GERB

 

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

14-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

   13 жовтня  2016 року                         с.Зеленьків                                  № 14- 4/ VІІ

 

 Про надання субвенції районному

 бюджету на виконання  районної

 комплексної програми «Освіта

 Тальнівщини на 2011-2016роки»

 

 

            З метою реалізації районної комплексної програми «Освіта Тальнівщини на 2011-2016роки» для Зеленьківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

в частині забезпечення заробітної плати та нарахувань на заробітну плату, керуючись статтями 93, ст.101 Бюджетного кодексу України,статтями  28 та  64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада  ВИРІШИЛА:

 

           1. Надати субвенцію районному бюджету на виконання  районної комплексної програми «Освіта Тальнівщини на 2011-2016роки» для Зеленьківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів в частині забезпечення заробітної плати та нарахувань на заробітну плату.

 

           2. Бухгалтеру сільської ради  Панчук О.М. передбачити видатки у сільському бюджеті  для реалізації районної комплексної програми «Освіта Тальнівщини на 2011-2016роки» для  Зеленьківської загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів в частині забезпечення заробітної плати та нарахувань на заробітну плату в сумі 50 тис.грн.

 

          3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

 

 Сільський голова                                                                                         В.Деркач

 

 

 

 

 
  GERB

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

14-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

   13 жовтня  2016 року                         с.Зеленьків                                  № 14-5 / VІІ

 

Про надання субвенції районному

бюджету на придбання господарських

товарів для Зеленьківської амбулаторії

 

        Розглянувши лист головного лікаря Тальнівської ЦРЛ від 07.10.2016

№526/07 з проханням  виділити  субвенцію  на придбання господарських

товарів для Зеленьківської амбулаторії, керуючись ч.7  статті 78, статтями  93, 101 Бюджетного кодексу України, п.п.1 п.»б» статті 32, статтею   64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   сільська рада ВИРІШИЛА:

 

          1. Надати субвенцію районному бюджету  на придбання господарських

товарів для Зеленьківської амбулаторії  в сумі 2,0 тис. грн. за рахунок коштів від перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету  за підсумками 9 місяців  2016 року та наступних звітних періодів поточного бюджетного періоду.

 

           2.  Бухгалтеру сільської ради Панчук О.М. за підсумками виконання бюджету за 9 місяців   цього року та наступних звітних періодах поточного бюджетного  року   підготувати   зміни  до рішення сільської ради про  затвердження  сільського бюджету на 2016 рік, передбачивши   видатки у сільському бюджеті  щодо  надання субвенції, вказаної в п.1 цього рішення за рахунок коштів від перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету  в сумі 2,0 тис. грн.

 

         3. Уповноважити сільського голову Деркач В.Є. на підставі цього рішення та рішення про внесення змін до  сільського бюджету укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

 

        4.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань

планування, бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                                     В.Деркач

 

                                       

 
  GERB

                                                  

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     14-а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

13жовтня2016 року                  с.Зеленьків                                     № 14-6/VII

                      

Про надання субвенції районному бюджету для  районного

Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Тальнівського району на виконання  районної комплексної програми «Турбота  2015-2020роки»

 

        Розглянувши лист директора районного Центру соціальної реалібітації дітей-інвалідів Тальнівського району   від 21.06.2016 №47, зметою реалізації районної комплексної програми «Турбота  на 2015 -2020 роки»в частині забезпечення  повноцінного функціонування Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Тальнівського району, керуючись ч.2 статті 85, статтями 91,  93, ст.101 Бюджетного кодексу України, статтею   65 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

       1. Надати субвенцію районному бюджету на виконання  районної комплексної програми «Турбота  на 2015-2020 роки» в частині забезпечення повноцінного функціонування Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Тальнівського районув сумі 5,0 тис. грн. за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду сільського  бюджету за умови відсутності заборгованості  бюджету за захищеними статтями видатків.

 

       2.  Бухгалтеру сільської ради Панчук О.М. при внесенні змін до бюджету   передбачити видатки у сільському бюджеті  відповідно до пункту 1 цього рішення .

 

         3. Уповноважити сільського голову Деркач В.Є.  на підставі цього рішення, рішення про внесення змін до  сільського бюджету та укладеного  договору здійснити  передачу коштів між місцевими бюджетами.

 

          4.  Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань

планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                              В.Деркач

                                        

 
  GERB

                                                       

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     14-а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

13жовтня2016 року                  с.Зеленьків                                     № 14-6/VII

                

Про надання субвенції районному бюджету для Тальнівського районного територіального центру на виконання  районної комплексної програми «Турбота  2015-2020роки» на заробітну плату соціальним працівникам, які  обслуговують одиноких непрацездатних жителів с.Зеленьків

 

        Розглянувши лист директора територіального Центру соціального  обслуговування  Тальнівського району   від 29.07.2016 № 265, зметою реалізації районної комплексної програми «Турбота  на 2015 -2020 роки»в частині забезпечення  повноцінного безперебійного обслуговування соціальними працівниками  одиноких, непрацездатних  жителів с.Зеленьків, керуючись ч.2 статті 85, статтями 91,  93, ст.101 Бюджетного кодексу України, статтею   65 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

       1. Надати субвенцію районному бюджету на виконання  районної комплексної програми «Турбота  на 2015-2020 роки» в частині забезпечення повноцінного безперебійного обслуговування соціальними працівниками  одиноких, непрацездатних  жителів с.Зеленьків в сумі 15,0 тис.грн. за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду сільського  бюджету за умови відсутності заборгованості  бюджету за захищеними статтями видатків.

 

       2.  Бухгалтеру сільської ради Панчук О.М.  при внесенні змін до бюджету,   передбачити видатки у сільському бюджеті  відповідно до пункту 1 цього рішення.

 

         3. Уповноважити сільського голову Деркач В.Є.  на підставі цього рішення, рішення про внесення змін до  сільського бюджету та укладеного  договору здійснити  передачу коштів між місцевими бюджетами.

