Рішення 46 сесія від 16.10.2019 року

 

 
  GERB


ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

46-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

           РІШЕННЯ

16 жовтня 2019 року                     с. Зеленьків                            № 46-5/VII

Про створення постійно діючої

комісії на  списання основних

засобів, інших необоротних матеріальних

активів, нематеріальних активів

та  матеріальних цінностей

 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. за № 996-XIV із змінами,   Типової інструкції про порядок списання майна бюджетних установ, затвердженої наказом Міністерства фінансів України та Державним казначейством України від 29 листопада 2010 року № 447, Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 (із змінами та доповненнями), Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку  запасів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №11 (із змінами і доповненнями),  Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014  № 879 (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 13.09.2016р., № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання», наказу Державного казначейства України від 18.12.2000р. №130 «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання», Національних положень (Стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", 121 «Основні засоби», затверджених Міністерством фінансів України від 12.10.2010 за №1202  та Порядку списання майна, що перебуває в  комунальній власності територіальної громади, затвердженим рішенням сільської ради від 24 травня 2017 року №№ 21-2/VІІ:

 

 1. Для  списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, для проведення списання, визначення непридатності та встановлення неможливості подальшого використання запасів, а саме: малоцінних та швидкозношуваних предметів, господарських матеріалів і канцелярського приладдя, палива, запасних частин до транспортних засобів, машин і обладнання, інших матеріалів створити постійну діючу комісію  у складі:

 

 Голова комісії -       Сатанівська В.Г., голова постійної комісії з питань планування  бюджету та фінансів

Члени комісії:

 Панчук О.М.   -                  бухгалтер  бухгалтерської служби сільської  ради;

 Гаршина Н.І.   -                  касир  бухгалтерської служби сільської  ради;

 Горбаченко Л.Б. -      заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 

 1. Взяти до відома, що комісія:
 2. проводить у встановленому законодавством порядку інвентаризацію майна, пропонованого до списання, і за її результатами складає відповідний акт;
 3. проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації, а також даних бухгалтерського обліку;
 4. визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції;
 5. виявляє конкретні причини списання майна (морально застаріле, фізично зношене, не придатне для подальшого використання, зокрема в зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням чи ушкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха і не підлягає до відновленню або виявлене в результаті інвентаризації як нестача);
 6. визначає можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів і агрегатів об'єкта, що підлягає списанню;
 7. здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів і агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів і агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінні камені, визначає їхню кількість, вагу і контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідні балансові рахунки;
 8. складає відповідно до законодавства акти про списання майна за встановленою типовою формою.
 9.  за результатами роботи складає протокол засідання комісії, до якого додаються:

 - акт інвентаризації майна комунальної власності, що підлягає до списання;

 - акти про списання майна;

 - інші документи (копія акта про аварії, висновки відповідних інспекцій і т.п. ).

 

 1. Списання основних засобів, що проводиться за рішенням сільської ради, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, здійснюється відповідно до  Порядку списання майна, що перебуває в  комунальній власності територіальної громади, затвердженого рішенням сільської ради від 24.05.2017 №№ 21-2/VІІ. 

 

 1. Визнати  таким  що  втратило чинність рішення сесії сільської ради №31-3/VIIвід 18.04.2018 року «Про Про створення постійно діючої комісії на  списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та  матеріальних цінностей».

 

 1. Контроль  за  виконанням рішення  покласти на сільського голову Деркач В.Є.

 

Сільський голова                                                                         В.Деркач