна (обладнання, транспортні засоби, не житлові приміщення тощо),  територіальної громади   сільської ради.

 

2. Розмір орендної плати встановлюється договором між Орендодавцем та Орендарем відповідно до цієї Методики.

 

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах розмір орендної плати визначається по результатам проведення конкурсу.

 

3. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного  або місцевого бюджетів, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково – дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

 

4. Крім орендної плати орендарі сплачують окремо за спеціальними рахунками згідно договорів з Орендодавцем або відповідними спеціалізованими організаціями витрати на:

 

-                          утримання орендованого майна, плату за комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, електропостачання, опалення, газопостачання, вивіз сміття, телефонний зв’язок та ін.) та відшкодовують податки та платежі в своїй частині;

 

-                          роботи по створенню безпечних умов праці, пожежної безпеки та відшкодовують податки та платежі в своїй частині.

 

У разі, коли об’єкт здано в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, ці суми розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло-,  газо- і водопостачання, каналізації, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

 

5. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати - останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

 

 6.Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси  визначається за формулою:

Опл

=

(Воз + Внм) х Сор.ц 
________________________________, 
100

 

де Опл - розмір річної орендної плати, грн.; Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень; Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень; Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів , визначена згідно з додатком 1 до цієї Методики.

 

7. У разі оренди нерухомого майна розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл

=

Вп х Сор 
________________________, 
100

 

де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.; Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком № 2 до цієї Методики.

Незалежна   оцінка   вартості    об'єкта    оренди    повинна враховувати його  місцезнаходження  і  забезпеченість  інженерними мережами.  Результати  незалежної  оцінки  є  чинними  протягом  6 місяців  від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

 

8. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого, індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна)  встановлюється за згодою сторін, але не менше 10 % вартості орендованого майна, визначеною його незалежною оцінкою.

 

9.Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл. міс.

=

Опл 
________________ 
12

х Ід.о. х Ім,

 

де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень; Ід.о. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної  оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати; Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

10. Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

 

11. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

 

12. Орендна плата вноситься  Орендарем на рахунок Орендодавця,  не пізніше 10 числа кожного місяця за попередній місяць.

 

13. Суми орендної плати, зайво перераховані орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів.

      В період погодженого з орендодавцем терміну проведення орендарем ремонту нерухомого майна, коли його неможливо використовувати за призначенням, орендна плата орендодавцем не нараховується. Зазначений термін визначається орендодавцем за наданою орендарем проектно-кошторисною документацією на проведення ремонту.

 

14. Передача частини орендованої площі в суборенду здійснюється за згодою орендодавця. Якщо при передачі майна в оренду, орендареві надаються пільги, а суборендар за видом діяльності пільгами не користується, плата за суборенду  нараховується без урахування пільг орендаря.

 

15. Орендна плата в розмірі 100 % спрямовується на спеціальний рахунок   сільської ради і використовується на :

 

–утримання і ремонт будинків та іншого майна територіальної громади у відсотковому відношенні згідно потреби сільської ради;

- придбання оргтехніки у відсотковому відношенні згідно потреби сільської ради ;

- господарські витрати, оплату праці і нарахування на неї персоналу, зайнятого обслуговуванням об’єктів оренди, зміцнення матеріально-технічної бази, оплату послуг автотранспорту та інші видатки у відсотковому відношенні згідно потреби сільської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                    С.Сокуренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Додаток 1

                                                                                             до Методики 

 

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних майнових комплексів

об’єктів   комунальної власності

 

 

 

 

Орендна ставка

%

 

Цілісні майнові комплекси підприємств   комунальної власності:

 

1.

торгівлі, з організації концертно-видовищної діяльності, випуску лотерейних білетів та проведення  лотерей,

10

2.

з організації виставкової діяльності,  виробництва деревини та виробів з деревини, виробництва меблів, сільського господарства,  ресторанів

9

3.

харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості,), електроенергетики, зв'язку, швейної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів),

8

4.

 лісового господарства, рибного господарства, переробки відходів, видобування неенергетичних  матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг  та допоміжних операцій

7

5.

автомобільного транспорту, побутового обслуговування, металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та |текстильної) промисловості, з виробництва  будівельних матеріалів

6

6.

Інші об'єкти

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                          С.Сокуренко

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Додаток 2

                                                    до Методики

                                          ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого майна  комунальної власності

 

 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка %

1

Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2

Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

35

3

Розміщення:

30

 

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агенство нерухомості), банкоматів

 

 

Ресторанів з нічним режимом роботи

 

 

торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів,  зброї

 

4

Розміщення:

25

 

виробників з реклами

 

 

салонів краси, саун, турецьких лазень,  соляріїв, кабінетів масажу, тринажерних залів

 

 

торговельних об’єктів з продажу автомобілів та автотоварів

 

 

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

 

 

рекламного характеру

 

5

Організація концертів та іншої видовищно – розважальної діяльності

25

6

Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагенську діяльність, готелів

22

7

Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості

21

8

Розміщення:

20

 

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

 

 

ресторанів

 

 

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

 

 

офісних приміщень

 

 

приватних закладів охорони здоров’я

 

 

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

 

 

розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

 

 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

 

 

редакцій та засобів масової інформації

 

9

Розміщення:

18

 

крамниць - складів, магазинів - складів

 

 

торговельних об'єктів з продажу:

 

 

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів

 

 

- відео- та аудіо продукції

 

10

Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

17

11

Розміщення:

15

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей

 

 

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

 

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

 

 

антен

 

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

 

 

стоянок для автомобілів

 

12

Розміщення:

12

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

 

 

закладів ресторанного господарства з постачання страв,

приготовлених для споживання в інших місцях

 

 

13

Розміщення:

12

 

стоянок для автомобілів

 

14

Розміщення:

10

 

комп'ютерних клубів та Інтернет - кафе

 

 

ветеринарних аптек

 

 

рибних господарств

 

 

державних підприємств, діяльність яких пов'язана з інженерно - технічними, проектно — вишукувальними роботами та надання послуг населенню

 

 

приватних навчальних закладів та закладів, які частково фінансуються з державного або місцевого бюджетів

 

 

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

 

 

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 8 Методики та пункті 8 цього додатка

 

 

аптек, що реалізують готові ліки

 

 

торговельних   об'єктів   з   продажу   продовольчих   товарів,   крім   товарів підакцизної групи

 

15

Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16

Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

 

17

Розміщення:

8

 

кафе,  барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів 

підакцизної групи

 

 

аптек, що реалізують готові ліки

 

 

торговельних об’єктів з продажу  продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

 

18

Розміщення:

7

 

 

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

 

19

Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

20

Розміщення:

6

 

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

 

 

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

 

 

 

об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку

 

21

Розміщення:

5

 

державних   закладів   охорони   здоров'я,   що   частково   фінансуються   з державного бюджету, та закладів охорони здоров'я, що фінансуються з місцевого бюджету

 

 

оздоровчих закладів для дітей та молоді

 