 

          4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань

планування, бюджету та фінансів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                     В.Деркач

                                        

 
  GERB

                                                        

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     14-а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

                   

                  РІШЕННЯ

 

13жовтня2016 року                  с.Зеленьків                                     № 14-4/VII

 

Про надання субвенції районному

бюджету на виконання Програми 

підтримки державної політики

у сфері казначейського обслуговування

бюджетних коштів

 

         Розглянувши лист Управління Державної казначейської служби України у Тальнівському  районі Черкаської області від 29.09.2016

вих.№01-11/828, відповідно до  Програми  підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у Тальнівському  районі на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням Тальнівської районної ради від  23.09.2016 № 9-5/VII, керуючись ч.2 статті 85,  статтями   91, 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтею   65 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

        1. Надати субвенцію районному бюджету длявиконання  районної Програми  підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у Тальнівському  районі на 2016-2017 роки в частині забезпечення Управлінням Державної казначейської служби України у Тальнівському  районі Черкаської області розрахунково-касового обслуговування розпорядників коштів, складання та формування звітності про його виконання через систему електронних платежів Національного банку України  шляхом впровадження системи дистанційного обслуговування   в  сумі 2,0 тис.грн. за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду сільського  бюджету за умови відсутності заборгованості  бюджету за захищеними статтями видатків.

 

          2.  Головному бухгалтеру сільської ради  Панчук О.М.  при внесенні змін до бюджету   передбачити видатки у сільському бюджеті  для  надання субвенції районному бюджету згідно пункту 1 цього рішення.

 

          3. Уповноважити сільського голову Деркач В.Є.  на підставі цього рішення,  рішення про внесення змін до  сільського бюджету та укладеного  

 

 

 

договору   здійснити передачу   коштів  між місцевими бюджетами.

 

 

          4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань

планування, бюджету та фінансів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                  В.Деркач                           

 

 

                                        

 
  GERB

                                                        

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     14-а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

13 жовтня 2016 року                  с.Зеленьків                                     № 14-9/VII

   

                      

Про надання субвенції районному бюджету на виконання  районної комплексної програми «Турбота  2015-2020роки» для  налагодження безперебійного прийому громадян з питання надання субсидій

 

        Розглянувши лист начальника управління праці та соціального захисту Тальнівської райдержадміністрації від 21.09.2016 №804/01-17, зметою реалізації районної комплексної програми «Турбота  на 2015 -2020 роки»в частині забезпечення  безперебійного прийому громадян з питань надання субсидії, керуючись ч.2 статті 85, статтями 91,  93, ст.101 Бюджетного кодексу України, статтею 65 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

       1. Надати субвенцію районному бюджету на виконання  районної комплексної програми «Турбота  на 2015-2020 роки» в частині забезпечення безперебійного прийому громадян  та  уповноваженої особи Зеленьківської  сільської ради з питань оформлення субсидій ( для придбання канцтоварів, принтерів, блоків живлення) в сумі 1,0 тис. грн. за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду сільського  бюджету за умови відсутності заборгованості  бюджету за захищеними статтями видатків.

 

       2.  Бухгалтеру сільської ради Панчук О.М.  при внесенні змін до бюджету,   передбачити видатки у сільському бюджеті  відповідно до пункту 1 цього рішення .

 

         3. Уповноважити сільського голову Деркач В.Є.  на підставі цього рішення, рішення про внесення змін до  сільського бюджету та укладеного  договору здійснити  передачу коштів між місцевими бюджетами.

 

 

 

          4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань

планування, бюджету та фінансів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                    В.Деркач

 

 
  GERB

                                                        

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     14-а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

13 жовтня 2016 року                  с.Зеленьків                             № 14-10/VII

 

Про виконання  програми соціально –

економічного та культурного  розвитку

села  за 9 місяців 2016 року

 

          Заслухавши та обговоривши  інформацію сільського голови  Деркач В.Є.  про виконання  показників за 9 місяців 2016  року,  сільська  рада  відмічає , що за 9 місяців 2016 року натериторії  Зеленьківської  сільської  ради   працювали  об”єкти  соціальної сфери : будинок культури , сільська  бібліотека , дитячий  садок . Медичну допомогу  населенню  надавала  Зеленьківська  амбулаторія  загальної практики-сімейної  медицини. У  селі  функціонує Зеленьківська загальноосвітня  школа І-ІІ ступенів.

         У 2016 році  проведена  певна  робота  по виконанню  плану  соціально-економічного  розвитку  села Зеленькова  :

 • проведено ремонт водонапірної башти;
 • проведено  поточний  ремонт  доріг  ;
 • проведено  поточний ремонт  приміщення дитячого  садка ;
 • пофарбовано тин біля сільської ради;
 • придбана  електроплита у дитячий садок..

 

   Виконавчий  комітет  брав  активну  участь  в  організації  та  проведенні  протягом  року  організаційно-масових  заходів : проведено  святкування  Міжнародного жіночого дня ,  Дня  Перемоги , свята  Івана  Купала , Дня

незалежності України.

      У жовтні-листопаді 2016 року сільська рада планує провести поточний ремонт доріг комунальної власності.

       Керуючись  пунктом 22  частини 1  статті 26 Закону України   “Про місцеве самоврядування в  Україні” , врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради, сільська  рада  ВИРІШИЛА :

 

1. Інформацію  сільського голови  Деркач В.Є.  про виконання  показників плану  соціально – економічного та  культурного розвитку за 9 місяців

2016 року   взяти  до відома.

  

2. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію сільської ради агропромислового комплексу, земельних ресурсів , екології , комунального майна , соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                   В.Деркач

 

 
  GERB

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     14-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                    РІШЕННЯ

 

13 жовтня 2016 року                   с.Зеленьків                                     № 14-11 /VII

 

 

Про  звіт  депутата сільської ради 

Бондаренко О.П. про роботу в раді

та на виборчому  окрузі

 

      Заслухавши звіт  депутата сільської ради Бондаренко О.П.  про роботу в раді та на виборчому  окрузі, сільська  рада  відмічає, що   Бондаренко О.П. обрана депутатом 1-го округу 26 жовтня 2016 року .

