ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                                 РІШЕННЯ

 

 

 

 

від  12  квітня  2017 року                с.Зеленьків                                № 08

 

Про  виконання  сільського бюджету

за  І квартал  2017 року

    

         Заслухавши  інформацію   Панчук О.М.. яка працює  бухгалтером сільської  ради  по цивільно-правовому  договору , про  виконання сільського бюджету  за   І  квартал  2017 року,  виконком  відмічає , що  дохідна  частина  бюджету  виконана  на 138,7  відсотка , видаткова  на  64,3 відсотка.

       Дохідна частина бюджету перевиконана за рахунок акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, земельного податку з юридичних осіб, орендної плати з юридичних та фізичних осіб, єдиного податку з фізичних осіб, фіксованого сільськогосподарського податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами.

        За  три   місяці 2017 року  повністю виплачена заробітна плата працівникам дитячого садка, бібліотеки, будинку культури, сільської ради, проведено розрахунки за спожиту електроенергію, використаний газ.

       Керуючись  підпунктом 1  пункту  а   статті  28   Закону  України                                  “ Про місцеве  самоврядування  в  Україні “ , виконком  сільської  ради 

ВИРІШИВ   :

 

1. Звіт  Панчук О.М.. яка працює  бухгалтером сільської  ради  по цивільно-правовому  договору ,  про виконання  сільського бюджету  за  І квартал  2017  року  взяти  до  відома  .  

 

2.  Рекомендувати  сільському  голові  Деркач В.Є.   звіт  про  виконання  сільського  бюджету за  І  квартал  2017 року згідно з додатками 1,2  винести  на  затвердження  сільської  ради  . 

 

3.    Контроль  за  виконанням   даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського  голови  Кобенко Н.М.

 

 

Сільський  голова                                                                           В.Деркач

 

                                                                    

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                                 РІШЕННЯ

 

 

 

 

від  12  квітня  2017 року                с.Зеленьків                                № 09

 

Про  забезпечення  утримання  в належному

санітарному стані  території сільської ради

 

           Заслухавши  інформацію  спеціаліста-землевпорядника сільської  ради  Удачної  О.М.   про  забезпечення утримання в належному санітарному стані  території  сільської ради , виконком  відмічає , що  у належному санітарному стані  в даний час перебувають території  сільської ради , поштового відділення  зв”язку , дитсадка , школи  , амбулаторії  загальної  практики - сімейної  медицини , аптеки, території  біля  Братської  могили , пам”ятника  воїнам- визволителям, пам”ятних  знаків  жертвам  голодомору  і  політичних  репресій .             

           Активно  долучилися  до  всеукраїнської акції « За  чисте  довкілля » підприємства, установи, організації, приватні  підприємці ,  які  працюють на території  сільської  ради,  жителі  села.  З  06.04.2017  по  даний  час до  робіт  з  благоустрою  населеного  пункту  залучені  2 особи  з  числа  безробітних, які  направлені  на громадські  роботи районним  центром  зайнятості, 

2 особи по договору ЦПХ, які виконують роботи по благоустрою села, та упорядник кладовища.

           Керуючись  статтями 5 ,7, 22  Закону України  “Про  забезпечення   санітарного  та  епідемічного  благополуччя населення “, підпунктом  7   пункту а  статті  30  Закону України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :       

      

1. Інформацію спеціаліста - землевпорядника  Удачної О.М.  про  забезпечення  утримання в  належному  санітарному  стані  території  сільської  ради  взяти  до  відома .

 

2.Рекомендувати  керівникам  підприємств , установ , організацій , які  розташовані  на  території  сільської  ради , до  21  квітня   2017 року  привести  у  належний  санітарний  стан  закріплені  території.

 

3.Просити  дирекцію  Зеленьківської  загальноосвітньої  школи ( Звіряка Л.А. )  протягом  року  проводити  роботу  по  утриманню  в  належному  стані  Братської могили , пам’ятника  воїнам-визволителям , пам’ятних  знаків .

