ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА      РАДА

                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                  

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

07.05.2015                                                                                    № 45-1/VІ

                                                            

Про обрання секретаря сільської ради

 

      Розглянувши пропозицію сільського голови Деркач В.Є. щодо кандидатури Сокуренко С.М. на посаду секретаря сільської ради та враховуючи результати таємного голосування (протокол лічильної комісії

№2 від 07.05.2015), згоду Сокуренко С.М. на проведення спецперевірки,  керуючись п.п.4  ч.1 статті 26, п.п.4  ч.4 статті 42, п.1, п.4 ст.50, п.3 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 56 Закону України “Прозапобігання корупції ”, постановою Кабінету Міністрів  України від 25 березня 2015 р.№ 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», сільська рада  ВИРІШИЛА :

 

 1.  Вважати обраною секретарем Зеленьківської  сільської ради  депутата сільської ради  Сокуренко Світлану Миколаївну після проведення спеціальної перевірки.

 

2. Уповноважити  сільського голову Деркач В.Є.:

2.1. вказати  дату призначення секретаря ради після проведення спеціальної перевірки  у відповідному розпорядженні, згідно окремої заяви

Сокуренко С.М.;

2.2. на  період  проходження спеціальної перевірки, укласти з

Сокуренко С.М. цивільно – правовий договір  на виконання технічної роботи з діловодства  з оплатою в розмірі мінімальної заробітної плати;

2.3.на виконання повноважень щодо реєстрації актів цивільного стану громадян та вчинення нотаріальних дій, на  період проведення спеціальної перевірки Сокуренко С.М. 

 

3. Після проведення спеціальної перевірки покласти на секретаря сільської ради Сокуренко Світлану Миколаївну здійснення повноважень секретаря виконавчого комітету  ради.

 

4. Взяти до відома, що :                               

4.1.присягу посадової особи місцевого самоврядування Зеленьківської  сільської ради Сокуренко С.М. складе на черговій сесії сільської ради  після проходження спеціальної перевірки;

4.2.організація   спеціальної перевірки щодо Сокуренко С.М. покладається  на сільського голову Деркач В.Є.

 

5. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на сільського голову Деркач В.Є.

 

 

Сільський голова                                                                              В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                             

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

07.05.2015                                                                                            №   45-2/VІ

 

Про встановлення у 2016 році акцизного

податку з реалізації суб’єктами господарювання

роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

      Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, п.п. 12.4.4 п.12.4

ст.12 , п.п.14.1.212 п. 14.1 ст. 14, п.п. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212,  п.п. 212.3.11

п.213.1 ст.213, п.п. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214, п.п.215.3.10 п.215.3 ст.215  Податкового кодексу України, Законом  України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  бюджету, планування та  фінансів  , сільська рада В И Р І Ш И Л А:

 

1.Взяти до відома, що  підпунктом 215.3.10 пункту 215. 3 статті 215 Податкового кодексу України для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, зафіксовано розмір ставки акцизного податку  у відсотках від вартості (з податком на додану вартість)  у розмірі 5 відсотків.

  

2. Встановити  у 2016 році ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території сільської ради  у відсотках від вартості (з податком на додану вартість) у розмірі 5 відсотків.

 

3.Затвердити Положення про акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (додається).

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування  бюджету та фінансів.

 

5. Дане рішення вступає в силу з дня  його оприлюднення, але не раніше 01.01.2016.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                      В.Деркач

 

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                 

                                                                                                    Додаток                                                                                                 

                                                                                                 до рішення ради

                                                                                                 07.05.2015 №45-2/VІ

 

                                               П О Л О Ж Е Н Н Я

про акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

Розділ І

Загальні положення

 

1.1.  Положення про акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (далі – Положення) розроблено на підставі  Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ.

 

Розділ П.  Платники податку та їх реєстрація контролюючими органами 

 

2.1. Платниками цього податку є суб’єкти роздрібної торгівлі, які реалізують безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб’єктах господарювання громадського харчування, такі підакцизні товари: пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, товари, зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України

( далі – Кодексу), зокрема нафтопродукти, насамперед бензин та дизельне пальне, паливо моторне альтернативне, біодизель, скраплений газ тощо

(п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14, п.п. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Кодексу). 

 

2.2.Відповідно до п.п. 212.3.11 п. 213.1 ст. 213 Кодексу платниками податку є особи – суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів. Такі суб’єкти підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу зазначених вище підакцизних товарів.    Реєстрація здійснюється не пізніше граничного терміну подання декларації з акцизного податку за місяць, в якому здійснюється реалізація таких товарів. 

 

2.3. Реєстрація контролюючими органами таких платників, як платників акцизного податку здійснюється автоматично при поданні ними декларації з акцизного податку до контролюючих органів, які територіально

обслуговують адміністративно-територіальні одиниці, на яких розташовані пункти продажу підакцизних товарів.

      

Розділ Ш. Об’єкт оподаткування

3.1.Об’єктом оподаткування є операції з реалізації через роздрібну

 

 

торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну

та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного.

                   

Розділ 1У. База оподаткування

 

 4.1. Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного, що реалізуються через роздрібну торговельну мережу.

     База оподаткування – це вартість (з податком на додану вартість) реалізованих через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів (п.п. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214 Кодексу).

      Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

 

4.2. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України від 6 липня 1995 року №265/95-ВР “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (далі – Закон №265), а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, – дата надходження оплати за проданий товар (п. 216.9 ст.216 Кодексу).

 

4.3. Згідно із Законом №265 розрахункова операція – це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

                                                                                                                          

Розділ У. Ставки акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів

 

5.1. До повноважень сільської  ради  належить, зокрема, встановлення в межах, визначених Кодексом, ставок акцизного податку з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (п.п. 12.4.4 п.12.4 ст.12 Кодексу).

 

5.2. п.п.215.3.10 п.215.3 ст.215 Кодексу передбачено, що для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Кодексу, ставки податку встановлюються за рішенням сільської ради у відсотках від вартості підакцизних товарів (з податком на додану вартість) – у розмірі 5 відсотків.

 

5.3. Відповідно до п.4 Розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону №71 органам місцевого самоврядування рекомендовано у місячний термін з дня опублікування цього Закону прийняти та оприлюднити рішення щодо встановлення у 2015 році ставок акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

 

5.4.Згідно з п.п.12.3.5 п. 12.3 статті 12 Кодексу, якщо сільською радою не прийнято рішення про встановлення акцизного податку в частині реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що є обов'язковим відповідно до Кодексу, такий податок до прийняття рішення справляється виходячи з норм Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

 

Розділ У1. Подання декларації та сплати акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів

 

6.1. Відповідно до п. 223.1 ст. 223 Кодексу базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.

 

6.2.Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, подає щомісяця (не пізніше 20 числа наступного періоду) контролюючому органу за місцем реєстрації (тобто, за місцем розташування пункту продажу підакцизних товарів) декларацію з акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Кодексу (п.223.2 ст.223 Кодексу).

 

6.3.Перше подання декларації за січень 2015 року здійснюється платниками акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів не пізніше

20 лютого 2015 року. 

                                                                                                                           

6.4. Суми податку перераховуються до бюджету суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період (п.п. 222.3.1 п. 222.3 ст.222 Кодексу). 

 

6.5. Інші питання щодо адміністрування акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, вирішуються відповідно до норм, встановлених Податковим кодексом України.

 

 

 

Сільський голова                                                                                    В.Деркач                                                     


 

GERB                                                                                                                          

                              

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                        

                                                       РІШЕННЯ

 

 Від  07.05.2015р   № 45-4/v1  

 с. Зеленьків

 

Про  внесення змін  сільської ради від

27.01.2015р№ 39-4/v1

«Про структуру    загальну 

чисельність апарату Зеленьківської  сільської

ради та її виконавчих органів, витрат на їх

утримання»

 

        Відповідно до підпункту 5 частини 1 статті 26 , частини 1, 4 статті 61   Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції сільського голови та депутатів,      сільська рада

                       В И Р І Ш И Л А :

               1. У пункті  1 рішення сесії від 27.01.2015р №39-4/v1«Про структуру,    загальну  чисельність апарату Зеленьківської  сільської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання» у рядку »Дитячий садок» граничну чисельність штатних одиниць замінити цифри  з «4,25» на «4,15»,

у рядку «Помічник вихователя» замінити граничну чисельність штатних одиниць з «1» на «0,9».  

            2. Затвердити штатний розпис по»Дитячому садку» з 01.05.2015р.

 

            3. Визнати таким, що втратив чинність штатний розпис дитячого садка, затверджений рішенням сесії від 27.01.2015р №39-4/v1«Про структуру,    загальну  чисельність апарату Зеленьківської  сільської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання»,  з 01,05,2015р .

          .

            4. Контроль за виконанням  даного рішення  покласти  на комісію з питань планування та виконання бюджету.

 

 

 

Сільський голова                                                                                     В.Деркач

 

 

 
 

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

07,05.2015                                                                                           №44-3/VI

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 27 січня 2015 року №39-2/VI«Про

сільський бюджет на  2015 рік» із змінами,

внесеними рішеннями сільської ради від 27.01.2015

№39-3/VI, від 22.04.2015№44-2/VI

 

 

      Керуючись  пунктом 1 статті 72, пунктом 8 статті 78  Бюджетного Кодексу України , відповідно до пункту 23  частини 1  статті 26  Закону  України « Про  місцеве  самоврядування  в Україні », врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради , сільська  рада  ВИРІШИЛА :

 

1. Внести зміни до рішення сільської ради від 27 січня 2015 року №39-2/VI«Про сільський бюджет на  2014 рік», із змінами внесеними рішеннями сільської ради від 22.04.2015 №44-2/VI,   :

 

1.1.Пункт 2 викласти в новій редакції: «Затвердити бюджетні призначення розпорядників коштів  сільського бюджету на 2015 рік  в сумі  1058357,73 .грн., у тому числі обсяг по загальному фонду бюджету в сумі 1030665.00,та спеціальному фонду бюджету в сумі 27692,73грн згідно з класифікацією видаткв місцевих бюджетів та головними розпорядниками коштів(додаток3)

  .

 

1.2. Внести зміни по окремих позиціях до рішення сільської ради від 27.01.2015№39-2/v1»Про сільський бюджет на 2015 рік»із- змінами,внесеними рішенням сільської ради від 27.01.2015 №39-3/v1,22.04.2015 №44-2/v1

 

. .

 

3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на сільського голову Деркач В.Є.

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                 В.Деркач