      На  виборчому окрузі  депутат  сільської  ради  Бондаренко О.П.  двічі  у  рік                                                  проводить  обстеження  умов  проживання виборців   з  метою  вивчення  їх  потреби у  паливі, ліках, продуктах  харчування, одязі, взутті ,  щороку станом  на  1  січня проводить  перепис  худоби  та  птиці, що утримується у    господарствах виборців , у  червні  -  перепис посівів  сільськогосподарських  культур  у  домогосподарствах  населення , доводить  до  відома  виборців  про  прийняті  рішення  сільської  ради  та  виконавчого комітету . 

     Бондаренко О.П. бере активну участь у пленарних засіданнях ради, вносить пропозиції по вирішенню питань, піднятих жителями села. Переймається проблемами виборців,   виносить їх на обговорення ради.

         Керуючись  пунктом 12  частини 1  статті 26 Закону України   “Про місцеве самоврядування в  Україні” , врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради, сільська  рада  ВИРІШИЛА :

 

1.Звіт депутата сільської ради Бондаренко О.П. про роботу в раді та на виборчому  окрузі  взяти  до  відома.

 

2. Рекомендувати  депутату  сільської  ради  Бондаренко О.П. :

2.1.двічі  на  рікпроводити  обстеження  умов  проживання виборців   з  метою  вивчення  їх  потреби у  паливі, ліках, продуктах  харчування, одязі, взутті ;

 

2.2. доводити  до  відома  виборців прийняті   рішення  сільської  ради виконавчого  комітету, конференції жителів  села .

 

3. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію сільської ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

 

Сільський голова                                                                                   В.Деркач

 

                              

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     14-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                  

                    РІШЕННЯ

 

13 жовтня 2016 року                   с.Зеленьків                                     № 14-12/VII

 

 

Про дозвіл  релігійній  організації

релігійної громади Парафії Преображення

Господнього Черкаської Єпархії Української

Православної Церкви Київського  Патріархату

с.Зеленьків на розроблення  проекту

землеустрою щодо відведення земельної

ділянки в постійне користування для

будівництва та обслуговування культових

та інших будівель,необхідних для забезпечення

їх діяльності,  із земель комунальної власності

Зеленьківської сільської ради

 

      Розглянувши заяву релігійної  організації релігійної громади Парафії Преображення Господнього Черкаської Єпархії Української Православної Церкви Київського  Патріархату с.Зеленьківвід 23.09.2016  року вх.№ 163 , Статут якої  зареєстрований розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації від 30.05.2016 р. №260, дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 13.06.2016р., викопіювання ( графічний матеріал) із зазначенням  бажаного місця розташування  та розміру земельної ділянки,  врахувавши, що  право постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають  релігійні організації України, статути  яких зареєстровано у встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, керуючись статтею 12, 20, 38, 92,  122, 123  Земельного Кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

   1. Надати дозвіл релігійній  організації релігійної громади Парафії Преображення Господнього Черкаської Єпархії Української Православної Церкви Київського  Патріархату с.Зеленьківна розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкиорієнтовною площею 0,15 га  в постійне користування для будівництва та обслуговування культових

та інших будівель,необхідних для забезпечення їх діяльності,  із вільних  земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради , які відносяться  до категорії земель – землі  сільськогосподарського призначення                           ( несільськогосподарські угіддя – господарський двір) із зміною цільового призначення на землі, що відносяться до категорії земель  житлової та  громадської забудови, з функціональним  використанням -  для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій  ,  що знаходиться за адресою вул.Шевченка,  с. Зеленьків, Тальнівського району Черкаської області .

 

2. Попередити настоятеля парафії Протоієрея М.І.Василюка   про необхідність подання  розробленого проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  на затвердження сільською радою.

 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  спеціаліста-землевпорядника сільської ради Удачну О.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                       В.Деркач   

 

 
  GERB

                                                        

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     14-а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

13жовтня2016 року                  с.Зеленьків                             № 14-13/VII                             

   

Про третю особу, уповноважену

на складання та  підписання довідок, що видаються виконавчим комітетом сільської ради,   суб’єктам відповідальності за корупційні правопорушення

 

      Відповідно до Законів України «Про запобігання корупції», «Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», наказу Міністерства праці та соціальної політики України № 204 від 22.07.2003 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб», керуючись статтею 40, пунктом 2 частини другої статті 52, частиною восьмою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою попередження  корупційних правопорушень щодо конфлікту інтересів, сільська рада ВИРІШИЛА:

 

    1.Уповноважити Чуб Наталію Іванівну – члена виконавчого комітету бути третьою особою при складанні  та підписанні довідок, що видаються виконавчим комітетом сільської ради  суб’єктам  відповідальності за корупційні правопорушення та їх близьким особам.

 

     2. Взяти до відома, що :

    2.1. згідно з пунктом 1) статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в тому числі :

 -  депутати місцевих рад, сільські  голови;

 -  посадові особи місцевого самоврядування.

 

     2.2. особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у своїй діяльності мають суворо дотримуватись розділу  V

«Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» Закону України «Про запобігання корупції».

   

     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                     В.Деркач 

 

 
  GERB

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     14-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                  

                    РІШЕННЯ

 

13 жовтня 2016 року                   с.Зеленьків                                     № 14-14/VII

 

Про розгляд заяви  Поліщука Б.І.

щодо  надання  допомоги 

на  лікування

 

 Розглянувши заяву  Поліщука Бориса Івановича про  надання допомоги  на  лікування, клопотання сільського  голови Деркач В.Є., акт  обстеження матеріально-побутових умов заявника , довідку про склад сім’ї заявника, довідки  про доходи сім’ї  заявника, документ  з лікувальної установи, висновок бухгалтера сільської ради по трудовій  угоді  Панчук О.М. про фінансову можливість проведення виплати одноразової грошової матеріальної допомоги з сільського  бюджету, рішення комісії з надання одноразової грошової матеріальної допомоги про надання допомоги, її   розмір  та доцільність від _______, врахувавши  рішення  сільської  ради  від 24.12.2015 №4-4/VII«Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і  кошторис витрат з її реалізації  на 2016 рік»,, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська рада ВИРІШИЛА :

 

1. Надати  одноразову  грошову  матеріальну  допомогу  жителю села Поліщуку Борису Івановичу   у розмірі 2,0 тисячі гривень  на  лікування.

