ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

8-а   СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

25 березня  2016 року                   с.Зеленьків                                №       8-1/ VІІ 

 

 

       
   

 


Про внесення змін і доповнень до

Регламенту  Зеленьківської  сільської ради 

 

       На виконання Закону України „Про внесення зміни до статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” щодо поіменних голосувань”,  керуючись статтями 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внестизміни і  доповнення  до статті 5.3. розділу У « Прийняття рішень» Регламенту Зеленьківської    сільської ради, затвердженого  рішенням сільської ради від 10 листопада 2015 року № 1-3/ VІІ  ,  виклавши його в новій редакції :

« Стаття 5.3. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або відведеному для таємного голосування місці. Депутат, який був присутній в залі під час голосування, не може віддати свій голос раніше або пізніше, або доручити проголосувати за себе іншому депутату.

      Для проведення голосування і визначення його результатів сесія ради обирає з числа депутатів шляхом голосування лічильну комісію.

      Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

      Відкритим поіменним голосуванням рада приймає всі рішення, окрім випадків передбачених діючим законодавством та цим Регламентом.

      Поіменне голосування проводиться шляхом зачитування членами лічильної комісії списку депутатів.Кожен депутат під час зачитування його прізвища оголошує своє рішення з варіантів, що ставляться на голосування.      

      Члени лічильної комісії фіксують оголошене рішення депутата і вносять його у листок голосування за відповідне питання порядку денного пленарного засідання. Члени лічильної комісії підписують кожний листок поіменного голосування.

      Члени лічильної комісії проводять підрахунок голосів і повідомляють результат голосування, який заноситься до протоколу пленарного засідання.

 

        Підрахунок голосів депутатів при поіменному голосуванні здійснюється шляхом внесення результатів голосування по кожному з питань до Форми 1-ПГ. У період пленарного засідання при необхідності лічильна комісія сесії проводить перереєстрацію депутатів, що беруть участь у роботі сесії.

        Реєстраційний список депутатів, присутніх на засіданні, результати поіменного голосування (Форма 1-ПГ) додаються до протоколу сесії і є його невід'ємною частиною.

       Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному сайті сільської  ради в день голосування.

      Результати поіменного голосування надаються за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

      Результати поіменного голосування зберігаються протягом необмеженого строку».

 

2. Затвердити Форму 1-ПГ «Результати поіменного голосування», що додається.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                     В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Додаток 1

                                                                                      до рішення  ради

                                                                                      від 25.03.2016№ 8-1/ VІІ 

 

                                   Форма 1-ПГ

 

                      РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

___ __________ 20__ р. ( ___ сесія 7 скликання)

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

(питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

 

Загальний склад ради    -                       ________депутатів

 

Всього зареєстровано    -                     _________депутатів

 

 

За      -                                                   _________депутатів

 

Протии-                                               _________депутатів  

 

Утрималися-                                        _________депутатів   

 

 

Не голосували     -                             _________депутатів

 

 

Рішення- (Прийняте (одноголосно/більшістю голосів), не прийняте)    

 

 

 

Список депутатів

 

 з/п  Прізвище, ініціали   За    Проти   Утримався  Не голосував  Відсутній

        депутата

 

         

1._________________

2._________________

3._________________

4._________________

5._________________

6.__________________

7.__________________

8.__________________

9.__________________

10.__________________

11.__________________

12.__________________

         

         

         

         

         

         

 Голова лічильної комісії __________________

Члени лічильної комісії___________________

                                         ____________________

 

__________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                     С.Сокуренко

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

8-а  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                  РІШЕННЯ

 

25.03.2016                                       с.Зеленьків                                       № 8-2/VІІ     

 

Про неможливість забезпечення

виконавчим комітетом сільської ради

здійснення повноважень суб’єкту

державної реєстрації прав, передбачених

Законом України «Про державну реєстрацію

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

 

       Відповідно до  частини  5 розділу П «Прикінцеві та перехідні  положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 26.11.2015 року № 834-УШ,  враховуючи відсутність  відповідного спеціаліста та не можливість введення в апарат сільської ради штатної одиниці державного реєстратора , сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

    1. Визнати тимчасово неможливим  здійснення  виконавчим комітетом сільської ради повноважень суб’єкту державної реєстрації прав, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та вжиття  відповідних заходів, у тому числі щодо підключення державного реєстратора прав до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та укладення відповідного договору з технічним адміністратором цього реєстру.

 

    2. Просити Тальнівську райдержадміністрацію забезпечити  створення умов, необхідних для реалізації на території району повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в терміни, встановлені «Прикінцевими та перехідними  положеннями» Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 26.11.2015 року № 834-УШ.

 

    3.Копію цього рішення надати районному управлінню юстиції та Тальнівській райдержадміністрації.

