Герб України                                                   П Р О Е К Т

                                          ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ    

                                                    ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ    

                                           Р І Ш Е Н Н Я

Від  14.01.2015    №______

с.Зеленьків                                          

 

Про  виконання  сільського бюджету

за  2014 рік

    

        Заслухавши  інформацію  бухгалтера  сільської  ради  по трудовій  угоді Панчук  О.М. про  виконання сільського бюджету за 2014 рік , виконком 

відмічає , що  дохідна  частина  бюджету  виконана  на _________ відсотків,

видаткова  на _______  відсотків .

        Не  допущено  заборгованості  по  заробітній  платі  працівникам будинку  культури ,бібліотеки , дитячого садка , апарату сільської  ради , проведено  розрахунки  за  енергоносії.

       Керуючись  підпунктом  1  пункту  а  статті  28   Закону  України  “ Про місцеве  самоврядування  в  Україні “ ,  врахувавши  пропозиції  членів  виконкому,  виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :

 

1. Звіт  бухгалтера  сільської  ради  по  трудовій  угоді   Панчук О.М. про виконання  сільського бюджету  за  2014 рік  взяти  до  відома  .  

 

2.  Рекомендувати  сільському  голові Деркач В.Є. звіт  про  виконання  сільського бюджету за 2014 рік   винести  на  затвердження  сільської  ради  . 

 

3.    Контроль  за  виконанням   даного  рішення  покласти  на  заступника

сільського  голови  Деркач Л.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                 В.Деркач

 

 

                                                            Герб України                                                        П Р О Е К Т

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                             ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 14.01.2014    №  _______

с.Зеленьків

 

Про  підсумки  роботи  зі  зверненнями

громадян  у  виконкомі  сільської  ради 

за  2014 рік

 

       Заслухавши  інформацію  сільського голови Деркач В.Є.  про підсумки   роботи  зі  зверненнями  громадян  у  2014 році , виконком  відмічає , що  у  сільській   раді  особистий  прийом  громадян  проводиться  у  робочий  та  позаурочний  час  сільським  головою , секретарем , спеціалістом-землевпорядником.  Письмові звернення та  звернення ,  висловлені   на особистому прийомі ,   реєструються   у  журналах , аркуші  в   яких  пронумеровані , прошнуровані , скріплені  печаткою .

       Протягом  2014  року до сільської ради надійшло_____ звернень :  на  особистому прийомі у сільського  голови  зареєстровано _____ усних  звернень, у секретаря – ______ усних звернень , письмових  звернень - _____.  Всі  звернення  зареєстровані , розглянуті  у  встановлений  законодавством  термін, про  прийняті  рішення  повідомлено  заявників.  

        Добре  працює при сільській раді  комісія  по розгляду звернень громадян . У  2014 році  комісією  по розгляду звернень громадян проведено _____ засідань.            

        Сільським  головою  Деркач В.Є. взято  під  особистий  контроль  розгляд  звернень від інвалідів  Великої  Вітчизняної  війни , учасників бойових дій, солдатських вдів, одиноких престарілих. Приділяється   особлива  увага  вирішенню проблем , піднятих  ветеранами війни та  праці , інвалідами , громадянами , які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, багатодітними  сім”ями .

                                 У  виконкомі  сільської   ради  не  допускається   надання  неоднозначних , необґрунтованих , неповних  відповідей  за   зверненнями  громадян ,  із  порушенням  строків , встановлених  законодавством . Вживаються  заходи , спрямовані  на  поліпшення  інформованості  населення  про  стан  роботи  зі  зверненнями  громадян , надається  правова  допомога  з цього питання .

        Керуючись  Законом  України  “ Про  звернення громадян” , підпунктом 1  пункту б  частини 1 статті 38  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” , Указом Президента України від  07.02.2008  № 109/2008  “ Про першочергові заходи щодо забезпечення   реалізації та   гарантування конституційного права на звернення  до органів державної влади та органів  місцевого самоврядування “ , врахувавши  розпорядження  голови Тальнівської  райдержадміністрації розпорядження райдержадміністрації  від  29.02.2008 № 64 “ Про заходи райдержадміністрації щодо забезпечення реалізації громадянами  конституційного права на звернення”, виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :

 

1. Інформацію  сільського голови  Деркач В.Є. про  підсумки  роботи  зі зверненнями  громадян  у   виконкомі  сільської  ради  за  2014 рік  взяти  до  відома .

 

2. Рекомендувати сільському голові Деркач В.Є., секретарю виконкому 

Кобенко Н.М. :

2.1 продовжити практику ведення діловодства за зверненнями громадян  згідно Закону України « Про звернення громадян»,Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної   влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах,  організаціях незалежно від форм власності,  в засобах масової інформації , затвердженої   постановою   Кабінету   Міністрів  України від 14.04.1997р.  №348 ;

2.2. систематично  аналізувати  та  узагальнювати  звернення громадян, виявляти  причини , що  їх  породжують .

 

3. Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  члена  виконкому 

Чуб Н.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                В. Деркач

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

                                                              Герб України                                                       П Р О Е К Т

                                     ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

 

                         ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ    

 

                                              ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  

 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я   

 

від  14.01.2015   № ___________

с.Зеленьків

 

Про графік  особистого прийому громадян

посадовими особами  місцевого   самовря-

дування у 2015  році

 

         Керуючись  Законом  України  “ Про звернення громадян “ , Указом  Президента України  від 07.02.2008  № 109/2008  “Про першочергові заходи щодо забезпечення   реалізації та гарантування конституційного права на звернення  до органів державної  влади та органів  місцевого самоврядування “, підпунктом 1   пункту б   частини 1  статті 38  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “, врахувавши пропозиції членів виконкому , виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :

 

1. Затвердити  графік  особистого  прийому  громадян  посадовими  особами  місцевого  самоврядування  сільської  ради  на 2015 рік  згідно з  додатком 1.

 

2. Рекомендувати  посадовим  особам  місцевого  самоврядування  дотримуватися  графіка  прийому громадян.

 

3. Визнати  таким, що втратило  чинність, рішення  виконкому  сільської  ради        від  15 січня 2014 року № 03  “Про графік  особистого прийому громадян посадовими особами  місцевого  самоврядування у 2014 році “.

 

4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  сільського голову  Деркач  В.Є.

 

 

 

 

 

Сільський   голова                                                                                    В.Деркач 

 

 

 

 

                                                                                              Додаток 1

                                                                           до проекту рішеннявиконкому

                                                                                     _________  № ______

 

 

                                                  Г Р А Ф І К

                особистого  прийому громадян  посадовими  особами

                        місцевого   самоврядування на 2015 рік

 

Прізвище, ім”я ,

по  батькові

 

  Посада

   Дні

        Години

Деркач

Валентина

Євгеніївна

Сільський

голова

щопонеділка

 

щосереди

 

9.00   -  12.00

14.00 -  18.00

9.00   -  12.00

14.00 -  18.00

 

Кобенко

Наталія

Миколаївна

Секретар

сільської  ради

щовівторка

 

щочетверга

9.00   -   12.00

14.00  -  18.00

9.00    -   12.00

14.00  -   18.00

 

Удачна

Оксана Миколаївна

Спеціаліст -

землевпорядник

сільської ради

щопонеділка

 

щосереди

 

 

9.00     - 12.00

14.00   -  18.00

9.00    -  12.00

14.00   -  18.00

 

Примітка  :  Крім  того , проводять  прийом  громадян  в  особистих  справах  з    9.00     до   12.00   :

 

Деркач  В.Є.           -   в  першу   суботу  місяця

Кобенко  Н.М.       -    в  другу  суботу місяця

Удачна  О.М.         -    в  третю  суботу  місяця

 

 

    Прийом  громадян  проводиться  в  службових  кабінетах  за  місцем  роботи .

 

 

 

 

 

Секретар виконкому                                                                   Н.Кобенко                                                                                                                                     

 

                                                                                                              П Р О Е К Т

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                         ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___________ року №__________

с.Зеленьків

 

Про відповідальну посадову особу за

реєстрацію актів цивільного стану , ведення

обліку, звітності  про  використання

бланків свідоцтв про державну реєстрацію

актів цивільного стану, а також їх зберігання

 

          Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» , керуючись пунктами 3.2 , 3.3 , 3.4 , 5.4  Порядку 

ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.10.2012 за  № 1578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  02.11 2012 за № 1845/22157 ( далі- Порядок) , підпунктом  5 пункту б  статті 38, частиною 4 статті 50  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи, що в систему органів державної реєстрації актів цивільного стану , крім інших органів, входять  і  виконавчі органи сільських, селищних і міських рад та  рішення Зеленьківської сільської ради від 16.11.2010 № 1/2  щодо  здійснення секретарем ради  повноважень секретаря виконавчого комітету ради,   виконавчий комітет сільської  ради  ВИРІШИВ :

 

1.Покласти на Кобенко Наталію Миколаївну  – секретаря  ради персональну  відповідальність  за виконання делегованих повноважень органів державної виконавчої влади щодо  реєстрації актів цивільного стану .

 

2.    Встановити, що :

2.1.  Кобенко Наталія Миколаївна – секретар  ради, як посадова особа, яка здійснює повноваження щодо реєстрації актів цивільного стану,  є  посадовою особою,  відповідальною за ведення обліку,  звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання ;

2.2.      на час тимчасової відсутності Кобенко Наталії Миколаївни  (відпустка, відрядження, хвороба тощо), бланки свідоцтв передаються Деркач Валентині Євгеніївні -  сільському голові, за актом приймання-передачі,  в якому відображаються  відомості згідно вимог пункту 3.3. Порядку;

2.3.   при зміні посадової особи, відповідальної за зберігання бланків свідоцтв у виконавчому органі сільської ради, приймання-передача бланків свідоцтв і відповідних документів щодо їх обліку в обов'язковому порядку проводиться  у присутності керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану районного управління юстиції, що забезпечує бланками свідоцтв  виконавчий комітет сільської ради.

 

3. Взяти до відома, що відповідно до пункту 2 статті 12 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» , відомості,  зазначені  в  актових  записах  про народження фізичної  особи  та  її  походження,   шлюб,   смерть,   складаються Кобенко Наталією Миколаївною  – секретарем ради, як посадовою особою відповідальною за реєстрацію актів цивільного стану,  на  паперових  носіях  та  в  електронному вигляді , та   вносяться  до  Державного реєстру актів цивільного стану г ромадян протягом трьох робочих днів з  дня  надходження  актового запису   до     відділу  державної  реєстрації  актів цивільного стану.

 

  1. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на сільського голову.

Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                В.Деркач 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                    Герб України                             

                                          ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ    

                                                    ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ    

                                           Р І Ш Е Н Н Я

від 14 січня  2015 року  № 1

с.Зеленьків                                          

 

Про  виконання  сільського бюджету

за  2014 рік

    

        Заслухавши  інформацію  бухгалтера  сільської  ради  по трудовій  угоді Панчук  О.М. про  виконання сільського бюджету за 2014 рік , виконком 

відмічає , що  дохідна  частина  бюджету  виконана  на 101,2  відсотка,

видаткова  на 87,0  відсотки .

        Не  допущено  заборгованості  по  заробітній  платі  працівникам будинку  культури ,бібліотеки , дитячого садка , апарату сільської  ради , проведено  розрахунки  за  енергоносії.

       Керуючись  підпунктом  1  пункту  а  статті  28   Закону  України  “ Про місцеве  самоврядування  в  Україні “ ,  врахувавши  пропозиції  членів  виконкому,  виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :

 

1. Звіт  бухгалтера  сільської  ради  по  трудовій  угоді   Панчук О.М. про виконання  сільського бюджету  за  2014 рік  взяти  до  відома  .  

 

2.  Рекомендувати  сільському  голові Деркач В.Є. звіт  про  виконання  сільського бюджету за 2014 рік   винести  на  затвердження  сільської  ради  . 

 

3.    Контроль  за  виконанням   даного  рішення  покласти  на  заступника

сільського  голови  Деркач Л.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                 В.Деркач

 

 

                                                            Герб України                             

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                             ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

від  14  січня  2015 року  №   2

с.Зеленьків

 

Про  підсумки  роботи  зі  зверненнями

громадян  у  виконкомі  сільської  ради 

за  2014 рік

 

       Заслухавши  інформацію  сільського голови Деркач В.Є.  про підсумки   роботи  зі  зверненнями  громадян  у  2014 році , виконком  відмічає , що  у  сільській   раді  особистий  прийом  громадян  проводиться  у  робочий  та  позаурочний  час  сільським  головою , секретарем , спеціалістом-землевпорядником.  Письмові звернення та  звернення ,  висловлені   на особистому прийомі ,   реєструються   у  журналах , аркуші  в   яких  пронумеровані , прошнуровані , скріплені  печаткою .

       Протягом  2014  року до сільської ради надійшло 20 звернень :  на  особистому прийомі у сільського  голови  зареєстровано  9 усних  звернень, у секретаря – 8 усних звернень , письмових  звернень - 3.  Всі  звернення  зареєстровані , розглянуті  у  встановлений  законодавством  термін, про  прийняті  рішення  повідомлено  заявників.  

        Добре  працює при сільській раді  комісія  по розгляду звернень громадян . У  2014 році  комісією  по розгляду звернень громадян проведено 12 засідань.            

        Сільським  головою  Деркач В.Є. взято  під  особистий  контроль  розгляд  звернень від інвалідів  Великої  Вітчизняної  війни , учасників бойових дій, солдатських вдів, одиноких престарілих. Приділяється   особлива  увага  вирішенню проблем , піднятих  ветеранами війни та  праці , інвалідами , громадянами , які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, багатодітними  сім”ями .

                                 У  виконкомі  сільської   ради  не  допускається   надання  неоднозначних , необґрунтованих , неповних  відповідей  за   зверненнями  громадян ,  із  порушенням  строків , встановлених  законодавством . Вживаються  заходи , спрямовані  на  поліпшення  інформованості  населення  про  стан  роботи  зі  зверненнями  громадян , надається  правова  допомога  з цього питання .

        Керуючись  Законом  України  “ Про  звернення громадян” , підпунктом 1  пункту б  частини 1 статті 38  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” , Указом Президента України від  07.02.2008  № 109/2008  “ Про першочергові заходи щодо забезпечення   реалізації та   гарантування конституційного права на звернення  до органів державної влади та органів  місцевого самоврядування “ , врахувавши  розпорядження  голови Тальнівської  райдержадміністрації розпорядження райдержадміністрації  від  29.02.2008 № 64 “ Про заходи райдержадміністрації щодо забезпечення реалізації громадянами  конституційного права на звернення”, виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :

 

1. Інформацію  сільського голови  Деркач В.Є. про  підсумки  роботи  зі зверненнями  громадян  у   виконкомі  сільської  ради  за  2014 рік  взяти  до  відома .

 

2. Рекомендувати сільському голові Деркач В.Є., секретарю виконкому 

Кобенко Н.М. :

2.1 продовжити практику ведення діловодства за зверненнями громадян  згідно Закону України « Про звернення громадян»,Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної   влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах,  організаціях незалежно від форм власності,  в засобах масової інформації , затвердженої   постановою   Кабінету   Міністрів  України від 14.04.1997р.  №348 ;

2.2. систематично  аналізувати  та  узагальнювати  звернення громадян, виявляти  причини , що  їх  породжують .