 

4. Рекомендувати спеціалісту-землевпоряднику   Удачній О.М.  :

 

4.1  постійно  здійснювати контроль за  утриманням  в належному санітарному стані  закріплених  територій  за  установами, організаціями, підприємствами ;

4.2  взяти  під особливий  контроль  стан  утримання  прибережних  захисних смуг  вздовж  річки  і  ставків.

 

5.Контроль за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  сільського  голову

Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                             В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                                 РІШЕННЯ

 

 

 

 

від  12  квітня  2017 року                с.Зеленьків                                      № 10

 

Про  дотримання чинного законодавства

щодо розгляду  звернень  громадян  у

виконкомі  сільської  ради  у  І кварталі 2017 року

 

        Заслухавши  інформацію  секретаря  виконкому  Сокуренко С.М.  про дотримання  чинного законодавства  щодо розгляду  звернень  громадян  у

І  кварталі 2017 року, виконком  відмічає , що у  виконкомі сільської ради  особистий  прийом  громадян  проводиться  у  робочий  та  позаурочний  час  сільським  головою, секретарем , спеціалістом-землевпорядником. Діловодство за зверненнями громадян здійснює секретар виконкому Сокуренко С.М. Письмові звернення  та  звернення, висловлені   на особистому прийомі , реєструються  у журналах , аркуші  в яких  пронумеровані , прошнуровані, скріплені  печаткою .

         Діловодство за зверненнями громадян  проводиться згідно з Законом України  «Про звернення громадян»,відповідно  до Інструкції з діловодства  за зверненнями громадян  в органах державної   влади  і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах,  організаціях незалежно від форм власності,  в засобах масової інформації, затвердженої  постановою  Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348.

        За 3 місяці  2017 року  до сільської ради  надійшло 6  звернень  :

на особистому прийомі у сільського  голови  зареєстровано 1 усне звернення, письмових  звернень - 5. Звернення  зареєстровані,  розглянуті  у  встановлений  законодавством  термін .

         За 3 місяці 2017 року  комісією  по розгляду звернень громадян проведено 3 засідання.        

         Щокварталу  на засіданні виконкому  розглядається  питання  про дотримання  чинного  законодавства  щодо  розгляду звернень громадян  у виконкомі сільської ради .        

         Сільським  головою   Деркач В.Є. взято  під  особистий  контроль  розгляд  звернень від учасників бойових дій, дітей війни, одиноких престарілих. Приділяється   особлива  увага  вирішенню проблем , піднятих  ветеранами   праці , інвалідами , громадянами , які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  багатодітними  сім”ями , одинокими  матерями, учасниками АТО. Постійно  аналізуються   та  узагальнюються  питання , що  порушуються   у  зверненнях  громадян . Вживаються   додаткові  заходи , спрямовані  на  поліпшення  інформованості  населення  про  стан  роботи  зі  зверненнями  громадян , надається  правова  допомога  з цього питання.                                  

      Керуючись  Законом  України  “ Про  звернення  громадян” , підпунктом 1  пункту  б   частини  1 статті  38  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” , Указом Президента України  від  07.02.2008         № 109/2008  “ Про першочергові заходи щодо забезпечення   реалізації та   гарантування конституційного права на звернення  до органів державної влади та органів  місцевого самоврядування “  , врахувавши  розпорядження  голови Тальнівської  райдержадміністрації від  16.11.2015 № 256 “Про заходи райдержадміністрації щодо забезпечення реалізації  громадянами  конституційного  права на звернення”,  виконком  сільської  ради 

ВИРІШИВ   :

 

1. Інформацію  секретаря виконкому Сокуренко С.М. про  дотримання чинного законодавства щодо розгляду звернень  громадян  у   виконкомі  сільської  ради  у І  кварталі  2017  року  взяти  до  відома .