 

    4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                     В.Деркач   

 

 

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

8-а  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                  РІШЕННЯ

 

25.03.2016                                       с.Зеленьків                                       № 8-3/VІІ    

 

Про можливість здійсненнявиконкомом

Зеленьківської сільської ради делегованих

повноважень знадання відомостей з

Державного земельного кадастру

 

            Заслухавши інформацію сільського голови Деркач В.Є., відповідно до вимог підпункту 13 пункту «б» частини першої статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами, внесеними згідно із Законом № 888-VIIIвід 10.12.2015р., керуючись  статтею 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр» із змінами, внесеними згідно із Законом        № 888-VIIIвід 10.12.2015 р.,  урахувавши  можливості організаційного та технічного забезпечення  реалізації здійснення виконкомом  сільської ради делегованих повноважень з надання відомостей з Державного земельного кадастру, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Взяти до відома, що :

         1.1. делеговані повноваження виконкомів сільських рад з питань землекористування   доповнено  повноваженням щодо  надання  відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону;

        1.2. надання відомостей з Державного земельного кадастру у випадках, коли ці відомості  внесені або перенесені до нього з Державного реєстру земель після 1 січня 2013 року,  може здійснюватися також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг у порядку, встановленому Законом України "Про адміністративні послуги", або уповноваженими посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування, які успішно пройшли стажування у сфері земельних відносин та відповідають кваліфікаційним вимогам, а саме мають вищу землевпорядну або юридичну освіту та стаж землевпорядної або юридичної роботи не менш як два роки.

 

    2. Визначити  не  можливість здійснення  виконавчим комітетом сільської ради делегованих повноважень з надання відомостей з Державного земельного кадастру,   в зв’язку з відсутністю посадових осіб, які відповідають  встановленим  кваліфікаційним вимогам.

 

    3. Просити Тальнівську райдержадміністрацію вжити заходів  для забезпечення здійснення  повноважень з надання відомостей з Державного земельного кадастру  адміністраторами центрів надання адміністративних послуг.

  

    4. Визнати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від 25.01.2016 № 5-4/VІІ  «Про здійснення виконавчим комітетом сільської ради  повноважень суб’єкту державної реєстрації прав, передбачених

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" .

 

   5. Направити копію цього рішення в Тальнівську райдержадміністрацію.

 

   6.  Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову

Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                  В.Деркач

 

 

 

           

 
 

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

25.03.2016                                                                                           №8-4/VIІ

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 24 грудня 2015 року №4-16/VIІ «Про

сільський бюджет на  2016 рік » із змінами,внесеними рішеннями сільської ради від 25.01.2016р№№5-2/VIІ

 

      Керуючись  пунктом 1 статті 72, пунктом 8 статті 78  Бюджетного Кодексу України , відповідно до пункту 23  частини 1  статті 26  Закону  України « Про  місцеве  самоврядування  в Україні », врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради , сільська  рада  ВИРІШИЛА :

 

1. Внести зміни до рішення сільської ради від 24.12. 2016 року №4-16/VIІ «Про сільський бюджет на  2016 рік», із змінами  внесеними рішеннями сільської ради від 25.01.2016р №.№5-2/VIІ:

 

1.1. Пункт 2 викласти в новій редакції: «Затвердити  загальний  обсяг  видатків сільського  бюджету  на  2016 рік  в  сумі  1346,783 тис. грн,  в т.ч.  обсяг видатків загального фонду  в  сумі   1326 ,683 тис. грн.  та  видатків  спеціального  фонду  бюджету  в сумі      20,100 тис. грн.  за  тимчасовою  класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів   та  головними розпорядниками коштів   (додаток № 3)».

 

 

2. Додатки № ,3,   до цього рішення є його невід`ємною частиною.

 

3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на сільського голову Деркач В.Є.

 

 

 

 

Сільський голова                                                          В.Є. Деркач

 

                                                                                 .

 

 

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

8-а   СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

25 березня  2016 року                   с.Зеленьків                                № 8-5/ VІІ 

 

Про  внесення  змін  дорішення

сільської ради  від 24.12.2015 № 4-18/ VІІ 

«Про затвердження  структури,   загальної

 чисельності  апарату  сільської ради

та витрат на його утримання»

 

       3аслухавши  та обговоривши інформацію  бухгалтера сільської ради Панчук О.М. про внесення змін до штатного розпису апарату сільської ради,  на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р.№77 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від

17 липня 2003 р. № 1078 і від 9 грудня 2015 р. № 1013», якою Кабінет Міністрів України постановив викласти в новій редакції п.3 постанови  Кабінету Міністрів України  від 9.12.2015 № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати,  особливості проведення індексації та внесення  змін до деяких нормативно-правових актів» та передбачив можливість підвищення  у межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисі сільської ради  за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій, на 25 відсотків  посадових окладів керівним працівникам, спеціалістам,  розміри яких затверджено додатком 54 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” із урахуванням змін, внесених постановами  Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2008 р.

№ 34 “Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України” та від 20 травня 2009 р. № 482 “Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету” , сільська рада ВИРІШИЛА :

 

   1. У межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисі сільської ради на 2016 рік,  за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією та  преміюванням, підвищити з 01.01.2016 року   на 25 відсотків  посадові оклади  керівним працівникам та  спеціалістам  сільської ради, з врахуванням   

 

 

 

 

підвищення посадових окладів, проведених з 01.12.2015 року,  згідно постанови  Кабінету Міністрів України  від 09.12.2015 № 1013.

 

   2.  Внести  зміни  в додаток 1  до  пункту 3   рішення сільської ради  від 24.12.2015 № 4-18/ VІІ  «Про затвердження  структури,   загальної  чисельності  апарату  сільської ради та витрат на його утримання», виклавши  в новій редакції штатний   розпис  апарату   сільської ради з 01.01.2016 року               ( додається).