 

3. Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  члена  виконкому 

Чуб Н.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                В. Деркач

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

                                                              Герб України                             

                                     ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

 

                         ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ    

 

                                              ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  

 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я   

 

від  14 січня  2015 року №  3

с.Зеленьків

 

Про графік  особистого прийому громадян

посадовими особами  місцевого   самовря-

дування у 2015  році

 

         Керуючись  Законом  України  “ Про звернення громадян “ , Указом  Президента України  від 07.02.2008  № 109/2008  “Про першочергові заходи щодо забезпечення   реалізації та гарантування конституційного права на звернення  до органів державної  влади та органів  місцевого самоврядування “, підпунктом 1   пункту б   частини 1  статті 38  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “, врахувавши пропозиції членів виконкому , виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :

 

1. Затвердити  графік  особистого  прийому  громадян  посадовими  особами  місцевого  самоврядування  сільської  ради  на 2015 рік  згідно з  додатком 1.

 

2. Рекомендувати  посадовим  особам  місцевого  самоврядування  дотримуватися  графіка  прийому громадян.

 

3. Визнати  таким, що втратило  чинність, рішення  виконкому  сільської  ради        від  15 січня 2014 року № 03  “Про графік  особистого прийому громадян посадовими особами  місцевого  самоврядування у 2014 році “.

 

4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  сільського голову  Деркач  В.Є.

 

 

 

 

 

Сільський   голова                                                                                    В.Деркач 

 

 

 

 

                                                                                              Додаток 1

                                                                                    до рішеннявиконкому

                                                                                         14.01.2015 № 3

 

 

                                                  Г Р А Ф І К

                особистого  прийому громадян  посадовими  особами

                        місцевого   самоврядування на 2015 рік

 

Прізвище, ім”я ,

по  батькові

 

  Посада

   Дні

        Години

Деркач

Валентина

Євгеніївна

Сільський

голова

щопонеділка

 

щосереди

 

9.00   -  12.00

14.00 -  18.00

9.00   -  12.00

14.00 -  18.00

 

Кобенко

Наталія

Миколаївна

Секретар

сільської  ради

щовівторка

 

щочетверга

9.00   -   12.00

14.00  -  18.00

9.00    -   12.00

14.00  -   18.00

 

Удачна

Оксана Миколаївна

Спеціаліст -

землевпорядник

сільської ради

щопонеділка

 

щосереди

 

 

9.00     - 12.00

14.00   -  18.00

9.00    -  12.00

14.00   -  18.00

 

Примітка  :  Крім  того , проводять  прийом  громадян  в  особистих  справах  з    9.00     до   12.00   :

 

Деркач  В.Є.           -   в  першу   суботу  місяця

Кобенко  Н.М.       -    в  другу  суботу місяця

Удачна  О.М.         -    в  третю  суботу  місяця

 

 

    Прийом  громадян  проводиться  в  службових  кабінетах  за  місцем  роботи .

 

 

 

 

 

Секретар виконкому                                                                   Н.Кобенко                                                                                                                                     

 

                                                                                         

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                         ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

від  14  січня  2015 року № 04

с.Зеленьків

 

Про відповідальну посадову особу за

реєстрацію актів цивільного стану , ведення

обліку, звітності  про  використання

бланків свідоцтв про державну реєстрацію

актів цивільного стану, а також їх зберігання

 

          Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» , керуючись пунктами 3.2 , 3.3 , 3.4 , 5.4  Порядку 

ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.10.2012 за  № 1578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  02.11 2012 за № 1845/22157 ( далі- Порядок) , підпунктом  5 пункту б  статті 38, частиною 4 статті 50  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи, що в систему органів державної реєстрації актів цивільного стану , крім інших органів, входять  і  виконавчі органи сільських, селищних і міських рад та  рішення Зеленьківської сільської ради від 16.11.2010 № 1/2  щодо  здійснення секретарем ради  повноважень секретаря виконавчого комітету ради,   виконавчий комітет сільської  ради  ВИРІШИВ :

 

1.Покласти на Кобенко Наталію Миколаївну  – секретаря  ради персональну  відповідальність  за виконання делегованих повноважень органів державної виконавчої влади щодо  реєстрації актів цивільного стану .

 

2.    Встановити, що :

2.1.  Кобенко Наталія Миколаївна – секретар  ради, як посадова особа, яка здійснює повноваження щодо реєстрації актів цивільного стану,  є  посадовою особою,  відповідальною за ведення обліку,  звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання ;

2.2.      на час тимчасової відсутності Кобенко Наталії Миколаївни  (відпустка, відрядження, хвороба тощо), бланки свідоцтв передаються Деркач Валентині Євгеніївні -  сільському голові, за актом приймання-передачі,  в якому відображаються  відомості згідно вимог пункту 3.3. Порядку;

2.3.   при зміні посадової особи, відповідальної за зберігання бланків свідоцтв у виконавчому органі сільської ради, приймання-передача бланків свідоцтв і відповідних документів щодо їх обліку в обов'язковому порядку проводиться  у присутності керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану районного управління юстиції, що забезпечує бланками свідоцтв  виконавчий комітет сільської ради.

 

3. Взяти до відома, що відповідно до пункту 2 статті 12 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» , відомості,  зазначені  в  актових  записах  про народження фізичної  особи  та  її  походження,   шлюб,   смерть,   складаються Кобенко Наталією Миколаївною  – секретарем ради, як посадовою особою відповідальною за реєстрацію актів цивільного стану,  на  паперових  носіях  та  в  електронному вигляді , та   вносяться  до  Державного реєстру актів цивільного стану г ромадян протягом трьох робочих днів з  дня  надходження  актового запису   до     відділу  державної  реєстрації  актів цивільного стану.

 

  1. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на сільського голову.

Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                В.Деркач 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                Герб України                            

                                        ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                           ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

від  10 грудня  2014  року  № 39

с.Зеленьків

 

Про ведення  статистичного обліку громадян ,

які проживають на території сільської ради

 

        Заслухавши  інформацію архіваріуса сільської ради відповідальної особи сільської ради за ведення  статистичного обліку Сапатої Л.Я.  про ведення  статистичного обліку громадян , які проживають на території сільської ради , виконком  відмічає, що на території  сільської  ради  станом  на 10 грудня  2014 року зареєстровано  907 осіб , з них чоловіків – 397, жінок – 510. Із  числа  зареєстрованих тимчасово  відсутніх - 93 особи . Проживають  на  території  сільської  ради  без реєстрації 73 особи. .

         На належному рівні ведуться   форми первинної  облікової  документації : ф. №1  “ Погосподарські  книги  на 2011-2015 роки”,  алфавітна книга . Протягом  року  до цих  документів заносяться відомості  про  громадян, зареєстрованих на території сільської ради  та  знятих  з  реєстраційного обліку, про народжених,  померлих  Так, у 2014 році зареєструвалися на території сільської ради  15  осіб, знялися  з реєстраційного обліку – 14. Вчасно  надсилаються до Тальнівського РС УДМС  повідомлення про померлих осіб та їх паспорти, у  відділ персоніфікованого  обліку управління  соціального захисту населення райдержадміністрації  інформації  про громадян, знятих  з  реєстраційного  обліку .

      Керуючись  підпунктом 2  пункту б  статті  27  Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні» , виконком сільської ради  ВИРІШИВ  :

 

1. Інформацію відповідальної особи сільської ради за ведення  статистичного обліку Сапатої Л.Я. про ведення  статистичного обліку громадян , які проживають на території сільської ради , взяти  до  відома.

 

2. Рекомендувати  Сапатій Л.Я. :

2.1 при  веденні   статистичного обліку громадян , які проживають на території сільської ради , дотримуватися  чинного законодавства України ;

2.2. надавати  роз’яснення   громадянам  з питань  оформлення  документів щодо реєстрації,  зняття  з реєстраційного обліку , отримання  паспорта громадянина України  у  зв’язку   з досягненням 16-річного віку, пошкодженням паспорта, втратою, про  зміну  прізвища.

 

 

2.3 вчасно проводити записи у погосподарських  книгах про громадян, зареєстрованих , знятих  з  реєстраційного  обліку , вибулих в  інший номер об’єкта  погосподарського обліку , які  змінили  прізвище.

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконкому  Кобенко Н.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                            В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герб України
                                       ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                        ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                           Р І Ш Е Н Н Я

 

від  10  грудня  2014 року  № 40

с.Зеленьків

 

Про стан медичного  обслуговування 

населення  амбулаторією  загальної 

практики-сімейної  медицини

 

          Заслухавши  інформацію  фельдшера  Зеленьківської амбулаторії  загальної  практики-сімейної  медицини  Коваль В.В. про стан  медичного обслуговування  населення  , виконком  сільської  ради  відмічає , що  в даний  час сільська амбулаторія забезпечена  медичним та  обслуговуючим персоналом, за  винятком  лікаря-терапевта.

          Сімейний  лікар Несененко З.І.  відвідує  село  і проводить  прийом  хворих  у медичній амбулаторії  та  на дому.

          Фельдшер Коваль В.В. веде  медичну  документацію, проводить прийом  хворих, профілактичні огляди населення, виконує  призначення лікарів хворим, маніпуляції щодо  лікування та  обстеження  хворих.

          Так, у 2014 році  було прийнято  та  обстежено 1697 осіб, проведено

35  стаціонарів  вдома та  78  денних  стаціонарів.

          Населення  села  на 100  відсотків обстежено на  виявлення   гіпертонічної  хвороби . Флюорографічно  обстежено 486  осіб.

         Організовано проведено  медогляд інвалідів війни, учасників бойових  дій , солдатських  вдів , одиноких  престарілих .

         Дітей  віком  до 1 року  щоденно  обстежує  медична  сестра

Клименко О.М., раз  у місяць – лікар  загальної  практики  та  лікар-педіатр Тальнівської  районної  лікарні.

        Керуючись  підпунктом 2  пункту б  статті 32   Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , виконком сільської  ради ВИРІШИВ  :

 

1.Інформацію фельдшера  Зеленьківської амбулаторії  загальної  практики-сімейної  медицини  Коваль В.В. про  стан медичного  обслуговування  населення  взяти  до  відома .

 

2.Рекомендувати медпрацівникам  постійно  дбати  про  поліпшення  медичного  обслуговування  учасників  війни , солдатських  вдів , одиноких престарілих , інвалідів , осіб, які  постраждали внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, дітей  з  багатодітних , неповних  сімей .

 

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  сільського  голову  Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                            В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

                                                         Герб України                             

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                             ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

від  10  грудня  2014 року  № 42

с.Зеленьків

  

Про план роботи виконкому сільської

ради  на І  півріччя 2015 року

 

         Заслухавши  інформацію  секретаря  виконкому  Кобенко Н.М.про проект  плану  роботи виконкому сільської ради  на  І півріччя 2015 року , керуючись  статтею 40  Закону  України  “ Про  місцеве самоврядування  в

Україні “ , врахувавши  пропозиції  членів  виконкому , виконком  сільської  ради   ВИРІШИВ   :

 

1. Затвердити  план роботи   виконкому  сільської  ради  на  І  півріччя

2015 року   згідно  з  додатком  1 .

 

2. Контроль  за   виконанням  плану  роботи виконкому  покласти  на  сільського голову  Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський   голова                                                                        В.Деркач 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

                                                              Герб України                             

                                       ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                             ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                           Р І Ш Е Н Н Я

від 10 грудня  2014 року  № 41

с.Зеленьків

 

Про визначення   переліку  об»єктів

та  видів  суспільно-корисних  робіт 

для порушників

 

        Заслухавши  інформацію сільського голови  Деркач В.Є. про визначення   переліку  об»єктів та  видів суспільно-корисних  робіт  для порушників , на  яких  судом накладено адміністративне стягнення , кримінальне покарання  у вигляді громадських  робіт, розглянувши запит кримінально-виконавчої  інспекції від 05.12.2014 №  1493, керуючись  Кодексом України про адміністративні правопорушення , врахувавши пропозиції  членів  виконкому, виконком  сільської ради  ВИРІШИВ  :

 

1. Визначити на 2015  рік  перелік  об»єктів   та видів  суспільно-корисних  робіт  для  порушників , на  яких  судом  накладено  адміністративне стягнення, кримінальне покарання у  вигляді  громадських  робіт :

 

  1. Об»єкт -  Зеленьківська  сільська  рада , адміністративна  територія :

територія  діючого  кладовища по  вул.Набережній ;

територія недіючого кладовища по вул.Комсомольській ;

території  біля приміщень сільської ради, дитячого садка, будинку культури, сільської  бібліотеки ;

автобусні  зупинки, парк   у  центрі  села, узбіччя  дороги ;

 

1.2  Види   суспільно-корисних  робіт  на   території Зеленьківської сільської  ради :

- благоустрій  території  сільської  ради ;

- приведення  у належний санітарний  стан територій  біля  об»єктів  соціальної  сфери ;

- приведення у належний санітарний  стан центру  села;

- наведення  належного санітарного стану  на  діючому  кладовищі  ;

- прибирання  території  біля  недіючого  кладовища ;

- вирубка  порослі  на  недіючому  кладовищі .

- впорядкування проїзду через місток біля ставу, розташованого  за межами населеного пункту ( дорога  Зеленьків - Тальянки )

2. Визнати таким, що  втратило чинність, з 01.01.2015 рішення виконкому сільської  ради  від  10.12.2013 №42   « Про визначення   переліку  об»єктів та видів  суспільно-корисних  робіт  для порушників ».

 

3. Контроль  за виконанням  даного  рішення  покласти  на сільського голову   Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                           В.Деркач  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                         

 

Герб України

                                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ    

                                                       ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ    

                                          Р І Ш Е Н Н Я

від  08  жовтня  2014 року  №  32

с.Зеленьків                                          

 

Про  виконання   сільського  бюджету

за  9 місяців  2014 року

    

         Заслухавши  інформацію  головного  бухгалтера  сільської  ради  Сокуренко  С.М.  про  виконання сільського бюджету  за  9  місяців 2014 року,  виконком  відмічає , що  дохідна  частина  бюджету  виконана  на  104,0  відсотки , видаткова  на  78,1  відсотки .

        Не  допущено  заборгованості  по  заробітній  платі  працівникам будинку  культури , бібліотеки ,  дитячого садка , апарату  сільської  ради , повністю  проведено  розрахунки  за  енергоносії .

       Керуючись  підпунктом  1  пункту  а  статті  28   Закону  України  “ Про

місцеве  самоврядування  в  Україні “ ,  виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :

 

1. Звіт  головного  бухгалтера  сільської  ради  Сокуренко  С.М.   про виконання  сільського бюджету  за  9 місяців  2014  року  взяти  до  відома  .  

 

2.  Рекомендувати головному  бухгалтеру  Сокуренко  С.М.   звіт  про  виконання  сільського бюджету за 9 місяців  2014 року згідно з додатками 1,2  винести  на  затвердження  сільської  ради  . 

