ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  07  жовтня  2015  року  № 37

с.Зеленьків                                          

 

Про  виконання   сільського  бюджету

за  9 місяців  2015 року

    

         Заслухавши  інформацію    бухгалтера  сільської  ради  Панчук О.М.  про  виконання сільського бюджету  за  9  місяців 2015 року,  виконком  відмічає , що  дохідна  частина  бюджету  виконана  на  122,5  відсотки , видаткова  на  80,4  відсотки .

        Не  допущено  заборгованості  по  заробітній  платі  працівникам будинку  культури , бібліотеки ,  дитячого садка , апарату  сільської  ради , повністю  проведено  розрахунки  за  енергоносії .

       Керуючись  підпунктом  1  пункту  а  статті  28   Закону  України  “ Про

місцеве  самоврядування  в  Україні “ ,  виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :

 

1. Звіт    бухгалтера  сільської  ради  Панчук О.М.   про виконання  сільського бюджету  за  9 місяців  2015  року  взяти  до  відома  .  

 

2.  Рекомендувати   бухгалтеру  Панчук О.М.   звіт  про  виконання  сільського бюджету за 9 місяців  2015 року згідно з додатками 1,2  винести  на  затвердження  сільської  ради  . 

 

3.    Контроль  за  виконанням   даного  рішення  покласти  на  сільського 

голову  Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                           В.Деркач

 

 

 

 

 

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                             ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

від  07 жовтня   2015 року  № 38

с.Зеленьків

 

Про  дотримання чинного законодавства

щодо розгляду  звернень  громадян  у

виконкомі  сільської  ради  за 9 місяців

2015 року

 

         Заслухавши  інформацію  секретаря виконкому Сокуренко С.М.   про дотримання  чинного законодавства  щодо розгляду  звернень  громадян  за 

9 місяців   2015 року, виконком  відмічає , що у  виконкомі  сільської  ради  особистий  прийом  громадян  проводиться  у  робочий  та  позаурочний  час  сільським  головою , секретарем , спеціалістом-землевпорядником.  Письмові звернення та  звернення ,  висловлені   на особистому прийомі ,  реєструються  у  журналах , аркуші  в  яких пронумеровані , прошнуровані , скріплені  печаткою .

       За  9 місяців  2015 року до сільської ради  надійшло  12 звернень :  на  особистому прийомі у сільського  голови  зареєстровано  5 усних звернень, у секретаря – 3   усних звернень  , письмових  звернень – 4. Звернення  зареєстровані , розглянуті  у  встановлений  законодавством  термін , про прийняті  рішення повідомлено заявників.

        Добре  працює при сільській раді  комісія  по розгляду звернень

громадян . У  2015 року  комісією  по розгляду звернень громадян проведено       6  засідань.  Рішення комісії  виконуються .  

        Сільським  головою  Деркач В.Є. взято  під  особистий  контроль  розгляд  звернень від інвалідів  Великої  Вітчизняної  війни , учасників бойових дій, солдатських вдів, одиноких престарілих, приділяється   особлива  увага  вирішенню проблем , піднятих  ветеранами війни та  праці , інвалідами , громадянами , які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, багатодітними  сім”ями , одинокими  матерями . 

                                 У  виконкомі  сільської   ради  не  допускається   надання  неоднозначних , необґрунтованих , неповних  відповідей  за   зверненнями  громадян ,  із  порушенням  строків , встановлених  законодавством . Постійно  аналізуються   та  узагальнюються  питання , що  порушуються   у  зверненнях  громадян . Вживаються   додаткові  заходи , спрямовані  на  поліпшення  інформованості  населення  про  стан  роботи  зі  зверненнями  громадян , надається  правова  допомога  з цього питання .

                                        Керуючись  Законом  України  “ Про  звернення  громадян” , підпунктом 1  пункту  б   частини 1 статті 38  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” , Указом Президента України від  07.02.2008 

                          № 109/2008  “ Про першочергові заходи щодо забезпечення   реалізації та   гарантування конституційного права на звернення  до органів державної влади та органів  місцевого самоврядування “  , врахувавши  розпорядження  голови Тальнівської  райдержадміністрації розпорядження райдержадміністрації  від  29.02.2008 № 64 “ Про заходи райдержадміністрації щодо забезпечення реалізації громадянами  конституційного права на звернення” ,  виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ   :

 

1. Інформацію  секретаря виконкому  Сокуренко С.М  про  дотримання чинного законодавства щодо розгляду звернень  громадян  у   виконкомі  сільської  ради  за 9  місяців  2015 року  взяти  до  відома .

 

2. Рекомендувати сільському голові Деркач В.Є., секретарю виконкому  Сокуренко С.М. :

2.1 продовжити практику ведення діловодства за зверненнями громадян  згідно Закону України « Про звернення громадян»,Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної   влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах,  організаціях незалежно від форм власності,  в засобах масової інформації , затвердженої   постановою   Кабінету   Міністрів  України від 14.04.1997р.  №348 ;

2.2. систематично  аналізувати  та  узагальнювати  звернення громадян, виявляти  причини , що  їх  породжують ;

2.3. розробляти  та  здійснювати  конкретні  заходи  щодо  вирішення найбільш  актуальних  питань, що  порушуються  у  зверненнях  громадян ;

2.4.брати  на особливий контроль  розгляд повторних та колективних звернень громадян .

 

3. Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  заступника сільського  голови  Деркач Л.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                          В.Деркач

 

                   

 

 

 

 

Герб України

                                          ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ    

                                                       ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ    

                                          Р І Ш Е Н Н Я

від  07  жовтня  2015  року  № 39 

с.Зеленьків                                          

 

Про  передачу  телички  Кутасу  В.М.

