Герб України

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  08  липня  2015 року  № 27

с.Зеленьків                                          

 

Про  виконання  сільського бюджету

за  І півріччя  2015 року

    

         Заслухавши  інформацію  бухгалтера  сільської  ради по цивільно-правовому договору  Панчук О.М.  про  виконання сільського бюджету  за  

І півріччя 2015 року,  виконком  відмічає , що  дохідна  частина  бюджету  виконана  на  137,0 відсотка , видаткова  на   80,6 відсотка .

        Не  допущено  заборгованості  по  заробітній  платі  працівникам будинку  культури , бібліотеки , апарату  сільської  ради , повністю  проведено  розрахунки  за  енергоносії .

       Дохідна  частина сільського бюджету  перевиконана за  рахунок орендної 

плати  з  юридичних  осіб,  орендної  плати з  фізичних  осіб, фіксованого сільськогосподарського  податку ,  збору за провадження  деяких  видів  підприємницької  діяльності , земельного податку з юридичних осіб.

    Станом на 1 липня 2015 року  кредиторська  заборгованість  по  загальному  фонду  становить  6705,28 грн. Заборгованість  виникла у  зв»язку  з  тим, що платіжні  доручення подані  до УДКСУ, але не оплачені.

       Керуючись  підпунктом  1  пункту а  статті  28   Закону  України  “ Про

місцеве  самоврядування  в  Україні “ ,  виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :

 

1. Звіт  Панчук О.М., яка працює бухгалтером сільської ради по цивільно-правовому договору,   про виконання  сільського бюджету  за  І півріччя  2015  року  взяти  до  відома  .  

 

2.  Рекомендувати   сільському голові Деркач В.Є.   звіт  про  виконання  сільського бюджету за  І  півріччя  2015 року згідно з додатками 1,2  винести  на  затвердження  сільської  ради  . 

 

3.    Контроль  за  виконанням   даного  рішення  покласти  на  сільського 

голову  Деркач В.Є.

 

 

Сільський  голова                                                                           В.Деркач

                                                            Герб України                             

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                             ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

від  08  липня  2015 року  № 28

с.Зеленьків

 

Про  дотримання чинного законодавства

щодо розгляду  звернень  громадян  у

виконкомі  сільської  ради  у  І півріччі 

2015 року

 

         Заслухавши  інформацію  сільського  голови   Деркач  В.Є.  про дотримання  чинного законодавства  щодо розгляду  звернень  громадян  у

І півріччі  2015 року, виконком  відмічає , що у  виконкомі  сільської  ради  особистий  прийом  громадян  проводиться  у  робочий  та  позаурочний  час  сільським  головою ,  спеціалістом-землевпорядником.  Письмові звернення та  звернення ,  висловлені   на особистому прийомі ,  реєструються  у  журналах , аркуші  в  яких пронумеровані , прошнуровані , скріплені  печаткою .

       Протягом  І півріччя  2015 року до сільської ради  надійшло  11 звернень :  на  особистому прийомі у сільського  голови  зареєстровано  4 усних звернень, у секретаря – 3, письмових  звернень - 4 . Звернення  зареєстровані , розглянуті  у  встановлений  законодавством  термін .

        Добре  працює при сільській раді  комісія  по розгляду звернень

громадян . У  січні – червні   2015 року  комісією  по розгляду звернень громадян проведено 6 засідань.  Рішення комісії  виконуються .  

        Сільським  головою  Деркач В.Є. взято  під  особистий  контроль  розгляд  звернень від інвалідів  Великої  Вітчизняної  війни , учасників бойових дій, солдатських вдів, одиноких престарілих, приділяється   особлива  увага  вирішенню проблем , піднятих  ветеранами війни та  праці , інвалідами , громадянами , які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, багатодітними  сім”ями , одинокими  матерями . 

                                 У  виконкомі  сільської   ради  не  допускається   надання  неоднозначних , необґрунтованих , неповних  відповідей  за   зверненнями  громадян ,  із  порушенням  строків , встановлених  законодавством . Постійно  аналізуються   та  узагальнюються  питання , що  порушуються   у  зверненнях  громадян . Вживаються   додаткові  заходи , спрямовані  на  поліпшення  інформованості  населення  про  стан  роботи  зі  зверненнями  громадян , надається  правова  допомога  з цього питання .