 

3.    Контроль  за  виконанням   даного  рішення  покласти  на  сільського  

голову  Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                           В.Деркач

 

 

 

                                                           Герб України                             

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                             ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

від  08 жовтня   2014 року  № 33

с.Зеленьків

 

Про  дотримання чинного законодавства

щодо розгляду  звернень  громадян  у

виконкомі  сільської  ради  за 9 місяців

2014 року

 

         Заслухавши  інформацію  секретаря виконкому Кобенко Н.М.   про дотримання  чинного законодавства  щодо розгляду  звернень  громадян  за 

9 місяців   2014 року, виконком  відмічає , що у  виконкомі  сільської  ради  особистий  прийом  громадян  проводиться  у  робочий  та  позаурочний  час  сільським  головою , секретарем , спеціалістом-землевпорядником.  Письмові звернення та  звернення ,  висловлені   на особистому прийомі ,  реєструються  у  журналах , аркуші  в  яких пронумеровані , прошнуровані , скріплені  печаткою .

       За  9 місяців  2014 року до сільської ради  надійшло  15 звернень :  на  особистому прийомі у сільського  голови  зареєстровано  8 усних звернень, у секретаря – 6  усних звернень  , письмових  звернень – 1. Звернення  зареєстровані , розглянуті  у  встановлений  законодавством  термін , про прийняті  рішення повідомлено заявників.

        Добре  працює при сільській раді  комісія  по розгляду звернень

громадян . У  2014 року  комісією  по розгляду звернень громадян проведено       9  засідань.  Рішення комісії  виконуються .  

        Сільським  головою  Деркач В.Є. взято  під  особистий  контроль  розгляд  звернень від інвалідів  Великої  Вітчизняної  війни , учасників бойових дій, солдатських вдів, одиноких престарілих, приділяється   особлива  увага  вирішенню проблем , піднятих  ветеранами війни та  праці , інвалідами , громадянами , які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, багатодітними  сім”ями , одинокими  матерями . 

                                 У  виконкомі  сільської   ради  не  допускається   надання  неоднозначних , необґрунтованих , неповних  відповідей  за   зверненнями  громадян ,  із  порушенням  строків , встановлених  законодавством . Постійно  аналізуються   та  узагальнюються  питання , що  порушуються   у  зверненнях  громадян . Вживаються   додаткові  заходи , спрямовані  на  поліпшення  інформованості  населення  про  стан  роботи  зі  зверненнями  громадян , надається  правова  допомога  з цього питання .

                                        Керуючись  Законом  України  “ Про  звернення  громадян” , підпунктом 1  пункту  б   частини 1 статті 38  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” , Указом Президента України від  07.02.2008 

                          № 109/2008  “ Про першочергові заходи щодо забезпечення   реалізації та   гарантування конституційного права на звернення  до органів державної влади та органів  місцевого самоврядування “  , врахувавши  розпорядження  голови Тальнівської  райдержадміністрації розпорядження райдержадміністрації  від  29.02.2008 № 64 “ Про заходи райдержадміністрації щодо забезпечення реалізації громадянами  конституційного права на звернення” ,  виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ   :

 

1. Інформацію  секретаря виконкому  Кобенко Н.М. про  дотримання чинного законодавства щодо розгляду звернень  громадян  у   виконкомі  сільської  ради  за 9  місяців  2014 року  взяти  до  відома .

 

2. Рекомендувати сільському голові Деркач В.Є., секретарю виконкому  Кобенко Н.М. :

2.1 продовжити практику ведення діловодства за зверненнями громадян  згідно Закону України « Про звернення громадян»,Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної   влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах,  організаціях незалежно від форм власності,  в засобах масової інформації , затвердженої   постановою   Кабінету   Міністрів  України від 14.04.1997р.  №348 ;

2.2. систематично  аналізувати  та  узагальнювати  звернення громадян, виявляти  причини , що  їх  породжують ;

2.3. розробляти  та  здійснювати  конкретні  заходи  щодо  вирішення найбільш  актуальних  питань, що  порушуються  у  зверненнях  громадян ;

2.4.брати  на особливий контроль  розгляд повторних та колективних звернень громадян .

 

3. Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  заступника сільського  голови  Деркач Л.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                          В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                         

Герб України

                                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ    

                                                       ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ    

                                          Р І Ш Е Н Н Я

від  09  липня  2014 року  № 24

с.Зеленьків                                          

 

Про  виконання  сільського бюджету

за  І півріччя  2014 року

    

         Заслухавши  інформацію головного  бухгалтера  сільської  ради  Сокуренко  С.М.  про  виконання сільського бюджету  за   І півріччя 2014 року,  виконком  відмічає , що  дохідна  частина  бюджету  виконана  на  104,5 відсотка , видаткова  на   68,5 відсотка .

        Не  допущено  заборгованості  по  заробітній  платі  працівникам будинку  культури , бібліотеки ,  дитячого садка  , апарату  сільської  ради , повністю  проведено  розрахунки  за  енергоносії .

       Дохідна  частина сільського бюджету  перевиконана за  рахунок орендної 

плати  з  юридичних  осіб,  орендної  плати з  фізичних  осіб, фіксованого сільськогосподарського  податку ,  збору за провадження  деяких  видів  підприємницької  діяльності , державного  мита,  податку на  доходи  фізичних 

осіб.

       Станом на 1 липня 2014 року  кредиторська  заборгованість  по  загальному  фонду  становить  67597,86 грн.,  по  спеціальному  фонду – 174,50 грн. Заборгованість  виникла у  зв»язку  з  тим, що платіжні  доручення подані  до УДКСУ в   Тальнівському  районі за період  з квітня 2013  по  травень 2014 року,

але  не оплачені.

       Керуючись  підпунктом  1  пункту а  статті  28   Закону  України  “ Про

місцеве  самоврядування  в  Україні “ ,  виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :

 

1. Звіт  головного  бухгалтера  сільської  ради  Сокуренко  С.М.   про виконання  сільського бюджету  за  І півріччя  2014  року  взяти  до  відома  .  

 

2.  Рекомендувати головному  бухгалтеру  Сокуренко  С.М.   звіт  про  виконання  сільського бюджету за  І  півріччя  2014 року згідно з додатками 1,2  винести  на  затвердження  сільської  ради  . 

 

3.    Контроль  за  виконанням   даного  рішення  покласти  на  сільського 

голову  Деркач В.Є.

Сільський  голова                                                                           В.Деркач

                                                            Герб України                             

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                             ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

від  09  липня  2014 року  №  25

с.Зеленьків

 

Про  дотримання чинного законодавства

щодо розгляду  звернень  громадян  у

виконкомі  сільської  ради  у  І півріччі 

2014 року

 

         Заслухавши  інформацію  сільського  голови   Деркач  В.Є.  про дотримання  чинного законодавства  щодо розгляду  звернень  громадян  у

І півріччі  2014 року, виконком  відмічає , що у  виконкомі  сільської  ради  особистий  прийом  громадян  проводиться  у  робочий  та  позаурочний  час  сільським  головою , секретарем , спеціалістом-землевпорядником.  Письмові звернення та  звернення ,  висловлені   на особистому прийомі ,  реєструються  у  журналах , аркуші  в  яких пронумеровані , прошнуровані , скріплені  печаткою .

       Протягом  І півріччя  2014 року до сільської ради  надійшло  11 звернень :  на  особистому прийомі у сільського  голови  зареєстровано  6 звернень, у секретаря – 5, письмові  звернення  відсутні . Звернення  зареєстровані , розглянуті  у  встановлений  законодавством  термін .

        Добре  працює при сільській раді  комісія  по розгляду звернень

громадян . У  січні – червні   2014 року  комісією  по розгляду звернень громадян проведено 6 засідань.  Рішення комісії  виконуються .  

        Сільським  головою  Деркач В.Є. взято  під  особистий  контроль  розгляд  звернень від інвалідів  Великої  Вітчизняної  війни , учасників бойових дій, солдатських вдів, одиноких престарілих, приділяється   особлива  увага  вирішенню проблем , піднятих  ветеранами війни та  праці , інвалідами , громадянами , які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, багатодітними  сім”ями , одинокими  матерями . 

                                 У  виконкомі  сільської   ради  не  допускається   надання  неоднозначних , необґрунтованих , неповних  відповідей  за   зверненнями  громадян ,  із  порушенням  строків , встановлених  законодавством . Постійно  аналізуються   та  узагальнюються  питання , що  порушуються   у  зверненнях  громадян . Вживаються   додаткові  заходи , спрямовані  на  поліпшення  інформованості  населення  про  стан  роботи  зі  зверненнями  громадян , надається  правова  допомога  з цього питання .

                                        Керуючись  Законом  України  “ Про  звернення  громадян” , підпунктом 1  пункту  б   частини 1 статті 38  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” , Указом Президента України від  07.02.2008 

                          № 109/2008  “ Про першочергові заходи щодо забезпечення   реалізації та   гарантування конституційного права на звернення  до органів державної влади та органів  місцевого самоврядування “  , врахувавши  розпорядження  голови Тальнівської  райдержадміністрації розпорядження райдержадміністрації  від  29.02.2008 № 64 “ Про заходи райдержадміністрації щодо забезпечення реалізації громадянами  конституційного права на звернення” ,  виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ   :

 

1. Інформацію  сільського голови  Деркач  В.Є.   про  дотримання чинного законодавства щодо розгляду звернень  громадян  у   виконкомі  сільської  ради  у І  півріччі 2014 року  взяти  до  відома .

 

2. Рекомендувати сільському голові Деркач В.Є., секретарю виконкому  Кобенко Н.М. :

2.1 продовжити практику ведення діловодства за зверненнями громадян  згідно Закону України « Про звернення громадян»,Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної   влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах,  організаціях незалежно від форм власності,  в засобах масової інформації , затвердженої   постановою   Кабінету   Міністрів  України від 14.04.1997р.  №348 ;

2.2. систематично  аналізувати  та  узагальнювати  звернення громадян, виявляти  причини , що  їх  породжують ;

2.3. розробляти  та  здійснювати  конкретні  заходи  щодо  вирішення найбільш  актуальних  питань, що  порушуються  у  зверненнях  громадян ;

2.4.брати  на особливий контроль  розгляд повторних та колективних звернень громадян .

 

3. Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  заступника сільського  голови  Деркач Л.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                          В.Деркач

 

                                                           Герб України                             

                                        ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                         Р І Ш Е Н Н Я

від   09  липня   2014 року  №  26

с.Зеленьків

 

Про  організацію ведення  обліку   дітей  дошкільного

та  шкільного  віку

 

         Заслухавши  інформації завідуючої  дитсадком  « Веселка «  Чуб Н.І.,  соціального  педагога  Зеленьківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів  Васильченко  С.М.  про  ведення  обліку  дітей  дошкільного  і  шкільного  віку , виконком  відмічає , що  на  території  сільської  ради  постійно  ведеться  облік  дітей  і  підлітків  з  метою забезпечення  здобуття  ними  повної  загальної  середньої  освіти . Обліку  підлягають  діти  віком  від  0  до 18  років.

       Станом  на  09 липня 2014 року  на  території  сільської  ради  зареєстровані ( проживають)   131  дитина  віком   від  0 до 18  років : від 0 до 5 років - 30, яким до 1 вересня  виповнюється  5 років – 12,  від 6 до 18 років – 89 . Із  загальної  кількості  дітей  проживає  без  реєстрації -  17  , зареєстровані, але не проживають – 14.

         Керуючись  підпунктом  4  пункту  б  статті  32  Закону  України   “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “  , виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ   :

 

1. Інформації  завдитсадком  Чуб Н.І. , соціального  педагога Зеленьківської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів  Васильченко С.М.  про організацію   ведення  обліку   дітей дошкільного  і  шкільного  віку  взяти  до  відома .

 

2. Затвердити  списки  дітей  дошкільного та шкільного віку :

- віком  від  0 до 5 років  згідно  з додатком  1 ;

- яким до 1 вересня ц.р. виповнюється  5 років  згідно з додатком  2 ;

-  віком  від  6 до 18 років згідно з додатком  3 .

 

3. Рекомендувати  адміністрації  дитсадка « Веселка « , дирекції  Зеленьківської загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів   постійно  вести  облік  дітей  і  підлітків  шкільного  віку  з  метою  здобуття  громадянами  України  повної  середньої  освіти .

 

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на сільського голову  Деркач В.Є.

 

Сільський  голова                                                                                  В.Деркач

                             

 

                                                              Герб України           

                                         ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                 ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                         Р І Ш Е Н Н Я

 

від  13 серпня  2014 року  № 27

с.Зеленьків

 

Про  стан  справляння  податку за  землю

з  фізичних  осіб  у  виконкомі  сільської  ради

 

          Заслухавши  інформацію  касира сільської  ради  Гаршиної Н.І. про стан  роботи  щодо  справляння  податку за  землю  з  фізичних  осіб , виконком  відмічає , що  нарахування податку  фізичним  особам  здійснює  Тальнівська ОДПІ.   Всього  на  території  сільської  ради  землекористувачів – фізичних  осіб  - 684, з  них  сплачують  податок  313, решта  користуються  пільгами  згідно  чинного  законодавства України . У  2014  році  громадянам  проведено  нарахування 11107,06  грн. податку  за  землю. Станом  на 13 серпня ц.р. всі  землекористувачі  сплатили податок  за  землю. Недоїмка  відсутня.

        Керуючись  підпунктом  4  пункту  а  частини 1  статті  33  Закону  України                        “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ ,  виконком  сільської ради  ВИРІШИВ :

 

1. Інформацію   касира  сільської ради  Гаршиної Н.І.  взяти  до  відома .

 

2. Відмітити  добру  роботу  виконкому  сільської  ради  по організації  роботи 

щодо справляння  податку за  землю з  фізичних  осіб 

 

3. Секретарю виконкому  Кобенко Н.М. дане рішення  оприлюднити  на  дошці  оголошень  сільської  ради .

 

 

 

Сільський  голова                                                                              В.Деркач

Герб України

                                                    ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                                           Р І Ш Е Н Н Я

від  13  серпня  2014  року  № 28

с.Зеленьків

 

Про  стан  державної реєстрації  актів цивільного

стану , вчинення  нотаріальних  дій у

виконкомі  сільської  ради

 

          Заслухавши  інформацію   секретаря  виконкому  Кобенко  Н.М.  про  стан  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану , вчинення  нотаріальних  дій  , виконком  відмічає , що станом  на 13 серпня  2014  року  у  виконкомі  сільської  ради  зареєстровано 17 актів  цивільного стану : про  народження – 1 , про  смерть – 15, про  шлюб – 1 . У  сільській  раді  оформлено  куточок  з  витягами  із  Сімейного Кодексу України  , організовано  виставку юридичної  літератури , нормативних  та законодавчих  актів , що  стосуються  шлюбних  відносин . Секретарем виконкому  Кобенко Н.М.  постійно  надаються  громадянам  консультації з  питань  шлюбно-сімейного законодавства .

       Секретар виконкому має  індивідуальний  сейф , в якому зберігаються бланки свідоцтв . У  кабінеті   Кобенко Н.М.   на вікнах, дверях  є  грати . На період  щорічної  відпустки  секретаря  виконкому  бланки  свідоцтв  за  актом  передаються  сільському  голові .

