ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                                 РІШЕННЯ

 

 

 

 

 

від  11  січня  2017 року                с.Зеленьків                                           №    01                      

 

Про  виконання  сільського бюджету

за  2016 рік

    

        Заслухавши  інформацію  бухгалтера  сільської  ради  по трудовій  угоді Панчук  О.М. про  виконання сільського бюджету за 2016 рік , виконком 

відмічає , що  дохідна  частина  бюджету  виконана  на  127,6 відсотка,

видаткова -  на 89,6  відсотки .

        Дохідна частина бюджету перевиконана за рахунок земельного податку з юридичних та фізичних осіб, орендної плати з юридичних та фізичних осіб, фіксованого сільськогосподарського податку, акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, єдиного податку.

        Не  допущено  заборгованості  по  заробітній  платі  працівникам будинку  культури ,бібліотеки , дитячого садка , апарату сільської  ради , проведено  розрахунки  за  енергоносії. Станом на 1 січня 2017 року кредиторська заборгованість відсутня.

       Керуючись  підпунктом  1  пункту  а  статті  28   Закону  України  “ Про місцеве  самоврядування  в  Україні “ ,  врахувавши  пропозиції  членів  виконкому,  виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :

 

1. Звіт  бухгалтера  сільської  ради  по  цивільно-правовому договору

 Панчук О.М. про виконання  сільського бюджету  за  2016 рік  взяти  до 

 відома.  

 

2.  Рекомендувати  сільському  голові Деркач В.Є. звіт  про  виконання  сільського бюджету за 2016 рік   згідно з додатками № 1,2  винести  на  затвердження  сільської  ради  . 

 

3.    Контроль  за  виконанням   даного  рішення  покласти  на  заступника

сільського  голови  Кобенко Н.М.

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                 В.Деркач

                                                                    

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                                 РІШЕННЯ

 

 

від 11 січня 2017 року

с.Зеленьків              

                      № 02

 

                              

 

Про  підсумки  роботи  зі  зверненнями

громадян  у  виконкомі  сільської  ради 

за  2016 рік

 

       Заслухавши  інформацію секретаря виконкому Сокуренко С.М.  про підсумки   роботи  зі  зверненнями  громадян  у  2016 році , виконком  відмічає , що  у  сільській   раді  особистий  прийом  громадян  проводиться  у  робочий  та  позаурочний  час  сільським  головою , секретарем , спеціалістом-землевпорядником.  Письмові звернення та  звернення ,  висловлені   на особистому прийомі ,   реєструються   у  журналах , аркуші  в   яких  пронумеровані , прошнуровані , скріплені  печаткою .

       Протягом  2016  року до сільської ради надійшло 16 звернень :  на  особистому прийомі у сільського  голови  зареєстровано  5 усних  звернень, у секретаря – 1 усне звернення , письмових  звернень - 10.  Всі  звернення  зареєстровані , розглянуті  у  встановлений  законодавством  термін, про  прийняті  рішення  повідомлено  заявників.  

        Добре  працює при сільській раді  комісія  по розгляду звернень громадян . У  2016 році  комісією  по розгляду звернень громадян проведено 16 засідань.            

        Сільським  головою  Деркач В.Є. взято  під  особистий  контроль  розгляд  звернень від інвалідів  Великої  Вітчизняної  війни , учасників бойових дій, солдатських вдів, одиноких престарілих. Приділяється   особлива  увага  вирішенню проблем , піднятих  ветеранами війни та  праці , інвалідами , громадянами , які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, багатодітними  сім”ями, одинокими матерями, учасниками АТО.

                                 У  виконкомі  сільської   ради  не  допускається   надання  неоднозначних , необґрунтованих , неповних  відповідей  за   зверненнями  громадян ,  із  порушенням  строків , встановлених  законодавством . Вживаються  заходи , спрямовані  на  поліпшення  інформованості  населення  про  стан  роботи  зі  зверненнями  громадян , надається  правова  допомога  з цього питання .