 

2. Рекомендувати  сільському  голові  Деркач В.Є., секретарю виконкому  Сокуренко С.М. :

2.1 продовжити  практику ведення діловодства за зверненнями громадян  згідно Закону України « Про звернення громадян»,Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної   влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах,  організаціях незалежно від форм власності,  в засобах масової інформації , затвердженої   постановою   Кабінету   Міністрів  України від 14.04.1997р.  №348 ;

2.2. систематично  аналізувати  та  узагальнювати  звернення громадян, виявляти  причини , що  їх  породжують ;

2.3. розробляти  та  здійснювати  конкретні  заходи  щодо  вирішення найбільш  актуальних  питань, що  порушуються  у  зверненнях  громадян ;

2.4.брати  на особливий контроль  розгляд  повторних  та колективних звернень громадян .

 

3. Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  заступника сільського  голови  Кобенко Н.М.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                          В.Деркач

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                                 РІШЕННЯ

 

 

 

 

від  12  квітня 2017 року                с.Зеленьків                                     № 11

 

Про підготовку  та  проведення  конференції      

представників  громадян  села

 

         Заслухавши інформацію  сільського  голови  Деркач В.Є. про  підготовку та  проведення  конференції представників громадян села , виконком  відмічає , що  для  проведення  конференції  потрібно  затвердити  день , час , місце її  проведення ,  порядок  денний , встановити модус  представництва .

        Керуючись  Положенням  “ Про  загальні  збори  громадян  за  місцем  їх  проживання “  , статтею 8  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , врахувавши  пропозиції  членів  виконкому , виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  : 

 

1. Скликати  конференцію  представників громадян  села  26 квітня

2017 року   о  9  годині 00 хв. у  приміщенні  сільського  будинку  культури .

 

2. Затвердити  порядок  денний  конференції   :

1. Звіт сільського голови Деркач В.Є. про  діяльність  виконкому  сільської  ради  у  2016 році

Доповідає  Деркач В.Є., сільський  голова

 

2. Про  стан  надходження  та  використання  об’єднаних   коштів громадян у

2016 році, про збір коштів у 2017 році

Інформує   Панчук  О.М., бухгалтер  сільської  ради

 

3. Про стан забезпечення на території сільської ради законності та правопорядку

Інформує Ковальчук Є.М., дільничний інспектор Тальнівського відділення поліції    

 

3. Затвердити  модус представництва на  конференцію: одна особа від п”ятнадцяти.

 

4. Сільському голові Деркач В.Є. довести  до  відома  жителів села про  дату,час , місце  проведення  конференції  до 15 квітня 2017 року.

 

5. Просити  депутатів  сільської  ради  провести збори  на  виборчих  

округах , де  обрати представників  на конференцію , протоколи  представити 

до  24  квітня  2017 року .

 

6. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  сільського голову  Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                               В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                                 РІШЕННЯ

 

 

 

 

 

від  12  квітня  2017 року                с.Зеленьків                               № 12

 

 

Про  заходи  щодо  запобігання  загибелі 

людей на   водних  об’єктах

 

     Заслухавши  інформацію  сільського голови Деркач В.Є про   заходи  щодо  запобігання  загибелі  людей  на   водних  об’єктах , виконком  відмічає, що  на ставках, розташованих  в  адмінмежах сільської ради, санкціоновані  місця для  купання  відсутні.

