ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

7-а  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                  РІШЕННЯ

 

24.02.2016                                  с.Зеленьків                             № 7-2/VІІ              

                         

Проповторне оголошення

конкурсу з  відбору суб’єктів оціночної

діяльності комунального майна

 

         Відповідно до статей  26,  60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  наказу Фонду Держмайна України  від                         29.08.2011  N 1270, зареєстрованогов Міністерстві   юстиції України                              19 вересня 2011 р.   за N 1096/19834  «  Про затвердження Положення

про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності»із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду  державного майна№659 від 20.05.2013, рішення сільської ради  «Про Положення про впорядкування умов відчудження  майна, що перебуває в  комунальнійвласності територіальної громади с. Зеленьків», від 05.08.2015 №48-1/VІ  «Про доцільність та умови відчуження комунального нерухомого майна », рішення сільської ради від 16.10.2013 №27/5   «Про  Порядок надання в оренду, проведення конкурсівна право оренди комунального майна територіальної громади та з відбору суб’єктів оціночної діяльності, Методики розрахунку, ставки орендної плати , форми типового договору оренди комунального майна»,  та з метою   підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади,  забезпечення поповнення дохідної частини бюджету, заслухавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада  

ВИРІШИЛА:

 

    1. Повторно оголосити   конкурс  з відбору  суб’єктів  оціночної  діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта, що належить до комунальної власності територіальної громади села Зеленьків,   перебуває  на балансі сільської ради та   підлягає відчуженню  згідно рішення сільської ради від 05.08.2015 № 48-1/VІ« Про доцільність та умови відчуження внутрігосподарської  меліоративної системи, що перебуває у комунальній власності».

 

 

 

 

 

2.Покласти на Комісію, утворену рішенням сільської ради від 24.02.2016

№ 7-1/VІІ повноваження з  організації та проведення  конкурсу  з    відбору  суб’єктів  оціночної  діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта, що належить до комунальної власності та підлягає відчуженню через аукціон.

 

3. Встановити, що незалежній оцінці підлягає комунальне нерухоме майно:

3.1. назва об’єкта:комунальне нерухоме майно - частина внутрігосподарської меліоративної системи загальною протяжністю 1636,5м,  яка знаходиться на зберігання в АТП -17137 м.Тальне Черкаської області.

 

3.2. Місцезнаходження: 20400, Черкаська область, м.Тальне.

 

3.3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для її подальшого  продажу відповідною торгівельною організацією через аукціон.

 

3.4.Відомості про об’єкт: частина внутрігосподарської меліоративної системи   загальною протяжністю 1636,5 м,  яка знаходиться на зберіганні в АТП -171317 м.Тальне Черкаської області.

 

4. Секретарю ради Сокуренко С.М.  інформаціюпро проведення конкурсу опублікувати  в газеті «Колос Тальнівщини» та на сайті сільської ради за

20  днів до оголошеної дати проведення конкурсута вказати, що:

 

4.1. Учасники конкурсу подають до сільської ради   документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів.

 

4.2. До підтвердних документів належать:

 

- заява на участь у конкурсі за встановленою формою;

 

-  засвідчені  копії установчих документів учасника конкурсу;  

 

- копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до виконання оцінки;

 

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

 

- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково

 

 

 

залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

 3.3. Конкурснадокументація  подається  до Зеленьківської сільської ради   за адресою: с.Зеленьків, вул.Шевченка,1  (з відміткою «На конкурс»).

 

 4.4. Конкурсна пропозиція претендента подається окремо в запечатаному конверті ( з відміткою «Пропозиція на конкурс») і має містити пропозицію щодо вартості виконаних робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт в календарних днях.

 

 4.5. Заяви  прийматимуться впродовж 20 календарних днів з дня  оприлюднення  оголошення  про конкурс в ЗМІ.

 

 5 .  Конкурс провести  30 березня  2016року о 10.00 за адресою: с.Зеленьків Тальнівського району, вул.Шевченка,1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                      В.Деркач

 

 

 

 

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

7-а  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                  РІШЕННЯ

 

24.02.2016                                  с.Зеленьків                             № 7-1/VІІ              

 

                           

Про  Порядок надання в оренду,

проведення конкурсів на право оренди

комунального майна територіальної громади

та з відбору суб’єктів оціночної діяльності,

Методики розрахунку, ставки орендної плати ,

форми типового договору оренди комунального майна

 

       У відповідності до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, Закону  України „Про оренду державного та комунального майна ” із змінами,  «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну діяльність оцінювачів в Україні», Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого Наказом Фонду Державного майна України   від                       29.08.2011  N 1270 , зареєстрованого  в Міністерстві   юстиції України

19 вересня 2011 р. за N 1096/19834 зі змінами та доповненнями,  з метою упорядкування  питань управління комунальною  власністю  територіальної громади села, врахувавши пропозиції депутатів та відповідної постійної комісії, сільська рада  ВИРІШИЛА:

     1.Сільська рада від імені та в інтересах територіальної  громади,  відповідно до закону здійснює  правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконує  усі майнові операції, може  передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду. Сільська  рада в межах своїх повноважень щодо управління комунальним майном  територіальної  громади села діє самостійно і несе відповідальність насамперед перед населенням села. Сільська рада керується принципом поєднання державних і самоврядних інтересів.

    2.  Визнати Зеленьківську  сільську раду єдиним орендодавцем комунального майна територіальної громади  села.

 

 1. Затвердити:
 2. Порядок надання в оренду комунального майна  територіальної  громади  (додаток №1);
 3. Порядок проведення Конкурсу на право оренди комунального майна, територіальної громади (додаток №2);

      -     Склад  конкурсної комісії з проведення конкурсів на право оренди   комунального майна  ( додаток 3)

         - Методику розрахунку, ставки орендної плати і порядок використання плати за оренду комунального майна (додаток 4)

 • Типовий договір оренди індивідуального визначеного (нерухомого або іншого) майна, що є комунальною  власністю територіальної  громади села   (додаток №5);
 • Порядок проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з незалежної (експертної) оцінки об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю  територіальної громади села (додаток №6);

 

       4. Визнати таким, що втратило чинність рішення  сільської ради від 12.12.2012 №20/2 «Про  затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади села Зеленьків, Методики розрахунку, ставки орендної плати та порядок використання плати за оренду комунального майна, форми типового договору оренди комунального майна»

 

      5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  сільського голову Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський   голова                                                                                       В.Деркач  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Додаток №1

до рішення  сесії ради 7 скликання  №7-1/VІІ   від 24.02.2016        

 

Порядок

надання в оренду комунального майна  територіальної  громади

І.Загальні положення.

1.1. Порядок надання в оренду комунального майна  територіальної громади села (далі – Порядок) розроблений відповідно до Конституції України, Господарського Кодексу України, Цивільного Кодексу України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, інших законодавчих актів України.

1.2. Цей Порядок регулює:

- організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду комунального майна  територіальної громади  села (далі – майна);

- майнові відносини між орендодавцем та орендарем щодо господарського використання майна.

ІІ. Об’єкти оренди

2.1. Об’єктами оренди згідно з цим Порядком є:

- нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення (чи його частина);

- інше окреме індивідуально визначене майно.

2.2.Майно надається в оренду у випадках:

- вивільнення об’єктів оренди в результаті дострокового розірвання договорів оренди, або закінчення терміну дії договорів оренди;

- не використання майна балансоутримувачем.

2.3. Нерухоме майно (будівля, споруда, приміщення (чи його частина) може передаватися в оренду при умові, що на нього є:

 • незалежна (експертна) оцінка   майна;
 • правовстановлюючий документ про право власності на комунальне майно.

2.4. Передує укладанню договору оренди оцінка об’єкта оренди відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №832 від 03.08.2011 року «Про внесення змін до Методики оцінки об’єктів оренди».

2.5.При укладанні договорів оренди нерухомого майна терміном на три роки і більше, проводиться нотаріальне посвідчення договорів оренди. Оплата робіт, пов’язаних з оформленням відповідних матеріалів (нотаріальне посвідчення, довідка характеристика, держмито та ін.), покладається на орендаря.

 

 

      2.6. Ініціатива щодо оренди майна може виходити:

-   від фізичних та юридичних осіб, державних, комунальних та інших підприємств, які можуть бути орендарями ;

-   від    сільської ради.

ІІІ. Орендодавець

Орендодавцем  за цим Порядком є:

-         Зеленьківська    сільська рада  щодо  майна територіальної громади  (будівлі, споруди, приміщення), окремого індивідуально визначеного майна,  яке безпосередньо знаходиться у неї на балансі,

 

                                                      ІV. Орендарі

Орендарями майна можуть бути:

-         юридичні особи, державні, комунальні та інші підприємства, створені та зареєстровані в установленому законом порядку;

-         громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють підприємницьку діяльність та зареєстровані, як суб’єкти підприємницької діяльності  в установленому законом порядку.

