ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                                 РІШЕННЯ

 

 

 

 

від  13  квітня  2016 року                с.Зеленьків                                № 15

 

Про  виконання  сільського бюджету

за  І квартал  2016 року

    

         Заслухавши  інформацію   Панчук О.М.. яка працює  бухгалтером сільської  ради  по цивільно-правовому  договору , про  виконання сільського бюджету  за   І  квартал  2016 року,  виконком  відмічає , що  дохідна  частина  бюджету  виконана  на 165,9  відсотка , видаткова  на  52,8 відсотка .

        За  три   місяці 2016 року  повністю виплачена заробітна плата працівникам дитячого садка, бібліотеки, будинку культури, сільської ради, проведено розрахунки за спожиту електроенергію, використаний газ.

       Керуючись  підпунктом 1  пункту  а   статті  28   Закону  України                                  “ Про місцеве  самоврядування  в  Україні “ , виконком  сільської  ради 

ВИРІШИВ   :

 

1. Звіт  Панчук О.М.. яка працює  бухгалтером сільської  ради  по цивільно-правовому  договору ,  про виконання  сільського бюджету  за  І квартал  2016  року  взяти  до  відома  .  

 

2.  Рекомендувати  сільському  голові  Деркач В.Є.   звіт  про  виконання  сільського  бюджету за  І  квартал  2016 року згідно з додатками 1,2  винести  на  затвердження  сільської  ради  . 

 

3.    Контроль  за  виконанням   даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського  голови  Кобенко Н.М.

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                           В.Деркач

 

                                                                    

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                                 РІШЕННЯ

 

 

 

 

від  13  квітня  2016 року                с.Зеленьків                                № 16

 

Про  забезпечення  утримання  в належному

санітарному стані  території сільської ради

 

           Заслухавши  інформацію  спеціаліста-землевпорядника сільської  ради  Удачної  О.М.   про  забезпечення утримання в належному санітарному стані  території  сільської ради , виконком  відмічає , що  у належному санітарному стані  в даний час перебувають території  сільської ради , поштового відділення  зв”язку , дитсадка , школи  , амбулаторії  загальної  практики - сімейної  медицини , аптеки, території  біля  Братської  могили , пам”ятника  воїнам- визволителям, пам”ятних  знаків  жертвам  голодомору  і  політичних  репресій .             

           Активно  долучилися  до  всеукраїнської акції « За  чисте  довкілля » підприємства, установи, організації, приватні  підприємці ,  які  працюють на території  сільської  ради,  жителі  села.  З  01.04.2016  по  даний  час до  робіт  з  благоустрою  населеного  пункту  залучені  3 особи  з  числа  безробітних, які  направлені  на громадські  роботи районним  центром  зайнятості.

           Керуючись  статтями 5 ,7, 22  Закону України  “Про  забезпечення   санітарного  та  епідемічного  благополуччя населення “, підпунктом  7   пункту а  статті  30  Закону України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :       

      

1. Інформацію спеціаліста - землевпорядника  Удачної О.М.  про  забезпечення  утримання в  належному  санітарному  стані  території  сільської  ради  взяти  до  відома .

 

2.Рекомендувати  керівникам  підприємств , установ , організацій , які  розташовані  на  території  сільської  ради , до  25  квітня   2016 року  привести  у  належний  санітарний  стан  закріплені  території.

 

3.Просити  дирекцію  Зеленьківської  загальноосвітньої  школи ( Звіряка Л.А. )  протягом  року  проводити  роботу  по  утриманню  в  належному  стані  Братської могили , пам”ятника воїнам-визволителям , пам”ятних  знаків .

 

4. Рекомендувати спеціалісту-землевпоряднику   Удачній О.М.  :

 

4.1  постійно  здійснювати контроль за  утриманням  в належному санітарному стані  закріплених  територій  за  установами, організаціями, підприємствами ;

4.2  взяти  під особливий  контроль  стан  утримання  прибережних  захисних смуг  вздовж  річки  і  ставків.

 

5.Контроль за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  сільського  голову

Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                             В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                                 РІШЕННЯ

 

 

 

 

від  13  квітня  2016 року                с.Зеленьків                                      № 17

 

Про  дотримання чинного законодавства

щодо розгляду  звернень  громадян  у

виконкомі  сільської  ради  у  І кварталі 2016 року

 

        Заслухавши  інформацію  секретаря  виконкому  Сокуренко С.М.  про дотримання  чинного законодавства  щодо розгляду  звернень  громадян  у

І  кварталі 2016 року, виконком  відмічає , що у  виконкомі  сільської  ради  особистий  прийом  громадян  проводиться  у робочий  та  позаурочний  час  сільським  головою , секретарем , спеціалістом-землевпорядником. Письмові звернення  та  звернення ,  висловлені   на особистому прийомі , реєструються  у  журналах , аркуші  в  яких пронумеровані , прошнуровані , скріплені  печаткою .

