ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                 

                                                           Р І Ш Е Н Н Я

 

05.08.2015                                                                                           № 48-1/VІ

 

Про доцільність та умови відчуження

комунального нерухомого майна – частини

внутрігосподарської меліоративної системи

 

     Заслухавши та обговоривши інформацію Зеленьківського сільського голови Деркач В.Є.  щодо відчуження  комунального майна – частини внутрігосподарської меліоративної системи , що знаходиться на зберіганні в АТП-17137 м.Тальне Черкаської області, розглянувши  Техніко-економічнеобґрунтування доцільності відчуження  майна  від 03.08.2015, акт інвентаризації майна комунальної власності, що підлягає відчуженню від 03.08.2015,  акт технічного стану майна від 03.08.2015 ,     протокол  № 45 засідання постійної  комісії з питань планування, бюджету та  фінансів  від 04.08.2015 щодо рекомендації сільській раді   відчужити  майно через аукціон, враховуючи  рішення сільської ради від 16.10.2013 №27/5 «Про Положення про впорядкування умов  відчуження  майна, що перебуває в  комунальній  власності територіальної громади с. Зеленьків» та те,  що  на даний час внутрігосподарська меліоративна система   не використовується, постійно зазнає негативного атмосферного впливу, потребує значного капітального ремонту та коштів для її зберігання,  з метою наповнення бюджету сільської ради,  недопущення втрати цінності комунального майна, керуючись статями 140, 142, 143, 146 Конституції України, статей 2, 4, 10, 21, пунктів 30  статті 26, статтею 60  Закону України «Про місцеве самоврядування», сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1. Сільська рада, діючи від імені та  в  інтересах територіальної     громади,

вважає  доцільним  відчужити  комунальне нерухоме майно -  внутрігосподарську меліоративну систему   загальною протяжністю 1636,5 м,  яка знаходиться на зберіганні в АТП-17137 Тальнівського району Черкаської області шляхом продажу її відповідною торгівельною організацією через аукціон.

 

2. Встановити наступні умови продажу вказаного в п.1 цього рішення  комунального майна:

2.1. Початкова ціна - згідно експертної оцінки, підтвердженої   звітом про вартість об’єкту оцінки, складеним експертом, який буде визначено згідно конкурсного відбору;

2.2. Переможець аукціону сплачує на користь  бюджету  сільської ради, витрати, понесені радою при виготовленні звіту експерта з оцінки комунального майна, в сумі, що зазначено в угоді на виконання робіт з  оцінки нерухомого майна.

2.3. Оплатою послуг торгівельної організації за проведення аукціону комунального майна є початкові  внески учасників аукціону, які не повертаються тим учасникам, які не стали переможцями.

2.4. Початкові внески учасників аукціону, вносяться безпосередньо на рахунок торгівельної організації, яка проводить аукціон з продажу комунального майна.

2.5. Сума коштів, яка повинна бути внесена переможцем аукціону, за виключенням початкового внеску, який є ще й оплатою послуг торгівельної організації за проведення аукціону, перераховується на рахунок місцевого бюджету Зеленьківської сільської ради.

2.6. Право власності щодо відчуженого комунального майна переходить до переможця аукціону з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу та його державної реєстрації в порядку встановленому чинним законодавством України.

2.8. Передача об’єкту з комунальної власності, підготовка та проведення аукціону щодо продажу комунального майна, здійснюється в порядку, що застосовується до продажу об’єктів державної власності. 

2.9. Доходи від відчуження об'єкту права комунальної власності  зараховуються  до    бюджету Зеленьківської  сільської ради    і  спрямовуються  на фінансування заходів, передбачених бюджетом  розвитку.

 

3. Доручити сільському голові Деркач В.Є. :

3.1. віднайти на конкурсній основі виконавців робіт з незалежної експертної оцінки майна,  які виготовлять звіт про експертну оцінку майна, що відчуджується;

 

3.2. віднайти на конкурсній основі торгівельну організацію, на яку буде покладено право на здійснення реалізації комунального нерухомого майна,  .