 

                                    У. Передача майна в оренду

 

    5.1. Передача комунального майна територіальної громади села  в оренду здійснюється:

5.1.1. Щодо майна, яке надається в оренду вперше на конкурсних засадах.

5.1.2. При згоді орендодавця та орендаря шляхом пролонгації договорів оренди щодо майна, яке перебувало в оренді і договори по якому закінчуються , якщо орендар добросовісно виконував умови договору, при цьому умови нового договору повинні відповідати нормам прийнятої  Методики  з урахуванням незалежної оцінки вартості майна.

     Орендодавець повідомляє орендаря про нові умови договору за 60 днів до закінчення договору.  У разі не згоди орендаря  на нові умови договору, орендодавець має право оголосити конкурс на оренду цього майна.

 

5.2. Рішенням сесії сільської ради  щороку затверджуються переліки нерухомого майна, що можуть бути передані в оренду.

VІ. Порядок укладання договору оренди ( додаткової угоди)

6.1. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву орендодавцю із зазначенням:

- назви та місця знаходження об’єкта оренди, цілі його використання;

- найменування, місця знаходження (місця проживання) заявника.

До заяви додаються такі документи:

для юридичних осіб:

- копії статуту та установчого договору;

- виписка із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- довідка органу статистики про включення орендаря – юридичної особи до ЄДРПОУ;

- копія довідки про взяття на облік платника податку;

- копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом;

для фізичних осіб - підприємців:

- копію документа, що посвідчує особу (копія паспорта (стор.1,2,11), копія ідентифікаційного номера;

- виписка із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- довідка з місця проживання;

- копія довідки про взяття на облік платника податку:

Зазначені документи повинні бути засвідченими в установленому порядку.

6.2. За результатами розгляду може бути запропоновано прийняття рішення про:

 • надання дозволу на укладання договору  оренди майна або додаткової угоди  ;
 • мотивовану відмову.

Дозвіл на укладання договору оренди оформляється у вигляді рішення сесії  ради .

6.3 Орендодавець протягом п’яти днів після погодження надання в оренду майна розміщує в друкованих засобах масової інформації та на своєму офіційному веб-сайті оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.

6.4 Протягом 20 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

6.5 Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм розпорядчим документом затверджує результати вивчення попиту на об’єкт оренди. У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець проводить  конкурс на право оренди.

У разі надходження одної заяви про оренду певного майна (будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої – про оренду частини цього майна орендодавець  повідомляє другого заявника, що розглядається питання про оренду всього майна.

Укладення договору оренди нерухомого майна та нарахування орендної плати покладається  на орендодавця  майна  територіальної громади  села.

У разі, коли подана лише одна заява орендодавець укладає договір оренди нерухомого майна із заявником та подає у виконавчий апарат  ради один примірник договору з копіями документів, зазначених у п.6.1. даного Порядку.

6.6. Проведення конкурсу на право оренди здійснюється відповідно до «Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального  майна територіальної  громади» ( додаток 2).

6.7. Дозвіл на продовження терміну дії договору оренди надається рішенням сесії  ради.

     6.8. Для отримання дозволу на продовження терміну дії договору оренди, орендар   надає  раді своє клопотання  із зазначенням у ньому адреси, площі, бажаного строку оренди, мети використання об’єкта, довідку про відсутність  заборгованості орендаря з орендної плати, комунальних платежів, розрахунок орендної плати.

     6.9. Після  закінчення  терміну  договору оренди орендар, який належним   чином   виконував  свої  обов'язки  за  договором,  має переважне  право,  за  інших  рівних  умов,  на укладення договору оренди  на  новий термін,  крім  випадків,  якщо орендоване майно необхідне  для потреб його Балансоутримувача. У разі якщо Балансоутримувач  має намір використовувати  зазначене  майно  для власних потреб, він повинен письмово  попередити  про це Орендаря не пізніше ніж за  місяць до закінчення терміну договору.

 

    6.10.  Орендар,  який  належно  виконує  свої обов’язки за договором оренди нерухомого майна,  строк дії якого закінчується,  має право на продовження договору оренди на новий строк. Орендар, який  має  намір скористатися таким правом,  повинен повідомити про це орендодавця не пізніше ніж за місяць  до  спливу строку договору оренди нерухомого майна.

6.11.У разі якщо на момент  продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження договору  оренди  проводиться незалежна оцінка об’єкта оренди за рахунок Орендаря. Вибір суб’єкта оціночної діяльності здійснюється на конкурсних умовах.

     6.12. При продовженні договору оренди,  орендна плата визначається із застосуванням орендних  ставок, які діють  на дату продовження  договору, але орендна плата має бути розрахована  з урахуванням  індексу  інфляції за весь  попередній  період дії договору оренди.

6.13. Орендар, який відмовляється від виконання вимог цього Порядку, повинен повернути  об’єкт оренди у визначений договором термін.

6.14.  Об’єкти оренди, які є пам’ятниками архітектури, історії та культури передаються в оренду  при погодженні умов використання цих об’єктів з органом охорони культурної спадщини.

VІІ. Порядок обліку,                                                                                          укладених договорів оренди комунального  майна територіальної  громади  та контроль за дотриманням умов оренди

7.1. Облік укладених договорів оренди нерухомого майна здійснює виконавчий апарат  ради, іншого індивідуально визначеного майна – орендодавець.

7.2. Профільна постійна комісія  ради здійснює контроль за цільовим використанням майна, переданого в оренду.

7.3. Виконавчий комітет  зобов’язаний щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним, подавати до  ради звіт про стан коштів  від здачі в оренду майна (згідно форми), відомості про майно, яке не використовується і може бути здане в оренду.

VІІІ. Порядок надання                                                                                            дозволів орендарям на право передачі в суборенду

 1. Орендар має право передати в суборенду  орендоване нерухоме майно або його частину та інше окреме індивідуально визначене майно з дозволу орендодавця. Для цього орендар та заявник, що претендує на суборенду, подають на ім’я орендодавця заяву – клопотання та документи, передбачені п.6.1. Порядку.
 2. Орендар  для отримання згоди для надання дозволу  на укладання  договору суборенди нерухомого майна звертається до  ради з відповідним листом-клопотанням та аргументованими  висновками щодо доцільності передачі майна в суборенду.
 3. Сесія сільської  ради приймає рішення про надання згоди  на передачу   нерухомого майна або його частини  в суборенду або про відмову в її наданні.
 4. Термін суборенди не може перевищувати терміну оренди.
 5. Розмір  плати за суборенду нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленою Методикою розрахунку орендної плати за користування майном,

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки  вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначені розміру орендної плати,  і погоджується з орендодавцем.

Плата за суборенду майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря за майно, що передається в суборенду.

 1. Орендар після отримання дозволу  зобов’язаний  у п’ятиденний термін надати  орендодавцю один примірник договору  на суборенду, укладеного між орендарем та суборендарем та акт приймання-передачі майна.

При  припиненні основного договору,  суборендар зобов’язаний повернути орендарю майно за актом  приймання-передачі на протязі 5-ти календарних днів з дати повідомлення. Один примірник акту приймання-передачі (між орендарем та суборендарем) надається орендодавцю. У разі його відсутності (ненаданні) питання продовження оренди майна за основним договором не розглядається.

 1.  Передача майна  в оренду не припиняє право власності на це майно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                С.Сокуренко                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Додаток №2

до рішення  сесії ради 7 скликання  №7-1/VІІ   від 24.02.2016        

      

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної  громади 

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення Конкурсу на право оренди комунального  майна територіальної громади села (надалі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою впорядкування процедури проведення Конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальної  громади села.

1.2. Цей Порядок  визначає  порядок підготовки матеріалів та проведення Конкурсу  на право оренди майна,  зокрема  нерухомого майна (будівель,  споруд,  нежитлових  приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного комунального  майна (надалі - майно), юридичним та фізичним особам.

Підготовку документів для проведення Конкурсу здійснює виконавчий комітет , який  є організатором Конкурсу.

1.3. Конкурс на право оренди комунального майна проводиться з метою його ефективного використання.

1.4. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам Конкурсу, переможець Конкурсу визначається  Конкурсною комісією  на підставі аналізу  пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам Конкурсу, об’єкт оренди передається в оренду на умовах, запропонованих єдиним учасником, якщо вони не гірші умов Конкурсу.

                    П. Ініціатива ( пропозиція) щодо оренди майна

 

       2.1.Ініціатива щодо оренди майна може виходити:

 

-   від фізичних та юридичних осіб, державних, комунальних та інших підприємств, які можуть бути орендарями  ;

 

-   від Зеленьківської   сільської ради.

 

         Ш. Умови конкурсу

 

3.1.Умовами конкурсу є :

 • розмір орендної плати;
 • ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням ( у разі оренди цілісного майнового комплексу – відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);
 • дотримання вимог експлуатації об'єкта.

