Рішення 40 сесії від 20.12.2018 року

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

40-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VІІ СКЛИКАННЯ

                  

                   РІШЕННЯ

 

20.12.2018 року                      с. Зеленьків                         № 40-7/VII

Про заходи та кошторис  виконання  у 2019 році  Програми коригування  (оновлення) топографічної підоснови, схеми планування території та генерального плану села      на 2016-2020 роки та її паспорт

Відповідно до Програми коригування (оновлення) топографічної підоснови, схеми планування території та генерального плану села  на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням ради від 24.12.2015 року №4-12/VІІ Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011  № 559 «Про містобудівний кадастр»,  керуючись п. 22 та 42  ч.1 статті  26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити:
  2. заходи та кошторис   витрат з виконання  в 2019 році Програми коригування (оновлення) топографічної підоснови,  схеми планування території та генерального плану села   на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням ради від 24.12.2015 року №4-12/VІІ, (додаток 1);
  3. паспортПрограми коригування (оновлення) топографічної підоснови,  схеми планування території та генерального плану села   на 2016-2020 роки, (додаток 2).
  4. При  формуванні   сільського бюджету на 2019 рік передбачити  кошти в сумі 50 тис. грн. для фінансування робіт згідно п.1.1. цього рішення,
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.    

 

 

Сільський голова                                                              В.Деркач                                                   

                                                                                         

Додаток 1

                                                                                  До рішення ради

від 20.12.2018р.№40-7/VII  

               

ЗАХОДИ  ТА КОШТОРИС ВИТРАТ

 з    виконання  в 2019 році Програми коригування (оновлення) топографічної підоснови,  схеми планування території та генерального плану села   на 2016 – 2020 роки

                                            

№ з/п

Зміст заходів

Відповідальні

виконавці

Термін

виконання

Джерело та обсяги фінансування,

тис. грн..

 

1.

Виконання топогеодезичних та картографічних матеріалів на території  села з метою розроблення, погодження  та затвердження містобудівної документації – Генерального плану населеного пункту  

Спеціаліст ІІ категорії – землевпорядник сільської ради

2019

50000

 

2.

Замовлення   розробки   документації із коригування меж населеного пункту

Спеціаліст П категорії – землевпорядник сільської ради

2019

0

 

3.

Замовлення розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту

Спеціаліст П категорії – землевпорядник сільської ради

2019

0

 

 

 

 Сільський голова                                                                            В.Деркач                      

 

                                                               

                                                                                             Додаток 2                                                                                                                                                 До рішення ради

від 20.12.2018р.№40-7/VII  

 

ПАСПОРТ

програми коригування (оновлення) топографічної підоснови,  схеми планування території та генерального плану села   на 2016 – 2020 роки

 

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет сільської ради

1

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закони України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування території України», «Про місцеве самоврядування в Україні».

2

 

Розробник програми

Виконавчий комітет сільської ради

3

Співрозробники програми

-

4

Відповідальний виконавець   програми

Спеціаліст ІІ категорії ( землевпорядник) сільської ради

5.

Мета програми

КФК 7130 ( заходи із землеустрою)  :

розроблення містобудівної та документації із землеустрою  місцевого рівня із залученням коштів сільського  бюджету та інших джерел фінансування відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

5

Термін реалізації програми

2018-2020 роки

7

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Сільський бюджет та джерела, не заборонені законодавством

 

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

 

50 тис. гривень

 

 

9

у тому числі коштів  сільського  бюджету

50 тис. гривень

10.

Головні розпорядники коштів

Головні розпорядники коштів  сільського бюджету

11.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми

Дотримання  норм містобудівного                       та земельного законодавства  при   регулюванні  використання  територій  шляхом забезпечення дотримання затвердженої містобудівної документації. Створення  містобудівного кадастру, який в подальшому сприятиме містобудівній та економічній оцінці території села.

 

Сільський голова                                                           В.Деркач