 

   3. Затвердити розпорядження сільського голови від 21.03.2016 № 21.

 

   4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти  на сільського голову Деркач В.Є.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                   В.Деркач                                                 

 


 

 

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

8-а   СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

25 березня  2016 року                   с.Зеленьків                                №       8-7/ VІІ 

 

 

Про надання матеріальної допомоги

матері  учасника АТО Бондаря Г.Б.

Бондар К.І.

    

         Заслухавши  інформацію   Панчук О.М.. яка працює  бухгалтером сільської  ради  по цивільно-правовому  договору, розглянувши заяву Бондар Катерини Іванівни, матері  учасника АТО Бондаря Геннадія Борисовича, та додані документи, відповідно рішення сільської ради від 24.12.2015 №4-4/VII «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і  кошторис витрат з її реалізації  на 2016 рік», керуючись  статтею  34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» , врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради , сільська  рада   ВИРІШИЛА   : 

 

1.  Надати Бондар Катерині Іванівні, 23.06.1955р.н., матері учасника АТО  на Сході України Бондаря Геннадія Борисовича, 26.01.1983р.н., цільову матеріальну допомогу в сумі 3000 грн.

 

2. Панчук О.М., яка працює бухгалтером сільської ради по цивільно-правовому договору, виплатити матеріальну допомогу згідно цього рішення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                       В.Деркач

 

 

 

 

 

 

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

8-а   СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

25 березня  2016 року                   с.Зеленьків                                №    8-6 / VІІ 

 

Про розгляд заяви  Доноаги О.І.

щодо  надання  допомоги  на  лікування

 

 Розглянувши заяву  Доноаги Ольги Іванівни про  надання допомоги  на  лікування, клопотання сільського  голови Деркач В.Є., акт  обстеження матеріально-побутових умов заявника від  15.03.2016, довідку про склад сім’ї заявника, довідки  про доходи сім’ї  заявника, документ  з лікувальної установи, висновок бухгалтера сільської ради по трудовій  угоді  Панчук О.М. про фінансову можливість проведення виплати одноразової грошової матеріальної допомоги з сільського  бюджету, рішення комісії з надання одноразової грошової матеріальної допомоги про надання допомоги, її   розмір  та доцільність від 24.03.2016, врахувавши  рішення  сільської  ради  від 24.12.2015 №4-4/VII «Про сільську Програму «Турбота» на 2016 -2017 роки та план заходів і  кошторис витрат з її реалізації  на 2016 рік»,, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська рада ВИРІШИЛА :

 

1. Надати  одноразову  грошову  матеріальну  допомогу  жительці села Доноазі Ользі Іванівні   у розмірі 2,0 тисячі гривень  на  лікування.

 

2. Бухгалтеру  сільської  ради  Панчук О.М.   виплатити  заявнику  кошти, зазначені  у пункті 1  даного  рішення.

 

3.Секретарю сільської ради Сокуренко С.М. направити відповідь

Доноазі О.І.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                 В.Деркач

 

 

 

 

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

8-а   СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                                   РІШЕННЯ

 

25 березня  2016 року                   с.Зеленьків                                № 8-8/ VІІ 

 

Про прийняття в комунальну власність

земельних ділянок ( паїв),  визнаних судом

відумерлою спадщиною та переданих

в комунальну власність територіальної

громади Зеленькіської сільської ради

 

     Відповідно до статті 1277 Цивільного  кодексу  України ,  рішень Тальнівського районного суду від 25.08.2011 року,  26.08.2011року, 30.08.2011 року , 08.09.2011 року, 12.09.2011 року,  сільська рада відмічає, що спадщину, що відкрилася  після смерті Звіряки Марії Аксентіївни, Матвеєвої Клавдії Зіновіївної,  Охріменко Василя Андрійовича, Охріменка Михайла Андрійовича, Степової Надії Андріївни, Сатанівського Василя Петровича, Сатанівської Василини Степанівни, Тирси Володимира Івановича, Трясоруб Пелагії Іванівни, Хмари Олени Василівни, Чернієнко Ганни Тимофіївни,  Шевчука Володимира Савовича , визнано відумерлою та спадкове майно – земельні ділянки ( паї) , що розташовані на території Зеленьківської сільської ради та належали покійним, передано у власність територіальної громади.

     Разом з тим, з часом виявилися законні спадкоємці на спадкове майно – земельні ділянки ( паї)  площею 1,7540 га покійного Сатанівського Василя Петровича та площею 1,7551 га покійної Сатанівської Василини Степанівни – Васильченко М.В.,  площею 1,7806 га покійного Тирси Володимира Івановича – Романенко В.М., площею 1,6735 га покійного Шевчука Володимира Савовича – Оскома Г.С., які оформили спадщину та зареєстрували  спадкове майно – земельні ділянки на своє ім’я, що підтверджено витягами з Державного реєстру  речових прав  на нерухоме майно.

     Можливі спадкоємці Книш В.Ф. після  покійного Охріменка Василя Андрійовича ( земельний пай площею 1,7016 га) , Бондар О.Ф. після  

 

 

 

 

 

 

покійного Охріменка  Михайла Андрійовича ( земельний пай площею 1,8449 га) , Гаршина Н.І. після  покійної Трясоруб П.І.( земельний пай 1,7701 га), Лозінська Л.М. після покійної Хмари О.В. ( земельний пай 1,7559 га) звернулися до сільської ради із заявами,   в яких попередили, що будуть оформляти спадкове майно на себе.