 

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки можуть бути :

 • здійснення певних ремонтних робіт;
 • виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;
 • збереження, створення нових робочих місць;
 • вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;
 • створення безпечних та нешкідливих умов праці;
 • дотримання умов належного утримання прилеглої території;
 • компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ.

 

3.2. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченню виконання інших умов конкурсу.

Стартова орендна плата визначається  за Методикою розрахунку і порядком використання  плати за оренду  комунального майна.

У разі надходження від орендарів до оголошення конкурсу  разом із заявою на оренду різних пропозицій щодо орендної плати як стартова для визначення умов конкурсу застосовується найбільша з пропозицій.

 

 3.3.  Оголошення про конкурс публікується за рішенням орендодавця у місцевій пресі не пізніше, ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинне містити такі відомості:

- Інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження,  наявність майна в заставі, податковій заставі, оренді).

- Умови конкурсу.

- Дата, час і місце проведення конкурсу.

- Кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу).

- Інша інформація.

          Одночасно всі особи, що подали заяви про оренду і проекти договорів оренди до оголошення конкурсу, письмово повідомляються про оголошення конкурсу і необхідність подання нового проекту договору оренди, який відповідав би умовам конкурсу.

            3.4. Для участі у конкурсі учасник конкурсу  подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

3.4.1. Заяву про участь у конкурсі. Якщо учасник конкурсу вже подав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції (новий проект договору) відповідно до умов конкурсу.

3.4.2. Відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- засвідчені в установленому порядку  копії установчих документів;

- відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

- звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України);

       - виписка із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

       - довідка органу статистики про включення орендаря – юридичної особи до ЄДРПОУ;

       - копія довідки про взяття на облік платника податку;

       - копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом;

для фізичних осіб - підприємців:

- копію документа, що посвідчує особу (копія паспорта (стор.1,2,11), копія ідентифікаційного номера;

- виписка із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- довідка з місця проживання;

- копія довідки про взяття на облік платника податку:

Зазначені документи повинні бути засвідченими в установленому порядку.

 

3.4.3. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (відображаються в проекті договору оренди).

 

 

   !У. Порядок проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна

 

          4.1. Конкурс на право оренди майна проводиться при передачі в оренду комунального майна.

         4.2. Проведенню конкурсу на право оренди майна передує виконання незалежної оцінки вартості об’єкта оренди.

         4.3. Оцінка об’єкта оренди здійснюється  за  методикою,  затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України .

         4.4.. Оцінка об’єкта оренди передує укладенню договору оренди об’єкта та проводиться за рахунок Орендаря. У разі, якщо на момент конкурсу або продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору  оренди  провадиться оцінка об’єкта оренди.

        4.5. Суб’єкт оціночної діяльності визначається  на конкурсних умовах, згідно Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого Наказом Фонду Державного майна України   від                       29.08.2011  N 1270 , зареєстрованого  в Міністерстві   юстиції України

19 вересня 2011 р. за N 1096/19834 зі змінами та доповненнями, основним критерієм якого є:

- вартість, термін виконання та якість незалежної оцінки, досвід роботи в оціночній сфері.

      4.6. Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності  проводить конкурсна комісіясільської ради з розгляду питань щодо оренди комунального майна.

      4.7. У  разі  наявності  одного  учасника  конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності,  комісія  приймає  рішення  стосовно укладення  з  ним  договору  на  проведення  оцінки,  якщо учасник конкурсу  відповідає  критеріям,  визначеним  Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого Наказом Фонду Державного майна України   від    29.08.2011  N 1270 , зареєстрованого  в Міністерстві   юстиції України 19 вересня 2011 р. за N 1096/19834 зі змінами та доповненнями  та  запропонована  ним ціна виконання робіт не перевищує звичайну  ціну,  установлену  для  відповідної  групи  об'єктів.

      4.8. Висновок про вартість об’єкта  оренди ( звіт) затверджує Орендодавець.

      4.9.. При оголошенні конкурсу на право оренди, Орендодавець оголошує його умови в друкованих засобах масової інформації та на сайті сільської ради.

      4.10. Умови та термін проведення конкурсу визначає своїм рішенням Орендодавець.

      4.11. Переможця конкурсу визначає конкурсна комісія, створена  рішенням сесії сільської ради. До складу комісії обов’язково включаються представники: орендодавця (балансоутримувача), депутати сільської ради (за згодою).

Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу.

      4.12. Основними завданнями та функціями комісії є :

- розгляд пропозицій учасників конкурсу;

- складання протоколів  та надання їх на затвердження орендодавцю.

      4.13. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на орендодавця.

      4.14. Керує діяльністю Комісії та організовує її роботу  голова Комісії,  який  призначається  з  числа представників орендодавця. Голова Комісії скликає засідання Комісії, головує на її засіданнях і організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією.

      4.15. Рішення Комісії  приймаються  більшістю  голосів присутніх на засіданні членів комісії.  Голова комісії має  право  вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Комісії.

     Заступник голови   комісії,  який  виконує  обов'язки  голови комісії  у  разі   його   відсутності,   призначається  з числа представників орендодавця.

     4.16. У  разі потреби в отриманні додаткової інформації Комісія має право заслуховувати на своїх  засіданнях  пояснення  учасників Конкурсу.

     Члени Комісії  та  працівники  орендодавця,  які забезпечують проведення  Конкурсу,  несуть  відповідальність  за   розголошення інформації:

 • про учасників Конкурсу,  їх кількість та Конкурсні пропозиції (до визначення переможця);
 • яка міститься в документах, поданих учасниками Конкурсу.

    4.17. Засідання Комісії є правомочним у разі участі в ньому  не менш як трьох осіб - за чисельності комісії п'ять осіб, не менш як чотирьох осіб - за чисельності комісії  шість  осіб,  не  менш  як п'яти осіб - за чисельності комісії сім осіб.

    4.18. Конкурс проводиться  в один етап, на якому визначається переможець

 

                       У. Процедура проведення конкурсу

 

     5.1. Конкурс проводиться за ініціативою власника  або за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб. У разі надходження двох або більше  пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, переможець конкурсу визначається конкурсною комісією на підставі аналізу пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

    5.2. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з особою яка її подала, укладається договір оренди. У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся.

     5.3. У разі надходження після  оголошення конкурсу  заяви про оренду нерухомого майна від бюджетної організації або заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, структурного підрозділу підприємства, від господарського товариства, утвореного трудовим колективом цього підприємства, структурного підрозділу підприємства, комісія приймає протокольне рішення про укладення договору оренди з зазначеним заявником відповідно до вимог законодавства.

     5.4. Пропозиції відносно стартової ціни установлюються Орендодавцем на підставі даних незалежної експертної оцінки та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна. Різниця між початковою і наступними цінами, запропонованими учасниками конкурсу, повинна бути не менше 5 відсотків.

     5.5. Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх членів комісії на засіданні.

     5.6. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди відповідно до умов конкурсу, переможцем вважається учасник конкурсу, який зайняв друге місце. У разі його відмови конкурс вважається недійсним.

     5.7. Після закінчення засідання комісії складається протокол, у якому зазначається:

- відомості про учасників;

- пропозиції і зобов’язання учасників;

- обгрунтування рішення про визначення переможця.

Протокол підписується всіма членами комісії і залишається в орендодавця.

Про результати конкурсу  повідомляються всі  учасники та публікуються  на сайті сільської ради.

      5.8. За  результатами  конкурсу  Орендодавець на сесії приймає рішення про передачу об’єкта в оренду та укладає договір оренди.

      До умов договору оренди включається орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, але не менше, ніж визначено чинним законодавством, та інші пропозиції переможця конкурсу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                        С.Сокуренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Додаток №3

до рішення  сесії ради 7 скликання  №7-1/VІІ   від 24.02.2016        

 

 

Склад

конкурсної комісії  сільської ради з розгляду питань щодо оренди комунального майна

 

 

Голова комісії:  Лисенко Р.М. -  голова постійної комісії агропромислового комплексу, земельних ресурсів , екології , комунального майна , соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення

 

Заступник голови : Сатанівська В.Г.- голова постійної комісії з питань  планування, бюджету , фінансів

 

Секретар  комісії : Сокуренко С.М.  - секретар ради

 

 

Члени комісії:   Удачний Р.В.           -  депутат сільської ради 

 

                           Сухонос О.В.           -  депутат сільської ради

    

                           Панчук О.М.            -  бухгалтер сільської ради      

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

   

 

Секретар ради                                                                                       С.Сокуренко

 

 

 

 

 

                                                                                      Додаток №5

до рішення  сесії ради 7 скликання  №7-1/VІІ   від 24.02.2016        

 

                                                                                  

                                    ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ

індивідуально визначеного (нерухомого та іншого) майна,

що належить до комунальної власності

територіальної громади

 

с.Зеленьків           № ______         „ ___ ”  _____________  20 __ р

 

Ми, що нижче підписалися,_______      __________________________________________________________________

                                          (повна назва Орендодавця )

(надалі - Орендодавець) в особі    __________________________________________________________________

                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

що діє на підставі _______________________________________, з одного боку

                                                             (назва документа, N наказу)

та  ________________________________________________ (надалі - Орендар)               (повна назва особи Орендаря згідно до реєстрації) 

в особі _____________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________,  з іншого боку,

(статут, довіреність тощо)

уклали цей Договір про наведене нижче:

1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування приміщення  ____________________ (надалі - Майно), площею ______кв.м.                                       (повна назва)     

розміщене за адресою:______________________________________________, вартість якого визначена згідно з актом оцінки за Методикою затвердженою Кабінетом Міністрів України і становить за експертною оцінкою без ПДВ ____________грн.з ПДВ __________ грн.