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                        В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                 

                                                           Р І Ш Е Н Н Я

 

05.08.2015                                                                                           № 48-2/VІ

 

Про дозвіл на відчуження частини

внутрігосподарської  меліоративної

системи, що перебуває у комунальній

власності

  

     Розглянувши лист Тальнівського  РВ УМВС у Черкаській області   від 03.07.2015 про те, що  труби  внутрігосподарської  меліоративної системи с.Зеленьків не перебувають під арештом в зв’язку з кримінальною справою щодо їх крадіжки, враховуючи що меліоративна система  перебуває у комунальній власності, відповідно до норм Господарського Кодексу України, Цивільного Кодексу України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про керування об'єктами державної власності", "Про передачу об'єктів права державної і комунальної власності", "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", "Про оренду державного і комунального майна", «Про товарну біржу», Постанови Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 року №803 "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності", керуючись рішеннями Зеленьківської сільської ради від 27.05.2008 року № 17/3 «Про прийняття  у комунальну власність сільської ради внутрігосподарської  меліоративної системи» та від 16.10.2013 №27/5 «   Про Положення про впорядкування умов  відчудження  майна, що перебуває в  комунальній  власності територіальної громади с. Зеленьків», сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

  1. Взяти до відома, що:

1.1 згідно акту приймання – передачі  внутрігосподарської меліоративної  системи від 19.05.2008 року, Зеленьківській сільській раді було передано на баланс  :

- мережу водопроводів, довжиною -10187 погонних метрів;

- гідранти – 564 шт.

- колодязів – 14 шт.  

- засувки -       8 шт. , всього залишковою вартістю 62 405 грн.

 

1.2. труби внутрігосподарської меліоративної  системи  були самовільно  відкопані невідомими особами та частину їх викрадено, в зв’язку з чим правоохоронними органами проводиться  перевірка ;

 

1.3. на збереження у ВАТ «Тальнівський  АТП 17137»  по  акту передано :

- 332 труби, загальною довжиною 1636,5 погонних  метрів.

 

  1. Дозволити  виконавчому комітету Зеленьківської сільської ради  вжити заходи щодо відчуження внутрігосподарської меліоративної  системи, що перебуває в комунальній власності, в порядку визначеному законодавством та  Положенням про впорядкування умов відчуження  майна, що є комунальною власністю територіальної громади с. Зеленьків, затвердженим рішенням сільської ради від 16.10.2013 №27/5 ( продаж через біржу, на аукціоні),   після  завершення заходів що проводяться правоохоронними  органами в зв’язку з крадіжкою  частини  меліоративної системи.

 

  1. Доручити сільському голові Деркач В.Є.  одержати документ про закінчення будь-яких дій  правоохоронних органів в  зв’язку з крадіжкою  частини  меліоративної системи, після чого  за наявності :

- техніко-економічного обґрунтування доцільності відчуження майна;

 - акта інвентаризації майна комунальної власності, що підлягає відчуженню ;

-акт технічного стану майна, складеного на дату оцінки;

-звіту про незалежну оцінку вартості майна, пропонованого до відчуження,

розпочати процедуру  відчуження .

 

4. Початкова ціна продажу комунального майна визначається на підставізвіту про  незалежнуоцінку. Незалежна оцінка майна, що підлягає відчуженню, проводиться згідно Закону України « Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

 

5. З  метою  відбору біржі для проведення аукціону з продажу майна,  виконавчому   комітету сільської ради провести вивчення інформації  щодо  середньо статичної  вартості  послуг  по  проведенню  аукціону  нерухомого  майна  та  відповідні  документи,  що  посвідчують  право  на  зайняття  даним  видом  діяльності,  не менше як у трьох юридичних осіб. 

    За наслідками розгляду надісланих пропозицій щодо умов проведення аукціону ( торгів), виконкому  сільської  ради   рекомендувати сільській  раді юридичну особу для залучення на договірній основі  для продажу комунального майна.