       У  2014 році  секретарем виконкому Кобенко Н.М.  вчинено  

83 нотаріальні  дії . Посвідчено 129 довіреностей, що прирівнюються  до  нотаріально  посвідчених . Крім  цього , протягом року  громадянам  видаються  довідки   для  оформлення спадщини  , укладання   договорів  дарування ,  купівлі-продажу .

         Керуючись  підпунктом 5  пункту б  частини 1  статті 38  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “, виконком  сільської  ради  вирішив  :

 

1. Інформацію  секретаря  виконкому  Кобенко Н.М. про  стан державної  реєстрації  актів  цивільного  стану , вчинення  нотаріальних  дій  у  2014 році  взяти  до  відома .

 

2. Рекомендувати  секретарю  виконкому  Кобенко Н.М.  продовжити  роботу  по  державній  реєстрації  актів  цивільного  стану ,  вчиненню  нотаріальних  дій  згідно  з  чинним  законодавством  України .

 

3. Секретарю виконкому  Кобенко Н.М. дане рішення  оприлюднити  на  дошці  оголошень  сільської  ради .

 

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти на заступника  сільського голови   Деркач Л.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський   голова                                                                                В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

                                                           Герб України           

                                         ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                 ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                         Р І Ш Е Н Н Я

 

від  10 вересня  2014  року № 29

с.Зеленьків

 

Про  дотримання  на території  сільської   ради

Закону України  “ Про попередження насильства

в  сім”ї “

 

         Заслухавши  інформації  соціального педагога школи  Васильченко С.М., завідуючої   дитсадка “ Веселка “  Чуб Н.І.   про  дотримання Закону України 

 “ Про попередження насильства  в   сім”ї “,  виконком  відмічає ,  що дирекцією  школи , колективом дитсадка  постійно  проводиться  попереджувальна  робота  з  батьками  з  метою  недопущення  випадків  жорстокого поводження з  дітьми.  Факти жорстокого  поводження , вчинення  насильства  батьками  над  дітьми ( вихованцями дитсадка , учнями школи )  у  2014 році  відсутні.

      У 2013  році  Войченко Р.Г.  наніс  тілесні  ушкодження сину Войченку Олександру, учню  школи. Батько  притягнутий  до  відповідальності  згідно з чиним законодавством України.

        Керуючись Законом  України  “ Про попередження насильства  в  

сім”ї “, підпунктом  1 пункту  а статті  32 Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “, виконком  сільської  ради ВИРІШИВ  :

 

1. Інформації  соціального педагога школи  Васильченко С.М., завідуючої   дитсадка “ Веселка “  Чуб Н.І.   про  дотримання  Закону України    “ Про попередження насильства  в   сім”ї “  взяти  до  відома .

 

2. Рекомендувати :

2.1  сільському  голові  Деркач В.Є.,  директору  школи  Звіряці Л.А.,                    завідуючій  дитячого садка  Чуб Н.І.  здійснювати  постійний  контроль  за 

дотриманням  чинного  законодавства  стосовно  попередження  насильства  в  сім”ї                     та  жорстокого  поводження  з  дітьми ;

 

2.2   дирекції  школи  систематично  проводити  інформаційно-просвітницьку  роботу  серед учнів  щодо  роз”яснення  положень  Закону України  “ Про попередження насильства  в   сім”ї “ ;

 

2.3   соціальному педагогу   школи Васильченко С.М.  відслідковувати  сім”ї , в  яких  існує  загроза  вчинення  насильства ;  з  дітьми   із  проблемних  сімей, які  можуть  потерпіти  від  усіх  форм  насильства , проводити  спеціальні  корекційні  заняття.

 

3. Рекомендувати   педагогічним  працівникам , класним  керівникам    постійно  проводити  попереджувальну  роботу  з  батьками  з  метою  недопущення  випадків  жорстокого  поводження  з  дітьми .

 

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на заступника  сільського  голови  Деркач Л.П.

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  сільської ради                                                             Н.Кобенко

 

 

 

 

                                                                                                                            

Герб України

                                                 ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА     СІЛЬСЬКА  РАДА

                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                              ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                                         Р І Ш Е Н Н Я

 

від  10  вересня   2014  року  № 30

с.Зеленьків

 

Про    організацію   харчування  дітей

у  школі  та  дитсадку

 

        Заслухавши  інформації  завідуючої  дитсадка  Чуб Н.І., заступника  директора школи  Касяненко В.М.  про  організацію  харчування  дітей ,  виконком  відмічає , що  у Зеленьківській ЗОШ  І-ІІІ ступенів  організовано  гаряче  харчування  всіх  учнів  та  безкоштовне  харчування  учнів 1-4 класів, дітей  пільгових  категорій. Харчування  у  школі  одноразове. З метою здешевлення  вартості  та  покращення  якості  харчування  здійснюється  заготівля  овочів  та  фруктів. За  рішенням  батьківського комітету у  шкільну  їдальню протягом року  батьки  здають картоплю, овочі. Щомісячна  батьківська  плата становить для  учнів  початкової  ланки   20 грн., для  учнів

5-11 класів – 65 грн.

        У  дитячому  садку  харчування  триразове, діти  харчуються  за  рахунок  бюджетних  коштів  та батьківської  плати. Малюки забезпечені повноцінним, висококалорійним  харчуванням 

        Керуючись  підпунктом 6  пункту  а  статті  32  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :

 

1. Інформації  заступника  директора школи  Касяненко В.М. , завідуючої  дитсадка « Веселка»    Чуб Н.І.  про  організацію  харчування  дітей у  школі  та  дитсадку  взяти  до  відома .

 

2. Просити  директора  ПСП  “ Зеленьківське “  Лисенка  Р.М.,

фермерів Ягича А.Я., Деркача В.І. по  можливості  допомогти  у забезпеченні  їдалень школи та  дитсадка   продуктами  харчування.

 

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  члена  виконкому  Чуб Н.І.

 

 

 

 

Секретар сільської  ради                                                                      Н.Кобенко

   Герб України

                                           ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ        

      

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

   Р І Ш Е Н Н Я                                            

від  10  вересня  2014  року №31

с.Зеленьків     

  

Про   відведення   місць  для  розміщення                                                              матеріалів  передвиборної  агітації

 

       З  метою  створення  належних  умов  для  розміщення   матеріалів  передвиборчої  агітації   суб»єктами  виборчого  процесу   під  час  проведення  позачергових  виборів  народних  депутатів  України , які  відбудуться                       26 жовтня 2014 року, керуючись частиною  12   статті  107  Закону України  «Про вибори  народни х  депутатів  України «,  статтею  59  Закону України 

 « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні «, виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ :

 

1.Встановити  місця  для  розміщення  матеріалів  передвиборної  агітації   під  час  проведення   позачергових  виборів  народних  депутатів України, які                                                                 відбудуться  26  жовтня 2014 року , а  саме  :

дошки  оголошень   біля  приміщення  сільської  ради ,  у  центрі  села, біля сільського будинку культури, стенд у  сільській  раді.

2. Довести  рішення виконкому  до  відома  громадян.

3. Заборонити  розміщення  матеріалів  передвиборної  агітації  на  адміністративних  будинках  села.

4. Контроль  за  виконанням даного рішення  покласти на  заступника сільського  голови  Деркач  Л.П.

 

 

 

 

 

Секретар сільської  ради                                                                      Н.Кобенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                                     Герб України                             

                                          ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ    

                                                    ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ    

                                           Р І Ш Е Н Н Я

від 15 січня  2014 року  № 01

с.Зеленьків                                          

 

Про  виконання  сільського бюджету

за  2013 рік

    

        Заслухавши  інформацію головного бухгалтера  сільської  ради 

Сокуренко  С.М. про  виконання сільського бюджету за 2013 рік , виконком  відмічає , що  дохідна  частина  бюджету  виконана  на 108,5 відсотка, видаткова  на  85,6  відсотка .

        Не  допущено  заборгованості  по  заробітній  платі  працівникам будинку  культури ,бібліотеки , дитячого садка , апарату сільської  ради , проведено  розрахунки  за  енергоносії.

       Дохідна частина  сільського бюджету перевиконана за рахунок податку на  доходи   фізичних осіб,  плати за  землю,  фіксованого сільськогосподарського податку, збору за провадження деяких  видів  підприємницької  діяльності , державного мита.

       Станом  на 01.01.2014  кредиторська  заборгованість  по загальному  фонду  бюджету становить 117010,37 грн., по  спеціальному  фонду  бюджету  174,50 грн.

Заборгованість виникла у зв’язку  з  тим, що  у  квітні – грудні 2013 року платіжні  документи  були  подані  до УДКСУ в Тальнівському  районі, але  не  оплачені.

       Керуючись  п.п.1  п.а  ст.28   Закону  України  “ Про місцеве  самоврядування  в  Україні “ ,  врахувавши  пропозиції  членів  виконкому,  виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :

 

1. Звіт  головного  бухгалтера  сільської  ради  Сокуренко С.М.  про виконання  сільського бюджету  за  2013 рік  взяти  до  відома  .  

 

2.  Рекомендувати головному  бухгалтеру  Сокуренко  С.М. звіт  про  виконання  сільського бюджету за 2013 рік   винести  на  затвердження  сільської  ради  . 

 

3.    Контроль  за  виконанням   даного  рішення  покласти  на  сільського  голову  Деркач В.Є.

 

 

Сільський  голова                                                                                 В.Деркач

                                                            Герб України                             

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                             ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

від  15  січня   2014 року  №  02

с.Зеленьків

 

Про  підсумки  роботи  зі  зверненнями

громадян  у  виконкомі  сільської  ради 

за  2013 рік

 

       Заслухавши  інформацію  сільського голови Деркач В.Є.  про підсумки   роботи  зі  зверненнями  громадян  у  2013 році , виконком  відмічає , що  у  сільській   раді  особистий  прийом  громадян  проводиться  у  робочий  та  позаурочний  час  сільським  головою , секретарем , спеціалістом-землевпорядником.  Письмові звернення та  звернення ,  висловлені   на особистому прийомі ,   реєструються   у  журналах , аркуші  в   яких  пронумеровані , прошнуровані , скріплені  печаткою .

       Протягом  2013  року до сільської ради надійшло 18 звернень :  на  особистому прийомі у сільського  голови  зареєстровано  9 звернень, у секретаря – 9, письмові  звернення відсутні.  Звернення  зареєстровані , розглянуті  у  встановлений  законодавством  термін.

        Добре  працює при сільській раді  комісія  по розгляду звернень громадян . У  2013 році  комісією  по розгляду звернень громадян проведено 13 засідань.  Рішення комісії  виконуються .             

        Сільським  головою  Деркач В.Є. взято  під  особистий  контроль  розгляд  звернень від інвалідів  Великої  Вітчизняної  війни , учасників бойових дій, солдатських вдів, одиноких престарілих. Приділяється   особлива  увага  вирішенню проблем , піднятих  ветеранами війни та  праці , інвалідами , громадянами , які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, багатодітними  сім”ями .

                                 У  виконкомі  сільської   ради  не  допускається   надання  неоднозначних , необґрунтованих , неповних  відповідей  за   зверненнями  громадян ,  із  порушенням  строків , встановлених  законодавством .Вживаються  заходи , спрямовані  на  поліпшення  інформованості  населення  про  стан  роботи  зі  зверненнями  громадян , надається  правова  допомога  з цього питання .

        Керуючись  Законом  України  “ Про  звернення громадян” , п.п.1  п.б  ч.1 ст.38  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” , Указом Президента України від  07.02.2008  № 109/2008  “ Про першочергові заходи щодо забезпечення   реалізації та   гарантування конституційного права на звернення  до органів державної влади та органів  місцевого самоврядування “ , врахувавши  розпорядження  голови Тальнівської  райдержадміністрації розпорядження райдержадміністрації  від  29.02.2008 № 64 “ Про заходи райдержадміністрації щодо забезпечення реалізації громадянами  конституційного права на звернення”, виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :

 

1. Інформацію  сільського голови  Деркач В.Є. про  підсумки  роботи  зі зверненнями  громадян  у   виконкомі  сільської  ради  за  2013 рік  взяти  до  відома .

 

2. Рекомендувати сільському голові Деркач В.Є., секретарю виконкому 

Кобенко Н.М. :

2.1 продовжити практику ведення діловодства за зверненнями громадян  згідно Закону України « Про звернення громадян»,Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної   влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах,  організаціях незалежно від форм власності,  в засобах масової інформації , затвердженої   постановою   Кабінету   Міністрів  України від 14.04.1997р.  №348 ;

2.2. систематично  аналізувати  та  узагальнювати  звернення громадян, виявляти  причини , що  їх  породжують .

 

3. Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  заступника сільського  голови  Деркач Л.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                В. Деркач

 

                               

 

 

 

 

                                                                                                                                        

                                                              Герб України                             

                                     ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

 

                         ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ    

 

                                              ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  

 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я   

 

від  15  січня  2014 року №  03

с.Зеленьків

 

Про графік  особистого прийому громадян

посадовими особами  місцевого   самовря-

дування у 2014  році

 

         Керуючись  Законом  України  “ Про звернення громадян “ , Указом  Президента України  від 07.02.2008  № 109/2008  “Про першочергові заходи щодо забезпечення   реалізації та гарантування конституційного права на звернення  до органів державної  влади та органів  місцевого самоврядування “, п.п.1   п.б   ч.1  ст.38  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “, врахувавши пропозиції членів виконкому , виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :

 

1. Затвердити  графік  особистого  прийому  громадян  посадовими  особами  місцевого  самоврядування  сільської  ради  на 2014 рік  згідно з  додатком 1.

 

2. Рекомендувати  посадовим  особам  місцевого  самоврядування  дотримуватися  графіка  прийому громадян.

 

3. Визнати  таким, що втратило  чинність, рішення  виконкому  сільської  ради        від  09 січня 2013 року № 03  “Про графік  особистого прийому громадян посадовими особами  місцевого  самоврядування у 2013 році “.

 

4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  сільського голову  Деркач  В.Є.

 

 

 

 

 

Сільський   голова                                                                                    В.Деркач 

 

 

 

 

                                                                                               Додаток 1

                                                                                    до рішеннявиконкому

                                                                                        від 15.01.2014 № 03

 

 

                                                  Г Р А Ф І К

                особистого  прийому громадян  посадовими  особами

                        місцевого   самоврядування на 2014 рік

 

Прізвище, ім”я ,

по  батькові

 

  Посада

   Дні

        Години

Деркач

Валентина

Євгеніївна

Сільський

голова

щопонеділка

 

щосереди

 

9.00   -  12.00

14.00 -  18.00

9.00   -  12.00

14.00 -  18.00

 

Кобенко

Наталія

Миколаївна

Секретар

сільської  ради

щовівторка

 

щочетверга

9.00   -   12.00

14.00  -  18.00

9.00    -   12.00

14.00  -   18.00

 

Коханівська

Людмила 

Василівна

Спеціаліст -

землевпорядник

сільської ради

щосереди

 

щоп”ятниці

9.00     - 12.00

14.00   -  18.00

9.00    -  12.00

14.00   -  18.00

 

Примітка  :  Крім  того , проводять  прийом  громадян  в  особистих  справах  з    9.00     до   12.00   :

 

Деркач  В.Є.           -   в  першу   суботу  місяця

Кобенко  Н.М.       -    в  другу  суботу місяця

Коханівська Л.В.   -    в  третю  суботу  місяця

 

 

    Прийом  громадян  проводиться  в  службових  кабінетах  за  місцем  роботи .