Майно передається в оренду з метою _____________________________________________________________.

1.2. Межі орендованого майна визначаються план – схемою згідно з Додатком №4.

1.3. Орендодавець гарантує, що на дату підписання Договору орендоване майно не є предметом судового спору між Орендодавцем та будь якими третіми особами, не знаходиться під арештом, не передано в оренду третім особам, не є забезпеченням будь яких зобов’язань Орендодавця, у тому числі не є предметом застави чи сервітуту, не обтяжено ніяким іншим чином.

1.4. Стан Майна на момент укладення договору (потребує/не потребує поточного або капітального ремонту) визначається в акті приймання-передачі за узгодженим висновком Балансоутримувача і Орендаря.

2. Умови передачі та повернення орендованого майна

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше, ніж три роки, не раніше дати державної реєстрації Договору) та акта приймання-передачі Майна.

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником майна залишається сільська  рада, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну оцінку – в акті оцінки, складеному за Методикою оцінки.

2.4. Обов'язок щодо складання акта приймання-передачі покладається на Сторону, яка передає Майно іншій Стороні Договору.

3. Орендна плата

 

3.1. Орендна плата визначена за результатами конкурсу на право оренди комунального майна і становитьбез ПДВ за перший місяць оренди - ______________200_р.___________грн., з ПДВ __________ грн., з ПДВ ___________грн.

За рік без ПДВ _________________грн., з ПДВ ________________грн.

3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

3.3 Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

3.4 При продовженні терміну дії договору орендна плата за базовий місяць становить з урахуванням індексу інфляції за весь попередній період дії Договору, з дня проведення експертної оцінки.

3.5 Орендна плата перераховується на рахунок Орендодавця щомісячно не пізніше десятого  числа місяця, наступного за звітним.

3.6 Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін у разі зміни Методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.7 Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

3.8 Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до бюджету та/або Орендодавцю, підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.

3.9 Зобов'язання Орендаря щодо сплати орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі не менше ніж орендна плата за два місяці.

3.10. У разі припинення і розірвання Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передачі включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла в повному обсязі, враховуючи санкції.

4.Відновлення орендованого Майна

4.1. Відновлення орендованого Майна здійснюється Орендарем відповідно до пунктів 6.3., 6.4. цього Договору.

4.2. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення невід'ємних поліпшень Орендар подає заяву і матеріали згідно з Положенням про надання Орендарю погодження власника та орендодавця майна комунальної власності на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна затвердженим,  затвердженим наказом Фонду державного майна України від 3 жовтня 2006 року № 1523, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2006 року за № 1123/12997 обов’язково надає експертний висновок на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід'ємних поліпшень.

5. Обов'язки Орендаря

Орендар зобов'язується:

5.1. Використовувати орендоване майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату. Відшкодовувати витрати на утримання орендованого Майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього Договору укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

5.3. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5.4. При оренді підвальних приміщень дотримуватись правил експлуатації та ремонту інженерних комунікацій та вимог БНІП-11-104-76 по зберіганню та складуванню матеріальних цінностей у підвальних приміщеннях, а також забезпечити їх захист від аварій інженерних комунікацій.

Орендар повинен забезпечити підготовку об’єкта оренди до експлуатації в осінньо-зимовий період: провести утеплення вікон, дверей, ремонт покрівлі.

5.5. Відповідно до вимог Закону України "Про пожежну безпеку" розробити комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди. Забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням. Проводити службове розслідування випадків пожеж, документи розслідування подавати Орендодавцю.

5.6. Забезпечити належне утримання інженерних комунікацій (водопроводу, каналізації, електричних та опалювальних мереж), переданих в оренду разом з об’єктом оренди. У випадку аварії та проведення планових ремонтних робіт повідомити про це Орендодавця.

5.7. Забезпечити безперешкодний доступ на об’єкт оренди Орендодавцю з метою перевірки його стану, відповідності напрямку використання за цільовим призначенням та інших умов цього Договору.

5.8. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для попередження та ліквідації наслідків.

5.9. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше, ніж на суму його вартості за звітом про оцінку на користь Балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, у порядку, визначеному чинним законодавством, від таких страхових випадків:

          -         пожежа;

          -         дія атмосферних факторів (снігопад, буря, вихор, ураган, злива, град);

          -         стихійне лихо (землетрус, повінь, обвал і т.п.);

          -         аварія інженерних комунікацій (водопровід, газове обладнання, каналізація, тепломережа, електротехнічне обладнання);

          -         знищення або пошкодження майна в результаті протиправних дій.

Копію договору страхування у той же термін передати Орендодавцю.

5.10. Щомісяця до 15 числа надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з відміткою банку про перерахування орендної плати). На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

5.11. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві або підприємству, вказаному Орендодавцем, орендоване Майно у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.12. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.

5.13. Орендар зобов’язаний в разі реорганізації, приватизації чи його (Орендаря) ліквідації або порушенні справи про банкрутство в господарському суді письмово повідомити про це Орендодавця в 10-денний термін з моменту виникнення перелічених фактів та надати нотаріально посвідчені копії установчих документів, які враховують реорганізаційні процеси, а також інформацію про правонаступництво.

Орендар зобов’язаний в разі приватизації об’єкта оренди в 10-денний термін надати Орендодавцю копію нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу об’єкта оренди та акта приймання-передачі.

5.14. Здійснювати нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів.

 

 

6. Права Орендаря

Орендар має право:

6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

6.2. За згодою Орендодавця  здавати Майно у суборенду.

6.3. З дозволу Орендодавця вносити зміни до складу орендованого Майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості.

6.4 З письмової згоди Орендодавця проводити переобладнання, перепланування, ремонт об’єкта оренди, вести будівельні роботи на при будинковій території. Дозвіл на виконання таких робіт оформляється листом Орендодавця, в якому зазначається про надання дозволу, погодження проекту

( якщо його наявність передбачена законодавством України), кошторису витрат та термін виконання робіт.

Будівельні роботи на об’єкті оренди виконуються тільки на підставі проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої в установленому чинними нормативними актами порядку, та при наявності дозволу на ведення будівельних робіт, отриманого в установленому порядку.

7. Обов'язки Орендодавця

Орендодавець зобов'язується:

7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором по акту приймання-передачі майна, який підписується одночасно з цим Договором, а в разі оренди нерухомого Майна на строк не менше ніж три роки – після державної реєстрації Договору.

7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору, переукласти цей Договір на таких самих умовах одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

7.4. У разі здійснення Орендарем невід'ємних поліпшень орендованого Майна Орендодавець зобов’язаний здійснювати контроль за виконанням таких поліпшень.

7.5. В разі розірвання Договору відшкодовувати Орендарю вартість зроблених останнім невідокремлюваних поліпшень орендованого Майна, за наявності дозволу Орендодавця на такі поліпшення в межах суми приросту вартості орендованого Майна в результаті таких поліпшень.

8. Права Орендодавця

Орендодавець має право:

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного невиконання умов цього Договору.

8.3. Розірвати Договір оренди в разі невиконання пункту 1.1, тобто використання приміщення, або його частин у невідповідності до визначеної мети у пункті 1.1. цього Договору.

8.4. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов’язаннями не може бути звернене на орендоване комунальне Майно.

9.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

9.4. Орендодавець не несе відповідальності за збитки, нанесені Орендарю внаслідок аварії інженерних комунікацій, які знаходяться на об’єкті оренди або за його межами, якщо вину Орендодавця не встановлено.

9.5. Орендар відшкодовує Орендодавцю збитки, спричинені неналежним ремонтом або експлуатацією об’єкта оренди.

При погіршенні стану або знищенні об’єкта оренди з вини Орендаря він відшкодовує Орендодавцю збитки в розмірі вартості ремонту або відновлення Майна.

9.6. У разі звільнення Орендарем об’єкта оренди без письмового попередження, а також без складання акта про передачу об’єкта оренди в належному стані, Орендар несе повну матеріальну відповідальність за нанесені у зв’язку з цим збитки в повному їх розмірі та виплачує Орендодавцю орендну плату за весь період користування.

9.7. За Майно, залишене Орендарем у орендованому приміщенні без нагляду та охорони Орендодавець відповідальності не несе.