 

6. Напрямки використання коштів , які передбачається одержати в результаті відчуження, розглянути окремо на сесії сільської ради, обговоривши можливість спрямування їх на благоустрій села та направлення  як  субвенцію   під районну Мобілізаційну програму.

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села Зеленьківської сільської ради.

 

8. Дане рішення оприлюднити через мережу Інтернет.

 

Сільський голова                                                                               В.Деркач

                                                                                         

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                 

                                                           Р І Ш Е Н Н Я

 

05.08.2015                                                                                           № 48-3/VІ

 

Про оголошення конкурсного відбору

оцінювачів комунального майна

 

         Відповідно до статей  26,  60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей  9, 19  Закону України «Про оренду державного та комунального майна», наказу Фонду Держмайна України  від                         29.08.2011  N 1270, зареєстрованого в Міністерстві   юстиції України                              19 вересня 2011 р.   за № 1096/19834  «  Про затвердження Положення

про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності» із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду  державного майна № 659 від 20.05.2013, рішень сільської ради від 16.10.2013 №27/5 «Про Положення про впорядкування умов  відчудження  майна, що перебуває в  комунальній власності територіальної громади с. Зеленьків», від 05.08.2015 № 48-1/VІ  «Про доцільність та умови відчуження комунального нерухомого майна» та з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади,  забезпечення поповнення дохідної частини бюджету, заслухавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада   

 ВИРІШИЛА:

 

1. Утворити конкурсну комісію з відбору суб’єктів оціночної діяльності ( далі – конкурсна комісія) у складі згідно додатком .

2. Конкурсній комісії:

2.1. провести організаційно-правові заходи по проведенню конкурсу щодо визначення оцінювача коммунального нерухомого  майна  – частини внутрігосподарської меліоративної системи,  загальною протяжністю 1636,5 м,  яка знаходиться на зберігання в АТП-17137 Тальнівського району Черкаської області для її подальшого  продажу відповідною торгівельною організацією через аукціон;

 

2.2. провести відповідний конкурс до 03 вересня 2015р., але не раніше ніж через 20 днів після розміщення інформації про конкурс в друкованих ЗМІ та подати відповідний протокол.

 

3. Інформація про проведення конкурсу :

 - дата, час і місце проведення конкурсу - 02 вересня 2015 року, 9.00 год., сільська рада;

 - загальні відомості про об’єкт оцінки, що належать до комунальної власності територіальної громади села -  труби меліоративної внутрігосподарської системи в кількості 332 штук протяжністю 1636,5 м.;

 - кінцевий термін подання документів – 22 серпня 2015 року;

 - кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу -вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна, відповідна освіта;

 - місцезнаходження комісії, контактні телефони – с.Зеленьків, вул.Шевченка,1, сільська рада, тел.9-23-44.

 

 4. Секретарю сільської ради Сокуренко С.М. інформацію про проведення конкурсу опублікувати  в газеті «Колос Тальнівщини» та на сайті сільської ради за 15 днів до оголошеної дати проведення конкурсу.

 

5. Претенденти мають подати до сільської  ради конкурсну документацію:

 - заява на участь в конкурсі ;

 - копія установочного документа претендента;

 - копія кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі, та оцінювачів, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

  - копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

 - інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з належної оцінки майна у тому числі подібного майна тощо).

    Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

 

6. Голові конкурсної комісії Удачному Р.В. провести засідання комісії  у разі присутності не менше трьох четвертих від загального складу комісії та  за наявності не менш як двох учасників.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                       В.Деркач 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток

                                                                                                до рішення ради

                                                                                                від 05.08.2015№ 48-3/VІ

 

 

                                         С К Л А Д

     конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 

 

Удачний Роман Вікторович  - заступник  голови постійної комісії ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села Зеленьківської сільської ради,                                  голова комісії

                               

Сокуренко Світлана Миколаївна -   секретар сільської ради, секретар комісії

 

Панчук Ольга Михайлівна - бухгалтер сільської ради, член комісії

 

Романенко Олена Вікторівна - депутат сільської ради , член комісії

 

