ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 25-а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

    15 листопада 2017 року                  с.Зеленьків                       № 25-1/VII

   

 Про звіт сільського голови

 щодо здійснення державної

 регуляторної політики в 2017 році

 

        На виконання статті 38  Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо заслуховування щорічного   звіту   сільського голови  про  здійснення  державної  регуляторної політики та оприлюднення його в ЗМІ, , відповідно до статей 42, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради та врахувавши пропозиції відповідальної постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів,  сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

    1.Звіт сільського голови щодо здійснення державної регуляторної політики в 2017 році взяти до відома (додається).

    2.Виконавчому апарату  сільської ради  продовжити роботу над забезпеченням додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради.

    3. Доручити секретарю ради Сокуренко С.М. оприлюднити  звіт сільського голови  щодо здійснення державної регуляторної політики   сільською радою в 2017 році на сайті сільської ради, про що надрукувати повідомлення  в одному з районних друкованих ЗМІ.

    4.Конроль за виконанням рішенняпокласти на сільського голову та на комісію з питаньпланування,  бюджету та фінансів сільської ради.

 

 

 Сільський голова                                                                                      В.Деркач     

                                                                         Додаток  1

                                                                        до рішення сільської ради                                                                                          

                                                                        від 15 листопадароку №25-1/VII

                                                                                                                                               

 

Звіт

сільського голови  щодо здійснення державної регуляторної політики

в 2017  році

 

     На виконання основних принципів державної регуляторної політики, передбачених  Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та інших законодавчих актів,які регулюють даний вид діяльності,  сільською радою  постійно проводиться робота, спрямована на поліпшення умов для розвитку господарської діяльності, а також вдосконалення  правового регулювання  господарських і адміністративних відносин між регуляторними органами та суб"єктами господарювання.

 

      В   сільській раді  всі дії виконувались згідно порядку підготовки, прийняття,  відстеження регуляторних актів та процедур державної регуляторної політики, які виписані в Регламенті сільської ради.

 

      Зокрема проекти регуляторних актів:

 

розглядались на засіданнях постійної комісії  сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів, на яку покладено повноваження  у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

оприлюднювались шляхом публікації у районній газеті "Тальнівщина" та на офіційному сайті  сільської ради для одержання пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб.

 

      Планування роботи з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності проводились  з урахуванням вимог частин 3 та 4 статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"  щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та отримання проектів регуляторних актів, а також змін до них. План діяльності з підготовки  сільською радою проектів регуляторних актів на наступний календарний рік приймається не пізніше

15грудня поточного року.

      

      Затверджений план    діяльності    з    підготовки   проектів

регуляторних актів,  а також зміни до нього оприлюднюються не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

 

      З метою визначення чи досягають регуляторні акти мети, заради якої їх було впроваджено, чи виконуються вимоги та процедури, встановлені цими актами, в установлений термін проводилось відстеження результативності регуляторних актів.

 

       До проектів регуляторних актів розробниками готувалися аналізи регуляторного впливу з дотриманням вимог статей 7, 8, 9, 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308із змінами  «Про затвердження методикипроведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта.

 

 Всього сільською радою за  2017р. прийнято3  регуляторних актів,  в тому числі:

 

1. Про  встановлення   ставокземельногоподатку,  пільг з його  сплати та  

    розміру орендної плати на  2018 рік ;

2.Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік ; 

3. Про   Порядок проведення конкурсівна право оренди комунального майна, що належить   територіальній громаді та  затвердження Методики розрахунку, ставки орендної плати , пропорції розподілу

плати за оренду комунального майна,форми типового договору оренди комунального майна».

  

   Станом на 01.11.2017 року  у   сільській раді є  3  діючих регуляторних акти, які розміщені на її офіційному веб-сайті.

 

     Протягом 2017 року робота сільської ради  була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також відкритості прозорості процесу регуляторної діяльності.

 

     Особлива увага радою приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів

 

    Сільська  рада планує у 2018 році продовжити роботу із забезпечення дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні державної регуляторної політики.