 

2. Бухгалтеру  сільської  ради  Панчук О.М.   виплатити  заявнику  кошти, зазначені  у пункті 1  даного  рішення.

 

3.Секретарю сільської ради Сокуренко С.М. направити відповідь

Поліщуку Б.І.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                 В.Деркач

 

 

 
  GERB

                                                        

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     14-а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

13жовтня2016 року                  с.Зеленьків                             № 14-15/VII

   

Про розгляд колективного звернення

громадян та пропозицій Майданецької

і  Тальянківської сільських рад

з питання об’єднання  територіальних

громад

 

     Розглянувши колективне звернення  від 26 вересня 2016 року вх.№ Ко-5

за підписом 103 жителів села Зеленьків про скликання зборів для розгляду питання щодо об’єднання  територіальних громад, заслухавши інформацію сільського голови  Деркач В.Є. , сільська рада відмічає, що  до Зеленьківської сільської ради 17 лютого 2016 року  надійшов ініціативний лист  від Майданецької сільської ради  про  об’єднання  Майданецької та Зеленьківської територіальних громад з центром в с.Майданецькому, а

23 березня 2016 року надійшов ініціативний лист від Тальянківської сільської  про об’єднання  Тальянківської та Зеленьківської  територіальних громад з центром в с.Тальянках. 

     Зеленьківською  сільською радою питання можливого об’єднання  територіальних громад розглянуто на конференції жителів села 20 квітня 2016 року. Було  утворено  робочу групу для вивчення всіх питань щодо можливості  об’єднання  Зеленьківської територіальної громади з суміжними територіальними громадами, в тому числі щодо  фінансової  спроможності надання  публічних послуг  об’єднаної територіальної громади  на рівні не нижчому , ніж ті, що до об’єднання надавались в районі.

    Сільською радою  листами  від 27.05.2016 №395/01-16, від  03.06.2016 №430/01-16  пропонувалось Майданецькій та  Тальянківській  сільській  раді надати фінансові розрахунки та конкретні пропозиції   щодо можливості  фінансування   за  рахунок   бюджету об’єднаної громади  та розміщення установ і закладів з надання публічних послуг :   дошкільного навчального закладу; закладів культури;  поліклініки; лікарні ;  станції  швидкої допомоги; закладу з догляду за одинокими непрацездатними громадянами;  органів правоохоронної діяльності;      реєстрації актів цивільного стану та  речових  прав;           пенсійного забезпечення;  соціального захисту;  пожежної безпеки;  казначейського та банківського обслуговування;  комунального підприємства з надання послуг водопостачання та вивезення сміття і  побутових відходів.

     Також  просили письмово  вказати кадрову можливість заповнення посад та робочих місць у вищевказаних закладах надання публічних послуг об’єднаної  територіальної громади та спроможність надання комунального житла не місцевим спеціалістам.

     Листом № 322/01-12 від 09.06.2016  Майданецька сільська рада надіслала Зеленьківській сільській раді конкретні  пропозиції  щодо добровільного об’єднання територіальних громад. Було запропоновано  в разі об’єднання  громад  залишити та зберегтив с.Зеленькові  всі соціальні установи, які працюють на даний часу такому складі, які вони є до об’єднання.  Першочергово розпочати роботи по проведенню ремонту дороги,  яка з’єднує   населені пункти.

     Для зручного прийому громадян, що проживають в селі  Зеленьків, об’єднана територіальна громада з центром в с.Майданецькому матиме можливість робити виїзні мобільні центри з надання публічних послуг за місцем проживання громадян.

     В листі було надано гарантії щодо розміщення в майбутній об’єднаній територіальній громаді з центром в с. Майданецькому в  наявній адміністративній будівлі СТОВ «Колос» установ для надання публічних послуг населенню. Є наявні 9 вільних кабінетів, які повністю облаштовані, є окремий кабінет для філії банківської установи з гратованими вікнами, сейфом, є зал засідань на 90 місць для проведення пленарних засідань сесій ради. Приміщення обладнане внутрішніми санітарними кімнатами, підведена вода, є котельня для опалення приміщення.

     Крім того, було письмово  повідомлено  про можливість кадрового забезпечення посад та робочих місць в установах з надання публічних послуг об’єднаної територіальної громади з центром в с.Майданецькому та спроможність надання комунального житла не місцевим спеціалістам.

    У комунальній власності Майданецької територіальної громади є два повністю обладнанні всіма комунальними зручностями та меблями житлові будинки, які можуть бути надані працівникам, зайнятим у сфері надання публічних послуг.

     Для розміщення муніципальної поліції є окреме приміщення, обладнане гратами.

     Тому, враховуючи вищевикладене, є всі матеріальні, кадрові та фінансові можливості для створення спроможної об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром в с.Майданецькому.

     Разом з тим,  Тальянківська сільська рада надіслала Зеленьківській  сільській раді лист  від 13.06.2016 № 331/02-13, яким  передано тільки дані про мережу  бюджетних установ в умовах  адміністративно- територіальної реформи, баланс Тальнівського району та доходи для розрахунку базової дотації, розроблені  управлінням фінансів Тальнівської райдержадміністрації.

    Надісланими розрахунками не передбачено утримання в селі Зеленьків  працівника з благоустрою села та  працівника по освітленню, соціальних  працівників по соціальному обслуговування одиноких, непрацездатних  жителів села, не прораховано утримання закладів з надання публічних послуг.

     В листі Тальянківської сільської ради та не вказано про наявність приміщень для розміщення установ:     поліклініки; лікарні ;  станції  швидкої допомоги;   органів правоохоронної діяльності;      реєстрації актів цивільного стану та  речових  прав;           пенсійного забезпечення;  соціального захисту;  пожежної безпеки;  казначейського та банківського обслуговування;  комунального підприємства з надання послуг водопостачання та вивезення сміття і  побутових відходів, а також наявність  приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування.          

