Рішення 2019 рік

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

09  січня  2019  року                           с.Зеленьків                                              № 04

 

Про стан дотримання Закону України

«Про запобігання корупції» в 2018 році

та заходи щодо запобігання корупції

у виконавчому комітеті на 2019 рік

 

Керуючись ст. 51-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про запобігання корупції», з метою запобігання корупції, виконавчий комітет сільської ради ВИРІШИВ:

 

 1. Взяти до відома, що в 2018 році  діянь, які порушують встановлені Законом України «Про запобігання корупції»  заборони та обмеження,  не виявлено, а саме:
 2.  заборони щодо використання  своїх службових повноважень або свого становища та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використання  будь-якого комунального  майна або коштів  в приватних інтересах;
 3. обмеження щодо отримання подарунків, в тому числі від підпорядкованих осіб, в  зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій місцевого самоврядування;
 4. обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
 5. обмеження щодо   роботи  у прямому підпорядкуванні близьких  осіб або  прямо підпорядкованих у зв’язку з виконанням повноважень близьким  особам, крім випадків, коли заборона не поширюється на:
 6. близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв’язку з набуттям одним з них статусу виборної особи;
 7. осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами).
 8. В 2018 році випадків  повідомлень про конфлікт інтересів, тобто   суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень, не було.
 9. 14осіб, які зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій  місцевого самоврядування, подали її за минулий рік за формою, що визначена  Національним агентством.
 10. Особи,  які припинили  діяльність, пов’язану з виконанням функцій  місцевого самоврядування, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування,  відсутні.
 11. Особи, які претендували  на зайняття посад у виконкомі сільської ради, до призначення або обрання на відповідну посаду, подали  в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функції  місцевого самоврядування, за минулий рік, відсутні.
 12. 2 Особи упродовж семи днів після подання декларації  подали  виправлену декларацію.
 13. В 2018 році жодного суб’єкта декларування не  притягнуто  до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей не подання  відповідної  декларації  з достовірними відомостями.
 14. Затвердити заходи щодо  протидії корупції у виконавчому комітеті сільської ради на 2019 рік, що додаються.
 15. Посадовим та службовим особам  виконавчого комітету сільської ради  дотримуватися виконання заходів, затверджених згідно з п.8 цього рішення.
 16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

 

 

 

Сільський голова                                                                                     В.Деркач