      Керуючись  Наказом  Міністерства України  з  питань  надзвичайних  ситуацій та  у справах  захисту  населення  від  наслідків Чорнобильської  катастрофи  від 03.12.2001 № 272  «Про  затвердження  Правил  охорони життя  людей  на  водних  об’єктах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  01.02.2002 № 95/6383 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства України  з  питань  надзвичайних  ситуацій № 19 від 16.08.2004 , Наказом Міністерства України  з  питань  надзвичайних  ситуацій та  у справах  захисту  населення  від  наслідків Чорнобильської  катастрофи № 136 від 24.02.2009, Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій № 1214 від 24.09.2012, постановою Кабінету Міністрів України  від 06.03.2002 № 264 « Про затвердження Порядку  обліку місць масового відпочинку населення  на  водних  об’єктах» , з метою запобігання  виникнення  надзвичайних  ситуацій та загибелі людей на  водних  об’єктах , врахувавши  пропозиції членів виконкому, виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :

 

1. Інформацію  сільського голови Деркач В.Є  про   заходи  щодо  запобігання  загибелі  людей  на   водних  об’єктах  взяти  до відома.

 

2. Взяти  до  відома, що на  водних  об’єктах, розташованих в  адмінмежах  Зеленьківської  сільської  ради, санкціоновані  місця  для  купання відсутні.

 

3. З метою  запобігання виникнення  надзвичайних  ситуацій  та  загибелі  громадян   на  водних  об’єктах заборонити  купання  людей на  ставках , розташованих в  адмінмежах  Зеленьківської  сільської  ради .

 

4. Рекомендувати Зеленьківській сільській раді та орендарям 

Криворучку С.П., Волощуку О.В.  до 15 травня 2017 року встановити  попереджувальні щити  з  надписами  про  заборону  купання біля  орендованих  ставків. 

 

5. Дане  рішення  довести  до відома  населення  та орендарів земельних  ділянок  під  водними  об’єктами .

 

6. Контроль  за виконанням даного рішення  покласти на  сільського голову  Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                             В.Деркач

 

 

 

 

 

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                                 РІШЕННЯ

 

 

 

 

 

від  12  квітня  2017 року                с.Зеленьків                               № 13

 

Про  стан виконання батьківських

обов’язків  Петровою О.О.

 

        Заслухавши інформації сільського голови Деркач В.Є., соціального педагога Зеленьківської ЗОШ І-ІІ ст. Васильченко С.М., завідуючої дитячим садком «Веселка» Чуб Н.І. про виконання батьківських обов’язків Петровою Оленою Олександрівною, виконком відмічає, що дирекцією школи, класними керівниками, завідуючою дитячим садком, громадською комісією у справах дітей постійно проводяться обстеження умов проживання і виховання дітей багатодітної сім’ї Петрової О.О. У результаті проведення оглядів встановлено, що мати залишає дітей без догляду, вживає спиртні напої, діти більше двох місяців не відвідували дитячий садок, часто мама залишає дітей у бабусі, сама може знаходитись невідомо в якому місці.

      Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши пропозиції членів виконкому, виконавчий комітет  сільської ради ВИРІШИВ:

 

1.  Інформації сільського голови Деркач В.Є., соціального педагога Васильченко С.М., завідуючої дитячим садком «Веселка» Чуб Н.І. про виконання батьківських обов’язків Петрової Олени Олександрівни взяти до відома.

 

2. Запропонувати Петровій О.О. до 10 травня 2017 року:

   - розрахуватись за харчування дітей в дитячому садку та школі ;

   - забрати дітей від бабусі і займатися їх вихованням;

   - не вживати спиртних напоїв;

   - не залишати дітей без догляду;

   - використовувати за призначенням соціальну допомогу.

    

3. Дирекції школи, класним керівникам, завідуючій дитячим садком, громадській комісії у справах дітей постійно проводити обстеження умов проживання і виховання дітей багатодітної сім’ї Петрової О.О. та  складати акти обстеження.

 

4. Результати обстеження умов проживання багатодітної сім’ї  розглянути на черговому засіданні виконавчого комітету 10 травня 2017 року у присутності

Петрової О.О. та співмешканця Щербини О.П.

 

5. У разі невиконання пунктів рішення на черговому засідання виконавчого комітету сім’ю Петрової О.О. взяти на облік, як неблагонадійну, та повідомити про це службу у справах дітей Тальнівської районної державної адміністрації.

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                 В.Деркач