        Керуючись  Законом  України  “ Про  звернення громадян” , підпунктом 1  пункту б  частини 1 статті 38  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” , Указом Президента України від  07.02.2008  № 109/2008  “ Про першочергові заходи щодо забезпечення   реалізації та   гарантування конституційного права на звернення  до органів державної влади та органів  місцевого самоврядування “ , врахувавши  розпорядження  голови Тальнівської  райдержадміністрації розпорядження райдержадміністрації  від  16.11.2015 № 256 “ Про заходи райдержадміністрації щодо забезпечення реалізації громадянами  конституційного права на звернення”, виконком  сільської  ради 

ВИРІШИВ  :

 

1. Інформацію  секретаря виконкому Сокуренко С.М. про  підсумки  роботи  зі зверненнями  громадян  у   виконкомі  сільської  ради  за  2016 рік  взяти  до  відома .

 

2. Рекомендувати сільському голові Деркач В.Є., секретарю виконкому 

Сокуренко С.М. :

2.1 продовжити практику ведення діловодства за зверненнями громадян  згідно Закону України « Про звернення громадян»,Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної   влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах,  організаціях незалежно від форм власності,  в засобах масової інформації , затвердженої   постановою   Кабінету   Міністрів  України від 14.04.1997р.  №348 ;

2.2. систематично  аналізувати  та  узагальнювати  звернення громадян,

виявляти  причини , що  їх  породжують .

 

3. Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  члена  виконкому 

Чуб Н.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                В. Деркач

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

                                                       

                          ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                                    РІШЕННЯ

 

від  11  січня  2017  року            с.Зеленьків                                              № 03

 

 

Про організацію особистого прийому громадян 

у сільській раді

 

          Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної  влади та органів місцевого самоврядування", розпорядження Тальнівської районної державної адміністрації від 24.12.2015 року № 309 « Про порядок роботи із зверненнями  громадян та організацію особистого прийому громадян  у райдержадміністрації», керуючись Законом України "Про звернення громадян",  підпунктом 1 пункту «б» частини 1 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення, підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян, виконавчий  комітет сільської ради  ВИРІШИВ :

 

1. Затвердити графік особистого прийому громадян сільським головою, секретарем виконавчого комітету та спеціалістом - землевпорядником  на 2017 рік (додається).

 

2. Рекомендувати  посадовим  особам  місцевого  самоврядування  дотримуватися  графіка  прийому громадян.

 

3. Оприлюднити графік особистого прийому громадян сільським головою, секретарем виконкому та спеціалістом-землевпорядником шляхом   розміщення їх  на веб-сайті сільської ради.

         

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову

Деркач В.Є.

 

 

 

Сільський голова                                                                                      В.Деркач

 

 

                        

ЗАТВЕРДЖЕНО

                  Рішення виконкому 

                  11.01.2017 № 03                                                                         

 

 

 

Г Р А Ф І К

особистого прийому громадян сільським головою, секретарем виконавчого комітету, спеціалістом-землевпорядником

на 2017 рік

 

 

ПОСАДА, ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, по батькові

 

ДНІ

ПРИЙОМУ

 

ГОДИНИ

 

Сільський голова

Деркач Валентина Євгеніївна

1-й, 2-й, 3-й, 4-й понеділок місяця

09.00-12.00

 

 

Секретар виконавчого комітету

Сокуренко Світлана Миколаївна

Кожний  вівторок, середа

 місяця

09.00-12.00

 

15.00-17.00

 

Спеціаліст-землевпорядник

Удачна Оксана Миколаївна

Щопонеділка та щочетверга місяця

09.00-12.00

15.00-17.00

 

 

 

 

 

Примітка  :  Крім  того , проводять  прийом  громадян  в  особистих  справах  з    9.00     до   12.00   :

 

Деркач  В.Є.           -   в  першу   суботу  місяця

Сокуренко С.М.    -    в  другу  суботу місяця

Удачна  О.М.         -    в  третю  суботу  місяця

 

 

    Прийом  громадян  проводиться  в  службових  кабінетах  за  місцем  роботи .

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                 В.Деркач