9.8. В разі наявності в будівлі або споруді декількох Орендарів, Орендар несе солідарну відповідальність за належний технічний стан цієї будівлі або споруди, їх фасаду, інженерних комунікацій, санітарне утримання об’єкта оренди та при будинкової території.

10. Особливі умови Договору.

10.1. Орендар не має права передавати свої зобов’язання за Договором та передавати об’єкт оренди повністю або частково в користування іншій особі без письмової згоди Орендодавця.

Орендар не має права укладати договори (контракти, угоди), у тому числі про спільну діяльність, пов’язані з будь-яким використанням об’єкта оренди іншою юридичною чи фізичною особою, а у разі необхідності укладання таких договорів здійснювати тільки з дозволу Орендодавця.

У разі порушення цієї умови Договору Орендодавець має право ініціювати дострокове розірвання цього Договору в установленому порядку.

11. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

11.1. Цей Договір укладено строком на____________________, що діє з "___" _____________ 20_ р. до "___" ______________ 20_ р. включно.

11.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього строку цього Договору, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати – до виконання зобов’язань.

11.3. Зміни і доповнення або розірвання цього Договору допускаються за взаємної згоди сторін. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою стороною.

11.4. За ініціативою однієї із сторін цей Договір може бути розірвано рішенням господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

11.5. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря, а невідокремлювані поліпшення - власністю Орендодавця. Питання компенсації Орендодавцем збільшення вартості орендованого Майна в результаті зазначених невідокремлюваних поліпшень вирішується відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства.

11.6. Реорганізація Орендодавця чи Орендаря, або перехід права власності на орендоване Майно третім особам, не визнається підставою для зміни або припинення чинності цього Договору і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

11.7. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

 • несплати протягом двох місяців орендної плати;
 • закінчення строку, на який його було укладено;
 • приватизації орендованого майна Орендарем;
 • загибелі орендованого Майна;
 • достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням господарського суду;
 • банкрутства Орендаря;
 • ліквідації Орендаря – юридичної особи;
 • у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа), та в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

11.8. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів повертається Орендарем Балансоутримувачу. У разі, якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

11.9. Майно вважається поверненим орендодавцю (Балансоутримувачу) з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі. Обов’язок щодо складання акта приймання-передачі про повернення Майна покладається на Орендаря.

11.10. Якщо Орендар не виконує обов’язку щодо повернення Майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря орендну плату за користування Майном за час прострочення.

11.11. Вартість невід'ємних поліпшень орендованого Майна, здійснених Орендарем за згодою Орендодавця, компенсується Орендодавцем після припинення (розірвання) Договору оренди.

11.12. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

11.13. Цей Договір укладено у 3-х (трьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендодавця, Орендаря і власника майна – районної ради.

Всі примірники повинні бути прошиті, скріплені печаткою Орендодавця.

Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною.

До цього Договору додаються:

 1. розрахунок орендної плати (додаток1);
 2. акт оцінки вартості Майна, що передається в оренду; 
 3. рецензія на незалежну оцінку Майна, що передається в оренду;
 4. акт приймання-передачі орендованого Майна;
 5. план – схема;
 6. копія договору страхування;
 7. витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк, не менший ніж три роки).

11. Форс – мажор

11.1 Жодна із сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за повне або часткове невиконання зобов’язань за даним Договором, якщо це невиконання буде наслідком дії обставин непереборної сили, незалежних від волі Сторін, що виникли після підписання даного Договору (пожеж, стихій та інші). При цьому строк виконання зобов’язань за цим Договором переноситься на час дії обставин непереборної сили.

11.2. В разі довго тривалості форс – мажорних обставин Сторони мають право за взаємною згодою розірвати цей Договір.

 

12.Платіжні та поштові реквізити сторін

 

Орендодавець:

 

 

 

 

 

МП.

 

Повна назва підприємства, організації, установи

відповідно до реєстрації

____________________________________________

Код ________________________________________ 

Адреса: індекс,_______________________________

Банківські реквізити___________________________

Телефон_____________________________________

Посада______________________________________

ПІБ ________________________________   _______

                                                                                         (підпис)                                    

Орендар: 

 

 

 

 

 

МП.

 

Повна назва підприємства, організації, установи

відповідно до реєстрації

____________________________________________

Код ________________________________________

Адреса: індекс,_______________________________

Банківські реквізити___________________________

Телефон_____________________________________

Посада______________________________________

ПІБ ________________________________   _______

                                                                            ( підпис)                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Додаток №4

до рішення  сесії ради 7 скликання  №7-1/VІІ   від 24.02.2016        

 

 

Методика

розрахунку, ставки орендної плати і порядок використання плати за оренду комунального майна

 

1. Методика розроблена відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, з урахуванням “Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4.10.1995р. № 786 зі змінами і доповненнями, з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння і використання плати за оренду  нерухомого майна (будівель, приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна (обладнання, транспортні засоби, не житлові приміщення тощо),  територіальної громади   сільської ради.

 

2. Розмір орендної плати встановлюється договором між Орендодавцем та Орендарем відповідно до цієї Методики.

 

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах розмір орендної плати визначається по результатам проведення конкурсу.

 

3. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного  або місцевого бюджетів, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково – дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

 

4. Крім орендної плати орендарі сплачують окремо за спеціальними рахунками згідно договорів з Орендодавцем або відповідними спеціалізованими організаціями витрати на:

 

-                          утримання орендованого майна, плату за комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, електропостачання, опалення, газопостачання, вивіз сміття, телефонний зв’язок та ін.) та відшкодовують податки та платежі в своїй частині;

 

-                          роботи по створенню безпечних умов праці, пожежної безпеки та відшкодовують податки та платежі в своїй частині.

 

У разі, коли об’єкт здано в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, ці суми розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло-,  газо- і водопостачання, каналізації, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

 

5. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

 

У разі коли термін оренди менший за один місяць, то на основі місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

6. Розмір річної плати за оренду цілісного майнового комплексу, визначається за формулою:

О пл. = Вз х Сор. ц.

 

    де О пл.   –   розмір річної орендної плати,грн.;

    Вз. – вартість основних засобів, необоротних матеріальних активів,   нематеріальних активів, оборотних матеріальних засобів (запасів),  визначена шляхом проведення незалежної експертної оцінки, грн.;

      Сор. ц. – орендна ставказа використання цілісних майнових комплексів     об’єктів  комунальної власності, визначена згідно з додатком 1.      

                 

 

7. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна бюджетними організаціями) визначається за формулою:

 

Опл. = Вп х Сор.,

 

де:

 

Вп – вартість орендованого майна, визначена згідно звіту з незалежної оцінки майна;

 

Сор.– мінімальна орендна ставка, визначена згідно з Додатком №2, яка може бути вищою, згідно домовленості Орендодавця та Орендаря.

 

8. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого, індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна)  встановлюється за згодою сторін, але не менше 10 % вартості орендованого майна, визначеною його незалежною оцінкою.

 

9. Проведення незалежної оцінки вартості об’єкта оренди здійснює суб’єкт оціночної діяльності, який має ліцензію (дозвіл) Фонду державного майна України.

Витрати, пов’язані з визначенням незалежної оцінки вартості об’єкта оренди, сплачує орендар. У разі виконання незалежної оцінки орендодавцем, орендар відшкодовує суму витрат.

 

Якщо орендоване не житлове приміщення є частиною будівлі, то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі в цілому за формулою:

 

Вп = Вб : Пб х Пп,               

 

де:

 

Вп– вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі, грн.;

 

Вб – вартість будівлі в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються Орендарем), визначена згідно незалежної оцінки, грн.;

 

Пп -  площа орендованого приміщення, кв.м;

 

Пб – площа будівлі в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються Орендарем), кв.м.

 

10. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладання договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

 

Опл.міс. = Опл. :12 х Іпр.

 

де:

 

Опл.– річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;

 

Іпр. – індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна – з дати проведення незалежної оцінки) до дати укладання договору оренди або перегляду розміру орендної плати.

 

11. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції.

 

12. Орендна плата вноситься  Орендарем на рахунок Орендодавця,  не пізніше 10 числа кожного місяця за попередній місяць.

 

13. Суми орендної плати, зайво перераховані орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів.

      В період погодженого з орендодавцем терміну проведення орендарем ремонту нерухомого майна, коли його неможливо використовувати за призначенням, орендна плата орендодавцем не нараховується. Зазначений термін визначається орендодавцем за наданою орендарем проектно-кошторисною документацією на проведення ремонту.

 

14. Передача частини орендованої площі в суборенду здійснюється за згодою орендодавця. Якщо при передачі майна в оренду, орендареві надаються пільги, а суборендар за видом діяльності пільгами не користується, плата за суборенду  нараховується без урахування пільг орендаря.