     Керуючись частинами 2,5 статті 83 Земельного Кодексу України,  пунктом 2 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр» , статтею 12 Закону України «Про оцінку земель»,  пунктом 34 частини 1 статті 26,   статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 25.09.2012      № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р.за № 1655/21967 «Про Порядок закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах», сільська рада ВИРІШИЛА:

 

   1. Прийняти до складу земель комунальної власності  територіальної громади Зеленьківської сільської ради,  визнані  судом відумерлою спадщиною, земельні ділянки ( паї) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  розташовані за межами населеного пункту  в адмінмежах  Зеленьківської сільської ради, що належали покійним :

- Звіряці Марії Аксентіївні площею 1,6886 га;

- Матвеєвій Клавдії Зіновіївні площею 1,6886  га;

- Степовій Надії Андріївні площею 1, 6834 га ;

- Чернієнко Ганні Тимофіївні  площею 1, 6714 га.  

  

   2. Попередити Книша В.Ф., Бондар О.Ф., Гаршину Н.І., Лозінську Л.М., що в разі не оформлення ними протягом  6  місяців  спадщини після  покійних:

- Охріменка Василя Андрійовича ( земельний пай площею 1,7016 га) ;

- Охріменка  Михайла Андрійовича ( земельний пай площею 1,8449га) ;

- Трясоруб Пелагії Іванівни ( земельний пай 1,7701 га);

- Хмари Олени Василівни  ( земельний пай 1,7559 га),  сільською радою ці земельні ділянки  будуть прийняті в комунальну власність.

 

    3. Доручити спеціалісту – землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. :

    3.1.замовити    в землевпорядній організації,  обраній на конкурентних умовах, розроблення  проекту землеустрою щодо відведення  земельних ділянок, прийнятих у комунальну власність;

   3.2.  вжити  заходів щодо реєстрації права комунальної власності сільської ради  на земельні ділянки, вказані в п. 1 цього рішення.

  

 

 

 

 

 

4. Бухгалтеру сільської ради Панчук О.М. для взяття на баланс земельної ділянки вжити організаційних заходів  щодо проведення експертної оцінки земельної ділянки у відповідності до статті 12 Закону України «Про оцінку земель».

 

5. Відповідно до  Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 25.09.2012      № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 «Про Порядок закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах» здійснити конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та   послуг з виконання земельних торгів для подальшої передачі в оренду земельних ділянок комунальної власності на конкурентних умовах.

 

    6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  агропромислового комплексу, земельних ресурсів , екології , комунального майна , соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                      В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

8-а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

25.03.2016                                      с.Зеленьків                                № 8-9/VII

   

 

Про уточнення  цільового

призначення земельної ділянки

Козачука Андрія Федоровича

 

             Розглянувши заяву гр. Козачука Андрія Федоровича від 24.03.2016 вх.№ 95, який зареєстрований в с.Зеленьків, вул.Соборна, 13 про  уточнення  цільового призначення  земельної ділянки площею 0,3040 га з «для  ведення підсобного господарства» на «для ведення особистого селянського господарства», що розташована за адресою с.Зеленьків, вул.Соборна, 13, сільська рада відмічає наступне. Земельна ділянка площею 0,3040 га, що розташована за адресою с.Зеленьків, вул.Соборна, 13 перебуває у приватній власності Козачука Андрія Федоровича на підставі  Державного акту на право приватної власності на землю серія П-ЧР № 001792, виданого 04.02.2002року згідно договору дарування земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Тальнівського районного нотаріального округу від 28.01.2002 року, зареєстрованого в Реєстрі за №439.

      Враховуючи, що Земельним Кодексом в редакції 2001року не передбачено цільове призначення земельної ділянки « для ведення особистого підсобного господарства», відповідно до ст. ст...12, 121,122 Земельного Кодексу України в редакції 2001року,  наказу Держкомзему України №548 від 23.07.2010, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 01.11.2010року №1011/18306 «Про затвердження класифікації видів цільового призначення земель», роз"яснення Держкомзему України (лист № 15082/11/7-09 від 30.09.2009), керуючись підпунктом 34, частини 1, статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Взяти до відома, що :

    1.1. статтею 56 Земельного кодексу України в редакції 1992 року було встановлено, що громадянам України в межах населених пунктів можуть передаватися безоплатно у власність земельні ділянки площею до 0,6 га для ведення особистого підсобного господарства;

 

    1.2. відповідно до статті 121 Земельного кодексу України в редакції 2001 року, громадянам України в межах населених пунктів можуть передаватися безоплатно у власність земельні ділянки площею не більше 2 га для ведення особистого селянського господарства;

    

    1.3. відповідно до ст..5 Закону України «Про особисте селянське господарство», громадяни України,  які реалізували своє право на  безоплатну

приватизацію  земельної  ділянки для ведення особистого підсобного

господарства  в  розмірі  менше  2,0  гектара,  мають   право   на

збільшення земельної    ділянки   в   межах   норм,   установлених

статтею 121 Земельного кодексу України  для  ведення

особистого селянського господарства;

    1.4.   відповідно до листа  Державного комітету України по земельних ресурсах   N 14-22-4/2080 від 05.04.2002,     поняття  "особисте підсобне

господарство"   (ст. 56 Земельного кодексу України від 18.12.90 р.