 

санаторно - курортних закладів для дітей

 

 

державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету

 

 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою

 

 

відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги

 

 

суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення

 

22

Розміщення:

4

 

громадських вбиралень

 

 

Їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів  підакцизної групи у навчальних закладах

 

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

 

23

Розміщення:

3

 

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків, за рецептами

 

 

суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

 

 

науково-дослідних установ, крім бюджетних

 

 

органів місцевого самоврядування, їх добровільних об’єднань

 

24

Розміщення:

2

 

аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

 

 

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами

 

 

бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів

 

 

дитячих молочних кухонь

 

 

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян

 

25

 Розміщення:

1

 

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів

 

 

державних   та   комунальних   позашкільних   навчальних   закладів   (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів

 

26

Розміщення   творчих   спілок,   громадських,   релігійних   та   благодійних організацій    на   площі,    що    не    використовується    для    провадження підприємницької діяльності і становить:

 

 

не більш як 50 кв. метрів

3

 

понад 50 кв. метрів

7

 

  Примітка. Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб,  що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом о,7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                    С.Сокуренко

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 
 

                                 ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                24-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 18 жовтня  2017 року                   с.Зеленьків                                   № 24-7/ VІІ

 

 

 

 Про утворення   конкурсної комісії

 з проведення конкурсів на право оренди

 комунального майна 

 

   Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 31 серпня 2011 р.  

№ 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу  на право оренди державного майна» із  змінами і доповненнями, Порядку  проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить територіальній  громаді, затвердженого рішенням сільської ради від 18.10.2017 № 24-6/ VІІ, з метою належного проведення  конкурсу на право оренди комунального майна, враховуючи пропозиції депутатів, сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

    1. Утворити конкурсну комісію з проведення конкурсів на право оренди комунального майна та затвердити її у складі :

 

Голова комісії:  Лисенко Р.М. -  голова постійної комісії агропромислового комплексу, земельних ресурсів , екології , комунального майна , соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення;

 

Заступник голови : Сатанівська В.Г. - голова постійної комісії з питань                 планування, бюджету та фінансів;

 

Секретар  комісії : Сокуренко С.М.  - секретар ради;

 

Члени комісії:    Удачний Р.В. -  депутат сільської ради;

                            Звіряка Л.А. -  депутат сільської ради;

                            Панчук О.М. - головний бухгалтер.

 

    2. Комісії, утвореній згідно пункту 1 цього рішення, проводити свою діяльність згідно Порядку  проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить  територіальній  громаді, затвердженого рішенням сільської ради від 18.10.2017 № 24-6/ VІІ.

 

    3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  сільського голову Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                    В.Деркач                   

 

 

 

 
 

                                                        

                                   ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА     СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 24-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ                  

                  РІШЕННЯ

 

   18 жовтня 2017 року                с. Зеленьків                        № 24-8/ VІІ

 

Про розгляд заяви

ГО «Громадський рух «Кріпак»

щодо можливості зняття мораторію

на продаж земель  сільськогосподарського

призначення

 

      Розглянувши заяву ГО «Громадський рух «Кріпак» щодо можливості зняття мораторію на продаж земель  сільськогосподарського призначення, сільська рада відмічає наступне.

       Нещодавно Верховна Рада України продовжила мораторій на  продаж земель сільськогосподарського призначення до 01 січня 2018 року та до прийняття відповідного Закону про обіг земель. Однак відповідний законопроект внесено на розгляд Верховної Ради України. Якщо закон, яким дозволятиметься продаж землі буде ухвалено, фермери та селяни будуть поставлені в такі умови, коли їм нічого іншого не залишиться, як розпродати за безцінь свої паї і піти в найми. Це призведе до остаточного знищення малих сільськогосподарських підприємств та фермерів, а також до загибелі сіл та селищ.      Скасування з 1 січня 2017 року спеціального режиму оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників призвело до ще більшого занепаду і дефіциту коштів у фермерських господарствах

      17 лютого 2017 року група народних депутатів України внесла подання до Конституційного суду з вимогою визнати неконституційним мораторій на продаж сільськогосподарських земель, який під спільним тиском селян був пролонгований Верховною Радою на 2017 рік. Також всупереч мораторію в Верховній Раді зареєстровано законопроект про обіг сільськогосподарських земель, яким пропонується де-факто торгувати землею вже в  2017 році.

       Прибічники вільного продажу землі сільськогосподарського призначення нібито відстоюють ринкові цінності та право селян розпоряджатись власним майном. Проте ці аргументи не можуть замаскувати справжніх намірів поборників «ринку землі» - скупити за безцінь родючі чорноземи та перетворити селян на кріпаків.

 

      

       Врахувавши думку депутатів сільської ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

    1. Вважати зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення не на часі. Мораторій потрібно продовжувати мінімум до 2027 року.

 1. Просити ГО «Громадський рух «Кріпак»:

2.1. поставити питання перед Президентом України, Верховною радою України та Прем»єр-Міністром України про прийняття відповідних законодавчих актів щодо передачі повноважень з розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності на місцевий рівень в територіальні  громади для їх  ефективного використання та чіткого контролю за використанням земель ;

2.2. розробити практичні механізми стимулювання і розвитку фермерського господарства, малого і середнього бізнесу в аграрній сфері;

2.3. не допустити створення механізмів, що дозволятимуть торгувати землею сільськогосподарського призначення в обхід мораторію, зокрема за допомогою ухвалення закону про обіг сільськогосподарських земель, яким пропонується де-факто торгувати землею з 2017 року.

 

3. Копію цього рішення та результати поіменного голосування направити ГО «Громадський рух «Кріпак».

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                      В.Деркач

 

 

 


                          

                           ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА   РАДА                                     

                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

18 жовтня 2017 року                      с. Зеленьків                                 № 24-9/VІІ

 

Про передачу окремого  комунального

майна  на баланс  управлінню

Тальнівського  УЕГГ - філії ПАТ «Черкасигаз»

 

          Розглянувши  лист Тальнівського управління по експлуатації газового господарства – філії публічного акціонерного товариства  по газопостачанню та газифікації  «Черкасигаз» ( далі – Тальнівське УЕГГ ПАТ «Черкасигаз») від  26.09.2017 року № 423  про передачу на його баланс  газорозподільних

систем – вводів до багатоквартирних житлових будинків,  керуючись пунктом 2 розділу Ш  Кодексу  газорозподільних систем, затвердженого  постановою Національної комісії, що здійснює  державне регулювання у сферах  енергетики та комунальних послуг від 30.09. 2015 року № 2494, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 р. за № 1379/27824, п.п. 31 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою надійної і безпечної експлуатації газорозподільних систем- вводів до багатоквартирних будинків,  сільська рада 

ВИРІШИЛА :

 1. Прийняти  в комунальну  власність Зеленьківської  територіальної громади в особі Зеленьківської   сільської ради газорозподільні системи – не обліковані підземні газорозподільні системи, газопроводи-вводи до багатоквартирного житлового будинку, які підключені  до газової мережі, експлуатацію якої здійснює  виключно Оператор ГРМ  ( Тальнівське УЕГГ ПАТ «Черкасигаз») та  знаходя  ться за адресою с.Зеленьків, вул.Соборна, 6

( колишня вул.Радянська).