Сива Надія Петрівна - депутат сільської ради , член комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                       С.Сокуренко                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                 

                                                           Р І Ш Е Н Н Я

 

05.08.2015                                                                                           № 48-4/VІ

 

Про оголошення конкурсного відбору

виконавців послуг на виготовлення

проекту із землеустрою

 

      Заслухавши  інформацію   спеціаліста-землевпорядника сільської ради   Удачної О.М.  про необхідність оголошення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою для виготовлення та погодження в установленому порядку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 33  Закону  України « Про місцеве самоврядування  в Україні», статтями 12,173 ,174, 175,176 Земельного Кодексу  України , статтею 22 , пунктом  в  статті 27 Закону України «Про землеустрій»,наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 25.09.2012  № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.09.2012  за № 1655/21967 «Про Порядок закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах»,    сільська рада  ВИРІШИЛА:

 

1.Взяти до відома, що рішенням сільської ради від 16.04.2014  № 33-4/VІ  «Про зміну меж села Зеленьків Зеленьківської сільської ради Тальнівського району та оголошення конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою» затверджено персональний склад комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою  :

Удачний Роман Вікторович - голова  комісії, депутат сільської  ради

Коханівська Людмила Василівна -секретар комісії, депутат сільської  ради

Члени  комісії  :

Деркач Олексій  Якович - депутат сільської  ради

Пельменьова Наталія  Федотівна - депутат  сільської  ради

Звіряка Валентина Михайлівна -  депутат сільської  ради

Романенко Олена Вікторівна - депутат сільської ради

Сива Надія  Петрівна - депутат сільської  ради

Захаревич  Ярослава Михайлівна - представник територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів (за згодою)

 

2. Ввести до складу комісії члена комісії Удачну Оксану Миколаївну, спеціаліста-землевпорядника сільської ради.

  

 

 

3.Оголосити  конкурсний відбір виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою для виготовлення та погодження в установленому порядку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянокта провести його конкурсною комісією, утвореною п.1 та п.2  рішення Зеленьківської сільської раді від  05.08.2015 №48-4/VІ ,  але не раніше , ніж через 30 днів після розміщення інформації про конкурс  на сайті Держземагентства  України.              

 

4. Секретарю сільської ради Сокуренко С.М.  інформацію про проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою подати до районного відділу Держземагенства для розміщення на офіційному сайті Держземагенства  України.

 

5. Взяти до відома, що:

8.1.конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою" із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу;

8.2. до конкурсної документації  належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою,

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

згода на обробку персональних даних  (для претендента - фізичної особи - підприємця);

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

копія(ї) ліцензії(й);

проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою ), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою , яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати сільська рада  та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаної роботи;

конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  сільської ради з питань  агропромислового комплексу,  земельних  ресурсів , екології , комунального майна , соціального розвитку  села.

 

 

 

Сільський голова                                                                             В.Деркач

 

 
  GERB

                                                                         

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 РІШЕННЯ

 

05.08.2015                                                                                            № 48-5/VI  

 

Про  розгляд заяви Горбаченка С.М.

щодо надання земельної ділянки

для ведення особистого селянського

господарства

 

          Розглянувши заяву Горбаченка Сергія Михайловича від 04.08.2015, яка зареєстрована за адресою: с.Зеленьків, вул.Гагаріна,32,  про надання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись  ст.12,33,118,121,122 Земельного Кодексу України, Законом України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону  України “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», сільська  рада  ВИРІШИЛА  :

 

1. Відмовити Горбаченку Сергію Михайловичу, жителю с.Зеленьків, вул.Гагаріна,32, у задоволенні заяви щодо надання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в розмірі 2,0 га у зв’язку з тим, вільна земельна ділянка для вказаних цілей використання відсутня.

 

2. Секретарю сільської ради Сокуренко С.М. направити відповідь Горбаченку Сергію Михайловичу та копію цього рішення.