    Наявність цих закладів та установ  з надання публічних послуг передбачені  Методикою формування спроможних територіальних громад,

     Тальянківською сільською радою не внесено конкретних письмових пропозицій щодо фінансування  та будівництва дороги від с.Зеленьків  до с.Тальянки, оскільки село є віддаленим в запропонованій  територіальній громаді.  Не запропоновано та не підтверджено фінансовими розрахунками можливість  автобусного сполучення з цетральним селом Тальянки.

     Відповідно до  Закону  України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», методики формування спроможних територіальних громад, затвердженої постановою   Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214,  врахувавши пропозиції депутатів, сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

    1. В зв’язку з тим, що відповідно до ч.2 статті 10 ЗУ «Про добровільне об’єднання  територіальних громад», пропозиції щодо надання фінансової підтримки об’єднаній територіальній громаді вносяться обласною державною адміністрацією за поданням сільської  ради об’єднаної територіальної громади Кабінету Міністрів України не пізніше 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається надання такої фінансової підтримки,  та враховуючи те, що на 2017 рік державної  фінансової підтримки об’єднаній громаді  вже не буде виділено,  вважати неможливим до кінця 2016 року  прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання Майданецької  та Зеленьківської  територіальних громад з центром в с.Майданецьке та  делегування   представників  до спільної робочої групи .

 

     2. Вважати неможливим   прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання Тальянківської та Зеленьківської  територіальних громад з центром в.Тальянках та  делегування  представників  до спільної робочої групи,  в зв’язку з  не наданням розрахунків та конкретних  письмових пропозицій, які можна виносити для громадського обговорення і які б переконали членів Зеленьківської територіальної громади в тому, що об’єднана територіальна громада з центром в с.Тальянках має фінансову, матеріальну та кадрову можливість надати  кращі публічні послуги  жителям с.Зеленьків, ніж ті, що  наявні    в даний час.

 

    3. Відмовити в задоволенні колективного звернення громадян за підписом 103 осіб про скликання загальних зборів жителів села Зеленьків в зв’язку з тим, що кількість підписів під зверненням  не відповідає вимогам, встановленим  пунктом  8 Положення  про загальні збори громадян за місцем проживання   в Україні, затвердженого Постановою  Верховної Ради України від  17 грудня 1993 року N3748-XIIщодо того, що  збори скликаються головою Ради  або  її  виконавчим органом за  пропозицією  не  менш  як  третини  від загальної  кількості  громадян,  які  проживають  у  відповідному

територіальному  утворенні.

 

    4. Секретарю сільської ради Сокуренко С.М.  направити відповідь та копію цього рішення Майданецькій, Тальянківській сільським  радам та заявникам.

 

    5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань з питань регламенту, депутатської етики, законності і правопорядку.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                        В.Деркач

                                        

 
  GERB

                                                       

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     14-а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

13 жовтня 2016 року               с.Зеленьків                                     № 14-16/VII

                     

Про розгляд заяви Звіряки О.В. щодо

позиції сільської ради з  надання

дозволу на розроблення документації

із землеустрою

 

      Розглянувши заяву  Звіряки О.В. від 15.09.2016 р. вх.№ 160, сільська рада відмічає, що листом за №7607/2-16 ( вх.№ 301/01-02 від 02.06.2016)   Головне управління Держгеокадастру  у Черкаській області  просило розглянути надіслані документи та висловити  позицію сільської ради з питання  можливості чи не можливості надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути передана у власність гр. Звіряці Олександру Васильовичу.

     В пакеті документів, що був надісланий Головним управлінням Держгеокадастру у Черкасткій області  до сільської ради для розгляду, були відсутні погодження землекористувача (нотаріально посвідчене) на поділ земельної ділянки та копія  посвідчення  учасника бойових дій. 

     Сільська не наділена  повноваженнями  давати чи відмовляти у наданні дозволу на розроблення  документації із землеустрою щодо  земель державної власності. Це повноваження належить Головному управлінню Держгеокадастру у Черкаській області ( далі – Головне управління).

     На виконання  доручення Віце-прем`єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.10.2014 № 37732/0/1-14, наказу Державного агентства земельних ресурсів України від 15.10.2014 № 328 «Про проведення в дію рішень колегії Держземагенства України від 14.10.2014», при вирішені питань щодо надання дозволів на розробку документації із землеустрою щодо земельних ділянок державної власності,  Головне управління надсилає копії поданих документів  органам місцевого самоврядування за місцем знаходження земельних ділянок для  внесення відповідних пропозицій.

 

   

     В цій ситуації рішення сільських рад щодо їх позиції з можливого надання дозволу чи відмови у його наданні  носить  тільки дорадчий характер. 

    Згідно інформації, вказаної Звірякою О.В. в заяві, 09.06.2016 року Головним управлінням був  виданий наказ № 23-4939/14-16 СГ , яким  надано дозвіл на  розроблення  документації із землеустрою.

     Рішенням Зеленьківської сільської ради від 15.06.2016 р. за №11-12/VІІ було  висловлено  позицію  щодо неможливості надання  дозволу на розроблення проекту  землеустрою , в зв’язку  з тим, що до пакету документів не було додано погодження землекористувача (нотаріально посвідчене) на поділ земельної ділянки та не додано копію посвідчення  учасника бойових дій, як це передбачено ч.6 ст.118 та  ч.3  ст. 134  Земельного кодексу України.

     Разом з тим, рішення сільської ради було прийняте та надіслане до Головного управління  після того, як дозвіл було вже надано.  Тобто, ніякого впливу на прийняття наказу Головного управління про надання дозволу рішення сільської ради не мало.

      Керуючись п.п.34  ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

    1. Вважати,  що оскільки рішення Зеленьківської сільської ради від 15.06.2016 р. за № 11-12/VІІ, яким  було  висловлено  позицію  щодо неможливості надання Звіряці О.В.  дозволу на розроблення проекту  землеустрою , було прийнято після прийняття наказу Головного управління № 23-4939/14-16 СГ від 09.06.2016 про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою , тому юридичного чи дорадчого значення для прийняття наказу воно не мало. 