 

 

 

 

 

 

 

Секретар виконкому                                                                      Н.Кобенко                                                                                                                                    

 

 

                                                                                        

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                         ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

від  15  січня  2014  року №  04

с.Зеленьків

 

Про  виконання   Ткаченко З.Г. обов’язків  

опікуна

 

       Заслухавши  сільського голову Деркач В.Є. про виконання Ткаченко З.Г. обов’язків   опікуна, звіт  опікуна Ткаченко З.Г., виконком  сільської  ради  відмічає, що Зоя Григорівна у 2013  році  належним чином виконувала свої обов’язки  відносно дітей, які перебували під опікою : Войченко Тетяни

Романівни, Войченко Зої  Романівни,  Діти  добре навчаються, мають  умови           для навчання та відпочинку, вони  забезпечені  одягом, взуттям, продуктами харчування,  допомагають опікуну  у веденні  домашнього  господарства. Взаємовідносини  у сім’ї   дружні, доброзичливі.

       Нині  Зоя Григорівна  є  опікуном  лише  над  Войченко Зоєю Романівною, 02.12.1996 р.н. , так  як  Войченко  Тетяна  Романівна  17.06.2013  досягла  повноліття .

      Керуючись  Законом  України  « Про  охорону  дитинства « , п.п.4 п.б ч.1

ст.34 Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної   із захистом прав дитини, затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України  від 24.09.2008 

№ 866 « Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної    із захистом прав дитини « , виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ : 

 

1.Інформацію  сільського голови Деркач В.Є.  про виконання Ткаченко З.Г. обов’язків   опікуна , звіт  опікуна  Ткаченко З.Г.  взяти  до відома.

 

2. Взяти до відома, що опікун Ткаченко З.Г. у  2013 році  добре виконувала свої  обов’язки   відносно виховання, навчання, відпочинку  Войченко Тетяни Романівни, Войченко Зої Романівни.

 

3. Рекомендувати фахівцю  із  соціальної  роботи  Гаркавій К.Ю.  

двічі  на рік проводити   обстеження умов проживання Войченко Зої  Романівни  у сім’ї  опікуна Ткаченко Зої  Григорівни.

 

4. Контроль  за виконанням  даного рішення покласти  на сільського голову 

Деркач В.Є.

 

Сільський   голова                                                                         В.Деркач

 

 

 

Герб України
                                           ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ              

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

   Р І Ш Е Н Н Я                                            

від  12 лютого  2014  року № 05

с.Зеленьків   

  

Про  виконання  на території  сільської  ради

Закону України  «Про  освіту»

 

         Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  директора Зеленьківської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів  Іщенка В.М. про стан дотримання   вимог  Закону  України  «Про  освіту « , виконком   відмічає ,  що на  території сільської ради проживає  95 дітей   шкільного віку, з  них 58 учнів  навчаються  у  місцевій школі . Усі  учні  школи  є  членами  учнівської  організації  “Берегиня “. Добре у  школі  налагоджена  робота  учнівського  самоврядування . Для  удосконалення  позакласної  роботи  у  школі  працюють  гуртки. Тісно співпрацюють  між  собою учнівський , учительський  та  батьківський  колективи .

        Педагогічними  кадрами  та  обслуговуючим персоналом  Зеленьківська загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів  забезпечена.

       У селі немає  дітей, схильних до аморальної поведінки, які бродяжать, самовільно  залишають  сім’ю,  вживають наркотичні засоби.

        Керуючись  статтею 53  Конституції  України,  пунктом 2 статті 35  Закону  України  “ Про  освіту “ , підпунктом 2  пункту  а  статті 32  Закону  України             “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , врахувавши  пропозиції  членів виконкому, виконком   сільської  ради  ВИРІШИВ   :

 

1.Інформацію  директора  школи  Іщенка В.М. про  стан  виконання  на території  сільської  ради   вимог  Закону  України  «Про  освіту»  взяти  до  відома .      

 

2. Рекомендувати дирекції  школи ( Іщенко В.М.), громадській комісії у справах дітей при виконкомі сільської ради (Романенко О.В.) постійно  здійснювати контроль  за станом  навчання і  виховання дітей у багатодітних  сім»ях  Поліщук Ірини Григорівни, Кузло Людмили  Миколаївни, Бондаренко Олени Володимирівни, Земської Наталії  Миколаївни , Семенець  Раїси Олегівни , Петрової Олени Олександрівни;  Гладунець  Віти Василівни , Сатановської  Ірини  Адамівни, у  сім»ї  Ткаченко Зої Григорівни , у якій виховується  дитина, позбавлена батьківського піклування .

 

3. Контроль за  виконанням  даного  рішення покласти  на  члена виконкому  Чуб Н.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                             В.Деркач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Герб України                            

                                      ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                 ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  12  лютого  2014 року № 06

с.Зеленьків

 

Про  запобігання  бездоглядності

неповнолітніх  на  території сільської 

ради

 

         Заслухавши  інформацію  заступника директора  Зеленьківської  загальноосвітньої  школи  з навчально-виховної  роботи  Касяненко  В.М. про  організацію  роботи  щодо  запобігання  бездоглядності  неповнолітніх  на  території  сільської ради,   виконком  відмічає , що  дирекція школи                           ( Іщенко В.М.) докладає максимум  зусиль щодо запобігання  дитячій бездоглядності  : у школі  працює  комісія  з  питань  запобігання  дитячій  бездоглядності  , проводиться  робота  з   батьками  щодо  виховання   дітей ,  ведеться  контроль  за  відвідуваннями  учнями  уроків.

      У будинку  культури  працюють  гуртки  для  дітей , протягом  року  у сільській бібліотеці, будинку культури  відбуваються  свята, конкурси, вікторини , вечори  для  молоді .

     При  виконкомі  сільської   ради  добре  працює громадська  комісія  у  справах  дітей . Двічі  на  рік проводиться  обстеження  умов  проживання  дітей  у  багатодітних родинах Бондаренко О.В., Земської Н.М., Семенець Р.О., Поліщук І.Г., Кузло Л.М., Гладунець В.В., Сатановської  І.А., Петрової О.О. та сім’ї  Ткаченко З.Г., де виховується  дитина , позбавлена батьківського піклування.

        У  селі  немає неповнолітніх , які  жебракують , бродяжать , скоюють крадіжки, незадовільно поводяться у громадських  місцях.       

          Керуючись  підпунктом 7  пункту б   статті 32    Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “, врахувавши  пропозиції членів  виконкому, виконком  сільської   ради  ВИРІШИВ  :

 

1.  Інформацію  заступника директора   школи  з навчально-виховної  роботи Касяненко  В.М.  про  організацію  роботи  щодо  запобігання  бездоглядності неповнолітніх  на території  сільської ради  взяти  до  відома .

 

2. Рекомендувати  дирекції  школи  ( Іщенко В.М.)  :

2.1.  залучати дітей з категорійних  сімей до роботи в гуртках за  інтересами, які працюють у школі  та  сільському будинку культури,  до  участі  у загальношкільних  виховних  заходах   ;

 

2.2. у червні  2014 року  забезпечити  оздоровлення  дітей  з категорійних сімей у пришкільному оздоровчому таборі  ;

 

2.3. систематично проводити  заняття  « Школи  батьківського всеобучу»  з питань виховання, навчання, розвитку школярів .

 

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти на  заступника  сільського  голови  Деркач Л.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                               В.Деркач

 

 

 

 

 

Герб України

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  12  лютого  2014 року  № 07

с.Зеленьків

 

Про  проведення  громадських  робіт у 2014 році

 

        Відповідно  до  підпункту 7  пункту  б  статті 34  Закону України  « Про  місцеве  самоврядування  в Україні « , статті 31  Закону України  « Про  зайнятість  населення» , Порядку організації  громадських  та  інших  робіт  тимчасового  характеру , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 20.03.2013  № 175, з  метою  подальшого  розвитку  громадських  робіт  як  одного  із  важливих  напрямів у  системі  державних  гарантій, забезпечення зайнятості  працездатного населення  та  одночасного  вирішення  питань соціального розвитку  села, виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :

 

1.Затвердити  перелік  роботодавців та  видів  громадських  робіт , які  будуть  організовуватись  та  проводитись  у 2014 році  за  кошти :

- місцевих  бюджетів  та  Фонду  загальнообов’язкового  державного  соціального страхування України на  випадок  безробіття ( додаток 1).

 

2. Фінансування  організації  громадських  робіт  здійснювати  за  рахунок коштів  місцевих  бюджетів , Фонду  загальнообов’язкового  державного  соціального страхування України на  випадок  безробіття та  інших  не  заборонених  законодавством  джерел. У разі  залучення  зареєстрованих безробітних до  громадських  робіт  фінансування організації  таких  робіт  здійснювати  пропорційно  рівними  частинами за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  та Фонду  загальнообов’язкового  державного  соціального страхування України на  випадок  безробіття .

 

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення покласти  на сільського  голову  Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                              В.Деркач

 

 

                                                                                               Додаток 1

                                                                                  до  рішення  виконкому

                                                                                        12.02.2014  № 07

 

                   Перелік  роботодавців та  видів  громадських  робіт ,

які  будуть  організовуватись  та  проводитись  у 2014 році  за  кошти

місцевих  бюджетів  та  Фонду  загальнообов’язкового  державного  соціального страхування України на  випадок  безробіття

 

Назва підприємства, установи, організації

              Види  громадських  робіт

Виконавчий  комітет Зеленьківської  сільської  ради 

- упорядження  меморіалів,  пам’ятників , територій  навколо  них, Братських  могил  та  інших місць  поховання захисників  Вітчизни  ;

- утримання  у  належному  стані  цвинтарів ;

- благоустрій та озеленення  територій населеного пункту ( зокрема територій дошкільного навчального закладу, стадіону, закладу  культури, охорони здоров’я), прибирання  снігу ;

- упорядкування придорожніх смуг ;

- ремонт та  будівництво  дошкільного навчального  закладу , будинку культури ;

- будівництво, ремонт, реконструкція , утримання автомобільних  доріг ;

- впорядкування території населеного пункту з метою  ліквідації наслідків надзвичайних  ситуацій, визнаних  рішенням органу місцевого самоврядування .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар виконкому                                                                       Н.Кобенко

 

 

Герб України

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  12 лютого  2014 року № 08

с.Зеленьків

 

Про підготовку  та  проведення  конференції      

представників  громадян  села

 

         Заслухавши інформацію  сільського  голови  Деркач В.Є. про  підготовку та  проведення  конференції представників громадян села , виконком  відмічає , що  для  проведення  конференції  потрібно  затвердити  день , час , місце її  проведення ,  порядок  денний , встановити модус  представництва .

        Керуючись  Положенням  “ Про  загальні  збори  громадян  за  місцем  їх  проживання “  , статтею 8  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , врахувавши  пропозиції  членів  виконкому , виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  : 

1. Скликати  конференцію  представників громадян  села  19 березня 2014 року  

о  9  годині 00 хв. у  приміщенні  сільського  будинку  культури .

 

2. Затвердити  порядок  денний  конференції   :

1. Про  діяльність  виконкому  сільської  ради  у  2013 році

Доповідає  Деркач В.Є., сільський  голова

 

2. Про  стан  надходження  та  використання  об”єднаних  коштів громадян у

2013 році, про збір коштів у 2014 році

Інформує   Сокуренко С.М., головний  бухгалтер  сільської  ради

 

3.  Затвердити  модус  представництва  на  конференцію  :  одна  особа  від  п”ятнадцяти .

 

4. Сільському голові Деркач В.Є. довести  до  відома  жителів села про  дату,час , місце  проведення  конференції  до 11 березня 2014 року.

 

5. Просити  депутатів  сільської  ради  провести збори  на  виборчих   

округах , де  обрати представників  на конференцію , протоколи  представити 

до  17 березня  2014 року .

 

6. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  сільського голову  Деркач В.Є.

 

Сільський  голова                                                                               В.Деркач

 

 

 

 

 

                                                         Герб України                             

                                      ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                         ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                           Р І Ш Е Н Н Я

від  12 березня   2014  року  № 09

с.Зеленьків

 

Про  створення  умов  для  розвитку  культури ,

сприяння   відродженню  осередків   народної

творчості , національно-культурних   традицій

населення

 

         Заслухавши  інформації  заступника директора Зеленьківської загальноосвітньої школи Касяненко В.М., директора  будинку  культури  Караульної Г.К., завідуючої сільською  бібліотекою  Рибалко Н.П.  про  створення  умов  для  розвитку культури , сприяння  відродженню осередків народної  творчості , національно-культурних традицій  населення , виконком  відмічає , що  у  будинку культури  працює народний  хор  “Зелен  гай”, духовий  оркестр , гуртки : танцювальний, драматичний, вокальні ансамблі сольного співу, фольклорний .В  основі  репертуару  всіх  колективів  і  окремих  виконавців  лежить  творчість  українського  народу, елементи місцевих звичаїв, багата  спадщина  попередніх  колективів .

        У  сільській  бібліотеці  створена “ Історія бібліотеки “, відтворено історію  школи , оформлено  краєзнавчі  стенди.

         Вся  робота , що  проводиться  в школі  , координується  і  спрямовується  через  діяльність  загальношкільної  організації “ Берегиня “. Усі  позашкільні та позакласні заходи  спрямовані на  формування  у  школярів національної  свідомості ,  самосвідомості, високої громадянської активності  засобами залучення  їх до  участі в русі  учнівської  молоді “ Моя  земля – земля  моїх батьків” та різнопланових  творчих  об”єднань. Щороку у школі  проводяться  тижні народознавства  та  фольклору.

         Керуючись  підпунктом 7  пункту а  статті 32    Закону  України “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , врахувавши  пропозиції  членів  виконкому , виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ    : 

 

1. Інформації  заступника директора Зеленьківської загальноосвітньої школи Касяненко В.М.,  директора будинку культури Караульної Г.К., завідуючої сільською  бібліотекою  Рибалко Н.П.  взяти  до  відома .

 

2. Рекомендувати Касяненко В.М. , Караульній Г.К., Рибалко Н.П. проводити  тематичні  вечори  про  Україну , її  культуру , обряди  , звичаї , продовжити роботу  по  відродженню  осередків традиційної  народної  творчості , національно-культурних традицій населення .

 

3. Рекомендувати :

3.1. завідуючій сільською  бібліотекою Рибалко Н.П. до  15  квітня  2014 року організувати  для  жителів села  виставку літератури про народні традиції та прикмети .

 

3.2.художньому керівнику Караульному В.І.  включати  до  репертуару  хорового та вокального колективів пісні  місцевого фольклору та обрядові  пісні ; залучити  молодшу групу танцювального колективу будинку культури до вивчення  фольклорної  спадщини  бабусь і  дідусів.