N 561-XII  ) та "особисте селянське господарство" (ст.  33 Земельного       кодексу     України від 25.10.2001 р.  N 2768-III ) за змістом тотожні.

 

  1. Уточнити  вид цільового призначення земельної ділянки площею 0,3040 га, яка знаходиться за адресою  вул.Соборна, 13, с.Зеленьків Тальнівського району Черкаської області та перебуває у приватній власності Козачука Андрія Федоровича на підставі  Державного акту на право приватної власності на землю серія П-ЧР № 001792 виданого 04.02.2002року згідно договору дарування земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Тальнівського районного нотаріального округу від 28.01.2002 року, зареєстрованого в Реєстрі за №439, відповідно до нового діючого законодавства , а саме:

           з «ведення особистого підсобного господарства»

           на «для ведення  особистого селянського господарства» .

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію агропромислового комплексу, земельних ресурсів , екології , комунального майна , соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                                                                    В.Деркач 

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

8-а  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                  РІШЕННЯ

 

25.03.2016                                       с.Зеленьків                                       № 8-10/VІІ    

 

Про позицію щодо можливості  надання

дозволу на розроблення  документації із

землеустрою  гр. Сивому А.С.

 

        Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області   щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр.Сивому А.С.,  та викопіювання з плану землекористування  Зеленьківської  сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального  господарства України  від 08.10.2014  № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014 » , керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, п.п.34  ч.1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада   ВИРІШИЛА :

 

1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами  населеного пункту в адмінмежах Зеленьківської сільської ради  площею 0,7902 га , відповідно до викопіювання,  у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Сивому Андрій Сергійовичу, у зв’язку з тим, що  вона  має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористалася. 

 

2. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. направити копію цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                  В.Деркач

 

 

 

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

8-а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

25.03.2016                                      с.Зеленьків                                № 8-11/VII

   

 

Про дозвіл на розроблення  проекту

землеустрою щодо відведення земельної

ділянки громадянину Російської Федерації

Сивому Івану Яковичу для  будівництва і

обслуговування жилого будинку, господарських

будівель і споруд в користування на умовах оренди

із земель комунальної власності Зеленьківської

сільської ради

 

      Розглянувши заяву Євичук Валентини Петрівни  від 10 березня

2016  року, яка зареєстрована  по вул. Гірській , 14 в с.Зеленьків та діє в інтересах  громадянина Російської Федерації Сивого Івана Яковича згідно довіреності, зареєстрованої в Єдиному реєстрі  довіреностей від 05.03.2016 р. за № 583 у Реєстрі  нотаріальних  дій,   акт від 22.05.2006 року  Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку за адресою вул.Першого Травня, 48, с.Зеленьків Тальнівського району Черкаської області, виданого замовнику будівництва Сивому І.Я.,  рішення  виконкому Зеленьківської сільської ради від 21.06.2006р. №11 «Про прийняття  в експлуатацію  закінченого будівництвом  індивідуального житлового будинку Сивого І.Я. по вул. Першого Травня, 48 в с.Зеленьків», технічний паспорт на жилий будинок , інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05.03.2016 року про реєстрацію права власності  громадянина Російської Федерації Сивого І.Я. на житловий будинок за адресою по вул. Першого Травня, 48 в с.Зеленькові,  викопіювання ( графічний матеріал) із зазначенням  бажаного місця розташування  та розміру земельної ділянки,  враховуючи, запис  в по-господарській книзі,  керуючись статтею 50  Закону України «Про землеустрій», статтею 12, 118, 121, 122 Земельного Кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

1. Задовольнити заяву  Євичук Валентини Петрівни  та надати дозвіл  на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкигромадянину Російської Федерації Сивому Івану Яковичудля будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в користування на умовах  оренди терміном на 49 років   із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться  до категорії земель – землі  житлової та  громадської забудови, з функціональним  використанням  забудовані землі , орієнтовною площею 0,25  га, що знаходиться за адресою вул.Першого Травня, 48   с. Зеленьків, Тальнівського району Черкаської області .

 

2. Попередити Євичук Валентину Петрівну, яка діє в інтересах Сивого Івана Яковича,   про необхідність подання  розробленого проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  на затвердження сільською радою.

 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  спеціаліста-землевпорядника сільської ради Удачну О.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                              В.Деркач   

 

 

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

8-а  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                  РІШЕННЯ

 

25.03.2016                                       с.Зеленьків                                       № 8-12/VІІ    

 

Про позицію щодо можливості  надання

дозволу на розроблення  документації із

землеустрою  гр. Московець С.Л.

 

        Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області   щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр.Московець С.Л.,  та викопіювання з плану землекористування  Зеленьківської  сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального  господарства України  від 08.10.2014  № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014 » , керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, п.п.34  ч.1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада   ВИРІШИЛА :

 

1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами  населеного пункту в адмінмежах Зеленьківської сільської ради  площею 1,58 га , відповідно до викопіювання,  у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Московець Світлані Леонідівні, у зв’язку з тим, що  вона  має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористалася. 