 

    2. Відмовити Звіряці Олександру Васильовичу  в задоволенні заяви про скасування рішення сільської ради від 15.06.2016 р. за № 11-12/VІІ,  в зв’язку  з тим, що воно було прийняте за наслідками розгляду  пакету документів, надісланого Головним управлінням, в якому були відсутні погодження землекористувача  на поділ земельної ділянки та копія  посвідчення  учасника бойових дій. 

 

    3. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Удачній О.М.  надіслати Звіряці О.В. відповідь про наслідки розгляду  його заяви та копію цього рішення.

 

     4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Деркач В.Є.

 

Сільський голова                                                                       В.Деркач  

 

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

14-а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

13 жовтня 2016 року

с.Зеленьків     

         № 14-17/VII

 

 

Про надання дозволу Тальнівському

районному споживчому товариству

на розроблення   проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

 

   Розглянувши клопотання  Тальнівського районного споживчого товариства   від 08.09.2016року вх.№162 , технічний паспорт на нежитлове приміщення    

(комплекс, магазин «Продукти - Промтовари» з підсобними будівлями та спорудами), що належить йому на правах колективної  власності  на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно САА 470192 від 11.08.2004р., витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 11.08.2004р. № 4416058, схематичний  план земельної ділянки , врахувавши рішення Зеленьківської сільської ради від 18.05.2016 № 10-1/VІІ  про перейменування вулиці Свободи на вулицю І.С.Васильченка,  керуючись  статтею 12, 38, 93,   123  Земельного Кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА :

 

1.   Надати дозвіл Тальнівському районному споживчому товариству

на розроблення   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

орієнтовною  площею  0,132 га в користування на умовах оренди терміном  на 1  рік,  для будівництва  та обслуговування будівель  торгівлі за рахунок   земель комунальної власності Зеленьківської   сільської ради, що  відносяться до категорії земель – землі громадської та житлової забудови, з функціональним використанням забудовані землі, які використовуються  в комерційних  цілях за адресою вул.І.С.Васильченка, № 29,  с.Зеленьків,  Тальнівського  району Черкаської області .

 

 1. Тальнівському РайСТ розроблений проект відведення земельної ділянки подати на затвердження сільською радою.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста-землевпорядника Удачну О.М.

 

Сільський голова                                                                                  В.Деркач                                                       

 

                                        

 
  GERB

                                                        

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     14-а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

13жовтня2016 року                  с.Зеленьків                                     № 14-18/VII

                      

 

Про дозвіл Войченку І.І. на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки

в користування на умовах оренди терміном на 25 років

площею 0,11 га ,в тому числі  0,035 га для

обслуговування частини нежитлового приміщення

– майстерні, що належить йому на правах приватної

власності та 0,075 га господарського двору із земель

комунальної власності Зеленьківської сільської ради,

що відносяться до категорії земель сільськогосподарського

призначення, з функціональним використанням

несільськогосподарські угіддя - землі під господарськими

будівлями і дворами, що знаходяться за адресою

с.Зеленьків, вул..Вишнева, 1 а

 

         Розглянувши заяву Войченка І.І. від 16.09.2016 вх.№161 про надання йому дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди терміном на  25 років  площею 0,11 га , в тому числі  0,035 га для обслуговування частини нежитлового приміщення – майстерні, що належить  йому на правах приватної власності,  0,075 га господарського двору та додані копії документів ( технічна характеристика  від 12.04.2016р. щодо розрахунку часток об*єкту нерухомого майна у єдиному майновому комплексі нежитлової будівлі – майстерні, свідоцтво про право на майновий пай серія ЧЕ-УП № 117624, інформація про виділення майна в натурі, інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, технічний паспорт), керуючись  статтею 12,  ч.2 статті 120,  ч.1 статті  122, ч.2,3 статті 123 Земельного Кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів,  сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

   1. Дати дозвіл Войченку Івану Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на

умовах оренди терміном на 25 років  площею 0,11 га ,в тому числі  0,035 га для обслуговування частини нежитлового приміщення – майстерні, що належить йому на правах приватної власності  та 0,075 га господарського двору із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, що відносяться до категорії земель сільськогосподарського призначення, з функціональним використанням несільськогосподарські угіддя - землі під господарськими будівлями і дворами, що знаходяться за адресою с.Зеленьків, вул..Вишнева,1 а.

 

    2. Попередити Войченка І.І.  про необхідність подання  розробленого проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  на затвердження сільською радою.

 

   3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  спеціаліста-землевпорядника сільської ради Удачну О.М.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                        В.Деркач   

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

14-а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                              РІШЕННЯ

 

13 жовтня 2016 року

        с.Зеленьків

№ 14-19/ VІІ 

 

 

Про розгляд заяви Журби О.В. щодо 

надання  земельної ділянки  у власність 

для ведення особистого селянського

господарства

 

     Розглянувши заяву Журби О.В. від 18.08.2016 року вх.№ 159, яка  зареєстрована за адресою с.Зеленьків,  пров.Калиновий, буд.№6  про  надання  земельної ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства із земель за межами населеного пункту в адмінмежах Зеленьківської сільської ради,  керуючись   статтями 12, 33, 83, 84,  118, 121, 122 Земельного Кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

 1. Взяти до відома, що згідно:
 2. вимог частини 6 статті 188 Земельного кодексу України, громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної  власності для ведення особистого селянського господарства у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади , який передає земельні ділянки державної власності  у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) ;
 3. норми частини 4 статті 122 Земельного кодексу України, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності  у власність або у користування для всіх потреб.

 

 

2.  Відмовити Журбі Олені Василівні,яка проживає в  с.Зеленьків, пров.Калиновий, буд.№6   в задоволенні заяви щодо надання земельної ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства в розмірі 2, 0 га із земель за межами населеного пункту в адмінмежах Зеленьківської сільської ради,  в зв’язку з тим, що до повноважень сільської ради не належить розпорядження землями за межами населених пунктів.

 

3. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. направити відповідь Журбі О.В.  та копію цього рішення.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                    В.Деркач

 
  GERB

                                                      

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     14-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИVІІ  СКЛИКАННЯ

                  

                    РІШЕННЯ

 

13 жовтня 2016 року                     с.Зеленьків                               № 14- 20/ VІІ 

 

Про затвердження проекту

із землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Войченко Л.А.

