Рішення 40 сесії від 20.12.2018 року

 

 

                                                             

 

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

40-а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

20 грудня  2018 року                       с. Зеленьків                                   №40-14/VII

 

 

 

Про затвердження паспорта  Програми

«Питна  вода та питне  водозабезпечення  населення

Зеленьківської   сільської ради  на 2018 – 2020 роки»

та заходи і та кошторис витрат  щодо її реалізації

 

Заслухавши інформацію сільського голови, врахувавши пропозиції депутатів та висновок постійної комісії сільської ради  з питань планування,  бюджету та фінансів, керуючись п.22 ч.1  статті  26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада  ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до пункту 1 рішення сільської ради від 20.12.2017р. №27-2/VII  «Про  Програму «Питна  вода та питне  водозабезпечення  населення Зеленьківської  сільської ради  на 2018 – 2020 роки» доповнивши її додатком    «Паспорт  Програми «Питна  вода та питне  водозабезпечення  населення Зеленьківської  сільської ради  на 2018 – 2020 роки» (додаток 1).
 2. Затвердити    План заходів та кошторис витрат на 2019 рік з реалізації Програми  «Питна  вода та питне  водозабезпечення  населення Зеленьківської      сільської ради  на 2018 – 2020 роки (далі – План заходів та кошторис)  ( додається ). 
 3. Головному бухгалтеру сільської ради, при  формуванні бюджету на 2019 рік, передбачити  кошти  на виконання    Плану заходів та кошторису  в сумі 36350 грн.

           4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію                       сільської ради  з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                    В.Деркач

 

Додаток 1

                                                                            до рішення сільської ради

                                                                        від 20.12.2018р.№40-14/VII

 

ПАСПОРТ

Програми «Питна  вода та питне  водозабезпечення  населення Зеленьківської   сільської ради  на 2018 – 2020 роки

 

з/п

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет сільської ради

 1.  

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2012-2020 роки,  Закон України «Про питну воду та питне водопостачання», Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 року № 118 «Деякі питання, пов'язані з виконанням Загальнодержавної програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки, Постанова Кабінету Міністрів від 05 квітня 2012 р. № 273 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Питна вода України» та від 19 вересня 2007 року № 1158 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села, поліпшення комунального обслуговування населення у сільській місцевості».

 1.  

Розробник програми

Виконавчий комітет сільської ради

 1.  

Співрозробники програми

-

 1.  

Відповідальний виконавець   програми

Виконавчий комітет

 1.  

Мета програми

 • поліпшення якісних показників питної води;
 • реконструкція та розвиток водопровідного  комплексу;
 • безперебійне надання послуг з водопостачання населенню.
 1.  

Термін реалізації програми

2018-2020 роки

 1.  

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Сільський бюджет та джерела, не заборонені законодавством

 1.  

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі коштів  сільського  бюджету

 

 

 

36350тис. гривень

 

 

36350тис. гривень

 1.  

Головні розпорядники коштів

Головні розпорядники коштів  сільського бюджету

 1.  

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми

 • реалізація державної та регіональної політики у сфері питного водопостачання;
 • підвищення рівня якості послуг для споживачів;
 • безперебійне надання послуг з водопостачання населенню.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                      В.Деркач

 

                                                        

 

 

                                                                                                                                                            

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення сільської ради

                                                                        від 20.12.2018р.№40-14/VII

 

Заходи та кошторис витрат

щодо реалізації  в 2019 році Програми « Питна вода та  питне водозабезпечення населення Зеленьківської сільської  ради на 2018 – 2020 роки»

 

 

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні

виконавці

Сума фінансування

 1.  

Заробітна плата обслуговуючого   персоналу, нарахування на  заробітну плату                 

2019 рік та протягом дії програми

Сільська рада

36150

 1.  

очистка артсвердловин від     ілістих відкладень

2019 рік

Сільська рада

0

 1.  

очистка башні від ілістих   відкладень

2019 рік

Сільська рада

0

 1.  

забезпечення належного контролю за якістю води у водогонах, дослідження води згідно державних стандартів

Постійно

Сільська рада

0

 1.  

ремонт водопровідної мережі 

2019рік та                                                     протягом дії                                                           програми

Сільська рада

200

 

         

Сільський голова                                                                 В.Деркач

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                         В.Деркач