ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                                 РІШЕННЯ

 

 

 

 

від  10  лютого  2016 року                с.Зеленьків                                № 05

  

Про  виконання  на території  сільської  ради

Закону України  «Про  освіту»

 

         Заслухавши директора Зеленьківської загальноосвітньої  школи                     І-ІІ ступенів Звіряку Л.А. та завідуючу дитячим садком «Веселка» Чуб Н.І.  про стан дотримання   вимог  Закону  України  «Про  освіту» , виконком   відмічає ,  що на  території сільської ради проживає 89 дітей   шкільного віку, з  них  49 учнів  навчаються  у  місцевій школі, 19 дітей відвідують дитячий садок . Усі  учні  школи  є  членами  учнівської  організації  “Берегиня “. Добре у  школі  налагоджена  робота  учнівського  самоврядування . Для  удосконалення  позакласної  роботи  у  школі  працюють  гуртки. Тісно співпрацюють  між  собою учнівський , учительський  та  батьківський  колективи .

        Педагогічними  кадрами  та  обслуговуючим персоналом  Зеленьківська загальноосвітня  школа  І-ІІ ступенів та дитячий садок «Веселка»  забезпечені.

       У селі немає  дітей, схильних до аморальної поведінки, які бродяжать, самовільно  залишають  сім’ю,  вживають наркотичні засоби.

        Керуючись  статтею 53  Конституції  України,  пунктом 2 статті 35  Закону  України  “ Про  освіту “ , підпунктом 2  пункту  а  статті 32  Закону  України             “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , врахувавши  пропозиції  членів виконкому, виконком   сільської  ради  ВИРІШИВ   :

 

1. Інформації  директора  школи  Звіряки Л.А.,  завідуючої дитячим садком «Веселка» Чуб Н.І.   про  стан  виконання  на території  сільської  ради   вимог  Закону  України  «Про  освіту»  взяти  до  відома . 

2. Рекомендувати дирекції  школи, завідуючій дитячим садком,  громадській комісії у справах дітей при виконкомі сільської ради постійно  здійснювати контроль  за станом  навчання і  виховання дітей у багатодітних  сім’ях  Кузло Людмили  Миколаївни, Бондаренко Олени Володимирівни, Земської Наталії  Миколаївни , Петрової Олени Олександрівни,  Гладунець  Віти Василівни , Сатановської  Ірини  Адамівни, у неблагонадійній сім’ї Семенець Раїси Олегівни, у  сім’ї   Поліщук Марії  Кононівни , у якій виховується  дитина, позбавлена батьківського піклування .

3. Контроль за  виконанням  даного  рішення покласти  на заступника сільського голови Кобенко Н.М.    

Сільський  голова                                                                             В.Деркач 

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                                 РІШЕННЯ

 

 

 

 

від  10  лютого  2016 року                с.Зеленьків                                № 06

 

Про  запобігання  бездоглядності

неповнолітніх  на  території сільської 

ради

 

         Заслухавши  інформацію соціального  педагога   Зеленьківської  загальноосвітньої  школи Васильченко С.М.  про  організацію  роботи  щодо  запобігання  бездоглядності  неповнолітніх  на  території  сільської ради,   виконком  відмічає , що  дирекція школи  докладає максимум  зусиль щодо запобігання  дитячій бездоглядності  : у школі  працює  комісія  з  питань  запобігання  дитячій  бездоглядності  , проводиться  робота  з   батьками  щодо  виховання   дітей ,  ведеться  контроль  за  відвідуваннями  учнями  уроків.

      У будинку  культури  працюють  гуртки  для  дітей , протягом  року  у сільській бібліотеці, будинку культури  відбуваються  свята, конкурси, вікторини , вечори  для  молоді .

     При  виконкомі  сільської   ради  добре  працює громадська  комісія  у  справах  дітей . Двічі  на  рік проводиться  обстеження  умов  проживання  дітей  у  багатодітних родинах Бондаренко О.В., Земської Н.М.,  Кузло Л.М., Гладунець В.В., Сатановської  І.А., Петрової О.О. та сім’ї  Поліщук М.К., де виховується  дитина , позбавлена батьківського піклування, кожного тижня проводиться обстеження умов проживання дітей у неблагонадійній сім’ї Семенець Р.О.

        У  селі  немає неповнолітніх , які  жебракують , бродяжать , скоюють крадіжки, незадовільно поводяться у громадських  місцях.       

          Керуючись  підпунктом 7  пункту б   статті 32    Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “, врахувавши  пропозиції членів  виконкому, виконком  сільської   ради  ВИРІШИВ  :

 

1.  Інформацію  соціального  педагога Зеленьківської  загальноосвітньої  школи Васильченко С.М. .  про  організацію  роботи  щодо  запобігання  бездоглядності неповнолітніх  на території  сільської ради  взяти  до  відома .

 

2. Рекомендувати  дирекції  школи  (  Звіряка Л.А.)  :

2.1.  залучати дітей з категорійних  сімей до роботи в гуртках за  інтересами, які працюють у школі  та  сільському будинку культури,  до  участі  у загальношкільних  виховних  заходах   ;

 

2.2. у червні  2016 року  забезпечити  оздоровлення  дітей  з категорійних сімей у пришкільному оздоровчому таборі  ;

 

2.3. систематично проводити  заняття  « Школи  батьківського всеобучу»  з питань виховання, навчання, розвитку школярів .