                                        Керуючись  Законом  України  “ Про  звернення  громадян” , підпунктом 1  пункту  б   частини 1 статті 38  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” , Указом Президента України від  07.02.2008 

                          № 109/2008  “ Про першочергові заходи щодо забезпечення   реалізації та   гарантування конституційного права на звернення  до органів державної влади та органів  місцевого самоврядування “  , врахувавши  розпорядження  голови Тальнівської  райдержадміністрації розпорядження райдержадміністрації  від  29.02.2008 № 64 “ Про заходи райдержадміністрації щодо забезпечення реалізації громадянами  конституційного права на звернення” ,  виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ   :

 

1. Інформацію  сільського голови  Деркач  В.Є.   про  дотримання чинного законодавства щодо розгляду звернень  громадян  у   виконкомі  сільської  ради  у І  півріччі 2015 року  взяти  до  відома .

 

2. Рекомендувати сільському голові  Деркач В.Є. :

2.1 продовжити практику ведення діловодства за зверненнями громадян  згідно Закону України « Про звернення громадян»,Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної   влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах,  організаціях незалежно від форм власності,  в засобах масової інформації , затвердженої   постановою   Кабінету   Міністрів  України від 14.04.1997р.  №348 ;

2.2. систематично  аналізувати  та  узагальнювати  звернення громадян, виявляти  причини , що  їх  породжують ;

2.3. розробляти  та  здійснювати  конкретні  заходи  щодо  вирішення найбільш  актуальних  питань, що  порушуються  у  зверненнях  громадян ;

2.4.брати  на особливий контроль  розгляд повторних та колективних звернень громадян .

 

3. Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  заступника сільського  голови  Деркач Л.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                          В.Деркач

 

                                                     

 

 

Герб України

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від   08  липня   2015 року  № 29 

с.Зеленьків

 

Про  організацію ведення  обліку   дітей  дошкільного

та  шкільного  віку

 

         Заслухавши  інформації завідуючої  дитсадком  « Веселка «  Чуб Н.І.,  соціального  педагога  Зеленьківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів  Васильченко  С.М.  про  ведення  обліку  дітей  дошкільного  і  шкільного  віку , виконком  відмічає , що  на  території  сільської  ради  постійно  ведеться  облік  дітей  і  підлітків  з  метою забезпечення  здобуття  ними  повної  загальної  середньої  освіти . Обліку  підлягають  діти  віком  від  0  до 18  років.

       Станом  на  08 липня 2015 року  на  території  сільської  ради  зареєстровані

( проживають)   129  дітей  віком   від  0 до 18  років : від 0 до 5 років -30, яким до 1 вересня  виповнюється  5 років –5,  від 6 до 18 років –94 .

 Із  загальної  кількості  дітей  проживає  без  реєстрації - 22  , зареєстровані, але не проживають – 14.

         Керуючись  підпунктом  4  пункту  б  статті  32  Закону  України   “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “  , виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ   :

 

1. Інформації  завдитсадком  Чуб Н.І. , соціального  педагога Зеленьківської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів  Васильченко С.М.  про організацію   ведення  обліку   дітей дошкільного  і  шкільного  віку  взяти  до  відома .

 

2. Затвердити  списки  дітей  дошкільного та шкільного віку :

- віком  від  0 до 5 років  згідно  з додатком  1 ;

- яким до 1 вересня ц.р. виповнюється  5 років  згідно з додатком  2 ;

-  віком  від  6 до 18 років згідно з додатком  3 .

 

3. Рекомендувати  адміністрації  дитсадка « Веселка « , дирекції  Зеленьківської загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів   постійно  вести  облік  дітей  і  підлітків  шкільного  віку  з  метою  здобуття  громадянами  України  повної  середньої  освіти .

 

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на сільського голову  Деркач В.Є.

 

Сільський  голова                                                                                  В.Деркач