ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                      Тальнівського  району  Черкаської  області

                                  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від  15.04 2015                   с.Зеленьків                             №  27    

 

Про  оголошення  повторного конкурсу  

на  заміщення  вакантної   посади

головного бухгалтера сільської ради

 

          Відповідно до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  15.02.2002 № 169 « Про затвердження Порядку проведення  конкурсу на заміщення вакантних  посад державних службовців»  із змінами ,    наказу  Головдержслужби України  від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України  28 липня 2011 р. за № 930/19668, керуючись  рішенням Зеленьківської   сільської ради від  11.04.2012 № 16/4  «Про  порядок  проведення  конкурсу на  заміщення  вакантних  посад посадових  осіб  місцевого самоврядування  у  сільській  раді», розпорядженням Зеленьківського сільського голови від 25.02.2015 № 8  «Про  порядок  проведення  іспиту кандидатів на  заміщення  вакантних  посад  посадових  осіб  місцевого самоврядування  у  сільській  раді», враховуючи, що розпорядженням сільського голови від 25.02.2015 № 10  було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади головного бухгалтера, про що було оприлюднено  оголошення в газеті «Тальнівщина» 12.03.2015 ( № 19-20), але жодного кандидата на вакантну посаду не виявилося :

 

     1.Оголошую  проведення  повторного  конкурсу   на  заміщення  вакантної  посади    головного бухгалтера   сільської  ради.

 

     2.Основнимивимогамидо кандидатівє :

-освіта вища відповідного професійного спрямування за освітньо- кваліфікаційним  рівнем магістра, спеціаліста ( для кандидатів, які здобули  вищу освіту  до набрання  чинності  ЗУ «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року №1556 ) або не нижче  другого рівня  вищої  освіти  за відповідним освітнім  ступенем  магістра ( для кандидатів,які здобули вищу освіту після набрання чинності зазначеним Законом) з вмінням  працювати на комп’ютері та досвідом  роботи з комп’ютерним програмним забезпеченням,  стаж  роботи за фахом  не менше  як три  роки .

 

     3.Голові конкурсної комісії, утвореної згідно розпорядження сільського голови від  25.02.2015 № 9 :

     3.1. провести конкурс  до 25.05.2015 року, але не раніше ніж через 30 календарних днів після оприлюднення  оголошення про конкурс ;

     3.2. протокол засідання конкурсної комісії з відповідними пропозиціями подати сільському голові впродовж двох днів після проведення засідання ;

     3.3. для проведення іспиту кандидатів затвердити текст білетів відповідно до затверджених мною переліків питань.

 

    4.Секретарю сільської ради Кобенко Н.М.  відповідне оголошення розмістити на інтернет – сторінці сільської ради для постійного користування та / або  в одному із друкованих засобів масової інформації.

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                          В.Деркач