     2.Передати безоплатно на баланс  управління  Тальнівського УЕГГ – філії ПАТ «Черкасигаз»підземні газорозподільні системи, газопроводи-вводи до багатоквартирного житлового будинку, вказані в пункті 1 цього рішення для  подальшого   безперебійного , безаварійного забезпечення газопостачання, ефективної експлуатації газорозподільної системи, відновлення та обслуговування.

    3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Деркач В.Є.

 

Сільський голова                                                                                       В.Деркач

 
 

                                                                                                                         

                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                   ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                    24-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                   

                  РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                   с. Зеленьків                             № 24-10/VІІ

 

Про відповідальну посадову особу за  

додержання законодавства про

охорону навколишнього природного середовища

      Відповідно до статей 15, 19  Закону України « Про охорону навколишнього природного середовища»,  статті  21 Закону України «Про відходи», керуючись п.п. 1 п. «б» ч.1 статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада


ВИРІШИЛА: 


 


<>1.2.                                                        

 

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                    24-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                   

                    РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                      с. Зеленьків                            № 24-11/VІІ

 

Про постійно діючу  комісію сільської ради

з питань поводження з безхазяйними відходами    

      Відповідно до статей 12, 21 Закону України «Про відходи», керуючись Порядком    виявлення та обліку безхазяйних відходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  від 3 серпня 1998 р. N 1217 , Порядком  ведення державного обліку та паспортизації відходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.1999р. №2034 та з метою зменшення обсягів утворення відходів, посилення контролю за екологічним станом місць утворення та видалення відходів, оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини, сільська рада


ВИРІШИЛА: 


 


<>1.2.3.ІІ. Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів.

 

 

2.1. Підставами для здійснення процедур визначення відходів та наступного їх обліку можуть бути заяви (повідомлення) громадян, підприємств, установ та організацій, засобів масової інформації, результати штатних інспекційних перевірок органів Мінекоресурсів , санітарно – епідеміологічної служби, посадових осіб сільської  ради тощо.

2.2. Заяви (повідомлення) про факти виявлення відходів подаються до виконавчого комітету сільської  ради та розглядаються на черговому (позачерговому) засіданні постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами (далі – комісія).

2.3. Комісія визначає кількість, склад, властивості, вартість відходів, ступінь їх небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров я людини та вживає заходів до визначення власника відходів. У разі необхідності для

 

 

 

 

визначення власника відходів  та їх оцінки можуть залучатися правоохоронні органи, відповідні спеціалісти та експерти.

2.4. За результатами своєї роботи комісія складає акт, який передається до сільської  ради для вирішення питання про подальше поводження з відходами.

2.5. На підставі акта комісії сільська  рада приймає рішення щодо подальшого поводження з відходами та в разі необхідності вживає заходи щодо порушення справи про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про відходи та відшкодування заподіяної шкоди.

2.6. У разі визначення власника відходів він несе повну відповідальність за додержання умов поводження з ними та запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище відповідно до положень Закону України « Про відходи».

2.7. Облік відходів, щодо яких встановлено власника, здійснюється відповідно до статті 26 Закону України «Про відходи». Відходи, повернуті власнику або у державну чи комунальну власність, обліковуються за ними за встановленою вартістю, з одночасним збільшенням додаткового капіталу такої юридичної особи.

 

ІІІ. Функції комісії

 

3.1. Розгляд і підготовка пропозицій щодо раціонального поводження з безхазяйними відходами;

3.2. Здійснення моніторингу за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності і вимог безпеки для здоров’я людей і навколишнього природного середовища;

3.3. Організація та проведення заходів щодо виявлення та обліку безхазяйних відходів на території сільської  ради.

 

ІV. Права комісії

 

4.1. Комісія має право розглядати пропозиції щодо розробки місцевих програм поводження з безхазяйними відходами;

4.2. Залучати працівників підприємств, установ і організацій ( за погодженням х їх керівником) до розгляду питань, що належать до їх компетенції;

4.3. Одержувати, у межах визначених законодавством, від підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї функцій.

 

V.Організація роботи комісії

 

5.1. Керівництво роботою Комісії здійснює її голова, який організовує роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї функцій.

5.2. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться в разі потреби. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам комісії за два

 

 

 

 

дні до нього. Засідання комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

5.3. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів комісії, що беруть участь у комісії.

У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.

5.4. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головою і секретарем комісії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                     С.Сокуренко

 

 

                                                        

                                   ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                    24-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                   

                  РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                   с. Зеленьків                             № 24-10/VІІ

 

Про відповідальну посадову особу за  

додержання законодавства про

охорону навколишнього природного середовища

 

     Відповідно до статей 15, 19  Закону України « Про охорону навколишнього природного середовища»,  статті  21 Закону України «Про відходи», керуючись п.п. 1 п. «б» ч.1 статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада
ВИРІШИЛА: 
 
<>1.2.

 

 

                          

                           З    ЕЛЕНЬКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА   РАДА                                     

                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

18 жовтня 2017 р.            с.Зеленьків                                 № 24-12/VII

 

Про використання земельної ділянки

під господарським двором  ПСП «Зеленьківське»

 

     Розглянувши лист Державної екологічної інспекції у Черкаській області від 25.09.2017 року № 02-07/3065 про наслідки  перевірки дотримання  вимог законодавства при використанні земельної ділянки під господарським двором  ПСП «Зеленьківське» та вжиття заходів реагування щодо самовільного  зайняття цієї  земельної ділянки, сільська рада  відмічає наступне.

    Внаслідок  перевірки Державною  екологічною інспекцією  у Черкаській області встановлено, що ПСП «Зеленьківське»  користується  земельною ділянкою під господарським двором  без  документів, що посвідчують  право  користування ( оренди) земельною ділянкою, що є порушенням статтей 125, 126 Земельного кодексу України.

    Вказана земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту та не  відноситься до комунальних земель сільської ради. 

    Враховуючи, що земельна ділянка відноситься до державних земель, до  повноважень сільської ради не належить  складання протоколу про порушення  земельного законодавства, притягнення до відповідальності порушника внаслідок  самовільного  зайняття земельної ділянки та звернення до суду щодо повернення земельної ділянки  власнику.

    Керуючись п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада

ВИРІШИЛА :

 1. 
  
  
  
  Попередити  керівника ПСП «Зеленьківське» Лисенка Р.М. про необхідність  укладання договору оренди земельної ділянки під господарським двором з відповідним уповноваженим на  розпорядження державними землями під господарськими дворами органом.  
 2. Копію цього рішення надіслати Державній екологічній інспекції у Черкаській області.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

 

 

Сільський голова                                                                             В.Деркач

 

 

  

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

    ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           24-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

                                                         РІШЕННЯ  

 

18 жовтня 2017 року                       с. Зеленьків                          № 24-13/ VІІ

 

Про надання субвенції районному бюджету для Зеленьківської  ЗОШ

І-ІІ ст.

