Герб України

                                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                            ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ    

                                                            ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ                                                     

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я

від  14  квітня  2015 року  № 17

с.Зеленьків                                          

 

Про  виконання  сільського бюджету

за  І квартал  2015 року

    

         Заслухавши  інформацію  Панчук О.М.. яка працює  бухгалтером сільської  ради  по цивільно-правовому  договору , про  виконання сільського бюджету  за   І  квартал  2015 року,  виконком  відмічає , що  дохідна  частина  бюджету  виконана  на  122,4  відсотка , видаткова  на   52,6 відсотка .

     .  За  три   місяці 2015 року  повністю виплачена заробітна плата працівникам дитячого садка, бібліотеки, будинку культури, сільської ради, проведено розрахунки за спожиту електроенергію, використаний газ.

       Керуючись  підпунктом 1  пункту  а   статті  28   Закону  України                                  “ Про місцеве  самоврядування  в  Україні “ , виконком  сільської  ради 

ВИРІШИВ   :

 

1. Звіт  Панчук О.М.. яка працює  бухгалтером сільської  ради  по цивільно-правовому  договору ,  про виконання  сільського бюджету  за  І квартал  2015  року  взяти  до  відома  .  

 

2.  Рекомендувати  сільському  голові  Деркач В.Є.   звіт  про  виконання  сільського бюджету за  І  квартал  2015 року згідно з додатками 1,2  винести  на  затвердження  сільської  ради  . 

 

3.    Контроль  за  виконанням   даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського  голови  Деркач  Л.П.

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                           В.Деркач

 

Герб України

                                                   ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

                               ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                              ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                                          Р І Ш Е Н Н Я

від  14  квітня  2015  року  №  18

с.Зеленьків 

 

Про  забезпечення  утримання  в належному

санітарному стані  території сільської ради

 

           Заслухавши  інформацію  спеціаліста-землевпорядника сільської  ради  Удачної  О.М.   про  забезпечення утримання в належному санітарному стані  території  сільської ради , виконком  відмічає , що  у належному санітарному стані  в даний час перебувають території  сільської ради , поштового відділення  зв”язку , дитсадка , школи  , амбулаторії  загальної  практики - сімейної  медицини , аптеки, території  біля  Братської  могили , пам”ятника  воїнам- визволителям, пам”ятних  знаків  жертвам  голодомору  і  політичних  репресій .             

           Активно  долучилися  до  всеукраїнської акції « За  чисте  довкілля « підприємства, установи, організації, приватні  підприємці ,  які  працюють на території  сільської  ради,  жителі  села.  З  23.03.2015  по  даний  час до  робіт  з  благоустрою  населеного  пункту  залучені  5 осіб  з  числа  безробітних, які  направлені  на громадські  роботи районним  центром  зайнятості.

           Керуючись  статтями 5 ,7, 22  Закону України  “Про  забезпечення   санітарного  та  епідемічного  благополуччя населення “, підпунктом  7   пункту а  статті  30  Закону України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ  :       

      

1. Інформацію спеціаліста - землевпорядника  Удачної О.М.  про  забезпечення  утримання в  належному  санітарному  стані  території  сільської  ради  взяти  до  відома .

 

2.Рекомендувати  керівникам  підприємств , установ , організацій , які  розташовані  на  території  сільської  ради , до  25  квітня   2015 року  привести  у  належний  санітарний  стан  закріплені  території.

 

3.Просити  дирекцію  Зеленьківської  загальноосвітньої  школи ( Звіряка Л.А. )  протягом  року  проводити  роботу  по  утриманню  в  належному  стані  Братської могили , пам”ятника воїнам-визволителям , пам”ятних  знаків .

 

4. Рекомендувати спеціалісту-землевпоряднику   Удачній О.М.  :

 

4.1  постійно  здійснювати контроль за  утриманням  в належному санстані  закріплених  територій  за  установами, організаціями, підприємствами ;

4.2  взяти  під особливий  контроль  стан  утримання  прибережних  захисних смуг  вздовж  річки  і  ставків.

 

5.Контроль за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  сільського  голову

Деркач В.Є.