 

 

 Сільський голова                                                                             В.Деркач                                                    

 

 
 

                                                        

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                25-а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

15 листопада 2017 року                с.Зеленьків                        №25-2/VII

 

Про план діяльності з  підготовки та

перегляду  проектіврегуляторних

актів  сільської ради на 2018рік

 

      Заслухавши та обговоривши доповідь голови постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, відповідно до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконаня  частини 1 статті 7,  статті 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", врахувавши попозиції постійних комісій сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

 

          1.Затвердити план діяльності з підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2018рік (додається).

 

          2.Доручити секретарю ради Сокуренко С.М.  оприлюднити план діяльностіз підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2018рік до 15 грудня 2017 року на сайті сільської ради.

 

          3. Конроль за виконанням плану діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2018 рік покласти на сільського голову та на комісію з питань планування, бюджету та фінансів сільської ради

 

     

 

Сільський голова                                                                                     В.Деркач                      

 

 

   

                                                                                                                                            Додаток до рішення сільської ради

                                                                                                                                            від 15 листопада 2017року №25-2/VII

 

 

 

         План діяльності з підготовкита перегляду проектів регуляторних актів  сільської ради на 2018 рік

____________________________________________________________________________________________________________

  №п/п  Вид документа  Назва проекту                Мета прийняття проекту  Термін підготовки         Розробник  Джерела

                                          регуляторного акту    регуляторного акту           проекту регуляторного                     оприлюднення

                                                                                                                              акту

     1                 2                             3                                           4                                           5                            6                       7

__________________________________________________________________________________________________________           

 

 1.     Рішення ради        Про місцеві податки і  Забезпечення надходжень         травень- 2018        Постійна комісія     Cайт с/р

                                        збори          на 2019рік            до сільського бюджету            -червень                 з питань бюджету 

                                                                                                                                                                    та фінансів             

         

         

 

2.       Рішення   ради     Про затвердження      Забезпечення надходжень          травень- 2018       Постійна комісія    -«-

                                        ставок земельного      до сільського бюджету                -червень               з питань бюджету     

                                        податку, пільг з                                                                                               та фінансів             

                                        його сплати

                                        на 2019 рік

 

 

Секретар сільської ради                                                                                                                                                        С.Сокуренко

 

 
 

                                                        

                                 ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 25-а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

    15 листопада 2017 року                  с.Зеленьків                       № 25-1/VII

   

 Про звіт сільського голови

 щодо здійснення державної

 регуляторної політики в 2017 році

 

        На виконання статті 38  Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо заслуховування щорічного   звіту   сільського голови  про  здійснення  державної  регуляторної політики та оприлюднення його в ЗМІ, , відповідно до статей 42, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради та врахувавши пропозиції відповідальної постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів,  сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

    1.Звіт сільського голови щодо здійснення державної регуляторної політики в 2017 році взяти до відома (додається).

    2.Виконавчому апарату  сільської ради  продовжити роботу над забезпеченням додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради.

    3. Доручити секретарю ради Сокуренко С.М. оприлюднити  звіт сільського голови  щодо здійснення державної регуляторної політики   сільською радою в 2017 році на сайті сільської ради, про що надрукувати повідомлення  в одному з районних друкованих ЗМІ.

    4.Конроль за виконанням рішенняпокласти на сільського голову та на комісію з питаньпланування,  бюджету та фінансів сільської ради.

 

 

 Сільський голова                                                                                      В.Деркач                                                    

                                                                         Додаток  1

                                                                        до рішення сільської ради                                                                                          

                                                                        від 15 листопадароку №25-1/VII

                                                                                                                                               

 

Звіт

сільського голови  щодо здійснення державної регуляторної політики

в 2017  році

 

     На виконання основних принципів державної регуляторної політики, передбачених  Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та інших законодавчих актів,які регулюють даний вид діяльності,  сільською радою  постійно проводиться робота, спрямована на поліпшення умов для розвитку господарської діяльності, а також вдосконалення  правового регулювання  господарських і адміністративних відносин між регуляторними органами та суб"єктами господарювання.

 

      В   сільській раді  всі дії виконувались згідно порядку підготовки, прийняття,  відстеження регуляторних актів та процедур державної регуляторної політики, які виписані в Регламенті сільської ради.