 

        Розглянувши лист  відділу освіти Тальнівської райдержадміністрації  від 25.01.2017 №43/07 про надання субвенції районному бюджету для реалізації районної комплексної програми «Освіта Тальнівщина  на 2016 -2020роки» в частині  належного функціонування  Зеленьківської  загальноосвітньої школи І-ІІ ст. щодо  оплати  праці кухаря, підсобного робітника, та лист Зеленьківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. про надання субвенції  для придбання комп’ютера, керуючись  ч.2 ст.85, статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  ВИРІШИЛА:

 

1. Надати субвенцію районному бюджету за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету  для реалізації районної комплексної програми «Освіта Тальнівщини  на 2016-2020 роки» в частині  належного функціонування   Зеленьківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. щодо  оплати  праці кухаря,   а саме: на оплату праці 0,5 ставки кухаря та 0,5 ставки підсобного робітника – 12500 (дванадцять тисяч п’ятсот) гривень.

 

2.   Надати субвенцію районному бюджету за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету  для реалізації районної комплексної програми «Освіта Тальнівщини  на 2016-2020 роки» в частині належного функціонування Зеленьківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.: для придбання комп’ютера в сумі 10000 (десять тисяч) гривень.

 

3. Бухгалтеру сільської ради Панчук О.М. при внесенні змін до бюджету  

передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету для  реалізації районної комплексної програми «Освіта Тальнівщина  на 2016 -2020 роки» в частині  належного функціонування   Зеленьківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. щодо  оплати  праці кухаря та підсобного робітника, придбання комп’ютера  на  суму22500 (двадцять дві тисячі п’ятсот)  гривень.

 

 

 

 

  

 3.Уповноважити сільського голову Деркач В.Є.  на підставі цього рішення та  рішення про внесення змін до  сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань

 планування бюджету та фінансів.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                  В.Деркач  

 

 
  GERB


                                                     

 
  GERB,GERB


ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

    ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           24-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

                                                         РІШЕННЯ  

 

18 жовтня 2017 року                         с. Зеленьків                        № 24-14/ VІІ

 

Про надання субвенції районному бюджету  для  Зеленьківської  амбулаторії ЗПСМ 

 

        Розглянувши лист головного лікаря Тальнівської  ЦРЛ від 11.10.2017 №1244-с щодо  виділення  субвенції  для Зеленьківської  амбулаторії ЗПСМ для виплати медичному працівнику коштів на відрядження в сумі

2180,00 грн., керуючись ч.7  статті 78, ч.2 ст.85 статтями  93, 101 Бюджетного кодексу України,  статтями 28 та 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати субвенцію районному бюджету для Зеленьківської  амбулаторії ЗПСМ за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету для виплати коштів на відрядження в сумі 2180 (дві тисячі сто вісімдесят) гривень.

2. Бухгалтеру сільської ради Панчук О.М. при внесенні змін до бюджету   передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету для надання субвенції районному бюджету для  Зеленьківської  амбулаторії ЗПСМ з метою  виплати коштів на відрядження в сумі 2180 (дві тисячі сто вісімдесят) гривень.       

3. Уповноважити сільського голову Деркач В.Є.  на підставі цього рішення та рішення про внесення змін до  сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

4. Про наслідки розгляду листа бухгалтеру сільської ради Панчук О.М. надати відповідь  головному  лікарю Тальнівської  ЦРЛ.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань

планування, бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

    ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           24-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017року                         с.Зеленьків                                №24-15/VII

  

 

Про надання субвенції районному бюджету на виконання  районної комплексної програми «Турбота  2015-2020роки» для  налагодження безперебійного прийому громадян з питання надання субсидій

 

 

        Розглянувши лист  УСЗН Тальнівської районної державної адміністрації від 07.07.2017р., з метою реалізації районної комплексної програми «Турбота  на 2015 -2020роки» в частині  покращення обслуговування та забезпечення  безперебійного прийому громадян з питань надання житлових субсидій, керуючись ч.2 ст.85, статтями 93, ст.101 Бюджетного кодексу України, статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада ВИРІШИЛА:

 

          1. Надати субвенцію районному бюджету за рахунок коштів вільного залишку на виконання  районної  програми «Турбота  на 2015-2020роки» в частині покращення обслуговування та забезпечення безперебійного прийому громадян та  уповноваженої особи  сільської ради з питань оформлення житлових субсидій, для налагодження чіткої системи та організації роботи з даного питання (для придбання канцтоварів, комп’ютерів , принтерів, заправки картриджів,блоків безперебійного живлення, стелажів, шаф, стільців) в сумі 2500 ( дві тисячі п’ятсот гривень) грн.

 

          2. Бухгалтеру сільської ради Панчук О.М. при внесенні змін до бюджету,   передбачити видатки у сільському бюджеті за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету для надання субвенції районному бюджету на  реалізацію районної комплексної програми «Турбота  2015-2020роки» в частині покращення обслуговування та забезпечення безперебійного прийому громадян та уповноваженої особи  сільської ради з питань оформлення житлових субсидій (для придбання канцтоварів, комп»ютерів, принтерів, заправки картриджів,блоків безперебійного живлення, стелажів, шаф, стільців) в сумі 2500 (дві тисячі п’ятсот) грн.

 

 

 

         3. Уповноважити сільського голову Деркач В.Є.  на підставі цього рішення та рішення про внесення змін до сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

 

        4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань

планування, бюджету та фінансів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                       В.Деркач  

 

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

24-а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                     РІШЕННЯ

18 жовтня 2017 року                        с.Зеленьків                                № 24-16/VII

 

Про затвердження детального

плану території  земельної ділянки 0,15 га

під будівництво церкви УПЦ КП

            

               Розглянувши заяву релігійної  організації Релігійної громади Парафії Преображення Господнього Черкаської Єпархії Української Православної Церкви Київського  Патріархату с.Зеленьків, Статут якої  зареєстрований розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації від 30.05.2016 р. №260, дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 13.06.2016 р.  про затвердження детального плану території земельної ділянки 0,15 га під будівництво церкви УПЦ КП в с.Зеленьків та робочий проект детального плану території, розроблений згідно договору № 08-17 від 24.05.2017 р. на виконання проектно- вишукувальних робіт, врахувавши погодження проекту  детального плану території на засіданні архітектурно- містобудівельної ради ( витяг № 6 з протоколу №17 від 06.07.2017 року) , керуючись п.42 ч.1.статті 26, п.п.10 п.»а» ч.1 статті 31  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   ч.8 ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», зважаючи на те, що в термін визначений для прийняття пропозицій та зауважень від громадськості до розробленого проекту містобудівної документації,  жодних пропозицій та зауважень не надходило, сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

      1.Затвердити детальний план території земельної  ділянки 0,15 га під будівництво церкви УПЦ КП по вул.. Шевченка, 5 в  с.Зеленьків Тальнівського району Черкаської області (згідно з додатком).

