ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 РІШЕННЯ

 

09.12.2015                                                                                      № 3-1/VІІ

 

Про звіт сільського голови Деркач В.Є.

щодо  діяльності  виконкому  сільської ради

у 2015  році

 

          Заслухавши  звіт  сільського  голови  Деркач В.Є.  про  діяльність  виконкому  сільської  ради  у  2015 році , сільська  рада  відмічає , що  протягом 2015 року  відбулося  13  засідань  виконкому , на  яких  розглянуто                     51  питання , прийнято  51 рішення.  Протягом  року  працювали  об”єкти  соціальної  сфери  : сільська  рада, дитсадок , сільська бібліотека , будинок  культури.  Не  допущено  заборгованості  по  заробітній  платі  працівникам , що  фінансуються  з  сільського  бюджету .  Повністю  проведено  розрахунки  за  електроенергію , природний газ .

       У 2015році  проведена певна  робота  по виконанню  плану  соціально-економічного та культурного   розвитку  села.

       Керуючись  підпунктом  9   частини 1  статті   26  Закону  України   “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради , сільська  рада  ВИРІШИЛА  :

 

1. Звіт  сільського голови  Деркач В.Є.  про  діяльність  виконкому  сільської  ради  у  2015році  взяти  до  відома .

 

2. Рекомендувати  сільському  голові  Деркач В.Є., членам  виконкому  :

  • проводити  широку  роз”яснювальну  роботу  серед  населення  по 

недопущенню  в  селі  правопорушень ;

  • сприяти  в  організації  роботи  громадських  формувань.

 

3. Запропонувати сільському  голові  Деркач В.Є., членам  виконкому  брати  участь у  рейдах-перевірках  відвідування  неповнолітніми  у  вечірній  час  дискотек, торгових точок .

 

4. Вважати  першочерговим  завданням  сільської  ради , виконавчого комітету , керівників установ ,  трудових  колективів  забезпечення  економічного і  соціального розвитку села.

 

5. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  сільської ради  з  питаньрегламенту,  депутатської  етики, законності та правопорядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                        В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА      РАДА

 

                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

09.12.2015                                                                                            № 3-3/VІІ

 

Про план діяльності з  підготовки та

перегляду  проектіврегуляторних

актівЗеленьківської   сільської ради на 2016рік

 

    Заслухавши та обговоривши доповідь голови постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів Сатанівської В.Г., відповідно до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання  частини 1 статті 7, статті 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", врахувавши пропозиції постійних комісій сільської ради, сільська рада

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1.Затвердити план діяльності з підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів Зеленьківської  сільської ради на 2016рік (додається).

 

          2.Сільському голові Деркач В.Є. план діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2016 рік оприлюднити.

 

          3.Конроль за виконанням плану діяльності з підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2016рік покласти на сільського голову та на комісію з питань планування, бюджету та фінансів сільської ради

 

               

 

      

Сільський голова                                                                                      В.Деркач

 

   

                                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА      РАДА

                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 09.12.2015                                                                                    № 3-2/VІІ

 

 Про звіт щодо здійснення державної

 регуляторної політики Зеленьківською

 сільською радою в 2015році

 

    На виконання Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", відповідно до статтей 42,59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради та врахувавши пропозиції постійної комісії сільської ради з питаньпланування,  бюджетута   фінансів,  сільська рада ВИРІШИЛА :

 

    1.Звіт сільського голови Деркач В.Є. щодо здійснення державної регуляторної політики Зеленьківською  сільською радою в 2015 році взяти до відома (додається).

    2.Виконавчому апарату  сільської ради  продовжити роботу над забезпеченням додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради.

    3. Сільському голові Деркач В.Є. звіт щодо здійснення державної регуляторної політики Зеленьківською  сільською радою в 2015 році оприлюднити.

    4.Затвердити графік  періодичного відстеження регуляторних актів, прийнятих в 2015 році.

    5.Конроль за виконанням рішенняпокласти на сільського голову

Деркач В.Є. та на комісію з питань планування, бюджету та фінансів сільської ради.