 

2. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. направити копію цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                  В.Деркач

 

 

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

8-а  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                  РІШЕННЯ

 

25.03.2016                                       с.Зеленьків                                      № 8-13/VІІ    

 

Про відмову у наданні

ситуаційного плану (викопіювання)

земельної ділянки громадянам

 

             Розглянувши заяви Пельмєньової Ю.В., Мамиш Г.Т., Бондаренко О.В., Павлюка В.Б., Олійника М.К., Бондар О.С., Пельмєньової Н.Ф.,

Пельмєньової Н.О., Пельмєньова В.В., Пельмєньова Ф.В., Щупак Л.М., Пельмєньова П.В., Сатановської І.А., Пельмєньова В.В., Кобенка Я.Л., Бондаренка І.В., Сапатої Л.Я., Деркач С.І., Куценка О.В., Нешумова В.С., Байдака В.С., Кучіної О.С., Бойко О.С., Пельменьова А.В.    про надання ситуаційного плану (викопіювання) земельної ділянки   для подальшого подання   клопотання до  головного управління Держгеокадастру у Черкаській області про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель державної власності  у власність для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що заявник  не  скористався  своїм правом  на безоплатне  отримання  у власність  земельної ділянки ,  керуючись статтями 12, 33 ,  частиною 4 статті 116, частиною 6 статті  118, статтею 122 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

    1.   Відмовити  гр.Пельмєньовій Юлії Володимирівні, Мамиш Ганні Трохимівні, Бондаренко Олені Володимирівні, Павлюку Вадиму Борисовичу, Олійнику Миколі Костянтиновичу, Бондар Оксані Сергіївні, Пельмєньовій Наталії Федотівні, Пельмєньовій Наталії Олександрівні, Пельмєньову Віктору Валентиновичу, Пельмєньову Федору Валентиновичу, Щупак Любові Миколаївні, Пельмєньову Павлу Валентиновичу, Сатановській Ірині Адамівні, Пельмєньову Валентину Вікторовичу, Кобенку Яну Леонідовичу, Бондаренку Івану Вікторовичу, Сапатій Людмилі Яківні, Деркач Світлані Іванівні, Куценку Олександру Володимировичу, Нешумову Віталію Сергійовичу, Байдаку Віталію Сергійовичу, Кучіній Оксані Сергіївні, Бойко Ользі Сергіївні, Пельменьову Андрію Валентиновичу у наданні ситуаційного плану (викопіювання) земельної ділянки   для подальшого подання   клопотання до  головного управління Держгеокадастру у Черкаській області про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель державної власності  у власність для ведення особистого селянського господарства, в зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок для використання за відповідним цільовим призначенням, та  тим, що  до  заяви  не додано погодження землекористувача  про   зменшення площі орендованої  земельної ділянки на користь заявника, як це передбачено ч.6 ст.118 Земельного кодексу України.  

 

   2.. Роз’яснити гр.Пельмєньовій Ю.В., Мамиш Г.Т., Бондаренко О.В., Павлюку В.Б., Олійнику М.К., Бондар О.С., Пельмєньовій Н.Ф.,

Пельмєньовій Н.О., Пельмєньову В.В., Пельмєньову Ф.В., Щупак Л.М., Пельмєньову П.В., Сатановській І.А., Пельмєньову В.В., Кобенку Я.Л., Бондаренку І.В., Сапатій Л.Я., Деркач С.І., Куценку О.В., Нешумову В.С., Байдаку В.С., Кучіній О.С., Бойко О.С., Пельменьову А.В., що в разі  бажання  одержати земельну ділянку для ведення особистого  селянського господарства  із державних земель ( за межами населеного пункту)  та при наявності  погодження землекористувача щодо  зменшення площі орендованої земельної ділянки на користь заявника, сільська рада надасть ситуаційний план (викопіювання) земельної ділянки, вказаної у погодженні орендаря, для  подальшого подання заявником   клопотання та інших документів, вказаних у частині  6 статті  118 Земельного Кодексу України,  до Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області.

 

4. Спеціалісту – землевпоряднику  сільської ради Удачній О.М. вручити це рішення Пельмєньовій Ю.В., Мамиш Г.Т., Бондаренко О.В., Павлюку В.Б., Олійнику М.К., Бондар О.С., Пельмєньовій Н.Ф., Пельмєньовій Н.О., Пельмєньову В.В., Пельмєньову Ф.В., Щупак Л.М., Пельмєньову П.В., Сатановській І.А., Пельмєньову В.В., Кобенку Я.Л., Бондаренку І.В., Сапатій Л.Я., Деркач С.І., Куценку О.В., Нешумову В.С., Байдаку В.С., Кучіній О.С., Бойко О.С., Пельменьову А.В.із супровідним  листом.

 

   5. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову

Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                     В.Деркач

 

 

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

8-а  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                  РІШЕННЯ

 

25.03.2016                                       с.Зеленьків                                      № 8-14/VІІ    

 

Про розгляд заяви

Рябцевої О.І.