 

       2.Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення, а також  сканованих матеріалів містобудівної документації затвердженої цим рішенням на офіційній сторінці в мережі Інтернет.

 

      3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісіюагропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров'я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення.

 

Сільський голова                                                                           В.Деркач

 
 

                                                              

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                    24 -  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                   с.Зеленьків                       № 24-17/VII

 

Проприпинення Тальнівському РайСТ

права користування земельною ділянкою

на умовах оренди, в зв»язку з відчуженням

об»єкту нерухомого майна

 

 

      Розглянувши лист Тальнівського районного споживчого товариства ( далі – Тальнівське РайСТ), про  припинення права   користування  земельною ділянкою для обслуговування будівель торгівлі  , які розташовані за адресою  с. Зеленьків , вул..І.С.Васильченка, 29, Тальнівського району , Черкаської області, кадастровий номер 7124082800:02:001:0574, в зв’язку з відчуженням об’єкту нерухомого майна, що належав РайСТ, керуючись статтею 120  Земельного Кодексу України ,  п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада        

 В И Р І Ш И Л А :

 

   1. Взяти до відома, що проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею – 0,1922 га Тальнівському РайСТ  терміном на один рік для будівництва та обслуговування  будівель  торгівлі із земель комунальної власності  Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель- землі  житлової та громадської  забудови, вид угідь – землі  під  соціально-культурними об»єктами, за адресою 20443, Черкаська область, Тальнівський район, с.Зеленьків, вул.. І.С.Васильченка, 29,  затверджено рішенням сільської ради від 19 квітня 2017 року  № 20-8/VII.

 

    2. Припинити Тальнівському РайСТ  право користування земельною ділянкою на правах оренди  площею -  0,1922  га,   для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,  із земель комунальної власності  Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель- землі  житлової та громадської  забудови, вид угідь – землі  під  соціально-культурними об’єктами, за адресою 20443, Черкаська область, Тальнівський район, с.Зеленьків, вул.. І.С.Васильченка, 29 , кадастровий номер 7124082800:02:001:0574, в зв’язку з відчуженням об’єкту нерухомого майна, що належав Тальнівському  РайСТ .

      3. Спеціалісту - землевпоряднику сільської ради надати копію цього рішення податковому органу.

 

     4.Визнати таким, що втратило чинність рішення Зеленьківської сільської ради  від 19 квітня 2017 року  № 20-8/VIIв частині, що стосується надання в орендне користування Тальнівському РайСТ земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

 

    5.Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

 

 

Сільський голова                                                                        В.Є.Деркач

 

 
 

                                                 

            

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                   24 -  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                   с.Зеленьків                       № 24-18/VII

 

 

Пронадання ТОВ «Урочище Журавське»

в оренду земельної ділянки для обслуговування

комплексу  магазин «Продукти- промтовари»

з підсобними будівлями та спорудами,

в зв’язку з його купівлею

 

 

      Розглянувши лист ТОВ «Урочище Журавське, вх№ 46 від 11.10.2017  про  надання в  оренду земельної ділянки  для обслуговування комплексу  магазин «Продукти- промтовари» з підсобними будівлями та спорудами,  які розташовані за адресою  с. Зеленьків , вул..І.С.Васильченка, 29, Тальнівського району , Черкаської області, кадастровий номер 7124082800:02:001:0574,  терміном на 49 років, в зв’язку з купівлею цього  об’єкту нерухомого майна, що належав Тальнівському  РайСТ  відповідно до   договору  купівлі – продажу  нежитлової  будівлі з аукціону від 12.05.2017 року, посвідченого  приватним нотаріусом Тальнівського районного нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за №1410, враховуючи проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею – 0,1922 га Тальнівському РайСТ  терміном на один рік для будівництва та обслуговування  будівель  торгівлі із земель комунальної власності  Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель- землі  житлової та громадської  забудови, вид угідь – землі  під  соціально-культурними об’єктами, за адресою 20443, Черкаська область, Тальнівський район, с.Зеленьків, вул.. І.С.Васильченка, 29, що  затверджений  рішенням сільської ради від 19.04.2017 № 20-8/VII, керуючись статтями 12,  120, ч.1 статті 122   Земельного Кодексу України ,  ч.3 статті 7, ч. 2 статті 16, статтею 17, статтею 21   Закону України «Про оренду землі»,  п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада        

 В И Р І Ш И Л А :

 

   1. Надати ТОВ «Урочище Журавське» в оренду земельну ділянку   площею – 0,1922 га   терміном на 49 років  для обслуговування комплексу  магазин «Продукти- промтовари» з підсобними будівлями та спорудами,  які розташовані за адресою  с. Зеленьків , вул..І.С.Васильченка, 29, Тальнівського району , Черкаської області,  із земель комунальної власності  Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель- землі  житлової та громадської  забудови, вид угідь – землі  під  соціально-культурними об’єктами, кадастровий номер 7124082800:02:001:0574, з орендною платою 12%  від нормативної грошової оцінки землі ,  в зв’язку з  купівлею цього  об’єкту нерухомого майна, що належав Тальнівському РайСТ.

  

      3.Уповноважити сільського голову Деркач В.Є. укласти договорів оренди землі згідно п. 1 цього рішення.

 

      4. Попередити ТОВ  «Урочище Журавське», що згідно статті 17 Закону України «Про оренду землі»,  об’єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди.

 

      5. Спеціалісту - землевпоряднику сільської ради надати відповідну інформацію  податковому органу.

 

      6.Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Сільський голова                                                                        В.Є.Деркач


 

 

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

    24 -а  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                   РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                      с.Зеленьків                           № 24-19/VII

                     

Про добровільне припинення

права користування земельною ділянкою

 

      Розглянувши заяву гр.Максименко Сергія Петровича, який добровільно відмовляється від постійного користування  земельною ділянкою площею 0,10 га для ведення особистого селянського господарства , що розташована у с. Зеленьків по вулиці Будьоного, б/н  Тальнівського району  Черкаської області в адміністративних межах Зеленьківської сільської ради та  розташована в межах населеного пункту  в адміністративних межах Зеленьківської сільської ради із земель комунальної власності, керуючись

ч. 3, 4  ст.142 Земельного Кодексу України «Добровільна відмова від права постійного користування земельної ділянки » та п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1.Задовольнити  заяву гр. Максименка Сергія Петровича та  припинити  право користування земельною ділянкою розміром  0,10 га , що розташована у селі Зеленьків по вулиці Будьоного, б/н Тальнівського району  Черкаської області,  надану згідно рішення сільської ради від 24.03.1995 року

№ 2 для ведення особистого селянського господарства в зв`язку з її добровільною відмовою.