 

3.3. дирекції школи  ( Іщенко В.М.)  сприяти роботі  « Школи відродження давніх народних ремесел» ; постійно працювати над поновленням  стенду  « Скарби  рідного краю».

   

4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення покласти на заступника сільського голови  Деркач Л.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                В.Деркач

 

 

 

                                                            Герб України                            

                                    ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                           Р І Ш Е Н Н Я

 

від  12  березня  2014 року № 10

с.Зеленьків

 

Про здійснення  контролю  за  дотриманням 

зобов’язань  щодо  платежів  до  місцевого

бюджету від  підприємств  і  організацій

незалежно  від  форм  власності

 

       Заслухавши  інформацію  головного  бухгалтера сільської  ради 

Сокуренко С.М. про здійснення  контролю  за  дотриманням 

зобов’язань  щодо  платежів  до  місцевого бюджету від  підприємств  і  організацій незалежно  від  форм  власності, виконком  сільської  ради

відмічає, що до  сільського бюджету   надходять податкові  надходження                   ( податки  на  доходи, податки  на прибуток, податки на  збільшення ринкової  вартості,  збори  та  плата за  спеціальне  використання  природних  ресурсів, місцеві  податки  і  збори , інші  податки  та  збори )  та  неподаткові  надходження ( державне мито).

     Орендна  плата  з  юридичних  та   фізичних  осіб  сплачується  згідно  договорів  оренди. Щорічно  проводяться  звірки  з  підприємствами  і  організаціями щодо  дотримання зобов’язань до  місцевого бюджету  по  орендній  платі, по  податку  на  доходи  фізичних  осіб, що  сплачується  податковими агентами  із  доходів  платника  податку  у  вигляді  заробітної  плати  та  з  інших  доходів платника  податку, ніж заробітна  плата.

       Контроль  за  нарахуванням  та своєчасним  надходженням  місцевих  податків  та  зборів до бюджету  здійснюють  органи  державної  податкової  служби.

        Керуючись  підпунктом 1  пункту б  статті 28    Закону  України “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , врахувавши  пропозиції  членів  виконкому , виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ    : 

 

1.Інформацію  головного  бухгалтера сільської  ради  Сокуренко С.М. про здійснення  контролю  за  дотриманням  зобов’язань  щодо  платежів  до  місцевого бюджету від  підприємств  і  організацій незалежно  від  форм  власності взяти  до  відома.

 

2. Рекомендувати  сільському  голові Деркач В.Є., головному  бухгалтеру  сільської  ради  Сокуренко С.М.  постійно  здійснювати контроль за  дотриманням  зобов’язань  щодо  платежів  до  місцевого бюджету від  підприємств  і  організацій незалежно  від  форм  власності .

 

3. Рекомендувати  спеціалісту-землевпоряднику сільської  ради   Коханівській Л.В.  щоквартально проводити  акти  звірки  з  орендарями  по  орендній платі  та  ПДФО.

 

4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення покласти на заступника сільського голови  Деркач Л.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Герб України                            

                                    ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                      Р І Ш Е Н Н Я

 

від  12  березня  2014 року № 11

с.Зеленьків

 

Про подання щодо утворення

звичайної виборчої  дільниці

 

          Відповідно до  частини 6  статті 20 Закону України “ Про вибори Президента України ”, виконком сільської ради  ВИРІШИВ :

 

1.Взяти до  відома, що  на території Зеленьківської сільської ради Тальнівського району Черкаської області утворена звичайна виборча дільниця . Межі  виборчої  дільниці – село  Зеленьків.  орієнтовна кількість  виборців – 789, приміщення  для  голосування - сільський  будинок  культури, фойє , с.Зеленьків, вул.Шевченка,4,  площа  80 кв.м.

 

2.Направити окружній виборчій комісії для проведення позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року подання щодо утворення звичайної виборчої дільниці на території Зеленьківської сільської ради Тальнівського району Черкаської області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                В.Деркач

 

 

 

 

 

 

Герб України

                                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                            ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ    

                                                            ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ                                                     

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я

від  09  квітня  2014 року  № 12

с.Зеленьків                                           

 

Про  виконання  сільського бюджету

за  І квартал  2014 року

    

         Заслухавши  інформацію головного  бухгалтера  сільської  ради  Сокуренко  С.М.  про  виконання сільського бюджету  за   І  квартал  2014 року,  виконком  відмічає , що  дохідна  частина  бюджету  виконана  на  103,8 відсотка , видаткова  на  59,1 відсотка .

          Дохідна частина сільського бюджету перевиконана за рахунок земельного податку з юридичних осіб, орендної плати з юридичних осіб, орендної плати з фізичних осіб, фіксованого сільськогосподарського податку,  збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, державного мита, податку на доходи фізичних осіб.

       Видаткова частина сільського бюджету виконана на 59,1 %.  За 3 місяці 2014 року   повністю виплачена заробітна плата працівникам дитячого садка, бібліотеки, будинку культури, сільської ради, проведено розрахунки за спожиту електроенергію, використаний газ.

      Станом на 1 квітня 2014 року  кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 107883,83 грн., по спеціальному фонду – 174,50 грн. Кредиторська заборгованість виникла в зв’язку з тим, що платіжні доручення були подані в УДКСУ в Тальнівському районі у квітні-грудні 2013 року та січні-лютому 2014 року, але не оплачені.

       Керуючись  підпунктом 1  пункту  а   статті  28   Закону  України                                  “ Про місцеве  самоврядування  в  Україні “ , виконком  сільської  ради 

ВИРІШИВ   :

1. Звіт  головного  бухгалтера  сільської  ради  Сокуренко С.М.   про виконання  сільського бюджету  за  І квартал  2014  року  взяти  до  відома  .  

 

2.  Рекомендувати головному  бухгалтеру  Сокуренко  С.М.   звіт  про  виконання  сільського бюджету за  І  квартал  2014 року згідно з додатками 1,2  винести  на  затвердження  сільської  ради  . 

 

3.    Контроль  за  виконанням   даного  рішення  покласти  на  сільського 

голову  Деркач В.Є.

Сільський  голова                                                                           В.Деркач

 

Герб України

                                                   ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

                               ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                              ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                                          Р І Ш Е Н Н Я

від  09  квітня  2014  року  №  13

с.Зеленьків 

 

Про  забезпечення  утримання  в належному

санітарному стані  території сільської ради

 

           Заслухавши  інформацію  спеціаліста-землевпорядника сільської  ради  Коханівської Л.В.  про  забезпечення утримання в належному санітарному стані  території  сільської ради , виконком  відмічає , що  у належному санітарному стані  в даний час перебувають території  сільської ради , поштового відділення  зв”язку , дитсадка , школи  , амбулаторії  загальної  практики - сімейної  медицини , аптеки, території  біля  Братської  могили , пам”ятника  воїнам- визволителям, пам”ятних  знаків  жертвам  голодомору  і  політичних  репресій . 

           Керуючись  статтями 5 ,7, 22  Закону України  “Про  забезпечення   санітарного  та  епідемічного  благополуччя населення “, підпунктом  7   пункту а  статті  30  Закону України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :       

      

1. Інформацію спеціаліста - землевпорядника Коханівської Л.В  про  забезпечення  утримання в  належному  санітарному  стані  території 

сільської  ради  взяти  до  відома .

 

2.Рекомендувати  керівникам  установ , організацій , виробничих  підрозділів, які  розташовані  на  території  сільської  ради , до  1 травня  2014 року  привести  у  належний  санітарний  стан  закріплені  території.

 

3. Рекомендувати  сільському  голові  Деркач В.Є   вжити  заходів  щодо підгортання  санкціонованого  сміттєзвалища  по вул.Гагаріна  до  1 травня 2014 року.

 

4.Просити  дирекцію  Зеленьківської  загальноосвітньої  школи протягом  року  проводити  роботу  по  утриманню  в  належному  стані  Братської могили , пам”ятника воїнам-визволителям , пам”ятних  знаків .

 

5. Рекомендувати спеціалісту-землевпоряднику  Коханівській Л.В. :

 

5.1  постійно  здійснювати контроль за  утриманням  в належному санстані  закріплених  територій  за  установами, організаціями, підприємствами , виробничими  підрозділами ;

5.2  взяти  під особливий  контроль  стан  утримання  прибережних  захисних смуг  вздовж  річки  і  ставків.

 

6.Контроль за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  сільського  голову

Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                             В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Герб України                             

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                             ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

від  09  квітня  2014  року  №  14

с.Зеленьків

 

Про  дотримання чинного законодавства

щодо розгляду  звернень  громадян  у

виконкомі  сільської  ради  у  І кварталі 2014 року

 

       Заслухавши  інформацію  секретаря  виконкому Кобенко Н.М.  про дотримання  чинного законодавства  щодо розгляду  звернень  громадян  у

І кварталі 2014 року, виконком  відмічає , що у  виконкомі  сільської  ради  особистий  прийом  громадян  проводиться  у  робочий  та  позаурочний  час  сільським  головою , секретарем , спеціалістом-землевпорядником.  Письмові звернення та  звернення ,  висловлені   на особистому прийомі ,  реєструються  у  журналах , аркуші  в  яких пронумеровані , прошнуровані , скріплені  печаткою .

       Протягом  І кварталу  2014 року до сільської ради  надійшло 5 звернень :  на  особистому прийомі у сільського  голови  зареєстровано  3  звернення, у секретаря – 2, письмові  звернення  відсутні . Звернення  зареєстровані , розглянуті  у  встановлений  законодавством  термін .

        Добре  працює при сільській раді  комісія  по розгляду звернень

громадян . У  січні - березні  2014 року  комісією  по розгляду звернень громадян проведено 3 засідання.  Рішення комісії  виконуються .  

        Сільським  головою  Деркач В.Є. взято  під  особистий  контроль  розгляд  звернень від інвалідів  Великої  Вітчизняної  війни , учасників бойових дій, солдатських вдів, одиноких престарілих, приділяється   особлива  увага  вирішенню проблем , піднятих  ветеранами війни та  праці , інвалідами , громадянами , які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, багатодітними  сім”ями , одинокими  матерями . 

                                 У  виконкомі  сільської   ради  не  допускається   надання  неоднозначних , необґрунтованих , неповних  відповідей  за   зверненнями  громадян ,  із  порушенням  строків , встановлених  законодавством . Постійно  аналізуються   та  узагальнюються  питання , що  порушуються   у  зверненнях  громадян . Вживаються   додаткові  заходи , спрямовані  на  поліпшення  інформованості  населення  про  стан  роботи  зі  зверненнями  громадян , надається  правова  допомога  з цього питання .

                                  Керуючись  Законом  України  “ Про  звернення громадян” , підпунктом 1  пункту  б   частини  1 статті  38  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” , Указом Президента України від  07.02.2008         № 109/2008  “ Про першочергові заходи щодо забезпечення   реалізації та   гарантування конституційного права на звернення  до органів державної влади та органів  місцевого самоврядування “  , врахувавши  розпорядження  голови Тальнівської  райдержадміністрації розпорядження райдержадміністрації  від  29.02.2008 № 64 “ Про заходи райдержадміністрації щодо забезпечення реалізації громадянами  конституційного права на звернення” ,  виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ   :

 

1. Інформацію  секретаря виконкому Кобенко Н.М. про  дотримання чинного законодавства щодо розгляду звернень  громадян  у   виконкомі  сільської  ради  у І  кварталі  2014  року  взяти  до  відома .

 

2. Рекомендувати сільському голові Деркач В.Є., секретарю виконкому  Кобенко Н.М. :

2.1 продовжити практику ведення діловодства за зверненнями громадян  згідно Закону України « Про звернення громадян»,Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної   влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах,  організаціях незалежно від форм власності,  в засобах масової інформації , затвердженої   постановою   Кабінету   Міністрів  України від 14.04.1997р.  №348 ;

2.2. систематично  аналізувати  та  узагальнювати  звернення громадян, виявляти  причини , що  їх  породжують ;

2.3. розробляти  та  здійснювати  конкретні  заходи  щодо  вирішення найбільш  актуальних  питань, що  порушуються  у  зверненнях  громадян ;

2.4.брати  на особливий контроль  розгляд повторних та колективних звернень громадян .

 

3. Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  заступника сільського  голови  Деркач  Л.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                          В.Деркач

 

 

 

 

 

                                                                   Герб України                             

                                      ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                 ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  09  квітня  2014  року  №  15

с.Зеленьків

 

Про  виплату  Крисюк  Н.М. допомоги

на  поховання  дитини

 

      Розглянувши  заяву   Крисюк  Надії  Михайлівни  про  виплату  допомоги на  поховання  дитини  Крисюка  Єгора  Михайловича, померлого 25.03.2014, подані  документи,  керуючись  постановою Кабінету Міністрів України  від 31.01.2007  № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов»язалася  поховати померлого»,  рішенням  сільської  ради  від  20.02.2013 № 23/4  «Про встановлення розміру  допомоги  на  поховання  деяких  категорій  осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов»язалася поховати  померлого « , підпунктом  4 пункту  а  частини 1  статті  34  Закону України  « Про  місцеве  самоврядування  в Україні» , виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :

 

1.Виплатити  Крисюк  Надії  Михайлівні  грошову  допомогу на  поховання  дитини  Крисюка  Єгора  Михайловича, 23.01.2014  року народження ,  який  помер 25.03.2014 , у  розмірі  400,00  ( чотириста ) гривень.

 

2. Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти   на  сільського  голову  Деркач  В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                          В.Деркач

 

 

                                                                   Герб України                             

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                             ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

від  09  квітня  2014  року  № 16

с.Зеленьків

 

Про  виконання  батьківських  обов’язків

Семенець Р.О.

 

      Заслухавши  інформації  сільського голови  Деркач  В.Є., фахівця   з 

соціальної  роботи   Гаркавої  К.Ю. , соціального  педагога  школи                                         Васильченко С.М., завідуючої дитячого  садка  « Веселка «  Чуб Н.І.  про  стан  виконання  батьківських  обов’язків Семенець Р.О., виконком  сільської  ради  відмічає, що  Семенець Раїса  Олегівна , мати  чотирьох дітей,  вживає  алкогольні  напої,  не  забезпечує  дітей повноцінним  харчуванням, кошти  використовує            

не  за  цільовим  призначенням, діти  не  мають  місця для виконання  домашніх  завдань.  Сім»ю  кілька  разів  на  місяць  відвідують  сільський  голова,            соціальний  педагог  Зеленьківської загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів ,

фахівець  з  соціальної  роботи, завідуюча   дитячого  садка  « Веселка» . Проте,               на  жаль, проведена  робота  з  Семенець Р.О., не  принесла  бажаних

результатів.

       Керуючись  статтями  150, 155  Сімейного   кодексу  України,  підпунктом  2  пункту  б  частини  1  статті  34  Закону України  « Про  місцеве  самоврядування  в Україні» , виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :

 

1.Інформації  сільського  голови  Деркач  В.Є., фахівця   з  соціальної  роботи   Гаркавої  К.Ю. , соціального  педагога  школи   Васильченко С.М., завідуючої дитячого  садка  « Веселка «  Чуб Н.І.  про  стан  виконання  батьківських  обов’язків Семенець Р.О.  взяти  до  відома.