 

       Розглянувши заяву Рябцевої О.І. від 29.02.2016 про надання земельної ділянки площею до 2-х га для ведення особистого селянського господарства або в межах села Зеленьків або за межами населеного пункту  , сільська рада відмічає, що  заявниця в даний період проживає за адресою с.Зеленьків, вул. 1 Травня, буд.64, є переселенкою з  тимчасово окупованої території, де постійно проживала за адресою : Луганська область, м. Стаханов, вул. 1 Нова, буд 51, стала на облік у Тальнівському районному Центрі соціального захисту населення (довідка № 7119000243). Заявниця  третій раз звернулась із заявою про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства. Вільні земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства як в межах села ( комунальні землі), так і за межами населеного пункту ( державні землі)  відсутні. Погодження  землекористувачів на зменшення  орендованих земель заявниця до заяви не додала.  Керуючись  Законом   України  «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб»,частиною 4 статті 116, частиною 6 статті  118, статтею 122 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

    1.   Відмовити  Рябцевій Ользі Іванівні у наданні безоплатно у власність земельної ділянки площею до 2-х га для ведення особистого селянського господарства із земель в межах с.Зеленьків (комунальної  власності)  ,  в зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок для використання за відповідним цільовим призначенням, та  тим, що  до  заяви  не додано погодження землекористувача щодо  вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб .

 

     2.  Відмовити Рябцевій Ользі Іванівні у наданні безоплатно у власність земельної ділянки площею до 2-х га для ведення особистого селянського господарства із земель за межами населеного пункту в адмінмежах Зеленьківської сільської ради ( землі державної власності) ,  в зв’язку з тим, що сільська рада не має повноважень щодо  розпорядження  землями державної власності сільськогосподарського призначення  та відсутністю вільних земельних ділянок державної власності для використання за відповідним цільовим призначенням, та  тим, що  до  заяви  не додано погодження землекористувача про   зменшення площі орендованої  земельної ділянки на користь заявниці.

 

3. Роз’яснити Рябцевій Ользі Іванівні, що в разі її бажання  одержати земельну ділянку для ведення особистого  селянського господарства  із державних земель ( за межами населеного пункту)  та при наявності у неї погодження землекористувача про   зменшення площі орендованої земельної ділянки на користь заявниці, сільська рада надасть ситуаційний план (викопіювання) земельної ділянки, вказаної у погодженні орендаря, для  подальшого подання заявницею  клопотання та інших документів, вказаних у частині  6 статті  118 Земельного Кодексу України,  до Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області.

 

4. Спеціалісту – землевпоряднику  сільської ради  Удачній О.М. вручити це рішення Рябцевій О.І. із супровідним  листом .

 

   5.Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову

Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                   В.Деркач

 

 

                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

8-а  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                  РІШЕННЯ

 

25.03.2016                                       с.Зеленьків                                      № 8-15/VІІ    

 

Про відмову у наданні

земельної ділянки громадянам

 

             Розглянувши заяви Торіної Н.В., Торіна С.І., Коханівського В.М.,

Чуб Н.І., Пельмєньової Ю.В., Потравного А.М., Сивого В.В., Потравної В.М., Потравного О.М., Пельмєньова Ф.В., Пельмєньової Н.Ф., Кузло Л.М.,

Бондар О.С., Бондаря О.А., Пельмєньова В.В., Зайця С.А., Пельменьова А.В., Бондаренко І.П., Ковальчука А.А. , Бондаря Є.Б., Коваля О.М.,

Пельмєньової Н.О.,  Дерев»янка С.І., Куценка О.В., Сухоноса С.О., Мозгового Р.С., Стечишина Л.І., Ткаченка А.М., Рябенко А.В.,

Коробочки О.В., Войченко В.В., Довгошиї Л.І., Довгошиї С.М.,

Довгошиї М.І., Довгошиї О.М., Скрипченко О.В., Олійника М.К.,

Скрипченко І.С., Щупак Л.М., Пельмєньова П.В., Павлюка В.Б.,

Рябенко В.В., Горбачик Ю.В., Кучіної О.С., Байдака В.С., Нешумова В.С., Сивого В.В., Баратової Т.В., Горбаченка С.М., Фурлети С.О., Дороша В.В., Дороша О.В., Поліщука О.В., Сатанівського В.В., Звіряки С.Ф., Мамиш Г.Т., Бондаренко О.В., Деркач С.І., Бондаренка І.В., Бойка С.М.  про надання  земельної ділянки площею до 2-х га   у власність із земель комунальної  власності  для ведення особистого селянського господарства та надання  викопіювання  вільних земельних ділянок в межах села Зеленьків, врахувавши, що заявниця   не  скористався  своїм правом  на безоплатне  отримання  у власність  земельної ділянки ,  керуючись статтями 12, 33 ,  частиною 4 статті 116, частиною 6 статті  118, статтею 122 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

    1.   Відмовити  гр. Торіній Наталії Вікторівні, Торіну Сергію Іллічу, Коханівському Віталію Миколайовичу, Чуб Наталії Іванівні, Пельмєньовій Юлії Володимирівні, Потравному Анатолію Миколайовичу, Сивому Віктору Васильовичу, Потравній Віті Миколаївні, Потравному Олегу Миколайовичу, Пельмєньову Федору Валентиновичу, Пельмєньовій Наталії Федотівні, Кузло Людмилі Миколаївні, Бондар Оксані Сергіївні, Бондарю Олександру Анатолійовичу, Пельмєньову Віктору Валентиновичу, Зайцю Сергію Анатолійовичу, Пельменьову Андрію Валентиновичу, Бондаренко Ірині Петрівні, Ковальчуку Андрію Анатолійовичу , Бондарю Євгенію Борисовичу,

Ковалю Олександру Миколайовичу, Пельмєньовій Наталії Олександрівні,  Дерев»янку Станіславу Івановичу, Куценку Олександру Володимировичу,