 

15. Орендна плата спрямовується і використовується:

 

– на спеціальний рахунок   сільської ради і використовується на утримання і ремонт будинків та іншого майна, територіальної громади сільської ради, що знаходиться на балансі, придбання оргтехніки, господарські витрати, оплату праці і нарахування на неї персоналу, зайнятого обслуговуванням об’єктів оренди, зміцнення матеріально-технічної бази, оплату послуг автотранспорту та інші видатки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                     С.Сокуренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Додаток 1

до Методики розрахунку  і порядку

використання плати за оренду комунального майна

 

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних майнових комплексів

об’єктів   комунальної власності

 

 

 

Орендна ставка

не менше %

 

Цілісні майнові комплекси підприємств   комунальної власності:

 

1.

торгівлі, з організації концертно-видовищної діяльності, випуску лотерейних білетів та проведення  лотерей,

10

2.

з організації виставкової діяльності,  виробництва деревини та виробів з деревини, виробництва меблів, сільського господарства,  ресторанів

9

3.

харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості,), електроенергетики, зв'язку, швейної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів),

8

4.

 лісового господарства, рибного господарства, переробки відходів, видобування неенергетичних  матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг  та допоміжних операцій

7

5.

автомобільного транспорту, побутового обслуговування, металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та |текстильної) промисловості, з виробництва  будівельних матеріалів

6

6.

Інші об'єкти

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                     С.Сокуренко

 

 

 

 

                                                                                       Додаток 2

                                                                до Методики розрахунку  і  порядку

                                                                використання  плати за оренду майна        

                                        комунальної власності

 

                                          ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого майна  комунальної власності

 

 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка не

менше %

1

Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2

Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

35

3

Розміщення:

30

 

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агенство нерухомості), банкоматів

 

 

Ресторанів з нічним режимом роботи

 

 

торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів,  зброї

 

4

Розміщення:

25

 

виробників з реклами

 

 

салонів краси, саун, турецьких лазень,  соляріїв, кабінетів масажу, тринажерних залів

 

 

торговельних об’єктів з продажу автомобілів та автотоварів

 

 

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

 

 

рекламного характеру

 

5

Організація концертів та іншої видовищно – розважальної діяльності

25

6

Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагенську діяльність, готелів

22

7

Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості

21

8

Розміщення:

20

 

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

 

 

ресторанів

 

 

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

 

 

офісних приміщень

 

 

приватних закладів охорони здоров’я

 

 

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

 

 

розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

 

 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

 

 

редакцій та засобів масової інформації

 

9

Розміщення:

18

 

крамниць - складів, магазинів - складів

 

 

торговельних об'єктів з продажу:

 

 

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів

 

 

- відео- та аудіо продукції

 

10

Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

17

11

Розміщення:

15

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей

 

 

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

 

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

 

 

антен

 

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

 

 

стоянок для автомобілів

 

12

Розміщення:

13

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

 

13

Розміщення:

12

 

складів

 

14

Розміщення:

10

 

комп'ютерних клубів та Інтернет - кафе

 

 

ветеринарних аптек

 

 

рибних господарств

 

 

державних підприємств, діяльність яких пов'язана з інженерно - технічними, проектно — вишукувальними роботами та надання послуг населенню

 

 

приватних навчальних закладів та закладів, які частково фінансуються з державного або місцевого бюджетів

 

 

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

 

 

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 8 Методики та пункті 8 цього додатка

 

 

аптек, що реалізують готові ліки

 

 

торговельних   об'єктів   з   продажу   продовольчих   товарів,   крім   товарів підакцизної групи

 

15

Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16

Розміщення:

8

 

кафе,  барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів 

підакцизної групи

 

 

аптек, що реалізують готові ліки

 

 

торговельних об’єктів з продажу  продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

 

17

Розміщення:

7

 

 

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

 

 

фотоательє

 

 

хімчисток

 

 

майстерень з ремонту електропобутових товарів

 

 

перукарень

 

 

майстерень з ремонту одягу

 

 

майстерень з ремонту взуття

 

 

майстерень з ремонту годинників

 

18

Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

19

Розміщення:

6

 

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

 

 

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

 

 

 

об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку

 

20

Розміщення:

5

 

державних   закладів   охорони   здоров'я,   що   частково   фінансуються   з державного бюджету, та закладів охорони здоров'я, що фінансуються з місцевого бюджету

 

 

оздоровчих закладів для дітей та молоді

 

 

санаторно - курортних закладів для дітей

 

 

державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету

 

 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою

 

 

відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги

 

21

Розміщення:

4

 

громадських вбиралень

 

 

Їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів  підакцизної групи у навчальних закладах

 

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

 

22

Розміщення:

3

 

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків, за рецептами

 

 

суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

 

 

майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв. метрів

 

 

органів місцевого самоврядування, їх добровільних об’єднань

 

23

Розміщення:

2

 

аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

 

 

бібліотек, архівів, музеїв

 

 

лазень, пралень загального користування

 

 

торговельних   об'єктів   з   продажу   продовольчих   товарів   для   пільгових категорій громадян

 

24

 Розміщення:

1

 

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів

 

 

державних   та   комунальних   позашкільних   навчальних   закладів   (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів

 

25

Розміщення   творчих   спілок,   громадських,   релігійних   та   благодійних організацій    на   площі,    що    не    використовується    для    провадження підприємницької діяльності і становить:

 

 

не більш як 50 кв. метрів

3

 

понад 50 кв. метрів

7

 

  Примітка. Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб,  що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                     С.Сокуренко

 

 

                                                                                      Додаток №6

до рішення  сесії ради 7 скликання  №7-1/VІІ   від 24.02.2016        

 

Порядок

проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з незалежної (експертної) оцінки об’єктів нерухомого майна, що є комунальною  власністю територіальної  громади села

 

      Порядок проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності по незалежній (експертній) оцінці об’єктів нерухомого майна (далі – Порядок) – розроблений відповідно до Законів України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну діяльність оцінювачів в Україні”, „Про оренду державного та комунального майна”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого Наказом Фонду Державного майна України   від 29.08.2011  N 1270 , зареєстрованого  в Міністерстві   юстиції України 19 вересня 2011 р. за N 1096/19834.

 1. Порядок визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для незалежної (експертної) оцінки об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю територіальної  громади  села.

У цьому порядку поняття „оцінка”, „незалежна оцінка”, „ оцінювач”, „суб’єкт оціночної діяльності”, „сертифікат суб’єкта оціночної діяльності”, „кваліфікаційне свідоцтво оцінювача”, „договір на проведення оцінки майна” вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність України”.

 1. Оцінка обов’язково проводиться перед відчуженням комунального майна,  укладанням договору оренди та перед продовженням договору оренди у разі, коли на момент продовження дії такого договору остання оцінка об’єкта оренди була проведена більш як три роки тому.

3. Звіт про оцінку майна затверджується  рішенням сільської ради.

          4. Оцінка майна проводиться  відповідно до Національного стандарту N1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N1440; Національного стандарту №2 “Оцінка нерухомого майна”, затвердженого Постановою КМУ від 28.10.2004р. №1442; Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 1891 від 10.12.2003р; постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. № 629 « Про затвердження Методики оцінки об’єктів оренди» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 січня 2003 р. № 3), із змінами , внесеними постановою  Кабінету Міністрів України  від  31.03.2015 № 168.

       5.Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією (далі комісія), утвореною сільською радою для проведення конкурсу на оренду комунального майна.  До складу комісії можуть входити члени профільної постійної комісіїсільської ради та працівники виконавчого комітету  сільської ради.

 1. Очолює комісію голова комісії, який у межах своїх повноважень:

- скликає засідання комісії;

- головує на засіданні комісії;

- організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії;

- представляє комісію у відносинах з установами та організаціями.

 1. Секретар комісії:
 2. забезпечує виконання доручень голови комісії;
 3. готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;
 4. оформляє протоколи комісії.
 5. На період відсутності голови та (або) секретаря комісії їх повноваження надаються будь-якому члену комісії за рішенням комісії.

      9. Оголошення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності по незалежній (експертній) оцінці об’єктів  комунального майна оприлюднюється  сільською радою  не пізніше, ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу. Оголошення про проведення конкурсу публікується в засобах масової інформації або розміщується на web-сторінці сільської  ради в Internet.

     10.Інформація про проведення конкурсу має містити наступну інформацію:

 • дата, час і місце проведення конкурсу;
 • кінцевий термін подання документів;
 • термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);
 • перелік підтвердних документів , які подаються на розгляд комісії;
 • кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу;
 • місцезнаходження комісії, контактні телефони;
 • у разі потреби іншу інформацію (кваліфікаційні вимоги до оцінювачів, досвід практичної роботи тощо).

Відомості про об’єкти оцінки та їх кількість надаються комісією на вимогу конкурсантів.