 

2. Попередити  Семенець  Раїсу  Олегівну, що  в  разі  невиконання  нею у  подальшому  батьківських обов»язків  відносно  чотирьох  дітей : Яни,         2003 р.н., Артема, 2005 р.н., Андрія , 2008 р.н., Вікторії, 2012 р.н.  буде  піднято  клопотання  перед  Тальнівським РВ УМВС України  в Черкаській  області   про  притягнення  її  до  адміністративної  відповідальності  згідно  зі  статтею 184  Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення  або  про  позбавлення  матері  батьківських  прав.

 

3. Взяти до  відома, що  Семенець Р.О.  запропоновано  дати  згоду  на  влаштування  дітей  в  обласний  міжрегіональний центр  соціально- психологічної  реабілітації  дітей  в  м.Умань, а  найменшої  дитини  Вікторії  -        у  Черкаський  будинок  дитини.

 

4. Створити комісію  щодо  ефективного використання коштів  Семенець Раїсою  Олегівною  та  надання  їй  допомоги  у  вихованні  дітей  у  складі  :

Деркач  Людмила  Петрівна, голова комісії , заступник сільського голови ;

Чуб Наталія  Іванівна,  член  комісії, завідуюча дитячого садка « Веселка», член виконкому  ;

Васильченко Сніжана Миколаївна, член комісії , соціальний  педагог  Зеленьківської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів ;

Звіряка Людмила Андріївна, член  комісії, вчитель  початкових  класів Зеленьківської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів ;

Коваль Вікторія  Вікторівна , член комісії , фельдшер  сільської  медичної  амбулаторії  ;

Біда  Валерій  Іванович, член  комісії, член  виконкому.

 

5. Повернутися   до  розгляду питання  про  стан виконання  батьківських          обов’язків  Семенець Р.О. на засіданні  виконкому  14 травня 2014 року.

 

6. Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти   на  сільського  голову  Деркач  В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                          В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

                         

                                                                Герб України                             

                                    ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                             ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

від   14  травня  2014 року № 17

с.Зеленьків

  

Про здійснення заходів щодо патріотичного

виховання   дітей  у  школі  та  дитсадку

 

           Заслухавши  інформації педагога-організатора Зеленьківської загальноосвітньої школи  Тирси О.В., завідуючої дитсадком Чуб Н.І. про здійснення заходів щодо патріотичного виховання дітей у школі  та дитсадку, виконком  відмічає, що  патріотичне виховання є однією з найважливіших  складових виховання  в цілому. Патріотичному вихованню  школярів сприяє  внутрішнє  оформлення школи. Це  численні стенди, серед  яких експозиція кімнати бойової  слави. Патріотичному вихованню сприяють вивчення  таких  дисциплін, як  література, історія , військова  підготовка. Планом виховної роботи школи передбачено ряд заходів, які спрямовані на формування патріотичних почуттів  учнів. Кожен захід у навчальному закладі починається із  Гімну , внесення Державного прапору України, з покладання квітів до священних  місць села. Все це виховує у школярів повагу  до державних символів , вдячність тим, хто відстояв мир на землі.

        У дитячому   садку оформлено куточок державної  символіки, діти беруть участь   у проведенні  Андріївських вечорниць, свята  Великодня. Для вихованців проводяться заняття « Українська хата та хатні  обереги»,

 « Український  віночок» , « Звичаї нашого народу».

        Керуючись  пунктом 8  статті  36 Закону України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , врахувавши  пропозиції  членів  виконкому , виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :

 

1. Інформації  педагога-організатора Зеленьківської   загальноосвітньої школи  Тирси  О.В., завідуючої  дитсадком Чуб Н.І.  про здійснення заходів щодо патріотичного виховання дітей у школі  та дитсадку  взяти   до  відома.

 

2. Відзначити добру роботу дирекції  Зеленьківської  загальноосвітньої  школи щодо   патріотичного виховання  підростаючого покоління.         

 

3.Рекомендувати дирекції  Зеленьківської  загальноосвітньої  школи                    І-ІІІ ступенів :

  • постійно  поновлювати  стенд  про ветеранів Великої  Вітчизняної

війни, які  проживають у селі ;

  • сприяти роботі загону  милосердя, який  займається шефством над

ветеранами Великої  Вітчизняної  війни, солдатськими вдовами, одинокими пристарілими жителями села .

 

4. Рекомендувати завідуючій  дитсадком Чуб Н.І. відзначати  дати народного календаря, сприяти вихованню  у  дітей  інтересу  до  звичаїв, обрядів свого народу, широко  впроваджувати  в  роботу  дитсадка розучування народних  ігор.

 

5. Контроль  за виконанням даного рішення  покласти  на заступника сільського голови  Деркач Л.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                            В.Деркач

 

 

 

 

                                                                     Герб України

                                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                                ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                        ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

                                                             Р І Ш Е Н Н Я

 

від  14  травня  2014 року  № 18

с.Зеленьків

 

Про організацію оздоровлення  та відпочинку

дітей  під  час  літніх  канікул

 

        Заслухавши  інформацію  директора школи  Іщенка В.М.  про  оздоровлення та відпочинок   дітей  під  час  літніх  канікул, виконком 

відмічає , що  у  школі  з  02.06.2014  по  20.06.2014   буде  працювати пришкільний  оздоровчий  табір .У  ньому  відпочиватимуть  40 дітей. Начальником  табору  призначена  Іщенко Л.А. У таборі працюватимуть учителі  початкових  класів, класні  керівники, учителі фізкультури, музики, образотворчого мистецтва, педагог-організатор, керівники  гуртків  та  студій,  бібліотекар.      

       У  канікулярний  час  учні  школи матимуть  можливість   відвідувати  гуртки  у  будинку  культури , шкільну  та  сільську  бібліотеки .

       Керуючись Законом  України « Про  оздоровлення та відпочинок дітей», на  виконання  районної  програми  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  і  молоді  на 2010-2015  роки, затвердженої  рішенням  районної  ради  від  26.02.2010        № 27-8 , виконком  сільської ради  ВИРІШИВ   :

 

1.  Інформацію директора  школи  Іщенка В.М. про  організацію оздоровлення  та  відпочинку дітей  під  час  літніх  канікул  взяти  до  відома .

 

2.Рекомендувати дирекції Зеленьківської загальноосвітньої  школи

( Іщенко В.М.)  :

2.1  до 25 травня ц.р. виготовити  і  затвердити санітарний  паспорт  пришкільного  оздоровчого  табору;

2.2  до  25 травня  ц.р. підготувати  матеріальну  базу для  організації оздоровлення та  дозвілля  дітей ;

2.3  забезпечити влітку повноцінним оздоровленням  та відпочинком дітей-інвалідів, дітей  із  малозабезпечених та багатодітних  сімей ;

2.4. під  час  функціонування табору  забезпечити дотримання норм  харчування  дітей ;

2.5. активізувати  роботу  гуртків  під  час літніх канікул .

 

3. Контроль   за  виконанням  даного рішення  покласти  на  заступника               сільського голови  Деркач  Л.П.                                                                                          

Сільський  голова                                                                            В.Деркач

                                                           Герб України                             

                                           ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                           Р І Ш Е Н Н Я

 

від  14  травня  2014 року  № 19

с.Зеленьків

 

Про затвердження Положення про

порядок видалення зелених насаджень

на території села Зеленьків

у новій редакції

 

         Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» із змінами, внесеними постановою КМУ від 03.07.2013  №466 ,  керуючись підпунктом 17 пункту а  статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення раціонального використання зелених насаджень на території села , виконком сільської  ради

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити:

1.1. Положення про порядок видалення зелених насаджень на території села Зеленьків у новій редакції   згідно з додатком 1 ;

1.2. Склад комісії з оцінки стану та вартості зелених насаджень згідно з додатком 2 .

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови   Деркач Л.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                          В.Деркач

 

 

 

 

                                                                                                            Додаток 1

до рішення виконкому

                                                                                                          14.05. 2014  № 19

 

Положення

про порядок видалення зелених насадженьна території села Зеленьків

 

  1. Положення про порядок видалення зелених насаджень  (далі – Положення) розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045 (із змінами від 03.07.2013 ).

 

  1. Видалення зелених насаджень здійснюється у випадках:

- будівництва об’єкта архітектури у встановленому законодавством порядку;

- знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

 - ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

 - відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

 - проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

 - досягнення деревом вікової межі;

 - ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

 

 3. Видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюється

 за рішенням виконавчого органу сільської ради (далі - компетентний орган) на підставі ордера (крім випадків, передбачених пунктами 7-10 цього Порядку);

 

4.Підставою для прийняття рішення компетентним органом є заява про видалення зелених насаджень, подана юридичною чи фізичною особою (далі - заявник).

     До заяви про надання дозволу на видалення зелених насаджень долучаються наступні документи:

4.1. у випадку будівництва об’єкта архітектури:

4.1.1 документ, який підтверджує право на користування земельною ділянкою у відповідності до генерального плану забудови населеного пункту ,

4.1.2. проектна документація на розташування об’єкта,

4.1.3. зареєстрована інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Черкаській області декларація про початок виконання будівельних робіт (для об’єктів будівництва, що належать до І-ІІІ категорій складності) або ж виданий цією ж інспекцією дозвіл на виконання будівельних робіт (для об’єктів будівництва, що належать до ІV-Vкатегорій складності);

4.2. у випадку відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затінюється деревами:

4.2.1. висновок  санітарно-епідеміологічної станції про заміри коефіцієнта природного освітлення у приміщенні;

4.3.  у випадку проведення ремонтних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередач, на трансформаторній підстанції і розподільчому пункті системи енергопостачання, мережах водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікацій і кабельній електромережі:

4.3.1. звернення балансоутримувача з відповідним обґрунтуванням необхідності виконання зазначених робіт;

4.4. у випадку видалення аварійних, сухостійних, фаутних дерев та інших зелених насаджень, а також самосійних і порослевих дерев:

4.4.1. звернення громадян, підприємств, установ чи організацій.

     Після надходження заяви виконавчий комітет утворює комісію з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості (далі - комісія), до складу якої входять представники заявника, власника земельної ділянки (користувача), виконавчого комітету , територіального органу Держекоінспекції.

     Під час формування складу комісії протягом двох днів після надходження заяви  виконавчий комітет надсилає запити до територіального органу Держекоінспекції, власника земельної ділянки (користувача), балансоутримувача території щодо можливості їх участі в роботі комісії.

     Територіальний орган Держекоінспекції та заінтересовані організації у п’ятиденний строк після надходження запиту надсилають виконавчому комітету  в письмовій формі повідомлення про включення свого представника до складу комісії.

     Після надходження повідомлень виконавчий комітет  протягом трьох днів затверджує склад комісії. У разі надходження повідомлень про відмову від участі представників територіального органу Держекоінспекції та заінтересованих організацій склад комісії затверджується без таких представників.

       У процесі визначення стану зелених насаджень та відновної вартості зелених насаджень, які видаляються в зв’язку з будівництвом, до складу комісії включається представник фізичної або юридичної особи, яка має намір щодо забудови території.

      Комісія у п’ятиденний строк після її затвердження визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і їх відновну вартість та складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню (далі - акт), за формою, затвердженою Мінрегіоном.

     Відновна вартість зелених насаджень визначається згідно з методикою, затвердженою Мінрегіоном.

     У разі знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев комісія з’ясовує причину набуття деревами такого стану, про яку зазначається в складеному комісією акті.

     Кожному члену комісії надається один примірник акта. У разі відсутності представника територіального органу Держекоінспекції у складі комісії один примірник акта у триденний строк надсилається до територіального органу Держекоінспекції.

      Голова комісії готує в п’ятиденний строк проект рішення виконавчого комітету  про видалення зелених насаджень, в якому зазначається інформація про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню і залишаються на земельній ділянці.

      Виконавчий комітет  у місячний строк після надходження зазначеного проекту рішення про видалення зелених насаджень приймає відповідне рішення і видає наступного дня заявнику його копію для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

    5. Ордер на видалення зелених насаджень виконавчий комітет  видає не пізніше наступного робочого дня після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

     Методику визначення відновної вартості зелених насаджень і зразок ордера затверджує Мінрегіон.

     Відновна вартість зелених насаджень, що належать до комунальної власності, сплачується до відповідного місцевого бюджету.

 

    6. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:

- будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, благоустрою та інших об’єктів будівництва, що споруджуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету;

- знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

 - ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

 - відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

 - проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

 -  досягнення деревом вікової межі;

 - ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації;

- будівництва культових будівель та будівель, необхідних для їх обслуговування, що здійснюється релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано в установленому законом порядку (за умови погодження такого будівництва з Мінприроди та Держкомнацрелігій);

 

    7. Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на об'єкті благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акта, що складається відповідно до пункту 4 цього Порядку.

 

    8. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акта відповідно до пункту 4 цього Порядку.

 

    9. Видалення зелених насаджень на території кладовища здійснюється   без сплати їх відновної вартості.

  10. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.

 

   11. Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відведена в установленому порядку фізичній або юридичній особі (крім відновної вартості зелених насаджень, посаджених (створених) цією особою), сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи.

 

     12.    Кошти від сплати відновної вартості зелених насаджень є коштами цільового призначення і використовуються на фінансування робіт із зеленого будівництва, ремонту та реконструкції зелених насаджень.

 

     13.Підрізка зелених насаджень (санітарна, омолоджувальна, формувальна) проводиться у міжвегетаційний період (з 15 жовтня поточного року до 15 квітня наступного)  за погодженням Комісії.

 

     14.Під час міжвегетаційного періоду (з 15 жовтня по 15 квітня) Комісія призупиняє свою роботу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар виконкому                                                                            Н.Кобенко

 

 


 

                                                                                                           Додаток 2

до рішення виконкому

                                                                                                           14.05.2014 № 19

 

         С К Л А Д

комісії з оцінки стану та вартості зелених насаджень

 

 

Деркач Людмила Петрівна -

заступник сільського голови , голова комісії.

 

Коханівська Людмила Василівна  -

землевпорядник сільської ради, секретар комісії.

 

Члени комісії :  

 

депутати  сільської  ради  :

Деркач  Олексій  Якович

Удачний Роман Вікторович

Пельменьова Наталія Федотівна

Звіряка Валентина Михайлівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Представник територіального органу Державної екологічної інспекції у Черкаській області

 

 

Одночасно до складу комі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одночасно до складу комісії входять представники заявника, балансоутримувача території або власник а (користувача) земельної ділянки, фізичної чи юридичної особи, яка має намір щодо забудови території.

 

 

 

 

Секретар виконкому                                                                          Н.Кобенко

 

 

 

                                                           Герб України                             

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                             ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

від  14  травня  2014 року  №  20

с.Зеленьків

 

Про  заходи  щодо  запобігання  загибелі 

людей на   водних  об’єктах

 

     Заслухавши  інформацію  сільського голови Деркач В.Є про   заходи  щодо  запобігання  загибелі  людей  на   водних  об’єктах , виконком  відмічає, що  на ставках, розташованих  в  адмінмежах сільської ради, санкціоновані  місця для  купання  відсутні. Частково  обладнане  місце  для  купання та  відпочинку  на  ставку  у центрі  села ( орендар ФОП Криворучко С.П.) .

