ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                                         РІШЕННЯ

 

від  14  березня  2016  року             с.Зеленьків                                            № 13

 

Про заходи  виконавчого комітету

Зеленьківської сільської ради щодо

забезпечення реалізації громадянами

конституційного права на звернення

 

          Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної  влади та органів місцевого самоврядування", розпорядження Тальнівської районної державної адміністрації від 16.11.2015 року № 256  « Про заходи райдержадміністрації щодо забезпечення

реалізації громадянами конституційного права на звернення », керуючись Законом України "Про звернення громадян",    підпунктом 1 пункту «б» частини 1 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення, підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян, виконавчий  комітет сільської ради

ВИРІШИВ :

 

          1. Затвердити заходи виконавчого комітету сільської ради  щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення (далі – заходи) згідно з    додатком .

          2. Сільському  голові, іншим посадовим  особам  виконавчого  комітету сільської ради   забезпечити виконання  затверджених заходів.

          3. Сільському голові  про виконання заходів щоквартально до 05 числа наступного за кварталом місяця інформувати райдержадміністрацію та подавати відповідний звіт про розгляд звернень .

          4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

 

 

Сільський голова                                                                                      В.Деркач

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконкому  

                       від 14.03.2016 № 13

 

З А Х О Д И

виконкому Зеленьківської сільської ради  щодо забезпечення реалізації

громадянами конституційного права на звернення

 

 

1. Забезпечити кваліфікований, у визначені терміни,  розгляд письмових  звернень громадян та звернень, отриманих на особистих прийомах посадовими особами виконкому сільської ради, вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених внаслідок недотримання вимог законодавства при їх розгляді, обов’язкове надання обґрунтованої відповіді, роз’яснень щодо порядку оскарження прийнятих рішень у випадку незгоди з прийнятим рішенням.

Посадові особи  виконкому  сільської  ради

 

Постійно

 

2. Забезпечити першочерговий особистий прийом та контроль  розгляду  звернень жінок, яким присвоєно почесне звання  України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України та учасників АТО.

                                                 Посадові особи  виконкому  сільської  ради

 

Постійно

 

          3. Приділяти особливу увагу розгляду звернень ветеранів війни і праці, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, членів багатодітних сімей, одиноких матерів, учасників АТО, громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

 

Посадові особи  виконкому  сільської  ради

 

Постійно

 

          4. Враховувати стан роботи із зверненнями громадян при проведенні атестації та щорічної оцінки роботи  посадових осіб органу місцевого самоврядування.

 

Сільський голова   

 

Постійно

 

          5. Взяти на особливий контроль  розгляд повторних та колективних звернень громадян.  Забезпечити комісійний розгляд кожного повторного та колективного звернення з виїздом на місце за участю заявників, виявлення  та усунення причин, що спричинили до цих звернень.

 

Посадові особи  виконкому  сільської  ради

 

Постійно

 

          6.  Систематично аналізувати звернення громадян, виявляти причини, що їх породжують та вживати дієвих заходів щодо їх усунення. Забезпечити більш тісну співпрацю з керівниками підприємств, установ, організацій для вжиття попереджувальних заходів з метою зняття соціальної напруги.

Посадові особи  виконкому  сільської  ради

 

Постійно

 

7. Забезпечити  проведення особистого прийому громадян не рідше чотирьох разів на місяць.

 

Посадові особи  виконкому  сільської  ради

 

Постійно

 

          8. Переглянути графіки прийому громадян посадовими особами виконкому сільської ради ,  забезпечивши їх роботу у зручний для громадян час та вихідні дні. 

 

Посадові особи  виконкому  сільської  ради

 

Щороку до 20 грудня

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар виконкому                                                                                   С.Сокуренко                                                                

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                                 РІШЕННЯ

 

 

 

 

від  14  березня  2016 року            с.Зеленьків                                     № 14

 

 

Про затвердження плану основних

заходів цивільного захисту населення

на 2016 рік

 

         З  метою зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та підвищення  рівня  захисту населення на території сільської ради від їх наслідків, забезпечення чіткої взаємодії в умовах надзвичайних ситуацій, заслухавши та обговоривши запропонований сільським головою Деркач В.Є. план основних заходів цивільного захисту населення на 2015 рік, керуючись підпунктом 2 пункту б статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради ВИРІШИВ:

 

1.Затвердити план основних заходів цивільного захисту  на території Зеленьківської  сільської ради на 2016рік (додається).

 

 2.Заслухати сільського голову  Деркач В.Є.  на  засіданнях виконкому у липні  та грудні  ц.р.  про  стан виконання  заходів цивільного захисту  на території сільської ради .

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову

Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                       В.Деркач

 

 

 

      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                     Рішення  виконкому

          14.03.2016 № 14

 

 

 П Л А Н

заходів цивільного захисту населення

на території  Зеленьківської сільської ради на 2016рік

п/п

Заходи

 

Термін

виконання

1

Здійснення у пожежонебезпечний період комплексу протипожежних заходів на сільськогосподарських угіддях та у лісах

Сільська рада,

 ПСП « Зеленьківське» ,   

    СФГ « Вікторія «,

    СФГ « Деркачі «

квітень-жовтень

2

Проведення  у дошкільному, шкільному навчальних закладах:

 - тижня безпеки дитини; 

-  тижня знань з основ безпеки життєдіяльності під час НС.

ДНЗ «Веселка»

  Зеленьківська  ЗОШ

березень-травень

 

3

Розміщення у приміщенні сільської ради на інформаційних стендах організаційно-методичних вказівок з організації підготовки та навчання населення щодо дій при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій на 2016 рік

Сільська рада

        квітень

4

Забезпечення постійної готовності  пункту цивільного захисту до ліквідації можливих наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Сільська рада

постійно

5

Уточнення переліку підприємств, що мають спеціальну техніку, яка  може бути застосована під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Сільська рада

протягом року

6

Уточнення переліку потенційно небезпечних об’єктів на території села

Сільська рада

протягом року

7

Уточнення складу сил і засобів цивільного захисту, призначених для виконання рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків

Сільська рада

протягом року

8

Уточнення оперативних  документів (плану дій органів управління та сил цивільного захисту з запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій,  плану евакуації населення на мирний час та в особливий період)

Сільська рада

протягом року

9

Перевірка стану готовності об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016 – 2017 років

Сільська рада,

протягом року

10

Підготовка місць масового відпочинку на водних об’єктах до літнього купального сезону

Сільська рада,

     травень

11

Здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (зменшення втрат) під час повені та паводків у 2016 році

Сільська рада

 

    березень

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                           В.Деркач