 1. Конкурсанти подають відповідно до конкурсної комісії, конкурсну документацію. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті із супровідним листом з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів, поданих на конкурс із відбору суб’єктів оціночної діяльності, належать:

 • заява на участь у конкурсі;
 • копія установчого документа конкурсанта (статут, положення тощо);
 • копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
 • копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності завірена мокрою печаткою або нотаріально;
 • довідка про взяття на облік платника податку;
 • довідка фінансової установи щодо наявності розрахункового рахунку;
 • довідку органу статистики про включення до ЄДРПОУ;
 • інформація про конкурсанта (документ, який містить відомості про конкурсанта щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та будуть залучені ним);
 • термін виконання робіт за який буде проведено оцінку майна, яке передається в оренду згідно рішення сесії  ради.

          У  разі  наявності  одного  учасника  конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності,  комісія  приймає  рішення  стосовно укладення  з  ним  договору  на  проведення  оцінки,  якщо учасник конкурсу  відповідає  критеріям,  визначеним  Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого Наказом Фонду Державного майна України   від    29.08.2011  N 1270 , зареєстрованого  в Міністерстві   юстиції України 19 вересня 2011 р. за N 1096/19834 зі змінами та доповненнями  та  запропонована  ним ціна виконання робіт не перевищує звичайну  ціну,  установлену  для  відповідної  групи  об'єктів.

       12. Конкурс проводиться у в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.

       13.Конкурсні документи конкурсантів, яких не допущено до участі у конкурсі у разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою.

Конкурсант має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

      14.Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу та за наявності не менше двох учасників. У разі наявності лише одного учасника конкурсу комісія приймає рішення стосовно укладання з ним договору на проведення оцінки у разі, якщо учасник конкурсу відповідає критеріям.

      15.Під час обрання переможця конкурсу враховується:

 • кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу;
 • досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;
 • кількість оцінювачів, яких планує залучити учасник конкурсу з метою підготовки звіту про оцінку майна та його підписання, їх особистий практичний досвід щодо оцінки майна, у тому числі подібного майна;
 • запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт;
 • кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь, та кількість перемог у цих конкурсах;
 • кількість невиконаних договорів та причини такого невиконання;
 • кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу підготовлені конкурсантом на виконання договорів;
 • наявність зауважень з боку замовників оцінки майна.

Основним критерієм визначення переможця є мінімальний розмір вартості робіт з оцінки, при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Стартовий розмір вартості оцінки визначається за звичайною ціною на підставі інформаційної довідки про ціни, що склалися на послуги з оцінки нерухомого майна у регіоні. Довідка повинна бути станом не більше місячної давнини відносно дати проведення конкурсу.

        16.Рішення комісії приймається шляхом відкритого голосування за кожного учасника конкурсу „за” чи „проти”. Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки і їх вартості, та який отримав найбільшу кількість голосів „за” присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії від загального складу), визнається його переможцем.

        17.Результати конкурсу оформляються протоколом. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії та затверджується керівником установи, закладу, організації, яка проводить конкурс.

        18.Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс уважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

        19.Інформація про результати конкурсу оприлюднюються в засобах масової інформації або розміщується на web-сторінці сільської ради в Internet.

        20.До проекту договору на проведення оцінки майна, який укладається балансоутримувачем майна з переможцем конкурсу, додаються відповідні документи, що підтверджують наявність трудових відносин між переможцем конкурсу та оцінювачами.

        21.Кошти на проведення незалежної (експертної) оцінки об’єктів оренди майна, що є комунальною  власністю територіальної  громади села   передбачаються у місцевому  бюджеті.

        22. Переможець конкурсу на оренду комунального майна або переможець торгів з відчуження комунального майна компенсує сільській раді  затрати на проведення незалежної (експертної) оцінки об’єктів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                 С.Сокуренко

 

 

 

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

7-а  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                  РІШЕННЯ

 

24.02.2016                                  с.Зеленьків                                       № 7-3/VІІ              

                       

 

Про  батьківську плату за харчування

дітей у дошкільному навчальному

закладі "Веселка"  в  2016 році

 

     Керуючись  пунктом 29 Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» № 76-У111 від 28.12.2014 року, наказом Міністерства освіти і науки  України  від                        21.11.2002  N 667   «Про затвердження Порядку встановлення   плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та  інтернатних навчальних закладах», зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції України   6 грудня 2002 р.  за N 953/7241, врахувавши , що з 01.01.2015 року набрали чинності внесені зміни до ч. 5 статті 35  Закону України "Про дошкільну освіту" щодо розміру батьківської плати за харчування  дітей у комунальних  дошкільних навчальних закладах, відповідно до п.п.2 п «а»   статті  32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" , сільська рада  ВИРІШИЛА:

 

    1.Встановити, що батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у  комунальному дошкільному навчальному закладі                     « Веселка» у розмірі, що становить  40 відсотків від вартості харчування

на день.

    2.Взяти до відома, що:

    2.1.  Розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків,  у сім'ях яких троє і більше дітей.

     При зменшенні   на   50   відсотків   батьківської  плати  за

харчування  дітей  у  дошкільних  навчальних  закладах  нарівні  з

рідними дітьми враховуються падчерки та пасинки,  які проживають у

цій сім'ї, якщо вони не були враховані в сім'ї іншого з батьків, а

також  діти,  на яких оформлена опіка у зв'язку зі смертю батьків,

позбавленням їх  батьківських  прав,  засудженням  до  позбавлення

волі,  включаючи час перебування під слідством або направленням на

примусове лікування тощо.

     2.2.  Від  плати  за  харчування  дітей  відповідно до Закону

України "Про дошкільну освіту"  звільняються:

-    батьки або особи,  які  їх  замінюють,  у  сім'ях,  в  яких сукупний дохід на кожного   члена   за   попередній  квартал  не  перевищував  рівня забезпечення  прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку  установлюється  законом  про  Державний бюджет України для визначення  права  на  звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;

-  діти-сироти, діти - інваліди  і  діти, позбавлені  батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються  в  сім'ях, діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, діти мобілізованих, які загинули в АТО.

    2.3.  батьки вносять плату за харчування  лише за дні відвідування дитиною дошкільного навчального закладу «Веселка» , а  за дні, у які  дитина не відвідувала заклад, плата з батьків не справляється.

 

    3. Попередити батьків та осіб, які їх замінюють, що звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за  харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах проводиться щорічно і може переглядатися на протязі року, але не більше одного разу,   та   запроваджується   в  місячний  термін  після  подання відповідних  документів  (довідок про сукупний дохід кожного члена сім'ї  за попередній квартал, виданих за місцем отримання доходів,

і   довідки   про   склад   сім'ї,   виданої  житлово-комунальними

організаціями або  сільською   радою на підставі свідоцтв про народження дітей.

 

    3. Визнати рішення сільської ради від 27.01. 2015 №  39-6/VІ«Про

встановлення батьківської плати за харчування дітей у ДНЗ «Веселка» таким,

що втратило чинність.

 

    4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію сільської ради з

 питань планування бюджету та фінансів, завідуючу дошкільним навчальним

закладом “Веселка” Чуб Н.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                       В.Деркач

 

 

 

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

7-а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

24.02.2016

с.Зеленьків

 № 7-4/VІІ

 

 

Про розгляд заяви Рябцевої О.І.

щодо надання земельної ділянки

для ведення особистого селянського

господарства

 

       Розглянувши заяву Рябцевої О.І. від 18.02.2015 вх.№5 про надання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства , яка в даний період проживає за адресою с.Зеленьків, вул. 1 Травня, буд.64, є переселенкою з із тимчасово окупованої території, де постійно проживала за адресою : Луганська область, м. Стаханов, вул. 1 Нова , буд 51, стала на облік у Тальнівському районному Центрі соціального захисту населення (довідка № 7119000243), керуючись  Законом   України  «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб»,частиною 4 статті 116, частиною 6 статті  118, статтею 122 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

 1. Взяти до відома, що:
 2. згідно норми ч 4. статті 116 Земельного кодексу України, передача земельних ділянок безоплатно у власність громадянам провадиться  тільки один раз по кожному виду використання;
 3. згідно норми ч.6 статті 118 Земельного кодексу України, громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель  комунальної власності для ведення особистого селянського господарства  подають клопотання до органу місцевого самоврядування , у якому  зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри, також  зазначається  бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб);
 4. згідно норми частини 4 статті 122 Земельного кодексу України,  органи  виконавчої влади з питань земельних ресурсів  передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, що розташовані за межами населених пунктів;

1.4.     згідно норми ч.9 статті 11   Закону    України  «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб», органи місцевого самоврядування  в межах своїх повноважень вирішують питання щодо набуття відповідно до законодавства внутрішньо переміщеними особами за місцем їх фактичного перебування прав на земельну ділянку із земель комунальної власності.

