ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                Р І Ш Е Н Н Я

30.03.2015                                                                         № 42- 1/VІ

 

Про внесення змін у рішення

сільської ради  від 10.12.2014 №37-3/ VІ

«Прозатвердження ставокземельного

податку та розміру орендної плати на

2015рік»

 

          Розглянувши направлений сільській раді 18 березня 2015 р.  Тальнівською районною радою лист Державної фіскальної служби від 05.03.2015 за № 5260/5/99-99-15-03-02-16 щодо роз’яснення  можливості  встановлення  пільг по земельному  податку для бюджетних установ,  керуючись пунктами 24,  28   частини 1  статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 7.4 пункту 7.1. статті 7, статтями 12, 30, 284  Податкового кодексу України із змінами, внесеними  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, сільська  рада  ВИРІШИЛА :

1.Взяти до відома, що відповідно до :

    1.1. пунктів  7.2, 7.4. статті 7 Податкового кодексу України ( далі- ПКУ), під час встановлення податків  можуть передбачатися податкові пільги та порядок їх застосування, при цьому підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно цим Кодексом;

    1.2. пункту 284.1. статті 284 ПКУ  органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

    Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.                                                                                                                 

   Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни;

    1.3. підпункту 12.3.5. пункту 12.3. статті 12 ПКУ,  у разі якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття  рішення справляються виходячи  з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю;

    1.4. пункту 30.2. статті 30 ПКУ підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат;

    1.5.пункту 30.9.статті 30 ПКУ податкова пільга надається шляхом:

 а) податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору;

б) зменшення податкового зобов'язання після нарахування податку та збору; в) встановлення зниженої ставки податку та збору;

г) звільнення від сплати податку та збору;

    1.6. пункту 4 розділу П «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, встановлено, що в 2015 році до рішень місцевих рад про встановлення місцевих податків на 2015 рік не застосовуються вимоги, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

       1.7. підпункту 12.3.7.пунцту 12.3. статті 12 ПКУ , сільським радам не дозволяється встановлювати  пільгові ставки місцевих податків та зборів або звільняти  від сплати таких податків та зборів за  клопотаннями  конкретних  юридичних осіб,  фізичних осіб - підприємців і  громадян.

 

2. Враховуючи, що сільською радою  прийнято рішення  від 10.12.2014           №37-3/VІ «Про затвердження ставок земельного податку та розміру орендної плати на 2015 рік» , оприлюднено його на сайті сільської ради  13.12.2014 рокута  подано відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки до 25 грудня 2014 року,  внести зміни до пункту 6 цього рішення та викласти його в новій редакцій :

«6.Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку :

6.1.фізичних осіб в межах граничних  норм,  встановлених статтею  281 ПКУ;

6.2. органи державної влади та органи місцевого самоврядування , дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади , заклади культури,  освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю                                                                                                                        

утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення соціальних, культурних, освітніх,  управлінських цілей стосовно охорони

здоров'я громадян, розвитку фізичної культури і спорту, задоволення духовних та інших нематеріальних потреб громадян, захисту прав, законних інтересів громадян і організацій, розв'язання суперечок і конфліктів, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

   При цьому врахувати, що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання послуг.

   У  разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

    Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.»

3.Секретарю сільської ради  Кобенко Н.М.  оприлюднити дане рішення на офіційному сайті сільської ради .

4.Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. до 01.04.2015направити копію даного рішення до Тальнівської ОДПІ.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питаньпланування  бюджету та фінансів .

 

 

 

Сільський голова                                                                       В.Деркач