ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                                 РІШЕННЯ

 

 

 

 

від  09  березня  2016 року           с.Зеленьків                                № 10

 

Про  створення  умов  для  розвитку  культури ,

сприяння   відродженню  осередків   народної

творчості , національно-культурних   традицій

населення

 

         Заслухавши  інформації  педагога-організатора  Зеленьківської загальноосвітньої школи Лагодзі Г.Г., директора будинку культури

Караульної Г.К., завідуючої сільською  бібліотекою  Рибалко Н.П.  про  створення  умов  для  розвитку культури , сприяння  відродженню осередків народної  творчості , національно-культурних традицій  населення , виконком  відмічає , що  у  сільському будинку культури  працюють народний  хор  “Зелен  гай”, духовий  оркестр , гуртки : танцювальний, драматичний, сольного співу, читання,  фольклорний , чоловічий,  жіночий, дитячий  вокальні  ансамблі, троїсті  музики. В  основі  репертуару  всіх  колективів  і  окремих  виконавців  лежить  творчість  українського  народу, елементи місцевих звичаїв, багата  спадщина  попередніх  колективів .

        У  сільській  бібліотеці  оформлено стенди  “ Село на нашій  Україні, неначе  писанка  село “ , « Шевченко і Тальнівщина», « Народна  символіка України», 

« Тальнівщини  сини  талановиті «, » Краєзнавчий  календар», « Народний  календар»;  виставку робіт народних  умільців « Скарби  душі  народної « ;  папки « Історія села», « Видатні  наші  земляки»,  « Народні  умільці села», « Голодомор – 33»;  альбом « Наші  обереги».

         Вся  робота , що  проводиться  у школі  , координується  і  спрямовується  через  діяльність  загальношкільної  організації “ Берегиня “. Працюють  шкільний  краєзнавчий  музей, творча  група « Спадщина», « Школа  відродження  давніх народних ремесел» ,  авторська  програма « Відродження».  Усі  позашкільні та позакласні заходи  спрямовані на  формування  у  школярів національної  свідомості ,  самосвідомості, високої громадянської активності  засобами залучення  їх до  участі в русі  учнівської  молоді “ Моя  земля – земля  моїх батьків” та різнопланових  творчих  об”єднань. Щороку у школі  проводяться  тижні народознавства  та  фольклору.                                                             

          Керуючись  підпунктом 7  пункту а  статті 32    Закону  України “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , врахувавши  пропозиції  членів  виконкому , виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ    : 

 

1. Інформації  педагога-організатора Зеленьківської загальноосвітньої школи Лагодзі Г.Г.,  директора будинку культури Караульної Г.К., завідуючої сільською  бібліотекою  Рибалко Н.П.  взяти  до  відома .

 

2. Рекомендувати  Лагодзі Г.Г. , Караульній Г.К., Рибалко Н.П. проводити  тематичні  вечори  про  Україну , її  культуру , обряди  , звичаї , продовжити роботу  по  відродженню  осередків традиційної  народної  творчості , національно-культурних традицій населення .

 

3. Рекомендувати :

3.1. завідуючій сільською  бібліотекою Рибалко Н.П. постійно поновлювати  виставку літератури про народні традиції та прикмети .

 

3.2.художньому керівнику Караульному В.І.  включати  до  репертуару  хорового та вокального колективів пісні  місцевого фольклору та обрядові  пісні ; залучити  молодшу групу танцювального колективу будинку культури до вивчення  фольклорної  спадщини  бабусь і  дідусів.

 

3.3. дирекції школи  ( Звіряка Л.А.)  сприяти роботі  « Школи відродження давніх народних ремесел» ; постійно працювати над поновленням  стенду  « Скарби  рідного краю».

   

4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення покласти на заступника сільського голови  Кобенко Н.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                                 РІШЕННЯ

 

 

 

 

від  09  березня  2016 року           с.Зеленьків                                № 12

 

Про затвердження  заходів щодо

запобігання  корупції у виконавчому комітеті

Зеленьківська   сільської  ради на 2016 рік

 

       Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про запобігання корупції», Законом  України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 -2017 роки,  та  враховуючи, що  частиною 2 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про  запобігання  корупції», із змінами,  внесеними згідно із Законом № 928-VIII від 25.12.2015,  передбачено, що  подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру здійснюється  в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( розділ «Фінансовий контроль»)до 01.01.2017 року, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ :

 

      1. Затвердити заходи щодо  протидії корупції у виконавчому комітеті сільської ради на 2016 рік, що додаються.

      2. Посадовим та службовим особам  виконавчого комітету сільської ради  дотримуватися виконання заходів, затверджених згідно з п.1 цього рішення.

      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                В.Деркач

 

 

                                                                   

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                                 РІШЕННЯ

 

 

 

 

від  09  березня  2016 року           с.Зеленьків                                № 11

 

Про здійснення  контролю  за  дотриманням 

зобов’язань  щодо  платежів  до  місцевого

бюджету від  підприємств  і  організацій

незалежно  від  форм  власності

 

       Заслухавши  інформацію   бухгалтера сільської  ради  Панчук  О.М. про здійснення  контролю  за  дотриманням  зобов’язань  щодо  платежів  до  місцевого бюджету від  підприємств  і  організацій незалежно  від  форм  власності, виконком  сільської  ради відмічає, що до  сільського бюджету   надходять податкові  надходження ( податок  на  доходи, податок  на  прибуток , податок на  збільшення ринкової  вартості,  збори  та  плата за  спеціальне  використання  природних  ресурсів, місцеві  податки  і  збори , інші  податки  та  збори )  та  неподаткові  надходження ( державне мито).

     Орендна  плата  з  юридичних  та   фізичних  осіб  сплачується  згідно  договорів  оренди. Щорічно  проводяться  звірки  з  підприємствами  і  організаціями щодо  дотримання зобов’язань до  місцевого бюджету  по  орендній  платі, по  податку  на  доходи  фізичних  осіб, що  сплачується  податковими агентами  із  доходів  платника  податку  у  вигляді  заробітної  плати  та  з  інших  доходів платника  податку, ніж заробітна  плата.

       Контроль  за  нарахуванням  та своєчасним  надходженням  місцевих  податків  та  зборів до бюджету  здійснює  Тальнівська ОДПІ.

       Керуючись  підпунктом 1  пункту б  статті 28    Закону  України “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , врахувавши  пропозиції  членів  виконкому , виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ    : 

 

1.Інформацію  бухгалтера сільської  ради  Панчук  О.М.  про здійснення  контролю  за  дотриманням  зобов’язань  щодо  платежів  до  місцевого бюджету від  підприємств  і  організацій незалежно  від  форм  власності взяти  до  відома.

 

2. Рекомендувати  сільському  голові Деркач В.Є. постійно  здійснювати контроль за  дотриманням  зобов’язань  щодо  платежів  до  місцевого бюджету від  підприємств  і  організацій незалежно  від  форм  власності .

 

3. Рекомендувати  спеціалісту-землевпоряднику сільської  ради 

Удачній О.М.   щоквартально проводити  акти  звірки  з  орендарями  по  орендній платі .

 

4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення покласти на заступника сільського голови  Кобенко Н.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                В.Деркач