       Протягом  І кварталу  2016 року  до  сільської ради  надійшло 5 звернень :  на  особистому прийомі  у сільського  голови  зареєстровано  1 звернення, у секретаря – 1, письмових  звернень   - 3 . Звернення  зареєстровані , розглянуті  у  встановлений  законодавством  термін , про  прийняті  рішення 

повідомлено  заявників .

        Добре  працює  при  сільській  раді  комісія  по розгляду звернень

громадян . У  січні - березні  2016 року  комісією  по розгляду звернень громадян проведено  3  засідання.  Рішення комісії  виконуються .  

        Сільським  головою  Деркач В.Є. взято  під  особистий  контроль  розгляд  звернень від інвалідів  Великої  Вітчизняної  війни , учасників бойових дій, солдатських вдів, одиноких престарілих, приділяється   особлива  увага  вирішенню проблем , піднятих  ветеранами війни та  праці , інвалідами , громадянами , які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, учасниками АТО, багатодітними  сім”ями , одинокими  матерями . 

                                 У  виконкомі  сільської   ради  не  допускається   надання  неоднозначних , необґрунтованих , неповних  відповідей  за   зверненнями  громадян ,  із  порушенням  строків , встановлених  законодавством . Постійно  аналізуються   та  узагальнюються  питання , що  порушуються   у  зверненнях  громадян . Вживаються   додаткові  заходи , спрямовані  на  поліпшення  інформованості  населення  про  стан  роботи  зі  зверненнями  громадян , надається  правова  допомога  з цього питання .

      Керуючись  Законом  України  “ Про  звернення  громадян” , підпунктом 1  пункту  б   частини  1 статті  38  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” , Указом Президента України  від  07.02.2008         № 109/2008  “ Про першочергові заходи щодо забезпечення   реалізації та   гарантування конституційного права на звернення  до органів державної влади та органів  місцевого самоврядування “  , врахувавши  розпорядження  голови Тальнівської  райдержадміністрації від  16.11.2015 № 256 “Про заходи райдержадміністрації щодо забезпечення реалізації  громадянами  конституційного  права на звернення”,  виконком  сільської  ради 

ВИРІШИВ   :

 

1. Інформацію  секретаря виконкому Сокуренко С.М. про  дотримання чинного законодавства щодо розгляду звернень  громадян  у   виконкомі  сільської  ради  у І  кварталі  2016  року  взяти  до  відома .

 

2. Рекомендувати  сільському  голові  Деркач В.Є., секретарю виконкому  Сокуренко С.М. :

2.1 продовжити  практику ведення діловодства за зверненнями громадян  згідно Закону України « Про звернення громадян»,Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної   влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах,  організаціях незалежно від форм власності,  в засобах масової інформації , затвердженої   постановою   Кабінету   Міністрів  України від 14.04.1997р.  №348 ;

2.2. систематично  аналізувати  та  узагальнювати  звернення громадян, виявляти  причини , що  їх  породжують ;

2.3. розробляти  та  здійснювати  конкретні  заходи  щодо  вирішення найбільш  актуальних  питань, що  порушуються  у  зверненнях  громадян ;

2.4.брати  на особливий контроль  розгляд  повторних  та колективних звернень громадян .

 

3. Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  заступника сільського  голови  Кобенко Н.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                          В.Деркач

 

 

                                                                    

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                                 РІШЕННЯ

 

 

 

 

від  13  квітня  2016 року                с.Зеленьків                                № 18

 

Про підготовку  та  проведення  конференції      

представників  громадян  села

 

         Заслухавши інформацію  сільського  голови  Деркач В.Є. про  підготовку та  проведення  конференції представників громадян села , виконком  відмічає , що  для  проведення  конференції  потрібно  затвердити  день , час , місце її  проведення ,  порядок  денний , встановити модус  представництва .

        Керуючись  Положенням  “ Про  загальні  збори  громадян  за  місцем  їх  проживання “  , статтею 8  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , врахувавши  пропозиції  членів  виконкому , виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  : 

1. Скликати  конференцію  представників громадян  села  20 квітня

2016 року   о  9  годині 00 хв. у  приміщенні  сільського  будинку  культури .

 

2. Затвердити  порядок  денний  конференції   :

1. Про розгляд ініціативних листів Вишнопільської, Тальянківської, Білашківської сільських рад щодо добровільного об’єднання територіальних громад

Доповідає  Деркач В.Є., сільський  голова

 

3.Затвердити  модус представництва на  конференцію: одна особа від п”ятнадцяти.

 

4. Сільському голові Деркач В.Є. довести  до  відома  жителів села про  дату,час , місце  проведення  конференції  до 14 квітня 2016 року.

 

5. Просити  депутатів  сільської  ради  провести збори  на  виборчих  

округах , де  обрати представників  на конференцію , протоколи  представити 

до  18  квітня  2016 року .

 

6. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  сільського голову  Деркач В.Є.

 

Сільський  голова                                                                               В.Деркач