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                       В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герб України

                                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                            ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ                                                                                                                   

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я

05.08.2015                                                                                               №48-6/VI                                         

 

Про внесення змін до складу виконавчого

комітету Зеленьківської сільської ради

    

         Відповідно п.п.3 п.1 ст.26, п.п.5 п.3 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Регламентом сільської ради, затвердженим в новій редакції рішенням ради від 17.04.2013 №24/2, на підставі рішення сільської ради від 07.05.2015 № 45-1/VI«Про обрання секретаря  сільської ради», розпорядження сільського голови від 05.08.2015 №61 «Про секретаря сільської ради Сокуренко С.М.», враховуючи, що секретар сільської ради Сокуренко С.М. пройшла спеціальну перевірку, сільська  рада   ВИРІШИЛА   : 

 

1.  Взяти до відома, що згідно рішення сільської ради від 22.04.2015 №44-6/VI«Про дострокове припинення повноважень секретаря Зеленьківської сільської  ради Кобенко Н.М.та внесення змін до рішення першої сесії сільської  ради від 16.11. 2010 № 1/6 «Про персональний склад виконавчого комітету  сільської  ради» Кобенко Наталію Миколаївну виведено зі складу виконавчого комітету Зеленьківської сільської ради.

 

2. Ввести до складу виконавчого комітету Зеленьківської сільської ради секретаря сільської ради Сокуренко С.М., на яку покладено здійснення повноважень секретаря виконавчого комітету ради.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                       В.Деркач

 

 

 

 

                                                                                         

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                 

                                                           Р І Ш Е Н Н Я

 

05.08.2015                                                                                           № 48-7/VІ

 

Про відповідальну посадову особу за

реєстрацію актів цивільного стану, ведення

обліку, звітності  про  використання

бланків свідоцтв про державну реєстрацію

актів цивільного стану, а також їх зберігання

 

          Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» , керуючись пунктами 3.2 , 3.3 , 3.4 , 5.4  Порядку 

ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.10.2012 за  № 1578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  02.11 2012 за № 1845/22157             ( далі- Порядок) , підпунктом  5 пункту б  статті 38  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи, що в систему органів державної реєстрації актів цивільного стану , крім інших органів, входять  і  виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, врахувавши розпорядження сільського голови від 05.08.2015 №61 «Про секретаря ради та виконавчого комітету»,  рішення Зеленьківської сільської ради від 05.08.2015

№48-6/VІ « Про внесення змін до складу виконавчого комітету Зеленьківської сільської ради»,  сільська  рада  ВИРІШИЛА :

 

1.Покласти  на Сокуренко Світлану Миколаївну – секретаря ради персональну  відповідальність за виконання делегованих повноважень органів державної виконавчої влади щодо  реєстрації актів цивільного стану .

 

2.    Встановити, що :

2.1.  Сокуренко Світлана Миколаївна – секретар ради, як посадова особа, яка здійснює повноваження щодо реєстрації актів цивільного стану,  є  посадовою особою,  відповідальною за ведення обліку,  звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх   зберігання ;

 

2.2.      на час тимчасової відсутності Сокуренко Світлани  Миколаївни  (відпустка, відрядження, хвороба тощо), бланки свідоцтв передаються Деркач Валентині Євгеніївні -  сільському голові, за актом приймання-передачі,  в якому відображаються  відомості згідно вимог пункту 3.3. Порядку;

 

2.3.   при зміні посадової особи, відповідальної за зберігання бланків свідоцтв у виконавчому органі сільської ради, приймання-передача бланків свідоцтв і відповідних документів щодо їх обліку в обов'язковому порядку проводиться  у присутності керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану районного управління юстиції, що забезпечує бланками свідоцтв  виконавчий комітет сільської ради.

 

3. Взяти до відома, що відповідно до пункту 2 статті 12 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» , відомості,  зазначені  в  актових  записах  про народження фізичної  особи  та  її  походження,   шлюб,   смерть,   складаються Сокуренко Світланою Миколаївною  – секретарем ради , як посадовою особою , відповідальною за реєстрацію актів цивільного стану,  на  паперових  носіях  та  в  електронному вигляді , та   вносяться  до  Державного реєстру актів цивільного стану громадян протягом трьох робочих днів з  дня  надходження  актового запису   до     відділу  державної  реєстрації  актів цивільного стану.