Сухоносу Сергію Олександровичу, Мозговому Руслану Сергійовичу, Стечишину Леоніду Івановичу, Ткаченку Андрію Миколайовичу,

Рябенко Аллі Володимирівні, Коробочці Олені Володимирівні, Войченко Віті Володимирівні, Довгошиї Ларисі Іванівні, Довгошиї Сергію Михайловичу, Довгошиї Михайлу Івановичу, Довгошиї Оксані Михайлівні, Скрипченку Олексію Васильовичу, Олійнику Миколі Костянтиновичу,

Скрипченко Інні Сергіївні, Щупак Любові Миколаївні, Пельмєньову Павлу Валентиновичу, Павлюку Вадиму Борисовичу, Рябенко Вікторії Віталіївні, Горбачик Юлії Віталіївні, Кучіній Оксані Сергіївні, Байдаку Віталію Сергійовичу, Нешумову Віталію Сергійовичу, Сивому Валентину Валентиновичу, Баратовій Тетяні Василівні, Горбаченку Сергію Михайловичу, Фурлеті Сергію Олександровичу, Дорошу Віталію Васильовичу, Дорошу Олександру Васильовичу, Поліщуку Олександру Васильовичу, Сатанівському Василю Васильовичу, Звіряці Світлані Федорівні, Мамиш Ганні Трохимівні, Бондаренко Олені Володимирівні, Деркач Світлані Іванівні, Бондаренку Івану Вікторовичу, Бойку Сергію Миколайовичу  у наданні  земельної ділянки площею до 2-х  із земель комунальної  власності   для ведення особистого селянського господарства, в зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок для використання за відповідним цільовим призначенням, та  тим, що  до  заяви  не додано погодження землекористувача  про   зменшення площі орендованої  земельної ділянки на користь заявника, як це передбачено ч.6 ст.118 Земельного кодексу України.  

 

   2. Роз’яснити гр.Торіній Н.В., Торіну С.І., Коханівському В.М.,

Чуб Н.І., Пельмєньовій Ю.В., Потравному А.М., Сивому В.В.,

Потравній В.М., Потравному О.М., Пельмєньову Ф.В., Пельмєньовій Н.Ф., Кузло Л.М., Бондар О.С., Бондарю О.А., Пельмєньову В.В., Зайцю С.А., Пельменьову А.В., Бондаренко І.П., Ковальчуку А.А. , Бондарю Є.Б.,

Ковалю О.М., Пельмєньовій Н.О.,  Дерев»янку С.І., Куценку О.В.,

Сухоносу С.О., Мозговому Р.С., Стечишину Л.І., Ткаченку А.М.,

Рябенко А.В., Коробочці О.В., Войченко В.В., Довгошиї Л.І., Довгошиї С.М.,

Довгошиї М.І., Довгошиї О.М., Скрипченку О.В., Олійнику М.К.,

Скрипченко І.С., Щупак Л.М., Пельмєньову П.В., Павлюку В.Б.,

Рябенко В.В., Горбачик Ю.В., Кучіній О.С., Байдаку В.С., Нешумову В.С., Сивому В.В., Баратовій Т.В., Горбаченку С.М., Фурлеті С.О., Дорошу В.В., Дорошу О.В., Поліщуку О.В., Сатанівському В.В., Звіряці С.Ф., Мамиш Г.Т., Бондаренко О.В., Деркач С.І., Бондаренку І.В., Бойку С.М., що викопіювання  вільних земельних ділянок в межах села Зеленьків для ведення особистого селянського господарства не може бути надане в зв’язку з їх  відсутністю.

 

   3.Спеціалісту – землевпоряднику  сільської ради Удачній О.М. вручити це рішення Торіній Н.В., Торіну С.І., Коханівському В.М.,

Чуб Н.І., Пельмєньовій Ю.В., Потравному А.М., Сивому В.В.,

Потравній В.М., Потравному О.М., Пельмєньову Ф.В., Пельмєньовій Н.Ф., Кузло Л.М., Бондар О.С., Бондарю О.А., Пельмєньову В.В., Зайцю С.А., Пельменьову А.В., Бондаренко І.П., Ковальчуку А.А. , Бондарю Є.Б.,

Ковалю О.М., Пельмєньовій Н.О.,  Дерев»янку С.І., Куценку О.В.,

Сухоносу С.О., Мозговому Р.С., Стечишину Л.І., Ткаченку А.М.,

Рябенко А.В., Коробочці О.В., Войченко В.В., Довгошиї Л.І., Довгошиї С.М.,

Довгошиї М.І., Довгошиї О.М., Скрипченку О.В., Олійнику М.К.,

Скрипченко І.С., Щупак Л.М., Пельмєньову П.В., Павлюку В.Б.,

Рябенко В.В., Горбачик Ю.В., Кучіній О.С., Байдаку В.С., Нешумову В.С., Сивому В.В., Баратовій Т.В., Горбаченку С.М., Фурлеті С.О., Дорошу В.В., Дорошу О.В., Поліщуку О.В., Сатанівському В.В., Звіряці С.Ф., Мамиш Г.Т., Бондаренко О.В., Деркач С.І., Бондаренку І.В., Бойку С.М. із супровідним  листом.

 

   4. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову

Деркач В.Є.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                             В.Деркач