 

2. Віднести земельну ділянку розміром  0,10 га , що розташована у селі Зеленьків по вулиці Будьоного, б/н  Тальнівського району  Черкаської області, до вільного земельного фонду Зеленьківської сільської ради.

 

3.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. надати копію цього рішення податковому органу.

 

4.Визнати таким, що втратило чинність рішення Зеленьківської сільської ради  від  24.03.1995 № 2 в частині, що стосується гр.Максименка С.П..

 

5.Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Деркач В.Є.

 

Сільський голова                                                                                       В.Деркач

 

                                                                                

                              ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

             ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                 24 - а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017  року                      с.Зеленьків                                № 24-20/VII

   

 

Про уточнення  цільового

призначення земельної ділянки

Калько Людмили Андріївни

 

             Розглянувши заяву гр. Калько Людмили Андріївни від 10.10.2017 вх.№ 49, яка зареєстрована по вул.Михайла Грушевського, буд.3, кв.125 в м.Світловодськ, Кропивницької області про  уточнення  цільового призначення  земельної ділянки площею 0,2600 га з «для  ведення підсобного господарства» на «для ведення особистого селянського господарства», що розташована за адресою с.Зеленьків, вул.Горького, буд.27, сільська рада відмічає наступне,- земельна ділянка площею 0,2600 га, що розташована за адресою с.Зеленьків, вул.Горького, буд.27 перебуває у приватній власності Калько Людмили Андріївни на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки серія АВО № 305954, посвідченого приватним нотаріусом Тальнівського районного нотаріального округу від 20.12.2000 року, зареєстрованого в Реєстрі за №1550.

      Враховуючи, що Земельним Кодексом в редакції 2001 року не передбачено цільове призначення земельної ділянки « для ведення особистого підсобного господарства», відповідно до ст. ст...12, 121,122 Земельного Кодексу України в редакції 2001року,  наказу Держкомзему України №548 від 23.07.2010, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 01.11.2010року №1011/18306 «Про затвердження класифікації видів цільового призначення земель», роз’яснення Держкомзему України (лист № 15082/11/7-09 від 30.09.2009), керуючись підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада ВИРІШИЛА:

Взяти до відома, що :

    1.1. статтею 56 Земельного кодексу України в редакції 1992 року було встановлено, що громадянам України в межах населених пунктів можуть передаватися безоплатно у власність земельні ділянки площею до 0,6 га для ведення особистого підсобного господарства;

 

    1.2. відповідно до статті 121 Земельного кодексу України в редакції 2001 року, громадянам України в межах населених пунктів можуть передаватися безоплатно у власність земельні ділянки площею не більше 2 га для ведення особистого селянського господарства;

    

    1.3. відповідно до ст..5 Закону України «Про особисте селянське господарство», громадяни України,  які реалізували своє право на  безоплатну

приватизацію  земельної  ділянки для ведення особистого підсобного

господарства  в  розмірі  менше  2,0  гектара,  мають   право   на

збільшення земельної    ділянки   в   межах   норм,   установлених

статтею 121 Земельного кодексу України  для  ведення

особистого селянського господарства;

    1.4.   відповідно до листа  Державного комітету України по земельних ресурсах   N 14-22-4/2080 від 05.04.2002,     поняття  "особисте підсобне

господарство"   (ст. 56 Земельного кодексу України від 18.12.1990 р.

N 561-XII  ) та "особисте селянське господарство" (ст.  33 Земельного       кодексу     України від 25.10.2001 р.  N 2768-III ) за змістом тотожні.

 

 1. Уточнити  вид цільового призначення земельної ділянки площею 0,2600 га, яка знаходиться за адресою  вул.Горького, буд.27, с.Зеленьків, Тальнівського району, Черкаської області та перебуває у приватній власності Калько Людмили Андріївни на підставі  договору купівлі продажу земельної ділянки серія АВО № 305954, посвідченого приватним нотаріусом Тальнівського районного нотаріального округу від 20.12.2000 року, зареєстрованого в Реєстрі за №1550, відповідно до нового діючого законодавства , а саме:

           з «ведення особистого підсобного господарства»

           на «для ведення  особистого селянського господарства» .

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію агропромислового комплексу, земельних ресурсів , екології , комунального майна , соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                                                                    В.Деркач

 

                                                                                      

 

                                 ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24 -та  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                    РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                     с.Зеленьків                               № 24-21/VII

 

Про затвердження проекту

із землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Гаршиної Н.І..

 

          Розглянувши  заяву гр.Гаршиної Нелі Іванівни, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,1570 га та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,1570 га, громадянці Гаршиній Нелі Іванівні у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності за рахунок земель Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель сільськогосподарського призначення, вид угідь – рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул.Першого Травня, б/н.

 

        2. Передати гр.Гаршиній Нелі Іванівні у приватну власність земельну ділянку площею 0,1570га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою:20443 Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул.Першого Травня, б/н. Додатково повідомляємо, що дана громадянка раніше безоплатно для зазначених цілей земельну ділянку не отримувала та проектна документація на земельну ділянку не складалася.

       

        3.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

 

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                              ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24-СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                    с.Зеленьків                       № 24-22/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Шепелюку В.М.

 

          Розглянувши  заяву гр.Шепелюка Василя Максимовича, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,2558 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявник раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримував та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,2558 га, , громадянину Шепелюку Василю Максимовичу у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0588.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,2558 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Шепелюку Василю Максимовичу у приватну власність земельну ділянку площею 0,2558 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського  призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0588.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Шепелюку Василю Максимовичу, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області, третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                              ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24-СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                     с.Зеленьків                       № 24-23/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Цьоменка К.В.

 

          Розглянувши  заяву гр.Цьоменка Костянтина Васильовича, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,4208 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявник раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримував та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,4208 га, , громадянину Цьоменку Костянтину Васильовичу у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0592.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,4208 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Цьоменку Костянтину Васильовичу у приватну власність земельну ділянку площею 0,4208 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0592.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Цьоменку Костянтину Васильовичу, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24-СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                 РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                  с.Зеленьків                       № 24-24/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Лівіцької І.М.

 

          Розглянувши  заяву гр.Лівіцької Інни Михайлівни, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,4000 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявниця раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримувала та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,4000 га, , громадянки Лівіцької Інни Михайлівни у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0577.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,4000 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Лівіцькій Інні Михайлівні у приватну власність земельну ділянку площею 0,4000 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0577.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Лівіцькій Інні Михайлівні, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24-СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                     с.Зеленьків                       № 24-25/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Гудаліна С.Є.

 

          Розглянувши заяву гр.Гудаліна Сергія Євгенійовича, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,4400 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявник раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримував та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,4400 га, , громадянину Гудаліну Сергію Євгенійовичу у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0590.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,4400 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарствого призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Гудаліну Сергію Євгенійовичу у приватну власність земельну ділянку площею 0,4400 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0590.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Гудаліну Сергію Євгенійовичу, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24-СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ                   

                  РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                     с.Зеленьків                       № 24-26/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Нечитайла В.В..