 

          Розглянувши заяву гр.Войченко Л.А. від 12.10.2016 №171, проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада   ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га, кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0567, громадянину Войченко Любов Андріївни у власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, з функціональним призначенням забудовані землі житлової забудови під одно- та двоповерховою забудовою, за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул.Першого Травня , 44.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,25 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до забудованих земель житлової забудови під одно- та двоповерховою забудовою.

 

        3. Передати гр.Войченко Л.А..у приватну власність земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 7124082800:02:001:0567, яка знаходиться за адресою:Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул.Першого Травня, 44.

       

        4.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 
  GERB

                                                      

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     14-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІСКЛИКАННЯ

                  

                    РІШЕННЯ

 

13 жовтня 2016 року                     с.Зеленьків                             № 14-21/VII

 

Про затвердження проекту

із землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Сивому І.Я.

 

          Розглянувши  заяву гр. Сивого І.Я.., проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,1580 га та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада   ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,1580 га, кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0568, громадянину Сивому Івану Яковичу в користування на умовах оренди, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, з функціональним призначенням забудовані землі житлової забудови під одно- та двоповерховою забудовою, за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул.Першого Травня,48.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,1580 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до забудованих земель житлової забудови під одно- та двоповерховою забудовою.

 

        3. Передати гр.Сивому І.Я..в користування на умовах оренди земельну ділянку площею 0,1580 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 7124082800:02:001:0568, яка знаходиться за адресою:Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул.Першого Травня,48.

       

        4.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 
  GERB

                                                        

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                    14-а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VII СКЛИКАННЯ

                  РІШЕННЯ

 

13 жовтня 2016 року                с.Зеленьків                                 №14-22/VII

   

Про закриття погосподарського

номера  по вул.Садовій, № 39

 

    Розглянувши заяву Тирси Ганни Семенівни від 12.10.2016 вх.№170 , яка  є спадкоємцем  покійного Тирси Володимира Григоровича про закриття по господарського номера по вулиці Садовій,39, що був відкритий на нині покійного Тирсу Володимира Григоровича та, враховуючи акт комісії сільської ради від 12.10.2016 про те, що будинок, що належав покійному Тирсі В.Г. аварійний, непридатний для проживання, керуючись п.п.3 п.б статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА :

 

 1. Закрити погосподарський номер по вул.Садовій,  №39 ,що був відкритий на нині покійного Тирсу Володимира Григоровича.
 2. Тирсі Ганні Семенівні, яка  є спадкоємцем   покійного Тирси Володимира Григоровича, розібрати  аварійний, непридатний для проживання будинок по вул.Садовій, №39 та  привести територію під будинком в належний санітарний стан.
 3. Взяти до відома, що земельна ділянка площею 0,27 га, що розташована за адресою вул.Садова, 39  була передана в приватну власність гр.Тирсі Володимиру Григоровичу  для ведення особистого селянського господарства згідно рішення Зеленьківської сільської ради від 30.01.1984 №1 .
 4. Секретарю сільської ради Сокуренко С.М. здійснити відповідні  відмітки  в погосподарській книзі.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Деркач В.Є.

 

 

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 

 

 

 

 
  GERB

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                    14-а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VII СКЛИКАННЯ

                  РІШЕННЯ

 

13 жовтня 2016 року                с.Зеленьків                                 №14-23/VII

   

Про закриття погосподарського

номера  по вул.Садовій, № 3

 

    Розглянувши заяву Шепелюка Василя Максимовича від 10.10.2016 вх.№165 , який  є спадкоємцем  покійного Шепелюка Максима Кіндратовича про закриття по господарського номера по вулиці Садовій,3, що був відкритий на нині покійного Шепелюка Максима Кіндратовича та, враховуючи акт комісії сільської ради від 10.10.2016 про те, що будинок, що належав покійному Шепелюку М.К. аварійний, непридатний для проживання, керуючись п.п.3 п.б статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА :

 

 1. Закрити погосподарський номер по вул.Садовій,  №3, що був відкритий на нині покійного Шепелюка Максима Кіндратовича.
 2. Шепелюку Василю Максимовичу, який  є спадкоємцем   покійного Шепелюка Максима Кіндратовича, розібрати  аварійний, непридатний для проживання будинок по вул.Садовій, №3 та  привести територію під будинком в належний санітарний стан.
 3. Взяти до відома, що земельна ділянка площею 0,36 га, що розташована за адресою вул.Садова, 3  була передана в приватну власність

гр. Шепелюку Максиму Кіндратовичу  для ведення особистого селянського господарства згідно рішення Зеленьківської сільської ради від 30.01.1984 №1 .

 1. Секретарю сільської ради Сокуренко С.М. здійснити відповідні  відмітки  в погосподарській книзі.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Деркач В.Є.

 

 

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

14-а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                     РІШЕННЯ

 

13 жовтня 2016 року

с.Зеленьків     

                № 14-24/VII

 

 

Про надання дозволу гр.Байдак Г.П.

на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність

 

            Розглянувши заяву громадянки Байдак Галини Петрівни від 10.10.2016 №166 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, викопіювання з кадастрової карти (графічні матеріали), на якій зазначено місце розташування та розмір земельної ділянки, враховуючи, що заявник не використав право на безоплатну передачу йому у власність земельної ділянки, керуючись ст.12,33,118,

ч.1 ст.119, 121,122, 123 Земельного Кодексу України, Законом України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада  ВИРІШИЛА:

 

1. Надати гр. Байдак Галині Петрівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,30 га за рахунок земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради  Тальнівського району Черкаської області для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: с.Зеленьків, вул.Садова   Тальнівського району Черкаської області із земель комунальної власності Зеленьківської територіальної громади.

 

2. Взяти до відома, що гр.Байдак Г.П. добросовісно, відкрито і безперервно користувалася земельною ділянкою протягом 15-ти років, але не має документів, які б свідчили б про наявність у неї прав на цю земельну ділянку, окрім рішення сільської ради.