 

2.   Відмовити  Рябцевій Ользі Іванівні у наданні безоплатно у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності ,  в зв’язку з тим, що в  заяві  не вказано бажане місце розташування земельної ділянки, не має погодження землекористувача щодо  вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб та не має підтвердження, що заявниця ще   не використала своє право на  безоплатне одержання  у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

 

3. Роз’яснити Рябцевій Ользі Іванівні, що в разі її бажання  одержати земельну ділянку для ведення особистого  селянського господарства  із державних земель ( за межами населеного пункту) при наявності погодження землекористувача щодо  вилучення  земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб,  потрібно звертатись згідно повноважень до Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області.

 

4. Спеціалісту – землевпоряднику  сільської ради Удачній О.М.  вручити це рішення Рябцевій О.І. із супровідним  листом під підпис.

 

5.Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову

Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                        В.Деркач

 

 

 

 

 

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

7-а  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                  РІШЕННЯ

 

24.02.2016                                  с.Зеленьків                                     № 7-5/VІІ              

                         

Про  розгляд заяви Безрідного В.А.

щодо надання земельної ділянки

для ведення особистого селянського

господарства

 

          Розглянувши заяву Безрідного Володимира Андрійовича від 08.02.2016, який зареєстрований за адресою: с.Зеленьків, вул.Гагаріна,86,  про надання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної та державної власності, які розташовані в адміністративних межах Зеленьківської сільської ради, керуючись  ст.12,33,118,121,122 Земельного Кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону  України “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», сільська  рада  ВИРІШИЛА  :

 

1. Відмовити Безрідному Володимиру Андрійовичу, жителю с.Зеленьків, вул.Гагаріна,86, у задоволенні заяви щодо надання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в розмірі 2,0 га у зв’язку з тим, що вільні земельні ділянки для вказаних цілей використання відсутня та перебувають в оренді ПСП «Зеленьківське», ТОВ «Об»єднана сільськогосподарська компанія».

 

2. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. направити копію цього рішення Безрідному Володимиру Андрійовичу.

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                       В.Деркач

 

 

 

 

 

 

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

7-а  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                  РІШЕННЯ

 

24.02.2016                                   с.Зеленьків                                 № 7-6/VІІ              

                    

                                 

Про можливість надання

ситуаційного плану (викопіювання)

земельної  ділянкиучасникам АТО

 

      Розглянувши заяви громадян, учасників Антитерористичної операції, Бондаря Геннадія Борисовича, Звіряки Сергія Петровича, Звіряки Олександра Васильовича, Звіряки Сергія Сергійовича, Земського Олега Петровича, Кравчука Сергія Анатолійовича, Лановенка Валерія Васильовича, Меретіна Віталія Петровича, Ткачука Віталія Григоровича, Щербини Олександра Петровича, Январі Йосипа Йосиповича про надання ситуаційних планів земельної ділянки ( викопіювання)   для подальшого подання   клопотання перед головним управлінням Держгеокадастру у Черкаській області про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   у власність для ведення особистого селянського господарства із державних земель,  керуючись статтями 12, 33 , ч.6 статті 118,  пунктом «б» частини 1  статті 121 Земельного Кодексу України, п.14 статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх  соціального захисту» щодо першочергового відведення  учасникам бойових дій  земельних ділянок для індивідуального  житлового будівництва, садівництва, городництва,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши пропозиції депутатів, сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Встановити, що :

1.1. відповідно до доручень   Кабінету Міністрів від 10.06.2014 р.   № 20815/1/1-14, Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлового- комунального  господарства України  від 08.10.2014 р.  № 37732/0/ 1-14 , Зеленьківська  сільська рада вважає  пріоритетним завданням сприяння у наданні у власність або в оренду

 

 

 

 

 

земельних ділянок  учасникам АТО на умовах, передбачених діючим законодавством;

 

1.2.згідно п.14 статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасникам бойових дій надається право на  першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та  городництва;

 

1.3. згідно норми  ч.6 ст. 118 Земельного Кодексу України, громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної  власності для ведення особистого селянського господарства, у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади, який передає земельні ділянки державної  власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб).

 

2. Не вважати можливим  надання  ситуаційних  планів (викопіювання) земельних ділянок учасникам  АТО Бондарю Геннадію Борисовичу, Звіряці Сергію Петровичу, Звіряці Олександру Васильовичу, Звіряці Сергію Сергійовичу, Земському Олегу Петровичу, Кравчуку Сергію Анатолійовичу, Лановенку Валерію Васильовичу, Меретіну Віталію Петровичу, Ткачуку Віталію Григоровичу, Щербині Олександру Петровичу, Январі Йосипу Йосиповичу для подальшого подання   клопотання перед головним управлінням Держгеокадастру у Черкаській області про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   у власність для ведення особистого селянського господарства із державних земель орієнтовною площею до 2-х га,    в зв’язку з тим, що в заяві не вказане бажане місце розташування земельних ділянок та не додано погодження землекористувача на  вилучення у нього земельної ділянки, оскільки вся державна земля в адмінмежах Зеленьківської сільської ради перебуває в користуванні інших осіб.

  3.В котрий раз просити  керівництво  ТОВ «Об’єднана сільськогосподарська  компанія» дати згоду на зменшення  площі  орендованих земельних ділянок на користь учасників АТО, які проживають в с.Зеленькові ( список та  відповідні документи додаються).

 

 

 

 

 

4. Підняти в черговий раз  клопотання перед Тальнівською райдержадміністрацією та районною радою про сприяння у  наданні  керівництвом  ТОВ «Об’єднана сільськогосподарська  компанія» нотаріально завіреної  згоди  на зменшення орендованих  земельних  ділянок державної власності, що розміщені  в адмінмежах Зеленьківської сільської ради, на користь  наступних учасників АТО :

Бондаря Геннадія Борисовича, Звіряки Сергія Петровича, Звіряки Олександра Васильовича, Звіряки Сергія Сергійовича, Земського Олега Петровича, Кравчука Сергія Анатолійовича, Лановенка Валерія Васильовича, Меретіна Віталія Петровича, Ткачука Віталія Григоровича, Щербини Олександра Петровича, Январі Йосипа Йосиповича.

 

5.Спеціалісту – землевпоряднику  сільської ради Удачній О.М.  направити це рішення учасникам  АТО БондарюГеннадію Борисовичу, Звіряці Сергію Петровичу, Звіряці Олександру Васильовичу, Звіряці Сергію Сергійовичу, Земському Олегу Петровичу, Кравчуку Сергію Анатолійовичу, Лановенку Валерію Васильовичу, Меретіну Віталію Петровичу, Ткачуку Віталію Григоровичу, Щербині Олександру Петровичу, Январі Йосипуіз супровідним  листом  та підготувати відповідні листи  ТОВ «Об’єднана сільськогосподарська  компанія»,Тальнівській  райдержадміністрації та районній раді.

 

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову

Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                               В.Деркач

 

 

 
 

                                                         

                                 ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

     24.02.2016                               с.Зеленьків                      №7-7/VII

   

Про внесення змін у рішення

сільської ради від 16.01.2013 р. №22/5

та у договір оренди землі від 16.01.2013р.

№2, укладений між Зеленьківською

сільською радою та фізичною особою-

підприємцем  Ребриною А.І.

 

     Відповідно до пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України (із змінами в редакції Закону № 71-VIII від 28.12.2014 ), розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу  не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки, розглянувши  заяву фізичної особи- підприємця   Ребрини  А.І. від 23.02.2016 р.  про внесення зміни в договір оренди землі площею 0,0375 га, що розташована в межах с.Зеленьків під магазином «Вікторія», керуючись частиною 2 статі 134 Земельного кодексу України, згідно з якою не підлягають продажу на земельних торгах земельні ділянки комунальної власності або права на них у разі  розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

 1. Внести зміни  в пункт 2  рішення  сільської ради від 16.01.2013 року № 22/5 «Про розгляд заяви підприємця  Ребрини А.І. щодо землекористування», виклавши його в новій редакції :

 « 2. Передати  фізичній особі – підприємцю    Ребрині Аллі Іванівні , ідентифікаційний номер  2401905424, в користування на умовах оренди  земельну ділянку площею 0,0375 га, для експлуатації та обслуговування  існуючого  приміщення магазину, що перебуває у неї у приватній власності на підставі договору купівлі – продажу  від 31.12.2003 року, посвідченого  приватним нотаріусом  Тальнівського нотаріального округу та зареєстрованого в реєстрі за №8708, за рахунок  забудованих земель  Зеленьківської сільської ради за адресою вул..Соборна , 25-а Тальнівського району, з орендною платою 1153,91 грн.  в  рік, що становить 3% від нормативної  грошової оцінки  землі.»

 

2.   Внести зміни в договір оренди землі від   16.01.2013р. №2, укладений між Зеленьківською сільською радою та фізичною особою-підприємцем  Ребриною Алою Іванівною, передбачивши розмір орендної плати – 1153,91 грн. в рік, що становить 3% від нормативної грошової оцінки землі та викласти його в новій редакції ( додається ).

 

3.  Доручити підписати зміни до договору оренди землі від   16.01.2013р. №2 сільському голові Деркач В.Є.

 

4. Контроль  за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                 В.Деркач