 

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти на  члена виконкому Чуб Н.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                             В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                                 РІШЕННЯ

 

 

 

 

від  10  лютого  2016 року                с.Зеленьків                                № 09

 

Про внесення змін до рішення виконкому

від 11.02.2015 №9 «Про організацію оповіщення,

збору та відправки мобілізаційних ресурсів на

пункти попереднього збору військового комісаріату»

 

 В зв’язку з обранням Сокуренко С.М. секретарем виконавчого комітету , керуючись  Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» , пунктом 3  статті 36 Закону України « Про  місцеве самоврядування  в  Україні « , з метою  забезпечення  швидкого  оповіщення , збору  та  організації  відправки  мобілізаційних  ресурсів , виконком  сільської  ради  В И Р І Ш И В :

 

1.Внести зміни до рішення виконкому  від 11.02.2015 №9 «Про організацію оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів на пункти попереднього збору військового комісаріату»:

Пункт 1 викласти в новій редакції:

«Організувати пункт збору  Зеленьківської  сільської ради у складі :

 

Управління пункту:

- начальник пункту                                       Деркач Валентина Євгеніївна

- заступник начальника пункту                   Удачна Оксана Миколаївна 

- комендант                                                   Біда Валерій  Іванович

- фельдшер пункту                                       Коваль  Вікторія  Вікторівна

- патрульний-регулювальник                     Клименко Віктор Григорович

 

Відділення оповіщення і явки :

- начальник відділення                               Сапата Людмила Яківна

- технічний робітник                                  Сокуренко Світлана Миколаївна                   

Відділення формування і відправки :

- начальник відділення                               Гаршина Неля  Іванівна

- технічний робітник                                  Звіряка Ірина Петрівна

- старший команд / по кількості                Сапатий  Віталій Михайлович

    команд/  

 

Група розшуку :

 

- начальник групи                                      Сатанівський Сергій Петрович

- посильний                                                 Винник Олександр Леонідович

 

2. Секретарю  сільської  ради  Сокуренко С.М.  копію даного  рішення направити в Тальнівсько-Катеринопільський об’єднаний міський військовий комісаріат та подати для опрацювання відповідальній за ведення військового обліку Сапатій Л.Я.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                       В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

                                                                    

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                                 РІШЕННЯ

 

 

 

 

від  10  лютого  2016 року                с.Зеленьків                                № 08

 

Про уповноважену особу

щодо здійснення делегованих повноважень

виконавчого комітету сільської ради з

реєстрації  місця проживання фізичних

осіб 

 

     Відповідно до Закону   України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»,   статті 37-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 3  Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ :

 

  1. Уповноважити Сапату Людмилу Яківну –  архіваріуса   сільської ради на здійснення  повноважень на території Зеленьківської  сільської ради  щодо реєстрації , зняття з реєстрації місця проживання   фізичних осіб без виконання роботи  в  Єдиному демографічному реєстрі( за її згодою).

 

  1. Секретарю сільської ради  Сокуренко С.М. підготовити та подати на затвердження  відповідні зміни до посадової інструкції .

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                В.Деркач

 

 

                                                                    

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                                 РІШЕННЯ

 

 

 

 

від  10  лютого  2016 року                с.Зеленьків                                № 07

 

Про підготовку  та  проведення  конференції      

представників  громадян  села

 

         Заслухавши інформацію  сільського  голови  Деркач В.Є. про  підготовку та  проведення  конференції представників громадян села , виконком  відмічає , що  для  проведення  конференції  потрібно  затвердити  день , час , місце її  проведення ,  порядок  денний , встановити модус  представництва .

        Керуючись  Положенням  “ Про  загальні  збори  громадян  за  місцем  їх  проживання “  , статтею 8  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , врахувавши  пропозиції  членів  виконкому , виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  : 

 

1. Скликати  конференцію  представників громадян  села  16 березня

2016 року   о  9  годині 00 хв. у  приміщенні  сільського  будинку  культури .

 

2. Затвердити  порядок  денний  конференції   :

1. Звіт сільського голови Деркач В.Є. про  діяльність  виконкому  сільської  ради  у  2015 році

Доповідає  Деркач В.Є., сільський  голова

 

2. Про  стан  надходження  та  використання  об”єднаних  коштів громадян у

2015 році, про збір коштів у 2016 році

Інформує   Панчук  О.М., бухгалтер  сільської  ради

 

3.Затвердити  модус представництва на  конференцію: одна особа від п”ятнадцяти.

 

4. Сільському голові Деркач В.Є. довести  до  відома  жителів села про  дату,час , місце  проведення  конференції  до 09 березня 2016 року.

 

5. Просити  депутатів  сільської  ради  провести збори  на  виборчих  

округах , де  обрати представників  на конференцію , протоколи  представити 

до  14  березня  2016 року .

 

6. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  сільського голову  Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                               В.Деркач