 

      Зокрема проекти регуляторних актів:

 

розглядались на засіданнях постійної комісії  сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів, на яку покладено повноваження  у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

оприлюднювались шляхом публікації у районній газеті "Тальнівщина" та на офіційному сайті  сільської ради для одержання пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб.

 

      Планування роботи з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності проводились  з урахуванням вимог частин 3 та 4 статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"  щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та отримання проектів регуляторних актів, а також змін до них. План діяльності з підготовки  сільською радою проектів регуляторних актів на наступний календарний рік приймається не пізніше

15грудня поточного року.

      

      Затверджений план    діяльності    з    підготовки   проектів

регуляторних актів,  а також зміни до нього оприлюднюються не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

 

      З метою визначення чи досягають регуляторні акти мети, заради якої їх було впроваджено, чи виконуються вимоги та процедури, встановлені цими актами, в установлений термін проводилось відстеження результативності регуляторних актів.

 

       До проектів регуляторних актів розробниками готувалися аналізи регуляторного впливу з дотриманням вимог статей 7, 8, 9, 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308із змінами  «Про затвердження методикипроведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта.

 

 Всього сільською радою за  2017р. прийнято3  регуляторних актів,  в тому числі:

 

1. Про  встановлення   ставокземельногоподатку,  пільг з його  сплати та  

    розміру орендної плати на  2018 рік ;

2.Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік ; 

3. Про   Порядок проведення конкурсівна право оренди комунального майна, що належить   територіальній громаді та  затвердження Методики розрахунку, ставки орендної плати , пропорції розподілу

плати за оренду комунального майна,форми типового договору оренди комунального майна».

  

   Станом на 01.11.2017 року  у   сільській раді є  3  діючих регуляторних акти, які розміщені на її офіційному веб-сайті.

 

     Протягом 2017 року робота сільської ради  була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також відкритості прозорості процесу регуляторної діяльності.

 

     Особлива увага радою приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів

 

    Сільська  рада планує у 2018 році продовжити роботу із забезпечення дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні державної регуляторної політики.

 

 

 Сільський голова                                                                             В.Деркач                                                    

 

 
 

                                                        

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                25-а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

15 листопада 2017 року                с.Зеленьків                        №25-2/VII

 

Про план діяльності з  підготовки та

перегляду  проектіврегуляторних

актів  сільської ради на 2018рік

 

      Заслухавши та обговоривши доповідь голови постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, відповідно до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконаня  частини 1 статті 7,  статті 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", врахувавши попозиції постійних комісій сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

 

          1.Затвердити план діяльності з підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2018рік (додається).

 

          2.Доручити секретарю ради Сокуренко С.М.  оприлюднити план діяльностіз підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2018рік до 15 грудня 2017 року на сайті сільської ради.

 

          3. Конроль за виконанням плану діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2018 рік покласти на сільського голову та на комісію з питань планування, бюджету та фінансів сільської ради

 

     

 

Сільський голова                                                                                     В.Деркач                      

 

 

   

                                                                                                                                            Додаток до рішення сільської ради

                                                                                                                                            від 15 листопада 2017року №25-2/VII

 

 

 

         План діяльності з підготовкита перегляду проектів регуляторних актів  сільської ради на 2018 рік

____________________________________________________________________________________________________________

  №п/п  Вид документа  Назва проекту                Мета прийняття проекту  Термін підготовки         Розробник  Джерела

                                          регуляторного акту    регуляторного акту           проекту регуляторного                     оприлюднення

                                                                                                                              акту

     1                 2                             3                                           4                                           5                            6                       7

__________________________________________________________________________________________________________           

 

 1.     Рішення ради        Про місцеві податки і  Забезпечення надходжень         травень- 2018        Постійна комісія     Cайт с/р

                                        збори          на 2019рік            до сільського бюджету            -червень                 з питань бюджету 

                                                                                                                                                                    та фінансів             

         

         

 

2.       Рішення   ради     Про затвердження      Забезпечення надходжень          травень- 2018       Постійна комісія    -«-

                                        ставок земельного      до сільського бюджету                -червень               з питань бюджету     

                                        податку, пільг з                                                                                               та фінансів             

                                        його сплати

                                        на 2019 рік

 

 

Секретар сільської ради                                                                                                                                                        С.Сокуренко