 

 

 

 

  Сільський голова                                                                             В.Деркач   

 

                                                                                                                                            Додаток до рішення сільської ради

                                                                                                                                            від 09.12.2015 року № 3- 3/VІІ

    

 

         План діяльності з підготовкита перегляду проектів регуляторних актівЗеленьківської   сільської ради на 2016 рік

_______________________________________________________________________________________________________

  №п/п  Вид документа  Назва проекту                Мета прийняття проекту  Термін підготовки         Розробник  Джерела

                                          регуляторного акту     регуляторного акту            проекту регуляторного                     оприлюднення

                                                                                                                              акту

     1                 2                             3                                           4                                           5                            6                       7

__________________________________________________________________________________________________________           

 

 1.     Рішення ради        Про встановлення

                                        місцевих податків і      Забезпечення надходжень         червень 2016        Постійна комісія    Районні   

                                        зборів на 2017рік            до сільського бюджету                                           з питань бюджету  ЗМІ,

                                                                                                                                                                    та фінансів              сайт с/р

         

         

 

2.       Рішення   ради     Про встановлення       Забезпечення надходжень         червень 2016        Постійна комісія    Районні   

                                                                               до сільського бюджету                                           з питань бюджету  ЗМІ,

                                        ставокземельного                                                                                          та фінансів              сайт с/р                   

                                        податку,  пільг з його

                                        сплати та  розміру

                                        орендної плати на                                              

                                        2017 рік

 

Сільський голова                                                                                                                                                                      В.Деркач

 

                                                                         Додаток  1

                                                                        до рішення сільської ради                                                                                          

                                                                        від 09.12.2015 року № 3-2/VІІ

                                                                                                                                               

 

Звіт

сільського голови  щодо здійснення державної регуляторної політики  Зеленьківською     сільською радою в 2015  році

 

     На виконання основних принципів державної регуляторної політики, передбачених  Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та інших законодавчих актів,які регулюють даний вид діяльності,  сільською радою  постійно проводиться робота, спрямована на поліпшення умов для розвитку господарської діяльності, а також вдосконалення  правового регулювання  господарських і адміністративних відносин між регуляторними органами та суб"єктами господарювання.

      В   сільській раді  всі дії виконувались згідно порядку підготовки, прийняття,  відстеження регуляторних актів та процедур державної регуляторної політики, які виписані в Регламенті сільської ради.

      Зокрема пректи регуляторних актів:

розглядались на засіданнях постійної комісії  сільської ради з питань планування, бюджету та  фінансів, на яку покладено повноваження  у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

оприлюднювались шляхом публікації у районній газеті "Тальнівщина" та на офіційному сайті  сільської ради для одержання пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб.

      Планування роботи з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності проводились  з урахуванням вимог частин 3 та 4 статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"  щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та отримання проектів регуляторних актів, а також змін до них. План діяльності з підготовки  сільською радою проектів регуляторних актів на наступний календарний рік приймається не пізніше 15грудня поточного року.

       Затверджений план    діяльності    з    підготовки   проектів

регуляторних актів,  а також зміни до нього оприлюднюються не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

      З метою визначення чи досягають регуляторні акти мети, заради якої їх було впроваджено, чи виконуються вимоги та процедури, встановлені цими актами, в установлений термін проводилось відстеження результативності регуляторних актів.

 

       До проектів регуляторних актів розробниками готувалися аналізи регуляторного впливу з дотриманням вимог статей 7, 8, 9, 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта.

 Всього сільською радою за  2015 рік прийнято  2  регуляторних актів  :

 1.  Про встановлення   ставокземельногоподатку,  пільг з його  сплати та  розміру орендної плати на  2016 рік;

2.   Про  встановлення місцевих податків і зборів на 2016 рік  ;

   Станом на 01.12.2015 року у   сільській раді є два  діючих регуляторних актів, які розміщені на її офіційному веб-сайті.

     Протягом 2015 року робота сільської ради  була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також відкритості прозорості процесу регуляторної діяльності.