 

          Розглянувши  заяву гр.Нечитайла Василя Васильовича, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,4100 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявник раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримував та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,4100 га, громадянину Нечитайлу Василю Васильовичу у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0585.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,4100 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Нечитайлу Василю Васильовичу у приватну власність земельну ділянку площею 0,4100 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0585.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Нечитайлу Василю Васильовичу, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

 

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24-СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                     с.Зеленьків                       № 24-27/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Цьоменка В.К.

 

          Розглянувши  заяву гр.Цьоменка Володимира Карповича, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,3100 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявник раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримував та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада   ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,3100 га, громадянину Цьоменку Володимиру Карповичу у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0597.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,3100 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Цьоменку Володимиру Карповичу у приватну власність земельну ділянку площею 0,3100 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0597.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Цьоменку Володимиру Карповичу, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області, третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24-СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                     с.Зеленьків                       № 24-28/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Дерещук В.К..

 

          Розглянувши  заяву гр. Дерещук Валентини Костянтинівни, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,8200 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявниця раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримувала та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,8200 га, громадянці Дерещук Валентині Костянтинівні у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0582.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,8200 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Дерещук Валентині Костянтинівні  у приватну власність земельну ділянку площею 0,8200 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0582.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Дерещук Валентині Костянтинівні, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24-СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                   

                РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року               с.Зеленьків                       № 24-29/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Лінкевич М.І.

 

          Розглянувши  заяву гр.Лінкевич Марії Іванівни, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,3300 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявниця раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримувала та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою Лінкевич Марії Іванівни щодо відведення земельної ділянки площею 0,3300 га, громадянці у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0579.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,3300 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Лінкевич Марії Іванівні у приватну власність земельну ділянку площею 0,3300 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0579.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Лінкевич Марії Іванівні, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24-СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                   

                РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року               с.Зеленьків                       № 24-30/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Бартош С.Л.

 

          Розглянувши  заяву гр.Бартош Світлани Леонідівни, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,4300 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявниця раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримувала та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою Бартош Світлани Леонідівни щодо відведення земельної ділянки площею 0,4300 га, громадянці у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля, за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0607.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,4300 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Бартош Світлані Леонідівні у приватну власність земельну ділянку площею 0,4300 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0607.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Бартош Світлані Леонідівні, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                                 ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24-СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                   

                  РІШЕННЯ

 

18 жовтня   2017 року                   с.Зеленьків                       № 24-31/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Винник Н.М.

 

          Розглянувши  заяву гр.Винник Наталії Михайлівни, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,4500 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявниця раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримувала та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,4500 га, , громадянці Винник Наталії Михайлівні у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків,  вул.   Садова,      б/н, кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0606.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,4500 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Винник Наталії Михайлівні  у приватну власність земельну ділянку площею 0,4500 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0606.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Винник Наталії Михайлівні, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24-СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                   

                  РІШЕННЯ

 

18 жовтня   2017 року                   с.Зеленьків                       № 24-32/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Рябої М.М.

 

          Розглянувши  заяву гр.Рябої Марії Михайлівни, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,7800 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявниця раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримувала та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,7800 га, громадянці Рябій Марії Михайлівні у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0603.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,7800 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Рябій Марії Михайлівні  у приватну власність земельну ділянку площею 0,7800 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0603.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Рябій Марії Михайлівні, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24-СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                   

                  РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                      с.Зеленьків                       № 24-33/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Байдак Г.П.

 

          Розглянувши  заяву гр.Байдак Галини Петрівни, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,3000 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявниця раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримувала та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,3000 га, громадянці Байдак Галині Петрівні у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0580.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,3000 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Байдак Галині Петрівні у приватну власність земельну ділянку площею 0,3000 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0580.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Байдак Галині Петрівні, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області, третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24-СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                   

                  РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                     с.Зеленьків                       № 24-34/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Плахотнюк Т.Г.

 

          Розглянувши  заяву гр.Плахотнюк Тетяни Григорівни, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,6000 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявниця раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримувала та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,6000 га, громадянці Плахотнюк Тетяні Григорівні у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0578.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,6000 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Плахотнюк Тетяні Григорівні у приватну власність земельну ділянку площею 0,6000 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0578.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається Плахотнюк Тетяні Григорівні, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24-СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                      с.Зеленьків                       № 24-35/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Ноги О.О.

 

          Розглянувши  заяву гр.Ноги Ольги Олександрівни, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,4000 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявниця раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримувала та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,4000 га, громадянці Ноги Ользі Олександрівні у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарствого призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля, за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0605.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,4000 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Ноги Ользі Олександрівні у приватну власність земельну ділянку площею 0,4000 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0605.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Ноги Ользі Олександрівні, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

 

 

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24-СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                     с.Зеленьків                       № 24-36/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Нечитайло Г.І.

 

          Розглянувши  заяву гр.Нечитайло Галини Іванівни, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,4700 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявниця раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримувала та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,4700 га, , громадянці Нечитайло Галині Іванівні у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0586.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,4700 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарствого призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Нечитайло Галині Іванівні у приватну власність земельну ділянку площею 0,4700 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0586.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Нечитайло Галині Іванівні, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області, третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

 

 

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24-СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                   

                  РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                     с.Зеленьків                       № 24-37/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Звіряки І.П.

 

          Розглянувши  заяву гр.Звіряки Івана Петровича, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,6500 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявник раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримував та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада   ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,6500 га, громадянину Звіряці Івану Петровичу у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0581.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,6500 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Звіряці Івану Петровичу у приватну власність земельну ділянку площею 0,6500 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0581.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Звіряці Івану Петровичу, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

 

 

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                              ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24 - СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                 РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                  с.Зеленьків                       № 24-38/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Гаркового Ю.Л.

 

          Розглянувши  заяву гр.Гаркавого Юрія Леонідовича, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,5500 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявник раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримував та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада   ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,5500 га, громадянину Гаркавому Юрію Леонідовичу у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0598.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,5500 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Гаркавому Ю.Л. у приватну власність земельну ділянку площею 0,5500 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0598.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Гаркавому Юрію Леонідовичу, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                              ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24 -  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                   

                  РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                     с.Зеленьків                       № 24-39/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Цьоменко М.Д.

 

          Розглянувши  заяву гр.Цьоменко Марії Дмитрівни, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,1600 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявниця раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримувала та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,5100 га, громадянці Цьоменко Марії Дмитрівні у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0576.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,5100 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Цьоменко Марії Дмитрівні у приватну власність земельну ділянку площею 0,5100 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0576.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Цьоменко Марії Дмитрівні, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

 

 

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24 -  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                   

                  РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                     с.Зеленьків                       № 24-40/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Мачуської Н.І..

 

          Розглянувши  заяву гр.Мачуської Надії Іванівни, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,4000 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявниця раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримувала та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,4000 га, громадянки Мачуської Надії Іванівни у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0601.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,4000 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Мачуській Надії Іванівні у приватну власність земельну ділянку площею 0,4000 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0601.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Мачуській Надії Іванівні, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24 -  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                   

                  РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                     с.Зеленьків                       № 24-41/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Дороша О.Г.