 

 

 

Сільський  голова                                                                             В.Деркач

 

 

 

 

 

                                                                  Герб України                             

                                            ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                            ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                   ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                                Р І Ш Е Н Н Я

 

від  14  квітня  2015  року  № 19

с.Зеленьків

 

Про  дотримання чинного законодавства

щодо розгляду  звернень  громадян  у

виконкомі  сільської  ради  у  І кварталі 2015 року

 

        Заслухавши  інформацію  секретаря  виконкому  Кобенко Н.М.  про дотримання  чинного законодавства  щодо розгляду  звернень  громадян  у

І  кварталі 2015 року, виконком  відмічає , що у  виконкомі  сільської  ради  особистий  прийом  громадян  проводиться  у робочий  та  позаурочний  час  сільським  головою , секретарем , спеціалістом-землевпорядником. Письмові звернення  та  звернення ,  висловлені   на особистому прийомі , реєструються  у  журналах , аркуші  в  яких пронумеровані , прошнуровані , скріплені  печаткою .

       Протягом  І кварталу  2015 року  до  сільської ради  надійшло 6 звернень :  на  особистому прийомі  у сільського  голови  зареєстровано  2 звернення, у секретаря – 2, письмових  звернень   - 2 . Звернення  зареєстровані , розглянуті  у  встановлений  законодавством  термін , про  прийняті  рішення 

повідомлено  заявників .

        Добре  працює  при  сільській  раді  комісія  по розгляду звернень

громадян . У  січні - березні  2015 року  комісією  по розгляду звернень громадян проведено  4  засідання.  Рішення комісії  виконуються .  

        Сільським  головою  Деркач В.Є. взято  під  особистий  контроль  розгляд  звернень від інвалідів  Великої  Вітчизняної  війни , учасників бойових дій, солдатських вдів, одиноких престарілих, приділяється   особлива  увага  вирішенню проблем , піднятих  ветеранами війни та  праці , інвалідами , громадянами , які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, багатодітними  сім”ями , одинокими  матерями . 

                                 У  виконкомі  сільської   ради  не  допускається   надання  неоднозначних , необґрунтованих , неповних  відповідей  за   зверненнями  громадян ,  із  порушенням  строків , встановлених  законодавством . Постійно  аналізуються   та  узагальнюються  питання , що  порушуються   у  зверненнях  громадян . Вживаються   додаткові  заходи , спрямовані  на  поліпшення  інформованості  населення  про  стан  роботи  зі  зверненнями  громадян , надається  правова  допомога  з цього питання .

                                  Керуючись  Законом  України  “ Про  звернення  громадян” , підпунктом 1  пункту  б   частини  1 статті  38  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” , Указом Президента України  від  07.02.2008         № 109/2008  “ Про першочергові заходи щодо забезпечення   реалізації та   гарантування конституційного права на звернення  до органів державної влади та органів  місцевого самоврядування “  , врахувавши  розпорядження  голови Тальнівської  райдержадміністрації розпорядження райдержадміністрації  від  29.02.2008 № 64 “ Про заходи райдержадміністрації щодо забезпечення реалізації громадянами  конституційного права на звернення” ,  виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ   :

 

1. Інформацію  секретаря виконкому Кобенко Н.М. про  дотримання чинного законодавства щодо розгляду звернень  громадян  у   виконкомі  сільської  ради  у І  кварталі  2015  року  взяти  до  відома .

 

2. Рекомендувати  сільському  голові  Деркач В.Є., секретарю виконкому  Кобенко Н.М. :

2.1 продовжити  практику ведення діловодства за зверненнями громадян  згідно Закону України « Про звернення громадян»,Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної   влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах,  організаціях незалежно від форм власності,  в засобах масової інформації , затвердженої   постановою   Кабінету   Міністрів  України від 14.04.1997р.  №348 ;

2.2. систематично  аналізувати  та  узагальнювати  звернення громадян, виявляти  причини , що  їх  породжують ;

2.3. розробляти  та  здійснювати  конкретні  заходи  щодо  вирішення найбільш  актуальних  питань, що  порушуються  у  зверненнях  громадян ;

2.4.брати  на особливий контроль  розгляд  повторних  та колективних звернень громадян .

 

3. Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  заступника сільського  голови  Деркач  Л.П.

 

 

 

Сільський  голова                                                                          В.Деркач