 

4. Визнати  таким, що  втратило  чинність , рішення   сільської  ради  від 

22 квітня 2015 року №№ 44-7/VІ   «Про відповідальну посадову особу за  реєстрацію актів цивільного стану , ведення обліку, звітності  про  використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання».

 

5. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на постійну  комісію  сільської ради з питань охорони  здоров’я ,  освіти, культури,  виховання, соціального захисту населення, законності  та правопорядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                      В.Деркач 

 

 

 

 

 

 

 
  GERB

                                                                         

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 РІШЕННЯ

 

05.08.2015                                                                                            № 48-8/VI  

 

Про  щорічну відпустку

сільського голови Деркач В.Є.

 

          Розглянувши  заяву  сільського голови  Деркач  Валентини  Євгеніївни  про надання   невикористаної  частини  щорічної  відпустки, частину  щорічної відпустки, виплату  допомоги  на  оздоровлення, керуючись  постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006  № 268  “ Про упорядкування  структури  та умов  оплати праці  працівників апарату  органів виконавчої влади , органів прокуратури , судів  та  інших  органів “, ст.21  Закону України

“ Про  службу  в органах  місцевого  самоврядування” , ст.35  Закону  України  “ Про  державну  службу” , ст.12 Закону України « Про відпустки» , рішенням  сільської  ради  від 27.01.2015 №39-5/VI «Про преміювання  та надання  допомог  сільському голові  Деркач В.Є.“:

 

1. НАДАТИ сільському голові ДЕРКАЧ Валентині Євгеніївні  невикористану  частину  щорічної  відпустки   за  період  роботи   з  19.04.2014  по 18.04.2014  терміном  на  15  календарних   днів   з  10 серпня  2015  року  по  25  серпня  2015 року.

      НАДАТИ  частину  щорічної  відпустки  за період  роботи з 19.04.2015  по 18.04.2016  терміном  на 15 календарних  днів  з 26  серпня  2015 року по

09 вересня  2015 року ( святковий день 24 серпня – День Незалежності України  у відпустку  врахований, але не оплачується ).

 

        2. ВИПЛАТИТИ   сільському  голові  ДЕРКАЧ  Валентині  Євгеніївні  матеріальну   допомогу  на  оздоровлення   в  розмірі  середньомісячної  заробітної плати .

 

        3. На  період  щорічної  відпустки  виконання  обов”язків  сільського  голови  покласти  на  секретаря  сільської  ради  Сокуренко Світлану Миколаївну  Миколаївну .

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                       В.Деркач

Герб України

                                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                            ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ                                                                                                                   

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я

05.08.2015                                                                                               №48-11/VI                                         

 

Про надання матеріальної допомоги

батьку учасника АТО Ткачуку В.Ф.

    

         Заслухавши  інформацію   Панчук О.М.. яка працює  бухгалтером сільської  ради  по цивільно-правовому  договору, розглянувши заяву Ткачука Володимира Федоровича, батька учасника АТО, та додані документи, відповідно рішення сільської ради від 20.02.2013 №23/2 , яким затверджена Програма «Соціальний захист» на 2013-2015 роки та рішення сільської ради від  27.01.2015 №39-10/VI«Про внесення доповнень до Програми «Соціальний захист» на 2013-2015 роки, про заходи щодо її виконання та кошторис витрат на 2015 рік»  , керуючись  статтею  34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» , врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради , сільська  рада   ВИРІШИЛА   : 

 

1.  Надати батьку учасника АТО  на Сході України Ткачука В.В. Ткачуку Володимиру Федоровичу, 1947р.н., цільову матеріальну допомогу в сумі 3000 грн.

 

2. Панчук О.М., яка працює бухгалтером сільської ради по цивільно-правовому договору, виплатити матеріальну допомогу згідно цього рішення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                       В.Деркач