      Керуючись  Наказом  Міністерства України  з  питань  надзвичайних  ситуацій та  у справах  захисту  населення  від  наслідків Чорнобильської  катастрофи  від 03.12.2001 № 272  «Про  затвердження  Правил  охорони життя  людей  на  водних  об’єктах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  01.02.2002 № 95/6383 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства України  з  питань  надзвичайних  ситуацій № 19 від 16.08.2004 , Наказом Міністерства України  з  питань  надзвичайних  ситуацій та  у справах  захисту  населення  від  наслідків Чорнобильської  катастрофи № 136 від 24.02.2009, Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій № 1214 від 24.09.2012, постановою Кабінету Міністрів України  від 06.03.2002 № 264

« Про затвердження Порядку  обліку місць масового відпочинку населення  на  водних  об’єктах» , з метою запобігання  виникнення  надзвичайних  ситуацій та загибелі людей на  водних  об’єктах , врахувавши  пропозиції членів виконкому, виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :

 

1. Інформацію  сільського голови Деркач В.Є  про   заходи  щодо  запобігання  загибелі  людей  на   водних  об’єктах  взяти  до відома.

 

2. Взяти  до  відома, що на  водних  об’єктах, розташованих в  адмінмежах  Зеленьківської  сільської  ради, санкціоновані  місця  для  купання відсутні, частково обладнане   місце  для купання на ставку у центрі  села.

 

3. З метою  запобігання виникнення  надзвичайних  ситуацій  та  загибелі  громадян   на  водних  об’єктах заборонити  купання  людей на  ставках , розташованих в  адмінмежах  Зеленьківської  сільської  ради .

 

4. Рекомендувати  орендарям  Криворучку С.П., Удачному В.О., Волощуку О.В.  до 1 червня 2014 року встановити  попереджувальні щити  з  надписами  про  заборону  купання біля  орендованих  ставків. 

 

5. Дане  рішення  довести  до відома  населення  та орендарів земельних  ділянок  під  водними  об’єктами .

 

6. Контроль  за виконанням даного рішення  покласти на  сільського голову  Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                     В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Герб України                             

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                             ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

від  11 червня  2014 року № 21

с.Зеленьків

 

Про  підготовку  школи  і  дитсадка

до  нового  навчального  року

 

         Заслухавши  інформації  директора  школи  Іщенка В.М.,  завідуючої  дитсадком  “ Веселка “  Чуб Н.І.  про  підготовку  школи  і  дитсадка  до  нового  навчального  року , виконком  відмічає , що  у  школі  у липні  ц.р.  буде  пофарбована  підлога  . Решта   ремонтних  робіт  не  проводитимуться  за  відсутності  коштів.  У  дитсадку поточний  ремонт  буде  проведений  за  кошти , передбачені  у  сільському бюджеті  для  цієї  цілі .

         Керуючись  п.п.1  п.а  ст.32  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , ст.14  Закону  України  “ Про  освіту “, врахувавши  пропозиції  членів  виконкому , виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ   :

 

1. Інформації  директора  школи  Іщенка В.М.,  завідуючої  дитсадком 

Чуб Н.І.  взяти  до  відома .

 

2. Рекомендувати  директору  школи  Іщенку  В.М.,  завдитсадком  Чуб Н.І.:

 

2.1. дотримуватися  розроблених  робочих  планів  щодо  підготовки  школи  і  дитсадка до  нового  навчального року  ;

 

2.2. докласти  максимум  зусиль, щоб  до 10 серпня 2014 року  завершити  ремонтні роботи  у дитсадку  та  школі .

 

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти на заступника сільського голови  Деркач Л.П.

 

 

 

 

 

Cільський  голова                                                                             В.Деркач

 

                                                           Герб України                             

                                    ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                               ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                         Р І Ш Е Н Н Я

 

від  11 червня  2014 року № 22

с.Зеленьків

 

Про  забезпечення   утримання в належному

стані  кладовищ, інших  місць  поховання

 

         Заслухавши  інформацію сільського  голови  Деркач  В.Є.  про  забезпечення   утримання в належному стані  кладовищ, інших  місць  поховання, виконком  

сільської  ради  відмічає, що  на території  Зеленьківської  сільської  ради розташовані  2 кладовища , з них 1  недіюче , пам’ятник воїну  визволителю, Братська   могила, 2 пам’ятні  знаки  жертвам  голодомору  і  політичних   репресій,               

пам’ятний  знак  загиблому прикордоннику  Федотову. За участю                виконкому  сільської  ради, дирекції  школи , осіб  з  числа  безробітних                 

священні  місця протягом  року   перебувають  у  належному  санітарному                 

стані. На  діючому  кладовищі  працює  упорядник  Сатанівський І.О.               

Протягом року  територія  цвинтаря  обкошена, упорядкована. У травні  цього року  проведено  ремонтні  роботи   біля  пам’ятного  знаку  прикордоннику  Федотову. Щороку  до  Дня  Перемоги  проводиться косметичний  ремонт  пам’ятника воїну-визволителю.        

        Керуючись підпунктом  2  пункту а , підпунктом 12  пункту б  статті 30  Закону України  « Про  місцеве  самоврядування  в Україні « , виконком  сільської  ради ВИРІШИВ  :

 

1.Інформацію  сільського  голови  Деркач В.Є.  про  забезпечення   утримання в належному  стані  кладовищ, інших  місць  поховання  взяти  до  відома.

 

2. Рекомендувати сільському голові Деркач В.Є. , дирекції  школи ( Іщенко В.М.) забезпечити  утримання  в належному  стані  кладовищ, інших  місць поховання  на території  сільської ради.

 

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського голови  Деркач Л.П.

 

 

 

Сільський  голова                                                                                  В.Деркач

 

                                                           Герб України                             

                                    ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                               ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                         Р І Ш Е Н Н Я

 

від  11 червня  2014 року № 23

с.Зеленьків

 

Про  план  роботи  виконкому  сільської

ради  на  ІІ півріччя 2014 року

 

            Заслухавши  інформацію  секретаря  виконкому  Кобенко Н.М. про проект 

плану  роботи  виконкому сільської  ради  на  ІІ півріччя 2014 року , керуючись 

статтею 40  Закону  України  “ Про  місцеве самоврядування  в

Україні “ , врахувавши  пропозиції  членів  виконкому , виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ   :

 

1. Затвердити  план роботи   виконкому  сільської  ради  на  ІІ  півріччя

2014 року   згідно  з  додатком  1 .

 

2. Контроль  за   виконанням  плану  роботи виконкому  покласти  на  сільського голову  Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський   голова                                                                             В.Деркач 

 

 

 

Герб України

                                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ    

                                                       ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ    

                       Р І Ш Е Н Н Я

від  09  липня  2014 року  № 24

с.Зеленьків                                          

 

Про  виконання  сільського бюджету

за  І півріччя  2014 року

    

         Заслухавши  інформацію головного  бухгалтера  сільської  ради  Сокуренко  С.М.  про  виконання сільського бюджету  за   І півріччя 2014 року,  виконком  відмічає , що  дохідна  частина  бюджету  виконана  на  104,5 відсотка , видаткова  на   68,5 відсотка .

        Не  допущено  заборгованості  по  заробітній  платі  працівникам будинку  культури , бібліотеки ,  дитячого садка  , апарату  сільської  ради , повністю  проведено  розрахунки  за  енергоносії .

       Дохідна  частина сільського бюджету  перевиконана за  рахунок орендної 

плати  з  юридичних  осіб,  орендної  плати з  фізичних  осіб, фіксованого сільськогосподарського  податку ,  збору за провадження  деяких  видів  підприємницької  діяльності , державного  мита,  податку на  доходи  фізичних 

осіб.

       Станом на 1 липня 2014 року  кредиторська  заборгованість  по  загальному  фонду  становить  67597,86 грн.,  по  спеціальному  фонду – 174,50 грн. Заборгованість  виникла у  зв»язку  з  тим, що платіжні  доручення подані  до УДКСУ в   Тальнівському  районі за період  з квітня 2013  по  травень 2014 року,

але  не оплачені.

       Керуючись  підпунктом  1  пункту а  статті  28   Закону  України  “ Про

місцеве  самоврядування  в  Україні “ ,  виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :

 

1. Звіт  головного  бухгалтера  сільської  ради  Сокуренко  С.М.   про виконання  сільського бюджету  за  І півріччя  2014  року  взяти  до  відома  .  

 

2.  Рекомендувати головному  бухгалтеру  Сокуренко  С.М.   звіт  про  виконання  сільського бюджету за  І  півріччя  2014 року згідно з додатками 1,2  винести  на  затвердження  сільської  ради  . 

 

3.    Контроль  за  виконанням   даного  рішення  покласти  на  сільського 

голову  Деркач В.Є.

Сільський  голова                                                                           В.Деркач

                                                            Герб України                             

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                             ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

від  09  липня  2014 року  №  25

с.Зеленьків

 

Про  дотримання чинного законодавства

щодо розгляду  звернень  громадян  у

виконкомі  сільської  ради  у  І півріччі  

2014 року

 

         Заслухавши  інформацію  сільського  голови   Деркач  В.Є.  про дотримання  чинного законодавства  щодо розгляду  звернень  громадян  у

І півріччі  2014 року, виконком  відмічає , що у  виконкомі  сільської  ради  особистий  прийом  громадян  проводиться  у  робочий  та  позаурочний  час  сільським  головою , секретарем , спеціалістом-землевпорядником.  Письмові звернення та  звернення ,  висловлені   на особистому прийомі ,  реєструються  у  журналах , аркуші  в  яких пронумеровані , прошнуровані , скріплені  печаткою .

       Протягом  І півріччя  2014 року до сільської ради  надійшло  11 звернень :  на  особистому прийомі у сільського  голови  зареєстровано  6 звернень, у секретаря – 5, письмові  звернення  відсутні . Звернення  зареєстровані , розглянуті  у  встановлений  законодавством  термін .

        Добре  працює при сільській раді  комісія  по розгляду звернень

громадян . У  січні – червні   2014 року  комісією  по розгляду звернень громадян проведено 6 засідань.  Рішення комісії  виконуються .  

        Сільським  головою  Деркач В.Є. взято  під  особистий  контроль  розгляд  звернень від інвалідів  Великої  Вітчизняної  війни , учасників бойових дій, солдатських вдів, одиноких престарілих, приділяється   особлива  увага  вирішенню проблем , піднятих  ветеранами війни та  праці , інвалідами , громадянами , які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, багатодітними  сім”ями , одинокими  матерями . 

                                 У  виконкомі  сільської   ради  не  допускається   надання  неоднозначних , необґрунтованих , неповних  відповідей  за   зверненнями  громадян ,  із  порушенням  строків , встановлених  законодавством . Постійно  аналізуються   та  узагальнюються  питання , що  порушуються   у  зверненнях  громадян . Вживаються   додаткові  заходи , спрямовані  на  поліпшення  інформованості  населення  про  стан  роботи  зі  зверненнями  громадян , надається  правова  допомога  з цього питання .

                                        Керуючись  Законом  України  “ Про  звернення  громадян” , підпунктом 1  пункту  б   частини 1 статті 38  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” , Указом Президента України від  07.02.2008 

                          № 109/2008  “ Про першочергові заходи щодо забезпечення   реалізації та   гарантування конституційного права на звернення  до органів державної влади та органів  місцевого самоврядування “  , врахувавши  розпорядження  голови Тальнівської  райдержадміністрації розпорядження райдержадміністрації  від  29.02.2008 № 64 “ Про заходи райдержадміністрації щодо забезпечення реалізації громадянами  конституційного права на звернення” ,  виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ   :

 

1. Інформацію  сільського голови  Деркач  В.Є.   про  дотримання чинного законодавства щодо розгляду звернень  громадян  у   виконкомі  сільської  ради  у І  півріччі 2014 року  взяти  до  відома .

 

2. Рекомендувати сільському голові Деркач В.Є., секретарю виконкому  Кобенко Н.М. :

2.1 продовжити практику ведення діловодства за зверненнями громадян  згідно Закону України « Про звернення громадян»,Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної   влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах,  організаціях незалежно від форм власності,  в засобах масової інформації , затвердженої   постановою   Кабінету   Міністрів  України від 14.04.1997р.  №348 ;

2.2. систематично  аналізувати  та  узагальнювати  звернення громадян, виявляти  причини , що  їх  породжують ;

2.3. розробляти  та  здійснювати  конкретні  заходи  щодо  вирішення найбільш  актуальних  питань, що  порушуються  у  зверненнях  громадян ;

2.4.брати  на особливий контроль  розгляд повторних та колективних звернень громадян .

 

3. Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  заступника сільського  голови  Деркач Л.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                          В.Деркач

 

                                                           Герб України                             

                                        ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                         Р І Ш Е Н Н Я

від   09  липня   2014 року  №  26

с.Зеленьків

 

Про  організацію ведення  обліку   дітей  дошкільного

та  шкільного  віку

 

         Заслухавши  інформації завідуючої  дитсадком  « Веселка «  Чуб Н.І.,  соціального  педагога  Зеленьківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів  Васильченко  С.М.  про  ведення  обліку  дітей  дошкільного  і  шкільного  віку , виконком  відмічає , що  на  території  сільської  ради  постійно  ведеться  облік  дітей  і  підлітків  з  метою забезпечення  здобуття  ними  повної  загальної  середньої  освіти . Обліку  підлягають  діти  віком  від  0  до 18  років.

       Станом  на  09 липня 2014 року  на  території  сільської  ради  зареєстровані ( проживають)   131  дитина  віком   від  0 до 18  років : від 0 до 5 років - 30, яким до 1 вересня  виповнюється  5 років – 12,  від 6 до 18 років – 89 . Із  загальної  кількості  дітей  проживає  без  реєстрації -  17  , зареєстровані, але не проживають – 14.

         Керуючись  підпунктом  4  пункту  б  статті  32  Закону  України   “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “  , виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ   :

 

1. Інформації  завдитсадком  Чуб Н.І. , соціального  педагога Зеленьківської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів  Васильченко С.М.  про організацію   ведення  обліку   дітей дошкільного  і  шкільного  віку  взяти  до  відома .

 

2. Затвердити  списки  дітей  дошкільного та шкільного віку :

- віком  від  0 до 5 років  згідно  з додатком  1 ;

- яким до 1 вересня ц.р. виповнюється  5 років  згідно з додатком  2 ;

-  віком  від  6 до 18 років згідно з додатком  3 .

 

3. Рекомендувати  адміністрації  дитсадка « Веселка « , дирекції  Зеленьківської загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів   постійно  вести  облік  дітей  і  підлітків  шкільного  віку  з  метою  здобуття  громадянами  України  повної  середньої  освіти .

 

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на сільського голову  Деркач В.Є.

 

Сільський  голова                                                                                  В.Деркач