Герб України

                                                    ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                                           Р І Ш Е Н Н Я

від  12  серпня  2015  року  № 31 

с.Зеленьків

 

Про  стан  державної реєстрації  актів цивільного

стану , вчинення  нотаріальних  дій у

виконкомі  сільської  ради

 

          Заслухавши  інформацію   секретаря  виконкому  Сокуренко С.М.  про  стан  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану , вчинення  нотаріальних  дій  , виконком  відмічає , що станом  на 12 серпня  2015  року  у  виконкомі  сільської  ради  зареєстровано 13 актів  цивільного стану : про  смерть – 11,

про  шлюб – 2 . У  сільській  раді  оформлено  куточок  з  витягами  із  Сімейного Кодексу України  , організовано  виставку юридичної  літератури , нормативних  та законодавчих  актів , що  стосуються  шлюбних  відносин . Секретарем виконкому Сокуренко С.М.  постійно  надаються  громадянам  консультації з  питань  шлюбно-сімейного законодавства .

       Секретар виконкому має  індивідуальний  сейф , в якому зберігаються бланки свідоцтв . У  кабінеті   Сокуренко С.М.   на вікнах, дверях  є  грати . На період  щорічної  відпустки  секретаря  виконкому  бланки  свідоцтв  за  актом  передаються  сільському  голові .

       У  2015 році  секретарем виконкому Сокуренко С.М.  вчинено  

25 нотаріальних  дій . Посвідчено 76 довіреностей, що прирівнюються  до  нотаріально  посвідчених . Крім  цього , протягом року  громадянам  видаються  довідки   для  оформлення спадщини  , укладання   договорів  дарування ,  купівлі-продажу .

         Керуючись  підпунктом 5  пункту б  частини 1  статті 38  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “, виконком  сільської  ради  вирішив  :

 

1. Інформацію  секретаря  виконкому  Сокуренко С.М. про  стан державної  реєстрації  актів  цивільного  стану , вчинення  нотаріальних  дій  у  2015 році  взяти  до  відома .

 

2. Рекомендувати  секретарю  виконкому  Сокуренко С.М.  продовжити  роботу  по  державній  реєстрації  актів  цивільного  стану,  вчиненню  нотаріальних  дій  згідно  з  чинним  законодавством  України .

 

 

 

 

3. Секретарю виконкому  Сокуренко С.М.  дане рішення  оприлюднити  на 

дошці  оголошень  сільської  ради .

 

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти на заступника  сільського голови   Деркач Л.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської  ради                                                                      С.Сокуренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Інформація  секретаря виконкому сільської ради   Сокуренко С.М.

на засідання виконкому  12 серпня  2015 року  по питанню « Про  стан  державної реєстрації  актів цивільного стану , вчинення  нотаріальних  дій у  виконкомі  сільської  ради »

 

      У  2015 році  у  виконкомі  Зеленьківської  сільської  ради  зареєстровано    13 актів  цивільного стану  :  про  смерть  – 11,  про  шлюб – 2  . У  сільській  раді  оформлено  куточок  з  витягами  із  Сімейного Кодексу України  , організовано  виставку юридичної  літератури , нормативних  та законодавчих  актів , що  стосуються  шлюбних  відносин . Протягом  року  громадянам  постійно  надаються    консультації з  питань  шлюбно-сімейного законодавства.

         Я  є  відповідальною особою  за  облік, зберігання та витрачання  бланків свідоцтв у виконкомі   сільської  ради . Одержую бланки свідоцтв у   відділі   ДРАЦС реєстраційної  служби районного  управління юстиції за видатковою накладною . Бланки свідоцтв видаються  з розрахунку не більше місячної потреби у  них .У день отримання свідоцтв  оприбутковую їх у книгах , про що надсилаю підтвердження  до районного відділу ДРАЦС.

      У сільській  раді  я   маю  індивідуальний  сейф , в якому зберігаються бланки свідоцтв . Сейф  стаціонарно  закріплений  до  підлоги.  У моєму  службовому   кабінеті на вікнах, дверях   є  грати . На  жаль , за  відсутності  коштів у місцевому  бюджеті  приміщення сільської  ради  у  нічний  час  не охороняється , сигналізація  відсутня .

      На період  щорічної  відпустки  секретаря  виконкому  бланки  свідоцтв  за  актом  передаються  сільському  голові .

      Відповідальність за  поховання громадян на території  Зеленьківської  сільської  ради  несе сільський  голова  Деркач В.Є.       

      Нотаріальні  дії  у виконкомі сільської ради  вчиняються  згідно  з Законом України  « Про нотаріат»  та  Порядком  вчинення  нотаріальних  дій  посадовими  особами  органів  місцевого самоврядування  , затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 № 3306/5, зареєстрованим  в Мін’юсті України 14.11.2011 за № 1298/20036.

       Протягом  2015  року  вчинено 25  нотаріальних  дії  та  посвідчено 76 довіреностей, що прирівнюються  до  нотаріально  посвідчених . Крім  цього , протягом року  громадянам видаються  довідки   для  оформлення спадщини  , укладання   договорів  дарування ,  купівлі-продажу .

 

 

 

 

 

Секретар сільської  ради                                                                      С.Сокуренко

 

 

 

Герб України

                                                    ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ      ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                                           Р І Ш Е Н Н Я

від  12  серпня  2015  року  № 32 

с.Зеленьків

 

Про  затвердження посадових інструкцій

секретаря сільської ради та

виконавчого комітету

 

           Керуючись типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посадових осіб місцевого самоврядування, які затверджені наказом Головдержслужби  від 29.12.2009р.,  Законом  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “, виконком  сільської  ради  вирішив  :

 

1. Затвердити посадову інструкцію секретаря сільської ради від 12.08.2015 (додаток 1 на 4 аркушах).

 

2.  Затвердити посадову інструкцію секретаря виконавчого комітету від 12.08.2015 (додаток 2 на 5 аркушах).

 

3. Секретарю виконкому  Сокуренко С.М.  ознайомитись під розписку з посадовими інструкціями.

 

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти сільського голову Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської  ради                                                                      С.Сокуренко

 

 

 

 


                                           ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ       

      

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

   Р І Ш Е Н Н Я                                            

від  12  серпня  2015  року №33

с.Зеленьків     

  

Про визначення та обладнання місць

для розміщення матеріалів передвиборної

агітації чергових виборів депутатів

місцевих рад та сільських, селищних,

міських голів 25 жовтня 2015 року

 

       З  метою  створення  належних  умов  для  розміщення   матеріалів  передвиборчої  агітації   суб’єктами  виборчого  процесу   під  час  проведення  чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

25 жовтня 2015 року, керуючись частиною 4  статті  56  Закону України  «Про місцеві вибори»,  статтею  59  Закону України   « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні »,  виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ :

 

1. Встановити  місця  для  розміщення  матеріалів  передвиборної  агітації (плакатів, стендів, листівок та інших друкованих агітаційних матеріалів, крім матеріалів, що розміщуються на носіях зовнішньої реклами)   під  час  проведення   чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року :

дошки  оголошень   біля  приміщення  сільської  ради ,  у  центрі  села, біля сільського будинку культури, стенд у  сільській  раді.

2. Довести  рішення виконкому  до  відома  громадян.

3. Заборонити  розміщення  матеріалів  передвиборної  агітації  на  адміністративних  будинках  села.

4. Контроль  за  виконанням даного рішення  покласти на  заступника сільського  голови  Деркач  Л.П.

 

 

 

 

 

Секретар сільської  ради                                                                      С.Сокуренко