Рішення 38 сесії від 21.11.2018р.

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     38-а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

21 листопада 2018                           с.Зеленьків                                № 38-6/VII

   

 

Про уточнення  цільового

призначення земельної ділянки

Кутас Лідії Василівни

 

             Розглянувши заяву гр.Кутас Лідії Василівни від 31.10.2018 вх.№44, яка зареєстрована в с.Зеленьків, вул.Першого Травня, 6 про  уточнення  цільового призначення  земельної ділянки площею 0,25 га з «для  ведення підсобного господарства» на «для ведення особистого селянського господарства», що розташована за адресою с.Зеленьків, вул.Першого Травня, 6, сільська рада відмічає наступне: земельна ділянка площею 0,25 га, що розташована за адресою с.Зеленьків, вул.Першого Травня, 6 та надана Кутас Л.В. згідно свідоцтва про право на спадшину за законом в.о. державного нотаріуса Тальнівської нотаріальної контори від 20.09.2000 року, зареєстрованого в Реєстрі за №5644.

      Враховуючи, що Земельним Кодексом в редакції 2001року не передбачено цільове призначення земельної ділянки « для ведення особистого підсобного господарства», відповідно до ст. ст...12, 121,122 Земельного Кодексу України в редакції 2001року,  наказу Держкомзему України №548 від 23.07.2010, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 01.11.2010року №1011/18306 «Про затвердження класифікації видів цільового призначення земель», роз’яснення Держкомзему України (лист № 15082/11/7-09 від 30.09.2009), керуючись підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Взяти до відома, що :

    1.1. статтею 56 Земельного кодексу України в редакції 1992 року було встановлено, що громадянам України в межах населених пунктів можуть передаватися безоплатно у власність земельні ділянки площею до 0,6 га для ведення особистого підсобного господарства;

 

    1.2. відповідно до статті 121 Земельного кодексу України в редакції 2001 року, громадянам України в межах населених пунктів можуть передаватися безоплатно у власність земельні ділянки площею не більше 2 га для ведення особистого селянського господарства;

    

    1.3. відповідно до ст..5 Закону України «Про особисте селянське господарство», громадяни України,  які реалізували своє право на  безоплатну

приватизацію  земельної  ділянки для ведення особистого підсобного

господарства  в  розмірі  менше  2,0  гектара,  мають   право   на

збільшення земельної    ділянки   в   межах   норм,   установлених

статтею 121 Земельного кодексу України  для  ведення

особистого селянського господарства;

    1.4.   відповідно до листа  Державного комітету України по земельних ресурсах   N 14-22-4/2080 від 05.04.2002,     поняття  "особисте підсобне

господарство"   (ст. 56 Земельного кодексу України від 18.12.90 р.

N 561-XII  ) та "особисте селянське господарство" (ст.  33 Земельного       кодексу     України від 25.10.2001 р.  N 2768-III ) за змістом тотожні.

 

Уточнити  вид цільового призначення земельної ділянки площею 0,25 га, яка знаходиться за адресою  вул.Першого Травня, 6, с.Зеленьків Тальнівського району Черкаської області та надана Кутас Л.В. згідно свідоцтва про право на спадшину за законом в.о. державного нотаріуса Тальнівської нотаріальної контори від 20.09.2000 року, зареєстрованого в Реєстрі за №5644.

  1.  Відповідно до нового діючого законодавства , а саме:

           з «ведення особистого підсобного господарства»

           на «для ведення  особистого селянського господарства» .

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію агропромислового комплексу, земельних ресурсів , екології , комунального майна , соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                                                                    В.Деркач