 

          Розглянувши  заяву гр.Дороша Олександра Гавриловича , проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,3000 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявник раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримував та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада   ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,3000 га, громадянину Дорошу Олександру Гавриловичу у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0604.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,3000 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Дорошу Олександру Гавриловичу у приватну власність земельну ділянку площею 0,3000 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0604.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Дорошу Олександру Гавриловичу, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

 

 

 

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 

                              ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24 -  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                   

                  РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                     с.Зеленьків                       № 24-42/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Савчука Д.Т.

 

          Розглянувши  заяву гр.Савчука Дмитра Тимофійовича, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,4000 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявник раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримував та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада   ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,4000 га, громадянину Савчуку Дмитру Тимофійовичу у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0600.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,4000 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Савчуку Дмитру Тимофійовичу у приватну власність земельну ділянку площею 0,4000 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0600.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Савчуку Дмитру Тимофійовичу, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

 

 

 

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач


 

 
  GERB

                                                      

                              ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24 -СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                 РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                 с.Зеленьків                       № 24-43/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Півтораку  В.В.

 

          Розглянувши  заяву гр.Півторака Володимира Володимировича, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,5000 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявник раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримував та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада   ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,5000 га, громадянину Півторака Володимира Володимировича у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0584.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,5000 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Півтораку Володимиру Володимировичу у приватну власність земельну ділянку площею 0,5000 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0584.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Півтораку Володимиру Володимировичу, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

 

 

 

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24 -СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                   

                 РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                   с.Зеленьків                       № 24-44/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Байдака С.В.

 

          Розглянувши  заяву гр.Байдака Сергія Володимировича, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,2100 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявник раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримував та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,2100 га, громадянину Байдака Сергія Володимировича у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0591.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,2100 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Байдаку Сергію Володимировичу у приватну власність земельну ділянку площею 0,2100 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0591.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Байдаку Сергію Володимировичу, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

 

 

 

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24 -СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                   

                  РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                     с.Зеленьків                       № 24-45/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Кутас Л. М.

 

          Розглянувши  заяву гр.Кутас Лідії Мефодіївни, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,5600 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявниця раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримувала та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,5600 га, громадянці Кутас Лідії Мефодіївни у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0593.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,5600 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Кутас Лідії Мефодіївні у приватну власність земельну ділянку площею 0,5600 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0593.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Кутас Лідії Мефодіївні, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24 -  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                   

                 РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                  с.Зеленьків                       № 24-46/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Винник Н.В..

 

          Розглянувши  заяву гр.Винник Надії Василівни, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,1600 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявниця раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримувала та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,1600 га, громадянки Винник Надії Василівні у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0583.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,1600 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Винник Надії Василівні у приватну власність земельну ділянку площею 0,1600 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0583.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Винник Надії Василівні, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

 

 

 

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24 -СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                   

                 РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                  с.Зеленьків                       № 24-47/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Куліш Л.С.

 

          Розглянувши  заяву гр. Куліш Лесі Степанівни, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,4000 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявниця раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримувала та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,4000 га, громадянці Куліш Лесі Степанівні у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0595.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,4000 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Куліш Лесі Степанівні  у приватну власність земельну ділянку площею 0,4000 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0595.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Куліш Лесі Степанівні, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

 

 

 

 

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24 -СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                   

                 РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                  с.Зеленьків                       № 24-48/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Рубанчук Т.Г.

 

          Розглянувши  заяву гр. Рубанчук Тетяни Григорівни, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,6000 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявниця раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримувала та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,6000 га, громадянки Рубанчук Тетяни Григорівни  у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0587.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,6000 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Рубанчук Тетяні Григорівні у приватну власність земельну ділянку площею 0,6000 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0587.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Рубанчук Тетяні Григорівні, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

 

 

 

 

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                              ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24 -  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                   

                  РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                     с.Зеленьків                       № 24-49/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Аскевич О.А.

 

                                    Розглянувши  заяву гр.Аскевич Олени Олексіївни, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,4000 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявниця раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримувала та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,4000 га, громадянці Аскевич Олени Олексіївни у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0594.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,4000 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Аскевич Олені Олексіївні у приватну власність земельну ділянку площею 0,4000 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0594.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Аскевич Олені Олексіївні, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

 

 

 

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                             ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24 -  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                 РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                  с.Зеленьків                       № 24-50/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Цьоменко О.Ф.

 

          Розглянувши  заяву гр.Цьоменко Ольги Федотівни, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,4000 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявниця раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримувала та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,4000 га, громадянки Цьоменко Ольги Федотівни у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0602.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,4000 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Цьоменко Ользі Федотівні у приватну власність земельну ділянку площею 0,4000 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0602.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Цьоменко Ользі Федотівні, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

 

 

 

 

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                              ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24 -  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                   

                 РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                  с.Зеленьків                       № 24-51/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Трясоруб І.М.

 

          Розглянувши  заяву гр. Трясоруб Ірини Михайлівни, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,5000 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявниця раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримувала та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,5000 га, громадянки Трясоруб Ірини Михайлівни у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0589.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,5000 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Трясоруб Ірині Михайлівні у приватну власність земельну ділянку площею 0,5000 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0589.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Трясоруб Ірині Михайлівні, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

 

 

 

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                              ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24 - СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року                     с.Зеленьків                       № 24-52/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Крисюк П.І.

 

          Розглянувши  заяву гр.Крисюк Павліни Іванівни, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,3000 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявниця раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримувала та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,3000 га, громадянки Крисюк Павліні Іванівні у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0599.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,3000 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Крисюк Павліні Іванівні у приватну власність земельну ділянку площею 0,3000 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0599.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Крисюк Павліні Іванівні, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

 

 

 

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     24-СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                   

                РІШЕННЯ

 

18 жовтня 2017 року               с.Зеленьків                       № 24-53/VII

 

Про затвердження проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Кузьмич В.П.

 

          Розглянувши  заяву гр.Кузьмич Валентини Павлівни, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,4000 га у власність по вул..Садова, бн для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявниця раніше безоплатно для зазначених цілей  земельну ділянку не отримувала та  пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою Кузьмич Валентини Павлівни щодо відведення земельної ділянки площею 0,4000 га, громадянці у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н, кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0596.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,4000 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля.

 

        3. Передати гр.Кузьмич Валентині Павлівні у приватну власність земельну ділянку площею 0,4000 га дляведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь рілля,  за адресою: 20443, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул. Садова, б/н,  кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0596.

 

 

        4. Взяти до відома, що проект землеустрою, вказаний в п.1 цього рішення розроблявся в трьох примірниках, із яких перший передається  Кузьмич Валентині Павлівні, другий – в архів  Відділу у Тальнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області , третій – Державному фонду документації із землеустрою.

       

        5.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести ві