    

         Заслухавши  інформацію    сільського голови  про  передачу телички Кутасу В.М. від сім’ї  Кузло Л.М.,  розглянувши заяву Кутаса В.М. ,

керуючись  ст. 40 Закону  України  “ Про місцеве  самоврядування  в  Україні “ ,  виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :

 

  1. Інформацію сільського голови Деркач В.Є.  взяти  до  відома  .  

 

2.  Підняти клопотання перед комісією РДА з контролю та організації виконання районної програми розвитку молочного скотарства в особистих селянських господарств про передачу  телички  сім’ї   Кутаса В.М.  від 

Кузло Л.М. 

 

3.   Контроль  за  виконанням   даного  рішення  покласти  на  сільського 

голову  Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                           В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

Герб України

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  07  жовтня  2015  року  № 40

с.Зеленьків

 

Про  виплату  Лагодзі Г.Г.  допомоги

на  поховання  Лагодзі І.В.

 

      Розглянувши  заяву   Лагодзі Галини Григорівни  про  виплату  допомоги на  поховання  дочки Лагодзі Ірини Василівни,  яка померла  21.07.2015, подані  документи,  керуючись  постановою Кабінету Міністрів України  від 31.01.2007  № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов»язалася  поховати померлого»,  рішенням  сільської  ради  від  20.02.2013 № 23/4  «Про встановлення розміру  допомоги  на  поховання  деяких  категорій  осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов»язалася поховати  померлого « , підпунктом  4 пункту  а  частини 1  статті  34  Закону України  « Про  місцеве  самоврядування  в Україні» , виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :

 

1.Виплатити  Лагодзі Галині Григорівні  грошову  допомогу на  поховання  дочки Лагодзі Ірини , 04.07.1978  року народження ,  яка  померла

21.07.2015 , у  розмірі  400,00  ( чотириста ) гривень.

 

2. Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти   на  сільського  голову  Деркач  В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                          В.Деркач

 

 

 

 

 

Герб України

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ    

                                                       ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ    

                                          Р І Ш Е Н Н Я

від  07  жовтня  2015  року  № 41 

с.Зеленьків                                          

 

Про  пере нумерацію будинковолодіння та

інших об’єктів нерухомості на провулку

Черняховського села Зеленьків

    

      З метою впорядкування нумерації будинковолодінь  на провулку Черняховського, керуючись  ст. 40 Закону  України  “ Про місцеве 

самоврядування  в  Україні “ ,  виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :

 

1. Провести пере нумерацію будинковолодіння  Московець Світлани Леонідівни (голова домогосподарства – Московець Світлана Леонідівна, власник – покійний батько Деркач Леонід Миколайович):

провулок Черняховського з № 7 на №9.

 

2. Секретарю сільської ради Сокуренко С.М. провести відповідні зміни в облікових документах.

 

3.   Контроль  за  виконанням   даного  рішення  покласти  на  сільського 

голову  Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                           В.Деркач

 

 

 

 

 

 

Герб України

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ    

                                                       ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ    

                                          Р І Ш Е Н Н Я

від  07  жовтня  2015  року  № 42 

с.Зеленьків                                          

 

Про надання приміщення для проведення

масових заходів з метою передвиборної

агітації до місцевих виборів 25 жовтня 2015 року

 

    Відповідно до вимог  статей 54, 55 Закону України «Про місцеві вибори», керуючись  п.п.3 п.б ч.1 статті 38 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком сільської ради ВИРІШИВ :

 

1. Взяти до відома, що:

 

1.1 Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за кандидатів. Право вести передвиборну агітацію мають місцеві організації партій (блоки), кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, а також кандидати у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського голови, зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією для участі у місцевих виборах;

 

 1.2.Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування. Ведення передвиборної агітації до початку і після закінчення встановлених у цій статті строків забороняється;

 

 1.3. Передвиборна агітація може проводитися у таких формах:

 

1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;

 

2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;

 

3) проведення публічних дебатів, дискусій, круглих столів, прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, їх політичної діяльності (політичної діяльності місцевих організацій партій, що входять до блоку)  чи політичної діяльності кандидатів;

 

4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв'ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень;

 

5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;

 

6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами;

 

7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки місцевої організації партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу, місцевих організацій партій, що входять до блоку, кандидата, а також оприлюднення інформації про таку підтримку;

 

8) публічні заклики голосувати за або не голосувати за місцеву організацію партії (блок) - суб'єкта виборчого процесу, кандидата або публічні оцінки діяльності місцевої організації партії (блоку), кандидата;

 

9) встановлення агітаційних наметів;

 

10) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.

 

2. Для забезпечення  принципу рівних умов та можливостей, надавати  безоплатно одне і теж приміщення сільського Будинку культури в с. Зеленькові , що є комунальною власністю територіальної громади,   кандидатам, їх довіреним особам, місцевим організаціям партій (блокам), кандидати у депутати від яких зареєстровані для участі у місцевих виборах  25 жовтня 2015 року за їх зверненням або за зверненням сільської виборчої комісії,    для проведення масових заходів, зборів громадян, інших зустрічей з виборцями, проведення публічних дебатів, дискусій, круглих столів, прес-конференцій , проведення концертів, вистав,  демонстрації фільмів  чи інших публічних заходів.

 

 

 3.Попередити місцеві організації партій (блоки), кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського голови, що вони  мають право встановлювати агітаційні намети для проведення агітації на свою підтримку, поширення друкованих та інших агітаційних матеріалів тільки у встановленому виконкомом сільської ради місці.

 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                                                   В.Деркач