     Особлива увага радою приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів

    Сільська  рада планує у 2016 році продовжити роботу із забезпечення дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні державної регуляторної політики.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                      В.Деркач   

                                                                                      Додаток  2

                                                                        до рішення сільської ради                                                                                          

                                                                        від 09.12.2015 року № 3- 2/VІІ

                                                                                                                                               

 

ГРАФІК

відстеження  регуляторних актів, прийнятих сільською радою в

2015 році

_________________________________________________________________

№ з/п     Назва регуляторного акту                  Термін дії        Вид відстеження

1                                       2                                              3                          4

===========================================================

1. Про встановлення   ставокземельного

податку,  пільг з його  сплати та  розміру       2016 рік   базове – до дня набрання 

орендної плати на  2016 рік;                                             чинності регуляторного

                                                                                              акту ;

                                                                                              повторне – через  рік після

                                                                                              набрання чинності

                                                                                              регуляторного  акта ;

 

2. Про  встановлення місцевих податків         2016 рік  базове- до дня набрання

 і зборів на 2016 рік  ;                                                        чинності регуляторного

                                                                                             акту;

                                                                                             повторне – через  рік після

                                                                                             набрання чинності

                                                                                             регуляторного  акта.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                   В.Деркач       

 

                                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА      РАДА

 

                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

09.12.2015                                                                                    № 3-5/VІІ

 

Про розгляд заяви  Поліщука Б.І.

щодо  надання  допомоги  на  лікування

 

 Розглянувши заяву  Поліщука Бориса Івановича про  надання допомоги  на  лікування, клопотання сільського  голови Деркач В.Є., акт  обстеження матеріально-побутових умов заявника від  07.12.2015, довідку про склад сім’ї заявника, довідки  про доходи сім’ї  заявника, документ  з лікувальної установи, висновок бухгалтера сільської ради по трудовій  угоді  Панчук О.М. про фінансову можливість проведення виплати одноразової грошової матеріальної допомоги з сільського  бюджету, рішення комісії з надання одноразової грошової матеріальної допомоги про надання допомоги, її   розмір  та доцільність від 08.12.2015, врахувавши  рішення  сільської  ради  від 16.07.2014  № 34- 2/ VІ  «Про Програму та Положення про надання одноразової грошової  матеріальної  допомоги  громадянам «, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська рада ВИРІШИЛА :

 

1. Надати  одноразову  грошову  матеріальну  допомогу  жителю села Поліщуку Борису Івановичу  у розмірі 2,0 тисячі гривень  на  лікування.

 

2. Бухгалтеру  сільської  ради  Панчук О.М.   виплатити  заявнику  кошти, зазначені  у пункті 1  даного  рішення.

 

3.Секретарю сільської ради Сокуренко С.М. направити відповідь Поліщуку Б.І.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                 В.Деркач

 

 

 

 

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА      РАДА

 

                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

09.12.2015                                                                                    № 3-6/VІІ

 

Про розгляд заяви  Шкурко С.В.

щодо  надання  допомоги  на  лікування

 

 Розглянувши заяву  Шкурко Світлани Володимирівни про  надання допомоги  на  лікування, клопотання сільського  голови Деркач В.Є., акт  обстеження матеріально-побутових умов заявниці від  07.12.2015, довідку про склад сім’ї заявника, довідки  про доходи сім’ї  заявника, документ  з лікувальної установи, висновок бухгалтера сільської ради по трудовій  угоді  Панчук О.М. про фінансову можливість проведення виплати одноразової грошової матеріальної допомоги з сільського  бюджету, рішення комісії з надання одноразової грошової матеріальної допомоги про надання допомоги, її   розмір  та доцільність від 08.12.2015, врахувавши  рішення  сільської  ради  від 16.07.2014  № 34- 2/ VІ  «Про Програму та Положення про надання одноразової грошової  матеріальної  допомоги  громадянам «, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська рада ВИРІШИЛА :

 

1. Надати  одноразову  грошову  матеріальну  допомогу  жительці села Шкурко Світлані Володимирівні  у розмірі 2,0 тисячі гривень  на  лікування.

 

2. Бухгалтеру  сільської  ради  Панчук О.М.   виплатити  заявнику  кошти, зазначені  у пункті 1  даного  рішення.

 

3.Секретарю сільської ради Сокуренко С.М. направити відповідь Шкурко С.В.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                 В.Деркач

 

 

 

 

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА      РАДА

 

                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

09.12.2015                                                                                    № 3-7/VІІ

 

Про розгляд заяви  Романенко Г.Ф.