 

2. Зобов»язати гр.Байдак Г.П. замовити в землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого  селянського господарства та надати його до сільської ради на затвердження.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста-землевпорядника сільської ради Удачну О.М.

 

Сільський голова                                                                              В.Деркач

 

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

14-а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                     РІШЕННЯ

 

13 жовтня 2016 року

с.Зеленьків     

                № 14-25/VII

 

 

Про надання дозволу гр.Цьоменко О.Ф.

на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність

 

            Розглянувши заяву громадянки Цьоменко Ольги Федотівни від 11.10.2016 №168 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, викопіювання з кадастрової карти (графічні матеріали), на якій зазначено місце розташування та розмір земельної ділянки, враховуючи, що заявник не використав право на безоплатну передачу йому у власність земельної ділянки, керуючись ст.12,33,118,

ч.1 ст.119, 121,122, 123 Земельного Кодексу України, Законом України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада  ВИРІШИЛА:

 

1. Надати гр. Цьоменко Ользі Федотівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,40 га за рахунок земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради  Тальнівського району Черкаської області для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: с.Зеленьків, вул.Садова   Тальнівського району Черкаської області із земель комунальної власності Зеленьківської територіальної громади.

 

2. Взяти до відома, що гр.Цьоменко О.Ф. добросовісно, відкрито і безперервно користувалася земельною ділянкою протягом 15-ти років, але не має документів, які б свідчили б про наявність у неї прав на цю земельну ділянку, окрім рішення сільської ради.

 

2. Зобов»язати гр.Цьоменко О.Ф. замовити в землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого  селянського господарства та надати його до сільської ради на затвердження.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста-землевпорядника сільської ради Удачну О.М.

 

Сільський голова                                                                              В.Деркач

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

14-а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                     РІШЕННЯ

 

13 жовтня 2016 року

с.Зеленьків     

                № 14-26/VII

 

 

Про надання дозволу гр.Шепелюку В.М.

на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність

 

            Розглянувши заяву громадянина Шепелюка Василя Максимовича від 10.10.2016 №164 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, викопіювання з кадастрової карти (графічні матеріали), на якій зазначено місце розташування та розмір земельної ділянки, враховуючи, що заявник не використав право на безоплатну передачу йому у власність земельної ділянки, керуючись ст.12,33,118,

ч.1 ст.119, 121,122, 123 Земельного Кодексу України, Законом України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада  ВИРІШИЛА:

 

1. Надати гр. Шепелюку Василю Максимовичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,36 га за рахунок земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради  Тальнівського району Черкаської області для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: с.Зеленьків, вул.Садова   Тальнівського району Черкаської області із земель комунальної власності Зеленьківської територіальної громади.

 

2. Взяти до відома, що гр.Шепелюк В.М. добросовісно, відкрито і безперервно користувався земельною ділянкою протягом 15-ти років, але не має документів, які б свідчили б про наявність у неї прав на цю земельну ділянку, окрім рішення сільської ради.

 

2. Зобов»язати гр.Шепелюка В.М. замовити в землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого  селянського господарства та надати його до сільської ради на затвердження.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста-землевпорядника сільської ради Удачну О.М.

 

Сільський голова                                                                              В.Деркач

 

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

14-а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                     РІШЕННЯ

 

13 жовтня 2016 року

с.Зеленьків     

                № 14-27/VII

 

 

Про надання дозволу гр.Дорошу О.Г.

на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність

 

            Розглянувши заяву громадянина Дороша Олександра Гавриловича від 10.10.2016 №167 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, викопіювання з кадастрової карти (графічні матеріали), на якій зазначено місце розташування та розмір земельної ділянки, враховуючи, що заявник не використав право на безоплатну передачу йому у власність земельної ділянки, керуючись ст.12,33,118,

ч.1 ст.119, 121,122, 123 Земельного Кодексу України, Законом України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада  ВИРІШИЛА:

 

1. Надати гр. Дорошу Олександру Гавриловичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,30 га за рахунок земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради  Тальнівського району Черкаської області для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: с.Зеленьків, вул.Садова   Тальнівського району Черкаської області із земель комунальної власності Зеленьківської територіальної громади.

 

2. Взяти до відома, що гр.Дорош О.Г. добросовісно, відкрито і безперервно користувався земельною ділянкою протягом 15-ти років, але не має документів, які б свідчили б про наявність у неї прав на цю земельну ділянку, окрім рішення сільської ради.

 

2. Зобов»язати гр.Дороша О.Г. замовити в землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого  селянського господарства та надати його до сільської ради на затвердження.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста-землевпорядника сільської ради Удачну О.М.

 

Сільський голова                                                                              В.Деркач

 

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

14-а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                     РІШЕННЯ

 

13 жовтня 2016 року

с.Зеленьків     

                № 14-28/VII

 

 

Про надання дозволу гр.Нечитайло Г.І.

на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність

 

            Розглянувши заяву громадянки Нечитайло Галини Іванівни від 12.10.2016 №169 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, викопіювання з кадастрової карти (графічні матеріали), на якій зазначено місце розташування та розмір земельної ділянки, враховуючи, що заявник не використав право на безоплатну передачу йому у власність земельної ділянки, керуючись ст.12,33,118,

ч.1 ст.119, 121,122, 123 Земельного Кодексу України, Законом України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,  сільська рада  ВИРІШИЛА:

 

1. Надати гр. Нечитайло Галині Іванівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,47 га за рахунок земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради  Тальнівського району Черкаської області для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: с.Зеленьків, вул.Садова   Тальнівського району Черкаської області із земель комунальної власності Зеленьківської територіальної громади.

 

2. Взяти до відома, що гр.Нечитайло Г.І. добросовісно, відкрито і безперервно користувалася земельною ділянкою протягом 15-ти років, але не має документів, які б свідчили б про наявність у неї прав на цю земельну ділянку, окрім рішення сільської ради.

 

2. Зобов»язати гр.Нечитайло Г.І. замовити в землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого  селянського господарства та надати його до сільської ради на затвердження.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста-землевпорядника сільської ради Удачну О.М.

 

Сільський голова                                                                              В.Деркач

 

Опубліковано 17.10.2016