щодо  надання  допомоги  на  лікування

 

 Розглянувши заяву  Романенко Ганни Федорівни про  надання допомоги  на  лікування, клопотання сільського  голови Деркач В.Є., акт  обстеження матеріально-побутових умов заявниці від  08.12.2015, довідку про склад сім’ї заявника, довідки  про доходи сім’ї  заявника, документ  з лікувальної установи, висновок бухгалтера сільської ради по трудовій  угоді  Панчук О.М. про фінансову можливість проведення виплати одноразової грошової матеріальної допомоги з сільського  бюджету, рішення комісії з надання одноразової грошової матеріальної допомоги про надання допомоги, її   розмір  та доцільність від 08.12.2015, врахувавши  рішення  сільської  ради  від 16.07.2014  № 34- 2/ VІ  «Про Програму та Положення про надання одноразової грошової  матеріальної  допомоги  громадянам «, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська рада ВИРІШИЛА :

 

1. Надати  одноразову  грошову  матеріальну  допомогу  жительці села Романенко Ганні Федорівні  у розмірі 2,0 тисячі гривень  на  лікування.

 

2. Бухгалтеру  сільської  ради  Панчук О.М.   виплатити  заявнику  кошти, зазначені  у пункті 1  даного  рішення.

 

3.Секретарю сільської ради Сокуренко С.М. направити відповідь

Романенко Г.Ф.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                 В.Деркач

 

 

 


                                                                        

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 РІШЕННЯ

 

09.12.2015                                                                                             № 3-8/VІІ

 

Про  надання дозволу Войченко Л.А.

на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність

 

          Розглянувши заяву гр.Войченко Л.А., жительки села Зеленьків Тальнівського району Черкаської області, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,23 для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), відповідно до графічних матеріалів, на яких зазначено місце розташування та розмір земельної ділянки, враховуючи, що заявниця не використала право на безоплатну передачу їй у власність земельної ділянки, керуючись ст.12,33,118,121,122 Земельного Кодексу України, Законом України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону  України “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», сільська  рада  ВИРІШИЛА  :

 

1. Надати Войченко Любові Андріївні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,23 га за рахунок земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради Тальнівського району Черкаської області для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с.Зеленьків, вул.Першого Травня, буд.44  Тальнівського району Черкаської області із земель комунальної власності Зеленьківської територіальної громади.

 

2. Зобов»язати Войченко Л.А. замовити в землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства та надати його до Зеленьківської сільської ради на затвердження.

 

3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  депутата сільської ради Удачного Р.В.

 

 

Сільський  голова                                                                                      В.Деркач

 

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 РІШЕННЯ

 

09.12.2015                                                                                             № 3-9/VІІ

 

Про розгляд заяв громадянКоханівського В.М.,

Гладунець В.В., Тирси В.В., Бойко О.С.,

Бойка С.М., Потравної В.М., Кутас М.М.

щодо надання земельних ділянок для

ведення особистого селянського

господарства

 

     Розглянувши заяви громадян Коханівського Віталія Миколайовича, Гладунець Віти Василівни,Тирси Віталія Васильовича,Бойко Ольги Сергіївни, БойкаСергія Миколайовича,Потравної Вікторії Миколаївни,Кутас  Марини Михайлівни, які зареєстровані с.Зеленьків, про надання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної або  державної  власності, які розташовані в адміністративних межах Зеленьківської сільської ради, керуючись статтями 12, 33, 118, 122 Земельного Кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА:

 

  1. Відмовити громадянам Коханівському Віталію Миколайовичу, Гладунець Віті Василівні, Тирсі Віталію Васильовичу, Бойко Ользі Сергіївні, Бойко Сергію Миколайовичу, Потравній Вікторії Миколаївні, Кутас  Марині Михайлівні, жителям с.Зеленьків, у задоволенні заяв щодо надання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в розмірі до 2,0 га із земель комунальної або державної власності у зв`язку з тим, що :

 

1.1.відповідно до  частини 6 статті 118 Земельного Кодексу України до заяви має бути  додано  графічний матеріал, на якому  зазначено бажане місце розташування вільної земельної ділянки або  погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та згідно схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель , проектів землеустрою, вільна земельна ділянка для вказаних цілей використання комунальної власності відсутня ;

 

1.2.  заява про надання земельної ділянки  державної власності, яка  розташована за межами населеного пункту,  подається до  органів  виконавчої влади , які передають земельні ділянки державної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного  кодексу України.

 

 

2.Секретарю сільської ради Сокуренко С.М. направити відповідь громадянам та копію цього рішення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                          В.Деркач